Tài liệu C5-b10-Tập tin mồ côi

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

SEO – Search Engine Optimization TẬP TIN “MỒ CÔI” Định nghĩa Nguyên nhân tồn tại http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn ĐỊNH NGHĨA  Là tập tin không được liên kết từ bất kỳ trang nào trong toàn bộ website  Ví dụ …  Các tập tin hình ảnh  Javascript  CSS http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI  Trang 1, 2, 3, 4 đều liên kết đến myfile.html  Sau đó hủy bỏ liên kết đến myfile.html từ trang 1  Một thời gian sau, trang 2, 3, 4 bị xóa để thay bằng các trang mới  … không có trang nào liên kết đến myfile.html http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI (tt)  Hoặc 1 tập tin được sao chép từ vị trí này sang vị trí khác nhưng không xóa tập tin ở vị trí cũ  Lời khuyên trước khi có ý định xóa các tập tin mồ côi nếu bạn không phải là người xây dựng website, hãy liên hệ với họ để biết rõ thông tin http://ctit-vn.com http://hoangnguyen.edu.vn
- Xem thêm -