Tài liệu Bao cao ton kho

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BÁO CÁO HÀNG NHẬP KHO THÁNG 4, 5 /2015 CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT TỔNG KHỐI LƯỢNG NHẬP KHO : 126,538. m3. - Tổng tiền hàng: 2.787.854.000 đồng. 2. CHI TIẾT: - Gỗ lim hộp : 67,207 m3 - Thành tiền: 1.680.000.000 đ 3. Gỗ lim tận dụng: 35,523 m3. - Thành tiền: 248.661.000. đ 4. Gỗ lim quy cách: 23,808. m3. - Thành tiền: 859.193.5600 đ. 5. Số lượng hang bán ra: 15.05m3. - Xưởng Anh Hân : 5 m3 - Xưởng Anh Nam : 5,3 m3. - Xưởng Anh Thông : 4,75 m3. - Công Ty Nam Khánh: 3 m3 + tổng đã bán: 18,05 m3.. + Tổng số tiền : 540.000.000. đồng Số tiền đã thanh toán: 60.000.000. đồng Số tiền còn phải thu nợ: 480.000.000. đồng. 6. Hàng tồn kho: 108.488 m3. 7. Tổng tiền: 2.307.854.000. đồng. 8. Số nợ phải trả tiền hàng: không. 9. Nợ phải thu: 480.000.000. đồng. Người lập Bùi ngọc Tam Thanh hóa, Ngày 30 tháng 5 năm 2015 Giám Đốc Hoàng Kim Trọng
- Xem thêm -