Tài liệu Bộ sưu tập tiền việt nam qua các thời kỳ

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người BỘ SƯU TẬP TIỀN VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ  Tài liệu này được Tôi Là Quản Trị BLOG sưu tầm lại dành cho bạn nào yêu thích đam mê sưu tập tiền. http://toilaquantri.blogspot.com/ Tiền Việt Nam giai đoạn từ đầu thế kỷ 20 đến nay: * 1 đồng (năm 1921 - 1931) Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người * 20 đồng (năm 1936 - 1939) Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người *100 bạc (năm 1936 - 1939) Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người * 10 cent (năm 1939) Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người * 20 cent (năm 1939) Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người * 50 cent (năm 1939) Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người * 500 đồng (năm 1939) Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người * 5 cent (năm 1942) Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người * 10 cent (năm 1942) Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người * 20 cent (năm 1942) Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người * 50 cent (năm 1942) Tiền xu phát hành năm 1942 - 1950 * 20 xu Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người * 5 hào * 1 đồng Website: http://toilaquantri.blogspot.com/ | Blog kiến thức cho mọi người * 2 đồng
- Xem thêm -