Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị doanh nghiệp tại công ty cp elovi việt nam

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập I, KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ELOVI VIỆT NAM 1.1. Giới thiệu khái quát về công ty Cp Elovi Việt Nam 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cp Elovi Việt Nam. Công ty Elovi được xây dựng trên khu đất 21ha thuộc xã Thuận Thành-Huyện Phổ Yên-Tỉnh Thái Nguyên, nằm ngay sát quốc lộ 03, rất thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế và vận chuyển sản phẩm tới nơi tiêu thụ. Mặt khác, Công ty Elovi còn là một doanh nghiệp sản xuất Công nghiệp đầu tiên đầu tư vào khu vực này, các điều kiện về nguồn nước và môi trường hoàn toàn phù hợp với yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường. Sè ®iÖn tho¹i: 84. 280.866472 - Fax: 84.280.866474 Hotline: HN 04. 8532964 - Hå ChÝ Minh 08.4085298 Website: www. Elovi.com.vn - Email: elovi@hn.vn Lµ mét c«ng ty thuéc tËp ®oµn VÜnh Phóc. ( VinhPhucGroup) Tæng sè vèn ®Çu t ®Õn nay lµ h¬n 120 tû ®ång Elovi là một trong 18 thành viên thuộc tập đoàn Vĩnh Phúc (Prime Group). Đây là một tập đoàn kinh tế tiêu biểu của tỉnh Vĩnh phúc có tốc độ phát triển nhanh hiện nay. Sản phẩm chủ yếu của tập đoàn là gạch ốp lát cao cấp, đồ uống, sữa tươi, kinh doanh hạ tầng và đầu tư phát triển đô thị. * Về năng lực sản xuất Hiện tại công suất của nhà máy sữa Elovi là 40 triệu lít/năm. Trong giai đoạn tới, Elovi sẽ đầu tư giai đoạn II, đưa tổng công suất lên 80 triệu lít/năm. - Dây chuyền thiết bị: Các sản phẩm sữa của Elovi sản xuất trên dây chuyền thiết bị chế biến hiện đại của Tetra Pak Thuỵ Điển - Nhà cung cấp dây chuyền về công nghệ sữa hàng đầu thế giới. - Nguồn nguyên liệu: Công ty nhập sữa bột từ New Zealand, Mỹ và thu mua sữa tươi nguyên liệu từ các nông trại bò sữa của của Công ty và các nông trại của nông dân tỉnh Thái Nguyên cùng các địa phương khác. Các nguyên vật liệu khác như giấy bao bì, hương liệu, vitamin...nhập từ các nước công nghiệp phát triển. 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Cp Elovi Việt Nam Chức năng: Với vai trò là 1 công ty chuyên sản xuất kinh doanh, bán buôn, phân phối các đồ bảo hộ lao động cho các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh xung quanh khu vực Hà Nội. Chuyên phân phối các hàng hóa, văn phòng phẩm, quà tặng, đồ dùng cá nhân và gia đình, các trang thiết bị văn phòng cho các đại lý, trung gian khác trên các địa bàn lân cận. Nhiệm vụ: Công ty Cp Elovi Việt Nam từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phải có trách nhiệm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phải kinh doanh đúng ngành nghề và phải có trách nhiệm nộp thuế đầy đủ cho nhà nước. Xây 1 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập dựng và thực hiện kế hoạch không ngừng nâng cao hiệu quả và mở rộng đa dạng ngành nghề kinh doanh. Mở rộng liên kết với các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 1.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Cp Elovi Việt Nam Cơ cấu tổ chức Elovi được tổ chức theo định hướng phục vụ khách hàng. Toàn bộ nhân viên công ty từ sản xuất đến kinh doanh luôn tận tâm vì sự hài lòng của người tiêu dùng và toàn thể khách hàng. Bảng 1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty cổ phần Elovi Việt Nam 2 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập HĐQT tập đoàn Prime Giám đốc Elovi Phó giám đốc Giám đốc nhà máy Giám đốc kinh doanh Giám đốc Marketing Giám đốc trang trại bò sữa Tài chính kế toán Sản xuất GĐ. Bán hàng miền bắc Tư vấn dinh dưỡng Nhân sự nguồn lực Kiểm tra chất lượng GĐ. Bán hàng miền trung Thương hiệu Nghiên cứu và phát triển Hành chính sự nghiệp Nghiên cứu và phát triển GĐ. bán hàng miền nam Truyền thông Nguyên liệu và thu hoạch Mua hàng Nguyên liệu và phụ kiện HĐQT tập đoàn Logs và dịch vụ khách hàng (Nguồn: Phòng tổ chức) Phụ trách kỹ thuật 3 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập -Hội đồng quản trị:Là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ quyết định. Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng Giám đốc: Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty. Phòng Nhân sự: - Điều hành và quản lý các hoạt động Hành chính và Nhân sự của toàn Công ty; - Thiết lập và đề ra các kế hoạch và chiến lược để phát triển nguồn nhân lực; - Tư vấn cho Ban Giám đốc điều hành các hoạt động hành chính nhân sự Phòng Dự án: - Lập, triển khai, giám sát dự án đầu tư mới và mở rộng sản xuất cho các nhà máy; - Quản lý và giám sát tình hình sử dụng máy móc thiết bị, tài sản cố định; - Quản lý và giám sát công tác xây dựng cơ bản toàn Công ty; - Xây dựng, ban hành và giám sát định mức kinh tế kỹ thuật; Phòng Tài chính Kế toán: - Quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động Tài chính kế toán; - Tư vấn cho Ban Giám đốc về tình hình tài chính và các chiến lược về tài chính; - Lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán; - Lập dự toán ngân sách, phân bổ và kiểm sóat ngân sách cho tòan bộ họat động sản xuất kinh doanh của công ty. - Dự báo các số liệu tài chính, phân tích thông tin, số liệu tài chính kế toán; - Quản lý vốn nhằm đảm bảo cho các họat động sản xuất kinh doanh và việc đầu tư của Công ty có hiệu quả. 1.1.4. Ngành nghề kinh doanh của công ty Cp Elovi Việt Nam Elovi là một trong 18 thành viên thuộc tập đoàn Vĩnh Phúc (Prime Group). Đây là một tập đoàn kinh tế tiêu biểu của tỉnh Vĩnh phúc có tốc độ phát triển nhanh hiện nay. Sản phẩm chủ yếu của tập đoàn là gạch ốp lát cao cấp, đồ uống, sữa tươi, kinh doanh hạ tầng và đầu tư phát triển đô thị. * Các sản phẩm của công ty đã và đang sản xuất + Sữa tiệt trùng có đường ELOVI + Sữa tiệt trùng không đường ELOVI + Sữa trái cây Cam tươi ELOVI 4 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập + Sữa chua ăn có đường ELOVI + Sản xuất gạch ốp lát, ngói lợp, bình nóng lạnh.... 1.2. Tình hình sử dụng lao động của công ty Cp Elovi Việt Nam 1.2.1. Số lượng, chất lượng lao động của công ty Cp Elovi Việt Nam Số lượng lao động: Tổng số lao động trực tiếp là 150 người. Tổng số lao động gián tiếp là 550 người Chất lượng lao động: - Toàn thể đội ngũ cán bộ của Công ty đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cấp Trung học chuyên nghiệp trở lên. - Các cán bộ công nhân viên trực tiếp làm việc tại những bộ phận liên quan đến vận hành thiết bị áp lực đều được trải qua các lớp tập huấn, đào tạo và được các cơ quan trực tiếp có thẩm quyền cấp chứng chỉ. - Hàng năm công ty cùng với Trung tâm y tế dự phòng và Sở y tế Tỉnh Thái nguyên tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn thể đội ngũ cán bộ-công nhân viên trong công ty. Kịp thời phát hiện các bệnh truyền nhiễm để ngăn chặn và phòng ngừa sự lây nhiễm vào sản phẩm trong quá trình sản xuất. - Trước khi bước vào ca sản xuất, toàn thể cán bộ công nhân viên đều phải tuân thủ quy trình vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và đi qua các thiết bị và dụng cụ kiểm soát mức độ an toàn vệ sinh. 1.2.2 Cơ cấu lao động của công ty Cp Elovi Việt Nam Bảng 1.2: Cơ cấu lao động của công ty Phân theo trình độ Số lượng Tỷ lệ Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học 230 32,86% Cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp 63 9% Lao động có tay nghề 340 48,57% Lao động phổ thông 67 9,57% Tổng cộng 700 100% ( Nguồn: Phòng nhân sự) Theo bảng 1 ta thấy toàn công ty năm 2012 có tổng 700 nhân viên, trong đó trình độ đại học và trên đại học và lao động có tay nghề chiếm tỷ lệ cao trong tổng số lao động. Điều này là hợp lý với tính chất ngành nghề kinh doanh của công ty. Cơ cấu lao động thay đổi theo từng năm vì hàng năm công ty đều tiến hành tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực mở rộng quy mô kinh doanh. 5 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập 1.2.3 Tổng mức và cơ cấu vốn kinh doanh của công ty Cp Elovi Việt Nam Được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là hơn 30 tỷ VNĐ đến cuối năm 2012 sơ vốn hoạt động của công ty đã tăng lên tới 120.999.386.436 VNĐ. Trong đó vốn cố định là 58.487.234.436 VNĐ, vốn lưu động là 62.512.152.000 VNĐ. Đối với doanh nghiệp kinh doanh, vốn là vấn đề rất quan trọng, đảm bảo được nguồn vốn là đảm bảo được quá trình kinh doanh diễn ra liên tục, số lần quay vòng vốn được thực hiện nhanh hơn. Bảng 1.3: Cơ cấu vốn kinh doanh của công ty Cp Elovi Việt Nam Năm Chỉ tiêu Tổng vốn kinh doanh VCĐ VLĐ 2010 2011 2012 Số tiền (VNĐ) Tỷ lệ % Số tiền (VNĐ) Tỷ lệ % Số tiền (VNĐ) Tỷ lệ % 81.642.534.000 100 97.150.765.562 100 120.999.386.436 100 35.860.000.000 43,92 47.007. 345.000 48,39 58.48 7.234 .436 51,66 45.782.534.000 56,08 50.143.420.562 51,31 62.512.152.000 48,34 (Nguồn:Phòng kế toán) Qua bảng số liệu ta thấy, tỷ trọng vốn lưu động và vố cố định của công ty chiếm tỷ trọng không chênh lệch nhau nhiều. Điều này giải thích là hợp lý, vì ngành nghề của công ty sản xuất các loại sữa chua và sữa tươi và phân phối trên toàn quốc. Do phải sản xuất nên tài sản cố định của công ty chủ yếu là nhà kho, máy móc thiết bị, trụ sở chính và thiết bị văn phòng chiếm giá trị tương đối trong tổng nguồn vốn. Nguồn vốn của công ty cao nhất vào năm 2011 nhưng đến năm 2012 lại có xu hướng giảm đi. Đây là một khó khăn của công ty, chịu ảnh hưởng chung của cuộc suy thoái kinh tế lãi suất ngân hàng tăng cao làm cho vốn vay của công ty giảm. 6 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập 1.2.4 Tổng mức và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty Cp Elovi Việt Nam Bảng 1.4: Cơ cấu vốn kinh doanh của công ty Cp Elovi Việt Nam Chỉ tiêu A. Nợ phải trả I. Nợ ngắn hạn 1. Vay ngắn hạn 2. Phải trả người bán 3. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước II. Nợ dài hạn B. Vốn chủ sở hữu I. Vốn chủ sở hữu 1. 2. 3. II. Tổng Nguồn vốn kinh doanh Các quỹ thuộc VCSH LNST chưa phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi Số đầu năm 2012 Số cuối năm 2012 Tỷ Số tiền (VNĐ) trọng (%) 34.0372.126.590 34,37 34.0372.126.590 34,37 6.500.000.000 18,91 27.856.675.990 81,04 25.145.060 Số tiền (VNĐ) 11.815.184.620 11.815.184.620 11.738.042.170 Tỷ trọng (%) 12,11 12,11 0 99,35 30.714.245 65.621.737.680 0 65,63 65.621.737.680 65,63 40.000.000.000 25.621.737.680 99.993.864.270 60,96 49,04 100,00 85.756.120.000 85.756.120.000 87,89 40.000.000.000 29.556.120.000 16.200.000.000 97.751.304.620 100,00 0 87,89 46,64 34,47 18,89 0 (Nguồn: Phòng kế toán) Ta thấy có sự thay đổi rõ rệt trong bảng cơ cấu nguồn vốn của công ty. Dịch chuyển nguồn vốn chủ yếu là đi vay đến cuối năm 2012 công ty đã chủ động về vốn kinh doanh của mình, nguồn vốn vay chỉ còn chiếm 12,11% . Giảm từ 34,37% xuống còn 12,11%. Thuế và các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước năm 2012 đã tăng lên so với năm 2011. Điều này cứng tỏ sự vươn lên nhanh chóng của doanh nghiệp. 1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cp Elovi Việt Nam Bảng 1.5: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cp Elovi Việt Nam ĐVT: Triệu đồng 7 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập 2011/2010 STT Chỉ tiêu 01 83.590 117.560 149.010 33.970 40,64 02 620 82.970 770 950 150 24,19 2012/2011 Chênh % lệch 31.450 26,75 180 23,38 116.790 148.060 33.820 40,76 31.270 26,77 11 20 21 22 24 69.320 13.650 2.550 97.270 19.520 3.760 120.130 27.930 120 5.050 27.950 5.870 1.210 40,32 43,00 47,45 22.860 8.410 120 1.290 23,50 43,08 34,31 30 11.100 15.760 22.760 4.660 41,98 7000 44,42 31 32 40 - - - - 420 200 540 - 50 11.010 15.760 420 200 540 21.600 4660 41,98 5840 37,06 2775 3940 5400 1165 41,98 1460 8.325 11.820 16.200 3495 41,98 4380 37,06 (Nguồn: Phòng kế toán) Mã số Năm 2011 Năm 2012 Năm 2010 10 11 12 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp và cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài chính Chi phí tài chính Chi phí quản lý kinh doanh Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 10 Chi phí thuế thu nhập doanh 51 nghiệp Lợi nhuận sau thuế 60 8 Chênh lệch % 37,06 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập Qua bảng số liệu ta thấy doanh thu và lợi nhuận của công ty không ngừng tăng lên trong 3 năm gần đây. Đặc biệt năm 2012 lợi nhuận trước thuế đạt 21.600triệu VNĐ tăng 5840 triệu VNĐ so với năm 2011.. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 đã đạt 16.200 triệu đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt được hiệu quả cao còn được thể hiện ở việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước cũng tăng lên qua các năm. Từ đó thấy được công ty Cp Elovi Việt Nam đã không ngừng phấn đấu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty luôn có chiều hướng đi lên. Có được điều này là do năng lực quản lý lãnh đạo của giám đốc công ty cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cán bộ công nhân viên trong công ty. II, PHÂN TÍCH VÀ DÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CP ELOVI VIỆT NAM 2.1. Tình hình thực hiện các chức năng quản trị 2.1.1 Chức năng hoạch định Nhận xét chung : Theo kết quả điều tra thăm dò ý kiến của cán bộ công nhân viên trong ELOVI với 70% đánh giá tốt, 15% đánh giá khá, 10% trung bình và 5% không tốt có thể đánh giá Ban giám đốc Công ty cổ phần ELOVI thực hiện khá tôt chức năng hoạch định. Trong đó, ban giám đốc giữ vai trò hoạch định chiến lược lâu dài cho công ty, các phó giám đốc va các trương phòng ban giữ vai trò hoạch định chiến lược ngắn hạn. Các nhân viên kinh doanh giữ vai trò tìm hiểu và nghiên cứu thị trường sau đó báo cáo cho ban giám đốc,từ đó ban giám đốc sẽ đưa ra các chiến lược hằng năm cho công ty. Thành công : Việc thưc hiện tốt chức năng hoạch định giúp cho hoat động của công ty luôn đi đúng hướng, giúp công ty đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình hoat động kinh doanh, nắm bắt đươc nhưng cơ hội và né tránh đươc nhưng rủi ro qua đó góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thành công mục tiêu chung của tổ chức. 9 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập Tồn tại : Hiện nay khi tình hinh kinh tế diễn biến rất phức tạp vì vậy công tác hoạch định của công ty cần có sự linh hoạt nhất định để có thích nghi nhanh chóng với những biến động kinh tế. 2.1.2 Chức năng tổ chức Nhận xét chung : Theo kết quả điều tra trắc nghiệm (60% đánh giá tốt, 15% khá, 15% trung bình và 5% đánh giá không tốt) cũng như thông qua sơ đồ cấu trúc bộ máy tổ chức của công ty, có thể nhận thấy các chức năng, quyền hạn trong công ty được phân định một cách rất rõ ràng và có tính chuyên môn hóa cao. Thành công: Cơ cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với nhưng yêu cầu cơ bản của hoạt động kinh doanh giúp cho ELOVI luôn hoạt động một cách trơn tru va đạt hiệu quả cao,các bộ phận được sắp xếp một cách hợp lý, có những chức năng chuyên biệt, rõ ràng qua đó luôn hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, phát huy tối đa khả năng của nguồn nhân lực. Tồn tại: Việc cơ cấu tổ chức được chuyên môn hóa cao nên mối quan hệ giữa các phòng ban, bộ phận không gần gũi, sự liên kết thực hiện công việc còn kém.Vẫn còn xuất hiện tình trạng việc ai người đấy làm.Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới thành công chung của công ty. 2.1.3 Chức năng kiểm soát. Nhận xét chung: Theo kết quả điều tra phỏng vấn với 80% số người được điều tra đánh giá tốt, 10% khá và 10% trung bình, có thể thấy ELOVI đang thực hiện rất tốt chức năng quản trị này.Hoạt động kiểm soát của công ty diễn ra rất thường xuyên và được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt trên từ việc kiểm soát chất lượng đầu vào, quá trình sản xuất, sản phẩm đầu ra, quá trình vận chuyển cung ứng và công tác bán hàng. Thành công: Việc thực hiện tôt công tác kiểm soát giúp cho các sản phẩm của ELOVI luôn đảm bảo chất lượng và các hoạt động tác nghiêp luôn được thực hiện theo đúng quy trình và đạt hiệu quả cao. Tồn tai: Bên cạnh những thành công đã làm được thì quá trình kiểm soát của ELOVI vẫn còn những tồn tại cần khắc phục như việc kiểm soát đôi khi còn mang tính chủ quan, việc kiểm soát chủ yếu dựa vào những báo cáo của các trưởng bộ phận nên đôi khi còn lơi lỏng, nặng tính chủ quan và gây ra tình trạng mất công bằng. 2.1.4 Chức năng lãnh đạo. Nhận xét chung: Theo khảo sát 70% số người điều tra đánh giá công ty đãthực hiện tốt chức năng lãnh đạo, 15% khá và 15% đánh giá trung bình,điều đó cho thấy công tác lãnh đạo tại ELOVI đạt hiểu quả chưa thật cao.Các nhà lãnh đạo của ELOVI thường có phong cách quản trị chuyên quyền, thường tự mình đưa ra những quyết định it lắng nghe các y kiến từ các nhân viên câp dưới. 10 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập Thành công: Việc quản trị theo phong cach chuyên quyền với những nhà lãnh đạo có trình độ và kinh nghiệm cao giúp cho hoạt động của công ty luôn diễn ra rât trình tự và có hệ thống.Các quyết định quản trị thương rất rứt khoát, nhanh chóng giúp công ty nắm bắt và tận dụng tốt các thời cơ kinh doanh. Tồn tại: Việc các nhà quản trị của ELOVI áp dụng phong cách quản tri chuyên quyền nên còn chưa khai thác được ý kiến của cấp dưới, các quyết định quản trị không nhận đươc nhiều sự ủng hộ của cán bộ công nhân viên 2.2. Tình hình thực hiện công tác quản trị chiến lược 2.2.1 Hoạch định chiến lược 2.2.1.1 Đánh giá về tình thế môi trường kinh doanh Theo kết quả phỏng vấn, Ông Nguyễn Thế Ngọc cho biết hiện nay công ty ELOVI Viêt Nam đang đứng trước những cơ hội, thách thức và có những điểm mạnh, điểm yếu sau: - Cơ hội: Hiện nay mặc dù kinh tế thế giới cũng như kinh tế trong nước có nhiều bất ổn và luôn có những biến động. Tuy nhiên, công ty ELOVI Việt Nam vẫn có những cơ hội phát triển không hề nhỏ.Nền chính trị pháp luật ổn định và sự hoàn thiện về các văn bản pháp lý của Viêt Nam sau khi gia nhập WTO là những yếu tố tạo điều kiện phát triển kinh tế trong nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Không những thế mà hiện nay khi đời sống được nâng cao khiến cho nhu cầu sử dụng các sản phẩm về sữa tăng nhanh và biến thị trường các sản phẩm về sữa tại Viêt Nam trở thành một thị trường rất giàu tiềm năng. - Thách thức: Cũng theo Ông Nguyễn Thế Ngọc thì bên cạnh những cơ hội rất lớn thì ELOVI Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức rất lớn. Việc nền kinh tế bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến cho lãi suất ngân hàng tăng cao, điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn để kinh doanh và mở rộng sản xuất, giảm hiệu quả hoat động tài chính. Ngoài ra viêc suy giảm kinh tế cũng ảnh hưởng tới việc lựa chọn chi tiêu của người tiêu dùng quá đó làm tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trở nên ngày càng gay gắt hơn. - Điểm mạnh: Công ty ELOVI trực thuôc tập đoàn PRIME với nguồn tài chính dồi dào và mới đi vào hoạt động từ năm 2002 với dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất với một đội ngũ nhân viên trẻ có trình độ cao và được đào tạo rất bài bản. -Điểm yếu : Công ty mới đi vào hoạt động và đang trong quá trình chiếm lĩnh thị trường và khẳng định thương hiệu. Bên cạnh đó công tác đãi ngộ nhân sự chưa được thực hiện tốt nên chưa thu hút được nhân tài và thường bi chảy máu chất xám. 2.2.1.2 Đánh giá về quy trình và các nội dung hoạch định chiến lược. Nhận xét chung: Theo kết quả phỏng vấn,Ông Nguyễn Thế Ngọc_ Giám đốc công ty CP ELOVI Việt Nam, cho biết hiện nay ELOVI Việt Nam đã có sự chú trọng nhất định trong việc thực hiện đầy đủ và đúng quy trình các nội dung hoạch định chiến lược cho công 11 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập ty.Viêc xây dựng tốt tầm nhìn chiến lược, và sứ mệnh kinh doanh làm định hướng lâu dài cho hoạt động kinh doanh của công ty. Thành công: Nhờ việc tập trung và chú trọng thực hiện tốt công tác hoạch định chiến lược nên ELOVI Việt Nam đã đạt được những thành công đáng kể thông qua việc xác định đươc tầm nhìn chiến lươc và sứ mạng kinh doanh phù hợp với các yếu tố chủ quan của công ty và các yếu tố khách quan của tình hình kinh tế trong nước và thế giới. Đây sẽ là nền tảng và là kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh của công ty. Tồn tại: Bên cạnh những thành công đạt được vẫn còn những tồn tại trong việc thực hiện chức năng quản trị này mà công ty cần xem xét: - Công tác phân tích môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiêp còn kém, chưa thật sự được chú trọng. Các báo cáo thiếu tính chính xác và không bám sát thực tế. - Việc lựa chọn và ra quyết định chiến lược nặng tính chủ quan 2.2.1.3 Đánh giá về chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường Hình 2.2: Biểu đồ chiến lược thâm nhập và phát triển của doanh nghiệp Theo kết quả điều tra đánh giá chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường tại công ty ELOVI Việt Nam. Đối với công tác mở rộng thị trường với 50% số người được điều tra đánh giá tốt, 30% khá, 10% trung bình, 10% không tốt. Công tác thiết lập MQH với KH được đánh giá với 60% tốt, 30% khá, 5% trung bình, 5% không tốt. Công tác bổ xung sản phẩm mới đạt 40% tốt, 40% khá, 15% trung bình, 5% không tốt. Kết quả điều tra phản ánh thực trạng yếu kém của chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường tại ELOVI. Mạng lưới phân phối của công ty chủ yếu là trong hệ thống của tập đoàn PRIME. Việc 12 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập thiết lập MQH với KH chưa được chú trọng cùng với việc không nhạy bén trong việc bổ sung thêm các sản phẩm mới khiến cho viêc thâm nhập và phát triển thị trường của công ty không đạt hiệu quả cao và còn nhiều tồn tại cần phải giải quyết. 2.2.2 Thực thi chiến lược 2.2.2.1 Đánh giá về quy trình và nội dung thực thi chiến lược Nhận xét chung: Theo ông Nguyễn Thế Ngọc_Giám đốc công ty CP ELOVI cho biết công tác thực hiện chức năng thực thi chiến lược tại ELOVI chưa thực sự tốt mặc dù đã đạt được một số thành công nhất định. Thành công: - Xây dựng được các mục tiêu hàng năm. - Phân bổ nhân lực hợp lý và hiệu quả - Xây dựng được văn hóa trong doanh nghiệp - Việc phát triển lãnh đạo chiến lược ngày càng được nâng cao Tồn tại: - Việc xây dựng các chính sách còn thiếu hợp lý, hiệu quả chưa cao - Khả năng thay đổi cấu trúc tổ chức chậm, thiếu tính linh hoạt - Các mục tiêu hàng năm đôi khi còn thiếu tính thực tế, không khách quan 2.2.2.2 Đánh giá về hiệu lực chính sách nhân sự và marketing trong triển khai chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường Chính sách nhân sự và marketing trong triển khai chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường của ELOVI còn rất nhiều hạn chế và chưa đáp ứng được kỳ vọng của công ty.Mặc dù ELOVI bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu năm 2002 nhưng hiện nay thương hiệu ELOVI vẫn chưa thể chiếm lĩnh được thị trường, lượng khách hàng chưa biết tới ELOVI còn khá lớn, các dòng sản phẩm của ELOVI ngoài nhãn hiệu sữa ZinZin đều chưa định vị được trong tâm lý khách hàng. 13 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập 2.2.3 Đo lường và kiểm soát chiến lược Hình 2.3: Biểu đồ công tác đo lường và kiểm soát chiến lược Theo kết quả điều tra về công tác đo lường và kiểm soát chiến lược tại công ty, ban giám đốc đáng rất chú trọng viêc đo lường và kiểm soát chiến lươc nhằm đảm bảo các chiến lược đề ra sẽ đạt được các mục tiêu đề ra. Ban giám đốc thường xuyên đôn đốc công tác xem xét đánh giá môi trương bên trong(65% đánh giá tốt, 25% khá và 10% trung bình) và bên ngoài (75% tốt, 20% khá và 5% trung bình) nhằm thiết lập chính xác ma trận đánh giá thành công ( 70% tốt, 20% khá, 10 % trung bình)và có những điều chỉnh hợp lý thông qua việc đề xuất hành động điều chỉnh ( 60% tốt, 25% khá, 15% trung bình). Việc thực hiện chức năng quản trị này của công ty đã bươc đầu đạt được những thành công nhưng vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục: Thành công: - Luôn đánh giá được những yếu tố bên trong và bên ngoài trong suốt tiến trình thực hiện chiến lược - Thiết lập chính xác ma trận đánh giá thành công - Có những điều chỉnh hợp lý nhằm đảm bảo chiến lược luôn đi đúng hướng Tồn tại: Việc xem xét lại môi trường bên trong và bên ngoài thường chủ yếu dựa vào báo cáo của nhân viên, đội khi các đánh giá còn mang tính chủ quan, hời hợt không sát với thực tế. 14 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập 2.2.4 Thực trạng xây dựng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Hình 2.4: Biểu đồ xây dựng năng lực cạnh tranh Dựa vào bảng tổng hợp kết quả điều tra đánh giá về năng lực cạnh tranh của ELOVI : Về năng lực cạnh tranh tổng thể với 60% đánh giá tốt, 25% đánh giá khá và 15% trung bình, về năng lực cạnh tranh tài chính có 70% đánh giá tốt, 20% đánh giá khá va 10% đánh giá trung bình, về phương diện cạnh tranh phi tài chính có 55% đánh giá tốt, 35% đánh giá khá và 15% đánhtrung bình. Điều này có thể thấy, hiện nay năng lực cạnh tranh của ELOVI so với các đối thủ cạnh tranh như Hanoimilk, Vinamilk…là khá thấp. Với thế mạnh từ sự đầu tư của tập đoàn PRIME nên năng lực cạnh tranh tài chính của công ty là rất lớn nhưng năng lưc cạnh tranh phi tài chính của công ty như sản phẩm, marketing, bán hàng đều chưa đáp ứng đúng kỳ vọng. Điều đó khiến cho năng lực cạnh tranh tổng thể của công ty rất thấp trên thị trường các sản phẩm về sữa tại Việt Nam. Điều phản ánh sự yếu kém trong công tác xây dựng năng lực cạnh tranh của ELOVI và đòi hỏi các nhà quản trị cần có cái nhìn và hành đông cụ thể hiệu quả hơn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty. 2.3. Tình hình thực hiện công tác quản trị tác nghiệp 2.3.1 Quản trị bán hàng Nhận xét chung: Hiện nay công ty ELOVI Việt Nam đang rất chú trọng công tác bán hàng của mình. Ngoài việc đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, mở rộng chủng loại sản phẩm, nâng cao chất lượng, thì khâu bán hàng có vai trò rất quan trọng quyết định tới thành công của công ty. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bán hàng, công ty ELOVI Việt Nam đã có những sự đầu tư lớn cho công tác bán hàng và bước đầu đã thu được những thành công đáng kể nhưng bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại cần được khắc phục Thành công: - Xây dựng được mạng lưới bán hàng rộng khắp khu vực miền bắc và không ngừng tăng cường độ bao phủ thị trường 15 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập - Lực lượng bán hàng trẻ trung, năng động, am hiểu thị trường, có trình độ chuyên môn và được đào tạo bài bản. Tồn tại: - Các kế hoạch bán hàng còn thiếu chiều sâu, tính hiệu quả chưa cao - Công tác kiểm soát bán hàng còn yếu, không được thực hiện thường xuyên nên không nắm sát biến động của thị trường để có những điều chỉnh hợp lý - Số lượng hàng mua vào đôi khi vẫn chưa hợp lý, gây dự trữ hàng hóa đòi hỏi kho dự trữ và chi phí dự trữ. Đó là việc nghiên cứu thị trường chưa xác thực, diện tích kho bãi dự trữ và sản xuất còn hạn chế. - Việc dự báo nhu cầu thị trường và xác định lượng hàng dự trữ phụ thuộc vào kinh nghiệm nhân viên phòng kinh doanh chứ không có công cụ khác. 2.3.2 Quản trị mua hàng Nhận xét chung: Các sản phẩm từ sữa của công ty ELOVI Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền thiết bị chế biến hiện đại nhất Tetra Park Thụy Điển_Nhà cung cấp dây chuyền chế biến thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới. Nguồn nguyên liệu được công ty nhập sữa bò từ New Zealand, Mỹ và thu mua sữa tươi nguyên liệu từ các nông trại bò sữa của công ty và các nông trại của nông dân tỉnh Thái Nguyên và các vùng lân cận. Các nguyên liệu khác như giấy bao bì, hương liệu, vitamin… được nhập khẩu từ các nước công nghiệp phát triển như Hà Lan, Mỹ… Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất và kinh doanh không bị ảnh hưởng, công ty luôn đảm bảo công tác mua hàng về số lượng và chất lượng, đảm bảo những yếu tố đầu vào tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thành công: - Công ty luôn có kế hoạch mua hàng hợp lý. Các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn được xắp xếp hợp lý nhằm đem lại lợi ích tối ưu cho công ty - Công tác mua hàng được xúc tiến nhanh chóng đảm bảo cho hoat động sản xuất kinh doanh không bị ngưng trệ Tồn tại: - Việc lập kế hoạch mua hàng đôi khi còn rập khuôn theo thói quen, không bám sát tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh - Viêc tổ chức thực hiện mua hàng đôi khi không đúng thời điểm làm giảm hiệu quả kinh tế của công ty 2.3.3 Quản trị dự trữ và cung ứng hàng hóa Nhận xét chung: Công ty có hệ thống kho để bảo quản và lưu giữ hàng hóa. Trong kho được trang bị các loại máy móc, thiết bị hiện đại giúp cho việc bảo quản và lưu giữ hàng hóa một cách tốt nhất. Việc kiểm tra hàng hóa trong kho được thực hiện thương 16 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập xuyên 1tháng 1 lần vào cuối tháng nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa và số lượng lưu trữ sẵn sang cung ứng cho hoạt động sản xuất và kinh doanh. Thành công: - Việc thực hiện lưu trữ luôn đảm bảo nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất cũng như hàng hóa bán thành phẩm và thành phẩm để sẵn sàng cung ứng cho hoạt động kinh doanh - Đảm bảo đủ số lượng dự trữ và chất lượng hàng hóa theo đúng chỉ tiêu của công ty - Công tác cung ứng thực hiện mau lẹ, nhanh chóng, luôn đáp ứng đúng, đủ và kịp thời yêu cầu của hoạt động sản xuất và hoạt động bán hàng Tồn tại: - Hoạt động dự trữ và cung ứng hàng hóa vẫn còn nhiều nguyên tác cứng nhắc thiếu linh hoạt - Hoạt động này chủ yếu mang tính cảm tính và phụ thuộc vào kinh nghiệm của nhân viên mua hàng nên không đảm bảo độ chính xác cao. 2.4 Công tác quản trị nhân lực của công ty CP ELOVI VIỆT NAM 2.4.1 Tình hình tuyển dụng nhân sự Nhận xét chung: Theo ông Nguyễn Thế Ngọc cho biết, các công tác liên quan tới vấn đề nhân sự đươc giao cho phòng nhân sự cửa công ty đảm nhận. Công ty xây dựng các kế hoạch tuyển dụng và các quy định trong tuyển dụng rất rõ ràng. Phòng nhân sự chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích đánh giá nhu cầu sử dụng nhân sự của công ty cũng như phân tích các yêu cầu về nhân sự từ các phòng ban để có các quyết định tuyển dụng. Khi xác định được nhu cầu tuyển dụng công ty sẽ đưa ra các thông báo sau đó thực hiện các công tác thu nhận, xử lý hồ sơ, phỏng vấn và chọn lọc các ứng viên ưu tú nhất. Phương châm tuyển dụng của ELOVI là tuyển dụng dựa trên năng lực là chính. Thành công: - Luôn đảm bảo đủ số lượng và chất lượng lao động cho nhu cầu nhân sự của công ty - Công tác tuyển dụng luôn bám sát nhu cầu nhân lực thực tế của công ty - Quá trình tuyển dụng được thực hiện đầy đủ, chuyên nghiệp Tồn tại: - Việc dự đoán nhu cầu nhân sự còn kém, phụ thuộc nhiều vào các báo cáo của các phòng ban - Tính công bằng trong tuyển dụng chưa cao, vẫn còn tình trạng tuyển dụng theo quan hệ quen biết, con em trong công ty - Công ty vẫn còn tận dụng tuyển dụng những người dân ở những vùng lân cận nhà máy vì thế vẫn còn một lượng nhân viên chưa có đủ trình độ và tay nghề, do đó vẫn cần phải bồi dưỡng và đào tạo thêm. 17 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập 2.4.2 Tình hình sử dụng nhân sự Nhận xét chung: Tiêu chí sử dụng lao động của ELOVI Việt Nam là sử dụng đúng người đúng việc nhằm đem lại hiệu quả công việc cao nhất. Ngoài ra, căn cứ theo nhu cầu nhân sự của từng phòng ban, bộ phân theo từng thời điểm khác nhau công ty có thể thực hiện các quyết định luân chuyển công tác nhằm tận dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của công ty Thành công: - Tận dụng được tối đa tiềm năng của nguồn nhân lực sẵn có - Đảm bảo hiệu quả tối đa trong công việc - Tạo ra không khí làm việc vui vẻ trong công ty - Thiết lập được môi trường làm việc năng động Tồn tại: - Vẫn còn tồn tại tình trạng phân bổ chưa hợp lý chỗ thừa chỗ thiếu - Việc luân chuyển còn chưa khách quan, thiếu hợp lý làm giảm hiệu quả công việc, gây tâm lý bất an cho người lao động - Trong công tác sử dụng lao động, công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tạo động lực cho người lao động. Tuy nhiên, các công tác này đôi khi vẫn chưa thực sự hiệu quả, chưa được thực hiện một cách triệt để. Điều này đòi hỏi đội ngũ quản lý nhân lực phải giám sát việc thực hiện công tác này một cách tốt hơn nữa. 2.4.3 Tình hình đào tạo nhân sự Nhận xét chung: Đối với công tác đào tạo nhân sự, công ty đã thiết lập những kế hoạch đào tạo bài bản nhằm đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp với công việc trọng từng giai đoạn và xu hướng chung. Đối với nguồn nhân lực mới tuyển dụng, công ty đào tạo theo phương pháp kèm cặp, bằng việc sử dụng những nhân viên có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn và đào tạo trên công việc thực tế còn đối với nguồn nhân lực sẵn có, công ty thường xuyên tổ chức cắc khóa đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ và tay nghề Thành công: - Viêc áp dụng phương pháp đào tao kèm cặp đối với nhân viên mới giúp họ mau chóng nắm bắt được công việc, chi phí đào tạo thấp - Việc thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên sâu giúp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động Tồn tại: - Việc đào tạo nhân viên mới theo hình thức kèm cặp khiến cho nhân viên thụ động trong công việc, không phát huy được hết khả năng - Ngoài ra tình trạng nhân viên cũ không hợp tác, giấu nghề trong quá trình kèm cặp nhân viên mới làm giảm chất lượng lao động 18 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập - việc đào tạo và bồi dưỡng trình độ tay nghề cho công nhân viên vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Nguyên nhân của việc này là do số lượng nhân viên lớn và do thường xuyên áp dụng các dây chuyền công nghệ kỹ thuật mới vào sản xuất nên yêu cầu một đội ngũ công nhân viên có trình độ và tay nghề cao luôn sẵn sàng thích nghi với công nghệ mới. 2.4.4 Tình hình đãi ngộ nhân sự Nhận xét chung: Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhân sự đối với hoạt động sản xuât kinh doanh nên công ty ELOVI Việt Nam rất chú trọng tới việc đãi ngộ nhân sự. Tất cả lao đông của công ty đều được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước về bảo hiểm, nghỉ lễ tết, ốm đau, thai sản, nghỉ phép…Ngoài ra, công ty cũng áp dụng các hình thức thưởng phạt rõ ràng nhằm khuyến khích tinh thần làm việc của người lao động. Thành công: - Các chế độ đãi ngộ đáp ứng được yêu cầu của đa số cán bộ công nhân viên trong công ty - Không xuất hiện tình trạng bất mãn trong công ty - Đa số cán bộ công nhân viên đều muốn gắn bó lâu dài với công ty Tồn tại: - Các định mức thưởng tài chính còn chưa rõ ràng - Công ty còn chưa có nhiều hoạt động tập thể, phong trào văn hóa, văn nghệ , thể thao cho cán bộ công nhân viên trong công ty 2.5 Tình hình thực hiện công tác quản trị dự án Hình 2.5: Công tác quản trị dự án Công ty ELOVI Việt Nam, với lĩnh vực kinh doanh là các sản phẩm về sữa nên hầu hết các dự án của công ty đều xoay quanh lĩnh vực hoạt động của mình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Các dự án mà công ty theo đuổi chủ yếu là mở rộng nguồn nguyên liệu trong nước và các dự án phát triển các dòng sản phẩm mới của 19 Trường Đại học Thương mại Báo cáo thực tập công ty. Nhưng theo kết quả điều tra đánh giá các hoạt động của công tác quản trị dự án : Xây dựng và lựa chọn dự án (60% số người được điều tra đánh giá tốt, 25% đánh giá khá va 15% trung bình); Phân tích dự án ( 50% đánh giá tốt, 20% khá, 20% trung bình và 10% không tốt) ; Tổ chức quản trị dự án (40% tốt, 25% khá, 20% trung bình và 15% không tốt).Kết quả trên cho thấy công tác quản trị dự án của công ty đang được thực hiện không tốt và các dự án của công ty đều đạt hiệu quả chưa cao. 2.6 Tình hình thực hiện công tác Quản trị rủi ro Theo ông Nguyễn thế Ngọc cho biết công ty ELOVI Việt Nam rất quan tâm và thực hiện khá tốt công tác quản trị rủi ro. Trước những biến động của nền kinh tế trong nước, những khó khăn mà ngành sữa gặp phải trong thời gian vừa qua như thông tin sữa chứa melamine, sữa nguyên liệu tăng gia… hay các rủi ro chủ quan trong các doanh nghiêp… ELOVI vẫn đứng vững trên thị trường và thông qua đó còn khẳng định đươc thương hiệu và củng cố được lòng tin của khách hàng. Các công tác đánh giá đo lường rủi ro của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên và rất có hiệu quả nhằm xác định những mối đe dọa đối với công ty để có những biện pháp né tránh và phòng ngừa kịp thời. Đối với các rủi ro gặp phải, công ty luôn thực hiện các biện pháp khắc phục một cách nhanh nhất nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho công ty. Đây là công tác mà được Công ty Elovi khá quan tâm đến. Đó có thể là rủi ro đến từ môi trường bên ngoài hay ngay trong nội bộ doanh nghiệp. Các nhà quản trị cần nhận định, phân tích và đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế tối thiểu nhất tổn thất cho công ty. Qua quá trình thực tập tại Công ty thì còn một số hạn chế sau: - Nền kinh tế Việt Nam khủng hoảng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty. - Nguồn nhân lực chủ yếu là các công nhân ở xưởng sản xuất thì thay đổi công việc gây thiếu hụt nhân lực cho doanh nghiệp. - Công ty có thể dễ xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ. Các máy móc có thể bị lạc hậu do công nghệ phát triển. - Chính sách lãi suất của Nhà Nước trong việc ưu tiên phát triển kinh tế thì Công ty khó tiếp cận và nhận ưu tiên. III. ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN 20
- Xem thêm -