Tài liệu Baove

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN *** Nghiên cứu công nghệ SiteFinity và xây dựng hệ thống thông tin sàn Chứng khoán Đoàn Minh Tuấn Lớp: CNPM-K48 Thầy giáo hướng dẫn: ThS. Lê Tấn Hùng Sinh viên thực hiện: 1 Nội dung Lựa chọn đề tài  Nghiên cứu công nghệ SiteFinity  Tìm hiểu nghiệp vụ website chứng khoán  Phát triển ứng dụng  Kết luận, hướng phát triển  2 Lý do chọn đề tài  Lựa chọn đề tài  Lựa chọn công nghệ SiteFinity 3 Giới thiệu về SiteFinity Giới thiệu chung  Các thành phần cơ bản  Quy trình đăng trang  4 Giới thiệu SiteFinity  Là một CMS nổi tiếng thế giới  Xây dựng trên nền ASP.Net 2.0  Đa CSDL, đa ngôn ngữ  Công cụ xây dựng Website nhanh chóng, mạnh mẽ, dễ dàng  Sử dụng các điều khiển của Telerik Radcontrol  Có quy trình đưa lên website 5 Các thành phần của Sitefinity Quản lý Template, Skin, Page  Quản lý File  Cung cấp các module tiện ích(nội dung, tin tức, lists)  Cung cấp các module mở rộng(spolls, forums, blogs)  Quản trị, bảo mật  Services (search, RSS)  6 Quy trình đăng trang 7 Tìm hiểu nghiệp vụ website chứng khoán Quản lý thông tin và nội dung website  Quản lý công ty phát hành  Phân tích giao dịch  8 Quản lý thông tin và nội dung website (CMS) Thông tin công ty chứng khoán  Thông tin thị trường  Thông tin công ty phát hành cổ phiếu  9 Quản lý công ty phát hành Tổng quan thông tin công ty  Giao dịch nội bộ  Quản lý thông tin báo cáo tài chính  Thông tin các cổ đông lớn  Lãnh đạo, cơ cấu cổ đông, cáo bạch  10 Phân tích giao dịch Bảng giá chứng khoán  Tra cứu lịch sử giá  Biểu đồ phân tích  Trích rút biến động  11 Phát triển ứng dụng Phát triển module trên Sitefinity  Các module quản lý (Cán bộ công ty chứng khoán)  Các module hiển thị  12 Phát triển module trên Sitefinity Kiến trúc module CompanyInfo 13 Các module quản lý  Các module như trong phần yêu cầu Tổng quan thông tin công ty  Giao dịch nội bộ  Quản lý thông tin báo cáo tài chính  Thông tin các cổ đông lớn  Lãnh đạo, cơ cấu cổ đông, cáo bạch  14 Các module quản lý (Ví dụ)  Thông tin công ty (Cơ sở dữ liệu) 15 Các module quản lý (Ví dụ module) 16 Biểu đồ - Bảng giá 17 Kết luận, hướng phát triển  Kết luận Xây dựng thành công hệ thống thông tin sàn chứng khoán  Là một công cụ hiện đại để xây dựng website chứng khoán rễ ràng tiện lợi  18 Kết luận, hướng phát triển  Hướng phát triển Hoàn thiên thêm nghiệp vụ cho website chứng khoán (đưa thêm các tiện ích mới cho nhà đầu tư)  Phát triển giao dịch trực tuyến cho công ty chứng khoán  19 Em xin chân thành cảm ơn ! 20
- Xem thêm -