Tài liệu C6-b2-Phổ biến liên kết

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 204 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Tham gia: 05/12/2015

Mô tả:

SEO – Search Engine Optimization PHỔ BiẾN LIÊN KẾT http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn NỘI DUNG CHÍNH Định nghĩa Chất lượng liên kết Các loại liên kết Các kỹ thuật xây dựng phổ biến liên kết www.themegallery.com Những điểm cần lưu ý http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn ĐỊNH NGHĨA  Là một giá trị thể hiện số lượng và chất lượng của các inbound link http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn CHẤT LƯỢNG LIÊN KẾT Phụ thuộc vào các yếu tố …  PR của trang cung cấp inbound link  Số lượng outbound link của các trang cung cấp inbound link • Nhiều hơn 100 outbound link trong một trang được xem là link farm • Ít hơn 30 outbound link là lời khuyên trong trường hợp này  Vị trí của ngữ cảnh • Xem ví dụ … http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn CHẤT LƯỢNG LIÊN KẾT (tt) http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn CHẤT LƯỢNG LIÊN KẾT (tt)  Mua liên kết • Các SE có thể phát hiện ra những liên kết được mua bán • Và hiển nhiên những liên kết sau khi được phát hiện chẳng giúp ích gì cho SEO  Cùng địa chỉ IP • Chất lượng liên kết sẽ giảm nếu inbound link đến từ trang web của những website có cùng IP • Nguyên tắc trên cũng áp dụng cho cả internal link http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn CÁC LOẠI LIÊN KẾT Có 4 loại liên kết chính là …  Inbound link  Outbound link  Reciprocal link  One-way link http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn CÁC LOẠI LIÊN KẾT (tt)  Inbound link • Những liên kết bắt nguồn từ các trang web bên ngoài (khác tên miền) http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn CÁC LOẠI LIÊN KẾT (tt)  Outbound link • Những liên kết từ trang web của bạn trỏ đến 1 trang web khác (khác tên miền) http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn CÁC LOẠI LIÊN KẾT (tt)  Reciprocal link • Là liên kết đối ứng – trang web của bạn liên kết đến 1 trang web khác và ngược lại http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn CÁC LOẠI LIÊN KẾT (tt)  One-way link • Liên kết 1 chiều http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn CÁC LOẠI LIÊN KẾT (tt)  Inbound one-way link làm gia tăng giá trị của sự phổ biến liên kết  Giá trị của sự phổ biến không phải là con số duy nhất cho toàn bộ website.  Mỗi trang web đều có một giá trị phổ biến liên kết riêng biệt http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn CÁC LOẠI LIÊN KẾT (tt) BX làm tăng giá trị phổ biến liên kết của website 2 (trang X) và CY cũng tương tự http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn KỸ THUẬT XÂY DỰNG PBLK Tìm nguồn cung cấp inbound link, one-way link có chất lượng  Phân phối nội dung  Submit đến Article/Thông cáo báo chí  Submit đến các trang thư mục  Tìm đối tác liên kết  Nghiên cứu đối thủ http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn KỸ THUẬT XÂY DỰNG PBLK (tt)  Phân phối nội dung • Nội dung hữu ích, thú vị sẽ làm cho nhiều trang web tham khảo http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn KỸ THUẬT XÂY DỰNG PBLK (tt)  Submit đến Article/Thông cáo báo chí • Cần khả năng viết lách và sự kiên nhẫn • Có thể thuê chuyên gia làm giúp việc này là một lời khuyên http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn KỸ THUẬT XÂY DỰNG PBLK (tt)  Submit đến các trang thư mục • Ngoài việc hỗ trợ lập chỉ mục, đây cũng là môi trường để có những inbound one-way link http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn KỸ THUẬT XÂY DỰNG PBLK (tt)  Tìm đối tác liên kết • Reciprocal link, one-way link chất lượng hầu như có được thông qua trao đổi liên kết http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn KỸ THUẬT XÂY DỰNG PBLK (tt)  Nghiên cứu đối thủ • Nghiên cứu các liên kết của đối thủ cạnh tranh là một chiến lược hiệu quả và dễ dàng http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn
- Xem thêm -