Tài liệu Các lệnh g-code cơ bản cho máy cnc

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 227 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10809 tài liệu

Mô tả:

Các lênh G-code cơ bản 1 -MÃ LỆNH G-CODE (TIÊU CHUẨN) G00- Chạy dao nhanh với tố độ lớn nhất của bàn máy. G01- Gia công theo đường thẳng. G02-Gia công theo cung tròn thuận chiều kim đồng hồ. G03- Gia công theo cung tròn ngược chiều kim đồng hồ. G04- Tạm dừng chương trình theo thời gian. G05- Ngừng chính xác. G10- Thiết lập giá trị OFF-SET. G20- Đơn vị chương trình “inch”. G21- Đơn vị chương trình “mm”. G22- Đóng cực hạn hành trình dao. G23- Tắt cực hạn hành trình dao. G27- Kiểm tra điểm gốc( tham khảo). G28-Quay về điểm gốc. G29- Quay trở lại từ điểm gốc. G30- Quay trở về điểm gốc thứ 2. G31- Ngừng gia công. G32&G34- Gia công ren theo đường thẳng. G36- Tự động bù dao cho trục X. G37- Tự động bù dao cho trục Z. G40-Bỏ bù bán kính mũi dao. G41-Bù trái bán kính mũi dao. G42- Bù phải bán kính mũi dao. G50- Đặt điểm gốc 0 của chương trình. G65- Gọi chương trình đơn Macro( máy CNC hệ Fanuc). G66-Gọi chương trình mẫu Macro. G67- Bỏ gọi chương trình Macro. G68-Lệnh đối xứng( hoặc quay tọa độ). G69-Bỏ lệnh đối xứng G70- Chu kỳ tiện tinh G71- Tiện thô dọc trục G72- Tiện thô hướng kính G73-Lặp theo đường Contour G74- Khoan theo trục Z G75- Tiện rãnh, cắt đứt G76- Bàn ren , tiện ren G90- Chu kỳ cắt dọc trục G92- chu kỳ tiện ren G94- Chu kỳ cắt hướng kính G96-Điều khiển tốc độ gia công không đổi G97- Bỏ điều khiển tốc độ gia công không đổi G98- Tốc độ gia công tính theo phút G99- Tốc độ gia công tính theo vòng 2 – MÃ LỆNH G-CODE b: G15- Xóa chỉ lệnh tọa độ cực G16- Chỉ lệnh tọa độ cực G17- Chọn mặt phẳng gia công là XY G18- Chọn mặt phẳng gia công là XZ G19- Chọn mặt phẳng gia công là YZ G43- Bù dương chiền dài dao G44- Bù âm chiều dài dao G49- Bỏ bù chiều dài dao G50- Bỏ lệnh phóng to thu nhỏ G51 – Lệnh phóng to thu nhỏ G54 …G59: Chọn tọa độ gia công( gốc của chương trình máy phay center) G73,G74,G76,G80..G89- Gia công khoan ,khoét,ta rô tuần hoàn cố định G90- Chỉ lệnh tuyệt đối G91- Chỉ lệnh tương đối (tăng lượng) G94- lượng tiến dao theo mm/ phút G95- Lượng tiến dao theo mm/ vòng G98- Quay lại điểm đầu chương trình gia công G99-Quay lại điểm R chương trình gia công II- MÃ LỆNH M-CODE: M00- Tạm dừng chương trình M01- Tạm dừng chương trình có lựa chọn M02,M30- kết thúc chương trình, quay lại đầu chương trình M03- Trục chính quay thuận M04- Trục chính quay ngược M05- Dừng quay trục chính M08-Bật tước nguội M09- Tắt tưới nguội M10- Đóng thủy lực với máy tiện là chấu cặp( máy FEELLER hệ fanuc series oi-MD) M11-Mở thủy lực máy tiện là chấu cặp ( máy FEELLER hệ fanuc series oi-MD) M12-Đóng thủy lực máy tiện là chấu cặp ( GSK 945, STK T200… ) M13-Mở thủy lực máy tiện là chấu cặp( GSK 945, STK T200… ) ( Đối với máy Feeler hệ fanuc series -oi MD thì M12 và M13 là lệnh đóng mở thủy lực của ụ động ) M32- Bật động cơ bơm dầu M33- Tắt động cơ bơm dầu M97- Đếm số chi tiết M98- Gọi chương trình phụ M99- Kết thúc chương trình phụ, tiếp tục gia công theo chương trình chính Fanuc G-Code List (Lathe) G code Description G00 Rapid traverse G01 Linear interpolation G02 Circular interpolation CW G03 Circular interpolation CCW G04 Dwell G09 Exact stop G10 Programmable data input G20 Input in inch G21 Input in mm G22 Stored stroke check function on G23 Stored stroke check function off G27 Reference position return check G28 Return to reference position G32 Thread cutting G40 Tool nose radius compensation cancel G41 Tool nose radius compensation left G42 Tool nose radius compensation right G70 Finish machining cycle G71 Turning cycle G72 Facing cycle G73 Pattern repeating cycle G74 Peck drilling cycle G75 Grooving cycle G76 Threading cycle G92 Coordinate system setting or max. spindle speed setting G94 Feed Per Minute G95 Feed Per Revolution G96 Constant surface speed control G97 Constant surface speed control cancel Fanuc G-Code List (Mill) G code Description G00 Rapid traverse G01 Linear interpolation G02 Circular interpolation CW G03 Circular interpolation CCW G04 Dwell G17 X Y plane selection G18 Z X plane selection G19 Y Z plane selection G28 Return to reference position G30 2nd, 3rd and 4th reference position return G40 G41 G42 G43 G44 G49 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G68 G69 G73 G74 G76 G80 G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G90 G91 G92 G98 G99 Cutter compensation cancel Cutter compensation left Cutter compensation right Tool length compensation + direction Tool length compensation – direction Tool length compensation cancel Machine coordinate system selection Workpiece coordinate system 1 selection Workpiece coordinate system 2 selection Workpiece coordinate system 3 selection Workpiece coordinate system 4 selection Workpiece coordinate system 5 selection Workpiece coordinate system 6 selection Coordinate rotation Coordinate rotation cancel Peck drilling cycle Left-spiral cutting circle Fine boring cycle Canned cycle cancel Drilling cycle, spot boring cycle Drilling cycle or counter boring cycle Peck drilling cycle Tapping cycle Boring cycle Boring cycle Back boring cycle Boring cycle Boring cycle Absolute command Increment command Setting for work coordinate system or clamp at maximum spindle speed Return to initial point in canned cycle Return to R point in canned cycle
- Xem thêm -