Tài liệu Báo cáo tổng kết

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC KHOA SP MẦM NON CHI ĐOÀN K17C- ĐHSP MẦM NON CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC LỚP- CHI ĐOÀN K17C- ĐHSP MẦM NON Năm học 2014- 2015. I. Đặc điểm tình hình Tập thể Lớp - chi đoàn gồm có 50 SV, trong đó có 100% là đoàn viên nữ, các nữ đoàn viên hầu hết đều ở tất cả các huyện, thị, thành phố trong tỉnh TH. Có 4 sinh viên thuộc dân tộc thiểu số; 05 sinh viên thuộc khuc vực 135; ... sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo. Dù điều kiện hoàn cảnh sống của mỗi SV là khác nhau nhưng tập thể lớp luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong đời sống sinh hoạt. Trong năm học vừa qua lớp - chi đoàn luôn cố gắng nỗ lực hết mình, cùng nhau hoàn thành tốt mọi nội quy của khoa, nhà trường đề ra, tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào của LCĐ, đoàn trường, HSV trường tổ chức và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. 1.Về mặt thuận lợi: - Lớp- chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chi uỷ, Ban chủ nhiệm khoa, Liên chi đoàn, các cán bộ giảng viên và đặc biệt là CVHT lớp. Đó là điều kiện tốt nhất để tập thể lớp - chi đoàn tổ chức, tham gia và hoàn thành tốt các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên do LCĐ khoa, đoàn trường, HSV trường phát động và tổ chức. - Đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ đoàn là những đồng chí có trách nhiệm, tinh thần tập thể cao trong công việc. - Hầu hết đoàn viên luôn có ý thức học tập và rèn luyện tốt, tích cực tham gia các phong trào do Đoàn- HSV tổ chức. 2. Về mặt khó khăn: - Hầu hết SV đều xuất thân từ gia đình thuần nông nên vấn đề kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, điều đó ảnh hưởng không nhỏ tơí quá trình học tập. - 100% SV là nữ nên gặp không ít khó khăn trong việc triển khai các hoạt động. - Một số đoàn viên vẫn chưa ý thức tốt về học tập rèn luyện, chưa tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn - HSV tổ chức II. NHỮNG KẾT QUẢ LỚP- CHI ĐOÀN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC . 1. Về công tác chính trị tư tưởng - Lớp - chi đoàn đã tổ chức được 100% đoàn viên - sinh viên học tập công tác tư tưởng chính trị. Các sinh viờn trong lớp đã tham gia đầy đủ các buổi diễn đàn, tham gia các buổi học chính trị giáo dục quốc phòng, tham gia các phong trào học tập phòng chống các TNXH, phòng chống ma tuý...và đăc biệt là tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. - Các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn trong năm : 20/11, 26/3, ...đoàn viên-sinh viên trong chi đoàn luôn hửng ứng và tham gia tích cực. - Nhìn chung các đoàn viên - sinh viên trong lớp luôn có tư tưởng ổn định, vững vàng, tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước. 2. Tình hình học tập, rèn luyện và NCKH -Trong năm học vừa qua, BCS lớp - chi đoàn đã quan tâm, đôn đốc vấn đề học tập, rèn luyện của các thành viên trong lớp. - Phát động phong trào nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. - Năm học 2013 - 2014, tập thể lớp - chi đoàn K17C- ĐHSPMN đã đạt được một số kết quả sau : Về xếp loại học tập, rèn luyện * Về học tập - Học kỳ I năm học 2014- 2015 + Loại XS : ..... SV đạt + Loại giỏi : ..... SV đạt + Loại khá : ..... SV đạt + Loại TB : ..... SV đạt ..... % + Loại yếu : ..... SV đạt ..... % - Học kỳ II năm học 2014- 2015 + Loại XS : ....SV đạt + Loại giỏi : ... SV đạt + Loại khá : ... SV đạt + Loại TB : ...SV đạt + Loại yếu : 0 SV đạt * Về rèn luyện : -Thực hiện đúng nội quy, quy chế của khoa, nhà trường đề ra. - Thực hiện trang phục học đường đúng quy định. - Kết quả rèn luyên năm hoc 2014-2015 như sau : - Học kỳ I : + Loại XS : .... SV đạt ... % + Loại tốt : .... SV đạt .... % + Loại khá : .... SV đạt .... % + Loại TB : .... SV +Loại yếu : .... SV đạt .... % đạt 0 % -Học kỳ II : + Loại XS : ... SV đạt + Loại tốt : .... SV đạt + Loại khá : ... SV đạt + Loại TB : ...SV đạt +Loại yếu : .... SV đạt 3. Công tác Đoàn- Hội, phong trào văn thể mỹ và công tác phát phát triển Đảng - Lớp - chi đoàn đã tham gia nhiệt tình và hoàn thành tốt phong trào Văn- Thể- Mĩ do khoa, trưòng tổ chức. - Tham gia cuộc thi cắm hoa và văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ VN 20-10 và ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. - Tham gia giải điền kinh do HSV trường tổ chức. 4. Về công tác nội, ngoại trú, nhân đạo, từ thiện, tình nguyện -Về công tác nội, ngoại trú : Lớp - chi đoàn có 5 sinh viên nội trú,45 viên sinh viên ngoại trú. Tất cả mọi đoàn viên, sinh viên đều thực hiên đầy đủ nội quy về công tác nội, ngoại trú do nhà trường và ban quản lý nội trú quy định. -Về công tác nhân đạo từ thiện : +Tham gia vào công tác nhân đạo như : mua tăm ủng hộ người mù, quyên góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ biển đảo.... + Tham gia các phong trào tình nguyện như : tiếp sức mùa thi, tiếp sinh, tỡnh nguyện phường trắng... III.Những hạn chế,khuyết điểm : Tuy đã đạt được một số thành tích nêu trên xong chi đoàn vẫ còn tồn tại những hạn chế như : 1. Về tư tưởng : - Vẫn còn một số sinh viên vi phạm kỉ luật nề nếp. 2. Về học tập, rèn luyện : - Một bộ phận đoàn viên - sinh viên trong lớp còn có tính ỷ lại, chưa có tinh thần tự giác, trách nhiệm, ý thức kỷ luật kém. - Tình trạng SV đi học chậm,bỏ học vô lý do vẫn còn diễn ra. - Vẫn còn 1 số SV vi phạm quy chế thi. 3. Về công tác Đoàn- Hội : Vẫn còn một số SV chưa thật sự tích cực trong các phong trào của Đoàn-Hội. Trên đây là toàn bộ bản báo cáo tổng kết của Lớp- chi đoàn K17C- ĐHSPMN. Rất mong nhận được sự chỉ đạo của Chi ủy- chi bộ, BCN khoa, các quý vị đại biểu và sự góp ý của mỗi đoàn viên trong lớp để bản báo cáo được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thanh Hoá, ngày 10 tháng 09 năm 2015 Thay mặt lớp - Chi đoàn Lớp trưởng Hoàng Thị Trang TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA SP MẦM NON Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc CHI ĐOÀN K17C- ĐHSP MẦM NON PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG LỚP- CHI ĐOÀN K17C - ĐHSP MẦM NON Năm học 2015- 2016 Căn cứ vào báo cáo tổng kết năm học 2014- 2015, dựa vào đặc điểm tình hình mới, lớp - chi đoàn đã dự thảo mục tiêu, phương hướng cho công tác lớp - chi đoàn K17C- ĐHSPMN năm học 2015- 2016 như sau: I. Về công tác chính trị tư tưởng : 1. Mục tiêu : - Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục lý tưởng Cộng sản, truyền thống cách mạng của HSSV, đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, xây dựng tư tưởng trong sáng, vững vàng cho đoàn viên, sinh viên. - Tăng cường học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết của Đảng, của đại hội đoàn các cấp, xây dựng môi trường học đường văn hoá lành mạnh. - 100% SV xếp loại đạo đức tốt. - 100% SV chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế do khoa, nhà trường đề ra. 2. Giải pháp cụ thể : - Tích cực học tập nghiên cứu vấn đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. - Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ Thanh Hoá học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh” với những nội dung như: Phát động phong trào tự học, tự nghiên cứu, phối hợp với đoàn cấp trên trong việc tuyên dương, khen thưởng những cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. - Tăng cường phổ biến những nội dung cơ bản các luật, bộ luật liên quan trực tiếp đến HSSV. II. Về học tập, rèn luyện, NCKH: 1.Về học tập và nghiên cứu khoa học a. Học tập - Mục tiêu: +Duy trì và nâng cao chất lượng học tập của HSSV. - Chỉ tiêu: Học kỳ I: +Loại SX: SV Chiếm % +Loại Giỏi: SV Chiếm % +Loại Khá: SV Chiếm % +Loại TB: SV Chiếm % Học kỳ II: + Loại SX: SV Chiếm % +Loại Giỏi: SV Chiếm % +Loại Khá: SV Chiếm % +Loại TB: SV Chiếm % Biện pháp: - Tăng cường hoạt động trên lớp, học nhóm, học ở nhà nhằm nâng cao chất lượng học tập. - Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài trên lớp. - Mỗi SV chủ động tìm tài liệu để phục vụ cho việc học. b. Nghiên cứu khoa học - Phấn đấu có từ 2-3 SV tham gia làm đề tài nghiên cứu khoa học. 2.Về rèn luyện - Mục tiêu: Rèn luyện cho SV những phẩm chất đạo đức tốt thông qua việc thực hiện nội quy, quy chế do trường, lớp, khoa đề ra, tạo cho SV môi trường học tập nghiêm túc để đạt kết quả cao. - Chỉ tiêu: Học kỳ I: +Loại XS : SV Chiếm +Loại Tốt : SV Chiếm +Loại Khá : SV Chiếm % % % +Loại TB : SV Chiếm. % -Học kỳ II: +Loại XS : SV Chiếm % +Loại Tốt: SV Chiếm +Loại khá : SV Chiếm % +Loại TB: SV Chiếm % % Nội dung - biện pháp : - Đi học đầy đủ, đúng giờ, không nghỉ học vô lý do.. - 100% SV không vi phạm quy chế thi. - 100% SV không đi học thay, học hộ. 3. Giải pháp cụ thể : - Thường xuyên trao đổi nhờ sự tư vấn của CVHT- GVBM. - Chủ động phối hợp với khoa và đoàn cấp trên tuyên dương, khen thưởng kịp thời những SV có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện công tác Đoàn- Hội, nhằm khuyến khích ĐV- SV học tập, rèn luyện nghiệp vụ nâng cao tay nghề chuyên môn, nghiên cứu khoa học. - Phát động phong trào thi đua học tập , đặc biệt vào các dịp lễ lớn như : 20/10; 20/11; 26/3; 19/5... - Khuyến khích phong trào tự học, tự đọc cho mỗi ĐV- SV, học ở lớp , ở nhà, ở thầy, ở bạn. III. Về hoạt động Đoàn- Hội, phong trào văn- thể- mỹ và công tác phát triển Đảng 1. Mục tiêu : - Tích cực tham gia các hoạt động văn- thể- mỹ do đoàn cấp trên tổ chức, thực hiện tốt các quy định về nét đẹp giảng đường . - Xây dựng phòng học sạch đẹp, cải tiến hình thức các buổi đàm thoại, sinh hoạt chuyên đề và các dịp 20/11 ; 8/3 ;26/3.... Xây dựng nếp sống văn minh. - 100% SV không vi phạm tệ nạn xã hội. - Phấn đấu có từ 5- 7 SV được tham gia lớp học cảm tỡnh Đảng, 3- 5 SV được kết nạp Đảng. 2. Giải pháp cụ thể : - Thành lập các đội văn nghệ,bóng đá , bóng chuyền , cầu lông, cờ vua...nhằm thu hút sự tham gia đông đảo Đoàn viên -SV - Thường xuyên thay đổi các hình thức sinh hoạt lớp nhằm lôi cuốn đông đảo Đoàn viên - SV tham gia tích cực. - Hỗ trợ, giúp đỡ để các bạn được tham gia học cảm tỡnh Đảng và xét giới thiệu đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. IV. Công tác nội- ngoại trú, nhân đạo, tình nguyện: 1. Công tác nội ngoại trú - Mục tiêu: +Thực hiện nghiêm túc nội qui qui định nội ngoại trú. - Chỉ tiêu: + Đảm bảo 100% SV không vi phạm quy chế thi. + Có chỗ ở ổn định đảm bảo môi trường sống, học tập lành mạnh. - Giải pháp cụ thể : + Nghiêm chỉnh chấp hành nội qui, qui định của khu nội trú, ngoại trú, có nếp sống văn minh lịch sự giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ. 2. Hoạt động nhân đạo, tình nguyện : - Mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động tình nguyện tại chỗ , xây dựng môi trường học đường ”xanh - sạch - đẹp”. - Chủ động chuẩn bị kế hoạch, các điều kiện đảm bảo và triển khai chiến dịch SVTN. - Tham gia hiến máu nhân đạo. - Tham gia các hoạt động ủng hộ từ thiện. C. Kết luận : Trên đây là những định hướng và những phương hướng cơ bản năm học 20152016 , BCS lớp- BCH chi đoàn K17C-ĐHSP Mầm non sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể để vạch định hướng chương trình chi tiết hơn và có từng giải pháp cho từng hoạt động. Dự thảo phương hướng này phải được thực hiện dưới sự chỉ đạo của ban chi ủychi bộ khoa, ban chủ nhiệm khoa , ban quản lý SV, BCH LCĐ, Các thầy cô giáo bộ môn và CVHT. Thanh Hoá, ngày 10 tháng 09 năm 2014 Thay mặt lớp- chi đoàn Bí thư Phạm Thị Lan Oanh
- Xem thêm -