Tài liệu Bia de cuong so bo (le van tuan)

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN & QTKD ----------------------- ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : “Đánh giá hiệu quả kinh tế trong kinh doanh điện nông thôn ở HTX dịch vụ điện năng xã Quý Lộc ’’ Giáo viên hướng dẫn : THẠC SĨ. LÊ THỊ KIM OANH Sinh viên thực hiện : LÊ VĂN TUẤN Lớp : KE5 - BỈM SƠN BỈM SƠN -- 2009
- Xem thêm -