Tài liệu Bộ sưu tập thành ngữ tiếng anh

  • Số trang: 149 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 412 |
  • Lượt tải: 3
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bộ sưu tập thành ngữ tiếng anh
BỘ SƯU TẬP THEO CHỦ ĐỀ Thông tin ebook: Tên ebook: Bộ sưu tập thành ngữ tiếng Anh theo chủ đề Nguồn: www.tienganh.com.vn và một số nguồn khác Chuyển sang ebook: copcon44 Ngày hoàn thành ebook: 19 – 12 – 2009 www.thuvien-ebook.com ---o0o--- MỤC LỤC PART 1 : MỘT SỐ CÂU THÀNH NGỮ - DANH NGÔN THÀNH NGỮ VỀ CUỘC SỐNG THÀNH NGỮ VỀ THỜI GIAN THÀNH NGỮ KHÁC DANH NGÔN VỀ TÌNH BẠN DANH NGÔN KHÁC PART 2 : THÀNH NGỮ THEO CHỦ ĐỀ MỘT SỐ THÀNH NGỮ BẮT ĐẦU BẰNG CHỮ “A” (part 1) MỘT SỐ THÀNH NGỮ BẮT ĐẦU BẰNG CHỮ “A” (part 2) MỘT SỐ THÀNH NGỮ BẮT ĐẦU BẰNG CHỮ “A” (part 3) THÀNH NGỮ VỚI MÀU SẮC: MÀU ĐEN BODY IDIOMS NUMBER COLOUR ANIMALS THÀNH NGỮ VỚI “HAND” THÀNH NGỮ ĐI VỚI “TO BE” THÀNH NGỮ VỚI “TIME” THÀNH NGỮ VỀ “MEMORY” THÀNH NGỮ VỚI ‘’NO’’ THÀNH NGỮ VỀ ĂN CÁC THÀNH NGỮ VỀ “TRỨNG” CÁC THÀNH NGỮ VỚI SHOULDER, BACK VÀ NECK THÀNH NGỮ KHÁC ---o0o--- PART 1 : MỘT SỐ CÂU THÀNH NGỮ - DANH NGÔN THÀNH NGỮ VỀ CUỘC SỐNG A fool and his money are soon parted. -Kẻ ngốc thì không thể giữ tiền Actions speak louder than words -Nên làm hơn là nói An apple a day keeps the doctor away -Sức khỏe có được không phải một sớm một chiều A penny saved is a penny earned -Kiến tha lâu cũng đầy tổ Beggars can't be choosers -Đã nghèo mà con chảnh An ounce of prevention is worth a pound of cure -Phòng cháy hơn chữa cháy Bite the hand that feeds you -Ăn cháo đá bát Don't count your chickens before they hatch (Don't judge a book by its cover) -Không có gì là đoán trước được Give him an inch and he'll take a mile -Cho cơ hội lập công chuộc tội His bark is worse than his bite -Anh ta ngoài nhìn vậy chứ trong bụng thí tốt lắm If you can't beat them, join them -Cá mè một lứa Money doesn't grow on trees. -Tiền không phải từ trên trời rơi xuống The grass is always greener on the other side of the fence. -Đứng núi này trông núi nọ. When in Rome, do as the Romans do -Nhập gia tùy tục You can't have your cake and eat it too -Chỉ được chọn một trong hai thôi Where there's smoke, there's fire. -Có khói ắt có lửa When the cat's away, the mice will play -Vắng nhà thì thành quỷ cả lũ THÀNH NGỮ VỀ THỜI GIAN Time is money, so no one can put back the clock -Thời gian là vàng nên không thể xoay ngược kim của nó Time flies like an arrow -Thời gian thoát thoát thoi đưa Time and tide waits for no man -Thời gian có chờ đợi ai Time is the great healer -Thời gian chữa lành mọi vết thương Every minute seem like a thousand -Mỗi giây dài tụa thiên thu Let bygones be bygones -Đừng nhác lại chuyện quá khứ Time is the rider that breaks youth -Thời gian tàn phá tuổi trẻ Better late than never -Thà trễ con hơn không bao giờ Time, which strengthens friendship, weakens love -Thời gian làm tình bạn thắm thiết, nhưng lại hao mòn tình yêu Slow and steady wins the race -Chậm mà chắc Today comes only once and never again returns, so those that make the best use of their time have none to spare -Ngày hôm nay chỉ đến một lần, thế nên ai biết tận dụng nó sẽ không phải hối tiếc diều gì THÀNH NGỮ KHÁC Easy come, easy go: Của thiên trả địa. Seeing is believing: Tai nghe không bằng mắt thấy. Easier said than done: Nói dễ, làm khó. One swallow does not make a summer: Một con én không làm nên mùa xuân. Time and tide wait for no man :Thời giờ thấm thoát thoi đưa, Nó đi di mãi có chờ đại ai. Grasp all, lose all: Tham thì thâm Let bygones be bygones: Hãy để cho quá khứ lùi vào dĩ vãng. Hand some is as handsome does: Cái nết đánh chết cái đẹp. When in Rome, do as the Romes does: Nhập gia tuỳ tục Clothes does not make a man: Manh áo không làm nên thầy tu. Don't count your chickens, before they are hatch: chưa đỗ ông Nghè đã đe Hàng tổng A good name is better than riches: Tốt danh hơn lành áo Call a spade a spade: Nói gần nói xa chẳng qua nói thật Beggar's bags are bottomless: Lòng tham không đáy Cut your coat according your clothes: Liệu cơm gắp mắm Bad news has wings: Tiếng dữ đồn xa Doing nothing is doing ill: Nhàn cư vi bất thiện A miss is as good as a mile: Sai một li đi một dặm Empty vessels make a greatest sound: Thùng rỗng kêu to A good name is sooner lost than won: Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng A friend in need is a friend indeed: Gian nam mới hiểu bạn bè Each bird loves to hear himself sing: Mèo khen mèo dài đuôi Habit cures habit: Lấy độc trị độc Honesty is best policy: Thật thà là cha quỷ quái Great minds think alike: Tư tưởng lớn gặp nhau Go while the going is good: Hãy chớp lấy thời cơ One good turn deserves another (Ăn miếng trả miếng) Who breaks, pays (Bắn súng không nên thì phải đền đạn) Two securities are better than one (Cẩn tắc vô ưu) Slow and sure (Chậm mà chắc) Threats do not always lead to blows (Chó sủa là chó không cắn) If the cab fits then wear it (Có tật giật mình) Money makes the mare go (Có tiền mua tiên cũng được) Where's there's life, there's hope (Còn nước còn tát) A lie has no legs (Giấu đầu lòi đuôi) We have gone too far to draw back (Đâm lao thì phải theo lao) In for a penny, in for a pound (Được voi đòi tiên) Tell me the company you keep, and I will tell you what you see (Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng) It never rains but it pours (Họa vô đơn chí) If you eat the fruit, you have to think about the one who grows the tree (Ăn quả nhớ kẻ trồng cây) We reap what we sow (Gieo gió gặt bão) There's no smoke without fire (Không có lửa sao có khói) Who makes excuses, himself excuses (Lạy ông tôi ở bụi này) One scabby sheep is enough to spoil the whole flock (Con sâu làm rầu nồi canh) To kill two birds with one stone (Nhất cữ lưỡng tiện) To let the wolf into the fold (Nuôi ong tay áo) Constant dropping wears stone (Nước chảy đá mòn) A miss is as good as a mile (Sai một ly đi một dặm) A flow will have an ebb (Sông có khúc người có lúc) Grasp all, lose all (Tham thì thâm) Time lost is never found (Thời giờ đã mất thì không tìm lại được) Bitter pills may have blessed effects (Thuốc đắng dã tật) Beginning is the difficulty (Vạn sự khởi đầu nan) Traveling forms a young man (Đi một ngày đàng, học một sàng khôn) No guide, no realization (Không thầy đố mày làm nên) Better late than never (muộn còn hơn ko) Half a loaf is better than no bread (méo mó có hơn ko) Health is better than wealth (Sức khỏe quý hơn vàng) Birds of a feather flock together (Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu) To run with the hare and hold with the hounds (Bắt cá hai tay)
- Xem thêm -