Tài liệu Các câu hỏi thường gặp trong phần 2 bài thi ielts speaking

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Các câu hỏi thường gặp trong phần 2 bài thi IELTS Speaking Để hỗ trợ các bạn trong quá trình luyện thi IELTS, trong bài viết này, VnDoc xin chia sẻ bộ câu hỏi thường gặp trong phần 2 bài thi IELTS Speaking dành cho các bạn tham khảo. Mời các bạn cùng VnDoc tìm hiểu qua bài viết sau đây. Trong phần 2 của bài thi IELTS Speaking, bạn sẽ được đưa một chủ đề với các gợi ý. Bạn sẽ có khoảng 01 phút để chuẩn bị, bạn có thể take note (ghi chép) lại các ý định nói trong bài thi của mình, sau đó ban giám khảo sẽ dành cho bạn 01-02 phút để nói. Bạn không được chọn hay đổi chủ đề. Dưới đây là các câu hỏi thường gặp trong phần 2 của bài thi IELTS Speaking. Bạn hãy thử luyện tập nhé. 1. Describe an artist or entertainer you admire. You should say:  Who they are and what they do.  How they became successful.  How you found out about them.  And explain why you admire them. 2. Describe a subject you enjoyed studying at school. You should say:  When and where you started studying it. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí  What lessons were like.  What made the subject different from other subjects.  And explain why you enjoyed the subject. 3. Describe an important choice you had to make in your life. You should say:  When you had this choice.  What you had to choose between.  Whether you made a good choice.  And explain how you felt when you were making this choice. 4. Describe a job you have done. You should say:  How you got the job.  What the job involved.  How long the job lasted.  Describe how well you did the job. 5. Describe an area of countryside you know and like. You should say:  Where it is.  What its special features are.  What you and other people do in this area.  And explain why you like it. 6. Describe an object you particularly like. You should say:  What it is and what it looks like.  What it is made of.  What it is for.  And explain why it is special for you. 7. Describe a newspaper or magazine you enjoy reading. You should say:  What kind of newspaper/magazine it is.  Which parts of it you read regularly. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí  When and where you read it.  Explain why you enjoy reading it. 8. Describe something healthy you enjoy doing. You should say:  What you do.  Where you do it.  Who you do it with.  And explain why you think doing this is healthy. 9. Describe a game or sport you enjoy playing. You should say:  What kind of sport it is.  Who you play it with.  Where you play it.  And explain why you enjoy playing it. 10. Describe someone in your family who you like. You should say:  How this person is related to you.  What this person looks like.  What kind of person he/she is.  And explain why you like this person. 11. Describe a museum or art gallery that you have visited. You should say:  Where it is.  Why you went there.  What you particularly remember about the place. 12. Describe an enjoyable event that you experienced when you were at school. You should say:  When it happened.  What was good about it.  Why you particularly remember this event. 13. Describe a song or piece of music you like. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí You should say:  What the song or music is.  What kind of song or music it is.  Where you first heard it.  And explain why you like it. 14. Describe a festival that is important in your country. You should say:  When the festival occurs.  What you did during it.  What you like or dislike about it.  And explain why this festival is important. 15. Describe a child that you know. You should say:  Who the child is.  How you know the child.  When you see the child.  Explain why you like/dislike this child. 16. Describe someone who has had an important influence on your life. You should say:  Who the person is.  How long you have known him/her.  What qualities this person has.  Explain why they have had such an influence on you. 17. Describe an old person that you know. You should say:  What your relationship is to this person.  How often you see them.  What people think about this person.  Explain why you like them. 18. Describe a lake, a river or a sea you have visited. You should say: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí  Where the lake is.  How often you have visited it.  What activities you do there.  Explain why you like this particular place. 19. Describe a present you have given someone. You should say:  Who you gave it to.  What kind of present it was.  How it compared to other presents you have given.  Explain why you decided to give this particular gift. 20. Describe a sporting event you attended. You should say:  What kind of sport is was.  How it compared to other events you’ve been to.  How often it takes place.  Explain why you consider this event to be of interest. 21. Describe a TV show that you enjoy. You should say:  What type of show it is.  How often it is on.  How popular it is with other people in your country.  Explain why you like it. 22. Describe a happy childhood event. You should say:  When it happened.  Who was involved.  How you felt at the time.  Explain why you remember this particular occasion. Trên đây là một số câu hỏi thường gặp trong phần 2 của bài thi IELTS Speaking bạn nên tham khảo. Hy vọng bài viết sẽ mang lại cho bạn một nguồn kiến thức nhất định chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này nhé! VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc chúc bạn luyện thi hiệu quả!
- Xem thêm -