Tài liệu Bộ đề thi Tin học cuối HK2 tiểu học

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 1036 |
  • Lượt tải: 0
hoangvietkhanh

Tham gia: 04/04/2018

Mô tả:

KIÊM TRA ĐỊNH KỲ - CUỐỐI KỲ II HỌ VÀ TÊN:………………………………………… NĂM HỌC: 2017 - 2018 LỚP: …………………………………………………. Môn TIN HỌC 3 Thời gian: 35 phút SỐỐ THỨ TỰ: ………………………………………… TRƯỜNG TIÊU HỌC PHÚ LÂM Điểm Giám thị 1 Nhận xét …………………………………………….. Giám thị 2 Giám khảo 1 Giám khảo 2 …………………………………………….. Câu 1: 1 điểm Câu 2: 1 điểm I. TRĂỐC NGHIỆM Biểu tượng của chương trình gõ chữ Microsoft Office Word là: A. B. C. Để chèn hình ảnh từ máy tính vào Microsoft Office Word em thực hiện các bước: A. Insert -> Picture -> Chọn nơi lưu ảnh -> Chọn ảnh -> Insert B. Insert -> Symbol -> Chọn nơi lưu ảnh -> Chọn ảnh -> Insert C. Insert -> ClipArt -> Chọn nơi lưu ảnh -> Chọn ảnh -> Insert Câu 3: Để tạo chữ nghệ thuật trong Microsoft Office Word em thực hiện: 1 điểm A. Insert -> WordArt -> Shapes -> Nhậnp nội dung B. Insert -> WordArt -> Chọn mẫẫu WordArt -> Nhập n ội dung C. Insert -> WordArt -> Font -> Nhập nội dung Câu 4: Biểu tượng của trình diễễn đa phương tiện Microsoft Office PowerPoint là: 1 điểm A. Câu 5: 1 điểm B. C. Microsoft Office PowerPoint để thay đổi mâễucho 1 slide trong Office Theme em làm theo các bước: A. Chọn Slide -> Chuột phải vào mẫẫu -> Apply to All Slide B. Chọn Slide -> Chuột trái vào mẫẫu -> Apply to Selsected Slide C. Chọn Slide -> Chuột phải vào mẫẫu -> Apply to Selsected Slide Câu 1: 1 điểm Câu 2: 1 điểm 1 Câu điểm5: 1 điểm3: Câu 1 Câu điểm4: II. TỰ LUẬN Microsoft Office Word em hãy chèn các biểu tượng theo mâễu bễn dưới: Quyển sách = Hai ngón tay = Bàn phím = Bàn tay cẫầm bút = Lá cờ bay = Phong thư = Em hãy dùng Microsoft Office Word để tạo chữ nghệ thuật theo mâễu sau: Tạo trình diễễn gôồm 2 Slide theo yễu câồu: - Slide 1: Chủ đềầ “Gia cẫầm” - Slide 2: Chủ đềầ “Những con vật sốống dưới nước” Em hãy dùng Microsoft Office PowerPoint tạo trình diễễn 3 slide có mâễu khác nhau: Với 2 slide em vừa tạo ở bài tập 2 em hãy tạo hiệu ứng chuy ển c ảnh cho môễi Slide: ĐÁP ÁN I. TRẮẮC NGHIỆM Câu hỏi Đáp án II. 1 C 2 A 3 B 4 A 5 C TỰ LUẬN Tùy vào yều cẫầu từng cẫu hỏi mà giáo viền có thể chẫốm đi ểm nh ư sau: - Học sinh hoàn thành từ 20% đềốn 50% yều cẫầu - Học sinh hoàn thành từ trền 50% yều cẫầu 0.5 điểm 1 điểm
- Xem thêm -