Tài liệu Bộ đề thi ic3 full đáp án

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 22591 |
  • Lượt tải: 35
doanquan47669

Tham gia: 12/05/2016

Mô tả:

Câu hỏi 1: Điều nào sau đây là một chương trình làm việc với một hệ điều hành để quản lý một thiết bị? a. Đại lý b. Lái xe c. Khe cắm mở rộng d. Thông dịch viên Câu hỏi 2: Độ sáng của thiết bị chiếu được đánh giá cao, trong đó các đơn vị sau đây? a. Ohms b. Amps c. Watt d. Lumens Câu hỏi 3: Điều nào sau đây là tiêu chí quan trọng nhất để lựa chọn một máy tính cá nhân? A. Nền tảng b. Khả năng chạy các phần mềm mới trong năm năm c. Tính di động d. Phần mềm có sẵn Câu hỏi 4: Điều nào sau đây không phải là một lý do để chia sẻ tài nguyên trên mạng? a. Mua máy in ít b. Phải trả tiền cho một kết nối Internet cho một nhóm máy tính c. Để cho phép mỗi công nhân để hoạt động độc lập d. Để chuyển các tập tin và dữ liệu dễ dàng giữa các máy tính Câu hỏi 5: Điều nào sau đây là không một thiết bị đầu vào phổ biến? a. Microphone b. Chuô ôt c. Tổng hợp giọng nói d. Bàn phím Câu hỏi 6: Điều nào sau đây là các loại phần mềm máy tính giá rẻ? a. Phiên bản dùng thử, bán lẻ, phần mềm miễn phí b. Phần mềm miễn phí, phần mềm chia sẻ, sinh viên giảm giá c. Bán lẻ, giảm giá sinh viên, phiên bản thử nghiệm d. Giảm giá sinh viên, phần mềm chia sẻ, bán lẻ Câu hỏi 7: Trong danh sách sau đây của tiền tố SI là theo thứ tự từ nhỏ đến lớn? a. Tera, giga, kg, mega b. Kg, mega, tera, giga c. Giga, kg, mega, tera d. Kg, mega, giga, tera Câu hỏi 8: Khởi động một máy tính đề cập đến giai đoạn nào của dòng chảy của thông tin trong một máy tính? a. Khởi động của máy tính b. Bắt đầu từ một chương trình ứng dụng c. Xóa các tập tin không mong muốn d. Mở một tập tin trong một chương trình ứng dụng Câu hỏi 9: Điều nào sau đây là phương tiện lưu trữ quang học? a. Removable Disk b. Đĩa cứng c. SD Card d. DVD-R Câu hỏi 10: Điều nào sau đây được sử dụng để lưu trữ các chương trình ban đầu được sử dụng để khởi động máy tính khi lần đầu tiên được bật? a. ROM b. RAM c. CD d. Đĩa cứng Câu hỏi 11: Các thiết bị không được xây dựng vào máy tính tại thời điểm sản xuất nhưng cắm vào máy tính được gọi là: a. thiết bị mặc định b. thiết bị đầu ra c. thiết bị bên ngoài d. thiết bị ngoại vi Câu hỏi 12: Trong danh sách sau đây liệt kê một cách chính xác các mục từ các thiết bị ngoại vi với máy tính? a. cáp, cổng, card mở rộng, khe cắm mở rộng, bo mạch chủ b. cáp, thẻ mở rộng, khe cắm mở rộng, cổng, bo mạch chủ c. cáp, thẻ mở rộng, cổng, khe cắm mở rộng, bo mạch chủ d. cáp, cổng, khe cắm mở rộng, card mở rộng, bo mạch chủ Câu hỏi 13: Điều nào sau đây là thực sự của bộ nhớ chỉ đọc (ROM)? a. Nó được sử dụng như lưu trữ di động b. Nó tạm thời lưu trữ các chương trình và các tập tin trong khi bạn đang làm việc trên chúng c. Nội dung của nó bị mất khi nguồn được tắt d. Nó là không dễ bay hơi Câu hỏi 14: Mối quan hệ giữa một byte và một bit là những gì? a. Một byte là 2 bit dài, một trong đó có thể là 0 hoặc 1 b. Một byte có thể là 8, 16, hoặc 32 bit c. Một chút là 8 byte d. Một byte là một đơn vị của ngày dài 8 bit Câu hỏi 15: Thiết bị có pin tiếp tục cung cấp điện liên tục ngay cả trong brownouts hoặc mất điện được gọi là? a. Cắm dải b. UPS c. Ngắt mạch d. Tăng ức chế Câu hỏi 16: Điều nào sau đây không phải là một hệ điều hành? a. window b. Hệ điều hành DOS c. UNIX d. GUI Câu hỏi 17: Các loại sau đây của phần mềm sẽ là thích hợp cho kế toán? a. Bảng tính b. Cơ sở dữ liệu( access) c. Xử lý văn bản d. pp Câu hỏi 18: Các loại sau đây của phần mềm sẽ là thích hợp để giữ khách hàng hồ sơ thanh toán hóa đơn hàng tháng tại một công ty thẻ tín dụng? a. P.P b. Cơ sở dữ liệu c. Xử lý văn bản d. Bảng tính Câu hỏi 19: Những thay đổi phần mềm sau đây thường chi phí tiền bạc? a. Vá b. Nâng cấp c. Dịch vụ phát hành d. Cập nhật Câu hỏi 20: Sửa chữa một vấn đề phần mềm được gọi là? a. Gỡ lỗi b. Trung c. Chứa chấp d. Giải quyết xung đột Câu hỏi 21: Thông tin cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong? a. Truy vấn b. Báo cáo c. Bảng d. Hình thức Câu hỏi 22: Một người sử dụng phiên bản mới của phần mềm trong quá trình phát triển để tìm lỗi là? a. Thử nghiệm bản beta b. Newbe c. Chuô ôt bạch d. Tiện ích miễn phí Câu hỏi 23: Điều nào sau đây đề cập đến một vấn đề bảo dưỡng mà không phải là do bụi bẩn hay bụi tích tụ? a. Phản ứng trackball thất thường b. Khóa bàn phím dính c. Quá nóng d. Phân mảnh ổ đĩa Câu hỏi 24: Điều nào sau đây rất có thể là một lợi ích của việc nâng cấp? a. Các tính năng mới b. Chi phí thấp hơn c. Yêu cầu phần cứng thấp hơn d. Ít thời gian đào tạo Câu hỏi 25: Đó là một phần của một đĩa cứng di chuyển nhanh nhất qua việc đọc và viết đứng đầu và do đó là vị trí hấp dẫn nhất cho các tập tin thường được sử dụng? a. Gần trung tâm b. Nửa đường từ trung tâm đến rìa ngoài c. Mép ngoài d. Bên A Câu hỏi 26: Điều nào sau đây để bảo vệ máy tính của bạn từ các xung điện thế cao hơn bình thường? a. Cắm dải b. Ngắt mạch c. Tăng ức chế d. Cửa căn cứ Câu hỏi 27: Điều nào sau đây là một hệ điều hành dựa trên nhân vật? a. Mac OS b. window c. GUI d. Hệ điều hành DOS Câu 28: Hãy chỉ ra hai sản phẩm là Hê ô điều hành ? (Chọn hai) A. Mac OS X B. Mozilla Firebird C. WinZip D. Windows Vista E. Microsoft Office Câu 29: Hãy chỉ ra Hê ô điều hành Máy tính bàn trong các lựa chọn sau ? A. Windows B. Macintosh C. UNIX/Linux D. PalmOS/Garnet OS Câu 30: Hai trạng thái nào về hệ điều hành mạng là đúng? (Chọn hai) A. Cho phép người sử dụng với nhiều hệ điều hành truy cập dữ liệu trên mạng B. Cho phép người sử dụng không kết nối tới bất kỳ loại mạng để kết nối vào Internet C. Cho phép người dùng truy cập nhiều hệ điều hành cùng một lúc D. Cho phép người sử dụng để chuyển thông tin đến một máy tính đã kết nối vào mạng Câu 31: Hai thành phần được sử dụng trong một mạng lưới ứng dụng điển hình ? (Chọn hai) A. Máy chủ (Server) B. Điê nô thoại di đô nô g (Cellphone) C. Palm cầm tay (Palm-held) D. Máy tính xách tay (Notebook computer) E. Máy khách (Client) Câu 32: Hai khả năng và hạn chế áp đặt bởi các cấp độ hê ô điều hành của người sử dụng quyền là đúng? (Chọn hai) A. Mỗi loại tài khoản người sử dụng một cấp độ kiểm soát máy tính khác nhau B. Tài khoản quản trị cung cấp sự kiểm soát hầu hết các máy tính C. Mỗi loại tài khoản người sử dụng cùng một mức độ kiểm soát máy tính D. Tài khoản quản trị không thể cài đặt hoặc gỡ bỏ cài đặt phần mềm Câu 33: Những loại lỗi được hiển thị trong hình dưới đây ? A. Cấu hình phần cứng hiện tại của bạn không tương thích B. Cấp độ của quyền người sử dụng hệ điều hành là không đủ C. Ứng dụng đã được cài đặt trên máy tính D. Phiên bản hệ điều hành bạn đang sử dụng không tương thích với ứng dụng Câu 34: Bản vá lỗi phần mềm là gì ? A. Một mảnh nhỏ của phần mềm chỉ có sẵn trên Internet mà thường yêu cầu người sử dụng đăng nhập B. Một mảnh nhỏ của phần mềm được sử dụng để sửa chữa một vấn đề với một chương trình phần mềm C. Một mảnh nhỏ của phần mềm được sử dụng để trả tiền cấp phép phù hợp và lệ phí bảo trì D. Một mảnh nhỏ của phần mềm được sử dụng để cài đặt phần mềm bản quyền trên nhiều máy tính Câu 35: Thông báo tình trạng khi truy cập bị từ chối tới một máy tính ? A. Tập tin quan trọng bị hỏng B. Hệ điều hành không ổn định C. Hệ điều hành yêu cầu khởi động lại D. Hệ điều hành có mật khẩu bảo vệ Câu 36: Một thiết bị video không tương thích gây ra màn hình của bạn ngừng hoạt động. Làm thế nào bạn có thể khắc phục vấn đề ? A. Khởi động lại máy tính trong chế độ An toàn (Safe Mode) B. Thay thế màn hình C. Khởi động lại máy tính trong chế độ Gỡ lỗi (Debug Mode) D. Cài đặt lại hệ điều hành Câu 37: Khởi đô ông máy máy tính. (KHÔNG sử dụng CTRL+ALT+DEL hoă ôc Alt+F4) Nhấn Start/Restart Câu 38: Đăng xuất thoát khỏi máy tính. (KHÔNG sử dụng CTRL+ALT+DEL) Nhấn Log off Câu 39: Chọn Windows Sidebar. Nhấn góc bên phải Câu 40: Kiểu phù hợp với loại cửa sổ như hình minh họa của loại cửa sổ. A. Cửa sổ ứng dụng B. Cửa sổ tài liệu Câu 41: Thu nhỏ cửa sổ máy tính. Câu 42: Thoát cửa sổ hiê nô tại đang hiển thị trên màn hình (KHÔNG sử dụng ALT+F4 hoă ôc Alt+Space) Đóng X Câu 43: Sử dụng mô tô lê ônh đơn, mở lại tất cả các cửa sổ hiê nô đang thu nhỏ trên thanh tác vụ. Nhấn vào nút cạnh Start Câu 44: Mở chương trình WordPad, đường dẫn trong nhóm Accessories (KHÔNG sử dụng Windows Explorer) Vào Start/Accessories Câu 45: Kích hoạt tùy chọn tới Windows Online Help and Support khi bạn cần tìm kiếm Hỗ trợ, giúp đỡ. Vào Start/Help and support/Get online help Câu 46: Tạo mô ôt thư mục mới có tên Contoso trên màn hình Windows Desktop Nhấn Chuô ôt phải/New folder/Gõ Contoso Câu 47: Xóa thư mục tên Contoso trên màn hình Windows Desktop Nhấn Chuô ôt phải/Delete Câu 48: Loại tập tin thường chiếm không gian đĩa cứng ít nhất ? A. Văn bản B. Video C. Âm nhạc D. Hình ảnh Câu 49: Loại tập tin thường được ẩn? A. Tâ ôp tin Tải về B. Tâ ôp tin Hê ô thống C. Tâ ôp tin Nén D. Tâ ôp tin Tài liê uô Câu 50: Cấu trúc thư mục làm cho nó dễ dàng để tìm các tập tinnhất? A classroom Câu 51: Thay đổi tên tâ ôp tin đã chọn từ Cardoso thành Contoso. (KHÔNG sử dụng ALT+RETURN) F2 Câu 52: Không hủy bỏ tâ ôp tin Contoso đã lựa chọn, chọn thêm thư mục Notes. Giữ Ctrl + Chuô ôt trái chọn thêm Câu 53: Sắp xếp các tập tin trong cửa sổ danh sách theo kích thước tập tin. Nhấn Size trên bên phải Câu 54: Lựa chọn quản lý tập tin cần thiết để bảo vệ bạn trong trường hợp một tai nạn đĩa cứng là gì ? A. Xóa các tập tin không cần thiết B. Sao lưu các tập tin thường quan trọng C. Giữ có sẵn ít nhất hai ổ đĩa cứng D. Sao chép tâ ôp tin hệ thống vào một đĩa DVD Câu 55: Hai mô tả về các tập tin chỉ đọc là đúng ? (Chọn hai) A. Một tập tin được bảo vệ tình cờ xóa và thay đổi nội dung của nó B. Một tập tin không thể sao chép, di chuyển, đổi tên hoặc xóa C. Một tập tin có thể sao chép, di chuyển, đổi tên hoặc xóa D. Một tập tin không thể xóa Câu 56: Các loại hình báo lỗi được hiển thị trong hình dưới đây ? (Tùy hình để chọn đáp án thích hợp) A. Đĩa bình thường B. Đĩa đầy C. Liên kết lỗi trên ổ đĩa mạng D. Lỗi dữ liệu đĩa Câu 57: Sau khi bạn kích đúp vào một tập tin trong Windows, nó mở chương trình phần mềm sai. Nguyên nhân có khả năng nhất của vấn đề là gì ? A. Tập tin không thể tìm thấy B. Tập tin không thể mở C. Từ chối truy cập tập tin D. Tâ ôp tin bị hỏng E. Liên kết sai Câu 58: Những gì có thể xảy ra sau khi bạn thay đổi thiết lập Control Panel ? A. Khả năng của máy tính để thiết lập lại các thiết lập mặc định ban đầu có thể được vô hiê uô B. Thiết lập hiện thời của máy tính có thể gây ra vấn đề C. Các thiết lập hiện tại sẽ không được ghi lại vì chúng không tương thích với hệ thống D. Máy tính có thể trở thành "Bị khóa" để kiểm soát không thay đổi Control Panel có thể được thực hiện (The computer can become “locked” so that no futher Control Panel changes can be made) Câu 59: Tùy chọn cho phép bạn thay đổi thiết lập người dùng ? A. Chương trình B. Tài khoản người sử dụng C. Phần cứng và Âm thanh D. Hiển thị và Cá nhân Câu 60: Tùy chọn phục hồi các thiết lập trước đó của Control Panel ? A. Đồng ý (OK) B. Chấp nhâ nô (Apply) C. Hủy bỏ (Cancel) D. Sử dụng Mă ăc định (Use Default) Câu 61: Thay đổi cấu hình con chuột để các nút chính và phụ được chuyển sang. Control Panel/Mouse/Switch…/OK Câu 62: Sử dụng Control Panel để kich hoạt chức năng Tự đô ông Câ ôp nhâ tô (Automatic Updating). Control Panel/Security/Windowns update/Turn automatic updating on or off/… Câu 63: Thay đổi đô ô phân giải màn hình hiê ôn tại từ 1024 thành 768. Control Panel/Screen Câu 64: Mở cửa sổ cho phép bạn thêm mô ôt máy in. Control Panel/Printer /Add Printer Câu 65: Các nguồn đáng tin cậy nhất cho các thông báo chính thức của phiên bản phần mềm là gì ? A. Hướng dẫn sử dụng lớn hơn cho cùng một phần mềm B. Trang web của nhà sản xuất sản phẩm C. Tạp chí chuyên về Công nghệ D. Blog cá nhân về sản phẩm Câu 66: Loại máy tính nào được sử dụng làm máy chủ của một trang Web? A. Modem B. PDA C. Máy khách D. Máy chủ Câu 67: Thiết bị nào hoạt động như một thiết bị đầu ra? A. Chuột B. Bàn phím C. Màn hình D. Máy quay kỹ thuật số E. Máy quét Câu 68: Công cụ nào là một chương trình điều khiển thiết bị riêng biệt khi thiết bị đó được gắn vào trong máy tính của bạn? A. Thiết bị hệ thống B. Trình điều khiển thiết bị (device driver) C. Quản lý thiết bị D. Quản lý máy tính Câu 69: Thành phần nào chịu được nguy hại do từ tính? A. DVD ROM B. Bộ nhớ Flash C.Đĩacứng trong D. Đĩa cứng mở rộng Câu 70: Các thành phần nào của một máy tính có thể được thay thế tốt nhất bởi các chuyên gia? A. Điện (ví dụ như bộ cấp nguồn) B. Thiết bị vào (ví dụ như bàn phím và chuột) C. Thiết bị đầu ra (ví dụ như máy in và loa) D. Các phương tiện truyền thông (ví dụ như ổ CD hay ổ Flash) Câu 71: Chi phí cho các giấy phép người sử dụng-đơn (single-user license) / người dùng là bao nhiêu? A. Tương tự như các giấy phép mạng (network license) B. Rẻ hơn các giấy phép mạng C. Đắt hơn các giấy phép mạng D. Rẻ hơn các giấp phép phần mềm chia sẻ (shareware) Câu 72: Ghép mỗi loại phần mềm tương ứng với mô tả về loại phần mềm? Shareware: Các chức năng cơ bản thì được cấp miễn phí nhưng phải trả một phí nhỏ khi sử dụng phần mềm thường xuyên Phần mềm bản quyền: Chỉ sử dụng khi người dùng trả phí để có các quyền sử dụng với các điều kiện xác định. Phần mềm miễn phí: cho phép mọi người sao chép dưới mọi hình thức mà không phải trả phí Câu 73: Tiếp xúc với từ trường cái nào ít bị ảnh hưởng? A. Hard drive (o cung) B. Cd rom C. Bảng từ D. Đĩa mềm Câu 74: Hệ điều hành…. Macintosh có thể được tập tin Windows? A. đúng B. sai Câu 75: Dung lượng khoảng 100MB của thiêt bị nào? Đ/án: Ổ Zip Câu 76. Bộ nhớ ảo liên quan đến máy tính của bạn đã trao đổi dữ liệu hiện đang sử dụng giữa những loại bộ nhớ? A. giữa ram và rom B. ổ cứng và rom C. rom và ổ cứng D. ram và ổ cứng Câu 77: Một công ty yêu cầu tất cả các máy tính có khả năng Ethernet giống hết nhau này đại diện cho những loại tiêu chuẩn tính toán của tổ chức là gì? A. khả năng xử lý B. mạng lưới giao thông C. phiên bản hệ điều hành D. ứng dụng và phiên bản Câu 78: Khi bạn cài phần mềm mới, trò chơi cũ trên máy tính của bạn không hoạt động được: Đ/A: Trò chơi cũ Không thích ưng với phiên bản mới… Câu 79: Nếu bạn không nâng cấp phần mềm…. (chọn 2) A.. rủi ro B. không nhận được thông báo về các chương trình mới C…. D… Câu 80:. … dùng đến tính năng sử dụng đồ họa nhiều nhất (chọn 2) A. trò chơi B. thiết kế đồ họa Câu 81: Trình điều khiển là gì? Đ.A: Là 1 ch trình nhỏ dùng để điều khiển/ nhận diện thiết bị (như máy in) Câu 82: Vừa là thiết bị đầu vào vừa là thiết bị đầu ra: Đ.A: màn hình cảm ứng Câu 83: ROM được dùng chỉ khi bạn bật máy tính lên? a. True Câu 84: Thiết bị nào thường cho phép bạn chơi nhạc, sử dụng điện thoại, thực hiện các phép tính, sử dụng Internet và sử dụng mạng? a. Máy tính b. Bộ đọc tài liệu c. Máy chơi nhạc MP3 d. Hệ thống trò chơi điện tử e. PDA Câu 85: Thiết bị nào được coi là đắt nhất? a. Máy chủ b. Máy tính xách tay c. Máy tính cá nhân d. PDA e. Netbook Câu 86: Đơn vị nào được sử dụng để đo tốc độ của bộ vi xử lý máy tính? a. Megabyte b. Các điểm/inch c. Số vòng/ phút d. Megahertz e. Kbit/s Câu 87: Hai thiết bị lưu trữ thích hợp nhất để lưu và khôi phục thông tin? a. DVD-ROM b. Ổ cứng c. Ổ Flash d. CD-ROM Câu 88: Hai thiết bị vào nào được sử dụng chủ yếu với mục đích bảo mật? A. Máy quét vân tay B. Đầu đọc thẻ C. Sự nhận biết dấu hiệu chữ quang học của máy tính D. Đầu đọc thẻ bảo mật Câu 89: Thiết bị nào dùng để bắt, chụp hoặc vẽ và chuyển đổi thông tin thành thông tin số? A. Màn hình cảm ứng B. Máy chiếu C. Máy quét D. Máy in Câu 90. Loại phần mềm nào bị ảnh hướng nhất ít nhất bởi tốc độ xử lý video của máy tính? A. Trò chơi B. Thiết kế đồ họa C. Chỉnh sửa văn bản D. Hệ điều hành E. Chỉnh sửa video Câu 91. Thành phần phần cứng nào bảo vệ máy tính của bạn khỏi nguy hại do điện khi chuyển giữa các hệ thống điện. A. Bộ nguồn B. Bộ lưu điện UPS C. Bộ triệt sóng D. Bộ chuyển đổi Câu 92. Người mà bạn gọi là gì, Khi mà người đó truy cập trái phép vào công ty bạn và lấy cắp thông tin a. Docker b. Hacker c. Cracker d. Staker Câu 93: Khi nào bạn nên lên lịch quét virus ? a. Khi bạn bắt đầu thấy một số thông báo lỗi. b. Vào cuối mỗi tuần. c. Bất cứ khi nào bạn khởi động máy tính. d. Mỗi khi bạn tắt máy tính. 94. Những thiết bị thường xuyên được sử dụng để sao lưu dữ liệu? a) Hard disk b) CD – RW c) Network disk d) DVD – RW 95. Phát biểu nào về Hệ điều hành là đúng ? A. Một hệ điều hành là ứng dụng phổ biến nhất cho phép bạn tạo, lưu và chỉnh sửa các tài liệu B. Một hệ điều hành là tập hợp các chương trình được thiết kế để tạo ra tờ rơi, bản tin, hoặc các trang web C. Một hệ điều hành là tập hợp các chương trình được thiết kế để kiểm soát sự tương tác của máy tính và giao tiếp với người sử dụng D. Một hệ điều hành là một chương trình thực hiện chức năng cụ thể như kế toán, xử lý văn bản, hoặc soạn thảo 96. Kỹ thuật truyền thông nào được sử dụng để kết nối tới một bàn phím không dây? A. Hồng ngoại B. Firewire C. Ethernet D. USB 97. Chương trình được sử dụng để giữ một bản sao của tập tin máy tính trên một thiết bị lưu trữ riêng biệt ? A. Đĩa bảo trì B. Tập tin nén C. Sao lưu D. Phần mềm nhóm 98. Lựa chọn nào là một danh sách các hướng dẫn được đĩnh nghĩa tốt mà có thể sử dụng để hoàn thành một nhiệm vụ? A. Phân tích B. Quản lý C. Thuật toán D. Kiểm tra 99. Giấy bảo hành của máy tính là gì? A. Là sự bảo đảm pháp lý rằng máy tính sẽ làm việc như mô tả trong tài liệu sản phẩm. B. Là khoảng thời gian máy tính sử dụng hữu ích cho công ty C. Là một phần thời gian được ghi trong lịch trình máy tính mà phẩn cứng máy tính hoạt động tin cậy. D. Là các hỗ trợ sau: sửa lỗi, hỗ trợ e-mail, web và nâng cấp sản phẩm. 100. Phương thức phân phối phần mềm nào là miễn phí và có sẵn cho bản thử nghiệm nhưng cần phải trả phí cho ai đó khi mà sử dụng nó? A. Miễn phí B. Nâng cấp C. Chia sẻ (Miễn phí dùng thử, trả tiền khi dùng lâu dài) D. Nguồn mở 101. Những thông tin về bản quyền, giấy phép mạng là đúng sự thật ? A. Sự cài đặt chương trình được mua giới hạn cho một máy tính cá nhân đơn lẻ B. Sự cài đặt chương trình được cho phép trên nhiều máy tính C. Sự cài đặt chương trình được bao gồm việc mua bán phần cứng D. Sự cài đặt chương trình được cho phép cho các mục đích phi thương mại 102. Các công cụ pháp lý để điều chỉnh việc sử dụng hay phân phối lại phần mềm là gì? A. Bản quyền Giấy phép phần mềm B. Hợp đồng phần mềm C. Luật phần mềm D. Lưu ý pháp lý phần mềm 103. Lợi thế của phần mềm như một dịch vụ là gì ? A. Tính năng và chức năng vượt trội B. Truy cập vào các phần mềm từ nhiều các địa điểm C. Bản quyền phần mềm và chi phí hỗ trợ thấp hơn D. Khả năng đảm bảo để hoạt động trên tất cả các hệ điều hành 104. Định nghĩa của một giấy phép bản quyền là gì ? A. Một sự bảo đảm pháp lý mà một máy tính sẽ làm việc như mô tả trong các tài liệu sản phẩm. B. Việc ủy quyền hợp pháp để sử dụng một sản phẩm phần mềm C. Các thủ tục được sử dụng để truy cập vào một hệ điều hành hoặc ứng dụng D. Khả năng đăng nhập vào hệ thống máy tính đa người dùng 105. Loại phần mềm phải được cài đặt trên một máy tính để quản lý tập tin và thực hiện các hoạt động máy tính cơ bản khác? A. tiện ích B. mạng C. ứng dụng D. hệ điều hành ĐỀ CƯƠNG (Module A) 1.Khi bạn cài phần mềm mới, trò chơi cũ trên máy tính của bạn không hoạt động được: Đ/A: Trò chơi cũ không thích ưng với phiên bản mới… 2. Nếu bạn không nâng cấp phần mềm…. (chọn 2) a. rủi ro b. không nhận được thông báo về các chương trình mới 3. … dùng đến tính năng sử dụng đồ họa nhiều nhất (chọn 2) a. trò chơi b. thiết kế đồ họa 4. Trình điều khiển là gì? Đ.A: Là 1 ch trình nhỏ dùng để điều khiển/ nhận diện thiết bị (như máy in) 5. Vừa là thiết bị đầu vào vừa là thiết bị đầu ra: Đ.A: màn hình cảm ứng 6. Nam châm…. Ít bị hỏng nhất Đ.A: CDroom 7. Cái gì “ ít có khả năng” dùng nhiều hơn hệ một hệ điều hành a. đàm thoại trực tuyến b. máy ảnh kỹ thuật số c. điều khiển robot 8. Một người dùng được trên máy tính của bạn nhưng bạn thì không. Lý do vì sao? Đ.A: Quản trị nền cấp quản lý cao hơn 9. Chọn tên hai hệ điều hành : Unix, Lunix (học thuộc tên hệ điều hành trong sách) Tên hai phần mềm: Internet, Microsoft 10. Ảnh hưởng lớn nhất đến tốc độ xử lý… Đ.a: chíp vi xử lý 11. Mua máy tính sử dụng được hai năm (mua lại của một người đã sử dụng được 1 năm) thì không sử dụng được nữa. Đ.a: Tuổi thọ máy tính là 3 năm (giống vs thời gian hữu dụng của máy tính) 12. Tập tin nào chiếm dung lượng lớn: a. video b. Đồ họa c. chữ d. nhạc 13. Thuật toán là gì? a. Một bộ quy tắc dùng cho mã phần mềm máy tính b. Được thiết kế để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể theo trình tự nhất định c. Quy cách nhập dữ liệu vào một chương trình phần mềm d. Tất cả các đáp án trên 14. Một chương trình nhỏ dùng để điều khiển/ nhận diện thiết bị (như máy in) gọi là: Đ.a: trình điều khiển 15. Nhận dạng ký tự quang học Đ.a: máy quét 16. Sử dụng hệ điều hành nhiều nhất: Đ.a: máy chủ 17. Mua giấy phép hình thức nào là lớn nhất tính trên mỗi cá nhân: Đ.a: mua giấy phép cá nhân 18. Máy in ra một văn bản gọi là Đ.a: xuất dữ liệu (thiết bị đầu ra) 19. Cho hai hình ảnh: văn bản ấy chia thành hai cột. Hỏi đây là chức năng gì? Đ.a: Định dạng 20. TH ở hình ảnh câu 21 nếu chỉ đóng khung đậm mỗi Họ tên: Đ.a: Trường 21. Cho hình ảnh/ bảng trong excel Họ tên A B C Năm sinh … … … Đóng khung ô SĐT Đ.a: Bản ghi Số điện thoại …………….. …………….. …………….. hỏi đó là gì? 22. Thiết bị nào kết nối mà không dùng dây cáp Đ.a: Blutooth 23. Mua giấy phép…. Đ.a: pháp lý giữa người mua và người bán 24. Thiết bị nào nối máy tính với máy in? Có 5 hình ảnh: chọn hình ảnh giống cổng USB 25. Thư mục sắp xếp dễ nhìn nhất (hình C) (Câu này chọn hình C, hình đó tên là 2010 Buget) 26. Câu nối kéo thả: Nối tương đương: - Mục bảng tính gồm: Bảng giá, thông tin khách hàng - Cơ sở dữ liệu: Thiết bị y tế - Trình chiếu: Thuyết trình 27. Hình cục tẩy giúp chúng ta làm gì: A. chọn đối tượng B. Xóa C.Phóng to D.Vẽ hình vuông 28. Ví dụ tốt nhất của phần mềm được chia sẻ bởi nhiều máy tính là gì? a. một bảng tính điện tử gửi tới các thành viên của tiểu ban b. một báo cáo chỉnh sửa đồng thời nhiều người dùng trên một mạng c. một bài thuyết trình xem bởi chieeus trên tại một hội nghị chuyên đề d. một trò chơi máy tính chơi bởi một sinh viên trên một máy tính đồ họa 29.Chọn các thiết bị đầu vào a. người âm mưu b. máy in c. chuô ăt d. phím điều khiển e. theo dõi f. máy quét g. loa h. bàn phím. 30. Trợ lý kỹ thuật số cá nhân đầu tiên (PDA) cung cấp hạn chế nhận dạng chữ viết là gì? (chốt đáp án A) a. Newton b. Palmtop c. Palmpiot d. PocketPC e. Handspring 31. Khi một máy in mới một trang thử nghiệm sau khi nó được bật, điều này có nghĩa rằng ... a. trình điều khiển máy in là chính xác / hiện tại b. máy in là máy móc chức năng c. máy in trực tuyến với máy tính d. cài đặt trình điều khiển in đã thành công
- Xem thêm -