Tài liệu Biểu tượng thất truyền - dan brown

  • Số trang: 512 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Đã đăng 1914 tài liệu

Mô tả:

Biểu Tượng Thất Truyền - Dan Brown
Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown Dan Brown Biểu Tƣợng Thất Truyền Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Chƣơng 1 Chƣơng 2 Chƣơng 3 Chƣơng 4 Chƣơng 5 Chƣơng 6 Chƣơng 7 Chƣơng 8 Chƣơng 9 Chƣơng 10 Chƣơng 11 Chƣơng 12 Chƣơng 13 Chƣơng 14 Chƣơng 15 Chƣơng 16 Chƣơng 17 Chƣơng 18 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown Chƣơng 19 Chƣơng 20 Chƣơng 21 Chƣơng 22 Chƣơng 23 Chƣơng 24 Chƣơng 25 Chƣơng 26 Chƣơng 27 Chƣơng 28 Chƣơng 29 Chƣơng 30 Chƣơng 31 Chƣơng 32 Chƣơng 33 Chƣơng 34 Chƣơng 35 Chƣơng 36 Chƣơng 37 Chƣơng 38 Chƣơng 39 Chƣơng 40 Chƣơng 41 Chƣơng 42 Chƣơng 43 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown Chƣơng 44 Chƣơng 45 Chƣơng 46 Chƣơng 47 Chƣơng 48 Chƣơng 49 Chƣơng 50 Chƣơng 51 Chƣơng 52 Chƣơng 53 Chƣơng 54 Chƣơng 55 Chƣơng 56 Chƣơng 57 Chƣơng 58 Chƣơng 59 Chƣơng 60 Chƣơng 61 Chƣơng 62 Chƣơng 63 Chƣơng 64 Chƣơng 65 Chƣơng 66 Chƣơng 67 Chƣơng 68 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown Chƣơng 69 Chƣơng 70 Chƣơng 71 Chƣơng 72 Chƣơng 73 Chƣơng 74 Chƣơng 75 Chƣơng 76 Chƣơng 77 Chƣơng 78 Chƣơng 79 Chƣơng 80 Chƣơng 81 Chƣơng 82 Chƣơng 83 Chƣơng 84 Chƣơng 85 Chƣơng 86 Chƣơng 87 Chƣơng 88 Chƣơng 89 Chƣơng 90 Chƣơng 91 Chƣơng 92 Chƣơng 93 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown Chƣơng 94 Chƣơng 95 Chƣơng 96 Chƣơng 97 Chƣơng 98 Chƣơng 99 Chƣơng 100 Chƣơng 101 Chƣơng 102 Chƣơng 103 Chƣơng 104 Chƣơng 105 Chƣơng 106 Chƣơng 107 Chƣơng 108 Chƣơng 109 Chƣơng 110 Chƣơng 111 Chƣơng 112 Chƣơng 113 Chƣơng 114 Chƣơng 115 Chƣơng 116 Chƣơng 117 Chƣơng 118 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown Chƣơng 119 Chƣơng 120 Chƣơng 121 Chƣơng 122 Chƣơng 123 Chƣơng 124 Chƣơng 125 Chƣơng 126 Chƣơng 127 Chƣơng 128 Chƣơng 129 Chƣơng 130 Chƣơng 131 Chƣơng 132 Chƣơng 133 ĐOẠN KẾT Dan Brown Biểu Tƣợng Thất Truyền Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng Chương 1 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown Cuốn sách này là một tác phẩm hƣ cấu. Các tên gọi, nhân vật, tổ chức, địa danh, sự kiện trong cuốn sách này là giả tƣởng và bất kỳ sự trùng khớp nào với ngƣời thật, đang sống hay đã chết đều hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sống trên thế giới mà không có ý thức về ý nghĩa của thế giới giống nhƣ là lang thang trong một thƣ viện rộng lớn mà không hề chạm tay vào một cuốn sách nào. Những giáo điều bí mật của mọi thời đại SỰ THẬT Năm 1991, một tài liệu đƣợc khoá chặt trong két an toàn của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ƣơng Hoa Kỳ (CIA). Tài liệu hiện vẫn ở nguyên tại đó. Nội dung khó hiểu của nó có nhắc đến một Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown cái cổng cổ xƣa và một vị trí chƣa biết đến dƣới lòng đất. Tài liệu còn có một câu “Nó đƣợc chôn giấu đâu đó ngoài kia”. Tất cả các tổ chức trong cuốn tiểu thuyết này đều có thật, kể cả Hội Tam điểm. Đại học Vô hình (Invisible College), Phòng An ninh, SMSC, và Học viện Khoa học Tinh thần (Institute of Noetic Sciences). Tất cả các nghi thức, khoa học, tác phẩm nghệ thuật và các cách đo đạc trong cuốn tiểu thuyết này là có thật. Phần mở đầu Thánh viện Hội Tam điểm 8 giờ 33 phút tối. Chết nhƣ thế nào là một điều bí ẩn. Từ thuở khai thiên lập địa tới nay, chết nhƣ thế nào vẫn luôn luôn là một điều bí ẩn. Kẻ nhập môn, 34 tuổi, đăm đăm nhìn xuống cái sọ ngƣời nằm gọn trên lòng bàn tay mình. Cái sọ đã đƣợc khoét rỗng nhƣ cái bát, đựng đầy một thứ rƣợu vang màu đỏ máu. Uống đi, gã tự nhủ. Mày đâu có gì phải sợ. Theo truyền thống, gã bắt đầu cuộc hành trình trong trang phục nghi lễ mà các tín đồ dị giáo thời Trung cổ vẫn mặc khi bị dẫn tới giá treo cổ. Chiếc áo rộng lùng thùng phơi ra bộ ngực xanh xao của gã, ống quần bên trái xắn lên đầu gối, còn ống tay phải vén tới tận khuỷu. Cổ gã tròng một sợi thòng lọng nặng trịch - hay sợi “cáp tàu kéo”, theo cách gọi của thành viên trong hội. Tuy nhiên đêm nay, gã phục sức nhƣ một vị huynh trƣởng, tƣơng tự các đồng đạo đang có mặt để làm chứng. Các đồng đạo tụ tập quanh gã đều chải chuốt trong lễ phục đầy đủ của mình, gồm tạp dề bằng da cừu non, khăn quàng vai và găng tay trắng, trên cổ là những trang sức nghi lễ nhấp nháy một cách ma quái dƣới ánh sáng lù mù. Nhiều ngƣời trong số họ nắm giữ những vị trí quan trọng ngoài đời, nhƣng kẻ nhập môn biết rằng địa vị thế tục ấy chẳng có ý nghĩa gì giữa bốn bức tƣờng này. Ở đây, tất cả mọi ngƣời đều bình đẳng, đều đã thề nguyện làm anh em và gắn bó với nhau nhờ một mối giao ƣớc huyền bí. Vừa đƣa mắt thăm dò đám ngƣời xung quanh, kẻ nhập môn vừa tự hỏi, ở thế giới bên ngoài, ai mà ngờ đƣợc rằng những nhân vật kia lại có lúc cùng tập hợp ở một nơi…nhất là một nơi nhƣ thế này. Trông căn phòng chẳng khác nào một thánh điện sót lại từ thời viễn cổ. Tuy nhiên, sự thật còn lạ lùng hơn nữa. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown Ta chỉ cách Nhà Trắng có vài dãy nhà. Toạ lạc ở số 1733 phố 16 Tây Bắc. Washington D.C. khu dinh thự đồ sộ này là phiên bản của đền Mausolus, một đền thờ từ thời tiền Công giáo, Ban đầu nó là một lăng mộ…dùng để chôn ngƣời chết. Ở lối vào chính có hai cánh cửa bằng đồng, do hai pho tƣợng nhân sƣ, nặng mƣời bảy tấn canh gác: Bên trong là một mê cung tráng lệ gom các phòng hành lễ, đại sảnh, hầm chứa gắn niêm phong, thƣ viện và còn nguyên một bức tƣờng rỗng chứa hai bộ hài cốt ngƣời. Kẻ nhập môn nghe nói tất cả các phòng trong toà nhà này đều ẩn chứa những bí mật, nhƣng gã chƣa đƣợc đặt chân vào chỗ nào bí mật hơn Phòng Thánh lễ, chính là căn phòng rộng thênh thang, nơi gã đang quỳ gối với cái đầu lâu nằm gọn trên tay đây. Phòng Thánh lễ vuông vức đến hoàn hảo, và hun hút nhƣ một cái hang. Trần nhà đƣợc đẩy lên đến tận độ cao 30 mét và ngự trên những cột chống bằng đá hoa cƣơng xanh nguyên khối. Quây tròn quanh phòng là một hành lang dài giật cấp với nhiều ghế ngồi tối màu bằng gỗ hồ đào Nga bọc da lợn chế tác theo lối thủ công. Một chiếc ngai cao 9.9 mét nổi lên lừng lững ở mặt tƣờng phía tây, đối diện với nó là bộ đàn ống ẩn kín. Các bức tƣờng đều vẽ chi chít những biểu tƣợng cổ xƣa, về Ai Cập, Do Thái, về thiên văn, giả kim, và rất nhiều ký hiệu lạ lùng chƣa ai biết tới. Đêm nay, Phòng Thánh lễ đƣợc thắp sáng bằng những ngọn nến bố trí theo một trật tự riêng. Quầng sáng lờ mờ của chúng chỉ đƣợc hỗ trợ thêm bằng cột ánh trăng nhợt nhạt lọt qua mắt vòm trần rọi thẳng xuống vị trí trung tâm, xuống điểm đáng chú ý nhất trong gian phòng hình vuông - đó là chiếc bàn thờ khổng lồ đẽo từ một khối cẩm thạch Bỉ đen bóng. Cái chết là một điều bí ẩn, kẻ nhập môn nhẩm lại. - Đến giờ rồi, - ai đó thì thầm. Kẻ nhập môn ngƣớc mắt lên. Một dáng ngƣời đƣờng bệ khoác áo choàng trắng xuất hiện trƣớc mặt gã. Đại Huynh trƣởng. Giàu có, tráng kiện và rất đƣợc công chúng yêu mến, ngƣời đàn ông gần 60 tuổi này là một biểu tƣợng của nƣớc Mỹ. Mái tóc có thời đen nhánh giờ đã ngả bạc, gƣơng mặt nổi tiếng phản ánh một cuộc đời quyền uy và một trí tuệ siêu phàm. - Hãy tuyên thệ đi, - Đại Huynh trƣởng lên tiếng, giọng êm nhƣ ru - Hãy hoàn tất hành trình của đạo hữu. Cũng giống nhƣ các hành trình khác, kẻ nhập môn phải bắt đầu con đƣờng của mình ở cấp độ thấp nhất. Một đêm nọ, trong một nghi thức tƣơng tự thế này, Đại Huynh trƣởng đã bịt mắt gã bằng một băng vải nhung và ấn lƣỡi dao găm hành lễ vào bộ ngực trần của gã, rồi hỏi: - Ngƣơi có dám thề danh dự rằng ngƣơi tự ao và tự nguyện hiến mình làm ứng viên cho các đặc quyền cũng nhƣ những bí ẩn của Hội, không nhằm trục lợi hay vì bất kỳ động cơ hèn hạ nào khác Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown không? - Tôi xin thề, - kẻ nhập môn nói dối. - Vậy hãy khắc cốt ghi tâm. - Huynh trƣởng cảnh cáo - rằng nếu ngƣơi dám tiết lộ những điều bí mật mà chúng ta chia sẻ cho ngƣơi, thì ngƣơi sẽ chết ngay lập tức. Lúc đó, kẻ nhập môn không hề sợ hãi. Bọn họ sẽ chẳng bao giờ biết đƣợc mục đích thật sự của ta. Nhƣng đêm nay, gã e ngại trƣớc không khí trang nghiêm bất thƣờng của Phòng Thánh lễ, và bắt đầu điểm lại trong óc tất cả những lời cảnh báo đã đƣợc nghe suốt dọc hành trình, rồi những lời đe doạ về các hậu quả khủng khiếp nếu gã tiết lộ những bí mật cổ xƣa mà gã sắp đƣợc biết: Đâm ngang họng… rút lƣỡi… moi ruột và đốt… vãi tro than theo gió… móc tim và vứt cho lũ thú hoang… - Huynh đệ của ta, - vị Huynh trƣởng có đôi mắt xám đặt tay trái lên vai kẻ nhập môn và nói - Hãy tuyên đọc lời thề cuối cùng đi. Lấy lại tinh thần để hoàn tất bƣớc sau cùng của hành trình, kẻ nhập môn thả lỏng cơ bắp và lại tập trung chú ý vào cái sọ ngƣời nằm trên tay.Thứ rƣợu vang đỏ thẫm trông gần nhƣ đen kịt trong ánh nến tù mù. Gian phòng chìm vào sự im lặng chết chóc, và gã có thể cảm nhận đƣợc ánh mắt của các chứng nhân, họ đang chờ ứng viên mới tuyên đọc lời thề cuối cùng và gia nhập hàng ngũ tinh tuý của mình. Đêm nay, gã nghĩ, một điều gì đó chƣa từng diễn ra trong lịch sử Hội, chƣa từng diễn ra suốt mấy trăm năm qua, sẽ diễn ra giữa bốnbức tƣờng này. Gã biết đó là một tia lửa…và nó sẽ đem lại cho gã sức mạnh khôn cùng. Nhƣ đƣợc tiếp thêm sinh lực, gã hít một hơi và xƣớng to đúng những lời mà biết bao con ngƣời trên khắp thế giới đã từng tuyên đọc trƣớc gã. - Nếu tôi cố tình vi phạm lời thề, thì thứ rƣợu tôi sắp uống đây sẽ biến thành thuốc độc giết chết tôi. Lời gã vang vọng trong không gian trống trải. Rồi tất cả im ắng. Rất vững vàng, kẻ nhập môn từ từ nâng cái sọ lên miệng. Khi cảm thầy môi mình chạm vào vỏ xƣơng khô, gã nhắm mắt và nghiêng nó về phía miệng mình, uống những ngụm thật to. Cạn xong giọt cuối cùng, gã hạ cái sọ ngƣời xuống. Trong một tích tắc, gã tƣởng chừng phổi mình thắt lại, còn tim thì đập thình thịch. Lạy Chúa, họ biết ƣ? Song trạng thái ấy mau chóng qua đi, mau y nhƣ lúc mới xuất hiện. Tiếp đó, cảm giác ấm áp dễ chịu bắt đầu lan toả khắp cơ thể gã. Kẻ nhập môn thở phào, vừa cƣời thầm vừa ngƣớc lên nhìn ngƣời đàn ông có đôi mắt xám. Không mảy may nghi ngờ. Ông ta đã ngu ngốc tiếp nhận gã vào đẳng cấp bí mật nhất của hội ái hữu này. Chẳng bao lâu nữa, các ngƣời sẽ mất hết mọi thứ mà bấy nay các ngƣời ra công gìn giữ. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown ***** Chương 1 Chiếc thang máy hiệu Otis chất đầy du khách đang lừ lừ chạy lên trụ phía nam của Tháp Eiffel. Trong cái khoang chật cứng, một doanh nhân khắc khổ vận bộ đồ là phẳng phiu đăm đăm nhìn xuống cậu bé đứng bên cạnh. - Trông con nhợt nhạt lắm, con trai ạ. Lẽ ra con nên ở lại bên dƣới thì hơn. - Con ổn mà…- cậu bé trả lời, cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng của mình - Đến tầng tới, con sẽ ra. Mình ngạt thở quá. Ngƣời đàn ông cúi xuống gần hơn. - Ba cứ nghĩ là con đã trị đƣợc cái chứng ấy rồi cơ đấy - ông ta âu yếm vuốt má con trai. Mặc dù xấu hổ vì làm cha thất vọng, cậu bé vẫn không sao xua đi đƣợc tiếng ong ong trong tai. Mình ngạt thở quá. Mình phải thoát ra khỏi cái bao diêm này. Nhân viên điều khiển thang máy đang cam đoan gì đó về các van đẩy có khớp nối và kết cấu thép. Xa tít phía dƣới họ, đƣờng phố Paris toả ra mọi hƣớng. Đến kia rồi, cậu bé tự nhủ, nghển cổ nhìn lên chỗ trả khách. Gắng chịu đứng một chút nữa thôi. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown Khi chiếc thang máy rẽ chếch lên khu vực ngắm cảnh phía trên, thân tháp bắt đầu thu hẹp, các thanh giằng đồ sộ của tháp co cụm lại thành một đƣờng hầm thẳng đứng. - Ba, con không nghĩ… Đột nhiên, có tiếng ken két vang lên trên đầu họ. Khoang thang máy giật mạnh rồi nghiêng hẳn về một bên. Những sợi cáp sờn bắt đầu quấn lại quanh khoang và quẫy đùng đùng nhƣ những con rắn. - Cậu bé vƣơn tay về phía cha. - Ba ơi! Mắt hai cha con gặp nhau trong một giây kinh hoàng. Rồi đáy thang máy bung ra. *** Robert Langdon vùng dậy trên chiếc ghế da mềm, choàng tỉnh khỏi giấc mơ chập chờn. Chỉ có mình anh trong khoang hành khách rộng rãi. Chiếc phản lực Falcon 2000EX đang xóc nảy do thời tiết xấu, dƣới bụng nó, động cơ đôi Pratt & Whitney vẫn kêu đều đều. - Thƣa ông Langdon? - tiếng điện đàm vang lên loạt xoạt trên trần - Chúng ta đã đến chặng cuối. Langdon ngồi thẳng dậy và nhét gọn tập bài giảng vào cặp da. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown Anh đã rơi vào trạng thái mơ màng đúng lúc đang xem dở phần biểu tƣợng của Hội Tam điểm. Langdon ngờ rằng chính lời mời bất ngờ lúc sáng ngày của Peter Solomon đã khơi gợi giấc mơ ban nãy về ngƣời cha quá cố của anh. Peter Solomon từng là thầy hƣớng dẫn của Langdon trong một thời gian dài. Là ngƣời thứ hai mình không bao giờ muốn làm thất vọng. Nhà phúc thiện, sử gia kiêm khoa học gia 58 tuổi ấy đã che chở Langdon gần ba mƣơi năm về trƣớc, và bằng nhiều cách đã lấp đầy khoảng trống do cái chết của cha anh để lại. Mặc dù giàu sang tột đỉnh và xuất thân từ một gia tộc nhiều thế lực. Solomon vẫn rất khiêm nhƣờng và nồng hậu, nhƣ Langdon nhận thấy qua đôi mắt xám dịu dàng của ông. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn, nhƣng Langdon vẫn phân biệt đƣợc đƣờng nét thanh mảnh của tháp tƣởng niệm lớn nhất thế giới đang vƣơn lên phía chân trời nhƣ kim chỉ giờ của một chiếc đồng hồ mặt trời cổ xƣa. Tháp tƣởng niệm lát đá cẩm thạch cao 170 mét này là tiêu điểm ở trái tim của cả liên bang. Từ ngọn tháp ấy toả rộng ra các hƣớng là tấm hình hoạ chi tiết vô vàn đƣờng phố và tƣợng đài. Ở Washington D.C., chỉ không khí thôi đã toát ra một sức mạnh gần nhƣ huyền bí. Langdon rất yêu thành phố này. Khi máy bay tiếp đất, niềm hƣng phấn về những điều sắp tới bỗng trào dâng trong anh. Máy bay lƣớt đến một nhà ga riêng ở khu vực nào đó trong khuôn viên mênh Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown mông của sân bay quốc tế Dulles rồi dừng hẳn lại. Langdon thu thập hành lý, cảm ơn phi hành đoàn và rời khỏi chiếc máy bay sang trọng. Anh bƣớc ra cầu thang gấp, cảm giác thật thoải mái trong làn không khí lạnh giá tháng Giêng. Hít thở đi! Robert, Langdon nghĩ thầm và khoan khoái tận hƣởng không gian thoáng đãng. Sƣơng trắng trải khắp đƣờng băng. Langdon bƣớc xuống nền nhựa mù sƣơng mà tƣởng nhƣ mình đang tiến vào một khu đầm lầy. - Xin chào! Xin chào! - ai đó cất tiếng gọi từ bên kia đƣờng băng, giọng Ăng-lê đơn điệu - Giáo sƣ Langdon phải không ạ? Langdon trông lên. Một phụ nữ trung tuổi đeo phù hiệu và cầm cặp hồ sơ đang vội vã tiến lại phía anh, mái tóc vàng loăn quăn xòe ra dƣới chiếc mũ len rất kiểu cách. Langdon tới gần, ngƣời phụ nữ hân hoan vẫy tay. - Chào mừng ông tới Washington! - Cảm ơn cô - Langdon mỉm cƣời. - Tôi là Pam, thuộc tổ dịch vụ hành khách - Ngƣời phụ nữ nói với vẻ hồ hởi không giấu giếm - Mời ông đi theo tôi, xe của ông đang đợi sẵn. Langdon băng qua đƣờng, theo ngƣời phụ nữ đi về phía bãi chờ xe, quanh đấy la liệt những chiếc phi cơ riêng bóng lộn. Chỗ đậu taxi của đám ngƣời giàu có và nổi tiếng. - Tôi thật không muốn làm phiền ông, thƣa Giáo sƣ, - ngƣời phụ nữ nói, nghe có phần bẽn lẽn nhƣng ông chính là Robert Langdon, từng viết nhiều cuốn sách về các biểu tƣợng và tôn giáo, phải không ạ? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown Langdon lƣỡng lự đôi chút rồi gật đầu. - Tôi đoán chẳng sai mà! - Pam nói, vẻ rạng rỡ - Nhóm đọc sách của tôi đã đọc cuốn sách về tính nữ thiêng liêng và nhà thờ của ông đấy! Cuốn sách đã làm dấy lên vô khối điều tiếng! Ông thích vẽ đƣờng cho hƣơu chạy thật! Langdon mỉm cƣời. - Tôi không định gây ra tai tiếng gì đâu. Dƣờng nhƣ cảm nhận đƣợc rằng Langdon không có hứng thảo luận về tác phẩm của mình, ngƣời phụ nữ bèn nói: - Xin lỗi vì đã bắt ông nghe những lời huyên thuyên. Tôi biết, chắc ông phát mệt vì cứ bị ngƣời ta nhận ra… nhƣng đó là lỗi của chính ông - Pam hài hƣớc ra dấu về phục sức của Langdon - Bộ đồng phục này tố cáo ông đấy. Đồng phục này ƣ? Langdon liếc xuống quần áo của mình. Anh đang mặc chiếc áo len cổ lọ màu than mọi khi, cùng với áo khoác tuýt hiệu Harris, quần ka ki và đôi giày lƣời da mềm mà các sinh viên hay mang…chính là kiểu phục trang chuẩn mực của anh khi lên lớp, đi lƣu giảng, chụp ảnh tác giả sách hay tham gia các hoạt động xã hội. Ngƣời phụ nữ bật cƣời: - Cái áo len cổ lọ quá lỗi mốt rồi. Trông ông sẽ bảnh bao hơn nếu đeo cà vạt! Không đời nào, Langdon nghĩ bụng. Khác gì mấy cái thòng lọng. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown Thời Langdon còn ở Học viện Phillips Exeter, nhà trƣờng yêu cầu sinh viên phải đeo cà vạt sáu ngày một tuần và mặc dù ông hiệu trƣởng lý giải rất lãng mạn rằng cà vạt có nguồn gốc từ thời các nhà hùng biện La Mã quàng lụa fascalia để giữ ấm dây thanh quản, nhƣng Langdon thừa biết, về mặt từ nguyên, tiền thân của cà vạt là thứ khăn quàng cổ thắt nút mà một nhóm lính đánh thuê hung bạo ngƣời “Croat” thƣờng đeo khi lâm trận. Ngày nay, các chiến binh văn phòng hiện đại đeo loại phụ kiện cổ xƣa này với hy vọng đe doạ kẻ thù của họ trong các trận chiến họp hành thƣờng nhật. - Rất cảm ơn lời khuyên của cô - Langdon nói và cƣời khùng khục - Sắp tới tôi sẽ tìm một chiếc cà vạt vậy. Bấy giờ, một ngƣời đàn ông trông rất chuyên nghiệp vận bộ đồ sẫm màu chui ra khỏi chiếc Lincoln Town Car bóng loáng đỗ gần nhà ga và giơ ngón tay lên. - Ông Langdon phải không? Tôi là Chárles, hãng xe Beltway Limousine - Anh ta mở cửa bên - Chúc ông một buổi tối tốt lành. Chào mừng ông tới Washington. Langdon đƣa tiền boa cho Pam để cảm ơn thái độ niềm nở của cô rồi bƣớc lên khoang xe sang trọng của chiếc Town Car. Ngƣời lái xe chỉ cho anh bảng điều khiển nhiệt độ, nƣớc đóng chai, và giỏ bánh xốp nƣớng còn nóng hổi. Mấy giây sau, Langdon đã lao vun vút trên một tuyến đƣờng riêng. Ra là giới thƣơng lƣu ngƣời ta sống kiểu này đây. Khi lái xe vào đƣờng Windsock, ngƣời tài xế kiểm tra lại tên hành khách của mình rồi gọi một cú điện ngắn. - Beltway Limousine đây, - anh ta nói với giọng rất chuyên nghiệp - Tôi đƣợc yêu cầu xác nhận khi hành khách tới nơi - anh ta ngừng lại - Vâng, thƣa ngài. Ông Langdon khách của ngài đã đến. Tôi sẽ đƣa ông ấy tới nhà Quốc hội lúc 7 giờ tối. Rất hân hạnh, thƣa ngài - anh ta gác máy. Langdon mỉm cƣời. Không thể chê vào đâu đƣợc. Chú ý đến từng chi tiết là một trong những tƣ chất đáng nói nhất của Peter Solomon, nhờ nó mà ông dễ dàng điều khiển đƣợc quyền lực lớn lao của Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown mình. Vài tỷ đô la trong nhà băng cũng chẳng nhằm nhò gì. Langdon ổn định tƣ thế trong chiếc ghế da sang trọng và nhắm mắt lại trong khi tiếng ồn ào của sân bay loãng dần phía sau. Còn nửa tiếng đồng hồ đi xe nữa mới đến toà nhà Quốc hội Hoa Kỳ, và anh rất mừng vì đƣợc tự do trong khoảng thời gian ấy để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.Ngày hôm nay, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tới giờ Langdon mới rảnh trí để suy nghĩ một cách nghiêm túc về buổi tối lạ lùng đang chờ đợi mình. Xuất hiện dƣới lốt bí mật. Langdon nghĩ, thích thú với viễn cảnh đó. Cách toà nhà Quốc hội mƣời dặm, có một nhân vật đang sốt ruột chuẩn bị để đón tiếp anh. Dan Brown Biểu Tƣợng Thất Truyền Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng Chương 2 Kẻ tụ xƣng là Mal’akh(1) nhấn mũi kim vào cái đầu cạo nhẵn thín của mình, đoạn thở một hơi dài khoan khoái khi cái vật nhọn ấy chọc vào rồi lại rút ra khỏi da thịt gã. Tiếng thiết bị điện chạy ro ro khe khẽ quả thật cũng dễ nghiền…nhất là lúc cây kim ăn sâu vào lớp hạ bì và để lại chút phẩm nhuộm. Ta sẽ là một kiệt tác. Nhân loại xăm mình chƣa bao giờ là vì cái đẹp. Mục đích thật ra là để thay đổi. Từ các thày tế ngƣời Nubia(2) da rạch nhằng nhịt khoảng 2000 năm trƣớc Công nguyên tới các thày dòng xăm trổ đầy mình chuyên thờ Cybele ở La Mã cổ đại hay dân Maori hiện đại với những vết sẹo moko, con ngƣời luôn xăm mình nhƣ một cách tự hiến dâng phần nào cơ thể, chịu đựng nỗi đau thân xác của việc làm đẹp và thể hiện những thay đổi. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown Bất chấp lời cảnh báo đáng sợ trong Sách Leviticus/ Levificus 19:28 ngăn cấm việc ghi dấu lên da thịt ai đó, xăm mình vẫn trở thành nghi lễ trƣởng thành cho hàng triệu ngƣời trong thời đại ngày nay - từ các cô cậu choai choai mặt mũi sáng sủa đến con nghiện ma tuý và những bà nội trợ vùng ngoại thành. Hành động xăm hình lên da là một tuyên ngôn về sự thay đổi quyền lực, một lời công bố với thế giới rằng: Ta nắm quyền điều khiển thân xác ta. Việc biến đổi thể chất mang lại cảm giác mê hoặc đến nỗi hàng triệu kẻ đã chạy theo đủ mọi cách thức thay đổi da thịt, nào là phẫu thuật thẩm mỹ, xỏ khuyên khắp ngƣời, nào là thể dục thể hình hay bơm chất tạo cơ bắp… thậm chí còn thay đổi thói quen ăn uống và chuyển đổi giới tính. Về mặt tinh thần, con ngƣời muốn khao khát đƣợc làm chủ cái vỏ xác phàm của mình. Chiếc đồng hồ quả lắc thừa kế tử tổ phụ gõ lên một tiếng, Mal’akh ngƣớc mắt nhìn. 6 giờ 30 phút tối. Buông dụng cụ xuống, gã khoác tấm áo choàng bằng lụa Kiryu quanh cơ thể trần nhƣ nhộng cao ngót 1m90 của mình và bƣớc xuống sảnh. Hƣơng thơm cay nồng của thuốc nhuộm da trộn với mùi khói từ những cây nến sáp ong gã thắp để khử trùng kim tạo thành một thứ không khí thật nặng nề trong toà nhà bừa bộn. Gã thanh niên cao lớn bƣớc xuống hành lang, băng qua những món đồ cổ Italia vô giá - một bức tranh khắc của Piranesi, một cái ghế Savonarola, một ngọn đèn dầu Bugarini bằng bạc. Lúc đi ngang qua khung cửa sổ trải suốt tử trần xuống tận nền nhà, gã đƣa mắt ngắm đƣờng chân trời ở phía xa. Phần mái vòm sáng ngời của nhà Quốc hội nổi lên rực rỡ trên nền trời đông tối thẫm, toát ra một sức mạnh uy nghiêm. Kia chính là nơi cất giấu, gã nghĩ thầm. Ngƣời ta chôn nó đâu đó bên ấy. Rất ít ngƣời biết rằng nó tồn tại… và số ngƣời ý thức đƣợc sức mạnh kinh khủng của nó cũng nhƣ cách thức khéo léo cất giấu nó thì càng ít hơn. Cho đến hôm nay, nó vẫn là bí mật lớn nhất của đất nƣớc này, và cái nhóm ít ỏi nắm rõ sự thật đó đã giấu kín nó dƣới một bức màn dày biểu tƣợng, huyền thoại và ẩn ý. Nhƣng giờ họ đã mở rộng cửa cho ta vào! - Mal’akh nghĩ. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown Ba tuần trƣớc, trong một nghi thức bí mật với sự chứng kiến của những nhân vật quyền thế nhất nƣớc Mỹ, Mal’akh đã leo lên cấp 33, cấp tối cao của hội ái hữu lâu đời nhất còn sót lại trên thế giới. Mặc dù Mal’akh đã có địa vị mới nhƣng các tín hữu vẫn chƣa hề chia sẻ điều gì với gã, và cũng chẳng bao giờ họ chia sẻ, gã biết rõ nhƣ vậy. Mọi chuyện không đơn giản nhƣ vậy. Cái gì cũng có tôn ti trật tự của nó, trong đẳng cấp luôn còn đẳng cấp. Thậm chí phải chờ đợi hàng năm trời nữa, có khi Mal’akh vẫn không giành đƣợc lòng tin tuyệt đối của họ. May thay, gã sẽ khám phá ra bí mật sâu xa kia mà chẳng cần đến lòng tin ấy. Vào hội là đạt đƣợc mục đích rồi. Đƣợc tiếp sức bởi viễn cảnh sắp đến, gã sải bƣớc về phía phòng ngủ. Khắp nhà vang vọng giai điệu quái đản của một đĩa nhạc rất hiếm ghi âm bản “Khúc an hồn” của Verdi - một lời gợi nhớ kiếp trƣớc, hiện đang đến phần “ánh sáng vĩnh hằng” thể hiện qua giọng nữ cao eo éo.Mal’akh bấm điều khiển từ xa chuyển sang phần “Ngày phẫn nộ”. Giữa tiếng trống giữ nhịp chói tai và những quãng năm song song, gã sải bƣớc chạy lên cầu thang cẩm thạch, chiếc áo choàng bay tung theo nhịp di chuyển của đôi chân gân guốc. Trong lúc chạy, Mal’akh thấy cái dạ dày trống rỗng của mình quặn lên. Đã hai ngày nay, gã thực hiện phƣơng pháp chay tịnh truyền thống là chỉ uống nƣớc mà không ăn gì. Khi bình minh lên, cơn đói của mày sẽ đƣợc đền đáp, cùng với sự đau đớn, gã tự nhủ. Mal’akh bƣớc vào thánh điện phòng ngủ của mình và khoá chặt cửa lại sau lƣng, thái độ hết sức sùng kính. Trên đƣờng tiến về phía khu vực thay đồ, gã dừng lại, cảm nhận đƣợc bóng mình trong tấm gƣơng lớn mạ vàng. Không cƣỡng nổi, gã quay ngƣời và đứng đối diện với hình phản chiếu của bản thân. Bằng cử động chậm rãi nhƣ đang mở một món quà vô giá, Mal’akh cởi áo choàng để lộ ra cơ thể trần nhƣ nhộng. Những gì trông thấy làm gã sợ sệt. Ta đúng là một kiệt tác. Thân hình to cao của gã đƣợc cạo nhẵn nhụi. Trƣớc tiên, gã hạ tầm mắt xuống hình xăm vảy và móng vuốt của một con diều hâu trên hai mu bàn chân. Ngƣợc lên trên là đôi chân cơ bắp với hình xăm của những cây cột chạm khắc - chân trái là hoa văn xoắn ốc còn chân phải là những sọc thẳng đứng. Chẳng khác gì cặp cột Boaz và Jachin(4). Phần bẹn và bụng dƣới trông y nhƣ một vòm cung có trang trí, lên cao hơn là bộ ngực vạm vỡ vẽ một con phƣợng hoàng hai đầu, mỗi đầu ngoảnh ra Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Biểu Tƣợng Thất Truyền Dan Brown một phía với con mắt chính là núm vú của Mal’akh. Hai vai, cổ, mặt và cái đầu cạo trọc lốc của gã đều phủ kín các hình vẽ công phu mô tả những biểu tƣợng và dấu triện cổ. Ta là một tác phẩm… một biểu tƣợng đang tiến hoá. Mƣời tám tiếng trƣớc, có một kẻ ngƣời trần mắt thịt nhìn thấy tấm thân loã thể của Mal’akh. Kẻ đó đã thét lên sợ hãi. - Lạy Chúa, ngƣơi đúng là quỷ sứ. - Nếu ông cho là nhƣ vậy thì đúng nhƣ vậy - Mal’akh đáp. Cũng nhƣ ngƣời xƣa, gã hiểu rằng thiên thần và ác quỷ vốn dĩ giống nhau, hai nguyên mẫu có thể hoán đổi cho nhau, vấn đề chỉ là góc nhìn mà thôi: trong trận đấu, thiên thần hộ mệnh giúp con ngƣời chống lại kẻ thù sẽ bị chính những kẻ thù đó coi là quỷ sứ. Mal’akh hơi cúi đầu xuống để nhìn phần nào đỉnh đầu mình. Ở đó bên trong một cái quầng nhƣ vƣơng miện là một vòng da trơn xanh xao tròn nhỏ, không có hình xăm. Khoảng trống chƣa vẽ đƣợc gìn giữ rất cẩn thận này là phần da thịt nguyên vẹn duy nhất còn lại của Mal’akh. Khoảng trống thiêng liêng ấy đã kiên nhẫn chờ đợi…và sẽ đƣợc phủ kín vào đêm nay. Mặc dù chƣa rõ còn cần những gì để hoàn thành kiệt tác của mình, Mal’akh vẫn biết rằng thời khắc ấy đang gần đến. Sung sƣớng với hình ảnh bản thân và cảm thấy quyền lực của mình tăng lên mạnh mẽ, gã khép áo choàng lại rồi tiến về phía cửa sổ, đăm đăm nhìn ra thành phố bí ẩn bên ngoài. Nó đƣợc chôn giấu đâu đó đằng kia. Sau đó, Mal’akh đi tới bàn trang điểm, quay về với nhiệm vụ trƣớc mắt. Gã cẩn thận thoa một lớp phấn hoá trang lên mặt, da đầu và cổ cho tới khi những hình xăm biến mất. Rồi gã mặc bộ quần áo đặc biệt và vài thứ phục sức đã lựa chọn kỹ càng cho buổi tối hôm nay. Xong xuôi Mal’akh tự soát lại mình trong gƣơng. Hết sức hài lòng, gã đƣa tay xoa lên lớp da đầu nhẵn thín và mỉm cƣời. Nó ngoài kia, gã nghĩ, và đêm nay, có một ngƣời sẽ giúp ta tìm thấy nó. Lúc bƣớc ra khỏi nhà. Mal’akh hoàn toàn sẵn sàng cho một sự kiện sắp làm chấn động cả toà nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Gã đã cố công gắng sức chuẩn bị mọi điều cần thiết cho buổi tối hôm nay. Và rốt cuộc, giờ đây, con tốt cuối cùng của gã đã tham gia vào ván cờ. Chú thích: (1) Mal’akh là thiên thần truyền tin, thƣờng có một đôi cánh, xuất hiện nhiều trong Kinh thánh, văn học và nghi thức tế lễ truyền thống Do Thái. Trong tiếng Do Thái hiện đại, malákh là một từ chung để chỉ các thiên thần - ND. (2) Nubia là vùng đất ở miền Nam Ai Cập, dọc sông Nile và ở miền Bắc Sudan. Thời cổ đại, đây là một vƣơng quốc độc lập - ND. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -