Tài liệu Bg01 timhieupmnm

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 141 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Nội dung • Giới thiệu khóa học • Giới thiệu phần mềm nguồn mở (PMNM), tổng quan về HĐH Ubuntu • Cài đặt Ubuntu • Cấu hình bảo mật, gỡ rối Ubuntu • Một số chương trình ứng dụng trong bộ OpenOffice.org (OOo) • Các bài tập liên quan 2/13 Tổng quan về PMNM • Giới thiệu PMNM • Lợi ích của PMNM • Các PMNM 3/13 Giới thiệu • Phần mềm mã nguồn mở là gì? Một phần mềm mã nguồn mở có các đặc điểm:  Miễn phí: download từ Internet và dùng. Mở: có mã nguồn (source code) đi kèm, do đó người dùng có thể chỉnh sửa phần mềm cho phù hợp nhu cầu.  Tính cộng tác: sản phẩm mã nguồn mở sau khi được chỉnh sửa sẽ đóng góp lại cho cộng đồng.  4/13 Lợi ích của PMNM Tại sao sử dụng phần mềm mã nguồn mở? • Miễn phí bản quyền phần mềm. • Cho phép chỉnh sửa phần mềm phù hợp nhu cầu. • Tính an toàn: phần mềm mã nguồn mở thường không là mục tiêu tấn công của virus. • Tính cộng đồng. • Miễn phí các phiên bản nâng cấp trong toàn bộ vòng đời sử dụng sản phẩm. 5/13 Lợi ích của PMNM (tt) • Giảm chi phí phát triển phần mềm đáp ứng theo yêu cầu nghiệp vụ (sử dụng phần mềm, module có sẵn để phát triển tiếp, sửa đổi điều chỉnh cho phù hợp với nghiệp vụ. • Kéo dài thời gian sử dụng/tái sử dụng các phần cứng, thiết bị trong khi vẫn đảm bảo hiệu năng toàn hệ thống. • Giảm tối đa sự phụ thuộc vào một vài nhà cung cấp phần mềm. 6/13 Lợi ích của PMNM (tt) • Đối với các hệ thống đang hoạt động, chủ động thực hiện chuyển đổi sẽ tránh được “nguy cơ” bị phạt vi phạm bản quyền và/hoặc bị “bắt buộc” mua license. • Tăng tính thương hiệu cho doanh nghiệp khi giới thiệu được với cộng đồng, đối tác, khách hàng (đặc biệt là ngoài nước). • Tăng cường độ tin cậy. 7/13 Lợi ích của PMNM (tt) Ai cần sử dụng phần mềm mã nguồn mở? • Các cá nhân, người dùng bình thường. • Các công ty, tổ chức kinh tế. • Cơ quan nhà nước. 8/13 Các PMNM 9/13 Các PMNM (tt) 10/13 Các PMNM (tt) 11/13 12/17 13/13
- Xem thêm -