Tài liệu Các hình thức phát hành trái phiếu. liên hệ thực tiễn phát hành trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đề tài 4: Các hình thức phát hành trái phiếu. Liên hệ thực tiễn phát hành trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. I./ TỔNG QUAN VỀ TRÁI PHIẾU 1. Khái niệm và đặc điểm của trái phiếu. a) Khái niệm:- Trái phiếu là công cụ nợ do chính phủ, doanh nghiêp, hoặc các tổ chức phát hành nhằm huy động vốn dài hạn. Trái phiếu là thỏa thuận vay nợ mang tính hợp đồng theo đó tổ chức phát hành trái phiếu cam kết sẽ thanh toán cho người nắm giữ trái phiếu 1 khoản tiền lãi định kỳ tới khi trái phiếu đáo hạn thanh toán, là lúc khoản thanh toán cuối cùng được thực hiện. - Người nắm giữ trái phiếu ( trái chủ) là người cho vay, và người phát hành trái phiếu là người đi vay b) Đặc điểm: - Mệnh giá - Lãi suất trái phiếu -Gía trái phiếu - Kỳ hạn trái phiếu 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Phân loại trái phiếu Trái phiếu trên thị trường tài chính có rất nhiều loại, tùy thuộc vào các tiêu chí khác nhau mà trái phiếu được phân thành các loại khác nhau. a) Phân loại theo chủ thể phát hành: 1. Trái phiếu chính phủ Do chính phủ hoặc những ngành đặc biệt như ngành giao thong, bưu điện xi măng, điện được chính phủ ủi quyền phát hành nhằm bù đắp sự thiếu hụt ngân sách nhà nước hoặc xây dựng các công trình công cộng, giải quyết các khó khăn về tài chính. 2. Trái khoán địa phương Là khoản vay của chính quyền địa phương ( thành phố, tỉnh hoặc vùng dân cư) đối với các tổ chức và cá nhân 3. Tín phiếu kho bạc Là chứng khoán có thu nhập cố định có thời hạn từ 6 tháng tới 2 năm do hệ thống Kho bạc nhà nước phát hành. 4. Trái phiếu công nghiệp ( Trái phiếu công ty) Do các công ty cổ phần và các doanh nghiệp lớn phát hành đưa vào thị trường vốn dưới dạng những phiếu nợ từng phần và được đảm bảo bằng thu nhập hoặc tài sản của công ty. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. Trái phiếu ngân hàng và tín phiếu quỹ tiết kiệm: Nhằm tạo ra nguồn vốn tín dụng cho chính các tổ chức này hoặc các tổ chức tín dụng có liên quan. b) Phân loại theo tính chất trái phiếu: Giay nhận nợ, giấy nhận nợ thứ cấp, trái phiếu cầm cố, trái phiếu zerocoupon, trái phiểu mạo hiểm, trái phiếu châu Âu. c) Phân loại theo lợi tức trái phiếu: - Trái phiếu có lãi suất cố định - Trái phiếu có lãi suất biến đổi II./ TỔNG QUAN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 1. Chủ thể phát hành trái phiếu Chủ thể phát hành trái phiếu là tổ chức huy động vốn bằng cách bán trái phiếu do mình phát hành cho nhà đầu tư. Chủ thể bao gồm chính phủ, doanh nghiệp, 2. Mục đích của phát hành trái phiếu. a) Đối với chính phủ - Bù đắp sự thâm hụt ngân sách nhà nước - Thực hiện các chính sách tiền tệ nhằm điều tiết kinh tế vĩ mô - Huy động vốn tài trợ cho các công trình lớn và dự án quan trọng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b) Đối với doanh nghiệp -Các doanh nghiệp phát hành trái phiếu để huy động vốn cho sản xuất kinh doanh bên cạnh nguồn vốn đi vay từ ngân hàng thương mại. - Làm thay đổi cơ cấu vốn, giữ một tỉ lệ nhất định giữa vốn nợ và vốn CSH. -Lãi suất của trái phiếu nhỏ hơn lãi suất đi vay ngân hàng. Đồng thời khi phát hành trái phiếu công ty không phải chịu giám sát khắt khe tình hình sử dụng vốn của ngân hàng. Nguồn vốn ngân hàng thường khó tiếp cận khi các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ với các ràng buộc về điều kiện cho vay, trong khi nguồn vốn trái phiếu dồi dào với tiềm năng rất lớn. 3. Vai trò của phát hành trái phiếu a) Đối với nên kinh tế quốc dân - Tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế - Sự dụng vốn có hiệu quả b) Đối với chính phủ - Phát triển kinh tế quốc dân, cơ sở vật chất hạ tầng, các chương trình quốc gia về an ninh quốc phòng,.. -Bổ sung ngân sách nhà nước 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chính sách tiền tệ hiệu quả để điều tiết lượng tiền cung ứng cho cả nền kinh tế. c) Đối với doanh nghiệp - Cung cấp nguồn vốn với chi phí rẻ hơn cho doanh nghiệp phục vụ hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh - Tăng tính chủ động của doanh nghiệp trong huy động vốn đầu tư - Đa dạng hóa các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp III. CÁC PHƢƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 1.Bảo lãnh phát hành trái phiếu 2. Đại lý phát hành trái phiếu 3. Đấu thầu phát hành trái phiếu IV.BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 1.Khái niệm và đặc điểm a)Khái niệm Là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi phát hành trái phiếu ra thị trường chứng khóan, phân phối trái phiếu cho các nhà đầu tư, nhận mua trái phiếu để bán lại hoặc mua số trái phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt phát hành. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Bảo lãnh phát hành bao gồm cả việc tư vấn tài chính và phân phối chứng khoán - Tổ chức bảo lãnh được hưởng phí bảo lãnh hoặc một tỷ lệ hoa hồng nhất định dựa trên số tiền thu được b)Các loại trái phiếu phát hành theo phương thức bảo lãnh -Trái phiếu kho bạc - Trái phiếu công trình trung ương - Trái phiếu đầu tư -Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh -Trái phiếu chính quyền địa phương c) Phân loại -Bảo lãnh với cam kết chắc chắn: Tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ mua toàn bộ số chứng khoán phát hành cho dù có phân phối được hết chứng khoán hay không Thông thường các tổ chức bảo lãnh mua trái phiếu của tổ chức phát hành với giá chiết khấu và bán lại các trái phiếu theo giá chào bán ra công chúng và hưởng chênh lệch giá. -Bảo lãnh với cố gắng cao nhất 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tổ chức bảo lãnh thỏa thuận làm đại lý cho tổ chức phát hành với cam kết sẽ cố gắng hết sức bán trái phiếu ra thị trường. Nếu không phân phối hết sẽ trả lại cho tổ chức phát hành và không chịu hình phạt nào - Bảo lãnh theo phương thức tất cả hoặc không Tổ chức phát hành yêu cầu tổ chức bảo lãnh bán một số lượng trái phiếu nhất định, nếu không phân phối hết sẽ hủy toàn bộ đợt phát hành. Tổ chức bảo lãnh phải trả lại số tiền cho các đầu tư đã mua chứng khoán - Bảo lãnh theo phương thức tối thiểu- tối đa: Tổ chức phát hành yêu cầu tổ chức bảo lãnh được tự do chào bán trái phiếu đến mức tối đa quy định. Nếu lượng trái phiếu bán được đạt tỷ lệ thấp hơn mực sàn thì toàn bộ đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ. -Bảo lãnh theo phương thức dự phòng TCBL cam kết là người mua cuối cùng hoặc chào bán hộ số cổ phiếu của các quyền mua không thực hiện được. 2. Đối tượng, điều kiện Đối tượng tham gia bảo lãnh phát hành phát hành trái phiếu là các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, công ty tài chính, các ngân hàng và các định chế tài chính khác được Bộ Tài chính chấp thuận. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các tổ chức tham gia bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: a) Có tư cách pháp nhân, được thành lập hoặc hoạt động hợp pháp theo pháp luật hiện hành của Việt Nam; b) Có vốn pháp định tối thiểu là 22 tỷ đồng Việt Nam; c) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm xin công nhận thành viên bảo lãnh, đại lý phát hành phải có lãi (trừ trường hợp tổ chức mới thành lập); d) Có tài khoản tiền đồng Việt Nam mở tại ngân hàng. 3. Bảo lãnh phát hành trái phiếu 3.1. Quy trình bảo lãnh phát hành trái phiếu a) Thông báo nội dung trái phiếu dự kiến phát hành - Trước ngày phát hành trái phiếu ít nhất 20 ngày, tổ chức phát hành gửi “Thông báo nội dung phát hành trái phiếu” (theo mẫu Phụ lục số 02) cho các thành viên tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu. - Căn cứ thông báo của tổ chức phát hành, các thành viên tham gia bảo lãnh phát hành thăm dò khả năng mua trái phiếu của các nhà đầu tư dưới hình thức đăng ký mua trái phiếu (theo mẫu Phụ lục số 03). b) Đăng ký bảo lãnh và lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Trước ngày phát hành trái phiếu ít nhất 10 ngày, trên cơ sở kết quả đăng ký mua trái phiếu của các nhà đầu tư, các thành viên tham gia bảo lãnh phát hành gửi “Đăng ký bảo lãnh phát hành trái phiếu” (theo mẫu Phụ lục số 04) đến tổ chức phát hành để làm căn cứ xem xét, lựa chọn cấu trúc bảo lãnh và các tổ chức bảo lãnh phát hành. - Cấu trúc bảo lãnh phát hành được quyết định cho từng đợt phát hành theo một trong các hình thức sau: + Một hoặc một số tổ chức đồng bảo lãnh phát hành; + Tổ hợp bảo lãnh phát hành có một hoặc một số tổ chức đồng bảo lãnh phát hành chính. - Các tổ chức được lựa chọn để bảo lãnh phát hành trái phiếu là các tổ chức có tối thiểu 50% giá trị trái phiếu nhận bảo lãnh sẽ được phân phối cho các nhà đầu tư; có mức lãi suất, phí bảo lãnh phát hành thấp hơn so với các tổ chức đăng ký bảo lãnh khác và nằm trong phạm vi mức lãi suất trần, phí bảo lãnh phát hành theo quy định của Bộ Tài chính. Việc lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm đến mức thấp nhất chi phí về phát hành trái phiếu (bao gồm cả lãi suất và phí bảo lãnh). c) Thoả thuận các điều kiện và ký hợp đồng bảo lãnh phát hành 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Trước ngày phát hành ít nhất 7 ngày, tổ chức phát hành tổ chức họp để thoả thuận với các thành viên được lựa chọn bảo lãnh phát hành về các nội dung có liên quan đến đợt phát hành trái phiếu bao gồm: lãi suất, phí bảo lãnh, khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh, khối lượng trái phiếu tối thiểu phải phân phối cho các nhà đầu tư, hình thức bán trái phiếu và các vấn đề khác có liên quan. - Căn cứ kết quả thoả thuận với các tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức phát hành ký “Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu” (theo mẫu Phụ lục số 05) với tổ chức bảo lãnh phát hành duy nhất, hoặc từng tổ chức đồng bảo lãnh, hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành chính, hoặc từng tổ chức đồng bảo lãnh phát hành chính. Các tổ chức bảo lãnh phát hành phải cam kết thực hiện phân phối tối thiểu 50% gía trái phiếu nhận bảo lãnh cho các nhà đầu tư trong Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu. d) Thông báo nội dung chính thức của đợt phát hành trái phiếu Trước ngày phát hành trái phiếu ít nhất 5 ngày, căn cứ "Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu”, tổ chức phát hành và tổ chức bảo lãnh phát hành phối hợp với Trung tâm giao dịch Chứng khoán (Sở Giao dịch Chứng khoán) để ra "Thông báo phát hành trái phiếu" (theo mẫu Phụ lục số 06) trên thị trường chứng khoán. đ) Phân phối trái phiếu cho các nhà đầu tư 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Căn cứ Thông báo phát hành trái phiếu và Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu đã ký với tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành phân phối trái phiếu đã nhận bảo lãnh cho các nhà đầu tư. e) Chuyển tiền trái phiếu nhận bảo lãnh - Trong ngày phát hành trái phiếu, các tổ chức bảo lãnh phát hành phải chuyển toàn bộ số tiền trái phiếu đã nhận bảo lãnh theo hợp đồng vào tài khoản của tổ chức phát hành. - Trường hợp các tổ chức bảo lãnh phát hành chậm chuyển tiền cho tổ chức phát hành sẽ bị phạt chậm thanh toán. Số tiền phạt chậm thanh toán được xác định theo công thức sau: (St x Ls x 150%) x n P = 365 Trong đó: - P: Số tiền phạt chậm thanh toán - St: Số tiền chậm thanh toán 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ls: Lãi suất trái phiếu (%/năm) - n: Số ngày chậm thanh toán Trường hợp quá 5 ngày kể từ ngày phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành thanh toán không đủ số tiền trái phiếu nhận bảo lãnh thì tổ chức phát hành sẽ huỷ bỏ việc phát hành số trái phiếu chưa được thanh toán và tổ chức bảo lãnh phát hành phải chịu phạt số tiền bằng 5% số tiền chưa thanh toán cho tổ chức phát hành. - Tiền phạt chậm thanh toán và phạt do phải huỷ bỏ phát hành trái phiếu được chuyển nộp ngân sách trung ương (đối với trái phiếu kho bạc và trái phiếu công trình trung ương), ngân sách địa phương (đối với trái phiếu Chính quyền địa phương), hoặc tổ chức phát hành (đối với trái phiếu đầu tư và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh). f) Chuyển giao trái phiếu - Trái phiếu khi mới phát hành được thực hiện theo hình thức ghi sổ. Căn cứ vào danh sách và số tiền mua trái phiếu của các nhà đầu tư do tổ chức bảo lãnh phát hành gửi đến, tổ chức phát hành chuyển Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu (theo mẫu Phụ lục số 07) đến các tổ chức bảo lãnh phát hành. Theo yêu cầu của nhà đầu tư, tổ chức bảo lãnh phát hành chuyển danh sách và Giấy chứng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhận sở hữu trái phiếu cho tổ chức lưu ký (các công ty chứng khoán thành viên và ngân hàng thương mại được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động lưu ký) để tái lưu ký tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán (Sở Giao dịch chứng khoán). - Trường hợp nhà đầu tư muốn nhận chứng chỉ trái phiếu, tổ chức lưu ký nơi chủ sở hữu trái phiếu mở tài khoản đề nghị Trung tâm Giao dịch chứng khoán (Sở Giao dịch chứng khoán) thông báo cho tổ chức phát hành để cấp chứng chỉ. Căn cứ chứng chỉ do tổ chức phát hành chuyển đến, Trung tâm Giao dịch chứng khoán (Sở Giao dịch chứng khoán) thực hiện ghi giảm số lượng trái phiếu ghi sổ và chuyển giao chứng chỉ cho chủ sở hữu trái phiếu thông qua các thành viên lưu ký. 4.Ưu điểm: Phương thúc này có tiến độ huy động vốn nhanh hơn phuơng thức bán lẻ qua KBNN và đại lý phát hành, khối lượng trái phiếu phát hành được đảm bảo tiêu thụ từ phía nhà bảo lãnh. Ngòai ra , phương thức này còn là đảm bảo chắc chắn luợng trái phiếu chính phủ phát hành tiêu thụ hết,kết quả huy động vốn vay thường cao hơn phuơng thức đại lý phát hành. 5.Nhược điểm: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chi phí bảo lãnh phát hành trái phiếu cao. Không nên áp dụng thường xuyên, liên tục để tránh gây bất ổn cho thị trường tiền tệ. Phuơng thúc này chỉ nên áp dụng cho các chứng khóan có rủi ro cao. V.ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 1. Khái niệm, đặc điểm a) Khái niệm Đại lý phát hành là việc tổ chức phát hành ủy thác cho các tổ chức khác thực hiện bán trái phiếu cho các nhà đầu tư. Tổ chức nhận làm đại lý phát hành được huởng phí đại lý phát hành căn cứ theo khối lượng trái phiếu tiêu thụ được, lượng trái phiếu tiêu thụ không hết của đợt phát hành, đại lý được quyền hòan trả lại cho tổ chức phát hành b)Các loại trái phiếu phát hành theo phương thức đại lý bao gồm: Trái phiếu kho bạc, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương. 2. Quy trình đại lý phát hành trái phiếu a) Lựa chọn tổ chức đại lý phát hành trái phiếu 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Căn cứ kế hoạch phát hành trái phiếu, tổ chức phát hành thông báo nội dung dự kiến của đợt phát hành trái phiếu các cho các tổ chức đại lý để đăng ký làm đại lý phát hành. Trên cơ sở kết quả đăng ký, tổ chức phát hành lựa chọn các tổ chức đảm bảo các điều kiện phân phối trái phiếu và có mức phí đại lý phát hành thấp trong phạm vi mức phí phát hành theo quy định để làm đại lý phát hành trái phiếu. Việc lựa chọn đại lý phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm đến mức thấp nhất về chi phí phát hành trái phiếu. b) Ký hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu Trước ngày đầu tiên của đợt phát hành trái phiếu ít nhất là 5 ngày, tổ chức phát hành thực hiện ký “Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu” (theo mẫu Phụ lục số 08) với tổ chức đại lý phát hành. c) Thông báo nội dung của đợt phát hành trái phiếu Trước ngày phát hành trái phiếu ít nhất 3 ngày, tổ chức phát hành ra “Thông báo phát hành trái phiếu” (theo mẫu Phụ lục số 09) gửi đến các tổ chức đại lý phát hành trái phiếu và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. d) Chuyển giao trái phiếu - Tổ chức phát hành chuyển cho các tổ chức đại lý phát hành số lượng chứng chỉ hoặc Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu tương ứng với khối lượng trái 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phiếu các tổ chức đại lý phát hành nhận bán ngay sau ngày ký Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu. - Trong thời gian phát hành trái phiếu, các tổ chức đại lý phát hành có trách nhiệm bảo quản các chứng chỉ và Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu. - Kết thúc đợt phát hành, các tổ chức đại lý phát hành tổ chức kiểm kê các chứng chỉ và Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu chưa sử dụng chuyển trả tổ chức phát hành. Trường hợp các tổ chức đại lý phát hành làm mất hoặc thất lạc chứng chỉ và Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu phải bồi thường cho tổ chức phát hành số tiền đúng bằng số tiền gốc cộng (+) lãi các trái phiếu bị mất hoặc thất lạc khi đến hạn thanh toán. đ) Chuyển tiền bán trái phiếu - Việc chuyển tiền bán trái phiếu được thực hiện theo định kỳ 05 ngày làm việc một lần. Vào cuối ngày làm việc thứ 5, căn cứ bảng kê bán trái phiếu (theo mẫu Phụ lục số 10) các tổ chức đại lý phát hành chuyển toàn bộ số tiền thu bán trái phiếu trong 5 ngày đó cho tổ chức phát hành. - Trường hợp các tổ chức đại lý phát hành chậm chuyển tiền bán trái phiếu cho tổ chức phát hành sẽ bị phạt chậm thanh toán. Số tiền phạt chậm thanh toán được được xác định theo công thức sau: 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (St x Ls x 150%) x n P = 365 Trong đó: - P: Số tiền phạt chậm thanh toán - St: Số tiền chậm thanh toán - Ls: Lãi suất trái phiếu (%/năm) - n: Số ngày chậm thanh toán - Tiền phạt chậm thanh toán được chuyển nộp ngân sách trung ương (đối với trái phiếu kho bạc), ngân sách địa phương (đối với trái phiếu Chính quyền địa phương), hoặc doanh nghiệp (đối với trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh). VI. ĐẤU THẦU PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU Chủ thể phát hành bán chứng khoán tới tay nhà đầu tư 1.Phương thức đấu thầu trái phiếu Tổ chức phát hành trái phiếu được lựa chọn các phương thức đấu thầu sau: a. Đấu thầu trực tiếp tại doanh nghiệp phát hành trái phiếu. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b. Đấu thầu thông qua các tổ chức tài chính trung gian. c. Đầu thầu thông qua Trung tâm giao dịch chứng khoán (Sở Giao dịch chứng khoán). 2. Nguyên tắc đấu thầu trái phiếu a. Bí mật về thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia dự thầu. b.Bảo đảm sự bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu. c. Cạnh tranh về lãi suất giữa các tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu. 3. Hình thức đấu thầu trái phiếu a. Đấu thầu cạnh tranh lãi suất. b. Kết hợp giữa đấu thầu cạnh tranh lãi suất với đấu thầu không cạnh tranh lãi suất. Tỷ lệ trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất trong từng đợt đấu thầu do doanh nghiệp phát hành quyết định những tối đa bằng 30% tổng khối lượng trái phiếu thông báo phát hành của đợt đấu thầu đó.  TPCP đấu thầu qua TTGDCK có hình thức và đặc điểm nhƣ sau:  Có kỳ hạn từ một năm trở lên. Có mệnh giá tối thiểu là 100.000 đồng, các mệnh giá cao hơn được quy định bằng bội số của 100.000 do Bộ Tài 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chính quy định cụ thể cho từng đợt phát hành và được TTGDCK công bố trong thông báo phát hành.  TPCP được phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ.  Các điều kiện tham gia đấu thầu.  Là thành viên đấu thầu qua TTGDCK;  Có tài khoản ký quỹ tại Ngân hàng chỉ định và nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định tại Điều 9 Quy chế này.  Chấp hành đầy đủ thủ tục và quy định về đấu thầu TPCP quy định tại Quy chế này;  Có đơn đăng ký đấu thầu gửi TTGDCK theo mẫu số 03/TPCP đính kèm Quy chế này;  Có tài khoản lưu ký chứng khoán mở tại TTGDCK hoặc thành viên lưu ký. . - Nhược điểm: vẫn còn mới mẻ đối với nhà đầu tư ở những thị trường mới mở, Nhà nước chưa thực sự xem trái phiếu Chính phủ, chưa mở rộng các đối tượng được phép tham gia đấu thầu, chưa đa dạng kỳ hạn trái phiếu với mức khác nhau tạo ra mức chênh lệch của trái phiếu Chính phủ những thời điểm khác nhau nhằm khuyến khích hoạt động tham gia đấu thầu và mua, bán trái phiếu trên thị trường 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chứng khoán, những quy định chuẩn mực trong hoạt động đấu thầu nếu chưa phù hợp sẽ gây ảnh hưởng lớn đến kết quả đấu thầu. V.LIÊN HỆ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU Ở VIỆT NAM 1) Thực trạng phát hành trái phiếu chính phủ ở Việt Nam - ở Việt Nam, trái phiếu chính phủ được phát hành bởi 3 chủ thể chính là kho bạc Nhà nước( KBNN), ngân hàng phát triển Việt Nam( VDB) và ngân hàng Nhà nước với hình thức đấu thầu là phổ biến nhất, bảo lãnh phát hành hoặc bán lẻ qua hệ thống KBNN. Mục tiêu của trái phiếu là để đầu tư vào 20
- Xem thêm -