Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty tnhh tm& dv dl tân phú

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú MỤC LỤC MỤC LỤC ............................................................................................................................... 1 Chƣơng I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỰC TẬP .............................................................. 2 Giới thiệu sơ lƣợc về công ty Tân Phú ......................................................................... 2 I. II. Qúa trình hình thành và phát triển ............................................................................ 2 III. Cơ cấu tổ chức của công ty ....................................................................................... 3 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức ............................................................................................. 3 2. Nhiệm vụ các phòng ban ....................................................................................... 3 3. Những thuận lợi, khó khăn và chiến lƣợc kinh doanh của công ty du lịch Tân Phú ... 4 Chƣơng II NHẬT KÍ THỰC TẬP........................................................................................... 6 Khái quát tiến trình thực tập: ............................................................................................... 6 Thời gian và nội dung đào tạo cụ thể: ................................................................................. 6 Chƣơng III CÁC CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH ................................................................... 12 TP.HỒ CHÍ MINH _ NHA TRANG NGÀN NĂM BIỂN GỌI ....................................... 12 SƠ ĐỒ TOUR ................................................................................................................... 15 II. Thuyết minh trên tuyến ................................................................................................. 22 Chƣơng IV GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN ............................................................................. 61 I. Giải pháp phát triển kinh doanh lữ hành của công ty Tân Phú ...................................... 61 1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trƣờng và xác định tập khách hàng hợp lý......... 61 3. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ ................................................................... 61 II. Các kiến nghị đề xuất .................................................................................................... 62 1. Những kiến nghị và đề suất với công ty .............................................................. 62 2. Những kiến nghị và đề xuất với ngành du lịch ................................................... 62 KẾT LUẬN ........................................................................................................................... 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................................... 64 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú Chương I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỰC TẬP I. Giới thiệu sơ lược về công ty Tân Phú Tên công ty: Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú Địa chỉ: 21 Cƣ Xá Độc Lập A. phƣờng Tân Quý. Quận Tân Phú. TP. HCM Điện thoại: (08) 39 897 562 – 39 899 100 _ Fax: (08) 39 897 493 Email: Tânphu@yahoo.com Website: www.tanphutourist.com.vn Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh các loại dịch vụ:  Du lịch trong nƣớc.  Tổ chức sự kiện (Event – Mice – TeamBuilding).  Cho thuê xe du lịch. Phƣơng châm hoạt động: “Mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng”. Tiêu chí kinh doanh:  Bảo đảm thực hiện đúng cam kết;  Bảo đảm cung cấp những sản phẩm đã đƣợc chọn lọc;  Bảo đảm giá cả hợp lý  Bảo đảm phong cách phục vụ nhiệt tình và chu đáo. II. Qúa trình hình thành và phát triển Công ty TNHH TM&DV, DL Tân Phú đã thành lập gần 10 năm, cũng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm – Tân Phú đã thực sự là nơi giúp quý du khách có những chuyến đi nghĩ mát thật sự hấp dẫn, bổ ích và đầy ấn tƣợng. Để không phụ lòng mong đợi và ủng hộ của du khách, Tân Phú đã và đang từng bƣớc nâng cao sự chuyên nghiệp của mình khẳng định tên tuổi Tân Phú vững mạnh trên thị trƣờng du lịch nội địa đồng thời đem đến cho khách hàng những dịch vụ tối ƣu nhất trong những chuyến thăm quan. Với phƣơng châm: Tân Phú là bạn đồng hành cùng bạn trên mội nẻo đƣờng. Chúng tôi hy vọng đƣợc sự ủng hộ của quý 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú khách trong thời gian tới. III. Cơ cấu tổ chức của công ty 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm 2 phòng quản lý (Giám đốc và Phó Giám đốc) và 5 phòng ban: phòng Nhân sự, phòng Kế toán, phòng Kinh doanh (chia thành 3 phòng nhỏ), phòng Điều hành, phòng Marketing. Bộ máy tổ chức của công ty gọn nhẹ và liên kết chặt chẽ với nhau. 2. Nhiệm vụ các phòng ban Giám đốc: là ngƣời có quyền quyết định cao nhất trong công ty và có trách nhiệm thông qua các hoạt động chủ đạo của công ty. Giám đốc trực tiếp quyết định vấn đề tài chính và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty. Phó Giám đốc: là ngƣời thực hiện theo sự phân công ủy quyền của Giám đốc 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú và hỗ trợ Giám đốc trong việc điều hành công ty. Ban Giám đốc có quyền hạn cao nhất phụ trách điều hành chung mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo định hƣớng chiến lƣợc đã đƣợc thông qua. - Phòng Nhân sự: quản lý nhân sự cho toàn công ty, phân bổ nhân sự, tuyển chọn nhân viên cho các phòng ban khi có yêu cầu. - Phòng Kế toán: thực hiện các nghiệp vụ kế toán tài chính, báo cáo thống kê, quyết toán tài chính, báo cáo thuế. - Phòng Kinh doanh: thiết kế và tổ chức các tour du lịch, lập các chiến lƣợc kinh doanh cho công ty, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, theo dõi chặt chẽ các hoạt động của công ty. - Phòng Điều hành: đàm phán với các đối tác trong nƣớc và quốc tế, giám sát và chịu trách nhiệm về chất lƣợng tour, thiết lập các quan hệ với đối tác, các nhà cung cấp dịch vụ, chăm sóc và khai thác khách hàng tiềm năng. - Phòng Marketing: phụ trách các vấn đề về quảng bá thƣơng hiệu, lập và bảo quản website, hỗ trợ phòng điều hành trong việc chăm sóc khách hàng. 3. Những thuận lợi, khó khăn và chiến lược kinh doanh của công ty du lịch Tân Phú 3.1. Thuận lợi Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của Việt Nam. Trong những năm gần đây do chính sách đổi mới nền thời kì mới mở của nền kinh tế của đất nƣớc có sự phát triển mạnh mẽ. TP. HCM đã đón một lƣợng lớn khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. Cùng với nhu cầu đi du lịch của mọi ngƣời ngày càng tăng. Đây là điều kiện thuận lợi để công ty kinh doanh hoạt động du lịch tìm kiếm khách hàng tiềm năng và mở rộng kinh doanh. Công ty có đội ngũ lao động trẻ nhiệt tình có trình độ, ham học hỏi tận tụy yêu thích công việc. Công ty có vị trí thận tiện cho việc kinh doanh của công ty. Công ty có quan hệ rộng với các nhà cung cấp, các cộng tác lâu dài và uy tín. 3.2. Khó khăn Trên thị trƣờng ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia kinh doanh du lịch 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú làm tăng tính cạnh tranh, cơ hội tìm kiếm và tạo ra lợi nhuận ngày càng khó khăn hơn. Thị trƣờng khách không ổn định, do dịch bệnh, do ảnh hƣởng của thời tiết khí hậu, khủng bố, tỷ giá ngoại tệ. 3.3. Chiến lược kế hoạch kinh doanh của công ty Đẩy mạnh khai thác các tour truyền thống với mức dịch vụ nhất định, giữ uy tín với khách hàng. Giữ vững nguồn khách hàng truyền thống, khai thác và mở rộng thêm thị trƣờng khách hàng mới, tạo nhiều tour đặc trƣng. Tăng cƣờng các dịch vụ bổ sung, nâng cao nghiệp vụ trong công tác phục vụ khách hàng để từng bƣớc tạo uy tín cho công ty. Trong quá trình thực hiện các tour du lịch cần bố trí nhân viên công ty đi khảo sát tuyến và học hỏi thêm kinh nghiệm. Công ty cần có chiến lƣợc quảng cáo, marketing, chăm sóc khách hàng, đào tọa và phát triển nghiệp vụ cho nhân viên một cách phù hợp để hoạt dộng kinh doanh của công ty đạt hiệu quả. Sắp xếp quản lý nhân viên , xây dựng tiêu chuẩn mới đề bạt cán bộ quản lý, chú trọng về trình độ chuyên môn, liên doanh liên kết với tổ chức cá nhân trong và ngoài nƣớc. Mở rộng mối quan hệ đối tác xây dựng chiến lƣợc kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.Đƣa ra sản phẩm cho từng thị trƣờng mục tiêu. 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú Chương II NHẬT KÍ THỰC TẬP Khái quát tiến trình thực tập: + Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 01/04/2011 đến ngày 25/05/2011. Số buổi thực tập: một tuần 2 buổi thứ 2 và thứ 3 + Thời gian: từ 8giờ 30 đến 11 giờ. + Hình thức thực tập: đƣợc tham gia khóa đào tạo của công ty trong khoảng thời gian kể trên. Sinh viên đƣợc học những quy trình tour thực tế, đƣợc học hỏi nhiều kinh nghiệm trên tour, biết đƣợc nghiệp vụ thực tế của một hƣớng dẫn viên cụ thể là nhƣ thế nào. Thời gian và nội dung đào tạo cụ thể: + Tuần 1 học về cảm nghĩ về nghề Hƣớng Dẫn viên và quy trình nhận bàn giao tour - Cảm nghĩ về nghề Hƣớng Dẫn viên - Quy trình nhận bàn giao tour  Thời gian đi  Chƣong trình tham quan  Số lƣợng khách (trƣởng đoàn)  Yêu cầu, điểm hẹn  Booking khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan  Tiền, tặng phẩm  Loại xe, số xe, số điện thoại tài xế, xe bao nhiêu chổ  Số điện thoại ngƣời điều hành, số điện thoại bên điều xe  Bản xác nhận tour, phiếu đánh giá nhận xét  Dặn khách mang theo một số vật dụng cần thiết trƣớc khi tham quan + Tuần 2 học về công tác chuẩn bị trƣớc khi đi tour, lời chào đoàn - Công tác chuẩn bị trƣớc khi đi tour  Thời gian đi 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú  Chƣong trình tham quan  Số lƣợng khách (trƣởng đoàn)  Yêu cầu, điểm hẹn  Booking khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan  Tiền, tặng phẩm  Loại xe, số xe, số điện thoại tài xế, xe bao nhiêu chổ  Số điện thoại ngƣời điều hành, số điện thoại bên điều xe  Bản xác nhận tour, phiếu đánh giá nhận xét  Dặn khách mang theo một số vật dụng cần thiết trƣớc khi tham quan  Cờ dẫn đoàn, loa tay, điện thoại, logo công ty, thẻ hƣớng dẫn, hợp y tế, vật dụng chơi trò chơi - lời chào đoàn  Giới thiệu tên công ty (đơn giản ngắn gọn, chú ý cách xƣng hô)  Giới thiệu tên hƣớng dẫn viên, tài xế, phụ xế, trƣởng đoàn, thành phần của khách trên xe (các nhóm, trƣởng nhóm)  Thông báo chƣong trình từng ngày đi  Tặng phẩm của công ty (nƣớc, khăn, nón, hợp y tế : tiêu chuân mỗi ngày, ý nghĩa của từng sản phẩm)  Xe bao nhiêu chổ,số điện thoại tài xế, hƣớng dẫn viên, số xe, đời xe, số ghế ngồi trên xe  Dăn dò khách cần mang theo những gì? Tập thuyết minh lời chào đoàn + Tuần 3 học về phƣơng pháp thuyết minh tổng quan tỉnh, thành phố, nơi dẫn khách đên… - Giải thích theo tên gọi ( truyền thuyết, giai thoại, lịch sử ) - Diện tích theo thống kê năm gần nhất (thông tin phải chính xác ) - Dân số, dân tộc sinh sống - Sự đa dạng về văn hoá - Vị trí địa lí (từ trung tâm này cách trung tâm kia là bao nhiêu km) - Địa hình, khoáng sản 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú - Khí hậu - Kinh tế - Lịch sử - Văn hoá – lễ hội - Điểm du lịch (cần nhấn mạnh những điểm tham quan co trong chƣơng trình) - Giao thông - Đặc sàn của tỉnh - Giá trị du lịch Chia nhóm thuyết minh + Tuần 4 học về thuyết minh tại điểm trên xe, cũng tƣơng tự nhƣ thuyết minh tại điểm. - tên gọi ( lịch sử của quá trình phát triển khu du lịch ), giải thích, địa chỉ - vị trí - lịch sử hình thành, năm xây dựng, ai xây dựng, theo mô tiếp nào, năm trùng tu - đặc điểm của công trình kiến trúc gắn liền với nhân vật nào ( thần tạo hây nhân tạo) - Nét đặc sắc nhất của chƣơng trình là gì?, hiện vật, cảnh điểm - Mục đích của việc tham quan - So sánh với các điểm tham quan khác ma khách biết - Thông báo thời gian khách tham quan - Chọn vị trí đứng sao cho phù hợp - Các di chuyễn của điểm tham quan - Hẹn điểm tập trung, giờ ra xe, thông báo khách ra xe đúng giờ Tập thuyết minh + Tuần 5 học về quy trình nhận và trả phòng khách sạn, thuyết minh chuyên đề. - quy trình nhận phòng khách sạn  Cung cấp tên khách sạn, điện thoại khách sạn, xác định lại dịch vụ, những dịch vụ cần thiết mà mình chƣa biết, dịch vụ nào miễn phí, dịch vụ nào trả tiền  Chia phòng đúng theo yêu cầu bàn giao 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú  Vị trí địa lí, địa chỉ và tiêu chuẩn  Vật dụng trong phòng tắm, phòng ngủ, điện thoại, máy nƣớc nóng…  Thang máy nằm ở đâu, dịch vụ đổi tiền, các nhà hàng, giặc ủi, hồ bơi, bar, phòng tập thể dục…  Các quy định của khách sạn khi về đêm  Thông báo số phòng, đọc tên số phòng, ai ở với ai  Thu các giấy tờ tuỳ thân của khách để khách sạn đăng ký tạm trú tạm vắng  Hành lý lấy hết khi xe đến, tự mang hay nhờ nhân viên khách sạn mang dùm  Chƣơng trình sau khi nhận phòng, thời gian tập trung để ăn tối  Thông báo giờ khởi hành  Mời khách vào phòng  Cung cấp danh sách đoàn cho lễ tân  Ghi lại số phòng, phát phiếu ăn sáng, phát card vidit cho khách  Sau khi an tối xong hẹn giờ khởi hành, nhờ lễ tân báo thức  Ngồi lại lễ tân 15 phút Thực hành thử - Quy trình trả phòng khách sạn  Dặn dò khách thu xếp hành lý càng gọn càng tốt không để lụp chụp trƣớc khi ngủ  Thời gian dậy, ăn sáng và trả phòng  Điểm tập trung hành lý, giờ xuất phát  Dặn khách trả chìa khoá và thanh toán các dịch vụ đã sử dụng  Thông báo chƣơng trình tiếp theo thông báo cho tài xế đón khách  Dặn dò khách kiểm tra lại hành lý, tƣ trang, quần áo…xuống quầy lễ tân trả phòng hổ trợ khách trả phòng  Nhận lại các giấy tờ có liên quan, danh sách đoàn  Xác nhận lại với lễ tân lần cuối cùng và lấy hoá đơn đỏ Thực hành thử + Tuần 6,7 học về quy trình đón khách tại sân bay, nhà ga, công ty… và lời 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú kết thúc tour - Đón khách tại công ty  Phải đến trƣớc khách từ 45 phút đến 1h  Kiểm tra xe đến hây chƣa, số xe, số ghế, trọng lƣợng, mang những thứ cần thiết lên xe : nƣớc, nón, khăn ….  Sắp xếp khách theo ghế đã ghi nhận trong vé ( nếu khách đoàn thì gặp trƣởng đoàn để sắp xếp chổ ngồi) Thực hành thử - Đón khách tại nhà Gas  Có mặt trƣớc 45phút  Kiểm tra số lƣợng  Phát vé cho khách (hoặc phát cho trƣởng đoàn)  Thông báo giờ xe chạy, số xe  Số ghế ngồi trên xe (loại nào, toa nào), thông báo về hành lý, chổ để hành lý cho khách  Nhắc nhở ngƣời kiểm toa báo cho khách biết là xuống nơi nào  Thông báo toa ăn ở vị trí nào trên xe Thực hành thử - Đón khách tại sân bay  Phải đến trƣớc 1giờ (đi trong nƣớc ), 2giờ (đi quốc tế ), hƣớng dẫn viên phải đến trƣớc khách 15 phút  Điện thoại cho khách đọc kỹ chuyến bay bao nhiêu giờ, số hiệu chuyến bay, điểm đón ở đâu…  Cung cấp số điện thoại cho khách, dặn khách mang theo đầy đủ giấy tờ (cmnd, passport, bằng láy xe, thẻ bảo hiểm…)  Đánh dấu tên khách đến đúng giờ  Ứng quà, tiền nếu có, gửi tặng phẩm cho khách tại điểm hẹn  Hổ trợ khách làm thủ tục  Dặn khách về hành lý ký gửi, hành lý sách tay, số tiền mang theo  Dặn dò khách những quy định về hàng không, cửa lên số mấy, số chổ ngồi 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú trên máy bay, cửa ra là số mấy… Thực hành thử - lời kết thúc tour  Khái quát lại chƣơng trình có những kỹ niệm gì vui  Lời cảm ơn đối với du khách đã sử dụng dịch vụ của công ty  Nói lời chia tay, lời cảm ơn  Giới thiệu thêm một số chƣơng trình kế tiếp của công ty  Lời cảm ơn đến bác tài, trƣởng đoàn  Nhắc nhở hành lý khi xuống xe Thực hành + tuần 8 trực tiếp dẫn tour Nha Trang + Tuần , 9 học xử lý tình huống và viết báo cáo thu hoạch Bài thuyết minh Tp. Hồ Chí Minh – Nha Trang (thời gian: 04ngày – 3 đêm –đi, về bằng xe ) + Hình thức học tập của sinh viên thực tập: Sinh viên đƣợc bàn giao đề tài báo cáo chuẩn bị ở nhà và đƣợc trình bày phần chuẩn bị của mình trên phòng học của công ty. Đƣợc anh Minh, anh Nam và anh Tịnh góp ý và mỗi sinh viên tự rút ra bài học làm kinh nghiệm cho bản thân 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú Chương III CÁC CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TP.HỒ CHÍ MINH _ NHA TRANG NGÀN NĂM BIỂN GỌI I. Chương trình tour TP. Hồ Chí Minh _ Nha Trang Nha trang ngàn năm biển gọi (thời gian: 04ngày – 3 đêm –đi, về bằng xe ) Ngày 01 : TP.HCM – NHA TRANG 5h00: xe và Hƣớng Dẫn Tân Phú đón quý khách tại điểm hẹn 5h30: Đoàn khởi hành đi Nha Trang, dừng ăn sáng tại Nhà Hàng Hƣng Phát 2, sau đó tiếp tục hành trình. 11h30: Đoàn dừng ăn trƣa tai Phan Thiết ( nhà hang hƣng phát 1 khu resort Mũi Né ), sau đó xe đƣa đoàn dọc theo cung đƣờng ven biển Hòn Rơm đi Nha Trang, quý khách sẽ có dịp chiêm ngƣỡng thắng cảnh Bàu Sen – Bàu Trắng (một trong những hồ nƣớc ngọt tự nhiên lớn nhất Bình Thuận, hai bên bờ hồ là những búp sen hồng rực rỡ ), trên đƣờng đi đoàn dừng chân tham quan bãi biển Cà Ná – một trong những khu du lich biển đẹp nổi tiếng của miền trung – đoàn tiếp tục hành trình dọc theo khu du lich Sông Lô – sân bay Cam Ranh đi Nha Trang. 16h00: Đoàn đến Nha Trang nhận phòng, quý khách tự do tắm biển Trần Phú. 18h00: Đoàn dùng cơm tối, tự do dạo phố. Ngày 02: DU LỊCH ĐẢO – VINPERAL LAND 6H30: Đoàn dùng điêm tâm sang – khởi hành đi ra cảng Cầu Đá, tại đây đoàn lên tàu vƣợt đại dƣơng đến với đảo con Sẻ Tre tham quan và tắm biển, trên đƣờng đi quý khách sẽ đƣợc chiêm ngƣỡng qua các danh lam thắng cảnh nhƣ: Bãi Sỏi, Làng Chài, Hòn Một, Hòn Ngọc Việt ngắm nhìn non nƣớc hữu tình, thơ mộng của miền thùy dƣơng cát trắng. 8h30: Tàu cặp đảo Con Sẻ Tre, quý khách tự do tắm biển, tham gia các trò chơi thể thao nhƣ: kéo dù, mô tô nƣớc, lƣớt ván, (trò chơi quý khách tự túc). 11h: Đoàn trở về đất liền dùng cơm trƣa, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi tự do. 15h00: Đoàn viếng chùa Long Sơn, tham quan nhà thờ Đá. 17h00: Đoàn dùng cơm chiều – xe đƣa quý khách đến Cầu Cảng Phú Quý – 12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú tại đây quý khách đi cáp treo đến tham quan KDL VINPERAL LAND – một trong những khu du lịch bậc nhất Việt Nam ( vé cáp treo quý khách tự túc ). Ngày 03: BÃI DÀI – KHOÁNG BÙN – THÁP BÀ 6H00: Đoàn dùng điêm tâm sang,khởi hành tham quan khu du lịch BÃI DÀI – một trong những khu du lịch biển đẹp nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa - quý khách tự do tắm biển tận hƣởng bầu không khí trong lành,mát dịu của miền Thùy Dƣơng cát trắng – thƣởng thức các loại hải sản tƣơi sống tại KDL ( phí tự túc ). 11h30: Đoàn về lại khách sạn dùng cơm trƣa, nghỉ ngơi. 14h30: Đoàn khởi hành tham quan Tháp Bà Po6Nagar – một trong những kiến trúc độc đáo của vƣơng quốc Chăm Pa còn lƣu lại trên đất Nha Trang, sau đó xe đƣa đoàn vào trung tâm du lịch khoáng bùn tháp bà (quý khách tự túc mua vé tham quan và tắm bùn) 16h00: Đoàn đi Chợ Đầm Nha Trang tham quan và mua sắm đặc sản biển. 18h30: Đoàn dùng món đặc sản nem nƣớng Ninh Hòa thay cho buổi cơm chiều. Ngay 04: NHA TRANG – TP. HCM 7h00: Đoàn trả phòng,dùng điêm tâm sang,tạm biệt TP Nha Trang khởi hành về TP .HCM, ghé tham quan cơ sở làm rƣợu nho tai Phan Rang. 11h00: Đoàn dừng ăn trƣa tại khu du lịch biển Cà Ná, nghỉ ngơi, tiếp tục hành trình ghé tham quan và mua đặc sản biển, thanh long tai Phan Thiết. 18h00: Đoàn về đến TP. HCM, chia tay – chào tạm biệt quý khách, hẹn ngày gặp lại. Kết thúc chương trình tham quan Giá trọn gói: 1.390.000 đồng/ khách (dành cho đoàn 40 – 50 khách ) 1.440.000 đồng/ khách (dành cho đoàn 30 – 35 khách ) 1.490.000 đồng/ khách (dành cho đoàn 20 – 25 khách ) (trẻ em dƣới 6 tuổi miễn phí, từ 6 -> 11 tính bằng ½ vé & ngủ chung giƣờng với bố ( mẹ) Giá trên bao gồm:  Vận chuyển: xe 45 chỗ ngồi, đời mới , máy lạnh suốt tuyến, ghế bật,… hiệu 13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú AERO SPACE HI – CLASS.  4 buổi ăn sang: phở, hủ tíu hoặc bánh mì ốp la + café , đá chanh, sữa…  7 buổi ăn chính cơm phần 5 món: canh chua hoặc lẩu + xào + 2 món mặn + rau trộn + tráng miệng + trà đá ( thực đơn ăn sẽ thay đổi hàng ngày ).  ở tại trung tâm TP Nha Trang các khách sạn: Thái Dƣơng – Khánh Trung – Hoàng Sơn – Sao Mai 2… tiêu chuẩn phòng lạnh, đầy đủ tiện nghi: tivi truyền hình cáp, máy nƣớc nóng lạnh,… ( mỗi phòng ở từ 2 – 4 ngƣời )  Hƣớng dẫn viên nhiệt tình, vui vẻ, phục vụ suốt tuyến.  Vé vào cổng các điểm tham quan theo chƣơng trình.  Bảo hiểm du lịch trọn tour ( mức bồi thƣờng 10.000.000 đồng/ngƣời/vụ ).  Tàu đi đảo Con Sẻ Tre. Nón du lịch + tặng một tấm hình lƣu niệm.  Ghế bố tại khu du lịch Bãi Dài.  Ghế Bố tại khu du lịch đảo Con Sẻ Tre.  Khăn lạnh ( 01 cái/ngƣời/ngày).  Nƣớc uống ( 01 chai ½ L / ngƣời / ngày ). Không bao gồm: thuế VAT . Vé cáp treo, vé tắm bùn và các chi phí khác. 14 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú SƠ ĐỒ TOUR XA LO HA NOI Nga 3 Tan Van Nghia Trang Thanh Pho KDL Suoi Tien Nga 3 Tram 2 Nha May CoCaCoLa cho Thu Duc Q9 Nga 4 Thu duc Sieu Thi CO.OP Nga 4 Binh Thai Nga 4 RMK Xi Mang Ha Tien Cau Rach Chiec San Tap Golf KDL Bo Cap Vang Nga 3 Cat Lai Tram thu phi Xa Lo Ha Noi Sieu Thi METRO Cau Sai Gon Cho Van Thanh Cau Vuot Van Thanh KDL Van Thanh Cau Van Thanh Binh Quoi - Thanh Da Nguyen Thi Minh Khai Nga 4 hang xanh TP HO CHI MINH v 15 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú QL 1A Nha Tho Rusokeo Cau Suoi Cat Mo Co Hang Hon ( 5 km ) Quoc Lo 56 Di Ba Ria ( 53 km ) Nga 3 Tan Phong Cong Vien Hoa Binh Trai K4 Nga 3 Long Khanh Nghia Trang Liet Si Long Khanh Bia Chien Thang Long Khanh Thi Xa Long Khanh Ben Xe Long Khanh Dai Tuong Niem Thi Xa Long khanh KDL Suoi Tre Vuon Cay Cao Su Tong Cong Ty Cao Su Dong Nai Doc Me Bong Con QL 20 Di Da Lat ( 232 km ) Nga 3 Dau Day TT Nghien Cuu Nong Nghiep Hung Loc Nha Van Hoa H.Thong Nhat UBND H.Thong Nhat Hung Phat 64 Hung Phat I Huyen Trang Bom Nha Hang Hung Phat II QL 1A 16 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú QL 1A Cau Song Phan Dinh Thay Thim ( 17 Km ) Ham Tan ( 20 Km ) TT. Lagi ( 22 Km ) Nga 3 Ham Tan - Nga 3 46 Rung Tanh Linh Cau Song Dinh Dau Nguon Tu Nui Lop Do Ra Ham Tan TT. Lac Tanh ( H. Tanh Linh ) Nui Ta Pao ( 40 Km ) Km 1762 Nga 3 Tan Minh Khu Vuc Rung La Trai Gian Z30D Dia Phan Tinh Dong Nai - Tinh Binh Thuan Cau Song Le Nui Mon Nui Chung LLLLan Chua Gia Lao Can Cu 1-2-3-4 Nui Can cu Xuan Tam Thi Xa Xuan Loc Duong Moi Nga 3 Ong Don Km 1798 Huyen Xuan Loc QL 1A 17 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú Tinh lo 706 Hon Rom Doi Cat Bay Lau Ong Hoang Thap Cong Thu Phi Posanu Di Doi Duong Nui Ta Zon SaRa Song Ca Ty Bao Tang HCM Cau Tran Hung Dao 1A Ql Truong Duc Thanh Nha Nu Si Mong Cam Nha Tho Chanh Toa ( Lac Dao ) Khu du Lich Suoi Cai Nga 3 Phan Thiet Km 1709 Cau Ong Nhieu Km 1725 Tram Thu Phi Ga Muong Man Nga 3Ham My H.Ham Thuan Nam Mui Ke Ga Nui Ta Lon ( 2Km ) Km 1734 Tinh Lo 712 18 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú Thap Po RoMe Mui Dinh Hon Vong Phu Cau Giac Dan Nui Ham Ech Nui Da Bac Xa Phuoc Diem Huyen Ninh Phuoc Ca Com Ca Na Bai Bien Ca Na Dia Phan Tinh Binh Thuan - Tinh Ninh Thuan Nui Gio Bien Cu Lao Cau ( Cu Lao Hon ) Nha May Muoi Vinh Hao Nuoc Suoi Vinh Hao Nha Trang 156 Km Khu Mo Da Trung Nguoi Cham Km 1608 Nga 4 Lien Huong Chua Hang Co Thach Nga 3 Tuy Phong Huyen Tuy Phong Km 1614 Phan Ri Cau Song Can Huyen Bac Binh Cho Lau Cau Luy Xa luong Son ( Trong Dua Hau Lay Hat ) TT. Luong Son Tinh Lo 706 19 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH TM&DV DL Tân Phú Xi Nghiep Cat Cam Ranh Xa Cam Hoa Xa Cam Tan San Bay Cam Ranh ( 12Km ) Xa Cam Duc QL. Cau Moi Thi Xa Cam Ranh Chua Tu Van Km 1509 Vinh Cam Ranh Huyen Cam Ranh QL 27B Km 1517 Tram Thu Phi Cam Thinh QL 27A Di Da Lat ( 130 Km ) Dan Toc Rac-Lay Dia Phan Tinh Ninh Thuan - Tinh Khanh Hoa Vinh Vinh Hy TT. Bac Ai Thap Hoa Lai Tuong Dai Nghia Trang Garai Bien Ninh Chu Thi Xa Phan Rang Suoi Nuoc Nong My A Nga 4 Phan Rang Cau Dao Long Huyen Ninh Phuoc Lang Gom Bao Truc Nga 3 My Hiep Lang Det My Nghiep Khu vuc Trong Nho 20
- Xem thêm -