Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa tiếng anh thương mại tại công ty anh ngữ quốc tế educare

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các thầy cô trƣờng Đại học Thƣơng Mại, đặc biệt là các thầy cô trong khoa tiếng anh trong suốt thời gian từ khi em mới bắt đầu vào trƣờng tới nay. Em cảm ơn các thầy cô đã luôn tạo điều kiện để chúng em có cơ hội học tập trong môi trƣờng tốt nhất và có hiệu quả nhất. Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn tới Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Phƣơng đã nhiệt tình chỉ bảo, hƣớng dẫn để chúng em có thể hoàn thành bản báo cáo thực tập này. Bên canh đó, em xin chân thành cảm ơn Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare đã tạo những điều kiện tốt nhất cho em đƣợc làm việc và tích lũy kinh nghiệm trong thời gian thực tập vừa qua. Trong quá trình thực tập, cũng nhƣ trong quá trình làm báo cáo dù em đã cố gắng cẩn thận nhƣng cũng khó tránh khỏi những sai sót, em rất mong các thầy cô thông cảm. Đồng thời do trình độ lý luận cũng nhƣ khả năng nghiên cứu khoa học còn hạn chế, nên em rất mong nhận đƣợc những ý kiến góp ý của các thầy, cô để em có thể hoàn thiện hơn về kiến thức. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Ngày 20 tháng 2 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Hƣơng i LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thế hội nhập ngày nay, tiếng anh đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong hoạt động giao tiếp và kinh doanh của con ngƣời. Không phải là ngoại lệ trong vòng xoáy thời cuộc đó, Việt Nam ngày càng phát triển và thịnh hành ngôn ngữ tiếng anh nhƣ một nhu cầu tất yếu. Ngày nay ngƣời học tiếng anh đã không còn chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thay vào đó là đếm trên đầu ngón tay những ngƣời không học tiếng anh. Xuất phát từ nhu cầu đó Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare đã ra đời nhằm tạo ra một môi trƣờng học tập tiếng anh chuyên nghiệp cho ngƣời học. Kể từ ngày thành lập tới nay đã qua 5 năm phát triển, Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare đã nỗ lực không ngừng và đạt đƣợc nhiều thành tích vƣợt bậc trong lĩnh vực đào tạo ngôn ngữ quốc tế này. Hàng nghìn sinh viên trong các trƣờng đại học trên địa bàn Hà Nội đƣợc đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp đã góp phần đƣa tên tuổi của Công ty Educare vƣơn xa hơn nữa. Định hƣớng phát triển của công ty là ngày càng mở rộng quy mô kết hợp với việc thu hút học sinh và quản lý chất lƣợng đào tạo trong ngành giáo dục này. Đƣợc sự cho phép của Khoa tiếng anh trƣờng Đại học Thƣơng Mại và Ban lãnh đạo Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare, em đã có cơ hội đƣợc tìm hiểu và nghiên cứu về Công ty một cách tổng quát. Qua quá trình thực tập với sự chỉ bảo nhiệt tình của Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Phƣơng cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, em đã có cơ hội làm việc và tổng kết ra bản báo cáo thực tập này. Nội dung báo cáo gồm 3 phần: Phần 1: Giới thiệu tổng quát về Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare Việt Nam Phần 2: Hoạt động kinh doanh của công ty Anh ngữ Quốc tế Educare Việt Nam Phần 3: Một số vấn đề đặt ra trong hoạt động kinh doanh và việc sử dụng tiếng anh của Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare Việt Nam ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................. i LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ ii MỤC LỤC ................................................................................................................. iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ........................................................................... iv CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY ANH NGỮ QUỐC TẾ EDUCARE VIỆT NAM ............................................................................................ iv 1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty ........................................................... 1 1.1.1 Khái quát ........................................................................................................... 1 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển ............................................................... 1 1.2 Lĩnh vực hoạt động của kinh doanh .................................................................... 3 1.3 Cơ cấu tổ chức ...................................................................................................... 4 CHƢƠNG 2: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ANH NGỮ QUỐC TẾ EDUCARE VIỆT NAM ....................................................................................... 7 2.1 Các thị trƣờng và sản phẩm chính ........................................................................ 7 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh ......................................................................... 7 2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2013: ......................... 7 2.2.2. Thực trạng hoạt động Marketing ..................................................................... 9 2.3 Đánh giá mức độ hiệu quả của các hoạt động Marketing .................................. 12 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐĂT RA TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ANH NGỮ QUỐC TẾ EDUCARE VIỆT NAM ......................... 13 3.1. Những vấn đề cấp thiết đặt ra ............................................................................ 13 3.2 Đề xuất củng cố chất lƣợng cho Công ty Educare ............................................. 15 3.2.1 Đề xuất về hoạt động quản lý .......................................................................... 15 3.2.2 Đề xuất về hoạt động Marketing ..................................................................... 16 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 17 iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh trong 6 tháng cuối năm ............................. 8 Bảng 2.2: Chi phí kinh doanh phải trả trong 1 tháng ................................................. 8 Bảng 2.3: Học phí tại Trung tâm Educare Việt Nam ............................................... 10 Bảng 2.4: Học phí của Educare Việt Nam ............................................................... 10 Bảng 2.5: Các khóa học của công ty anh ngữ quốc tế Educare ............................... 11 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Hình biểu đồ cấp độ.................................................................................... 4 Hình 1.2: Sơ đồ tổ chức công ty Anh ngữ Quốc tế Educare ...................................... 5 Hình 3.1 Thống kê mức độ hài lòng của bộ phận chăm sóc khách hàng ................. 14 iv CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY ANH NGỮ QUỐC TẾ EDUCARE VIỆT NAM 1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty 1.1.1 Khái quát - Tên công ty: Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare Việt Nam - Website: http://educare.vn/ - Trụ sở giao dịch: + Cơ sở 1: 3B – Tạ Quang Bửu – Hai Bà Trƣng – Hà Nội Số điện thoại: 04 2218 3355 Email: educare.tuvavien@gmail.com + Cơ sở 2: 11B – Ngõ 1 – Phạm Tuấn Tài – Cầu Giấy – Hà Nội Số điện thoại: 04 3793 1932 Email: Educare.28@gmail.com - Vốn điều lệ: 1 000 000 000 VNĐ 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Anh ngữ quốc tế Educare Việt Nam thành lập năm 2009 với 2 cơ sở Educare – Bách Khoa và Educare – Cầu Giấy theo mô hình Anh ngữ Quốc tế chuẩn Mỹ với 100% giáo viên ngƣớc ngoài có chứng chỉ sƣ phạm quốc tế. Giáo viên tại Educare 100% đến từ các nƣớc Mỹ, Vƣơng quốc Anh, Canada... Educare nhanh chóng trở thành một tổ chức Anh ngữ quốc tế uy tín tại Hà Nội nhƣ một địa chỉ đáng tin cậy trong việc phát triển anh ngữ giao tiếp chất lƣợng với chi phí hợp lý. Học tập với giáo viên nƣớc ngoài không còn là đặc quyền của những sinh viên có điều kiện kinh tế tốt nữa. Năm 2010, sự phát triển của Educare không chỉ dừng lại ở tiếng anh giao tiếp quốc tế, Educare tiếp tục phát triển đào tạo Toeic và đạt đƣợc thành tích đáng nể trong việc phổ cập Toeic tới sinh viên và giúp sinh viên đạt đƣợc chứng chỉ Toeic với thành tích cao.  Mục tiêu Trở thành một công ty đào tạo Anh ngữ Quốc tế uy tín, hiệu quả, chất lƣợng hàng đầu tại Hà Nội. 1 „Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình!” là tôn chỉ phát triển của công ty Anh ngữ quốc tế Educare Việt Nam nhằm truyền đạt những kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao, mang tới thành công cho mọi học viên. Educare Việt Nam chỉ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực duy nhất là giáo dục. Với sự chuyên môn hóa cao, công ty mong muốn mang đến cho khách hàng của mình sự hiệu quả và tối ƣu nhất cùng với chi phí thấp nhất và chất lƣợng cao nhất. “Vì sự thành đạt của bạn!” là phƣơng châm hành động của Educare Việt Nam hƣớng tới học viên. Bằng nỗ lực sâu sắc và sự tận tụy của mỗi cá nhân và của toàn công ty, dựa trên hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của học viên cũng nhƣ năng lực cải tiến không ngừng sẽ mang lại thành công và hiệu quả cho học viên bằng các khóa học chất lƣợng cao và ƣu đãi dịch vụ lớn.  Sứ mệnh: - Xây dựng một môi trƣờng học tiếng anh chuyên nghiệp, đáp ứng các nhu cầu rất thiết thực của học sinh – sinh viên Việt Nam. - Tìm kiếm những phƣơng pháp học ngoại ngữ hiệu quả nhất, xây dựng một công nghệ đào tạo Anh ngữ hiện đại để phát triển một cộng đồng chất lƣợng hơn cho xã hội. - Góp phần thúc đẩy, giúp thế hệ trẻ Việt Nam nhanh chóng và dễ dàng hội nhập quốc tế thông qua các hoạt động đào tạo anh ngữ quốc tế  Môi trường học tập: - Môi trƣờng học mang đậm ngôn ngữ và văn hóa của một quốc gia nói tiếng anh. - Khuyến khích học viên tham gia các hoạt động trong và ngoài lớp - Quan tâm sâu sát thông qua đội ngũ tƣ vấn nhiệt tình và xuất sắc nhằm trợ giúp học viên có nhu cầu.  Cam kết: - Educare Việt Nam cam kết mang lại một tiêu chuẩn mới về học tiếng anh. Tiêu chuẩn đó bắt nguồn từ đội ngữ giáo viên bản ngữ chất lƣợng, môi trƣờng học hiện đại và giáo trình ƣu việt. - Đƣa ra mức học phí thấp nhất cho học viên, Educare Việt Nam mong muốn giúp đỡ đƣợc nhiều học viên hơn để họ thành công hơn trong tƣơng lai. 2 - Nguyện vọng của Educare Việt Nam là nâng cao khả năng anh ngữ cho sinh viên Việt Nam, cải thiện điểm yếu của từng sinh viên khi học ngoại ngữ nhƣ kĩ năng nghe nói và phản xạ bằng tiếng anh, tƣ vấn các phƣơng pháp học tập phù hợp với từng bạn để bạn đạt đƣợc mọi mục tiêu anh ngữ của mình. - Ba năm tới tới, Educare Việt Nam mong muốn trở thành cái tên đầu tiên đƣợc nhắc đến mỗi khi sinh viên có nhu cầu phát triển kĩ năng nghe nói tầm quốc tế và đạt điểm số cao trong các văn bằng nhƣ Toeic, Ielts... 1.2 Lĩnh vực hoạt động của kinh doanh - Luyện Nghe nói và Phát âm: Khóa học đƣợc thiết kế đặc biệt chuyên sâu vào luyện hai kĩ năng Nghe và Nói để giao tiếp hiệu quả hơn hoặc đạt đƣợc thành công trong việc thuyết trình bằng Tiếng Anh trƣớc công chúng. - Tiếng Anh học thuật: Chƣơng trình tiếng anh tổng quát cho các kì thi lấy chứng chỉ quốc tế, khi phát triển đồng đều cả 4 kĩ năng: Nghe – Nói- Đọc- Viết. - Toeic: Chƣơng trình luyện thi Toeic nhằm rèn luyện các dạng đề và kỹ năng làm bài thi Toeic - Toefl & Ielts: Cung cấp các mẹo, chiến lƣợc ở các dạng bài thi nhằm giúp học viên đạt kết quả cao nhất. Hệ thống hóa kiến thức ngữ pháp và từ vựng phục vụ các kỹ năng luyện thi và phát triển kỹ năng thực hành riêng. Rèn luyện kỹ năng kiểm soát và sử dụng thời gian hợp lý qua kỹ năng, mẹo vặt nhận dạng bài thi. 3 Biểu đồ cấp độ: Hình 1.1: Hình biểu đồ cấp độ Biểu đồ này cho thấy trình độ tiếng anh của học viên sau mỗi khóa học. Công ty Anh ngữ Educare luôn cam kết mang đến chất lƣợng đào tạo tốt nhất với đội ngũ giảng viên 100% giáo viên bản ngữ. Biểu đồ cấp độ có thể giúp cho học viên nhìn thấy khả năng của mình nhƣ thế nào trƣớc khi tham gia khóa học và sau khi hoàn thành khóa học. 1.3 Cơ cấu tổ chức Đội ngũ nhân sự của công ty hiện có là 30 ngƣời, trong đó có 20 cán bộ, nhân viên tốt nghiệp Đại học trở lên. Đối với từng hoạt động cụ thể, công ty có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sáng tạo và nhiệt tình. Đứng đầu là giám đốc trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty, quyết định chiến lƣợc phát triển của Công ty, tiếp theo là trƣởng phòng các Ban của công ty: Phòng Kế toán, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Marketing, Bộ phận Nôi dung, Bộ phận tuyển sinh, Bộ phận nghiên cứu Marketing, Bộ phận Sales. 4  Sơ đồ tổ chức: Giám đốc Ông Lƣơng Hồng Thái Phòng quản lý đào tạo Kế toán Marketing Bà Nguyễn Hồng Nhung Bà Nguyễn Thị Vân Anh AnhAnh Ông Lê Thanh Tùng c Bộ phận Nội Dung Ông Paul cc Bộ Phận Quản lý tuyển sinh Bộ phận nghiên cứu Marketing Bà Lê Ông Lƣơng Minh Hồng Hạnh Bộ phận sales Ông Lê Huy Hình 1.2: Sơ đồ tổ chức công ty Anh ngữ Quốc tế Educare  Chức năng của các bộ phận: Nhìn vào sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Educare Việt Nam có thể thấy rằng bộ máy tổ chức quản lý tƣơng đối đơn giản, thống nhất và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Đây là bộ máy tổ chức quản lý theo kiểu quản trị trực tuyến – chức năng. - Giám đốc là ngƣời có quyền hành cao nhất nắm toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty, trƣởng phòng các ban có trách nhiệm trợ giúp cho giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch và chiến lƣợc kinh doanh, đồng thời trực tiếp phụ trách công việc của công ty. - Phòng kế toán: Quản lý ngân quỹ, theo dõi tình hình thu, chi của công ty, quản lý tất cả các hóa đơn, chứng từ của công ty, có trách nhiệm báo cáo tình hình ngân quỹ cho nhà quản trị khi cần thiết. 5 - Phòng quản lý đào tạo: Có nhiệm vụ nắm bắt chính xác các số liệu về tình hình kinh doanh của công ty theo từng thời kỳ nhất định, xây dựng kế hoạch chiến lƣợc kinh doanh. - Phòng Marketing: chịu trách nhiệm về công tác quản lý truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện, xây dựng và quảng bá thƣơng hiệu cho công ty. - Bộ phận nội dung: chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm qua từng giai đoạn cụ thể. - Bộ phận quản lý tuyển sinh: tƣ vấn các khoá học và sắp xếp lịch học; hỗ trợ học viên trong việc xác định trình độ tiếng anh và tham gia khoá học. - Bộ phận sales: Thực hiện việc giới thiệu các sản phẩm của công ty tới đông đảo khách hàng một cách sâu sát nhất. Đứng đầu phòng ban là các trƣởng, phó phòng. Họ có trách nhiệm thông báo cho Giám đốc về tình hình hoạt động của đơn vị mình theo định kỳ. Ngoài ra họ còn có trách nhiệm giúp Giám đốc đƣa ra những ý tƣởng kinh doanh phù hợp. 6 CHƢƠNG 2: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ANH NGỮ QUỐC TẾ EDUCARE VIỆT NAM 2.1 Các thị trƣờng và sản phẩm chính Hiện nay tiếng Anh đã ngày càng trở thành công cụ cần thiết cho không chỉ công việc học tập mà còn góp phần không nhỏ đối với sự thành công của các doanh nghiệp. Nắm bắt đƣợc nhu cầu này, Trung tâm Educare Việt Nam đã ra đời với mục tiêu trở thành một trung tâm Anh ngữ toàn diện, chất lƣợng cao, phù hợp với mọi nhu cầu của xã hội. Sau 5 năm thành lập và hoạt động ( 2009-2014) Educare Việt Nam bƣớc đầu đã xây dựng cho mình một thị trƣờng đầy tiềm năng: - Các trƣờng Đại học, Cao đẳng đặc biệt thuộc khối ngành Kinh tế trên địa bàn thủ đô Hà Nội( Đại học Thƣơng Mại, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Đại học Thủy Lợi, Đại học Đại Nam…) - Các Doanh nghiệp liên doanh, các công ty có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Hiện nay, học sinh, sinh viên và những ngƣời đi làm đang là đối tƣợng có nhu cầu học Tiếng Anh cao nhất và trở thành khách hàng mục tiêu của Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare Việt Nam. 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh 2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2013:  Doanh thu từ các khóa học Tiếng Anh Trong 6 tháng cuối năm 2013, Educare Việt Nam đã khai giảng đƣợc hơn 15 khóa học, thu hút hơn 200 học viên đến từ các trƣờng Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thủ đô Hà Nội, đem lại nguồn thu đáng kể cho Công ty. Các khóa học Tiếng Anh chủ yếu bao gồm các khóa Luyện Nghe nói và Giao tiếp, Tiếng Anh tổng quát và luyện thi TOEIC. Kết quả cụ thể nhƣ sau: 7 Đơn vị: VNĐ Số lƣợng khóa Tháng Khóa học 7 Luyện nghe nói và Phát âm 2 90 000 000 Anh ngữ học thuật 2 120 000 000 Luyện nghe nói và Phát âm 3 150 000 000 Anh ngữ học thuật 2 110 000 000 Luyện nghe nói và Phát âm 2 100 000 000 Anh ngữ học thuật 2 125 000 000 Luyện nghe nói và Phát âm 2 95 000 000 Anh ngữ học thuật 2 100 000 000 11 Luyện nghe nói và Phát âm 4 200 000 000 12 Luyện nghe nói và Phát âm 1 50 000 000 Anh ngữ học thuật 2 140 000 000 8 9 10 học Tổng doanh thu Doanh thu 1 280 000 000 ( Nguồn từ Phòng Kế toán Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare Việt Nam) Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh trong 6 tháng cuối năm  Đánh giá tình hình chi phí kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2013 Đơn vị: VNĐ Loại hình chi phí STT 1 Lƣơng lao động 2 Chi phí cố định ( thuê địa điểm, cơ sở vật chất…) 3 Số tiền 5 000 000/ ngƣời/tháng Chi phí cho các hoạt động Marketing, hoạt động kinh doanh 30 000 000/ tháng 70 000 000/ tháng Tổng chi phí 85 000 000 ( Nguồn từ Phòng Kế toán Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare Việt Nam) Bảng 2.2: Chi phí kinh doanh phải trả trong 1 tháng Nhƣ vậy, vƣợt qua những khó khăn chung của suy thái kinh tế và sức cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty đào tạo tiếng anh, Công ty Educare Việt Nam đã thu đƣợc những kết quả đáng khích lệ. Với tổng số lãi là hơn 600 000 000 VND. Đây tuy chƣa phải là con số lớn nhƣng là một nguồn cổ vũ không nhỏ cho Educare cố gắng duy trì và phát triển qua những khó khăn trƣớc mắt của nền kinh tế nƣớc nhà. 8 2.2.2. Thực trạng hoạt động Marketing Educare Việt Nam đã có những hoạt động Marketing cụ thể nhằm quảng bá thƣơng hiệu và thu hút ngày càng nhiều học viên đến Trung tâm.  Thu hút khách hàng thông qua các chiến dịch quảng cáo, các sự kiện truyền thông Một số sự kiện truyền thông Educare Việt Nam đã tham gia và tổ chức: - Educare Việt Nam tài trợ cho Lễ tổng kết Kinh doanh của Oriflame 2011: Buổi lễ “ Tổng kết Kinh doanh 2011- Bùng nổ Danh hiệu Senior Manager” là một trong số các chƣơng trình hoành tráng của Oriflame tại Hà Nội đƣợc tổ chức vào ngày 7/ 12/ 2011 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ. Educare Việt Nam vinh dự là Nhà tài trợ chính thức cho sự kiện. Trong chƣơng trình này, Educare VIệt Nam đã trao các suất học bổng Tiếng Anh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc nhất cho hoạt động kinh doanh trong năm vừa qua. - Educare Việt Nam tài trợ cho cuộc thi nhảy I Luv Move It 2012: “ I Luv Move It” là cuộc thi nhảy Hiphop đậm chất sinh viên diễn ra tại Hội chợ 360 Độ Xuân do Trƣờng Đại học Kinh Tế Quốc Dân tổ chức. Educare Việt Nam trở thành nhà tài trợ in ấn chính thức cho cuộc thi đồng thời cũng trao tặng 12 phần quà giá trị cho các bạn sinh viên tham gia bốc thăm may mắn tại chƣơng trình. - Educare Việt Nam trao tặng học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Với mục tiêu khuyến học, việc tìm kiếm và trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là sự quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo Công ty Anh ngữ quốc tế Educare Việt Nam. Vào ngày 15/10/2011, Educare Việt Nam đã trao tặng 3 suất học bổng toàn phần, với tổng trị giá 7 000 000 đồng cho 3 sinh viên do Tổ chức trẻ em Rồng Xanh bảo trơ. - Ấn tƣợng Noel tại Educare Việt Nam và Tận hƣởng bữa tiệc sum vầy mang đậm sắc màu văn hóa Mỹ- Việt trong ngày “Thanksgiving Day” là những bữa tiệc ngoại khóa nhằm chào đón Giáng sinh và năm mới 2012 dành cho tất cả các học viên và nhân viên công ty Educare Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ Giảng viên nƣớc ngoài của Công ty. - Cuộc thi viết “ Educare Việt Nam trong tôi”: là nơi để các bạn học viên chia sẻ cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ, ý kiến của mình vể kỷ niệm vui, ấn tƣợng đặc 9 biệt, bài học hay, về giáo viên, những ngƣời bạn và về cả những gì chƣa hài lòng trong thời gian học tập tại Educare Việt Nam. - Chƣơng trình „ học viên may mắn‟ Với những trò chơi sôi nổi, những tiết mục biểu diễn ca nhạc, kịch hấp dẫn của học viên Educare bên cạnh đó là những phần quà vô cùng hấp dẫn dành cho các bạn học viên may mắn, chƣơng trình thực sự đã mang lại những phút giây sảng khoái cho tất cả các bạn tham gia vào ngày 14/4/2013.  Chính sách giá cả linh hoạt: Đối với một trung tâm Tiếng Anh chất lƣợng cao, mức giá Educare Việt Nam đƣa ra là hết sức cạnh tranh trên thị trƣờng. Đây là một mức giá tƣơng đối phù hợp với nhu cầu học Tiếng Anh của học sinh, sinh viên. Đồng thời Educare Việt Nam còn có chính sách đóng học phí làm 3 lần trong suốt khóa học, đảm bảo đem lại thuận lợi cho các bạn học sinh, sinh viên. Đơn vị: VNĐ Khóa học STT Học phí (VND) 1 Luyện nghe nói và Phát âm 4 500 000 2 Lớp Anh ngữ học thuật 5 000 000 3 Lớp luyện thi TOEIC 5 000 000 4 Lớp luyện thi IELTS 5 000 000 5 Lớp luyện thi TOEFL 5 500 000 ( Nguồn từ Phòng Kế toán Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare Việt Nam) Bảng 2.3: Học phí tại Trung tâm Educare Việt Nam Đơn vị: VNĐ Khóa học STT Học phí 1 Tiếng anh cơ bản 5 500 000 2 Tiếng anh giao tiếp 6 000 000 3 Tiếng anh nâng cao 6 000 000 4 GMAT 6 000 000 5 TOEIC 6 500 000 6 IELTS 7 000 000 (Source: website: www.equest.edu.vn) Bảng 2.4: Học phí của Educare Việt Nam 10 Với mỗi thời điểm, Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare Việt Nam luôn có chính sách học phí linh hoạt, phù hợp với nhu cầu học tập của học viên ( Giảm 5% học phí cho các học viên đăng kí theo đôi nhân dịp 14/2, giảm 20% học phí cho các khóa học Luyện Nghe nói, phát âm và Tiếng Anh tổng quát dành cho các khóa học khai giảng vào khung giờ hành chính).  Chính sách sản phẩm đa dạng: Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare Việt Nam luôn có các khóa học đáp ứng mọi nhu cầu của học viên nhƣ Luyện Nghe nói và Phát âm, Tiếng Anh học thuật, TOEIC, TOEFL & IELTS… Stt Các khóa Luyện Nghe 1 Mục tiêu học nói và Phát âm - Khóa học đƣợc thiết kề nhằm cải thiện kỹ năng nghe và nói cho học viên - Những kỹ năng này sẽ giúp học viên giao tiếp hiệu quả và thành công trong các bài thuyết trình - Phát triển toàn diện 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết. 2 Tiếng Anh học thuật - Hỗ trợ việc dịch thuật và nghiên cứu tài liệu nƣớc ngoài - Nâng cao ngữ pháp và củng cố từ vựng. - Phát âm chuẩn, tự nhiên và có phản xạ - Kết hợp phát triển ngữ pháp và từ vựng thông qua các chuyên đề trong cuộc sống nhƣ ngân hàng, tài chính, môi trƣờng, xã hội... 3 TOEIC - Phát triển kỹ năng đọc hiểu một cách toàn diện, nâng cao từ vựng để củng cố kỹ năng nghe trong các bài thi. - Giúp ngƣời học nói tiếng anh một cách tự tin và trôi chảy - Luyện tập về bài thi thông qua những bài thi thử và bài tập về nhà - Hệ thống hóa kiến thức và từ vựng 4 TOEFL & EILTS - Phát triển đầy đủ 4 kỹ năng vào mỗi giai đoạn, phù hợp với bài thi Ielts - Cung cấp những chiến lƣợc và mẹo làm bài để các học viên có thể đạt điểm cao trong kỳ thi. Bảng 2.5: Các khóa học của công ty anh ngữ quốc tế Educare 11 2.3 Đánh giá mức độ hiệu quả của các hoạt động Marketing - Hƣớng tới tƣơng lai, Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare Việt Nam rất quan tâm đến các hoạt động xây dựng thƣơng hiệu và đã đạt đƣợc nhiều thành quả đáng ghi nhận trong năm 2011.  Thu nhập Bộ phận tiếp thị kết hợp với các bộ phận khác tích cực hoạt động làm tăng doanh thu cho công ty Educare. Lợi nhuận ròng tằng từ 100 đến 300 triệu một năm  Mở rộng thị trường Trên địa bàn Hà Nội, Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare Việt Nam bắt đầu xây dựng đƣợc vị trí, trở thành một trung tâm Tiếng Anh tin cậy, hiệu quả đối với những ngƣời có nhu cầu học Tiếng Anh  Phát triển thương hiệu - Cùng với các hoạt động xây dựng thƣơng hiệu, các chƣơng trình khuyến mại, sự kiện truyền thông cũng mang lại hiệu quả không kém. Các sự kiện truyền thông tuy chƣa mang lại hiệu quả tức thì nhƣng xét về tính lâu dài, các chƣơng trình đã giúp Educare Việt Nam mở rộng thị trƣờng và xây dựng niềm tin đối với nhu cầu của học viên. - Các chính sách về giá cả có hiệu quả nhanh hơn, tác động mạnh đến doanh thu từng kỳ và luôn là một chính sách ƣu việt giúp Educare Việt Nam đáp ứng đƣợc mọi yêu cầu của học viên. Đặc biệt, chính sách đóng học phí thành 3 lần trong quá trình học là chiến lƣợc marketing đặc biệt của Educare Việt Nam và chỉ có Educare Việt Nam mới có, mang lại thế mạnh nhất định cho trung tâm trong thời gian đầu gia nhập thị trƣờng. - Tổ chức các buổi học thử miễn phí cũng là một chiến lƣợc marketing của Công ty giúp học viên có thể trải nghiệm một phần nào chất lƣợng đội ngũ giảng viên cũng nhƣ môt trƣờng học tập tại Educare Việt Nam.  Khả năng cạnh tranh . Educare Việt Nam đã có thể cạnh tranh trên một số thị trƣờng nhất định với các trung tâm lớn nhƣ: APOLLO, Equest… 12 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐĂT RA TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ANH NGỮ QUỐC TẾ EDUCARE VIỆT NAM Sau quá trình thực tập tổng hợp tại Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare Việt Nam, em nhận thấy rằng có một số vấn đề đặt ra cho Công ty trong thời gian tới nhằm đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Đó là một số vấn đề nhƣ sau: 3.1. Những vấn đề cấp thiết đặt ra  Mở rộng thị trường Sau 4 năm hoạt động, Công ty Educare Việt Nam đã đạt đƣợc nhiều thành tựu đáng kể nhƣ: tăng doanh thu, xây dựng đƣợc thƣơng hiệu... Tuy nhiên, sự phát triển này chƣa tƣơng xứng với tiềm năng của một công ty nhƣ Công ty Anh ngữ Quốc tế Educare. Trong cuộc phỏng vấn với ông Lƣơng Hồng Thái – Giám đốc công ty Educare, ông nói rằng “ để phát triển công ty Educare nói riêng hay một công ty đào tạo anh ngữ nói chung thì cần xem xét rất nhiều yếu tố”. Sản phẩm giáo dục là yếu tố quan trọng nhất. Các khóa học đa dạng với chất lƣợng cao có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của các khách hàng. Bên cạnh đó, Educare cần mở rộng thị trƣờng. Trong thời gian hoạt động, Educare vẫn chƣa đạt đƣợc thị trƣờng mong muốn. Khách hàng chủ yếu của công ty chỉ có sinh viên, chƣa mở rộng sang các doanh nghiệp. Trong một khoảng thời gian dài nữa, để có thể phát triển xa hơn thì bên cạnh việc tập trung vào chất lƣợng sản phẩm, công ty cần xây dựng một chiến lƣợc phù hợp để mở rộng thị trƣờng. Tóm lại, mở rộng thì trƣờng là một trong những vấn để cần Educare đầu tƣ hơn nữa.  Thúc đẩy hoạt động thương hiệu Educare là một công ty tƣơng đối mới trên thị trƣờng Hà Nội. Do vậy, công ty chắc chăn còn nhiều điểm cần khắc phục. Theo ông Lê Thanh Tùng- Trƣởng phòng Marketing thì hiện nay công ty còn những hạn chế nhƣ sau: Chƣa có những hoạt động Marketing hiệu quả và đƣa đƣợc vị thế của Educare trên toàn địa bàn Hà Nội. Thực tế cho thấy chất lƣợng của Educare cũng tƣơng đƣơng nhƣ của các trung tâm anh ngữ nổi tiếng khác nhƣ Apollo, Eques nhƣng vị thế của Educare lại không bằng họ. Trong thời gian hoạt động, Educare đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nên việc tập trung thúc đẩy xây dựng thƣơng hiệu chƣa đƣợc quan tâm triệt để. Hơn 13 nữa, vốn đầu tƣ cho hoạt động marketing còn nhiều hạn chế. Bên cạnh những điểm mạnh về đội ngũ nhân viên năng động, thị trƣờng tiềm năng Ban lãnh đạo cần đầu tƣ nhân lực và tài chính cho những hoạt đông marketing hơn nữa. Marketing trực tuyến là một công cụ vô cùng hữu hiệu để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng. Tuy nhiên Educare vẫn chƣa tận dụng đƣợc hết hiệu quả của nó.  Môi trường làm việc Môi trƣờng làm việc là một yếu tố quan trọng góp phần vào hiệu quả công việc trong công ty. Để tạo ra một môi trƣờng tốt, củng cố chất lƣợng công việc, một cấu trúc quản lý ổn định chúng ta cần sự đoàn hết của các thành viên. Sự kết hợp đó tạo ra một môi trƣờng làm việc hiệu quả, giảm áp lực. Tuy nhiên, ở Educare sự kết hợp giữa các phòng ban chỉ ở cấp độ trung bình. Khi đƣợc hỏi về mức độ hợp tác giữa các bộ phận, 5 ngƣời cho rằng ở cấp độ trung bình và chỉ 3 ngƣời cho rằng nó tốt. Những con số này cho thấy rằng có đến một nửa nhân viên cho rằng mội trƣờng làm việc ở Educare là không tốt.  Dịch vụ chăm sóc khách hàng Dịch vụ chăm sóc khách hàng là điểm đặc biệt của mỗi trung tâm tiếng anh. Một dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt sẽ thu hút nhiều khách hàng. Tuy nhiên, khi đƣợc hỏi về dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty anh ngữ Educare, thì có tới 40% ngƣời trả lời trung bình, 37% trả lời tốt và 20% là rất tốt. Đây là bảng kết quả chi tiết thông qua phiếu điều tra: 40% 37% 20% 3% Rất tốt Tốt Bình thường Thấp Hình 3.1 Thống kê mức độ hài lòng của bộ phận chăm sóc khách hàng 14 Educare tự hào mang đến chất lƣợng dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng. Nhƣng, dịch vụ chăm sóc khách hàng vẫn chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của họ. Bảng trên đã chỉ ra rằng rất nhiều khách hàng chƣa hài lòng với dịch vụ của Educare. Vì số lƣợng nhân viên hạn chế, nhiều khách hàng phải chờ tƣơng đối lâu để có thế đƣợc nghe tƣ vấn. Trong qua trình học, có tƣơng đối ít các hoạt động bổ trợ. Thƣ viện và các phòng chức năng là những dịch vụ quan trọng, nhƣng không phải trung tâm nào cũng đầu tƣ đƣợc vì chi phí đắt đỏ. Tuy nhiên, để trở thành một trung tâm chất lƣợng cao, Educare cần thiết phải đầu tƣ thêm hệ thống thƣ viện và phòng chức năng cho học viên.  Việc sử dụng tiếng anh Educare là một công ty tiếng anh sử dụng rất tốt các hoạt động giao tiếp bằng tiếng anh trong công ty. Ở Educare, hầu hết nhân viên đều học tập trong lĩnh vực ngôn ngữ tại các trƣờng đại học và cao đẳng trên toàn quốc. Các giáo viên đến từ Anh, Mỹ, Canada, Philipin... thƣờng xuyên có mặt tại công ty, tạo ra một môi trƣờng giao tiếp tiếng anh hiệu quả và thiết thực. Tuy nhiên, tần xuất của việc sử dụng tiếng anh là ngôn ngữ chính tại công ty chƣa cao, nhiều nhân viên mới còn bỡ ngỡ và chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu giao tiếp với giáo viên nƣớc ngoài. 3.2 Đề xuất củng cố chất lƣợng cho Công ty Educare Để có thể phát triển bền vững, công ty Educare nên nghiên cứu kỹ lƣợng những tình huống kinh doanh, sự cạnh tranh cũng nhƣ nguồn hoạt động để đƣa ra các quyết định. Hiện tại thu nhập của công ty vẫn ở mức hạn chế do nhiều yếu tốt. Để vƣợt qua đƣợc những khó khăn này, Educare cần giải quyết một vài vấn đề. 3.2.1 Đề xuất về hoạt động quản lý  Vốn Vốn là một vấn đề khó khăn đối với Educare. Tuy nhiên, Giáo dục lại là vấn đề ƣu tiên hàng đầu của Chính phủ. Chính phủ luôn có chính sách hiệu quả nhằm phát triển giáo dục. Do vậy, Educare nên tranh thủ nguồn hỗ trợ vốn từ chính phủ. Tiếp đó, công ty cần đầu tƣ nhiều hơn vào các hoạt động khách hàng, marketing. Công ty cũng cần đầu tƣ thêm vào cơ sở vật chất.  Nguồn nhân lực 15 Công ty cần khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên bởi cơ chế thƣởng phạt phù hợp. Để đội ngũ nhân viên tốt hơn, công ty cần khuyến khích nhân viên về cả tình thần lẫn vật chất. Để đạt đƣợc kết quả cao, công ty cần phải có chính sách thƣởng phạt rõ ràng. Sau những ngày làm việc căng thẳng, Educare nên tổ chức cho nhân viên kì nghỉ lễ trung bình 1-2 lần trên 1 năm. Những kì nghỉ này giúp nhân viên đƣợc nghỉ ngơi, hơn nữa còn tạo ra môi trƣờng gần gũi thân thiết giữa các thành viên trong gia đình Educare 3.2.2 Đề xuất về hoạt động Marketing  Marketing trực tuyến Những hoạt động marketing trực tuyến nối liền khoảng cách giữa khách hàng và công ty. Hơn thế nữa, nó còn giúp giảm chi phí. Để phát triển marketing trực tuyến, Educare cần mua vị trí quảng cáo tại các web nổi tiếng. Bên cạnh đó công ty cũng nên đăng bài trên internet qua báo, website, diễn đàn..  Dịch vụ chăm sóc khách hàng Educare cần xây dựng thƣ viện cũng nhƣ các phòng chức năng cho ngƣời học. Hơn nữa, các trang thiết bị và cơ sở vật chất cũng cần đƣợc cải tiến nhƣ: máy chiếu, máy tính cá nhân. Hiện nay, dịch vụ hậu mãi chƣa đƣợc thực hiện tốt, Educare cần lấy phản hồi của các khách hàng sau khóa học. Tiếp đó, công ty cần biết đƣợc mong muốn của khách hàng và đƣa ra những quyết định phù hợp. 16
- Xem thêm -