Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu máy và phụ tùng

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC Phần 1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp ................................................. 2 1.1. Sự hình thành và phát triển chung của doanh nghiệp............. 2 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tô chức bộ máy của doanh nghiệp ...................................................................................................................... 3 1.3. Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của doan nghiệp .................... 5 1.4. Khái quát về các hoạt động kinh tế và nguồn lực của doanh nghiệp ...................................................................................................................... 6 1.5. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của chủ yếu của Công ty 7 Phần 2: Tình hình hoạt động quản trị nhân lực của Công ty .............. 8 2.1. Tình hình nhân lực và chức năng, nhiệm vụ của phòng tổ chức hành chính – bộ phận tổ chức quản trị nhân lực của Công ty .................................................................................................................................... 8 2.1.1. Tình hình nhân lực............................................................................ 8 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng tổ chức hành chính Công ty SPJ ..................................................................................................................... 9 2.1.3. Tổ chức phòng tổ chức hành chính Công ty SPJ ................. 11 2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân lực của Công ty SPJ ...................................... 12 2.2.1. Môi trường bên ngoài .................................................................... 12 2.2.2. Môi trường bên trong .................................................................... 13 2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty SPJ ....... 14 2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động ............................................... 14 2.3.2. Thực trạng về tổ chức, định mức lao động của SPJ .......... 16 2.3.3. Thực trạng về hoạch định nhân lực của doanh nghiệp .. 17 Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 1 Báo cáo thực tập tổng hợp 2.3.4. Thực trạng về phân tích công việc tại SPJ ............................. 18 2.3.5. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực tại SPJ .......................... 18 2.3.6. Thực trạng về đào tạo và tuyển dụng nhân lực tại SPJ ... 19 2.3.7. Thực trạng về đánh giá nhân lực tại SPJ ................................ 20 2.3.8. Thực trạng về trả công lao động tại SPJ ................................. 21 Phần 3: Một số vấn đề cấp thiết cần giải quyết của SPJ và định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp ...............................................................23 3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động của SPJ .................................. 23 3.2 Phương hướng hoạt động của công ty SPJ ................................... 24 3.3. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp....................................... 25 Phần 1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp 1.1. Sự hình thành và phát triển chung của doanh nghiệp Công ty cổ phần xuất nhập khẩu máy và phụ tùng - tên giao dịch là MACHINERY AND SPARE – PART IMPORT EPORT JOIN – STOCK COMPANY, tên viết tắt là SPJ, là một công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật Việt Nam. Trụ sở chính của công ty đặt tại 558 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội. SPJ là thành viên thuộc Bộ Thương Mại và đã có quá trình hoạt động trên 30 năm. Tiền thân của công ty cổ phần xuất nhập khẩu máy và phụ tùng là công ty phụ tùng I và công ty phụ tung II, thành lập năm 1965. Ngày 21/12/1974 Bộ Vật Tư đã ra quyết định số 759/VT – TCCP sát nhập công ty phụ tùng I và công ty phụ tùng II thành công ty phụ tùng trực thuộc Tổng Công Ty thiết bị phụ tùng. Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 2 Báo cáo thực tập tổng hợp Ngày 02/03/1992, Bộ Thương Mại đã ra quyết định số 163/TMDL – TCCP thống nhất Tổng Công Ty xuất nhập khẩu máy và Tổng Công Ty thiết bị phụ tùng thành Tổng Công Ty thiết bị máy và phụ tùng. Ngày 25/05/1993, Bộ Thương Mại kí quyết định số 618/TM – TCCP thành lập doanh nghiệp Nhà nước. Công ty trở thành đơn vị có chức năng hoạch toán kinh doanh độc lập nhằm thực hiện một số mục tiêu kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước thể hiện qua các nhiệm vụ kế hoạch hằng năm và trong dài hạn. Ngày 10/01/2003, Bộ Thương Mại kí quyết định số 918/TM – TCCP xóa bỏ Tổng công ty máy và phụ tùng, đổi tên thành Công ty phụ tùng trực thuộc Bộ Thương Mại, nhằm cải tiến bộ máy vốn đã cồng kềnh, làm giảm thiểu thời gian cũng như chi phí cho doanh nghiệp. Ngày 22/12/2004, SPJ được thành lập theo Luật Doanh Nghiệp và theo quyết định 1523/2004/QĐ – BTM của Bô Thương Mại về việc chuyển Công ty phụ tùng thành Công ty cổ phần xuất nhập khẩu máy và phụ tùng. 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tô chức bộ máy của doanh nghiệp Chức năng:  Chức năng thương mại: Công ty được phép kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ được giao, mở rộng phạm vi và quy mô kinh doanh các ngành nghề đã được cấp phép ở cả trong và ngoài nước. Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 3 Báo cáo thực tập tổng hợp  Chức năng sản xuất: Công ty được tổ chức hoạt động sản xuất hóa và dịch vụ gia công lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa, đóng mới các loại máy móc thiết bị phụ tùng, nguyên vật liệu cho sản xuất.  Chức năng cung ứng, tổ chức nguồn hàng: Đây là chức năng quan trọng đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được tiến hành nhanh chóng. Vì vậy công ty có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường để từ đó có chiến lược cung ứng và tổ chức nguồn hàng, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.  Chức năng tài chính và tổ chức nguồn vốn: Công ty sử dụng vốn và các quỹ một cách kịp thời để phục vụ nhu cầu của sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn và có hiệu quả. Công ty được phép huy động vốn không chỉ trong công nhân viên chức mà còn cả nguồn vốn ngoài doanh nghiệp để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh doanh theo quy chế quản lý tài chính kế toán của Nhà Nước quy định. Nhiệm vụ:  Quản lý, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, bảo đảm phát triển các nguồn vốn kinh doanh  Bảo đảm quyền lợi cho cán bộ công nhân viên trong công ty về môi trường làm việc tối ưu, các chế độ đãi ngộ hợp lý.  Nhập khẩu máy móc thiết bị hiện đại phù hợp với nhu cầu trong nước, đảm bảo tính hiệu quả cao. Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 4 Báo cáo thực tập tổng hợp  Thay đổi thích nghi với tình hình mới đê tiếp tục đóng góp sức mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Cơ cấu tổ chức bộ máy: Tổng Giám Đốc Phó Giám Đốc Phó Giám Đốc phụ trách chi nhánh TPHCM Phòng tài chính kế toán Phòng kinh doanh XNK Cửa hàng số 1 Chi nhánh Long Biên Chi nhánh Đông Anh Phòng tổ chức hành chính Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh Phó Giám Đốc Phòng kế hoạch Tổng kho máy và phụ tùng 1.3. Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của doan nghiệp Lĩnh vực hoạt đông  Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại mặt hàng: vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, ô tô, xe máy, máy, thiết bị, phụ tùng, phương tiện vận tải, đồ điện, ...  Đại lý các mặt hàng: xăng dầu, vật liệu xây dựng  Kinh doanh nhà, dịch vụ cho thuê nhà, tài sản, tư vấn, dịch vụ bưu điện  Sản xuất và dạy nghề cơ khí, may Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 5 Báo cáo thực tập tổng hợp Đặc điểm hoạt động Mặt hàng kinh doanh của công ty chủ yếu là các loại phụ tùng vật tư, vật liệu xây dựng. Các loại hàng hóa này chưa được sản xuất trong nước, vì thế phần lớn hoạt động của Công ty là nhập khẩu. Xuất khẩu chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. 1.4. Khái quát về các hoạt động kinh tế và nguồn lực của doanh nghiệp Nguồn nhân lực: Nhân lực là yếu tố rất quan trọng, chính vì vậy Công ty đã chú trọng từ khâu tuyển dụng đến khâu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển, nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên, người lao động phù hợp với yêu cầu của công việc, có chính sách khen thưởng kịp thời, đúng công sức người lao động bỏ ra và thăng cấp cho những người có nhiều thành tích và đóng góp trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm khuyến khích tinh thần lao động của mỗi nhân viên. Nguồn lực tài chính Tổng số vốn của Công ty là 46.730.289.104 đồng. Trong đó, vốn cố định là 23.133.327.425 đồng, vốn lưu động là 23.596.931.679 đồng Cơ sở vật chất kỹ thuật Các phòng ban thuộc Công ty đều được trang bị thiết bị hiện đại, hệ thống máy tính kết nối mạng nội bộ trong Công ty và kết nối internet băng thông rộng,.... Bên cạnh đó, các trung tâm kinh doanh thiết bị, máy và phụ tùng thuộc Công ty cũng được trang bị các thiết bị, phương tiện và công cụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh nhằm được hiệu quả cao nhất. Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 6 Báo cáo thực tập tổng hợp 1.5. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của chủ yếu của Công ty Bảng 1: Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần xuât nhập khẩu máy và phụ tùng SPJ giai đoạnh 2010-2012 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Tổng doanh thu 802.656 629.830 600.996 Các khoản giảm trừ 4.487 2.591,9 2.413,5 Doanh thu thuần 798.169 627.328, 598.584. 1 Giá vốn hàng bán 776.484, 609.913, 581.741, 2 Lợi nhuận gộp 6 5 2 21.648,8 17.324,6 16.823,3 Phí vận chuyển và lãi 11.935,1 9.926,5 9.834,4 vay Lợi nhuận 9.747,7 7.398,1 6.998,6 (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 20010- 2012) Từ số liệu bảng trên ta thấy: Lợi nhuận của công ty giảm không đồng đều qua các năm. Mức giảm từ 2010-2011 là 2349,6 triệu đồng, tương đương 24,10%, mức giảm từ năm 2011-2012 là 2749,1 triệu đồng, tương đương 5,4%.Lợi nhuận giảm trong các năm tử 2010-2012 là do sự ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng đang trong thời kỳ khủng hoảng, đi xuống. Chính vì vây, công ty đang tiến hành thay đổi phương hướng chiến lược nhằm Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 7 Báo cáo thực tập tổng hợp phù hợp với những biến động kinh tế đang diễn ra, hạn chế rủi ro trong kinh doanh,… Phần 2: Tình hình hoạt động quản trị nhân lực của Công ty 2.1. Tình hình nhân lực và chức năng, nhiệm vụ của phòng tổ chức hành chính – bộ phận tổ chức quản trị nhân lực của Công ty 2.1.1. Tình hình nhân lực Bảng 2: Tình hình lao động của Công ty 3 năm 2009-2011 Đơn vị tính: Người Năm Cơ cấu lao đông 2010 2011 2012 Tổng lao So sánh So sánh 2011/2010 2012/2011 Chênh Tỉ lệ lệch (%) lệch (%) 4,8 -8 7,3 2 5,7 105 110 102 5 30 35 37 5 Chênh Tỉ lệ động Đại Trình học, độ 16,7 cao đẳng Trung 50 55 49 5 10 -6 10,9 25 20 16 5 20 -4 20 cấp Phổ thông Giới Nam 58 60 58 2 3,4 -2 3,3 tính Nữ 47 50 44 2 4,3 -6 12 Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 8 Báo cáo thực tập tổng hợp (Nguồn: phòng tổ chức hành chính) Dựa vào bảng số liệu, tình hình lao động qua các năm không có nhiều biến động về số lượng, chất lượng cũng như cơ cấu.Giai đoạn năm 2010-2011 tổng số lao động tăng 5 người chiếm 4,8%, lao động trình độ đại học tăng 5 người, trung cấp tăng 5 người, phổ thông giảm 5 người. Giai đoạn 2011-2012 tổng số lao động giảm 8 người còn 102 người chiếm 7,3%, lao động trình độ đại học, cao đẳng tăng 2 người, trình độ trung cấp giảm 6 người, phổ thông giảm 4 người. Công ty không ngừng thực hiện các chính sách nhân sự kết hợp với hoạt động quản trị của bộ máy lãnh đạo nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng đủ nhu cầu về số lượng cũng như chất lượng trong giai đoạn kinh tế suy thoái hiện nay. 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng tổ chức hành chính Công ty SPJ  Nghiên cứu, soạn thảo các nội quy, quy chế về tổ chức lao động trong nội bộ Công ty.  Tham mưu cho Giám đốc trong việc giải quyết chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. Theo dõi, giải quyết các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, hưu trí, chế độ nghỉ việc do suy giảm khả năng lao động, các chế độ chính sách khác có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ cho cán bộ, công nhân. Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 9 Báo cáo thực tập tổng hợp  Nghiên cứu, đề xuất các phương án cải tiến tổ chức quản lý, sắp xếp cán bộ, công nhân cho phù hợp với tình hình phát triển sản xuất-kinh doanh.  Xây dựng các định mức đơn giá về lao động. Lập và quản lý quỹ lương, các quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng theo các quy định của Nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng hợp báo cáo quỹ lương doanh nghiệp.  Là thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của doanh nghiệp, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Là thường trực giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của doanh nghiệp.  Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương… theo quy định của pháp luật, quy chế và Điều lệ doanh nghiệp.  Quản lý con dấu của doanh nghiệp theo quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Bộ Công an.  Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của doanh nghiệp. Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị trình giám đốc phê duyệt. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê tài sản, các trang thiết bị làm việc của Văn phòng định kỳ hàng năm theo quy định.  Quản lý và điều phối xe ô tô phục vụ cán bộ doanh nghiệp đi công tác. Chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức khánh tiết các ngày lễ, đại hội, hội nghị, cuộc họp… Mua sắm văn phòng Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 10 Báo cáo thực tập tổng hợp phẩm phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  Thường trực, bảo vệ cơ quan, cơ sở vật chất, bến bãi, văn phòng doanh nghiệp. Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội.  Lưu trữ, bảo quản hồ sơ hình thành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng. Quản lý hồ sơ cán bộ, công nhân đang công tác tại doanh nghiệp theo quy định. 2.1.3. Tổ chức phòng tổ chức hành chính Công ty SPJ Phòng tổ chức hành chính Công ty có vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp thực hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, công tác hành chính, công tác nhân lực,...Phòng gồm 14 cán bộ, cụ thể: STT Họ tên 1 Nguyễn Chức danh công việc Đăng Trưởng phòng Khoa 2 Nguyễn Bá Anh Phó phòng Tuấn 3 Trần Phương Mai Phụ trách công tác bảo hiểm, quan hệ lao động,... 4 Bùi Thị Yến Phụ trách lao động tiền lương 5 Phan Thị Thư Phụ trách đào tạo, phát triển cán bộ 6 Trần Phương Thảo Phụ trách IT 7 Nguyễn Lan Anh Văn thư 8 Dương Thị Thủy Lễ tân Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 11 Báo cáo thực tập tổng hợp 9 Trần Đình Trung Bảo vệ 10 Trần Văn Tuấn Bảo vệ 11 Nguyễn Anh Tấn Lái xe 12 Phạm Văn Hưng Lái xe 13 Trần Thị Thảo Tạp vụ 14 Nguyễn Thị Lan Tạp vụ 2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân lực của Công ty SPJ 2.2.1. Môi trường bên ngoài  Môi trường vật chất và môi trường kinh tế: việc gia tăng dân số và cạn kiệt nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường làm cho sự cạnh tranh giữa các vùng, các quốc gia, các công ty thậm chí là giữa các cá nhân ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Sự phát triển kinh tế và tốc độ lạm phát đều có ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống và công ăn việc làm của người lao động. Chính vì vậy, Công ty thường xuyên có các chính sách nhân sự phù hợp để hỗ trợ người lao động trước các thách thức của kinh tế.  Môi trường công nghệ - kỹ thuật, thông tin: kỹ thuật hiện đại, công nghệ đổi mới khiến các công việc mới được hình thành. Chính vì vây người lao động cần phải được trang bị những kiến thức, kỹ năng mới. Thêm vào đó nghề cũ mất đi phải có đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và giải quyết những người dôi ra. Khoa học kỹ thuật hiện đại đã làm cho môi trường Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 12 Báo cáo thực tập tổng hợp thông tin ngày càng phát triển và thông tin trở thành một nguồn lực mang tính chất sống còn đối với Công ty.  Môi trường chính trị, pháp luật: Sự ổn định của chính trị, sự minh bạch, đồng bộ, nhất quán của hệ thống luật pháp ảnh hưởng mạnh mẽ đến các chính sách, phương hướng, chiến lược của Công ty. Chính sách nguồn nhân lực cũng sẽ bị ảnh hưởng từ những sự thay đổi đó.  Môi trường văn hóa – xã hội: Xã hội có nhiều nhóm người thuộc các tầng lớp khác nhau về tư duy, lối sống, nhu cầu, cách nhìn nhận về giá trị con người. Do đó ảnh hưởng đến tư duy và chính sách quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. 2.2.2. Môi trường bên trong Bên cạnh các yếu tố bên ngoài, hoạt động quản trị nhân lực còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố như mục tiêu, nhiệm vụ, quy mô công ty, văn hóa của tổ chức,...đồng thời cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ chính người lao động trong Công ty.  Mục tiêu của công ty: trong suốt quá trình hình thành và phát triển, mục tiêu của công ty chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi sự biến động của nền kinh do đó nhu cầu nhân lực, trình độ người lao động, các chính sách đãi ngộ cũng có những chuyển biến theo trong từng thời kỳ.  Quy mô: không ngừng mở rộng quy mô với các của hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng với các đại diện bán hàng ở các tỉnh thành khác công tác tuyển dụng, hoạch định nhân lực được triển khai thường xuyên nhằm đảm bảo mục tiêu Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 13 Báo cáo thực tập tổng hợp mở rộng quy mô. Bên cạnh đó công tác bố trí sử dụng nhân lực cũng được chú trọng để sử dụng đúng người cho đúng việc phát triển doanh số, quy mô.  Người lao động: tâm lý, tình cảm, trình độ và kỹ năng của người lao động góp phần lớn vào sự phát triển, sự thành công của các dự án, mục tiêu mà công ty đặt ra. Bởi vậy công tác đào tạo, phát triển nhân lực cần được tiến hành giúp người lao động nâng cao kiến thức, kỹ năng trình độ. Bên cạnh đó, để tạo tâm lý thoải mải, tạo sự trung thành, cống hiến của người lao động đối với doanh nghiệp thì công tác đãi ngộ cần thường xuyên có những thay đổi phù hợp. 2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty SPJ 2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động Là công ty nhà nước, trực tiếp chịu sự quản lý của Bộ Thương Mại, SPJ rất chú trọng đến vấn đề quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Công đoàn thành lập theo quy định của Chính phủ đã tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật về lao động trong cán bộ nhân viên, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Bên cạnh đó, công đoàn luôn tích cực tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến người lao động cũng như thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống, lao động, việc làm, thu nhập cho đoàn viên, công nhân lao động; chú trọng xây dựng mối quan hệ hài hoà trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ổn Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 14 Báo cáo thực tập tổng hợp định lực lượng lao động và phát triển bền vững. Ngoài ra, công đoàn thường xuyên giám sát, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghị định của Chính phủ về bảo đảm mức lương tối thiểu cho người lao động, đồng thời đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Nhờ đó, đến nay SPJ đã có 96% số lao động đã được tham gia đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… Tuy nhiên, hiện nay hiện nay tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn do suy thoái kinh tế thế giới, lạm phát nên tiền lương, thu nhập của người lao động còn thấp. Với thu nhập như hiện nay khoảng 2,8 triệu đồng/người/tháng, cuộc sống của công nhân lao động còn rất khó khăn trong việc lo bảo đảm đời sống cho gia đình. Các khoản hỗ trợ từ phía doanh nghiệp như tiền ăn ca, hỗ trợ đi lại, hỗ trợ nhà ở…chỉ giải quyết một phần nhỏ các khó khăn của người lao động. Vì vậy, một bộ phận lao động chưa yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp. . Các hoạt động công đoàn gặp khó khăn, nhất là việc giảm đoàn viên công đoàn và lao động. Cụ thể: năm 2011 số lao động là 110 người nhưng năm 2012 chỉ còn 102 người. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ công đoàn đều hoạt động kiêm nhiệm nên đã ảnh hưởng đến kết quả tổ chức hoạt động phong trào của người lao động cũng như công tác công đoàn. SPJ chưa từng xảy ra đình công, tranh chấp lao động chủ yếu là tranh chấp cá nhân đơn lẻ và chưa có tranh chấp nào để lại hậu quả nặng nề. Đó là nhờ sự phát hiện, giải quyết kịp thời, công tác hoà giải, xét xử minh bạch, công khai đúng pháp luật của các bên liên quan. Nội dung thoả ước lao động tập thể tuân thủ quy định của nhà nước Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 15 Báo cáo thực tập tổng hợp về: việc làm, đảm bảo việc làm; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ nghơi; tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng; an toàn lao động, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội,… Nhìn chung tại SPJ vấn đề quan hệ lao động được quan tâm, theo dõi sát sao và đảm bảo thực hiện theo đúng pháp luật. Các bên liên quan là người sử dụng lao động và người lao động có cái nhìn đúng đắn về vấn đề nhạy cảm này. 2.3.2. Thực trạng về tổ chức, định mức lao động của SPJ SPJ là công ty kinh doanh, đồng thời hoạt động xuất nhập khẩu các loại vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng,…Do đó có nhiều dạng lao động phụ trách các mảng khác nhau như: kinh doanh, dự trữ, sửa chữa, xuất nhập khẩu,… nên công tác định mức lao động rất phức tạp và tốn nhiều chi phí. Vì vậy, công ty chưa có khả năng tiến hành định mức một cách đầy đủ, cụ thể. Tổ chức lao động của SPJ được tiến hành theo quy định của Nhà nước kết hợp với những đặc thù riêng của doanh nghiệp  Về phân công lao động: SPJ phân công lao động theo mức độ phức tạp của công việc do các hoạt động của công ty trải rộng trên nhiều mảng với những mô tả công việc và yêu cầu công việc với mỗi vị trí là khác nhau.  Hợp tác lao động: với tình hình hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật liệu,… do đó các công việc với đặc thù khác nhau được hình thành như: bán hàng, nhân viên kho bãi, phụ trách quản lý, nhân viên xuất nhập khẩu,…Vì vậy tại SPJ hợp tác lao động được kết hợp giữa 2 hình thức hợp Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 16 Báo cáo thực tập tổng hợp tác lao động theo công việc và theo thời gian nhằm đảm bảo tính linh động, phù hợp nâng cao năng suất làm việc của cán bộ nhân viên  Xây dựng quy chế làm việc: SPJ là công ty nhà nước vì thế quy chế làm việc về cơ bản theo quy định của nhà nước đồng thời bổ sung thêm các nội dung cụ thể phù hợp với đặc trưng hoạt động của công ty, pháp luật.  Tổ chức điều kiện làm việc: nơi làm việc của cán bộ nhân viên được thiết kế, bố trí phù hợp với chức năng, hoạt động của từng phòng ban. Chế độ làm việc nghỉ ngơi được quy định rõ ràng cụ thể: thời gian làm việc sáng từ 8h30-11h30, chiều 12h30-5h30, được nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Đó là thực trạng về hoạt động công tác định mức và tổ chức lao động tại SPJ. Mặc dù chưa được đầy đủ và hoàn thiện nhưng công ty đã và đang nỗ lực, cố gắng hoàn thành trách nhiệm, mục tiêu được giao. 2.3.3. Thực trạng về hoạch định nhân lực của doanh nghiệp Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước nói chung, thực hiện các chiến lược và mục tiêu của SPJ nói riêng nhu cầu về nguồn lao động chất lượng cao ngày càng được công ty coi trọng. Với các cửa hàng kinh doanh bộ phận nhân lực biến động nhiều là lực lượng bán hàng. Chính vì vậy, phòng tổ chức hành chính luôn tiến hành công tác dự báo sự biến động của bộ phận nhân lực bán hàng nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, phòng tổ chức hành chính thường xuyên tiến hành dự báo Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 17 Báo cáo thực tập tổng hợp nhu cầu ngắn hạn về lao động bốc dỡ, vận chuyển hàng hoá,… do các kế hoạch xuất nhập khẩu hàng hoá có sự khác biệt ở mỗi thời điểm nên nhu cầu về nhân lực cũng khác nhau. Với những lao động làm việc có thời hạn thường ít biến động nên công tác hoạch định diễn ra dễ dàng hơn. 2.3.4. Thực trạng về phân tích công việc tại SPJ Với sự đa dạng các loại công việc, tại SPJ công tác phân tích công việc được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. Với mỗi chức danh có bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc riêng. Ví dụ: mô tả công việc của trưởng cửa hàng: chịu trách nhiệm sử dụng, quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản được công ty giao; là đại diện của Tổng Giám Đốc tại khu vực hoạt động; tổ chức hoạt động bán hàng tại khu vực; quản lý toàn bộ lực lượng bán hàng tại cửa hàng; đánh giá kết quả làm việc của nhân viên tại cửa hàng,….. Xem xét, bổ sung sửa đổi mô tả, tiêu chuẩn công việc theo chu kỳ hàng năm nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc thực hiện các dự án, mục tiêu của công ty và sự biến động của thị trường lao động. 2.3.5. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực tại SPJ Là công ty nhà nước nên sự biến động nhân lực khá ít, chủ yếu ở lực lượng bán hàng, lao động thời vụ và các vị trí trống do thuyên chuyển nội bộ. Với lực lượng bán hàng, quy trình tuyển dụng bao gồm các bước: thu nhận và xử lí hồ sơ; sơ tuyển; phỏng vấn; quyết định tuyển dụng. Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 18 Báo cáo thực tập tổng hợp Với lao động thời vụ: việc tuyển chọn khá đơn giản chỉ xét hồ sơ, kiểm tra sức khoẻ do công việc thời vụ chủ yếu là vận chuyển, bốc dỡ hàng,… Với các vị trí trống do người đảm nhận thuyên chuyển thì nguồn tuyển dụng chủ yếu là trong nội bộ công ty. Dựa trên mô tả và tiêu chuẩn công việc để tìm kiếm người thay thế phù hợp. Công tác tuyển dụng tại công ty bên cạnh những ưu điểm vẫn còn tồn tại những quan niệm cần khắc phục như: với một số vị trí tuyển dụng công ty tiếp nhận hồ sơ của con em những lao động đang làm việc tại công ty. Số ứng viên này cũng trải qua quá trình tuyển chọn nhưng tỷ lệ được chọn thường cao, và với một số vị trí như bảo vệ, công nhân, lễ tân,…thì quan niệm chọn con em lao động trong công ty dường như đã trở thành “luật thành văn”. 2.3.6. Thực trạng về đào tạo và tuyển dụng nhân lực tại SPJ Trong những năm qua, SPJ đã chú trọng tới việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Bố trí nhân lực chuyên trách về đào tạo, phát triển nhân lực, trích khoản ngân sách khá lớn dành cho đào tạo. Tuy nhiên công ty vẫn chưa xây dựng được kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài hạn, vì thế công tác đào tạo và phát triển không có cơ sở để định hướng lâu dài. Người lao động chưa được khuyến khích đúng mức để phát huy hết khả năng của mình mà nguyên nhân xuất phát từ cả 2 phía người lao động và quản lý. Việc đào tạo, đào tạo lại ít không thường xuyên và chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động của công ty. Với thực trạng nêu trên công tác đào tạo và phát triển nhân lực đạt được những kết quả : Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 19 Báo cáo thực tập tổng hợp - Tổ chức các buổi hội thảo ngắn, cử cán bộ đi học các lớp nâng cao nghiệp vụ và bổ sung kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ quản lý - Bồi dưỡng nâng cao tay nghề, thi cán bộ, công nhân giỏi, tổ chức nâng bậc hàng năm cho cán bộ công nhân. Bên cạnh đó còn một số tồn tại trong công tác đào tạo và phát triển là: - Trình độ cán bộ, công nhân viên chưa đáp ứng được sự biến động của nền kinh tế - Chất lượng lao động còn yếu, đội ngũ kỹ thuật còn mỏng, chuyên môn chưa cao trong những năm tới công ty phải phát triển thêm số nhân lực này. - Việc tổ chức đào tạo liên kết giữa các cơ sở kinh doanh của công ty còn khó khăn, ách tắc. 2.3.7. Thực trạng về đánh giá nhân lực tại SPJ Đánh giá cán bộ, công nhân viên là việc làm khó, rất nhạy cảm vì nó ảnh hưởng đến tất cả các khâu khác của công tác quản trị nhân lực, có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động cũng như giúp họ phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, tiến bộ không ngừng trong việc nâng cao phẩm chất, đạo đức, năng lực và hiệu quả công tác của người lao động. Trong những năm qua, công tác đánh giá đã có chuyển biến cả về nhận thức và cách làm, nhìn chung đã thực hiện đúng quy trình và thủ tục, mở rộng dân chủ hơn nên đánh giá người lao động sát hơn. Trần Thị Mai Trang- K45U1- ĐHTM Page 20
- Xem thêm -