Tài liệu C5-b2-Tối ưu các yếu tố html

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 131 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

SEO – Search Engine Optimization TỐI ƯU CÁC YẾU TỐ HTML Thẻ TITLE Thẻ META Nội dung BODY Thẻ HEADING Liên kết Thuộc tính ALT www.themegallery.com GIỚI THIỆU  Spider xem trang web thông qua mã HTML  Phải nắm vững cấu trúc HTML đặc biệt là chuẩn XHTML Tham khảo http://www.w3.org/MarkUp/  Tất cả trang web tuân thủ chuẩn XHTML đều có 2 phần: HEAD và BODY http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn GIỚI THIỆU (tt) http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn GIỚI THIỆU (tt)  Phần HEAD là những gì nằm giữa cặp thẻ và  Nội dung phần HEAD không hiển thị trên trình duyệt  Phần BODY là những gì nằm giữa cặp thẻ và  Nội dung phần BODY là nội dung của một trang web http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn THẺ TITLE  Đây là thẻ quan trọng nhất so với các thẻ HTML  TITLE là 1 yếu tố để spider ước lượng sự liên quan đến từ khóa mà còn thể hiện trên SERPs  Tất cả SE đều xem xét từ khóa có trong nội dung thẻ này hay không  Luôn sử dụng từ khóa trong thẻ tiêu đề ít nhất 1 lần và đạt được sự nổi bật 100% (tối thiểu là 60% cho TITLE) http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn THẺ TITLE (tt)  Chỉ duy nhất 1 thẻ TITLE cho 1 trang  Thẻ TITLE phải là thẻ đầu tiên trong phần HEAD  Tránh sử dụng cùng nội dung thẻ TITLE cho nhiều trang  Độ dài của thẻ TITLE từ 5 – 9 từ hoặc tối đa 80 ký tự http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn THẺ TITLE (tt)  Quảng bá chéo thương hiệu bằng cách đưa tên công ty vào phần đầu hoặc phần cuối TITLE  Cách viết nội dung cho TITLE Đưa từ khóa lên đầu TITLE sao cho câu văn vẫn đọc tốt Nếu có nhiều từ khóa, đưa từ khóa quan trọng lên đầu TITLE Viết nội dung TITLE kích thích sự tò mò Khi viết nội dung TITLE, hãy tập trung suy nghĩ về đối tượng khách hàng tiềm năng Nội dung TITLE liên quan mật thiết đến nội dung trang web Không cố ý nhồi nhé từ khóa vào nội dung TITLE Tránh sử dụng quá nhiều chữ in hoa và ký tự đặc biệt http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn THẺ META  2 thẻ META được spider quan tâm là META Keyword và META Description  2 thẻ này ảnh hưởng rất ít đến SERPs nhưng có 1 vai trò quan trọng trong tỷ lệ nhấp chuột  Nếu có sử dụng thẻ META khác thì đặt chúng sau 2 thẻ META Keyword và Description http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn THẺ META (tt)  META Keyword  META Description Được các SE trình bày bên dưới tiêu đề ở SERPs Được gọi là snippet Nếu trang web không có META Description, SE sẽ dùng những từ đầu tiên trong nội dung trang web làm snippet META Description giới hạn từ 25 – 30 từ META Description là duy nhất với mỗi trang web http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn THẺ META (tt) Website http://abc-vietnam.com không sử dụng thẻ META Description http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn THẺ META (tt) SE dùng những từ đầu tiên trong nội dung trang web làm snippet Snippet http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn BODY  Nội dung trong phần BODY thể hiện lên trình duyệt  Nội dung BODY tác động đáng kể đến thứ hạng  Sử dụng sự nổi bật để biên tập nội dung phần BODY  Từ khóa phải xuất hiện rải rác trong toàn bộ nội dung BODY theo cách tự nhiên nhất  Nội dung BODY tối thiểu phải có 125 từ http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn BODY http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn THẺ HEADING  Bản thân các HEADING đã nêu lên nội dung chính  Các SE xem các HEADING, các sub heading (bold) rất quan trọng  Sử dụng các HEADING thay thế những hình ảnh đóng vai trò đề mục  Mỗi trang chỉ có duy nhất 1 thẻ H1 và từ khóa quan trọng nhất được trình bày tại đây http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn THẺ HEADING (tt) 01. Ví dụ http://www.seo-course.webchuyennghiep.net/vidu2-4-2.html 02. Ví dụ http://www.seo-course.webchuyennghiep.net/vidu2-4-1.html http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn LIÊN KẾT  Còn được gọi là anchor text  Nếu không sử dụng toàn bộ từ khóa cho anchor text, dùng dấu gạch ngang (-) để phân cách giữa từ khóa và các từ còn lại  Nên sử dụng tối đa 03 liên kết với anchor text là từ khóa và phải là 03 liên kết đầu tiên của một trang Ví dụ http://www.seo-course.webchuyennghiep.net/vidu2-5-1.html http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn THUỘC TÍNH ALT  Là 1 thuộc tính của thẻ IMG  Chèn từ khóa vào ALT sẽ làm gia tăng sự liên quan của nội dung với từ khóa  SE thường xét nội dung ALT đầu tiên để xác định nội dung trang web  Nội dung của ALT có chứa từ khóa nhưng phải chú ý đến việc mô tả hình ảnh thực sự Ví dụ http://www.seo-course.webchuyennghiep.net/vidu2-6-1.html http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý Các yếu tố trong HTML ảnh hưởng quan trọng đến các spider là: thẻ TITLE; các thẻ Heading; liên kết và thuộc tính ALT. 4 yếu tố ảnh hưởng đến từ khóa cho dù từ khóa nằm ở phần nào của trang HTML vẫn là: sự nổi bật; mật độ; tần số và sự tiệm cận. Tránh tuyệt đối việc nhồi nhét từ khóa ở bất kỳ trường hợp nào. Dành thời gian xem lại nội dung có được thể hiện một cách tự nhiên sau khi tối ưu hay không. http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn http://giaiphaplienket.com
- Xem thêm -