Tài liệu Các chiều văn hóa của geert hofstede

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoang

Tham gia: 04/11/2015

Mô tả:

Giới thiệu tác giả: -Geert Hofstede: 2/10/1928, người Hà Lan. -Là một nhà tâm lý xã hội học, giáo sư. -Các tác phẩm nổi tiếng: Sự nghèo nàn của triết lý kiểm soát quản lý, Văn hóa và tổ chức: Phần mềm của tâm trí,… Giới thiệu về 6 chiều văn hóa: I, Khoảng cách quyền lực "Mức độ mà những thành viên ít quyền lực của các tổ chức hoặc đơn vị trong một quốc gia hy vọng và chấp nhận sự bất bình đẳng trong phân chia quyền lực” 1. Trong cuộc sống gia đình PDI cao -Con cái không được cãi lời cha mẹ -Thứ tự quyền lực giữa các thành viên -Không được khuyến khích tự lập -Có nghĩa vụ nuôi cha mẹ khi về già PDI thấp -Được phép tranh luận với cha mẹ -Đối xử bình đẳng với nhau -Trẻ được khuyến khích tự trải nghiệm - Không có nghĩa vụ nuôi cha mẹ khi về già 2. Trong giáo dục PDI cao PDI thấp -Học sinh kính trọng giáo viên ở mọi lúc -Học sinh và giáo viên là bình đẳng -Giáo viên là người cực kì kinh nghiệm -Giáo viên là người hỗ trợ -Chất lượng học tập phụ thuộc vào giáo viên -Chất lượng học tập phụ thuộc 2 phía 3. Trong làm việc PDI cao -Các quyết định được thực hiện bởi những người đứng đầu -Nhân viên vâng lời sếp PDI thấp -Nhân viên thoải mái đóng góp ý tưởng -Cấp dưới được quyền chất vấn cấp trên Lễ nghi, kính ngữ Đại gia tộc 60/55 Tuổi tác, dòng dõi Tan ca II, Chủ nghĩa tập thể & Chủ nghĩa cá nhân Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể, mô tả mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể phổ biến trong một quốc gia. CN CÁ NHÂN Sự ràng buộc giữa các cá nhân hết sức lỏng lẻo Mọi người đều chỉ mong chăm lo cho bản thân và gia đình mình. Mọi người kết hợp trong những nhóm lợi ích gắn bó chặt chẽ CN TẬP THỂ Nhóm này bảo vệ không ngừng các thành viên suốt cuộc đời họ để đổi lấy lòng trung thành tuyệt đối. 1. Đặc điểm: CN CÁ NHÂN CN TẬP THỂ - Quyền lợi cá nhân > quyền lợi của nhóm - Quyền lợi của nhóm > quyền lợi cá nhân - Gia đình hạt nhân - Gia đình mở rộng - Cái “tôi” chính là bản sắc của con người - Nhóm là cội nguồn chính của bản sắc của con người 2. Trong gia đình: 3. Trong ngôn ngữ, nhân cách: 4. Trong công việc: CN CÁ NHÂN - Làm việc theo lợi ích cá nhân. - Thăng cấp theo năng lực - Nhiệm vụ đặt lên hàng đầu - Khả năng di chuyển nghề nghiệp cao CN TẬP THỂ -Làm việc theo lợi ích nhóm -Thăng cấp theo quan hệ -Mối quan hệ đặt lên hàng đầu -Khả năng di chuyển nghề nghiệp thấp 5. Chỉ số IDV: 5. Chỉ số IDV: 6. Quốc gia điển hình: Đạo Tin Lành Người Anh đầu tiên Tư cách Độc lập Bình đẳng Gía trị cá nhân Thúc đẩy XH phát triển 6. Quốc gia điển hình: Những điều cấm kị Lối sống truyền thống Văn hóa đất nước III, Né tránh rủi ro 1. Khái niệm: Tránh sự không chắc chắn: -Là khuynh hướng của xã hội thể -Xác định mức độ lo lắng của các quốc gia trước các tình huống không biết trước.
- Xem thêm -