Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa tài chính ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phàn bắc á chi nhánh thái hà

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa tài chính ngân hàng MỤC LỤC MỤC LỤC ........................................................................................... LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................... PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHÀN ................................................................................................ 1 1. Giới thiệu về Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà .............................................................................................. 1 1.1 Tên đơn vị, địa chỉ ....................................................................... 1 1.2 Chức năng và nhiệm vụ cơ bản: .................................................. 2 1.3 Bộ máy tổ chức của Chi nhánh ................................................... 4 1.4 Ban lãnh đạo của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái ......................................................................................... 6 PHẦN II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG.................................................................................... 6 2.1 Tình hình huy động vốn. ............................................................. 7 2.3. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bắc Á- chi nhánh Thái Hà. ........................................................................................... 12 2.4. Các hoạt động khác tại chi nhánh............................................ 14 2.5. Nhận xét chung. ........................................................................ 17 PHẦN 3: NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT......................... 20 PHẦN 4: ĐỀ XUẤT HƢỚNG ĐỀ TÀI. ......................................... 22 SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa tài chính ngân hàng KẾT LUẬN ..................................................................................... 23 SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa tài chính ngân hàng LỜI NÓI ĐẦU Ngân hàng thƣơng mại là hệ thần kinh, trái tim của nền kinh tế, là dấu hiệu báo hiệu trạng thái sức khoẻ của nền kinh tế. Các ngân hàng mạnh, nền kinh tế mạnh. Ngƣợc lại, các ngân hàng yếu, nền kinh tế sẽ yếu kém. Thậm chí nếu ngân hàng đổ vỡ nền kinh tế sẽ lâm vào khủng hoảng và sụp đổ. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, tiến dần tới nền kinh tế thị trƣờng. Ngành ngân hàng với vị thế của mình trong nền kinh tế đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình phát triển đó. Là một sinh viên ngành ngân hàng, em nhận thấy, những hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng cũng nhƣ những yếu tổ tác động đến hoạt động của hệ thống ngân hàng là rất quan trọng. Vì vậy, đƣợc sự giúp đỡ của khoa Tài chính – Ngân hàng, các anh chị làm việc tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà và sự hƣớng dẫn tận tình của cô Nguyễn Thị Minh Hạnh, em đã có thêm những hiểu biết về hoạt động ngân hàng. Kết hợp kiến thức em đã đƣợc học trên giảng đƣờng, cùng thực tế trong quá trình thực tập, em đã hoàn thành bản Báo cáo thực tập tổng hợp về lịch sử hình thành, cơ cấu và tình hình hoạt động của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái hà Bản báo cáo thực tập tổng hợp gồm bốn phần - Phần một: Giới thiệu về đơn vị thực tập. SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa tài chính ngân hàng - Phần hai: Tình hình tài chính và một số kết quả hoạt động. - Phần ba: Những vấn đề đặt ra cần giải quyết. - Phần bốn: Đề xuất hƣớng đề tài khóa luận. SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1 Báo cáo thực tập tổng hợp 1 Khoa tài chính ngân hàng PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHÀN BẮC Á CHI NHÁNH THÁI HÀ - Giới thiệu chung về Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á ● Tên đầy đủ: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bắc Á. ● Tên tiếng Anh: North Asia Commercial Joint Stock Bank. ● Tên viết tắt: BAC A BANK. ● Website: www.nasbank.com.vn ● Địa chỉ trụ sở chính: 117 Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An. ● Văn phòng Hội Sở: 60 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ● Điện thoại: (84-38) 3844 277. Fax: (84-38)3 841 757. Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bắc Á có vốn góp là do các cổ đông có uy tín đóng góp, là một trong số các Ngân hàng thƣơng mại cổ phần có hoạt động kinh doanh lành mạnh, đồng thời là Ngân hàng thƣơng mại cổ phần có doanh số hoạt động kinh doanh lớn nhất khu vực miền Trung Việt Nam. 1. Giới thiệu về Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà 1.1 Tên đơn vị, địa chỉ Ngày 11/11/2006, Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bắc Á- chi nhánh Thái Hà đƣợc thành lập theo giấy phép số 1845 ngày 11/11/2006, là đơn vị trực thuộc hệ thống NHTM cổ phần Bắc Á, có trụ sở riêng tại số 80 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội. Chi nhánh có con dấu riêng đồng thời thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc. SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1 Báo cáo thực tập tổng hợp 2 Khoa tài chính ngân hàng Chi nhánh Thái Hà ban đầu là chi nhánh cấp 2 và chịu sự quản lí của chi nhánh Hà Nội, hiệu quả kinh doanh của chi nhánh đạt đƣợc những thành tựu đáng kể. Để khẳng định mình và mở rộng địa bàn hoạt động, ngày 9 tháng 11 năm 2006 NHNN và chủ tịch HĐQT ngân hàng đã ký quyết định nâng cấp thành chi nhánh cấp 1 theo giấy phếp kinh doanh số 0113014556 do Sở kế hoạch đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp. Ngay từ lúc mới hình thành và đi vào hoạt động, chi nhánh Thái Hà đã từng bƣớc hoàn thiện, củng cố lòng tin đối với khách hàng, cùng với sự chỉ đạo sáng suốt và bản lĩnh của ban lãnh đạo, chi nhánh đã đạt đƣợc nhiều kết quả tốt trong những năm vừa qua. Với vị trí địa lý thuận lợi có mật độ dân cƣ cao, chi nhánh Thái Hà đã tận dụng điều này nhằm gia tăng số khách hàng mới cũng nhƣ phục vụ tốt nhóm khách hàng quen thuộc. Hiện nay chi nhánh có khoảng 50 cán bộ công nhân viên, hầu hết đều tốt nghiệp đại học, biết sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ trong công việc chuyên môn, tuổi trung bình còn trẻ nên rất năng động, nhiệt tình và sáng tạo trong công việc. 1.2 Chức năng và nhiệm vụ cơ bản: Cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng bao gồm: - Huy động nguồn vốn: từ tiết kiệm của dân cƣ, từ các tổ chức kinh tế, nhận vốn điều chuyển từ các chi nhánh khác. SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1 Báo cáo thực tập tổng hợp 3 Khoa tài chính ngân hàng - Cho vay tiêu dùng, cho vay cầm cố, chiết khấu các GTCG: đƣợc thực hiện theo pháp luật và quy trình nghiệp vụ do NHTM cổ phần Bắc Á ban hành. - Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh nhƣ: Bảo lãnh vay vốn, Bảo lãnh hoàn thanh toán, Bảo lãnh bảo hành, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh dự thầu…. - Mở tài khoản thanh toán, tổ chức thanh toán cho khách hàng. - Mua bán ngoại tệ, thực hiện thanh toán cho khách hàng: khi khách hàng có nhu cầu mua ngoại tệ phù hợp với điều lệ quản lý ngoại hối thì chi nhánh thực hiện cân đối ngoại tệ để đáp ứng kịp thời. - Cân đối, điều hòa vốn: giữa chi nhánh với các phòng giao dịch trực thuộc và thanh toán giữa ngân hàng ngoài hệ thốn - Thực hiện việc lƣu trữ chứng từ: toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh đều phải đƣợc cập nhật trong máy tính. Chứng từ kế toán, kho quỹ tổ chức lƣu trữ tại chi nhánh cuối tuần chi nhánh kiểm tra lại toàn bộ số liệu trên đĩa mềm. Hồ sơ tín dụng, bảo lãnh thế chấp đều đƣợc tổ chức lƣu trữ theo chế độ hiện hành. - Đối với sổ sách báo cáo: chi nhánh mở các sổ sách để theo dõi các hoạt động theo quy định. Định kỳ hàng tháng, quý, năm lập các sao kê: dƣ nợ tín dụng, sao kê tiết kiệm, báo cáo bảo lãnh, cân đối tài khoản chi tiết nội bảng, cân đối tài khoản cấp 3 quy đổi ngoại tệ.\ SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1 4 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa tài chính ngân hàng 1.3 Bộ máy tổ chức của Chi nhánh Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức hoạt động của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà Ban Giám đốc Phòng Kế hoạch kinh doanh Phòng Thanh toán quốc tế Phòng kiểm tra kiểm toán Phòng Tín dụng Phòng Kế toán ngân quỹ Phòng hành chính nhân sự Phòng giao dịch - Phòng tín dụng: là phòng tham mƣu, giúp việc cho Ban giám đốc trong các hoạt động tín dụng của chi nhánh, chịu trách nhiêm trƣớc Ban giám đốc về an toàn, hiệu quả của các hoạt động đó trong quyền hạn và nhiệm vụ đƣợc giao. Thực hiện cá nghiệp vụ vè cho vay, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh vay vốn,thanh toán bằng L/ C,Xây SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1 Báo cáo thực tập tổng hợp 5 Khoa tài chính ngân hàng dựng kế hoạch cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo từng tháng quý và năm, … - Phòng thanh toán quốc tế: thực hiện các dịch vụ thanh toán quốc tế, Điều hành và tổ chức hoạt động thanh toán quốc tế để đạt đƣợc chất lƣợng dịch vụ đồng nhất trong chi nhánh. - Phòng kế toán ngân quỹ: Xây dựng kế hoạch, quản lý và điều hành các hoạt động kế toán, ngân quỹ tại chi nhánh, Tổ chức và kiểm soát việc thực hiện công tác kế toán, giao dịch, ngân quỹ, các công tác hỗ trợ tín dụng của chi nhánh; đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình, quy chế của ngân hàng và quy định của Pháp luật. Phòng hành chính: tham mƣu giúp việc giám đốc thuộc lĩnh vực hành chính, pháp chế, văn thƣ, lƣu trữ, lễ tân và tổng hợp báo cáo chung trong chi nhánh, Quản trị hành chính- văn phòng, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các phòng ban. - Phòng Kế hoạch kinh doanh : làm nhiệm vụ chính là huy động vốn từ dân cƣ và các tổ chức kinh tế , cho vay đối với nền kinh tế . Ngoài ra , phòng còn có nhiệm vụ lên kế hoạch tổng hợp , thông tin phòng ngừa rủi ro … - Phòng Kiểm tra, kiểm toán nội bộ : Thực hiện kiểm tra , kiểm toán nội bộ. - Phòng giao dịch : thực hiện việc giao dịch nhận gửi tiền cho khách hàng SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1 Báo cáo thực tập tổng hợp 6 Khoa tài chính ngân hàng 1.4 Ban lãnh đạo của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà + Giám đốc : Ông Thái Doãn Năm Phụ trách điều hành các công việc sau: ♦ Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của chi nhánh. ♦ Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phƣơng án đầu tƣ của chi nhánh. ♦ Kiến nghị phƣơng án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ chi nhánh. ♦ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong chi nhánh. ♦ Quyết định lƣơng và phụ cấp (nếu có) đối với ngƣời lao động trong chi nhánh, Tuyển dụng lao động. ♦ Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng. + Phó Giám đốc :Ông Nguyễn Thanh Tùng Nhiệm vụ của phó giám đốc là giúp việc cho giám đốc, chỉ huy điều hành các chức năng quản trị nhƣng ở mức độ sâu hơn, cụ thể hơn theo sự phân công và uỷ quyền của giám đốc và chịu trách nhiệm hoàn toàn trƣớc giám đốc về nhiệm vụ đã đƣợc giao. PHẦN II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG. SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1 7 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa tài chính ngân hàng 2.1 Tình hình huy động vốn. Trong thời gian vừa qua, nền kinh tế đã có rất nhiều biến động gây ra tác động vừa tích cực vừa tiêu cực tới nền kinh tế, ngành ngân hàng cũng không tránh khỏi. Chính vì thế hoạt động huy động vốn của toàn ngành nói chung cũng nhƣ của ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà nói riêng cũng đã có nhiều chuyển biến.. Khái quát công tác huy động vốn tại chi nhánh ta có: Bảng 1: Tình hình huy động vốn tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà: (Đơn vị: Tỷ Tỷ Tăng đồng) Năm Chỉ tiêu 1.TG và vay các TCTD 2.TGKH 3.Vốn tài trợ, ủy thác 2009 2010 2011 Vốn Tỷ Vốn huy trọng huy động (%) động (%) 167,2 42,0 247,6 36,3 69 8 25 7 228,9 57,6 431,1 63,3 45 0 88 3 1,289 0,32 2,019 0,3 SV: Phạm Thị Dung Tỷ Tăng trọng trƣởng (%) 48,04 88,34 56,63 Vốn huy trọng trƣởng động (%) 296,7 30,8 19 5 662,3 68,8 99 7 2,693 0,28 (%) 19,83 53,62 33,38 Lớp:K45H1 8 Báo cáo thực tập tổng hợp 397,5 4.Tổng 03 100 680,8 32 Khoa tài chính ngân hàng 100 71,28 961,8 81 100 41,28 (Nguồn:Bảng cân đối kế toán Ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà ). Qua bảng số liệu và biểu đồ ta có thể thấy đƣợc xu hƣớng về huy động vốn của chi nhánh theo chiều tăng lên. Năm 2009 là năm còn chịu nhiều tác động xấu do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 gây ra thế nhƣng trong năm này tại chi nhánh vẫn có sự tăng trƣởng so với năm 2008 về cả số tuyệt đối lẫn số tƣơng đối ( cụ thể: tiền gửi khách hàng tăng gần gấp đôi tức là 202,243 tỷ đồng và tiền gửi của các tổ chức tín dụng tăng 80,356 tỷ đồng). Tuy nhiên năm 2009 là năm phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế, lúc bấy giờ nền kinh tế đã có nhiều biện pháp để đối phó và khắc phục đƣợc các tác động cũng nhƣ các hậu quả không tốt của cuộc khủng hoảng, hơn thế nữa kết quả đạt đƣợc trong năm 2008 rất thấp chính vì vậy tƣơng quan năm 2009 sẽ cao hơn so với 2010 so sánh cùng kết quả đạt đƣợc trong năm 2009. Năm 2010 là năm mà nền kinh tế nƣớc nhà diễn ra rất là khởi sắc, hòa cùng nhịp điệu với nền kinh tế, tổng vốn huy động đƣợc của chi nhánh cũng tăng lên rất nhiều. Cũng qua bảng số liệu ta thấy đƣợc, chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn vốn huy động của chi nhánh vẫn là tiền gửi khách hàng, ngân hàng cân tăng cƣờng huy động thêm từ các nguồn khác. 2.2. Tình hình cho vay. SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1 9 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa tài chính ngân hàng Quán triệt phƣơng châm và mục tiêu của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bắc Á đề ra là : “ phát triển an toàn, hiệu quả ”. Hơn thế nữa cũng nhƣ các ngân hàng thƣơng mại khác đều thực hiện việc “ đi vay để cho vay” nhằm thu đƣợc lợi nhuận, chính vì vậy song song với việc phát triển nguồn vốn huy động đƣợc thì công tác cho vay của chi nhánh cũng đƣợc tăng cƣờng mạnh mẽ hơn. Từ các số liệu thu thập đƣợc về tình hình cho vay của chi nhánh trong các năm vừa qua do phòng kế toán của chi nhánh cung cấp, có thể khái quát đƣợc công tác cho vay của chi nhánh bằng bảng số liệu sau: Bảng 2: Tình hình cho vay theo thời gian: (Đơn vị: tỷ đồng). Năm Chỉ tiêu 2009 Số tiền 2010 Tỷ trọng (%) Số tiền 2011 Tỷ (%) g (%) 9,84 229,0 56,5 328,4 56,9 hạn 68 5 99 2 2.Trung 136,7 33,7 181,3 31,4 hạn 00 1 90 3 3.Dài hạn 38,57 9,74 67,23 11,6 6 5 577,1 100 4.Tổng 405,0 SV: Phạm Thị Dung 100 Tỷ Tăng trọng trƣởn Số tiền trọng trƣởng 1.Ngắn 5 Tăng (%) 473,04 64,7 9 36,42 1 32,69 191,23 26,1 7 (%) 5,43 6 74,30 66,743 9,13 0,73 42,48 731,02 100 26,67 Lớp:K45H1 10 Báo cáo thực tập tổng hợp 68 Khoa tài chính ngân hàng 25 9 ( Nguồn: phòng kế toán ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà). Từ biểu đồ thể hiện cùng bảng số liệu ở trên ta thấy rằng, hiện nay tại chi nhánh Thái Hà vẫn chủ yếu là cho vay ngắn hạn. Năm 2010 đã có sự tăng lên lớn hơn năm 2011 cả về con số tuyệt đối lẫn tƣơng đối ( năm 2010 tăng 172,057 tỷ đồng; năm 2011 tăng 153,904 tỷ đồng ). Cũng có thể lý giải về điều này, bởi năm 2009 là năm phục hồi nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng, các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục diễn và bình thƣờng và ngày càng mở rộng nên nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp tăng lên. Hơn nữa năm 2010 còn bị hạn chế cho vay bởi thông tƣ số 13. Trong 3 năm qua nhìn chung hoạt động cho vay của chi nhánh đã có xu hƣớng phát triển hơn cùng với sự tăng trƣởng của hoạt động huy động vốn. Bảng 3: Tình hình cho vay theo chất lƣợng nợ: (Đơn vị: tỷ đồng). Năm 2009 2010 Tỷ Chỉ tiêu Số tiền trọng (%) 1.Nợ đủ tiêu chuẩn 2011 Tỷ Số tiền trọng (%) Tỷ Số tiền trọng (%) 397,785 98,20 564,255 97,77 720,283 98,53 SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1 11 Báo cáo thực tập tổng hợp 2.Nợ cần chú 4,741 1,17 9,465 1,64 8,407 1,15 1,506 0,37 1,845 0,32 0,804 0,11 0,435 0,11 0,866 0,15 0,877 0,12 0,601 0,15 0,694 0,12 0,658 0,09 405,068 100 577,125 100 731,029 100 ý. 3.Nợ dƣới tiêu chuẩn 4.Nợ nghi ngờ 5.Nợ có khả năng mất vốn 6.Tổng Khoa tài chính ngân hàng ( Nguồn: phòng kế toán ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà ). SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1 12 Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa tài chính ngân hàng Nhìn chung chất lƣợng các khoản cho vay của Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Thái Hà là tốt. Tỷ lệ nợ xấu ( nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5) thấp.Năm 2009 là 0,63%; năm 2010 là 0,59%; năm 2010 là 0,32%. Tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn trong năm 2010 đã tăng lên về số tuyệt đối nhƣng sang năm 2011 lại có sự giảm xuống, đây là một dấu hiệu tốt về hoạt động cho vay tại chi nhánh. Tỷ trọng nợ đủ tiêu chuẩn năm 2010 có sự sụt giảm nhƣng bƣớc sang năm 2011 lại có sự tăng lên, điều này chứng tỏ đƣợc nhiều yếu tố trong hoạt động tín dụng của ngân hàng đã có sự chuyển biến theo chiều hƣớng tích cực. Chi nhánh cần phát huy tốt điều này để có thể duy trì trạng thái tín dụng tốt. Tích cực tìm hiểu, áp dụng các biện pháp để giảm tỷ lệ nợ xấu nhƣ nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ tín dụng, tăng cƣờng sử dụng công nghệ ngân hàng vào hoạt động cho vay… 2.3. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bắc Á- chi nhánh Thái Hà. Lợi nhuận trƣớc thuế đƣợc phản ánh cụ thể qua các số liệu trong bảng nhƣ sau : Bảng 4: Lợi nhuận trƣớc thuế của NHTM cổ phần Bắc Á- chi nhánh Thái Hà: (Đơn vị: tỷ đồng). Năm Chỉ tiêu Tăng 2009 2010 trƣởng (%) SV: Phạm Thị Dung Tăng 2011 trƣởng (%) Lớp:K45H1 13 Báo cáo thực tập tổng hợp Số tiền 7,685 11,065 Khoa tài chính ngân hàng 43,98 17,163 55,11 ( Nguồn: BCKQKD ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà ). Từ bảng số liệu và biểu đồ thể hiện lợi nhuận trƣớc thuế của chi nhánh ta thấy đƣợc hiện nay chi nhánh đang hoạt động khá tốt, thu đƣợc lợi nhuận dƣơng và có xu hƣớng tăng qua các năm, tốc độ tăng trƣởng về lãi kinh doanh rất tốt dù năm 2010 và 2011 nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2010 chi nhánh có lợi nhuận trƣớc thuế cao mặc dù năm này còn gặp rất nhiều khó khăn, cùng với sự phát triển của đất nƣớc năm 2011 chi nhánh đã đạt đƣợc tốc độ tăng trƣởng về lợi nhuận rất tốt. Bảng 5: Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ ngân hàng và kinh doanh ngoại tệ của NHTM cổ phần Bắc Á- chi nhánh Thái Hà. ( Đơn vị: triệu đồng). Chỉ tiêu Dịch vụ ngân hàng Kinh doanh ngoại tệ Lợi Năm Thu Chi 2009 739,688 361,938 377,75 nhuận Thu Chi Lợi nhuận 3.308,75 5195,875 1887,125 SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1 14 Báo cáo thực tập tổng hợp 2010 1507,188 586,5 920,688 Khoa tài chính ngân hàng 4876,313 2674,18 2202,133 2011 1899,057 709,665 1189,389 6778,075 4691,278 2086,797 ( Nguồn: BCKQKD ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà ). *Về hoạt động dịch vụ ngân hàng: lợi nhuận qua các năm của chi nhánh đều dƣơng, tuy nhiên lợi nhuận của hoạt động này còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng lợi nhuận của chi nhánh, nguyên nhân là do các sản phẩm dịch vụ của chi nhánh còn chƣa thật đa dạng, hiện tại vẫn chủ yếu là các sản phẩm truyền thống nhƣ thanh toán trong nƣớc, thanh toán quốc tế, phát hành và thanh toán thẻ nội địa, chi trả kiều hối, bảo lãnh trong nƣớc. Tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận của hoạt động này khá ổn định qua các năm, năm 2010 tăng trƣởng rất cao ( năm 2010 tăng 43,73%; năm 2011 tăng 29,18%). *Về kinh doanh ngoại tệ: hoạt động này đạt đƣợc doanh số rất cao trong 3 năm vừa qua. Mặc dù trong năm 2009 không đạt đƣợc lợi nhuận nhƣng trong cả 3 năm chi nhánh vẫn luôn đáp ứng đƣợc lƣợng ngoại tệ để thanh toán theo nhu cầu của khách hàng. 2.4. Các hoạt động khác tại chi nhánh. Các hoạt động trong ngân hàng thƣơng mại ngày nay đã tiến một bƣớc khá xa so với các hoạt động ngân hàng truyền thống trƣớc đây. Với việc ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại cùng với sự phát triển của các loại hình dịch vụ hết sức đa dạng, phong phú, điều này đáp ứng đƣợc nhu cầu của nền kinh tế thị trƣờng linh hoạt và năng động. SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1 Báo cáo thực tập tổng hợp 15 Khoa tài chính ngân hàng *Hoạt động bảo lãnh: trong hoạt động của ngành ngân hàng, bảo lãnh đƣợc biết đến từ lâu và đang đƣợc sử dụng rộng rãi. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, dịch vụ này đƣợc các ngân hàng thƣơng mại hết sức quan tâm và thực hiện nhiều biện phápnhằm đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng lêntheo sự phát triển chung của nền kinh tế cùng với sự hội nhập kinh tế toàn cầu. Đối với các ngân hàng thƣơng mại nói chung và ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bắc Á nói riêng, cụ thể ở đây là chi nhánh Thái Hà đã có sự tăng lên một cách nhanh chóng cả về mặt con số cũng nhƣ về mặt chất lƣợng trong lĩnh vực bảo lãnh này. Mặc dù trong năm 2009 các hoạt động đều giảm sút do tác động của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu nhƣng bảo lãnh của NHTM cổ phần Bắc Á- chi nhánh Thái Hà lại không hề suy giảm. Trong năm 2010 và 2011, đang trên đà khôi phục nền kinh tế, hoạt động bảo lãnh của chi nhánh đã có bƣớc tăng trƣởng tốt. Chi nhánh đã cung cấp cho khách hàng một danh sách khá là đa dạng và phong phú về các hình thức bảo lãnh. Doanh số bảo lãnh năm 2009 là 613,28 triệu đồng; năm 2010là 768,93 triệu đồng và năm 2011 là 948,76 triệu đồng. *Hoạt động dịch vụ thanh toán: hoạt động thanh toán của chi nhánh đƣợc phát triển cả về thanh toán nội địa lẫn thanh toán quốc tế. Thanh toán quốc tế đƣợc thực hiện bằng việc sử dụng hệ thống tài chính viễn thông liên ngân hàng ( SWIFT ) với hệ thống các ngân hàng đại lý ngày càng mở rộng thông qua đầu mối là phòng thanh toán quốc tế ở hội sở chính, nhờ đó đã giúp cho quá trình SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1 Báo cáo thực tập tổng hợp 16 Khoa tài chính ngân hàng thanh toán của khách hàng xuất, nhập khẩu đƣợc diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn. Hiện tại chi nhánh cung cấp và hỗ trợ khách hàng các dịch vụ thanh toán quốc tế sau: Mở L/C nhập khẩu, Tiếp nhận và kiểm tra L/C xuất khẩu, thông báo cho quý khách hàng về việc nhận đƣợc L/C, sửa đổi L/C hoặc ý kiến của khách hàng về sửa đổi L/C nếu đƣợc yêu cầu, Tiếp nhận và thông báo chứng từ nhờ thu hàng nhập, Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ nhờ thu hàng xuất. Ngân hàng chịu trách nhiệm thanh toán đúng đủ và kịp thời theo L/C đã mở khi các bên liên quan thực hiện đúng theo các điều kiện của L/C. Trong năm 2011, tổng số L/C đã phát hành là 243 món với giá trị là 145,84 tỷ đồng; thanh toán chuyển tiền cho 392 món với giá trị lên tới 10,86 triệu USD; thực hiện chi trả kiều hối là 265 món với giá trị 813 nghìn USD, tăng 96 nghìn so với 2010. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế cần đƣợc khắc phục nhƣ: hàm lƣợng công nghệ thông tin trong các giao dịch còn thấp; cán bộ ngân hàng hầu nhƣ chƣa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh toán, trong khi đó một số cán bộ còn chƣa nhận thức đƣợc một cách đầy đủ về thái độ phục vụ khách hàng, còn tâm lý ỷ lại, không chủ động tìm hiểu nhu cầu, tìm kiếm khách hàng. Bên cạnh đó chi nhánh Thăng Long còn chịu hạn chế về quy mô, chính vì vậy hiện tại thu nhập từ hoạt động này còn chƣa tƣơng xứng, chiểm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thu nhập của chi nhánh ( khoảng 2% trong tổng thu nhập). SV: Phạm Thị Dung Lớp:K45H1
- Xem thêm -