Tài liệu BỘ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VECTO

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 129 |
  • Lượt tải: 0
phamdinhtan

Đã đăng 1 tài liệu

Mô tả:

BỘ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VECTO 1 1 AM  AB  AC 2 2 2 1 AD  AB  AC 3 3 1 2 AE  AB  AC 3 3 Bài tập vận dụng: 1. Cho ABC. Trên các đường thẳng BC, AC, AB lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho uuur uuuu r uuu r uuur uuu r uuu r r MB  3MC , NA  3CN , PA  PB  0 . uuur uuur uuu r uuur a) Tính PM , PN theo AB, AC . b) CMR: M, N, P thẳng hàng. Giải: PM PA  AM  AP  AM  1 AB  AM 2 1 2 3 1 AC  AB  AM 3 AC  AB  2 AM 2 AM 3 AC  AB AM  AC  AB 3 3 2 2 1 3 1 3 PM  AB  AC  AB  AB  AC 2 2 2 2 1 3 PN  PA  AN  AB  AC 2 4 3 2 PN  AB  AC PM  P, N, M thẳng hàng. 2
- Xem thêm -