Tài liệu Biên bản họp tổng kết chi bộ lâm sàng

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

ĐẢNG BỘ BV 71TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ LÂM SÀNG BIÊN BẢN HỌP TỔNG KẾT CHI BỘ LÂM SÀNG Ngày 10/12/2015 Cuộc họp khai mạc lúc 14 giờ ngày 10/12/2015 Chủ tọa: Nguyễn Hữu Hùng Thư ký: Nguyễn Văn Tú Tổng số Đảng viên: 34 đồng chí. Đảng viên có mặt: 30 đồng chí. Đảng viên vắng mặt: 04 đồng chí (có lý do) NỘI DUNG CUỘC HỌP 1. 2. 3. 4. Tổng kết công tác Đảng năm 2015. Công tác phát triển Đảng. Phân loại đảng viên năm 2015. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. I. Thành tích đạt được trong những năm qua. 1. Công tác chính trị trong năm qua, Chi bộ đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị dưới sự lãnh đạo của Chi bộ các Khoa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể là: - Đảm bảo chất lượng chuyên môn trong khám, chữa bệnh, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. - Thực hiện tốt quy trình quy chế chuyên môn. - Thực hiện tốt các kỹ thuật thường quy, danh mục kỹ thuật theo phân tuyến, phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật nâng cao. - Tổ chức thực hiện tốt quy chế thường trực cấp cứu; Quy chế khám chữa bệnh kê đơn tại Bệnh viện, thực hiện mô hình quản lý chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. - Nâng cao hiệu quả sử dụng giường bệnh, tăng cường công tác điều trị ngoại trú. 2. Công tác lãnh đạo tư tưởng. Chi bộ thường xuyên giáo dục bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ Đảng viên và quần chúng. Thường xuyên giáo dục y đức cho cán bộ y tế đưa nội dung cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đức Hồ Chí Minh”. 3. Công tác xây dựng Đảng. Chi bộ luôn đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ Đảng viên, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, duy trì sinh hoạt chi bộ đúng điều lệ. Thực hiện có nề nếp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ thường xuyên giáo dục rèn luyện đội ngũ Đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển Đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn và quy trình. Trong năm 2015 chi bộ đã kết nạp được 2 Đảng viên, chuyển chính thức 1 Đảng viên, giới thiệu 2 quần chúng đã học đối tượng xong, và 4 quần chúng chuẩn bị đi học đối tượng. Chi bộ luôn xây dựng cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực hoạt động có hiệu quả, được Đảng viên và quần chúng tiến nhiệm, cấp ủy thường xuyên kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy đinh của bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm. II. Một số thiếu sót còn tồn tại. 1. Các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, xong kỷ luật lao động ở một số cán bộ viên chức và người lao động còn buông lỏng quản lý. 2. Chưa phát huy hết hiệu quả trong việc khai thác các thiết bị kỹ thuật và chế độ chuyên môn, quy chế bệnh viện được duy trì nhưng còn thiếu sót nhất định. III. Phương hướng nhiệm vụ của chi bộ năm 2016 1. Công tác giáo dục tư tưởng - Thực hiện tốt quy chế tư tưởng cơ sở - Phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đặc biệt là luật khám chữa bệnh luật bảo hiểm y tế. - Thường xuyên giáo dục y đức cho cán bộ nhân viên trong đơn vị, đổi mới phong cách thái độ phục vụ bệnh nhân. 2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ. - Tổ chức triển khai tốt trương trình 527/CTR – BYT và chỉ thị số 06/2007/CT – BYT của bộ Y tế về việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại đơn vị vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. - Thực hiện tốt chỉ thị 07 về chăm sóc toàn diện người bệnh. - Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tôn trọng quyền của người bệnh. 3. Công tác xây dựng Đảng. - Tiếp tục đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đội ngũ Đảng viên. - Phấn đấu chi bộ hàng năm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. 4. Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội. - Lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị, xây dựng tổ chức vững mạnh thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định và điều lệ của mỗi đoàn thể. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ viên chức và người lao động. - Giữ mối liên hệ tốt giữa chi bộ với thủ trưởng đơn vị và tổ liên quan. - Chi bộ lâm sàng nhận chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2015 - Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2015. Thư ký Chủ tọa Nguyễn Văn Tú Nguyễn Hữu Hùng
- Xem thêm -