Tài liệu Các lãng phí các lãng phí ở công ty tnhh dịch vụ tin học fsc

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Lean Manufacturing bắt nguồn từ Hệ thống sản xuất Toyota (TPS) và đã đƣợc dần triển khai xuyên suốt các hoạt động của Toyota từ những năm 1950. Từ trƣớc những năm 1980, Toyota đã ngày càng đƣợc biết đến nhiều hơn về tính hiệu quả trong việc triển khai hệ thống sản xuất Just-In- Time (JIT) Ngày nay, Toyota thƣờng đƣợc xem là một trong những công ty sản xuất hiệu quả nhất trên thế giới và là công ty đã đƣa ra chuẩn mực về điển hình áp dụng Lean Manufacturing. Lean Manufacturing đang đƣợc áp dụng ngày càng rộng rãi tại các công ty sản xuất hàng đầu trên toàn thế giới, dẫn đầu là các nhà sản xuất ôtô lớn và các nhà cung cấp thiết bị cho các công ty này. Lean Manufacturing đang trở thành đề tài ngày càng đƣợc quan tâm tại các công ty sản xuất ở các nƣớc phát triển khi các công ty này đang tìm cách cạnh tranh hiệu quả hơn đối với khu vực châu Á.. Lean Manufacturing, còn gọi là Lean Production, là một hệ thống các công cụ và phƣơng pháp nhằm liên tục loại bỏ tất cả những lãng phí trong quá trình sản xuất. Lợi ích chính của hệ thống này là giảm chi phí sản xuất, tăng sản lƣợng, và rút ngắn thời gian sản xuất. Công ty Cổ phần Phát triển đầu tƣ công nghệ FPT là Tập đoàn hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực Công nghệ thông tin. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề chất lƣợng sản phẩm, chất lƣợng quá trình, từ khi đƣợc cấp chứng chỉ ISO 9001 (năm 2000) đến nay, FPT luôn quan tâm đến công tác chất lƣợng. và : “FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần hƣng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tốt nhất tài năng và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần” FPT slogan1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vì vậy việc áp dụng Lean manufacturing là vấn đề cấp thiết của FPT. Trong thời gian thực tập tại FPT và đƣợc tham gia trực tiếp triển khai dự án 5S, bƣớc đầu để áp dụng Lean tại Công ty FSC - một phần của dự án áp dụng Lean, em quyết định chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp là: ”Các lãng phí các lãng phí ở công ty TNHH dịch vụ tin học FSC ” Cấu trúc đề tài gồm 3 chƣơng: - Chƣơng I: Tổng quan về Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tƣ Công nghệ FPT - Chƣơng II: Thực trạng các hoạt quản lý chất lƣợng và các lãng phí đang tồn tại ở công ty FSC - Chƣơng III: Giải pháp để loại bỏ các lãng phí của FSC 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY FPT A Giới thiệu về công ty FPT I Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Công ty cổ phần Phát triển Đầu tƣ Công nghệ FPT (tên giao dịch: The Corporation for Financing and Promoting Technology) là tập đoàn công nghệ thông tin lớn tại Việt Nam với trụ sở chính tại tòa nhà FPT Cầu Giấy - Lô B2, Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và Công nghiệp nhỏ Cầu Giấy, Đƣờng Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo thống kê của Chƣơng trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, đây là công ty lớn thứ 14 của Việt Nam vào năm 2007. Năm 1988 :Công ty FPT thành lập ngày 13/9/1988 và 14 thành viên ban đầu là: 1. Lê Vũ Kỳ - Cán bộ biệt phái của Viện năng lƣợng nguyên tử Quốc gia 2. Nguyễn Trung Hà - Cán bộ viện Cơ học - Viện Khoa Học Việt nam 3. Đào Vinh - Cán bộ viện cơ học - Viện Khoa Học Việt nam 4. Bùi Quang Ngọc - Giáo viên Đại Học Bách Khoa Hà nội 5. Nguyễn Thành Nam - Cán bộ Viện cơ học Việt Nam 6. Đỗ Cao Bảo - Đại úy Bộ Quốc Phòng 7. Võ Mai - Đại úy Bộ Quốc Phòng 8. Phạm Hùng - Cán bộ viện cơ học - Viện Khoa Học Việt nam 9. Lê Thế Hùng - Cán bộ viện cơ học - Viện Khoa Học Việt nam 10.Nguyễn Chí Công - Cán bộ viện tính toán và điều khiển Viện Khoa học Việt Nam 11.Nguyễn Hồng Phan - Cán bộ viện cơ học Việt Nam 12.Nguyễn Văn Thăng - Cán bộ viện cơ học Việt Nam 13.Lê Quang Tiến - Đại Úy, Giáo viên học viện kỹ thuật quân sự - Bộ quốc phòng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 14.Trần Đức Nhuận - Cán bộ liên hiệp các xí nghiệp lắp máy. ( Trích “Sử ký 10 năm thành lập FPT 1988- 1998” - xuất bản tháng 9/1998 Ngƣời đăng: Lê Tuấn Anh). Ban đầu, FPT hoạt động nhƣ một công ty quốc doanh kinh doanh xuất nhập khẩu các lƣơng thực phẩm, chế biến lƣơng thực phẩn (chữ gốc FPT ban đầu có nghĩa là Food Processing Technology, sau này đƣợc đổi thành Financing Promoting Technology) và trụ sở chính đặt tại 30A phố Hoàng Diệu – Hà Nội. Công ty có quan hệ xuất nhập khẩu chuối khô, khoai sắn, ... cho khối Đông Âu - Liên Xô. Việc mua bán và kinh doanh của công ty không đƣợc phát triển, vì môi trƣờng kinh doanh chƣa có.  Năm 1990, 1991 ,1992 :Với sự phát triển nhanh của khoa học kỹ thuật, để có thể nâng cao đƣợc khả năng cạnh tranh của mình cả trong và ngoài nƣớc, trong năm 1990 FPT đã mở chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 2 bộ phận phòng phần mềm và trung tâm đào tạo tin học và trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực tin học trong nƣớc. Trong những năm 1991, 1992 FPT đã đƣa ra các giải pháp tin học ứng dụng trong các ngành nhƣ bán vé máy bay quốc tế của Hãng hàng không Vietnam Airlines, công bố giải pháp tin học hoá nghiệp vụ ngân hàng và phần mềm kế toán tổng hợp. Và đặc biệt FPT đã trở thành nhà phân phối chính thức của hàng Olivetti tại Việt Nam.  Năm 1994 đến năm 1996: trong năm 1994, 1995 FPT đã trở thành nhà phân phối chính thức của hãng IBM và hãng Compaq tại Việt Nam. FPT luôn giữ vững vị trí là công ty hàng đầu về tin học trong cả nƣớc và đã sản xuất ra nhiều chƣơng trình phần mềm ứng dụng trong nhiều ngành nhƣ Hàng không, Ngân hàng và cung cấp trang thiết bị cho nhiều ngành khác nhƣ nhà máy thuỷ điện Yaly. Một sự kiện quan trọng trong năm 1995 đó là lần đầu tiên FPT đã chính thức xuất khẩu phần mềm. Đây là một mốc lớn đánh dấu cho sự trƣởng thành của FPT. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong năm 1996 , FPT khẳng định vị trí dẫn đầu tại Việt Nam bằng nhiều thành công , đó là đƣợc Bộ khoa học môi trƣờng chỉ định xây dựng quy hoạch, lập dự án công viên công nghệ cao Hoà Lạc và làm đối tác trong việc huy động các nguồn vốn cho dự án này; trở thành đại lý đầu tiên cho các dịch vụ Compaq và là nhà sửa chữa màn hình Compaq duy nhất ở Việt Nam. Trong năm này trụ sở chính của công ty đã chuyển tới số 89 Láng Hạ - Hà Nội. Năm 1996 cũng đánh dấu bằng việc FPT khai trƣơng mạng thông tin “Trí tuệ Việt Nam”, hệ thống mạng diện rộng (WAN) đầu tiên ở Việt Nam  Năm 1998 : FPT trở thành nhà phân phối của Oracle tại Việt Nam, Cung cấp dịch vụ ISP và ICP tại Việt Nam. FPT đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và thông tin Internet (ICP) đầu tiên ở Việt Nam, đƣợc bạn đọc tạp chí PC World bình chọn là công ty tin học uy tín nhất Việt Nam, và đặc biệt trong năm 1998 đƣợc Nhà nƣớc Việt Nam trao tặng Huân chƣơng lao động hạng II  Năm 1999 : FPT đã mở 2 trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế FPT _Aptech ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh  Năm 2000 : FPT đã mở văn phòng FPT ở Mỹ, khai trƣơng khu công nghệ phần mềm đông thời với sự chú ý đến chất lƣợng và quyết tâm xây dựng hệ thống chất lƣợng năm 2000 FPT đã đƣợc nhận chứng chỉ ISO 9001 do tổ chức BVQI của Anh cấp.  Năm 2001 :FPT đã ra mắt tờ báo trực tuyến Vnexpress và trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm Stratus ở Việt Nam, đạt giảI thƣởng “trung tâm đào tạo tốt nhất năm 2001” của Aptech India. FPT đã nhiều lần tổ chức các cuộc thi Trí tuệ Việt Nam và đã đƣợc đông đảo sinh viên hƣởng ứng tham gia.  Năm 2002 : tháng 3 năm 2002 trung tâm xuất khẩu phần mềm (FSoft) nhận chứng chỉ CMM4 . ĐẾn tháng 4 năm 2002 FPT đã chính thức trở thành 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 công ty cổ phần. Cùng với đó FPT đã nhận đƣợc giấy phép cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) và ra mắt máy tính thƣơng hiệu Việt Nam Elead.  Năm 2003 : - FPT đã trở thành nhà phân phối chính thức và cung cấp điện thoại di động của Samsung và đồng thời cũng chính thức đƣợc phân phối các sản phẩm điện thoại di động Nokia trên toàn quốc. - Công ty truyền thông FPT cung cấp dịch vụ FPT phone, và đã ra mắt chƣơng trình đào tạo trực tuyến tiếng Anh (E- learning) - Tháng 4/2003 : FPT đã thành lập 3 công ty chi nhánh là :công ty hệ thống tin học FPT, công ty truyền thông FPT và công ty phân phối FPT - Tháng 12/2003 FPT thành lập 3 công ty chi nhánh nữa, đó là công ty phần mềm FPT, công ty giải pháp phần mềm FPT và công ty công nghệ di động FPT. - Trong năm này FPT đã đƣợc đón nhận huân chƣơng lao động hạng nhất – một danh hiệu cao quý của Nhà nƣớc Việt Nam.  Năm 2004: FPT trở thành Đối tác Vàng (Gold Partner) đầu tiên của Cisco ở khu vực Đông Dƣơng.  Năm 2005 : - Triển khai dịch vụ trò chơi trực tuyến (Game online) có bản quyền; - Thành lập Công ty Cổ phần Viễn thông FPT; - Đối tác Vàng (Gold Partner) của Microsoft; - Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn FPT Software Nhật Bản.  Năm 2006 : - Niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với giá trị vốn hoá lớn nhất thị trƣờng tại thời điểm đó. - Thành lập trƣờng Đại học FPT; 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Triển khai dịch vụ truyền hình Internet; - Nhận chứng chỉ CMMi-5; - Cung cấp dịch vụ WiMax; - Tham gia phát triển Khu Công nghệ cao Hoà Lạc và Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; - Tiếp nhận 36,5 triệu USD đầu tƣ từ Texas Pacific Group và Intel Capital; - Ký thoả thuận liên minh chiến lƣợc với Microsoft  Năm 2007 : - Ngày 27/11/2007, trƣớc sự chứng kiến của Chủ tịch nƣớc Việt Nam Nguyễn Minh Triết, ký kết với Tập đoàn SBI Holdings, Inc. (TOKYO: 8473) để thành lập Quỹ Đầu tƣ Việt-Nhật (Vietnam-Japan Fund) trị giá 100 triệu USD. - Chuyển trụ sở chính của Tập đoàn đến Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội. - Là đối tác bán hàng cấp cao nhất của Microsoft tại Việt Nam; - Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phần mềm FPT Châu Á – Thái Bình Dƣơng tại Singapore; - Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bán lẻ FPT, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tƣ FPT, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tin học FPT, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc FPT, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản FPT, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Giải trí FPT, Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT, Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT; - Hợp nhất Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống Thông tin FPT, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Phần mềm FPT và Trung tâm Dịch vụ ERP thành Công ty Hệ thống Thông tin FPT. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Cơ cấu tổ chức của tập đoàn FPT 1 Bộ máy tổ chức Sơ đồ tổ chức tập đoàn FPT ( Nguồn : http://fpt.com.vn/vn/gioi_thieu/so_do_to_chuc ) Công ty đặt trụ sở chính tại Hà Nội, có 3 chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ, 3 công ty con tại Nhật, Singapore, USA, 15 công ty thành viên và 1 trƣờng ĐH gồm:  Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software - FSOFT)  Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT Information System FIS) 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Công ty Công nghệ Di động FPT (FPT Mobile - FMB)  Công ty TNHH Phân phối FPT (FPT Distribution - FDC  Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom - FOX)  Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT (FPT Promo - FPO)  Công ty TNHH Bán lẻ FPT  Công ty TNHH Bất động sản FPT  Công ty TNHH Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc  Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPT Secutities)  Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần FPT (FPT Bank)  Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tƣ FPT (FPT Capital)  Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online Content)  Công ty TNHH Truyền thông – Giải trí FPT (FPT Media)  Công ty TNHH Dịch vụ tin học  Trƣờng Đại Học FPT (Aptech, Arena, FPT University) Hiện công ty có 2 công ty con thuộc FPT Software tại nƣớc ngoài gồm:  Công ty TNHH Phần mềm FPT Nhật Bản (FPT Japan) đặt tại Tokyo  Công ty TNHH Phần mềm FPT Châu Á Thái Bình Dƣơng (FPT APAC) đặt tại Singapore 2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty Với chức năng là một công ty thƣơng mại và dịch vụ, các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty FPT bao gồm:  Tích hợp hệ thống  Xuất khẩu phầm mềm  Giải pháp phần mềm  Tƣ vấn dịch vụ ERP  Phân phối các sản phẩm Công nghệ thông tin  Cung cấp các giải pháp, các dịch vụ viễn thông và Internet  Đào tạo lập trình viên quốc tế và chuyên gia Mỹ thuật đa phƣơng tiện 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Trƣờng Đại học FPT  Lắp ráp máy vi tính  Phân phối điện thoại di động  Bảo hành, bảo trì các thiết bị viễn thông và tin học  Digital Marketing  Banking  Stock “FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần hƣng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tốt nhất tài năng và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.” ) ( Tầm nhìn FPT , Nguồn http://fpt.com.vn 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Đặc điểm về kinh tế kỹ thuật của tập đoàn 1. Đặc điểm lĩnh vự kinh doanh FPT có 4 nhóm sản phẩm dich vụ : - Công nghệ thông tin và viễn thông - Tài chính và ngân hàng - Bất động sản - Giáo dục và đào tạo 1.1 Công nghệ thông tin và viễn thông Các công ty công nghệ thông tin và viễn thông của Tập đoàn FPT đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành tin học, viễn thông nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Công ty Hệ thống Thông tin FPT là công ty số 1 về tích hợp hệ thống và giải pháp ứng dụng, phân phối sản phẩm công nghệ thông tin và viễn thông tại Việt Nam. Các dịch vụ giá trị gia tăng của FPT luôn đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng và đối tác. Trong lĩnh vực phần mềm ở Việt Nam, FPT là một trong những công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất và là đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn công nghệ trên thế giới nhƣ IBM, HP, Sanyo, Hitachi, Panasonic… Mục tiêu chung của nhóm các công ty công nghệ thông tin và viễn thông là sẽ giữ vững và phát huy vị trí số 1 Việt Nam Các sản phẩm dịch vụ là : - Dịch vụ tin học - Dịch vụ ERN. - Dịch vụ truy cập Internet - Dịch vụ giải trí truyền hình - Phân phối sản phẩm 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tích hợp hệ thống - Bán lẻ - Dịch vụ nội thông trực tuyến - Giải pháp phần mềm - Lắp ráp máy tính - Quảng cáo - Xuất khẩu phần mềm 1.1.1 Dịch vụ tin học Với gần 20 năm kinh nghiệm trong công tác dịch vụ tin học, FPT luôn hoàn thiện và nâng cao chất lƣợng phục vụ nhằm thoả mãn tối ƣu nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ kỹ sƣ phục vụ cho công tác dịch vụ tin học của FPT luôn đƣợc đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề kỹ thuật. Dịch vụ tin học FPT hiện có hơn 100 kỹ sƣ lành nghề và chuyên nghiệp, có khả năng đáp ứng sửa chữa, bảo hành rộng rãi các thiết bị nhƣ: Máy chủ các loại, PC, notebook, máy in các loại, thiết bị lƣu điện... của các hãng nổi tiếng nhƣ: IBM, HP, Intel, Cisco System, AMP, Toshiba, Acer, Epson, APC, Up Selec... Dịch vụ tin học FPT đã triển khai và áp dụng thành công hệ thống phần mềm quản lý và theo dõi bảo hành FSM Management chuẩn hoá theo quy trình ISO đã làm cho công tác bảo hành nhanh chóng và chuyên nghiệp 1.1.2 Dịch vụ ERN Với vị trí số 1 Việt Nam và là đối tác cao cấp (CAP) của Oracle. Khách hàng: Liên doanh Dầu khí Việt-Xô, Vietnam Airlines, Savimex, Ngân hàng Hàng hải (MSB), Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển (BIDV), Cảng Hải Phòng, Gami, Bibica. 1.1.3 Dịch vụ truy cập Internet 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vị trí: Một trong những nhà cung cấp băng thông rộng ADSL) hàng đầu Việt Nam Năng lực: Một trong những tập đoàn có hạ tầng truyền dẫn lớn nhất Việt Nam Là 1 trong 4 nhà cung cấp dịch vụ WiMax tại Việt Nam Tốc độ tăng trƣởng bình quân năm: 60% Sản phẩm: • Dịch vụ Internet tốc độ cao: ADSL, Leased line và cáp quang (FTTH) • Dịch vụ WiMax • Dịch vụ Dial-up Khách hàng: Trên 1 triệu thuê bao Internet trong đó có gần 330.000 thuê bao ADSL 1.1.4 Giải trí truyền hình Việc thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Giải trí FPT, thể hiện FPT nhìn nhận việc tham gia sản xuất các tác phẩm điện ảnh, truyền hình và các chƣơng trình giải trí khác là một hƣớng đi tích cực trong chiến lƣợc phát triển của Tập đoàn theo định hƣớng Hội tụ số. 1.1.5 Phân phối sản phẩm Vị trí: Số 1 Việt Nam Năng lực: • Hệ thống phân phối chuyên nghiệp • Mạng lƣới phân phối với hơn 1000 đại lý tại 51 tỉnh thành Tốc độ tăng trƣởng bình quân năm: 70% Sản phẩm: Phân phối sản phẩm của hơn 100 hãng công nghệ hàng đầu thế giới 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đối tác: Cisco, HP, IBM, Microsoft, Motorola, Nokia, Samsung, Toshiba. 1.1.6 Tích hợp hệ thống Vị trí: Số 1 Việt Nam Năng lực: Đối tác Vàng của Cisco, Oracle, Microsoft, Check Point, và trên một nghìn chứng chỉ của nhiều đối tác hàng đầu thế giới nhƣ Cisco, IBM, HP, Microsoft, Oracle, Check Point, RSA... Tốc độ tăng trƣởng bình quân năm: 40% Khách hàng tiêu biểu: Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nƣớc, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Vietcombank, BIDV, ICBV, Agribank, Vietnam Airlines. Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu: • Giải pháp tòa nhà thông minh • Hệ thống thanh toán điện tử • Giải pháp hạ tầng và bảo mật • Giải pháp trung tâm phục hồi sự cố • Hệ thống quản lý tri thức Đối tác: Diebold, Check Point, Cisco, IBM, HP, Microsoft, NCR, Oracle. 1.1.7 Bán lẻ Phân phối là lĩnh vực truyền thống mang lại doanh số lớn và lợi nhuận ổn định cho Tập đoàn. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bán lẻ FPT (FPT Retail) đƣợc thành lập nhằm rút ngắn kênh phân phối hiện tại để duy trì lợi nhuận và lợi thế thị trƣờng. Mục tiêu của Công ty Bán lẻ FPT là trở thành thƣơng hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ các thiết bị tin học viễn thông, có hệ thống cửa hàng bao 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phủ trên phạm vi toàn quốc nhằm cung cấp tốt nhất các dịch vụ và giá trị gia tăng cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Công ty Bán lẻ FPT dự định đến năm 2009 sẽ đạt doanh thu 400 triệu USD với 3.500 nhân viên và 100 cửa hàng trên toàn quốc. 1.1.8 Dịch vụ nội thong trực tuyến Vị trí: Nhà cung cấp nội dung trực tuyến hàng đầu Việt Nam Năng lực: • Hạ tầng truy nhập Internet lớn nhất Việt Nam • Các dịch vụ giá trị gia tăng đa dạng Tốc độ tăng trƣởng bình quân năm: 100% Sản phẩm: • Các chƣơng trình truyền hình • Game online: Top 2 Việt Nam • Nhạc trực tuyến: số 1 Việt Nam • Truyền hình Internet (IPTV): số 1 Việt Nam • Báo điện tử www.vnexpress.net: số 1 Việt Nam; Top 100 trang web có nhiều ngƣời truy cập nhất toàn cầu (Alexa) Đối tác: VTV, VTC, HTV (HCM), HTV (Hà Nội), VOV, Webzen. 1.1.9 Giải pháp phần mềm Vị trí: Số 1 Việt Nam Năng lực: Đối tác Vàng của Microsoft và Oracle, CMM-5 Tốc độ tăng trƣởng bình quân năm: 40% Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 • Hệ thống ngân hàng hiện đại SmartBank và hệ thống thanh toán tập trung · Hệ thống phần mềm công ty chứng khoán và sàn giao dịch chứng khoán • Hệ thống tính cƣớc và chăm sóc khách hàng cho các công ty viễn thông • Hệ thống phần mềm tích hợp tính thuế và quản lý ngân sách của Bộ Tài chính • Hệ thống phần mềm chính phủ điện tử 1.1.10 Lắp ráp máy Năng lực: ISO 14001 về bảo vệ môi trƣờng, ISO 17025 cho phòng nghiên cứu phát triển và thí nghiệm Tốc độ tăng trƣởng bình quân năm: 100% Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu: PCs, Server, Notebook, White box, lắp ráp và phân phối các sản phẩm máy tính HP tại Việt Nam, lắp ráp máy tính để bàn NEC... Đối tác: Intel, LG, Microsoft, Samsung, Seagate. Vị trí: Số 1 Việt Nam 1.1.11 Quảng cáo Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT (tên tiếng Anh là FPT Promo) là công ty đầu tiên của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tƣơng tác trên môi trƣờng số. Công ty đƣợc thành lập với mục đích tạo cánh cửa mở ra thị trƣờng quảng cáo tƣơng tác trong môi trƣờng số đầy tiềm năng. FPT Promo thành lập đầu năm 2007, mục tiêu của công ty là sử dụng công nghệ số (web, mobile…) để gắn kết tối đa các thƣơng hiệu và ngƣời tiêu dùng ở mọi lúc mọi nơi. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.12 Xuất khẩu phần mềm Vị trí: Số 1 Việt Nam Năng lực: CMMi-5, BS7799, ISO 9001:2000 Tốc độ tăng trƣởng bình quân năm: 100% Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu: • Mô hình Trung tâm phát triển phần mềm xuất khẩu (OSDC) • Bảo trì hệ thống phần mềm • Triển khai giải pháp ERP • Kiểm tra chất lƣợng phần mềm • Phần mềm nhúng Khách hàng tiêu biểu: • Châu Á: Argo 21, Hitachi Group, HP Japan, IBM Japan, IBM Singapore, JIP, Mizuho Trust Systems, NEC, Nissen, NTT Group, Panasonic, Petronas Malaysia, P&G Vietnam, Sanyo Group, TIS, Unilever Vietnam • Mỹ: Ambient Consulting, Agilis Solutions, Bluekey Services, HP, IBM USA • Châu Âu: Harvey Nash, IBM Benelux, IBM France Đối tác: Cisco, IBM, JD Edward, Microsoft, Oracle, SAP, Sun Microsystem, Sybase 1.2 Tài chính ngân hang Trong nhóm doanh nghiệp thành viên của FPT ở lĩnh vực tài chính ngân hàng, Công ty Chứng khoán FPT (FPT Securities) là doanh nghiệp đầu tiên đƣợc cấp phép hoạt động. FPT Securities cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng nhƣ: Môi giới chứng khoán; quản lý cổ đông & lƣu ký chứng khoán; các dịch vụ trực tuyến; tƣ vấn 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tài chính doanh nghiệp; bảo lãnh phát hành chứng khoán; mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), và phân tích đầu tƣ. Công ty Quản lý Quỹ đầu tƣ FPT (FPT Capital) là doanh nghiệp đƣợc cấp phép thứ hai của FPT sau FPT Securities với số vốn điều lệ là 110 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực chính: cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc; bất động sản; đầu tƣ và kinh doanh chứng khoán; tham gia các cơ hội đầu tƣ trong chính Tập đoàn FPT; đầu tƣ mạo hiểm và một số loại hình đầu tƣ khác. Điểm khác biệt lớn nhất của FPT Capital so với với các công ty quản lý quỹ khác là: Có ƣu thế công nghệ với sự hỗ trợ của FPT – công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tƣ; chiến lƣợc tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp đƣợc đầu tƣ về quản trị doanh nghiệp và công nghệ. Ngân hàng Cổ phần Thƣơng mại FPT (FPT Bank) cung cấp những dịch vụ ngân hàng truyền thống và trực tuyến tối ƣu cho khách hàng. Các sản phẩm/dịch vụ  Dịch vụ ngân hàng  Môi giới chứng khoán  Quỹ đầu tƣ 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3 Dịch vụ bất động sản Ở Việt Nam, nhu cầu về nhà ở, văn phòng, giải trí… những năm gần đây ngày một tăng, vì vậy, bất động sản đã và đang trở thành một trong những ngành quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Không nằm ngoài xu hƣớng phát triển đó, nhóm c ông ty bất động sản định hƣớng trƣớc mắt sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng cho Tập đoàn FPT và trong tƣơng lai không xa, ngƣời FPT sẽ có nhà ở do chính ngƣời FPT xây dựng. Chiến lƣợc phát triển lâu dài của nhóm c ông ty bất động sản là đầu tƣ xây dựng các khu công nghiệp cao, đô thị, công nghiệp, các toà nhà văn phòng và chung cƣ chất lƣợng cao, các công trình dịch vụ dân sinh với hạ tầng kỹ thuật hiện đại trên cả nƣớc và cung cấp các dịch vụ hoàn hảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, làm việc, sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho mọi đối tƣợng khách hàng. 1.4 Giáo giục đào tạo Chƣơng trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tin của Đại học FPT dựa theo chuẩn quốc tế về quy trình chất lƣợng ABET và khung đào tạo ACM. Ngoài ra, chƣơng trình cử nhân công nghệ phần mềm của Đại học FPT sẽ đƣợc cập nhật công nghệ mới nhất của các hãng công nghệ thông tin hàng đầu thế giới nhƣ: Microsoft, IBM, Oracle, Sun Microsystems… Các khối kiến thức cơ bản của chƣơng trình Đại học FPT: - Ngoại ngữ; - Kiến thức xã hội; - Phát triển cá nhân; - Giáo dục chuyên nghiệp; - Thực tập. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sinh viên tốt nghiệp sẽ đƣợc nhận bằng Cử nhân Đại học (bachelor) do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. Trực thuộc Đại học FPT còn có Trung tâm đào tạo Mỹ thuật đa phƣơng tiện FPT Arena và Trung tâm đào tạo Lập trình viên quốc tế FPT Aptech. Trung tâm FPT Arena: Liên kết chặt chẽ với những tập đoàn phần mềm hàng đầu nhƣ Adobe, Macromedia, Discreet, FPT Arena có lợi thế để đào tạo những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực Multimedia. Chƣơng trình học tại FPT Arena gồm 4 kỳ: Graphic Suite (đồ hoạ); Web design & development; Authoring Multimedia (tạo lập các ứng dụng Multimedia); Animation suite (dựng phim hoạt hình). Học viên FPT Arena sẽ nhận đƣợc các chứng chỉ: - ADIM – Advance Diploma In Multimedia (cấp cho sinh viên đã hoàn tất 4 học kỳ) - DIM - Diploma In Multimedia (cấp cho sinh viên đã hoàn tất 2 học kỳ đầu tiên) Trung tâm FPT Aptech: Chƣơng trình đào tạo của FPT Aptech đƣợc thiết kế dựa trên quá trình nghiên cứu nhu cầu của hơn 600 công ty phần mềm lớn nhất thế giới, phù hợp với các xu hƣớng công nghệ lớn nhƣ: NET (Microsoft) và J2EE (Sun Microsystems) và ACCP2005. Với nhiều chƣơng trình học phong phú và đón đầu công nghệ, bằng cấp của APTECH đƣợc công nhận rộng rãi trên thế giới với nhiều cấp độ khác nhau tùy theo khoá học. Bằng Diploma của Aptech tƣơng tƣơng với bằng Cao đẳng thực hành. Đặc điểm nguồn nhân lực của FPT 20
- Xem thêm -