Tài liệu Các hình thức chuyển giao công nghệ

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

1. Vũ Thị Hà 2. Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng 3. Nguyễn Vinh Hiển 4. Trần Hà My 5. Hà Thị Bích Ngọc 6. Phan Thị Phương Thảo Các hình thức chuyển giao công nghệ Theo đặc điểm Kênh trực tiếp Kênh gián tiếp Theo nguồn cung cấp Chuyển giao dọc Chuyển giao ngang Chuyển giao công nghệ theo nghĩa hẹp – Kênh chính thức Liên doanh Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài Hỗ trợ kỹ thuật và nhượng quyền Hình thức “chìa khóa trao tay” trong giao thầu Hợp tác nghiên cứu và cùng triển khai công nghệ Viện trợ phát triển chính thức ODA Chuyển giao công nghệ theo nghĩa rộng – Kênh không chính thức Mua máy móc thiết bị và linh kiện về tự nghiên cứu Thuê chuyên gia nước ngoài Đào tạo nhân viên kỹ thuật ở nước ngoài Tổ chức triển lãm và hội chợ thương mại Chuyển giao dọc Chuyển giao ngang Ưu điểm Ưu điểm Nhược điểm Nhược điểm Ưu & nhược điểm của Chuyển giao dọc Ưu điểm Bên giao -Nếu không có khả năng áp dụng vẫn có thể thu lợi nhuận từ bên nhận - Biến bên nhận công nghệ thành nơi thí nghiệm Bên nhận -Công nghệ thuộc thế hệ mới chưa từng được áp dụng ở đâu - Có khả năng độc quyền sản xuất một loại sản phẩm do công nghệ mới tạo ra Nhược điểm - Chưa có kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ mới -Rủi ro cao vì áp dụng công nghệ chưa được áp dụng bao giờ - Bị biến thành phòng thí nghiệm Ưu & nhược của Chuyển giao ngang Ưu điểm Nhược điểm Bên giao -Không ngừng đổi mới công nghệ - Chuyển giao công nghệ lỗi mốt cho các cơ sở sản xuất Bên nhận - Ít bị rủi ro vì bên chuyển giao đã có kinh nghiệm trong việc áp dụng công nghệ sản xuất -- Giá rẻ -Chấp nhận công nghệ lạc hậu - Thành bãi rác của các công nghệ lạc hậu, lỗi thời Chuyển giao dọc Cơ sở nghiên cứu Cơ sở sản xuất Chuyển giao ngang Cơ sở sản xuất Cơ sở sản xuất
- Xem thêm -