Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THANH HOÁ Trường mầm non Quảng Tâm KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015 - 2016 Họ và tên: Đào Thị Huệ Chức vụ: Giáo viên Thanh hóa, tháng 09 năm 2015 THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU CỦA TRẺ LỚP B1 - NĂM HỌC 2015 - 2016 * Thu theo quy định: - Học phí: 60.000đ/tháng x 9 tháng = 540.000đ/năm - Xã hội hóa: 260.000đ/ năm - Tài liệu, đồ dùng học tập: 149.100đ - Học liệu: 90.000đ * Khoản thu phục vụ học sinh mang tính chất dịch vụ: - Phục vụ bán trú: 125.000/tháng x 9 tháng = 1.125.000đ/năm - Đồ dùng bán trú: Năm thứ 1: 400.000đ Năm thứ 2: 200.000đ Năm thứ 3 trở lên: 180.000đ * Khoản thu của tổ chức đoàn thể: - Quỹ phụ huynh trường: 100.000đ/năm - Quỹ lớp : 100.000đ/năm * Khoản thu tự nguyện: - Bảo hiểm thân thể: 50.000đ/cháu/năm - Tiếng Anh: 70.000đ/tháng * Vận động: - Làm bạt che phía sau và bổ xung xốp : 100.000 đ/cháu - Mua ô che sân trường: 35.000đ/cháu
- Xem thêm -