Tài liệu Bi-Quyet-Ve-Marketing-By-Vinalink

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 173 |
  • Lượt tải: 0
lequangtien

Đã đăng 59 tài liệu

Mô tả:

Marketing – Communicaton – Branding : Tìm hiểu ả hất Nhữ g kiế thứ quan trọ g hất về marketing – Branding – Truyề thông By Tuấ Hà – Vinalink.edu.vn Phầ 1 : Bả hất về Marketing và vị trí ủa Truyề thông trong marketing LÝ TÍNH VALUES CẢM TÍNH TRUYỀN THÔNG Thông điệp PHÂN PHỐI PULL Khách hàng Mụ tiêu Lợi huậ Phầ 1 : Bả hất về Marketing và vị trí ủa Truyề thông trong marketing PULL Content marketing/ Story telling và Doing telling VALUES Quả g cáo Thông điệp Khách hàng Mụ tiêu Bán hàng/ phân phối/ Trade Marketing Chă sóc khách hàng Lợi huậ Phần 2. Bản chất về thương hiệu và vị trí của Thương hiệu trong marketing LÝ TÍNH Nhậ USP VALUES CẢM TÍNH Diệ BRAND Khách hàng Mụ tiêu ĐỊNH VỊ THƯƠNG HiỆU - USP Phần 3. Truyền thông thương hiệu và Truyền thông bán hàng PULL LÝ TÍNH USP VALUES CẢM TÍNH Content marketing/ Doing telling Nhậ diệ Quả g cáo Thông điệp Khách hàng Mụ tiêu Bán hàng/ phân phối/ Trade Marketing Chă sóc khách hàng Lợi huậ Phần 4. Quy trình về Marketing và Truyền thông trên môi trường số • Digital Marketing/ Digitalized Marketing? • Digital Media/ Digital Marketing • Tham khảo khóa họ Marketing online với 18 công ụ : http://im.edu.vn hoặ tại http://vinalink.edu.vn • Họ riêng về Kênh Online có khóa họ SEO VUA http://daotaoseo.com • Họ về Facebook marketing tại http://vinalink.edu.vn • Họ chuyên về bán hàng online : http://onlinesales.edu.vn • Họ về Content Copywriting : http://3c.edu.vn Quy trình Marketing • Cần hiểu thị trường digital để tìm cơ hội kinh doanh phù hợp cho Sản phẩm • Cần hiểu Sản phẩm để tìm giá trị cho Khách hàng • Cần hiểu Khách hàng để tìm Thông điệp và kênh truyền thông chiến dịch • Cần hiểu Kênh truyền thông và thông điệp để có Kịch bản sales/branding sáng tạo và Đo lường chuẩn. • Cần hiểu cách Đo lường chuẩn mới đánh giá chính xác hiệu quả của Chiến dịch Phầ 5. Giới thiệu sơ bộ 3 công cụ của Truyền thông với công cụ mới nhất • Quả g Cáo • PR • Content Marketing – tham khảo http://3c.edu.vn Phần 6. Cách thức xây dựng và phát triển thương hiệu Biết LÝ TÍNH USP VALUES CẢM TÍNH Nhậ diệ BRAND Hiểu Tin Chi tiề yêu Khách hàng Mụ tiêu Đặ điể thươ g hiệu Phầ Xác ( hậ diệ ) Phầ hồ (Đị h vị) LOGO TÊN SLOGAN MÀU SẮC USP TÍNH CÁCH TRIẾT LÝ BiỂU TRƯNG ĐẠI DiỆN Slogan • Live to ride ride to live : Cuộ đời là rong ruổi, rong ruổi là uộ đời. Màu sắ và iểu trư g Phầ hồ • USP : Hãng xe dành riêng cho dân hơi xe ? • Tính cách : Người phá cách • Triết lý : Khám phá cái ới là giữ hơi thở uộ số g thêm thú vị ? Các từ khóa ẫu đị h vị • 60 cách đị h vị thươ g hiệu >> http://www.vinalink.com/2015/05/dinh-vi-thuong-hieu-la-gi Về tác giả www.haanhtuan.com
- Xem thêm -