Tài liệu Bảo mật hệ thống và firewall

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 184 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

QTSC-ITA  QUẢN TRỊ VÀ CÁC THIẾT BỊ MẠNG Chương 6 Bảo mật hệ thống và Firewall QTSC-ITA Objectives • Các hình thức tấn công mạng, các lỗ hổng, điểm yếu của mạng lưới QTSC-ITA Bảo mật hệ thống và Firewall • Bảo mật hệ thống • Tổng quan về hệ thống firewall QTSC-ITA Bảo mật hệ thống • Các vấn đề chung về bảo mật hệ thống và mạng • Các biện pháp bảo vệ mạng máy tính QTSC-ITA Các vấn đề chung về bảo mật hệ thống và mạng • Một số khái niệm • Lịch sử bảo mật hệ thống • Các lỗ hổng và phương thức tấn công mạng chủ yếu • Một số điểm yếu của hệ thống • Các mức bảo vệ an toàn mạng QTSC-ITA Một số khái niệm • Đối tượng tấn công mạng (Intruder) • Các lỗ hổng bảo mật • Chính sách bảo mật QTSC-ITA Đối tượng tấn công mạng (Intruder) • Hacker: Là những kẻ xâm nhập vào mạng trái phép bằng cách sử dụng các công cụ phá mật khẩu hoặc khai thác các điểm yếu của các thành phần truy nhập trên hệ thống. • Masquerader: Là những kẻ giả mạo thông tin trên mạng. Có một số hình thức như giả mạo địa chỉ IP, tên miền, định danh người dùng ... • Eavesdropping: Là những đối tượng nghe trộm thông tin trên mạng, sử dụng các công cụ sniffer; sau đó dùng các công cụ phân tích và debug để lấy được các thông tin có giá trị. QTSC-ITA Các lỗ hổng bảo mật • Các lỗ hổng bảo mật là những điểm yếu trên hệ thống hoặc ẩn chứa trong một dịch vụ mà dựa vào đó kẻ tấn công có thể xâm nhập trái phép để thực hiện các hành động phá hoại hoặc chiếm đoạt tài nguyên bất hợp pháp. QTSC-ITA Chính sách bảo mật • Là tập hợp các qui tắc áp dụng cho mọi đối tượng có tham gia quản lý và sử dụng các tài nguyên và dịch vụ mạng. • Mục tiêu của chính sách bảo mật giúp người sử dụng biết được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ các tài nguyên thông tin trên mạng , đồng thời giúp các nhà quản trị thiết lập các biện pháp bảo đảm hữu hiệu trong quá trình trang bị, cấu hình, kiểm soát hoạt động của hệ thống và mạng QTSC-ITA Chính sách bảo mật (tt) • Một chính sách bảo mật được coi là hoàn hảo nếu nó xây dựng gồm các văn bản pháp qui, kèm theo các công cụ bảo mật hữu hiệu và nhanh chóng giúp người quản trị phát hiện, ngăn chặn các xâm nhập trái phép. QTSC-ITA Lịch sử bảo mật hệ thống • Năm 1988: Trên mạng Internet xuất hiện một chương trình tự nhân phiên bản của chính nó lên tất cả các máy trên mạng Internet. Các chương trình này gọi là "sâu". • Năm 1990: Các hình thức truyền Virus qua địa chỉ Email xuất hiện phổ biến trên mạng Internet. • Năm 1991: Phát hiện các chương trình trojans. QTSC-ITA Lịch sử bảo mật hệ thống (tt) • Năm 1998: Virus Melisa lan truyền trên mạng Internet thông qua các chương trình gửi mail của Microsoft, gây những thiết hại kinh tế không nhỏ. • Năm 2000: Một loạt các Web Site lớn như yahoo.com và ebay.com bị tê liệt, ngừng cung cấp dịch vụ trong nhiều giờ do bị tấn công bởi hình thức DoS QTSC-ITA Các lỗ hổng và phương thức tấn công mạng chủ yếu • Các lỗ hổng • Một số phương thức tấn công mạng phổ biến QTSC-ITA Các lỗ hổng • Lỗ hổng loại C: các lỗ hổng loại này cho phép thực hiện các phương thức tấn công theo DoS (Denial of Services - Từ chối dịch vụ). Mức độ nguy hiểm thấp, chỉ ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ, có thể làm ngưng trệ, gián đoạn hệ thống; không làm phá hỏng dữ liệu hoặc đạt được quyền truy nhập bất hợp pháp. • Lỗ hổng loại B: Các lỗ hổng cho phép người sử dụng có thêm các quyền trên hệ thống mà không cần thực hiện kiểm tra tính hợp lệ nên có thể dẫn đến mất mát hoặc lộ thông tin yêu cầu bảo mật. Mức độ nguy hiểm trung bình. Những lỗ hổng này thường có trong các ứng dụng trên hệ thống. QTSC-ITA Các lỗ hổng (tt) • Lỗ hổng loại A: Các lỗ hổng này cho phép người sử dụng ở ngoài cho thể truy nhập vào hệ thống bất hợp pháp. Lỗ hổng này rất nguy hiểm, có thể làm phá hủy toàn bộ hệ thống. QTSC-ITA Một số phương thức tấn công mạng phổ biến • Scanner • Password Cracker • Trojans • Sniffer QTSC-ITA Một số điểm yếu của hệ thống • Deamon fingerd • File hosts.equiv • Thư mục /var/mail • Chức năng proxy của FTPd QTSC-ITA Deamon fingerd • Một lỗ hổng của deamon fingerd là cơ hội để phương thức tấn công worm "sâu" trên Internet phát triển: đó là lỗi tràn vùng đệm trong các tiến trình fingerd (lỗi khi lập trình). QTSC-ITA File hosts.equiv • Nếu một người sử dụng được xác định trong file host.equiv cũng với địa chỉ máy của người đó, thì người sử dụng đó được phép truy nhập từ xa vào hệ thống đã khai báo. QTSC-ITA Thư mục /var/mail • Nếu thư mục /var/mail được set là với quyền được viết (writeable) đối với tất cả mọi người trên hệ thống, thì bất cứ ai có thể tạo file trong thư mục này. Sau đó tạo một file với tên của một người đã có trên hệ thống rồi link tới một file trên hệ thống, thì các thư tới người sử dụng có tên trùng với tên file link sẽ được gán thêm vào trong file mà nó link tới.
- Xem thêm -