Tài liệu Bst tranh kính

  • Số trang: 126 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 157 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Đã đăng 4206 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC I .LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Lý do cá nhân 2. Các vấn đề xã hội 2.1. Văn hóa 2.2.Thẫm mỹ 2.3 .Tính nhân văn H 3.Mục đích của đề tài C II.MỤC TIÊU ĐỀ TÀI . III .PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN 2. Lịch sử U TE 1. Tranh kính với kiến trúc Gothic 1.1 Nguồn gốc 1.2 Tranh kính thời trung cồ H 1.3 Thời phục hưng và cải cách 1.4 Sự hồi sinh ở Anh 1.5. Sự hồi sinh tại Pháp 1.6.Sự hồi sinh ở Châu Âu. 1.7.Đổi mới ở Hoa Kì. 1.8.Đổi mới ở Anh và Châu Âu. 1.9.Thế kỉ 20 và 21. 3.Các công trình kết hợp cửa sổ kính màu 4.Các họa tiết, hình ảnh ,hình dáng của tranh kính. 5.Phương pháp nghiên c ứu luận design và phương pháp luận khoa học. 5.1 .Phong cách th ời trang thế giới. 5.2.Các ứng dụng của tranh kính 5.3. Đường đi từ ý tưởng dến sản phẩm. H 6.Phương pháp so sánh đối chiếu 6.1. Cái nhìn t ổng quan từ các BST của các nhà thiết kế . U TE a. Tương đồng. C 6.2.So sánh với các BST của các nhà thiết kế với BST của mình. b.Riêng biệt . 6.3.So sánh với những sản phẩm có trên thị trường . 7.Gỉai pháp thiết kế. H 7.1.Xu hướng thời trang thế giới 2011 7.2 -Phom dáng và màu sắc 7.3-Xử lý chất liệu. 7.4- Hoa văn cách điệu đưa vào sản phẩm . 7.5- Phụ kiện Gìay Túi xách Móng tay Trang điềm Vòng cồ ,nhẫn.. Mắt kính . IV- Bộ sưu tập TRANH KÍNH. V. KẾT LUẬN . 3.Ý nghĩa xã hội H U TE VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO. C 2.Khuyết điểm . H 1.Ưu điểm . LỜI CẢM ƠN H U TE C H Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo bộ môn và thầy hướng dẫn tốt nghiệp ,đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng em hoàn thành tốt bài thi tốt nghiệp . MỤC LỤC TÊN MỤC TRANG A : LỜI MỞ ĐẦU “GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI : TRANH KÍNH.” 1 .LỜI GIỚI THIỆU .................................................................................... 13 H 2.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ....................................................................... 13-14 2.1 Lý do cá nhân ........................................................................................ 13 C 2.2. Các vấn đề xã hội ............................................................................. 13-14 U TE 2.2.1. Văn hóa ............................................................................................ 13 2.2.2.Thẫm mỹ ........................................................................................... 14 2.2.3 .Tính nhân văn .................................................................................... 14 H 3.MỤC ĐÍCH CHỌN ĐỀ TÀI .................................................................... 14 B: NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: MỤC TIÊU ĐỀ TÀI . 1.Đối tượng hướng tới ................................................................................. 14 2.Gíơi hạn về giới tính ................................................................................. 14 3.Gíơi hạn về cá nhân người mặc ................................................................. 14 4.Tính chất trang phục mà đề tài muốn hướng tới ........................................ 14 5.Nét đặc trưng riêng mà trang phục muốn hướng tới .................................. 14 1 6.Đề tài muốn hướng đến giới trẻ ................................................................ 15 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN : 1.Tranh kính với kiến trúc Gothic ........................................................... 15-18 2.Lịch sử................................................................................................................ 18-22 2.1Nguồn gốc .......................................................................................................18-20 H 2.2. Kính thời trung cổ. ........................................................................... 20-22 2.3 Thời phục hưng và cải cách . ............................................................ 22-24 C 2.4 Sự hồi sinh ở Anh . ........................................................................... 24-25 U TE 2.5. Sự hồi sinh tại Pháp. ........................................................................ 26-27 2.6.Sự hồi sinh ở Châu Âu. ..................................................................... 27-28 2.7.Đổi mới ở Hoa Kì. ............................................................................ 28-30 H 2.8. Đổi mới ở Anh và Châu Âu. ............................................................ 30-31 2.9.Thế kỉ 20 và 21. ................................................................................ 31-37 3.Các họa tiết, hình ảnh ,hình dáng của tranh kính. ................................. 37-41 4.Phương pháp nghiên cứu luận design và phương pháp luận khoa học. .41-66 4.1 .Phong cách thời trang thế giới.......................................................... 41-57 4.2.Các ứng dụng của tranh kính ............................................................ 57-65 2 4.3. Đường đi từ ý tưởng dến sản phẩm. ................................................. 65-66 5.Phương pháp so sánh đối chiếu . .......................................................... 66-67 5.1. Cái nhìn tổng quan từ các BST của các nhà thiết kế . ............................ 66 5.2.So sánh với các BST của các nhà thiết kế với BST của mình. .................... .................................................................................................................... 66 H 5.2.1. Tương đồng. ...................................................................................... 66 C 5.2.2.Riêng biệt . ......................................................................................... 66 U TE 5.3.So sánh với những sản phẩm có trên thị trường . .................................... 67 6.Gỉai pháp thiết kế............................................................................... 67-120 6.1.Xu hướng thời trang thế giới 2011 .................................................... 67-78 H 6.2 -Phom dáng và màu sắc ................................................................... 79-88 6.3-Xử lý chất liệu. ................................................................................. 89-98 6.4- Hoa văn cách điệu đưa vào trang phục ........................................... 99-101 6.5- Phụ kiện kết hợp với trang phục .................................................. 102-120 CHƯƠNG 3: BỘ SƯU TẬP TRANH KÍNH .......................................... 121 KẾT LUẬN . ............................................................................................ 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO. ...................................................................... 123 3 H U TE C H DANH LỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4 DANH MỤC CÁC HÌNH TÊN MỤC TRANG CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN : 1. Tranh kính với kiến trúc Gothic ......................................................... 15-18 H Hình 1.1:Cửa sổ ‘hoa hồng’ trên cửa Nam nhà thờ Đức Bà Paris. ................ 17 C Hình1.2: Kính ghép màu trong nhà thờ Saint Denis ..................................... 18 2. Lịch sử..................................................................................................... 18 U TE 2.1 Nguồn gốc ........................................................................................ 18-20 Hình 2.1.1:Kính màu ở các nhà thờ Hồi giáo Nasir al-Mulk ở Shiraz , Iran 20 2.2. Kính thời trung cổ. ........................................................................... 20-22 H Hình2.2.1: chi tiết của một cửa sổ thứ 13 thế kỷ từ Nhà thờ lớn Chartres ... 21 Hình 2.2.2:Các cửa sổ đã tăng từ Sainte-Chapelle , .................................... 22 2.3 Thời phục hưng và cải cách . ......................................................... 22-24 Hình 2.3.1: St Anne với Đức Trinh Nữ và là một vị thánh, Ablis , Yvelines , Pháp, ............................................................................................................................ 23 Hình 2.3.2: Nhà thờ Ghent , Bỉ, thế kỷ 16 .................................................. 24 2.4 Sự hồi sinh ở Anh . .......................................................................... 24-25 5 Hình 2.4.1: chi tiết, tông đồ John và Paul, Hardman của Birmingham , ...... 25 Hình 2.4.2: Cửa sổ này có màu sáng nhạt, ................................................. 25 2.5. Sự hồi sinh tại Pháp. ....................................................................... 25-27 Hình 2.5.1: chi tiết của một "Cây Jesse" cửa sổ trong nhà thờ Reims thiết kế theo phong cách thế kỷ 13 bởi L. Steiheil và vẽ bởi Coffetier cho Viollet-le- H Đức, (1861) ............................................................................................... 26 Hình 2.5.2: West cửa sổ từ Saint-Urbain, Troyes , (khoảng 1900) ............. 27 C 2.6.Sự hồi sinh ở Châu Âu..................................................................... 27-28 U TE Hình 2.6.1: Sau Cải Cách cửa sổ trong Giáo Hội tưởng niệm, Speyer , Đức .. ................................................................................................................... 28 Hình 2.6.2: Một cửa sổ đầu thế kỷ 20 theo phong cách thế kỷ 17, St Maurice của Giáo Hội, Olomouc, Cộng hòa Séc ...................................................... 28 H 2.7.Đổi mới ở Hoa Kì. ........................................................................... 28-30 Hình 2.7.1: Một cửa sổ đầu thế kỷ 20 theo phong cách thế kỷ 17, St Maurice của Giáo Hội, Olomouc, Cộng hòa Séc ...................................................... 29 Hình 2.7.2: Thành phố của Thánh Louis Comfort Tiffany (1905). ............ 30 2.8. Đổi mới ở Anh và Châu Âu. ........................................................... 30-31 Hình 2.8.1: Window của Alfons Mucha , nhà thờ Saint Vitus Prague. ....... 31 2.9.Thế kỉ 20 và 21. ............................................................................... 31-37 6 Hình 2.9.1: trừu tượng bởi Theo van Doesburg , Hà Lan (1917) ................ 34 Hình 2.9.2:.Các công trình kết hợp cửa sổ kính màu . ................................. 34 Hình 2.9.3: Bắc gian ngang cửa sổ từ Nhà thờ lớn Chartres ....................... 35 Hình2.9.4: Màn hình hiển thị rực rỡ của thời trung cổ kính ở Sainte-Chapelle ................................................................................................................... 35 H Hình2.9.5: Windows của Phòng Hungary, Đại học Pittsburgh ................... 36 C Hình 2.9.6:The Four Seasons (1978) của Leonard Pháp tại Đại học La Trobe SculpturePark ở Melbourne, Australia ....................................................... 37 U TE 3.Các họa tiết, hình ảnh ,hình dáng của tranh kính. ................................ 37-41 Hình 3.1 : Bắc gian ngang cửa sổ từ Nhà thờ lớn Chartres.......................... 37 Hình 3.2: Nhà thờ Thánh Martin, Tours, nước Pháp. ................................. 38 Hình 3.3: Các tác phẩm kính ghép màu trên cửa sổ nhà thờ Thánh Martin, H Tours, nước Pháp ....................................................................................... 39 Hình3.4: Tác phẩm theo chủ đề tôn giáo của nghệ nhân Tiffany (Mỹ) ........ 40 Hình 3.5: Tranh trừu trượng ....................................................................... 40 Hình 3.6: Tranh nghệ thuật ........................................................................ 41 4.Phương pháp nghiên cứu luận design và phương pháp luận khoa học. .............................................................................................................. 41-65 4.1 .Phong cách thời trang thế giới. ....................................................... 41-57 7 Hình 4.1.1: -Jean Paul Gaultier Haute Couture Spring Summer 2007 collection ................................................................................................................... 42 Hình 4.1.2:-Jean Paul Gaultier Haute Couture Spring Summer 2007 collection ................................................................................................................... 43 Hình 4.1.3:-Jean Paul Gaultier Haute Couture Spring Summer 2007 collection H ................................................................................................................... 44 C Hình 4.1.4:-Jean Paul Gaultier Haute Couture Spring Summer 2007 collection U TE ................................................................................................................... 45 Hình 4.1.5:-Jean Paul Gaultier Haute Couture Spring Summer 2007 collection ................................................................................................................... 45 Hình 4.1.6 Hình 4.1.6: Alexander McQueen, Pre-Fall 2009........................ 46 H Hình 4.1.7: Alexander McQueen, Pre-Fall 2009 ......................................... 47 Hình 4.1.8: - Jeremy Scott Fall 2010 - Runway Review ............................. 48 Hình 4.1.9: - Jeremy Scott Fall 2010 - Runway Review ............................. 49 Hình 4.1.10: - Jeremy Scott Fall 2010 - Runway Review ........................... 50 Hình 4.1.11: - Jeremy Scott Fall 2010 - Runway Review ........................... 51 Hình 4.1.12: - Jeremy Scott Fall 2010 - Runway Review ........................... 52 Hình 4.1.13: JC de Castelbajac autumn-winter 10/11 ................................. 53 8 Hình 4.1.14: JC de Castelbajac autumn-winter 10/11 ................................. 54 Hình 4.1.15: JC de Castelbajac autumn-winter 10/11 ................................. 55 Hình 4.1.16: JC de Castelbajac autumn-winter 10/11 ................................. 56 Hình 4.1.17: - Chanel Pre – Fall 2011 ........................................................ 57 4.2.Các ứng dụng của tranh kính .......................................................... 57-65 H Hình 4.2.1: ứng dụng vào giày .............................................................. 58-59 C Hình 4.2.2: ứng dụng vào dù ...................................................................... 60 U TE Hình 4.2.3: ứng dụng vào túi xách .............................................................. 60 Hình 4.2.4: ứng dụng vào khăn tay,trang sức ......................................... 61-62 Hình 4.2.5: ứng dụng vào trang trí nhà cửa , làm đèn trang trí ............... 63-65 4.3. Đường đi từ ý tưởng dến sản phẩm. ..................................................... 65 H 5.Phương pháp so sánh đối chiếu . ......................................................... 66-67 5.1. Cái nhìn tổng quan từ các BST của các nhà thiết kế . ........................... 66 5.2.So sánh với các BST của các nhà thiết kế với BST của mình. ............... 66 5.2.1. Tương đồng. ..................................................................................... 66 5.2.2.Riêng biệt . ........................................................................................ 66 5.3.So sánh với những sản phẩm có trên thị trường . .................................. 67 6.Gỉai pháp thiết kế. ................................................................................... 67 9 6.1.Xu hướng thời trang thế giới 2011 ................................................... 67-78 Hình 6.1.1: Collette Dinnigan Fall 2011 Hình 6.1.2: Collette Dinnigan Fall 2011 ........................................................................................................... 68 Hình 6.1.2: Collette Dinnigan Fall 2011 ..................................................... 69 Hình 6.1.3: Collette Dinnigan Fall 2011 ..................................................... 70 H Hình 6.1.4: Collette Dinnigan Fall 2011 ..................................................... 71 C Hình 6.1.5: Collette Dinnigan Fall 2011 ..................................................... 72 Hình 6.1.6: Collette Dinnigan Fall 2011 ..................................................... 73 U TE Hình 6.1.7: Collette Dinnigan Fall 2011 ..................................................... 74 Hình 6.1.8: Collette Dinnigan Fall 2011 ..................................................... 75 Hình 6.1.9: Collette Dinnigan Fall 2011 ..................................................... 76 H Hình 6.1.10: Collette Dinnigan Fall 2011 ................................................... 77 Hình 6.1.11: Collette Dinnigan Fall 2011 ................................................... 78 6.2 -Phom dáng và màu sắc .................................................................. 79-88 Hình 6.2.1: GIORGIO ARMANI PRIVÉ HAUTE COUTURE Xuân 2011 .... ................................................................................................................... 79 Hình 6.2.2: GIORGIO ARMANI PRIVÉ HAUTE COUTURE Xuân 2011 .... ................................................................................................................... 80 10 Hình 6.2.3: GIORGIO ARMANI PRIVÉ HAUTE COUTURE Xuân 2011 .... ................................................................................................................... 81 Hình 6.2.4: GIORGIO ARMANI PRIVÉ HAUTE COUTURE Xuân 2011 .... ................................................................................................................... 82 Hình 6.2.5: GIORGIO ARMANI PRIVÉ HAUTE COUTURE Xuân 2011 .... H ................................................................................................................... 83 C Hình 6.2.6: GIORGIO ARMANI PRIVÉ HAUTE COUTURE Xuân 2011 U TE ................................................................................................................... 84 Hình 6.2.7: GIORGIO ARMANI PRIVÉ HAUTE COUTURE Xuân 2011 ................................................................................................................... 85 Hình 6.2.8: GIORGIO ARMANI PRIVÉ HAUTE COUTURE Xuân 2011 H ................................................................................................................... 86 Hình 6.2.9: GIORGIO ARMANI PRIVÉ HAUTE COUTURE Xuân 2011 ................................................................................................................... 87 Hình 6.2.9: GIORGIO ARMANI PRIVÉ HAUTE COUTURE Xuân 2011 ................................................................................................................... 88 6.3-Xử lý chất liệu. ................................................................................ 89-98 Hình 6.3.1: IN TRÊN VẢI . .................................................................. 89-91 11 Hình 6.3.2: TẠO HOA VĂN BẰNG HỌA TIẾT CÁCH ĐIỆU REN. .. 92-93 Hình 6.3.3:ĐÍNH KẾT . ........................................................................ 94-95 Hình6.3.4::ĐẮP VẢI............................................................................. 96-98 6.4- Hoa văn cách điệu đưa vào trang phục ......................................... 99-101 Hình 6.4.1:Tranh kính nghệ thuật ........................................................ 99-101 H 6.5- Phụ kiện kết hợp với trang phục ................................................. 102-120 C Hình 6.5.1: Phụ kiện giày kết hợp với bộ sưu tập .............................. 102-106 U TE Hình 6.5.2: Phụ kiện túi xách kết hợp với bộ sưu tập ......................... 107-112 Hình 6.5.3: Các kiểu trang điểm ........................................................ 113-115 Hình 6.5.4: Trang trí móng tay ......................................................... 116-117 Hình 6.5.5: Vòng keo cổ.hoa tai ........................................................ 118-119 H Hình 6.5.6: Mắt kính .............................................................................. 1120 12 A : LỜI MỞ ĐẦU “GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI : TRANH KÍNH.” 1 .LỜI GIỚI THIỆU Bst được lấy ý tưởng từ những bức tranh kính nhiều màu sắc ,đó là sự kết hợp H hài hòa giữa nghệ thuật kiến trúc với hội họa .Những mảng nét lập thể,hoa văn 2.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI U TE 2.1 Lý do cá nhân C vừa cổ điển vừa hiện đại đã tạo nên cảm hứng cho em thiết kế bst này . - Yêu thích những bức tranh phong cảnh thiên nhiên ,các họa tiết hoa văn …,các hình khối lập thể. - Đặc biệt rất thích sự trong suốt ,huyền bí,nhiều màu sắc của những bức tranh H kính. 2.2. Các vấn đề xã hội : 2.2.1. Văn hóa : - Tranh kính có nguồn gốc rất lâu đời ,từ thời cổ đại. -Tranh kính nó trở thành một hình ảnh lớn và đã được sử dụng để minh họa cho bài tường thuật của Kinh Thánh để một phần lớn dân mù chữ. - Tranh kính được phát triển ở các nước phương Tây. 13 -Ngày nay tranh kính đã xuất hiện hầu hết các nước trên thế giới . 2.2.2.Thẫm mỹ : -Tranh kính là một lọai hình kíen trúc nghệ thuật độc đáo ,đa dạng . -Với nhiều lọai cửa sổ kính màu mạnh mẽ và đầy màu sắc với các chi tiết tượng trưng được các họa sĩ nổi tiếng thể hiện rất thành công. H 2.2.3 .Tính nhân văn : -Từ thế kỉ trước tranh kính dùng được sử dụng để minh họa cho bài tường C thuật của Kinh Thánh để một phần lớn dân mù chữ.,dân nghèo.. U TE 3.MỤC ĐÍCH CHỌN ĐỀ TÀI -Tôn vinh lên vẻ đẹp ,tính cách của con người -Tạo ra những trang phục mang kiến trúc nghệ thuật ,phù hợp với xu hướng thời đại ngày nay H B: NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: MỤC TIÊU ĐỀ TÀI . 1. Đối tượng hướng tới : tuổi từ 22 – 30 tuổi . 2.Gíơi hạn về giới tính : Nữ thanh niên . 3.Gíơi hạn về cá nhân người mặc :các bạn trẻ yêu thích thời trang ,lạ ,độc đáo ,muốn thể hiện cá tính riêng của mình . 4.Tính chất trang phục mà đề tài muốn hướng tới : trang phục dạo phố ,đi tiệc . 14 5.Nét đặc trưng riêng mà trang phục muốn hướng tới : hiện đại ,sang trọng không kém phần ấn tượng . 6.Đề tài muốn hướng đến giới trẻ tiếp thu nét đẹp của nền văn hóa phương Tây ,muốn thể hiện cá tính riêng của mình không nên chạy theo nhữ ng thứ quái đảng lập di ,mà vẫn luôn giữ được bản sắc văn hóa của mình. 1. Tranh kính với kiến trúc Gothic H CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN : C Nghệ thuật tranh kính chỉ thực sự phát triển vào thế kỷ thứ XII với sự ra đời một trường phái kiến trúc mới. Suger, vị linh mục cai quản nhà thờ Saint Denis U TE ở Paris (1122 – 1151) là người có công khởi xướng nền nghệ thuật tranh kính. Ông là bạn tâm phúc của vua Louis VI và Louis VII. Nhờ được các vị hoàng đế cấp tiến ủng hộ nên Suger đã mạnh dạn cải tiến kiến trúc nhà thờ Thiên Chuá giáo một cách căn bản. Sự thay đổi này đã mở ra một dòng kiến trúc lẫy lừng, trường phái Gothic, kéo theo đó là nghệ thuật tranh kính, một bộ phận H gắn bó hữu cơ với kiến trúc Gothic. Chỉ không đầy một thế kỷ sau hàng trăm công trình Gothic đã nối tiếp mọc lên khắp châu Âu, mà linh hồn và điểm nhấn quan trọng nhất lại chính là các công trình bằng kính – những chiếc cửa sổ lộng lẫy, có những bức có độ cao trên hai mươi mét, làm choáng ngợp con người. Đáng tiếc, cuộc cách mạng Pháp đã phá huỷ hầu hết những tác phẩm tranh kính có giá trị nhất của nhà thờ Saint Denis. Nhưng Saint Denis đã thực hiện được sứ mệnh quan trọng là mở ra một kỷ nguyên kiến trúc mới huy hoàng và kéo theo đó là sự phát triển rực rỡ của dòng nghệ thuật tra nh kính và kỹ nghệ sản xuất kính màu. 15 Sau này vào thời kỳ nước Anh bị người Normandy chiếm đóng nghệ thuật tranh kính cũng đã được truyền bá sang Anh. Những tác phẩm tranh kính nổi tiếng mà ngày nay chúng ta còn thấy được ở Toà giáo hội Trưởng lão ở xứ York có niên đại năm 1150 là do chính các nghệ nhân của Pháp làm ra. Chẳng bao lâu sau các công trình kiến trúc Gothic và tranh kính màu đã xuất hiện ở và phát triển huy hoàng ở Đức và xứ Fleming. Trước thế kỷ XII tranh kính chỉ có kích thước nhỏ bởi kiến trú c của các nhà thờ Ki-tô chủ yếu theo phong cách H Byzantium và Roman, được liên kết bằng những bức tường dày, có nhiều cột lớn chịu lực đỡ các mái vòm hoặc khung tò vò đồ sộ. Kỹ thuật mái vòm của C Gothic cho phép giảm bớt sức chịu lực đè lên các bức tường mà nhờ đó có thể mở rộng tối đa các khoảng rỗng để đón nhận ánh sáng tự nhiên và cũng là cơ U TE hội để tranh kính phát huy hết cỡ công năng của mình. Bức tranh kính màu lớn nhất của thế kỷ XII là những tấm kính vẽ màu được gắn bằng những thanh sắt thẳng. Sang thế kỷ XIII các thợ rèn bắt đầu tạo được những khung đỡ hình tròn và hình chữ nhật khổ lớn. Những chiếc cửa sổ hình tròn đặc trưng được bố trí xen kẽ các khối đá hộc đã góp phần làm cho các khối đá trở nên nhẹ nhàng, tao H nhã. Loại cửa này được phổ biến rất nhanh và sau này được gọi là những chiếc cửa sổ “hoa hồng”, vì chúng có dáng dấp như những bông hoa khổng lồ đang nở. Chiếc cửa sổ “hoa hồng” tại nhà thờ Đức Bà Paris được coi là những chiếc cửa sổ bằng tranh kính nổi tiếng nhất, hoàn hảo nhất. Kiến trúc Gothic có thể được coi là một cuộc thử nghiệm về lòng can đảm, khích lệ châu Âu mạnh dạn từ bỏ quá khứ Trung Cổ để bước vào giai đoạn Phục Hưng. Những nghệ nhân của nghệ thuật tranh kính có được những cơ hội mới để sáng tạo ra cả một thiên đường tranh kính màu mới. Điển hình vô song cho nền nghệ thuật tranh kính giai đoạn này là nhà thờ Chartes ở Pháp. Không biết bằng cách nào các nghệ nhân làm kính đã chế tạo ra được những tấm kính với chất liệu hoàn toàn 16
- Xem thêm -