Tài liệu Bộ sưu tập thời trang nam lấy ý tưởng từ phong cách thời trang unisex

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 148 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38412 tài liệu

Mô tả:

H U TE C H Họ tên : Nguyễn Huỳnh Bảo Trung Mssv: 107302068 Lớp: 07DTT Chuyên đề tốt nghiệp Ý tưởng: Bst thời trang nam lấy ý tưởng từ phong cách thời trang unisex GVHD:Lương Thị Minh Hoa H C U TE H Ý tưởng Cảm hứng thời trang unisex được xuất phát từ những con người của thế giới thứ ba,mong muốn đem đến một cái nhìn mới và tươi đẹp hơn về những góc khuất của cuộc sống. H C U TE H Direction H C U TE H Màu sắc và form dáng Trens H C U TE H H C U TE H Accessorize H C U TE H History: Những hình ảnh nghiên cứu phi giới tính qua các giai đoạn lịch sử H C U TE H
- Xem thêm -