Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 183 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 Các bài toán tính chu vi- diện tích của một hình 1Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông cạnh 45m. Chiều dài bằng 65m. Tính chiều rộng hình chữ nhật. 2. Tính diện tích của một miếng bìa hình chữ nhật biết rằng nếu giảm chiều dài 6cm và giữ nguyên chiều rộng thì được một miếng bìa hình vuông và diện tích miếng bìa giảm . 3.Một hình chữ nhật có chiều dài 4dm8cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu ? 4. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết chiều dài hình chữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu ? 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 120m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét ? 6. Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 100m. Tính chu vi hình chữ nhật đó ? 7. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 46cm. Chiều dài bằng 15cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó. 8. Tính diện tích của một miếng bìa hình vuông biết cạnh hình vuông bằng chiều rộng của hình chữ nhật có chu vi bằng 6dm8cm; chiều dài hình chữ nhật có số xăng -ti-mét bằng số tự nhiên lớn nhất có 1 chữ số nhân với 3. 9. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài. Nếu tăng chiều dài thêm 2 cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm . Tính diện tích hình chữ nhật đó. 10.Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết diện tích hình chữ nhật bằng . 11. Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết diện tích hình chữ nhật bằng . 12. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài. Nếu tăng chiều dài thêm 2 cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm Tính diện tích hình chữ nhật đó. . Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 13. Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật 5cm thì được một hình vuông có chu vi bằng 36cm. Tính diện tích của hình chữ nhật. 14. Người ta đã ghép 5 viên gạch hình vuông để được một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh viên gạch hình vuông. Biết cạnh viên gạch bằng 9 cm. Tính diện tích hình chữ nhật. 15.Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 100m. Chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu ? 16. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 160m, chiều dài là 50m. Chiều rộng hình chữ nhật là bao nhiêu ? 17. Một băng giấy hình chữ nhật có chiều rộng 8cm. Nếu tăng chiều rộng lên 3cm thì diện tích băng giấy tăng thêm . Tính diện tích thực của băng giấy. 18 . Tính diện tích của một miếng bìa hình vuông biết cạnh hình vuông bằng chiều rộng của hình chữ nhật có chu vi bằng 6dm8cm; chiều dài hình chữ nhật có số xăng -ti-mét bằng số tự nhiên lớn nhất có 1 chữ số nhân với 3. 19.Một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật. Biết hình chữ nhật có chu vi bằng 56cm, chiều dài bằng 20 cm. Tính diện tích hình vuông. 20.Một băng giấy hình chữ nhật có chiều rộng 6cm. Nếu tăng chiều rộng lên 4cm thì diện tích băng giấy tăng thêm . Tính diện tích thực của băng giấy. 21. Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật 5cm thì được một hình vuông có chu vi bằng 36cm. Tính diện tích của hình chữ nhật. Các bài toán tính quãng đường - thời gian: 1.Lan học xong bài hết 1 giờ 10 phút. Hồng học xong bài nhiều hơn Lan 36 phút. Hỏi cả hai bạn học xong bài hết thời gian bao nhiêu phút? 2. Một người đi xe gắn máy được 120m trong phút. Vậy 45 giây người đó đi được là bao nhiêu mét ? 3.Vừ A Páo đi bộ mỗi giờ được 4km. Hỏi Vừ A Páo đi từ nhà đến trường mất bao lâu biết rằng nhà Páo cách trường 3km. Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 4.Đường từ nhà An đến trường phải đi qua nhà Cường. Khoảng cách từ nhà Cường tới trường dài gấp 2 lần từ nhà Cường tới nhà An. An đi từ nhà đến nhà Cường hết 5 phút, mỗi phút đi được 60m. Quãng đường từ nhà An đến trường bao nhiêu mét ? 5.Ô tô chạy 3 chặng đường với thời gian khác nhau. Chặng thứ nhất ô tô chạy hết giờ. Chặng thứ hai ô tô chạy hết 16 phút, chặng thứ ba hết giờ. Hỏi ô tô chạy 3 chặng đó trong bao nhiêu phút? 6. Một người đi xe máy trong 9 giờ được 315 km. Hỏi người đó cứ đi như vậy thì 6 giờ đi được bao nhiêu ki-lô-mét? 7. Một thùng có thể chứa được 200l nước. Cho ba vòi cùng chảy vào thùng đó. Vòi thứ nhất chảy 4l nước trong 1 phút. Vòi thứ hai chảy 6l nước trong 1 phút. Vòi thứ ba chảy 10l nước trong 1 phút. T ính thời gian cả ba vòi cùng chảy để đầy thùng ? Các bài toán tính tỉ lệ 1.Tổng số nhãn vở của An và Bình là số nhỏ nhất có 3 chữ số. An và Bình mỗi bạn đều cho bạn số nhãn vở của mình có. Hỏi sau khi cho cả hai bạn còn lại bao nhiêu cái nhãn vở? 2. Đàn vịt có 54 con, trong đó số vịt đang bơi trong ao. Số con vịt còn lại trên bờ là bao nhiêu con ? 3. Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ đã bán được một số cam và quýt, còn lại số cam và số quýt mẹ để chiều bán nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đã bán được tổng số bao nhiêu quả cam và quýt? 4. Biết can đựng 5l dầu, bằng lượng dầu có trong thùng và bằng lượng dầu trong bể chứa. Tính toàn bộ lượng dầu có ở can, thùng và bề chứa. 5. Một phân xưởng sản xuất có 56 công nhân nam. Biết 4 lần số công nhân nam bằng 7 lần số công nhân nữ. Hỏi phân xưởng đó có tất cả bao nhiêu công nhân? 6. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn có 1080 học sinh. Trong đó có số học sinh xếp loại trung bình . Số học sinh xếp loại giỏi và loại khá bằng nhau, không có học sinh xếp loại yếu kém. Hỏi trường Lê Quý Đôn có bao nhiêu học sinh giỏi? Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 7. Lan có tất cả 54 nhãn vở. Trong dịp sinh nhật Hoa, Lan đã tặng cho Hoa số nhãn vở đó. Sau đó Hoa cho em số nhãn vở còn lại. Hỏi số nhãn vở của Hoa gấp mấy lần số nhãn vở của em? 8.Khối 3 trường Tiểu học Lê Quý Đôn có 180 học sinh. Trong đó có số học sinh xếp loại khá . Số học sinh xếp loại giỏi và loại trung bình bằng nhau, không có học sinh xếp loại yếu kém. Hỏi khối 3 trường Lê Quý Đôn có bao nhiêu học sinh giỏi? 9. Cửa hàng lương thực vừa nhập về 145kg lạc. Khối lượng lạc nhập về bằng khối lượng gạo và bằng một nửa khối lượng ngô. Hỏi cửa hàng đó đã nhập về tất cả bao nhiêu ki-lô-gam cả ba loại lạc, gạo. ngô. 10.Trong một phép chia có dư, biết số chia là số lớn nhất có 1 chữ số , thương bằng 1125 và số dư là số dư lớn có thể có. Tìm số bị chia của phép chia đó? 11. Biết tấm vải đỏ dài bằng tấm vải xanh. Cả hai tấm vải dài 84m. Hỏi mỗi tấm dài bao nhiêu mét? 12. Một trại chăn nuôi có số vịt bằng số gà; số ngỗng bằng số vịt. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con ngỗng biết rằng số gà của trại đó là số lớn nhất có 3 chữ số. Các bài toán về tiền Việt Nam 1. Mẹ mua cho Bình 2 thước kẻ và 3 bút chì. Biết giá tiền một thước kẻ là 1500 đồng, giá tiền một bút chì là 2000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 10 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền? 2. Mẹ mua cho Lan 3 quyển vở và 4 thước kẻ, giá tiền mỗi quyển vở là 3500 đồng, giá tiền một thước kẻ là 1500 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 20000 đồng. Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là bao nhiêu ? 3. Lan mua 2 quyển sách và một quyển vở hết tất cả 12000 đồng. Phượng mua 2 quyển sách và 2 quyển vở như thế hết tất cả 14000 đồng. Tính giá tiền một một quyển sách. Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 Các bài toán liên quan đến rút về đơn vị : 1. Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 cái cốc thì quầy đó còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu cái cốc? 2. Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta đã kê 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi. Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy hàng ghế nữa mới đủ chỗ? 4. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cà hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu ? 5. Một chiếc cầu dài 100m gồm có 5 nhịp. Trong đó 4 nhịp dài bằng nhau còn nhịp chính giữa thì dài hơn mỗi nhịp kia 10m. T ính nhịp chính giữa ? 6. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như thế có khối lượng xi măng làbao nhiêu kilôgam ? 7. Một vườn cây ăn quả có 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và có 9 hàng cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây? 8. Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách ở mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển ? 9. Trong sân có 16 con ngan, số vịt nhiều gấp đôi số ngan và ít hơn số gà là 6 con. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con gà, vịt, ngan? 10 .Trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Như vậy Hồng làm ít hơn Mai 5 bông và chỉ bằng một nửa số hoa của Tú. 11. Cứ hai bạn đấu với nhau thì được một ván cờ. Hỏi có bốn bạn đấu với nhau thì được mấy ván cờ (mỗi bạn đều đấu với một bạn khác)? Hỏi cả ba bạn làm được tất cả bao nhiêu bông hoa? 12. Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng mẹ đã bán được một số cam và quýt, còn lại số cam và số quýt mẹ để chiều bán nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đã bán được tổng số bao nhiêu quả cam và quýt? 13. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng 32 kg. Nếu thùng đựng một nửa số dầu hỏa đó thì nặng 17kg. Hỏi khi thùng không đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 14. Có 234kg đường chia đều vào 6 túi. 8 túi như vậy có số đường là bao nhiêu ? Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 15 .Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cà hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu ? 16 .Hùng có 20 viên bi gồm 3 loại: màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Số bi đỏ gấp 6 lần số bi xanh; só bi vàng ít hơn số bi đỏ. Số bi vàng Hùng có là bao nhiêu ? 17. Túi thứ nhất đựng 18 kg gạo và gấp 3 lần số gạo ở túi thứ hai. Hỏi phải chuyển bao nhiêu ki-lô-gam gạo ở túi thứ nhất sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau? 18 .Trong vườn có 35 cây gồm 3 loại vải, nhãn, hồng xiêm. Số cây hồng xiêm bằng số cây trong vườn, số cây nhãn gấp đôi số cây vải. Hỏi vườn đó có bao nhiêu cây vải? Các bài toán về trồng cây 1. Đường từ nhà An đến trường dài 1km8hm, người ta trồng cây cả hai bên đường, cây nọ cách cây kia 9m. Hỏi số cây phải trồng là bao nhiêu biết cổng trường có cây còn cửa nhà An không có cây? 2. Để đánh số thứ tự các trang của một quyển sách người ta đã phải dùng tất cả 87 chữ số. Cuốn sách đó có số trang là: 3. Để đánh số thứ tự các trang của một quyển sách người ta đã phải dùng tất cả 91 chữ số. Cuốn sách đó có số trang là: 4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 10m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính số cọc cần đóng quanh thửa ruộng biết khoảng cách giữa hai cọc là 6dm. 5. Người ta đóng cọc rào quanh một khu vườn hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 92m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính số cọc rào cần đóng biết rằng cọc nọ cách cọc kia 4m. 6. Người ta chuẩn bị trồng các cột đèn xung quanh một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều dài chiều rộng bằng chiều dài. Biết rằng khoảng cách giữa mỗi đèn là 5m. Tính số cột đèn cần trồng. 8. Dọc đường từ một cơ quan đến một bệnh viện người ta dựng các cột đèn, cột nọ cách cột kia 10m. Biết số cột đèn cần lắp là 41 cái. Tính quãng đường từ cơ quan đến bệnh viện biết cổng bệnh viện và cổng cơ quan đều có đèn. Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 Bµi 3 :Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ  hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng  đường đội sửa được trong 3 ngày.   Bµi 4 :Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán  số áo. Ngày  thứ hai cửa hàng bán  số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao  nhiêu cái áo? Bµi 5:Một hình chữ nhật có chu vi bằng 54cm. Người ta tăng chiều rộng 8cm và  giữ nguyên chiều dài của hình chữ nhật thì diện tích tăng lên  .  Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.  Bµi 6 :Một hình chữ nhật có chu vi bằng 48cm. Người ta kéo dài chiều rộng  5cm và giữ nguyên chiều dài của hình chữ nhật thì diện tích tăng lên  . Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.  Bµi 7 :Một số gồm 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 26. Tìm số đó biết rằng  khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì số đó không đổi. Bµi 8 :Từ ba chữ số 5; 2; 3 An lập tất cả các số có hai chữ số khác nhau.  Em hãy giúp An tính tổng các số mà An vừa lập được.   Bµi 9 :An nghĩ ra một số biết rằng gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì  được 90.  Tìm số An nghĩ.   Bµi 10 :Giữa hai số lẻ 71 và 135 có bao nhiêu số lẻ?  Bµi 11 :Có bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau mà hiệu các chữ số bằng 3. Bµi 12 :Một số gồm 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 26. Tìm số đó biết  rằng khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì số đó không đổi. Bµi 13 :Năm nay em 9 tuổi, chị 14 tuổi. Bạn hãy tính xem mấy năm trước tuổi  chị gấp đôi tuổi em.  Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 Bµi 14 :Tổ trưởng một tổ sản xuất đã nhận 75000 đồng tiền thưởng và chia  đều cho 5 người. Hỏi ba người thì nhận được bao nhiêu tiền thưởng?  A. D¹ng 1: TÝnh nhanh ( Rót thõa sè chung) ( y/c: TÝnh nhanh. TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt. Ph©n tÝch thµnh tÝch 2 thõa sè. Ph©n tÝch thµnh tÝch 2 thõa sè råi tÝnh kÕt qu¶.) * 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2 * 24 x 5 + 24 x 4 + 24 * 217 x 45 + 50 x 217 + 207 x 5 * 456 x 36 + 456 x 61 + 4 x 456 + 456 * (16 x 6+ 16 x3 + 16) - (12 x 65 + 12 x 3 + 2 x12) * (16 x 6+ 16 x3 + 16) - 12 x 65 - 12 x 3 - 2 x12 * 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213 * 9 + 9 x 3 + 18 : 2 x 6 * 2007 x 16 - 2007 x 14 - 2007 x 2 + 2007 * 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 * ( 145 x 99 + 145) - ( 143 x 101 - 143 ) * 2006 x ( 43 x 10 - 2 x 43 x 5) + 100 * 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8 * 44 x 5 + 18 x 10 + 20 x 5 * 3 x 4 + 4 x 6 + 9 x 2 + 18 *2x5+5x7+9x3 * 15 : 5 + 27 : 5 + 8 : 5 * 99 : 5 - 26 : 5 - 14 : 5 B. D¹ng 2: TÝnh nhanh ( Mét vÕ b»ng kh«ng) * ( 18 - 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ) * ( 7 x 8 - 56 ) : ( ...............................) * ( ....................................) x ( 42 - 6 x 7 ) *( 12 x 6 - 12 x 4 - 12 x 2 ) x ( ...................................) *(a x 7 + a x 8 - a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10) *58 - 58 x( 6 + 54 - 60) * 32 + 63 x a x ( a x 1 - a : 1) + 32 x 8 + 32 * ( 1 + 2 + 3 + 4 + .... + 9 ) x ( 21 x 5 - 21 - 4 x21) * ( 9 x 7 + 8 x 9 - 15 x 9 ) : ( 1 + 3 + 5 + 7 + ........+ 17 + 19 ) * ( 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 20 ) x ( 56 x 3 - 72 : 9 x 21) C. D¹ng 3: TÝnh nhanh ( ghÐp sè) *5 x 20 x 4 x 2 * 94 + 87 + 81 - 71 - 77 - 84 Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 D. D¹ng 4: TÝnh nhanh ( Tæng d·y sè) * 7 + 7 + 7 + 7 + ......... + 7 - 777 ( Cã 111 sè 7 ) *2 - 4 + 6 - 8 + 10 - 12 + 14 - 16 + 18 - 20 + 22 *10 + 12 + 14 + 16 + ......... + 80 * 60 - 61 + 50 - 51 + 40 - 41 + 30 - 31 + 20 - 21 + 10 - 11 + 70 * 1999 - 2000 + 2999 - 3000 + 3999 - 4000 + 4999 - 5000 + 5999 – 1000 T×m X * X x 5 + 122 + 236 = 633 * 320 + 3 x X = 620 * 357 : X = 5 d 7 * X : 4 = 1234 d 3 * 120 - ( X x 3 ) = 30 x 3 * 357 : ( X + 5 ) = 5 d 7 * 65 : x = 21 d 2 * 64 : X = 9 d 1 * ( X + 3) : 6 = 5 + 2 * X x 8 - 22 = 13 x 2 * 720 : ( X x 2 + X x 3 ) = 2 x 3 * X+ 13 + 6 x X = 62 * 7 x ( X - 11 ) - 6 = 757 * X + ( X + 5 ) x 3 = 75 * 4 < X x 2 < 10 * 36 > X x 4 > 4 x 1 * X + 27 + 7 x X = 187 * X + 18 + 8 x X = 99 * ( 7 + X ) x 4 + X = 108 * ( X + 15 ) : 3 = 3 x 8 * ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36 * X : 4 x 7 = 252 * ( 1+ x) +( 2 + x) + ( 3 + x) + ( 4 + x ) + ( 5 + x) = 10 x 5 * ( 8 x 18 - 5 x 18 - 18 x 3 ) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24 gi¶i to¸n Bµi 1 : Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 250m, chiÒu dµi gÊp ®«i chiÒu réng. TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt ®ã ? Bµi 2: B¸c T©m nu«i 234 con gµ. B¸c ®· b¸n ®i 1/3 sè gµ. Hái b¸c T©m cßn l¹i bao nhiªu con gµ ? Bµi 3 : T×m sè cã 3 ch÷ sè biÕt ch÷ sè hµng tr¨m gÊp ®«i ch÷ sè hµng chôc, ch÷ sè hµng chôc gÊp 3 lÇn ch÷ sè hµng ®¬n vÞ Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 Bµi 4 : B¸c Lan nu«i mét sè thá. B¸c ®· b¸n ®i 1/7 sè thá. TÝnh sè thá ban ®Çu cña nhµ b¸c Lan. BiÕt sè thá cßn l¹i lµ 42 con. Bµi 5: Cã 12 xe « t« chë lóa. Trong ®ã 7 xe ®Çu, mçi xe chë 98 bao. 5 xe sau mçi xe chë 78 bao. Hái 12 xe ®· chë ®îc tÊt c¶ bao nhiªu bao lóa? Bµi 6 : N¨m nay em 9 tuæi. Tuæi em b»ng 1/4 tuæi mÑ. TÝnh tæng sè tuæi cña 2 mÑ con c¸ch ®©y 3 n¨m? Bµi 7 : Hµ n¨m nay 9 tuæi. Tuæi «ng Hµ b»ng 6 lÇn tuæi Hµ céng víi 8 . Hái «ng h¬n Hµ bao nhiªu tuæi? Bµi8:HiÖn nay bè 42 tuæi. Hai n¨m tríc tuæi con b»ng 1/8 tuæi bè. TÝnh tuæi con hiÖn t¹i? Bµi9: N¨m nay con 9 tuæi vµ b»ng 1/5 tuæi bè. TÝnh tæng cña 2 bè con sau 3 n¨m n÷a? Bµi10:Tuæi Tý b»ng1/6 tuæi mÑ vµ b»ng 1/7 tuæi bè.Bè h¬n mÑ 5 tuæi. T×m tuæi mçi ngêi? Bµi11: N¨m ngo¸i mÑ An 30 m¬i tuæi, tuæi An b»ng 1/5 tuæi mÑ, tuæi em An b»ng 1/2 tuæi An. Hái hiÖn nay em An bao nhiªu tuæi? Bµi 12:¤ng n¨m nay h¬n chÊu 63 tuæi, hai n¨m n÷a «ng sÏ gÊp 8 lÇn tuæi ch¸u. Hái hiÖn nay «ng bao nhiªu tuæi, ch¸u bao nhiªu tuæi? Bµi 13:MÑ n¨m nay h¬n con 21 tuæi, sau hai n¨m n÷a tuæi con b»ng 1/8 tuæi mÑ. Hái hiÖn nay con bao nhiªu tuæi, mÑ bao nhiªu tuæi? Bµi 14: HiÖn nay MÑ h¬n con 25 tuæi, sau 3n¨m n÷a tuæi con b»ng 1/6 tuæi mÑ. Hái hiÖn nay con bao nhiªu tuæi, mÑ bao nhiªu tuæi? Bµi 15: Trong ®ît s¬ kÕt häc kú I võa qua, chÊt lîng líp 3A chia lµm 3 lo¹i: Giái, Kh¸, Trung b×nh. BiÕt 1/2 sè häc sinh giái b»ng 1/3 sè häc sinh kh¸. Sè häc sinh trung b×nh b»ng mét n÷a sè häc sinh giái. TÝnh sè häc sinh mçi lo¹i. BiÕt tæng sè häc sinh cña líp 3A lµ 30 em? Bµi 16: T×m sè bÞ chia cña mét phÐp chia hÕt biÕt sè chia lµ sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè; th¬ng lµ sè nhá nhÊt cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau. Bµi 17: Trong ®ît s¬ kÕt häc kú I võa qua, chÊt lîng líp 3A chia lµm 3 lo¹i: Giái, Kh¸, Trung b×nh. BiÕt 1/2 sè häc sinh giái b»ng 1/3 sè häc sinh kh¸. Sè häc sinh trung b×nh gÊp ®«i sè häc sinh giái. TÝnh sè häc sinh mçi lo¹i. BiÕt tæng sè häc sinh cña líp 3A lµ 27 em? Bµi 18: T×m sè bÞ chia cña 1 phÐp chia cã d biÕt sè chia lµ sè ch½n lín nhÊt cã 1 ch÷ sè. Th¬ng lµ sè nhá nhÊt cã 4 ch÷ sè vµ sè d lµ sè d lín nhÊt cã thÓ cã Bµi19: T×m sè bÞ chia cña 1 phÐp chia cã d biÕt sè chia lµ sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè. Th¬ng lµ sè ch½n nhá nhÊt cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau vµ sè d lµ sè d nhá nhÊt cã thÓ cã Bµi 20: Khi thùc hiÖn phÐp nh©n 9294 víi 8 Minh s¬ ý ®· viÕt nhÇm thõa sè 9294 thµnh 9924. Nh vËy tÝch t¨ng lªn bao nhiªu ®¬n vÞ. Bµi 21: Khi thùc hiÖn phÐp nh©n 2345 víi 7 Minh s¬ ý ®· viÕt nhÇm thõa sè 7 thµnh thõa sè9. Nh vËy tÝch t¨ng lªn bao nhiªu ®¬n vÞ. Bµi 22: T×m th¬ng cña 1 phÐp chia biÕt sè bÞ chia lµ sè ch½n lín nhÊt cã 4 ch÷ sè. Sè chia b»ng 7 vµ sè d b»ng 2 . Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 Bµi 23: T×m sè chia cña 1 phÐp chia biÕt sè bÞ chia lµ sè nhá nhÊt cã 5 ch÷ sè. Th¬ng lµ sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè vµ sè d b»ng 208 . Bµi 24:Mét m¶nh vên h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 200 m. ChiÒu réng lµ 35m .tÝnh chiÒu dµi. Bµi 25: Viªn g¹ch l¸t nhµ h×nh vu«ng cã chu vi 104cm .TÝnh c¹nh viªn g¹ch ®ã Bµi 29: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ? Bµi 30:Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng tuổi mẹ? Bµi 31:Tuổi Tùng bằng tuổi của bố và bằng tuổi của mẹ. Biết Tùng 4 tuổi. Vậy tuổi bố hơn tuổi mẹ là bao nhi êu ? Bµi 33:Năm nay (2009) Hoa 10 tuổi và Hoa hơn em 5 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi hai chị em bằng 25 tuổi. Bµi 34: Hiện tại tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là 20 tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là bao nhiêu? Bµi 36: Hiện nay con 6 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi mấy năm nữa tuổi con bằng tuổi mẹ? Gi¶i c¸c bµi to¸n sau : Bµi 1: §Ó l¸t 6 c¨n phßng ngêi ta dïng ®Õn 2550 viªn g¹ch. Hái ®Ó l¸t 8 c¨n phßng nh vËy cÇn ph¶i dïng ®Õ bao nhiªu viªn g¹ch ? Bµi 2 : Mét tê giÊy HCN cã chiÒu dµi 20 cm, chiÒu réng 8 cm. C¾t ®i mét h×nh v¬ng cã c¹nh lµ 9 cm. Hái m¶nh giÊy cßn l¹i cã diÖn tÝch lµ bao nhiªu x¨ng ti mÐt vu«ng ? Bµi 3 : Mét khu ®Êt HCN cã chiÒu réng dµi 6m, chiÒu dµi gÊp 6 lÇn chiÒu réng. TÝnh chu vi cña khu ®Êt ®ã ? Bµi 4 : Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 32cm. NÕu t¨ng chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt ®ã lªn 4cm th× diÖn tÝch t¨ng lªn 24cm2. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ? Bµi 5 : Mét tê giÊy mµu cã diÖn tÝch b»ng diÖn tÝch h×nh vu«ngcã c¹nh lµ 80 mm. ChiÒu réng HCN lµ 4cm. TÝnh chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt ®ã ? Bµi 6 : Mét m¶nh vên trång 3 lo¹i hång xiªm, t¸o,cam. Trong ®ã : trång 15 hµng hång xiªm, mçi hµng 6 c©y. trång 12 hµng t¸o, mçi hµng 9 c©y. trång 18 hµng cam, mçi hµng 7 c©y. Hái m¶nh ®Êt ®ã trång tÊt c¶ bao nhiªu c©y ? Bµi 7 : Mét « t« vËn chuyÓn hµng. 5 chuyÕn ®Çu mçi chuyÕn chë 125 kg, 8 chuyÕn sau mçi chuyÕn chë 110 kg. Hái « t« ®· chë ®îc tÊt c¶ bao nhiªu kil«gam hµng ? Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 Bµi 8 : Trong mét buæi ®ång diÔn thÓ dôc. Khèi líp 3 cã 162 HS ®îc xÕp mçi hµng cã 9 HS. Kh«Ý líp 4 cã 147 HS ®îc xÕp mçi hµng 7 HS. Hái xÕp ®îc tÊt c¶ bao nhiªu hµng tÊt c¶ ? Bµi 9 : Ngêi ta chuyÓn 64 t¹ muèi lªn vïng cao. Ba chuyÕn ®Çu mçi xe chë ®îc 8 t¹ . Cßn l¹i chia ®Òu cho 4 xe. Hái mçi chuyÕn xe sau chë ®îc bao nhiªu t¹ muèi ? Bµi 10 : Ngêi ta chuyÓn 92 thïng hµng b»ng « t«. Hai chuyÕn ®Çu mçi xe chë ®îc 19 thïng hµng. sè hµng cßn l¹i chia ®Òu cho 3 chuyÕn xe. Hái mçi chuyÕn hµng sau chë ®îc bao nhiªu thïng hµng? Bµi 11 : Ngêi ta ®Þnh chøa 63L dÇu vµo 7 thïng, nhng thùc tÕ mçi thïng chøa Ýt h¬n dù ®Þnh lµ 2L. Hái ph¶i cÇn bao nhiªu thïng nh vËy míi ®ùng hÕt 63L dÇu ? Bµi 12 : Cã 220 M v¶i trong ®ã 1/2 sè v¶i lµ v¶i hoa, 1/4 sè v¶i lµ v¶i xanh, cßn l¹i lµ v¶i tr¾ng. TÝnh sè v¶i tr¾ng ? Bµi 13 : Mét cöa hµng cã 80 xe ®¹p. b¸n ngµy 1 ®îc 1/5 sè xe ®¹p.B¸n ngµy thø hai ®îc 1/8 sè xe ®¹p cßn l¹i. Hái sau hai lÇn b¸n cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu xe ®Ëp ? Bµi 14 : Mét c« xÕp s¸ch vµo tñ th viÖn. 1/3 tñ s¸ch 1 b»ng 1/5 tñ s¸ch 2 vµ b»ng 245 quyÓn. Hái c¶ hai tñ xÕp ®îc tÊt c¶c bao nhiªu quyÓn s¸ch? Bµi 15 : Ngêi ta chë thãc b»ng 2xe. 1/3 xe thø nhÊt b»ng 1/5 xe thø 2vµ b»ng 1t¹25kg. Hæi 2 xe ®ã chë ®îc bao nhiªu t¹ thãc ? Bµi 16 : Mét « t« ®i trong 2 giê ®Çu, mçi giê ®i ®îc 36km, giê thø 3 ®i ®îc 1/3 qu·ng ®êng cña 2 giê ®Çu. Hæi « t« ®ã ®· ®i ®îc qu·ng ®êng dµi bao nhiªu kil«mÐt ? Bµi 17 : Mét « t« chë hµng lªn nói, khi leo dèc mÊt 5 giê, mçi giê ®i ®îc 30km. Khi vÒ ®i hÕt 3 giê. Hái lóc vÒ 1giê « t« ®i ®îc bao nhiªu km ? Bµi 18 : Hng ch¹y 1 phót ®îc 90 m vµ ch¹y trong 8 phót. Víi qu·ng ®êng nh vËy Hµ ch¹y trong 6 phót. Hái Hµ ch¹y 1 phót ®îc bao nhiªu mÐt ? Bµi 19 : T×m hai sè biÕt r»ng tæng cña hai sè lµ 847. NÕu t¨ng sèh¹ng thø 2 lªn 2 lÇn ®îc tæng míi lµ1061. Vßng 24 Bµi 1 : Mét ngêi n«ng d©n nu«i bß s÷a. Ntgµy ®Çu v¾t ®îc 150l s÷a bß. Ngµy thø hai v¾t ®îc b»ng ngµy ®Çu. Sè s÷a v¾t ®îc chia ®Òu vµo 5 thïng gièng nhau. Hái mçi thïng ®ùng ®îc bao nhiªu lÝt s÷a bß ? Bµi 2 : Mét cöa hµng b¸n ngµy ®Çu ®îc 25 bao g¹o, ngµy thø hai b¸n ®îc 45 bao g¹o, mçi bao g¹o nÆng 8 kg. Hái cöa hµng ®ã ®· b¸n ®îc bao nhiªu yÕn g¹o? Bµi 3 :Chia 648 kg g¹o nÕp vµo 8 thïng, chia 540 kg tÎ vµo 5 thïng. Hái 1 thïng g¹o tÎ h¬n 1 thïng g¹o nÕp bao nhiªu ki l« gam ? Bµi 4 : Mét cöa hµng ngµy ®Çu b¸n ®îc 240 m v¶i. Ngµy thø hai b¸n ®îc b»ng 1/2 ngµy ®Çu.Ngµy thø ba b¸n ®îc sè v¶i b»ng 1/2 c¶ hai ngµy ®Çu. Hái c¶ ba ngµy cöa hµng ®ã b¸n ®îc bao nhiªu mÐt v¶i ? Bµi 5 : §Ó ®ång diÔn thÓ dôc nhµ trêng ®Ó 27 em häc sinh xÕp thµnh 3 hµng. Hái víi 648 häc sinh th× xÕp ®îc bao nhªu hµng nh vËy ? Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 Bµi 6 : B¸c An mua 56 qu¶ t¸o vµ 98 qu¶ cam. c¸c lo¹i qu¶ ®ã ®îc chia vµo c¸c tói. Mçi tói t¸o cã 8 qu¶, mçi tói cam cã 7 qu¶. Hái b¸c An ®· mua bao nhiªu tói ? Bµi 7 : Trong mét buæi chµo cê, khèi líp 3 xÕp 5 hµng, mçi hµng cã 35 em. Khèi líp 2 xÕp 7 hµng, mçi hµng cã 30 em. Hái c¶ hai khèi líp 2 vµ «pcs tÊt c¶ bao nhiªu em ? Bµi 8 : Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng mét c¹nh h×nh vu«ng cã diÖn tÝch lµ 81cm2, chiÒu dµi gÊp ®«i chiÒu réng. TÝnh diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ®ã ? Bµi 9 : B¹n Lan thùc hiÖn phÐp nh©n 2589 víi 6, b¹n ®· viÕt nhÇm 2589 thµnh2859. Hái tÝch míi t¨ng h¬n tÝch cÇn t×m lµ bao nhiªu ®¬n vÞ ? Bµi 10 : Cã mét sè lÝt dÇu , nÕu chia mçi thïng 9 lÝt dµu th× ®îc 8 thïng d 8 lÝt. Hái nÕu chia vµo c¸c thïng ®ùng ®îc 7 lÝt dÇu th× cÇn bao nhiªu thïng ? Bµi 11: Víi 5 ch÷ sè 0, 1 , 2, 3, 4 viÕt ®îc bao nhiªu sè cã 2 ch÷ sè? Bµi 12: Víi 3 ch÷ sè 0, 1 , 2, viÕt ®îc bao nhiªu sè cã 3 ch÷ sè? Bµi 13: Víi 4 ch÷ sè 1 , 2, 3, 4 viÕt ®îc bao nhiªu sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau? Bµi 14: Khi thùc hiÖn mét phÐp tÝnh lÏ ra ph¶i nh©n sè A víi 7. Mét häc sinh l¹i ®em chia sè A cho 7 vµ ®îc kÕt qu¶ lµ 45 d 2. H·y t×m kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh cÇn lµm? Bµi 15: Khi thùc hiÖn mét phÐp tÝnh lÏ ra ph¶i nh©n sè A víi 8. Mét häc sinh l¹i ®em chia sè A cho 8vµ ®îc kÕt qu¶ lµ 81. H·y t×m kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh cÇn lµm? Bµi 16: Khi thùc hiÖn mét phÐp tÝnh lÏ ra ph¶i nh©n sè A víi 9. Mét häc sinh l¹i ®em chia sè A cho 9 vµ ®îc kÕt qu¶ lµ 95.H·y t×m kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh cÇn lµm? Bài tập Bài1: Tìm x: (x + 37) + 19 =65 80 –(x – 23) = 65 X x 3 x 4 = 84 (x – 36) + 17 =60 5 x (x – 7) = 25 327 – X x 5 = 232 (x -19) – 20 =36 (x -16) : 9 =32 72 : X + 58 = 67 75 –(x + 8) = 60 42 : ( X x 3) = 7 450 – X + 278 = 309 x : 8 = 36(dư 2) 168 – x < 168 – 166 X + 147 – 275 = 98 x : 5 =16(dư 2) x + 302 < 304 -302 X – 179 + 29 = 400 x : 9 =25(dư 8) x : 3 < 5 -2 X – 2 x 4 = 88 4 x X + 12 = 96 426 + X x 5 = 651 X + 42 + 79 =300 1000 – X : 2 = 965 Bài 2: Tìm một số tự nhiên biết rằng lấy 1207 cộng với số đó rồi bớt đi 285 đơn vị thì được số mới là 9000. Bài 3: Tìm một số tự nhiên biết số đó chia cho 2 rồi cộng với 37 thì được 51. Bài 4: Tìm một số tự nhiên, biết số đó giảm đi 8 lần rồi trừ đi 126 thì được 37. Bài 5: Tìm một số tự nhiên, biết số đó gấp lên 5 lần rồi chia cho 7 thì được 55. Bài 6: Tìm một số tự nhiên, biết số lớn nhất có ba chữ số trừ x rồi cộng với 76 thì được số nhỏ nhất có ba chữ số. Bài 7: Tìm một số tự nhiên, biết số đó cộng với số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số rồi chia cho 2 thì được số chẵn lớn nhất có hai chữ số. Bài 8: Cho các dãy số sau: a/ 45 ; 46 ; 47 ; 48 ;…. e/ 1 ; 2 ; 4 ; 8 ;… k/ 1 ; 4 ; 7 ; 10 … b/ 37 ; 39 ; 41 ; …. g/ 1 ; 4 ; 9 ; 16 ;…. l/ 1 ; 4 ; 16 ; 64 … Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 c/ 60 ; 62 ; 64 ;…. h/ 1 ; 2 ; 6 ; 24 ;…. m/ 1 ; 3 ; 9 ; 27 … d/ 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8; …. i/ 2 ; 4 ; 8 ; 16 ;… n/ 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 12 ; 24 … p/ 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25 ; 36 … q/ 2 ; 12 ; 30 ; 56 ; 90 … r/ 1 ; 5 ; 14 ; 33 ; 72 … t/ 2 ; 20 ; 56 ; 110 ; 182 … Hãy điền thêm vào mỗi dãy số 3 số nữa và giải thích tại sao lại điền các số đó? Bài 9: Tính nhanh các dãy số sau: a/ 11+ 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 b/ 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28 c/ (6 x 7 x 8 x 9 x 10) x (12 – 3 x 4) d/ (7 x 9 x 2) : (7 x 8) e/ 9 x 2 : 2 g/ (27 – 9 x 3) : (8 + 162 x 3) h/ 16 x 7 : 7 i/ 45 : 9 x 9 k/ 78 x 2 + 78 + 78 x 7 l/ 16 x 2 + 8 x 3 + 8 + 8 + 8 m/ 167 x 7 + 167 x 2 + 167 Bài 10: Tìm số có hai chữ số mà tổng các chữ số là 7 và hiệu các chữ số cũng là 7. Bài 11: Hiệu giữa số nhỏ nhất có bốn chữ số và số lớn nhất có hai chữ số là bao nhiêu? Bài 12: Tổng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số. Một trong hai số đó là số nhỏ nhất có ba chữ số. Tìm số thứ hai? Bài 13 : a/ Hiệu giữa số chẵn lớn nhất có ba chữ số và số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số là bao nhiêu? b/ Tổng của số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số và số chẵn lớn nhất có ba chữ số là bao nhiêu? Bài 14: Tìm hai số có tích là 12 và thương giữa hai số đó là 3. Bài 15: Tìm hai số có tích là 36, còn hiệu của hai số là 0. Bài 16: Tìm số có hai chữ số biết tổng các chữ số của số đó và hiệu các chữ số của số đó đều là 2. Bài17:Tìm phép chia có số chia bằng số thương và bằng chữ số hàng đơn vị sủa số bị chia. Bài 18: Tìm số có hai chữ số, biết số đó gấp 5 lần chữ số hàng đơn vị của nó? Bài 19: Một phép chia có số bị chia là 143, số thương là 8, số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số chia của phép chia đó? Bài 20: Một phép chia có số bị chia là 1021, số thương là 5, số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm chia của phép chia đó? Bài 21: Một phép chia có số chia là 3, thương là 18, số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số bị chia? Bài 22: Một phép chia có số chia là 9, thương là 126, số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số bị chia? Bài 23: Hùng có 16 que tính, Minh có nhiều hơn Hùng 7 que tính nhưng có ít hơn Hải 3 que tính. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu que tính? Bài 24: Lan có ít hơn Hồng 6 nhãn vở, Hồng có ít hơn Đào 7 nhãn vở, Đào có 26 nhãn vở. Hỏi Lan có bao nhiêu nhãn vở? Bài 25: Có ba đoạn dây dài tổng cộng 96 m. Đoạn thứ nhất dài 42 m, đoạn thứ hai ngắn hơn đoạn thứ nhất 24 m. Hỏi đoạn thứ ba dài bao nhiêu mét? Bài 26: Hồng có 27 quyển truyện nhi đồng, Lan có 19 quyển truyện nhi đồng, Huệ có hơn Lan 12 quyển truyện nhi đồng. Hỏi Huệ nhiều hơn Hồng bao nhiêu quyển truyện nhi đồng? Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 Bài 27: Dũng có 32 viên bi, Dũng mua thêm 16 viên. Hùng có 38 viên bi, Hùng cho bạn cùng lớp hết 12 viên bi. Hỏi sau cùng ai nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu viên bi? Bài 28: An có 27 viên bi, Bình có 10 viên bi. Nếu An cho Bình 6 viên bi thì An còn nhiều hơn Bình bao nhiêu viên bi? Bài 29: Tuổi của Ba hơn tổng số tuổi của An và Bình 12 tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi của Ba hơn tổng số tuổi của An và Bình là bao nhiêu tuổi? Bài 30: Tổng số tuổi của ba, mẹ, Hồng là 83 tuổi. Tuổi ba cộng tuổi Hồng bằng 48 tuổi, Hồng kém mẹ 23 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người? Bài 31: Hiện nay an 14 tuổi,Việt kém An 5 tuổi. Hỏi 6 năm nữa Việt bao nhiêu tuổi? Bài 32: Tổng số tuổi của bố và hùng hiện nay là 37 tuổi. Em hãy tính xem 3 năm nữa tổng tuổi của hai người là bao nhiêu? Bài 33:Tổng số tuổi của ông, bố và Dũng là 108 tuổi, tổng tuổi của ông và bố là 99 tuổi, tổng tuổi bố và Dũng là 44 tuổi. Hỏi mổi người bao nhiêu tuổi? Bài 34: Hai lớp 3A và 3B tham gia phong trào thu gom giấy vụn. Lớp 3B thu được 34 kg và nếu lớp 3A thu thêm 6 kg thì 3A thu kém lớp 3B 7 kg. Hỏi lớp 3A thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn BÀI TẬP LỚP 3 I/ MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ SỐ VÀ CHỮ SỐ Bài 1: Viết tất cả các số có hai chữ số trong từng trường hợp sau: a/ Chữ số hàng đơn vị của số đó là 3. b/ Chữ số hàng chục của số đó là 7. Bài 2: Viết tất cả các số có các chữ số giống nhau trong từng trường hợp sau: a/ Số đó có hai chữ số. b/ Số đó có ba chữ số. c/ Số đó có hai chữ số và lớn hơn 25. d/ Số đó có ba chữ số và bé hơn 521. Bài 3: Từ hai chữ số 3 và 7 viết tất cả các số có hai chữ số. Cũng hỏi như vậy với hai chữ số 5 và 0. Bài 4: Từ 3 chữ số 3; 4; 5 viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau ( mỗi chữ số không lặp lại). Có bao nhiêu số như thế? Cũng hỏi như vậy với ba chữ số 3; 5 và 0. Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 Bài 5: Viết tất cả các số có hai chữ số đều là chữ số lẻ( số lẻ được hiểu là số chia cho 2 và dư 1). Có bao nhiêu số như thế? Cũng hỏi như vậy đối với số có hai chữ số đều là số chẵn( số chẵn được hiểu là số chia hết cho 2 ). Bài 6: Từ 5 chữ số 1; 0 ; 1 ; 0 ; 1. Hãy viết tất cả các số có 5 chữ số mà mỗi số có đủ mặt 5 chữ số đã cho? Bài 7: Từ 3 chữ số 4 ; 1 ; 5. Hãy viết tất cả các sốcó hai chữ số( mỗi chữ số có thể lặp lại).Có bao nhiêu số như thế? Bài 8: Tìm chữ số x biết rằng từ 3 chữ số x ; 1 ; 5 ta chỉ có thể lập được 6 số có hai chữ số ( mỗi chữ số có thể lặp lại). Bài 9: Số 540 thay đổi thế nào nếu: a/ Xoá bỏ chữ số 0? b/ Xoá bỏ chữ số 5? c/ Thay chữ số 4 bởi chữ số 8? d/ Đổi chữ số 4 và chữ số 0 cho nhau? Bài 10: Số 45 thay đổi thế nào nếu: a/ Viết thêm chữ số 0 vào bên phải số đó? b/ Viết thêm chữ số 2 vào bên trái của số đó ? c/ Viết thêm chữ số 0 vào giữa chữ số 4 và chữ số 5 ? Bài 11: Các chữ số a ; b ; c của số abc có điều kiện gì nếu: a/ Giá trị số đó không đổi khi đọc số đó từ trái sang phải hay ngược lại ? b/ Giá trị của số đó không đổi khi thay chữ số a bởi chữ số b, chữ số b bởi chữ số c, chữ số c bởi chữ số a ? Bài 12: Cho các số cừa lớn hơn 1000 vừa bé hơn 2000. Tìm số lớn nhất và số bé nhất trong các số đã cho? Bài 13: Tìm x, biết: a/ x là số liền sau của số 99. b/ x là số liền trước của 999. c/ x là số có 3 chữ số bé hơn 105. d/ x là số có 2 chữ số lớn hơn 95. Bài 14: Tìm chữ số x trong từng trường hợp sau: a/ Số đó có hai chữ số? Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 b/ số đó có ba chữ số? c/ Số đó có ba chữ số lẻ khác nhau? d/ Số đó có ba chữ số chẵn khác nhau? Bài 15: a/ Từ 3 chữ số 5 ; 0 ;7 lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau, rồi viết các số lập được đó theo thứ tự tăng dần. Số lớn nhất là số nào? Số bé nhất là số nào? b/ Từ 3 chữ số a ; b ;c ( với 0 < a < b < c ) lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau, rồi viết các số lập được đó theo thứ tự tăng dần. Số lớn nhất là số nào? Số bé nhất là số nào? Bài 16: Viết tất cả các số có hai chữ số theo thứ tự tăng dần, biết tổng của hai chữ số của nó bằng 10. Bài 17: Tìm số x bé nhất hoặc lớn nhất trong trường hợp sau: a/ x < 1000 b/ x > 99 c/ 35 < x < 505 BÀI TẬP So sánh m với n biết: a/ m là số lớn nhất có hai chữ số, n là số bé nhất có ba chữ số. b/ m = 100 x 3 + 10 x 7 + 5 và n = 375. c/ m là số liền sau số 99, n là số liền trước số 100. Bài 2: Có 9 chữ số viết liền nhau 120317495. Giữ nguyên thứ tự các chữ số, em hãy xoá đi 6 chữ số để được số có ba chữ số: a/ Lớn nhất? Số đó là số nào? b/ Bé nhất? Số đó là số nào? Bài 3: Tìm x, biết x là số có 3 chữ số và: 15 < x < 105 Bài 4: Tìm y, biết ylà số có 4 chữ số và: y + 1000 < 2004 II/ MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN DÃY SỐ Bài 5: Viết thêm 3 số nữa vào mỗi dãy số sau: a/ Dãy các số chẵn: o ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; … b/ Dãy các số lẻ: 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; … c/ Dãy các số tròn chục: 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; … Bài 6: Hãy nêu “Quy luật” viết các số trong dãy số sau rồi viết tiếp 3 số nữa: a/ 1 ; 4 ; 7 ; 10 ; … b/ 45 ; 40 ; 35 ; 30 ; … c/ 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; … Bài 7: Cho dãy số: 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; …. Hỏi: a/ Số hạng thứ 20 là số nào? b/ Số 93 có ở trong dãy trên không? Vì sao? Bài 8: Cho dãy số: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ;… ; 59 ; 60. Trong đó: a/ Có bao nhiêu số chẵn? Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 b/ Có bao nhiêu số lẻ? c/ Có bao nhiêu số có tận cùng là 5? Bài 9: Có bao nhiêu số : a/ Có một chữ số? b/ Có hai chữ số? c/ Có ba chữ số? Bài 10: Có bao nhiêu số chẵn: a/ Có một chữ số? b/ Có hai chữ số? c/ Có ba chữ số? Cũng hỏi như vậy với số lẻ? Bài 11: Có bao nhiêu số: a/ Gồm hai chữ số có tận cùng là 1? b/ Gồm ba chữ số có tận cùng là 2 ? c/ Gồm ba chữ số trong đó chỉ có một chữ số 5? Bài 12: Bạn An viết dãy số: 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 …. ( Bắt đầu là số 1, tiếp đến hai số 0 rồi lại đến số 1,…). Hỏi: a/ Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0 ? b/ Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1, bao nhiêu số 0 ? Bài 13: Khi đánh số trang của một quyển sách dày 150 trang ta cần dùng bao nhiêu chữ số. Bài 14: Một quãng đường AB dài 102 km. Ở A có cột mốc ghi số 0km là cột mốc thứ nhất và cứ sau 1km lại có một cột mốc lần lượt ghi 1km, 2km, … đến B có cột mốc ghi số 102km. Hỏi có bao nhiêu cột mốc trên quãng đường AB? Cột mốc chính giữa quãng đường AB là cột mốc thứ mấy và ghi số nào? Bài 15: Trong một trò chơi, học sinh lớp 3A xếp thành một vòng tròn . Các bạn xếp xen kẽ: bắt đầu là 1 bạn nam, 1 bạn nữ rồi đến 1 bạn nam, 1 bạn nữ, …, cuối cùng là 1 bạn nữ. Tất cả có 20 bạn nam. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn? Bài 16: Người ta xếp các ống nước như sau: ( Hàng thứ nhất trên cùng có 1 ống, hàng thứ hai có 2 ống, hàng thứ ba có 3 ống, …) a/ Nếu xếp như vậy đến hàng dưới cùng có 5 ống thì đã xếp được tất cả bao nhiêu ống? b/ Nếu có 21 ống nước được xếp như vậy thì xếp được mấy hàng và hàng dưới cùng có bao nhiêu ống? III/ TÌM SỐ THEO CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC CHỮ SỐ CỦA NÓ Bài 17: Tìm số có 2 chữ số biết tổng các chữ số của nó bằng 14. Bài 18: Tìm số có 2 chữ số biết hiệu các chữ số của nó bằng 5. Bài 19: Tìm số có 2 chữ số biết tích các chữ số của nó bằng 12. Bài 20: Tìm số có 2 chữ số biết thương các chữ số của nó bằng 3. Bài 21: Tìm số có 3 chữ số biết tổng các chữ số của nó bằng 14. Bài 22: Tìm số có 3 chữ số, biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp 3 chữ số hàng đơn vị. Bài 23: Tìm số có 2 hoặc 3 chữ số, biết tích các chữ số của nó bằng 6 và số đó bé hơn 146. Bài 24: Tìm số có hai chữ số, biết hai chữ số của nó hơn kém nhau 2 đơn vị và gấp kém nhau 2 lần. Bài 25: Tìm số có 3 chữ số, biết chữ số hàng trăm và hàng đơn vị gấp kém nhau 4 lần và chữ số hàng chục hơn chữ số hàng trăm là 8. Bài 26: Tìm số có hai chữ số lớn hơn 85, biết rằng số viết bởi 2 chữ số của số phải tìm theo thứ tự ngược lại bằng số phải tìm. Bài 27: Tìm số có 3 chữ số, biết rằng số đó không đổi khi đọc các chữ số theo thứ tự ngược lại và chữ số 6 ở hàng chục bằng tổng hai chữ số còn lại. Chuyªn ®Ò Båi dìng m«n To¸n Líp 3 Bài 28: Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó ta được số mới gấp 9 lần số đã cho. Bài 29: Tìm số có có 3 chữ số, biết rằng khi xoá bỏ chữ số chữ số 7 ở hàng đơn vị, ta được số mới kém số phải tìm là 331 đơn vị. Bài 30: Viết thêm chữ số 3 vào bên phải của một số, ta được số mới hơn số phải tìm là 273 đơn vị. Tìm số đó? Bài 31: Từ ba chữ số 2, 3, 8 ta lập được một số có 3 chữ số khác nhau là A. Từ hai chữ số 2, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác nhau là B. Tìm số A và B, biết hiệu giữa A và B là 750. Bài 32: Một số gồm 3 chữ số có tổng các chữ số là 25. Tìm số đó, biết rằng khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục cho nhau thì số đó không đổi. Bài 33: Tìm số chẵn có ba chữ số, biết rằng chữ số hàng trăm gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị bằng 1 2 chữ số hàng chục. Bài 34: Tìm số có 3 chữ số, biết rằng số hợp bởi chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục hơn số hợp bởi chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị là 11, hơn nữa biết chữ số hàng đơn vị lớn hơn 6. Bài 35: Tìm số có ba chữ số và số có hai chữ số, biết tổng của hai số đó là 110. Bài 36: Tìm số có ba chữ số và số có hai chữ số, biết hiệu của hai số đó là 989.
- Xem thêm -