Tài liệu Báo cáo tổng hợp về tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần tm và xây dựng hoa tùng

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp MỤC LỤC MỤC LỤC............................................................................................................ 1 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU...................................................................4 PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOA TÙNG............5 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOA TÙNG..................................5 1.1.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần TM và xây dựng Hoa Tùng.......5 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hoa Tùng........................................................................................6 1.1.3 Một số thành tựu cơ bản của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hoa Tùng.............................................................................................................. 8 1.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOA TÙNG......................9 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hoa Tùng.............................................................................................................. 9 1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Thương mại và xây dựng Hoa Tùng......................................................................................10 1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty CP Thương mại và xây dựng Hoa Tùng................................................................14 1.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOA.......16 1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOA TÙNG....................21 PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOA TÙNG....................26 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOA TÙNG..........................................................................26 SV: Phương Thị Lan 1 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp 2.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOA TÙNG..........................................................................29 2.2.1 Các chính sách kế toán chung.................................................................29 2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán........................................30 2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán.......................................32 2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán..........................................35 2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán..........................................................37 PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOA TÙNG................................................................................................................. 39 3.1 ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOA TÙNG..............................................39 3.2 ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOA TÙNG.................................41 3.2.1 Ưu điểm.................................................................................................... 41 3.2.2 Nhược điểm..............................................................................................42 SV: Phương Thị Lan 2 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT 1 2 3 4 Từ viết tắt BHXH BHYT KPCĐ Tài sản cố định Từ gốc Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí công đoàn TSC Đ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 CCDC SXKD CP NVL TT CP NCTT CP SXC NVL ĐVT SPDD Công cụ dụng cụ Sản xuất kinh doanh Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung Nguyên vật liệu Đơn vị tính Sản phẩm dở dang CCDC VL CNV XDCB HMCT DN Công cụ dụng cụ Vật liệu Công nhân viên Xây dựng cơ bản Hạng mục công trình Doanh nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU DANH MỤC BẢNG BIỂU SV: Phương Thị Lan 3 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp Biểu 1.1: Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát trực trạng tài chính và...........21 kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây:.......21 Biểu 1.2. Tình hình tài chính của công ty qua các năm gần đây:..................23 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán......................................................... 29 Sơ đồ 2.2: Trình tự lưu chuyển chứng từ của công ty ..............................31 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung................36 Sơ đồ 2.4: Hình thức kế toán trên máy vi tính................................................ 37 SV: Phương Thị Lan 4 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOA TÙNG 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOA TÙNG 1.1.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần TM và xây dựng Hoa Tùng Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Hoa Tùng Trụ sở làm việc: Thôn Phú Mỹ - xã Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội Điện thoại: 04-3795.0683 – fax: 04-3795.0683 Mã số thuế: 0103409468 Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Điệp Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Buôn bán vật liệu xây dựng như: Sắt, thép các loại, xi măng, gạch, ngói, đá……. Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, máy móc thiết bị và phụ tùng khai khoáng, xây dựng Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng Xây dựng các công trình đường sắt, đường bộ, công trình công ích… Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng, hoàn thiện các công trình xây dựng Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp, lắp đặt hệ thống điện Vận tải hàng hoá, hành khách Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh Tên ngân hàng và địa chỉ giao dịch Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long SV: Phương Thị Lan 5 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp Tài khoản tiền gửi: 22010000208384 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hoa Tùng Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Hoa Tùng là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản tại ngân hàng riêng, có con dấu theo quy định của nhà nước. Công ty được sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà nội cấp Giấy phép kinh doanh ngày 21 tháng 08 năm 2007 với mã số thuế là 0103409468. Từ nguồn vốn điều lệ khá khiêm tốn chỉ 7 tỷ đồng khi mới thành lập song với sự năng động cùng của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, đến nay vốn điều lệ của công ty đã tăng lên tới 25 tỷ đồng ( năm 2010) một phần để mở rộng quy mô doanh nghiệp và mặt khác để tạo thêm cơ hội mở rộng thì trường, do đặc điểm của nghành là xây lắp nên vấn đề về quy mô vốn rất cần thiết nên ban lãnh đạo công ty quyết định việc bổ sung nguồn vốn là hoàn toàn hợp lý để đáp ứng cho việc khẳng định năng lực về tài chính trong quá trình đấu thầu xây dựng . Việc mở rộng vốn chứng tỏ doanh nghiệp đang đà kinh doanh phát triển tạo niềm tin cho bạn hàng và đặc biệt việc tăng vốn góp này lo do thu hút được nhà đầu tư. Từ đó, công ty đã từng bước khẳng định mình là một công ty xây dựng mạnh, có uy tín trong ngành xây dựng khu vực. Phạm vi, quy mô cũng như hoạt động của công ty luôn được mở rộng đáp ứng tối đa yêu cầu của công việc và nhu cầu xã hội. Từ khi bắt đầu thành lập công ty chỉ trúng thầu được một số công trình nhà dân và một số công trình với quy mô nhỏ trong nội thành Hà nội nhưng trải qua thời gian phát triển, với chiến lược kinh doanh hợp lý và mối quan hệ được mở rộng công ty đã ngày một khẳng định được năng lực của mình, điều đó được thể hiện ở một số công trình lớn mà doanh nghiệp đã và đang tiến hành thi công và phạm vi hoạt động cũng có sự thay đổi rõ rệt, không những chỉ đấu thầu những công trình ở nội thành Hà nội mà từ năm 2010 công ty đã thi công hoàn thành bàn SV: Phương Thị Lan 6 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp giao một số công trình ở các tỉnh thành khác như công trình Nhà làm việc trung tâm y tế Đông Hưng – Thái Bình; công trình Trường THCS Giao yến – Nam Định; ………. Chính vì thế mà từ khi đi vào hoạt động cho đến nay Công ty đã gặt hái được nhiều thành quả đáng kể như: Lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh ngày một tăng, số lượng công nhân viên ngày càng nhiều, đặc biệt với phương châm kinh doanh lấy chất lượng và uy tín làm mục tiêu phấn đấu,cho nên doanh nghiệp đã có thêm nhiều bạn hàng đáng tin cậy, điều này tạo tiền đề tốt đẹp cho sự phát triển của công ty trong tương lai. Dẫn chứng là sau 5năm hoạt động kinh doanh thì quy mô của doanh nghiệp đã được mở rộng về vốn cũng như nhân lực. Số công nhân ngày càng tăng về số lượng cũng như chất lượng với mức lương tối thiểu là 3.500.000 đồng/tháng/người. Điều này chứng tỏ rằng thu nhập người lao động cũng đang tăng dần song song với việc tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong tương lai Công ty còn có chiến lược kinh doanh sang lĩnh vực thương mại thuộc lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng và tư vấn thiết kế, đẩu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các khu dân cư, khu đô thị mới cho đến hoạt động kinh doanh bất động sản, xuất nhập khẩu….. ... Tuy nhiên Công ty vẫn chú trọng vào lĩnh vực then chốt của mình là xây lắp vì đây là lĩnh vực hiện tại đang đem lại nhiều lợi nhuận và thương xuyên cho Công ty nhất. Thương hiệu của Công ty CP Thương mại và xây dựng Hoa Tùng gắn liền với nhiều công trình xây dựng. Sự ghi nhận về chất lượng của các chủ đầu tư luôn giúp công ty được mời dự thầu đầu tiên cho các dự án lớn. Với trang thiết bị đầy đủ và tiên tiến . Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật có trình độ, lành nghề và giàu kinh nghiệm, Công ty CP Thương mại và xây dựng Hoa Tùng có thể đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng. Phấn đấu với mục tiêu “ Chất lượng, tiến độ, hiểu quả, an toàn và phát triển bền vững” Công ty CP Thương mại và xây dựng Hoa Tùng luôn sẵn SV: Phương Thị Lan 7 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp sang liên doanh liên kết và hợp tác đầu tư với các tổ chức, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 1.1.3 Một số thành tựu cơ bản của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hoa Tùng Từ khi thành lập Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hoa Tùng đã xây dựng được rất công trình và hạng mục công trình có quy mô lớn, đảm bảo chất lượng. Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2011, nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, giá cả nguyên vật liệu đầy biến động, thời tiết không thuận lợi, công tác đấu thầu gặp nhiều khó khăn, công tác quản lý nhà nước về điều chỉnh giá bất cập và nhiều thay đổi, nguồn vốn thực hiện các dự án thiếu, chậm… Nhưng với nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty đặc biệt là sự chỉ đạo sáng suốt của ban lãnh đạo nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đạt những thành quả đáng ghi nhận. Với chủ trương mở rộng thị trường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đem lại nhiều việc làm cho người lao động, ban lãnh đạo công ty đã tập trung cao độ vào những dự án mà công ty đã ký kết hợp đồng, điều chỉnh mô hình sản xuất tại công trường, trực tiếp chỉ đạo sát sao đối với các công trình lớn, trọng điểm như công trình trụ sở Bộ Công An - Đường phạm văn Đồng Cầu Giấy – Hà Nội; Công trình văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp FLC LANDRK TOWER; Công trình Long Giang; Công trình biệt thự VIMCOM – Long Biên; Công trình toà nhà INDOCHINA- Cầu Giấy…….Qua đó trong giai đoạn khó khăn của toàn ngành, của cả nền kinh tế doanh nghiệp đã phần nào khẳng định được thương hiệu của mình. Những nỗ lực trên cũng nhận được sự ghi nhận của các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác, các bạn hàng truyền thống. Các dự án công ty thi công đều đạt tiến độ, nhận được sự đánh giá cao của các chủ đầu tư. SV: Phương Thị Lan 8 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp Trong năm 2011 công ty đã bàn giao và đưa vào sử dụng một số công trình như công trình trụ sở Bộ Công An - Đường phạm văn Đồng - Cầu Giấy – Hà Nội; Công trình văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp FLC LANDRK TOWER; Công trình Long Giang; Công trình biệt thự VIMCOM – Long Biên …. 1.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOA TÙNG 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hoa Tùng Buôn bán vật liệu xây dựng như: Sắt, thép các loại, xi măng, gạch, ngói, đá……. Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, máy móc thiết bị và phụ tùng khai khoáng, xây dựng Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng Xây dựng các công trình đường sắt, đường bộ, công trình công ích… Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng, hoàn thiện các công trình xây dựng Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp, lắp đặt hệ thống điện Vận tải hàng hoá, hành khách Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh Hiện tại doanh nghiệp hoạt động về xây dựng cơ bản là chủ yếu Với những chức năng như vậy nên nhiệm vụ của công ty là sản xuất hoàn thành các công trình và bàn giao cho đơn vị sử dụng. Công trình hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế và đảm bảo chất lượng. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước về mọi hoạt động của Công ty, trước các thành viên của Công ty về kết quả kinh doanh, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên. SV: Phương Thị Lan 9 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp Xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp với chức năng của Công ty và nhu cầu của thị trường. Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của bộ luật lao động và hợp đồng lao động để đảm bảo lợi ích cho người lao động. Đồng thời cho phép người lao động phát huy trình độ khả năng của mình trong quá trình làm việc. Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Thực hiện các chế độ Báo cáo thống kê kế toán, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các báo cáo. Chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn của Công ty quản lý trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp các khoản thuế đối với Nhà nước Chịu sự quản lý, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước. Công khai thông tin và báo cáo hàng năm, đánh giá đúng đắn về tình hình hoạt động của Công ty. Quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty không gây ảnh hưởng đến nhân dân địa phương và môi trường xung quanh, tạo niềm tin cho bạn hàng và nhân dân địa phương và tạo điều kiện cho Công ty phát triển 1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Thương mại và xây dựng Hoa Tùng Là đơn vị xây dựng cơ bản do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng mang những đặc trưng của ngành xây dựng. Đó là xây dựng những công trình dân dụng, công nghiệp có công nghệ, quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian xây dựng lâu dài, công việc thi công được tiến hành ngoài trời. Sản phẩm của công ty cũng mang đầy đủ đặc điểm của hoạt động xây lắp nói chung: SV: Phương Thị Lan 10 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp Sản phẩm xây lắp là những công trình xây dựng, vật kiến trúc …có quy mô lớn, kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc: Nhà cửa, Trường học, Bệnh viện, Ngân hàng… Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu tư (Giá đấu thầu). Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện sản xuất (Xe máy, thiết bị thi công, người lao động …) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm. Sản phẩm xây lắp từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình bàn giao và đưa vào sử dụng thường kéo dài. Loại hình sản xuất sản phẩm: Theo đơn đặt hàng (Dựa trên kết quả trúng thầu) Tiêu chuẩn chất lượng: Khi công ty tham gia đấu thầu thành công, tức là đã dành được quyền thi công, xây dựng Công trình mà tổ chức hoặc đơn vị nào đó tổ chức mở thầu. Khi đó, căn cứ vào giá trị của công trình, tính chất của công trình: Dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi… và các tiêu chuẩn, tỉ lệ, định mức do Bộ xây dựng quy định và đơn giá vật liệu xây dựng của tỉnh, phòng kỹ thuật của công ty sẽ lập dự toán thi công và gửi dự toán cho chủ đầu tư xem xét và phê duyệt. Khi công trình hoàn thành, chất lượng công trình phải đảm bảo đúng thiết kế đã được xây dựng và phê duyệt, và phải được chủ đầu tư nghiệm thu. Sản phẩm dở dang là những sản phẩm chưa hoàn thiện, vẫn đang trong thời gian xây dựng và chưa thể bàn giao cho chủ đầu tư. Do đặc điểm của ngành xây dựng là vốn bỏ ra rất lớn, thời gian sản xuất kéo dài, gặp nhiều rủi ro trong thi công, do đó các công trình xây dựng thường đựơc bàn giao theo từng hạng mục công trình hoàn thành hoặc theo từng giai đoạn công việc hoàn thành để nhà thầu có thêm vốn để tiếp tục thi công. SV: Phương Thị Lan 11 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp Nếu quy định thanh toán sản phẩm xây lắp sau khi hoàn thành toàn bộ thì sản phẩm dở dang có giá trị là toàn bộ chi phí bỏ ra từ khi bắt đầu khởi công xây dựng đến cuối tháng đó Nếu quy định thanh toán theo điểm dừng kỹ thuật hợp lý thì sản phẩm dở dang là các khối lượng xây lắp chưa đạt tới đỉêm dừng hợp lý. Để phục vụ quá trình sản xuất công ty đã đầu tư mua sắm Tài sản cố định bằng nguồn vốn tự có , hiện tại Công ty đang sử dụng và trích khấu hao các loại tài sản sau: Máy đào KOBELCO 200 – Nhật; Máy trộn bêtông JG TQ; Máy xúc; Máy cắt sắt; Máy ủi Komatsu – Nhật … Đây là những tài sản cố định phục vụ cho việc xây lắp và tài sản này đựoc mua theo phương thức mua trực tiếp từ các nhà phân phối. Tài sản này sẽ được kế toán theo dõi và phân bổ khấu hao và phân bổ theo số giờ làm việc. Hiện tại, Công ty đang sử dụng máy móc thiết bị tự có, chưa tiến hành thuê máy móc ở ngoài. Nhưng trong tương lai khi nguồn máy móc tự có của doanh nghiệp không đảm bảo hết tiến độ thi công xây lắp thì doanh nghiệp vẫn thực hiện thuê ngoài để đảm bảo tiến độ thi công công trình. Do công ty hoạt động sản xuất kinh doanh về xây dựng nên nguyên vật liệu của công ty chủ yếu là cát, đá, sỏi , xi măng, sắt, thép….. những nguyên vật liệu chính này công ty chủ yếu có các khách hàng quen thuộc cung cấp thường xuyên như Công ty TNHH Thép Xây dựng Việt Nga, Công ty cổ phần Thành Luân; Công ty TNHH CONSUN Việt Nam……….Vì công ty thường mua với khối lượng nhiều nên vật liệu đã bao gồm chi phí vận chuyển, và thanh toán bằng chuyển khoản theo thoả thuận mua bán với nhà cung cấp. Nguyên vật liệu tại công ty chủ yếu được thu mua từ bên ngoài. Khi công trình đi vào khởi công thì số lượng nguyên vật liệu cho từng hạng mục công trình đã được xác định trước do vậy số lượng và chủng loại vật liệu thu mua sẽ theo đúng kế hoạch do lãnh đạo phê duyệt tránh mua quá nhiều SV: Phương Thị Lan 12 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ dẫn đến sự lãng phí và sẽ gây khó khăn trong việc kiểm soát và bảo quản. Khi thu mua nguyên vật liệu xong thì sẽ được chuyển tới chân công trình. Mỗi loại nguyên vật liệu khác nhau lại đòi hỏi việc bảo quản theo một cách thức khác nhau. Để đảm bảo được điều này trước khi tiến hành xây dựng thì công ty đã dọn dẹp mặt bằng để dựng nhà kho, lán để cất giữ nguyên vật liệu. Đối với những vật liệu như thép các loại, cáp, neo cầu, xi măng…. có giá trị lớn, nhanh rỉ nên phải bảo quản cẩn thận nên được để trong các lán tạm thời. Đối với nhiên liệu được đóng thùng, hộp như dầu nhớt, mỡ bôi trơn, dầu cầu, dầu thủy lực… được cất giữ trong kho đặc biệt với dầu diesel được dùng nhiều để chạy máy thi công (cần cẩu, máy xúc, máy đầm cóc…) thì được mua với số lượng lớn để đựng trong téc kín để ngoài trời và được xuất dùng dần còn với xăng thì đa số là mua lẻ theo nhu cầu sử dụng tại các cây xăng. Đối với các loại vật liệu như cát, đá, sỏi, gạch,… thì để ngoài trời không được che đậy hoặc kê lên các địa điểm thoáng mát hơn do chiếm diện tích lớn nên thường để xa hẳn so với vị trí xây dựng công trình do vậy rất khó kiểm soát và bảo vệ, bảo quản số lượng cũng như chất lượng của những loại vật liệu này. Nguyên vật liệu là nguồn chính đầu vào của quá trình sản xuất nền kế toán vật tư theo dõi rất sát và do địa điểm của các công trình là khác nhau nên công ty không tiến hành lưu kho cố định mà sẽ làm kho ngay tại chân công trình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công và quản lý vật liệu. Kế toán nguyên vật liệu được hạch toán theo phương pháp ghi thẻ song song. Hiện nay tổng số nhân lực của công ty là 200 người, trong đó có 35 cán bộ kinh tế kỹ thuật theo các chuyên ngành: kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, kỹ sư trắc địa, cử nhân kinh tế, … và có 87 công nhân có trình độ tay nghề cao (bậc 5,6,7). SV: Phương Thị Lan 13 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp 1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty CP Thương mại và xây dựng Hoa Tùng Sản phẩm xây lắp cố định là những công trình, quá trình sản xuất mang tính đa dạng, kéo dài, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Mỗi công trình đều có dự toán, thiết kế thi công riêng, địa điểm thi công khác nhau. Khi sản phẩm hoàn thành cũng là lúc đánh dấu kết thúc khâu tiêu thụ sản phẩm của công ty. Chính vì thế quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp là quá trình liên tục khép kín từ giai đoạn khảo sát thiết kế đến giai đoạn hoàn thiện đưa vào sử dụng và được mô tả ngắn gọn theo sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1 Khảo sát, thiết kế thi công, lập dự toán kinh phí Quy trình sản xuất sản phẩm của công ty Tiến hành tổ chức thi công các dự toán Sử dụng các yếu tố chi phí: nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công… Sản phẩm là các công trình được thực hiện hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng Giai đoạn 1:Khảo sát, thiết kế thi công, lập dự toán kinh phí §©y lµ giai ®o¹n quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh thi c«ng mét c«ng tr×nh, nã quyÕt ®Þnh ®Õn qu¸ tr×nh tån t¹i cña c«ng tr×nh ®ã. Khi ®¬n vÞ t×m kiÕm ®îc ®Þa chØ mêi thÇu ng ý, ®¬n vÞ tiÕn hµnh kh¶o s¸t thiÕt kÕ ®Ó lµm hå s¬ dù thÇu. Cã kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ lËp dù to¸n hîp lý th× ®¬n vÞ míi giµnh ®îc th¾ng lîi trong cuéc ®Êu thÇu c«ng tr×nh, ®îc chñ ®Çu t giao cho c«ng viÖc x©y dùng. Giai ®o¹n kh¶o s¸t, thiÕt kÕ thi c«ng, lËp dù to¸n kinh phÝ nµy cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh, ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Dùa vµo b¶n thiÕt kÕ trong hå s¬ mêi thÇu, ®¬n vÞ tiÕn hµnh kh¶o s¸t ®Þa ®iÓm n¬i tiÕn hµnh x©y dùng c«ng tr×nh mét c¸ch kü lìng, tõ ®ã thiÕt kÕ vµ chän ph¬ng ¸n thi c«ng hîp lý. SV: Phương Thị Lan 14 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp Giai đoạn 2: Tiến hành tổ chức thi công các dự án Sau khi trúng thầu bên mời thầu và bên tham gia đấu thầu sẽ tham gia ký kết hợp đồng để có trách nhiệm trước pháp luật và hưởng quyền lợi của mình. Từ đó công ty tiến hành triển khai làm các bước chuẩn bị thi công: Tiến hành giải phóng và san lấp mặt bằng, dựng nhà tạm cho côgn nhân viên và làm nhà kho để phục vụ cho công trình, khảo sát trắc địa địa điểm thi công Chuẩn bị phương tiện kỹ thuật, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ thi công, bố trí nhân công lao động, giao khoán cho các đội xây dựng. Phân công công việc cho các tổ đội chuyên môn chịu trách nhiệm cho từng bộ phận công việc. Tuỳ thuộc vào khối lượng và tính chất từng công trình triển khai theo hình thức giao khoán hoặc theo tiến độ cho các đội. Các đội trưởng căn cứ vào bảng dự toán để toán để làm giấy đề nghị tạm ứng kèm theo bảng báo giá vè công ty. Phòng vật tư sẽ căn cứ vào lượng vật tư đã bóc tách trong dự toán trình lên Giám đốc để duyệt, các giấy tờ này sẽ được chuyển về phòng tài chính kế toán để làm thủ tục xét duyệt . Sau đó nhân viên cung ứng vật tư và đội trưởng thực hiện mua vật tư để thi công. Vật tư sẽ được chuyển tới chân công trình và tiến hành nhập kho tại chân công trình. Khi nhận được công trình xây dựng do đội trưởng đội xây dựng giao cho, các tổ trưởng xác định chi tiết các công việc của tổ mình cần phải thực hiện trong các giai đoạn và việc xem xét nhu cầu sử dụng máy thi công cho việc thi công công trình này thế nào để luôn chuyển công cụ máy móc tới chân công trình để sẵn sàng phục vụ thi công. Bố trí nhân công lao động để phục vụ thi công. Giai đoạn 3: Sử dụng các yếu tố chi phí vào thi công công trình SV: Phương Thị Lan 15 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp Đây là giai đoạn quyết định đến chất lượng công trình. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các yếu tố để xây dựng. Các đội xây dựng tiến hành thi công. Giai đoạn 4: Hoàn thành Đây là giai đoạn cuối cùng khi các khâu quan trọng, cơ bản ở trên đã xong. Phía Công ty và chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu bàn giao và thanh quyết toán công trình và tiến hành thu hồi vốn đầu tư. 1.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOA Vì công ty hoạt động về lĩnh vự xây dựng cơ bản nên mô hình bộ máy quản lý của công ty cũng có một số điểm khác hơn so với các doanh nghiệp thương mại hay sản xuất khác. Ở đây mô hình bộ máy quản lý của công ty tương đối gọn nhẹ nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty và được thể hiện qua sơ đồ sau: SV: Phương Thị Lan 16 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Sơ đồ 1.2 Báo Cáo Tổng Hợp Bộ máy quản lý của công ty GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Chủ nhiệm công trình Phòng tổ chức hành chính Phòng tài chínhkế toán Phòng Kỹ thuật Phòng vật tư BỘ PHẬN QUẢN LÝ NGOÀI HIỆN TRƯỜNG Các tổ sản xuất chế biến vật tư Các đội xây dựng Nhìn vào sơ đồ trên ta thấy cơ cấu tổ chức của công ty thuộc loại cơ cấu trực tuyến. Mỗi bộ phận đều chịu sự lãnh đạo trực tiếp của thủ trưởng cấp trên. Đứng đầu công ty là giám đốc, là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, điều hành quản lý vĩ mô toàn công ty. Trực tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế, giao nhần thầu và thanh lý bàn giao các công trình hoàn thành cho bên A. Giám đốc công ty còn là người chủ tài khoản của doanh nghiệp. Phó giám đốc công ty là người giúp việc cho giám đốc và được giám đốc phân công một số việc. Phó giám đốc là người chịu trách nhiệm trước SV: Phương Thị Lan 17 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp giám đốc về mặt phân công và đồng thời thay mặt giám đốc giải quyết việc phân công. Chủ nhiệm công trình có nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo tại công trường. Phòng tổ chức hành chính: Giúp giám đốc điều hành quản lý công tác tổ chức nhân sự, hành chính, quản trị doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của phòng là: Tham mưu và thực hiện đúng thể thức các quyết định về tổ chức của giám đốc. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ làm việc, chủ trì và quản lý việc xây dựng có hệ thống các quy chế hoạt động và quản lý của đơn vị. Ngoài nhiệm vụ tham mưu và thực hiện thì bộ phận hành chính còn tiến hành quản lý và theo dõi cán bộ công nhân viên chức trong đơn vị về số lượng, chất lượng, năng lực. Tham mưu và thực hiện đúng thể thức các quyết định của giám đốc về bồi dưỡng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển cán bộ trong công ty. Bên cạnh đó phải nắm vững và thực hiện các chế độ, chính sách về nghĩa vụ và quyền lợi công nhân viên chức trong công tác, trong bảo hiểm. Đối với phòng kế toán – tài chính lại có chức năng thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản trong quá trình hoạt động của đơn vị, giúp cho Giám đốc có được sự lựa chọn hợp lý để định hướng hoạt động của đơn vị có hiệu quả. Thông qua việc ghi chép, tính toán, phản ánh, kế toán nắm được một cách hệ thống toàn bộ tình hình và kết quả hoạt động của đơn vị làm cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị và báo cáo lên cấp trên. Nhiệm vụ chủ yếu của phòng là: Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, theo dõi các khoản chi phí thực tế phát sinh cho toàn doanh nghiệp và chi tiết cho từng hạng mục công trình, công trình xây dựng. SV: Phương Thị Lan 18 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp So sánh giữa chi phí thực tế với chi phí dự toán, nếu có sự chênh lệch thì báo cáo với Giám đốc, Chủ nhiệm công trình và Phòng kỹ thuật để tìm ra nguyên nhân và xử lý kịp thời. Kết hợp với các phòng nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công tại công trường, theo dõi kiểm soát thu, chi, công nợ của các công trường, đảm bảo thu hồi nguồn vốn phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Lập báo cáo tài chính của công ty theo quy định và khi có yêu cầu của ban quản trị. Kê khai, quyết toán với cơ quan thuế và các cơ quan khác có liên quan. Lưu giữ và bảo quản chứng từ kế toán. Phòng kỹ thuật: Trong các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp thì phòng kỹ thuật giữ vị trí quan trọng trong công ty. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của phòng là: Soạn thảo và ký kết các hợp đồng thi công. Lập dự toán thiết kế, dự toán thi công lấy đó làm cơ sở cho quá trình thi công Công trình và làm căn cứ để so sánh giữa chi phí thực tế phát sinh và chi phí dự toán từ đó có biện pháp thi công và quản lý chi phí hợp lý hơn. Giám sát, kiểm tra công tác xây dựng của các công trình, kịp thời phát hiện các sai sót về kỹ thuật trong quá trình xây dựng để sửa chữa tránh gây tổn thất lớn cho công ty và chất lượng công trình được đảm bảo Mua bán hoặc sửa chữa các loại máy thi công. Xác định nhu cầu vật tư tại các công trình đang thi công của công ty để cung cấp vật tư cho các công trình đúng thời điểm, đúng chủng loại đảm bảo cho các công trình được xây dựng đúng tiến độ, không phải ngừng thi công vì thiếu vật tư. Phòng vật tư: Theo dõi quản lý số lượng, chất lượng các thiết bị sản xuất và văn phòng công ty. Tham mưu phương án bố trí, sử dụng thiết bị, có SV: Phương Thị Lan 19 Lớp: K11B Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân Báo Cáo Tổng Hợp kế hoạch sửa chữa, trùng tu thiết bị, và linh hoạt trong thực hiện để thực hiện tốt nhất kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Trực tiếp tổ chức quản lý điều hành tổ sửa chữa theo phương thức khoán. Chú ý đảm bảo các điều kiện của vật tư cho hoạt động của đội khoán và công cụ phụ tùng thay thế cho tổ sửa chữa. Nắm bắt thông tin, tham mưu cho giám đốc trong nhượng bán mua sắm thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất và đổi mới công nghệ. Bộ phận quản lý ngoài hiện trường: Do tính chất công việc của ngành xây lắp là nơi sản xuất ra sản phẩm không phải tại trụ sở chính của công ty mà ở nhiều địa điểm khác nhau. Mỗi địa điểm lại có một hay một số tổ đội thi công, đội trưởng, cán bộ kỹ thuật, cán bộ vật tư. Đội trưởng và cán bộ kỹ thuật là người giám sát việc thi công của từng cá nhân trong mỗi tổ, đội, đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng của từng công trình. Các đội trưởng và các cán bộ kỹ thuật thuộc bộ phận quản lý ngoài hiện trường. Bộ phận quản lý ngoài hiện trường có nhiệm vụ: Tổ chức các đội tổ theo chuyên môn, để đáp ứng được tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình và chịu trách nhiệm trước Giám đốc. Có trách nhiệm cùng ban quản lý công trình giải quyết các vướng mắc về thiết kế. Hàng tuần có báo cáo chi tiết về tiến độ, nhân lực và chất lượng kỹ thuật gửi về trụ sở chính. Có trách nhiệm báo cáo lên cấp trên những vướng mắc lớn để có phương án giải quyết kịp thời. Các đội xây dựng: Là bộ phận trực trực tiếp tạo ra sản phẩm của công ty, xây dựng dài và mang tính đơn chiếc nên lực lượng lao động của công ty được tổ chức thành các đội. Ở mỗi đội có đội trưởng, đội phó, kỹ thuật viên, thống kê đội và công nhân lao động có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ sản xuất do lãnh đạo công ty giao. Việc tổ chức thành các đội xây dựng và tổ chức sản SV: Phương Thị Lan 20 Lớp: K11B
- Xem thêm -