Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị doanh nghiệm tại công ty tnhh hóa dệt hà tây

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 2
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH HÓA DỆT HÀ TÂY..... 1 1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây ........................... 1 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây ......................................................................................................................................... 1 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty ......................................................................... 1 1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty ...................................................................... 2 1.3. Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây ................... 2 1.4. Khái quát về các hoạt động và nguồn lực của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây ..... 3 1.4.1. Hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật, trang thiết bị của công ty .................................. 3 1.4.2. Tài sản và các nguồn vốn của công ty .................................................................. 3 1.4.3. Nhân lực của công ty............................................................................................. 3 1.5. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH Hóa dệt Hà Tây giai đoạn 2011 – 2013 ..................................................................................................... 4 PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH HÓA DỆT HÀ TÂY .......................................................................................... 6 2.1. Tình hình nhân lực và chức năng, nhiệm vụ của phòng tổ chức hành chính công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây .................................................................................................. 6 2.1.1. Tình hình nhân lực của phòng tổ chức hành chính công ty .................................. 6 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng tổ chức hành chính ........................................... 7 2.1.3. Tổ chức của phòng tổ chức hành chính công ty.................................................... 7 2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân lực của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây ................................................................ 8 2.2.1. Tình hình kinh tế ................................................................................................... 8 2.2.2. Thị trường lao động............................................................................................... 9 2.2.3. Chiến lược và chính sách kinh doanh của công ty ................................................ 9 2.2.4. Khả năng tài chính của công ty ............................................................................. 9 2.2.5 Văn hóa của công ty ............................................................................................. 10 2.3 Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây ....... 10 2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động của công ty ...................................................... 10 2.3.2. Thực trạng về tổ chức lao động của công ty ....................................................... 11 2.3.3. Thực trạng về định mức lao động của công ty .................................................... 12 2.3.4. Thực trạng về hoạch định nhân lực của công ty ................................................. 12 2.3.5. Thực trạng về phân tích công việc của công ty................................................... 13 2.3.6. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của công ty ................................................. 13 SVTH: Nguyễn Thế Kỳ Lớp: K46U3 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân 2.3.7. Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực của công ty .................................. 14 2.3.8. Thực trạng về đánh giá nhân lực của công ty ..................................................... 16 2.3.9. Thực trạng về trả công lao động của công ty ...................................................... 16 PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY TNHH HÓA DỆT HÀ TÂY VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ....................................................................................................................... 18 3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị nhân lực của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây ................................................................................... 18 3.1.1. Về tình hình hoạt động kinh doanh ..................................................................... 18 3.1.2. Về tình hình hoạt động quản trị nhân lực............................................................ 18 3.1.3 Những vấn đề đặt ra với công ty .......................................................................... 19 3.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị nhân lực của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây trong thời gian tới .................................................................. 19 3.3. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp ................................................................. 20 PHỤ LỤC ........................................................................................................................ i SVTH: Nguyễn Thế Kỳ Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH HÓA DỆT HÀ TÂY 1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây Công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây là công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên, được thành lập ngày 29/01/2002 và được sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302000279. Hiện tại trụ sở giao dịch chính của công ty được đặt tại : Thôn Hạnh Đàn, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. Do mới thành lập nên ban đầu công ty gặp rất nhiều khó khăn. Từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng, tuyển dụng, tuyển chọn công nhân viên vào làm việc tại công ty, tìm các đối tác kinh tế cho đến việc tìm các nhà cung cấp… Tuy nhiên với sự giúp đỡ của các công ty bạn như công ty Giầy Thượng Đình, công ty Giầy Thụy Khuê… công ty đã dần đi vào ổn định, yên tâm sản xuất. Các hoạt động chính của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây bao gồm: Sản xuất và xuất khẩu theo đơn đặt hàng, sản xuất và tiêu thụ nội địa, gia công theo đơn đặt hàng. 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty  Chức năng: Nhập khẩu các nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu thành phẩm da giầy tại các thị trường trong nước. Kinh doanh các sản phẩm da giầy tại các thị trường trong nước, liên kết các đơn vị trong và ngoài nước về lĩnh vực công nghệ kĩ thuật chuyên nghành da giầy. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, kể cả kế hoạch xuất nhập khẩu trực tiếp và cả kế hoạch có liên quan đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và dịch vụ của công ty.  Nhiệm vụ: Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, trang thiết bị và phương thức quản lí trong quá trình xây dựng và phát triển công ty. Tiến hành sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, cạnh tranh bình đẳng lành mạnh với những doanh nghiệp cùng nghành nghề song song với việc hỗ trợ hợp tác với những doanh nghiệp có thiện chí hợp tác trên cơ sở bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước. Thực hiện đúng cam kết trong các hợp đồng ngoại thương. SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 1 Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp 1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Hiện tại công ty hoạt động theo cơ cấu như sau: Sơ đồ 1.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức tại công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây Hội đồng thành viên Giám đốc Phó giám đốc kĩ thuật Phó giám đốc kinh doanh Phòng Phòng Phân Phân mẫu trưng xưởng xưởng bày cơ sản điện xuất Phòng tổ chức – hành chính Phòng kế hoạch sản xuât Phòng bảo vệ Phòng vật tư Phòng tài chính – kế toán Phòng Phòng y tế Nguồn: Phòng tổ chức hành chính công ty 1.3. Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây Lĩnh vực hoạt động của công ty là sản xuất kinh doanh giầy dép, xuất khẩu giầy dép. Mặt hàng sản xuất chủ yếu của công ty là giầy vải, giày da các loại, sản xuất ra những đôi giày chất lượng cao, giá phù hợp, và hợp với thị hiếu của khách hàng. Tại công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây, việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được tiến hành theo từng đơn đặt hàng. Vì vậy trong quá trình tìm kiếm khách hàng để kí kết hợp đồng về sản xuất tiêu thụ giầy, khách hàng sẽ đưa ra yêu cầu của họ về sản phẩm như chất, kích cỡ, màu sắc, số lượng…công ty sẽ sản xuất thử giầy mẫu. Nếu khách hàng chấp nhận mẫu đó thì 2 bên kí hợp đồng. Cũng có trường hợp công ty sản SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 2 Lớp: K46U3 xuất nhập khẩu GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp xuất thử các loại giầy mẫu để chào hàng cho khách hàng. Việc tổ chức sản xuất hàng loạt cho từng đơn đặt hàng chỉ triển khai sau khi công ty và khách hàng đã kí hợp đồng. 1.4. Khái quát về các hoạt động và nguồn lực của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây 1.4.1. Hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật, trang thiết bị của công ty Công ty có diện tích mặt bằng 25000 m2 được dùng để xây dựng khu văn phòng và nhà xưởng. Khu văn phòng có diện tích 500 m2 diện tích còn lại là của 2 khu nhà xưởng chính và kho chứa hàng. Ngoài ra, các hệ thống day chuyền máy móc, phương tiện đi lại để phục vụ cho công việc cũng được trang bị khá đầy đủ. Thiết bị máy móc qua một dây chuyền khép kín chia thành các nhóm: - Nhóm máy móc thiết bị phục vụ bồi cắt - Nhóm máy móc thiết bị cán, luyện ép đế - Nhóm máy móc thiết bị may - Nhóm máy móc thiết bị gò ráp và các thiết bị khác Nguồn nguyên liệu sản xuất của công ty với các loại vải, cao su, hóa chất… hầu hết được sản xuất trong nước. 1.4.2. Tài sản và các nguồn vốn của công ty Tổng tài sản hiện tại của công ty tính đến 31/12/2013 là 119 tỉ đồng. Trong đó vốn chủ sở hữu là 34,8 tỉ đồng chiếm 29,24% tổng tài sản. Ngoài vốn chủ sở hữu còn có các nguồn vốn vay, nợ ngắn hạn, phải trả người bán, người mua trả tiền trước, thuế và các khoản phải nộp, trả công người lao động trong tổng tài sản của công ty. 1.4.3. Nhân lực của công ty Dưới đây là bảng phân loại lao động của công ty giai đoạn 2011 - 2013 SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 3 Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp Bảng 1.1. Phân loại lao động của công ty giai đoạn 2011 - 2013 Đơn vị: người So sánh Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 Chênh lệch A. Cơ cấu theo giới tính a. Nam b. Nữ B. Cơ cấu theo trình độ a. Đại học b. Cao đẳng c. Trung cấp, sơ cấp d. Phổ thông C. Cơ cấu theo độ tuổi a. 18 – 25 tuổi b. 25 – 35 tuổi c. Trên 35 tuổi Tổng số nhân lực 2013/2012 Tỉ lệ (%) Chênh lệch Tỉ lệ (%) 150 440 168 457 185 480 18 17 112 104 17 23 110 105 18 25 95 452 22 26 98 479 25 30 103 507 4 1 3 27 122 104 103 106 3 4 5 28 114 115 105 106 393 170 27 590 399 195 31 625 415 218 32 665 6 102 16 104 25 115 23 112 4 115 1 103 35 106 40 106 Nguồn: Phòng tổ chức – hành chính Qua bảng trên ta thấy: Số lượng nhân lực của công ty tăng dần theo từng năm cả về tổng số nhân lực cũng như cơ cấu của nhân lực, số lượng tăng đều nhưng không quá lớn. Cụ thể từ năm 2011 đến năm 2012 tăng 35 người, tăng 6% so với năm 2011. Từ năm 2012 đến 2013 số lượng nhân lực cũng tăng 6% và là 40 người. Ta cũng thấy được rằng số lượng lao động nữ của công ty chiếm tỷ trọng cao hơn nhiều so với lao động nam (>70% tổng số lao động). 1.5. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH Hóa dệt Hà Tây giai đoạn 2011 – 2013 SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 4 Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp Bảng 1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2011 – 2013 Đơn vị:1.000.000 VNĐ So sánh STT 1 2 3 4 5 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012 100.169 121.284 146.372 Chênh lệch 21.115 52.653 78.746 83.264 26093 150 4518 106 47.516 42.538 63.107 - 4978 90 20569 148 99.357 120.394 144.546 21037 121 24152 120 Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN 1.198 1.501 1.826 303 125 325 122 409 980 1.191 571 240 211 122 Tổng lợi nhuận sau thuế 789 521 634 - 268 66 113 122 Tổng doanh thu Doanh thu xuất khẩu Doanh thu khác Tổng chi phí Tỉ lệ (%) 121 Chênh lệch 25088 Tỉ lệ (%) 121 Nguồn: Phòng tài chính – kế toán Từ số liệu Doanh thu, chi phí, số nộp ngân sách ở trên cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ khi thành lập đến nay luôn duy trì được tốc độ phát triển, tạo đủ công ăn việc làm cho người lao động, đầu tư đúng hướng, nắm được thị trường, tạo được uy tín trên thị trường về chất lượng và mẫu mã cho khách hàng nội địa và khách nước ngoài. SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 5 Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN 2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH HÓA DỆT HÀ TÂY 2.1. Tình hình nhân lực và chức năng, nhiệm vụ của phòng tổ chức hành chính công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây 2.1.1. Tình hình nhân lực của phòng tổ chức hành chính công ty Hiện tại phòng tổ chức hành chính của công ty có 11 người, trong đó có 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, và các nhân viên khác. Dưới đây là bảng cơ cấu nhân lực của phòng tổ chức hành chính: Bảng 2.1: Cơ cấu nhân lực của phòng tổ chức hành chính năm 2013 Chỉ tiêu Số lượng (người) Tỷ lệ ( %) A.Cơ cấu theo giới tính a.Nam 4 36.36 b.Nữ 7 63.64 a. Đại học 3 27.27 b.Cao đẳng 6 54.55 c.Trung cấp, sơ cấp 2 18.18 d. Phổ thông 0 0 a.18-25 tuổi 3 27.27 b.25-35 tuổi 5 45.46 c.Trên 35 tuổi 3 27.27 11 100 B.Cơ cấu theo trình độ C.Cơ cấu theo độ tuổi Tổng số nhân lực Nguồn: Phòng tổ chức – hành chính So với 2 năm trước (2011, 2012) Cơ cấu nhân lực của phòng tổ chức hành chính không có sự thay đổi, giữ nguyên về số lượng cũng như cơ cấu. Ta có thể thấy được số lượng lao động nữ ở của phòng chiếm tỉ lệ cao hơn so với nam 7/11. Chất lượng lao động khá tốt khi 9/11 người có trình độ đại học, cao đẳng. SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 6 Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng tổ chức hành chính  Chức năng: Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho ban giám đốc thực hiện chức năng tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến công tác quản trị nhân lực của công ty.  Nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai các kế hoạch nhân sự hàng năm của công ty: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân lực… Xây dựng quy chế làm việc, các nội quy lao động, cập nhật thường xuyên những thay đổi để báo cáo lên ban giám đốc. Xây dựng và thực hiện các quy chế về tiền lương của công ty: chấm công, tăng lương, tăng bậc, các chế độ phúc lợi… cho công nhân viên. Quản lý hồ sơ, thông tin về nhân lực trong công ty. 2.1.3. Tổ chức của phòng tổ chức hành chính công ty Nhân viên phòng tổ chức hành chính được phân chia làm những mảng khác nhau theo sơ đồ dưới đây, tuy phân chia như vậy nhưng các nhân viên vẫn hỗ trợ lẫn nhau tùy theo khối lượng công việc của phòng. Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức phòng hành chính nhân sự Trưởng phòng Phó trưởng phòng Nhân lực phụ trách tuyển dụng Nhân lực phụ trách đào tạo Nhân lực phụ trách đánh giá và trả công Nhân lực phụ trách các hoạt động khác Nguồn: Phòng tổ chức – hành chính - Trưởng phòng của phòng tổ chức hành chính là ông Phan Tấn Trung. Trưởng phòng có nhiệm vụ chính là điều hành và quản lý các hoạt động chung của phòng, tham mưu cho ban giám đốc xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty và xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực tổ chức – hành chính – nhân sự. - Về mảng nhân sự có 6 nhân viên chuyên trách với công việc cụ thể như sau: SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 7 Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp + Xây dựng cơ cấu, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận; + Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của toàn công ty, ngân sách liên quan đến chi phí lao động; + Xây dựng quy chế tổ chức bộ máy, quy chế tiền lương; + Xây dựng các quy trình, quy chế trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với người lao động công ty; + Tổ chức và thực hiện các hoạt động nhân sự theo quy định. 2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân lực của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây 2.2.1. Tình hình kinh tế Các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu là: - Tỉ giá hối đoái và giá trị của đồng tiền trong nước: nhân tố này có tác động nhanh chóng và sâu sắc đối với từng quốc gia nói chung và công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây nói riêng nhất là trong điều kiện nền kinh tế mở. Nếu đồng nội tệ lên, giá cả của các công ty trong nước sẽ giảm, khả năng cạnh tranh ở nước ngoài kém, khi đó giá bán của hàng hóa tính bằng đồng ngoại tệ sẽ cao hơn các đối thủ cạnh tranh ở nước ngoài. Hơn nữa, khi đồng nội tệ lên giá khuyến khích nhập khẩu vì giá cả hàng nhập khẩu sẽ giảm như vậy khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước sẽ bị giảm ngay trên thị trường trong nước. - Tốc độ tăng trưởng: tốc độ tăng trưởng cao làm cho thu nhập của dân cư tăng, khả năng thanh toán dẫn đến sức mua tăng. Đây là cơ hội tốt cho công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây nếu biết nắm bắt được điều này và có khả năng đáp ứng được nhu cầu khách hàng (về mặt số lượng, giá bán, chất lượng, mẫu mã) thì chắc chắn công ty sẽ thành công và có khả năng cạnh tranh cao. - Lãi suất cho vay của Ngân hàng: nhân tố này có ảnh hưởng rất lớn đến công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây vì vốn vay trong cơ cấu vốn của công ty là không thể thiếu. Khi lãi suất cho vay của Ngân hàng cao dẫn đến chi phí của công ty tăng lên do phải trả tiền lãi vay lớn hơn, khả năng cạnh tranh của công ty kém đi, nhất là khi các đối thủ cạnh tranh có tiềm lực mạnh về vốn. SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 8 Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp Vậy tình hình kinh tế như trên đã ảnh hưởng đến các chính sách kinh doanh và chính sách nhân lực của công ty, công ty phải thay đổi chính sách nhân lực cho phù hợp với tình hình kinh tế như đào tạo lại lao động, tuyển dụng thêm lao động mới bên cạnh việc duy trì những lao động có năng lực, tay nghề. 2.2.2. Thị trường lao động Sự biến động của thị trường lao động có tác động lớn đến công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây. Thị trường lao động là một không gian của sự trao đổi tiến tới thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Thị trường lao động đáp ứng yếu tố quan trọng nhất trong các yếu tố của quá trình sản xuất đó là nhân lực. Là một công ty sản xuất với nhu cầu nhân lực khá cao nhất là khi vào thời vụ, số lượng đơn hàng nhiều công ty cần nắm bắt kịp thời những biến động của thị trường lao động để đưa ra những biện pháp giải quyết hợp lý, kịp thời để đảm bảo duy trì sản xuất, kinh doanh. Nhân lực của công ty đa phần là lao động trẻ từ 20 – 35 tuổi, với thị trường lao động của nước ta đang dồi dào, nguồn tuyển mộ lớn, công ty có thể tìm kiếm và tiếp cận được với người lao động dễ dàng hơn. 2.2.3. Chiến lược và chính sách kinh doanh của công ty Công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây là công ty chuyên sản xuất và bán sản phẩm, do đó việc đầu tư, mở rộng sản xuất, cải tiến kĩ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm là mục tiêu luôn được đặt ra với công ty. Trong giai đoạn sắp tới công ty sẽ tăng cường vốn sản xuất đầu tư cho công nghệ sản xuất mới hiện đại, đuổi kịp với sự phát triển công nghệ trong khu vực ASEAN, công ty sẽ đầu tư chiều sâu máy móc qua việc thay thế thiết bị máy móc quá cũ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường. Để đáp ứng sự phát triển về quy mô và công nghệ thì lực lượng lao động cần phải được nâng cao trình độ cả công nhân viên và cán bộ quản lí thông qua hình thức đào tạo và đào tạo lại. 2.2.4. Khả năng tài chính của công ty Khả năng tài chính của công ty cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quản trị nhân lực, với khả năng tài chính vững mạnh thì việc thu hút nguồn nhân lực có trình độ, lành nghề đến với công ty sẽ dễ dàng hơn bằng những đãi ngộ về tài chính tốt. Yếu tố tài chính cũng là để đáp ứng cho các hoạt động khác của quản trị nhân lực của công ty như tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ. Với nguồn tài chính dồi dào thì SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 9 Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp các hoạt động quản trị nhân lực sẽ được đầu tư mạnh mẽ, bài bản. Tuy nhiên không vì tài chính eo hẹp mà lơ là hoạt động quản trị nhân lực. Công ty đã có những khoản chi nhất định cho hoạt động này nhằm đảm bảo, duy trì được số lượng, chất lượng lao động của công ty. Hàng năm công ty dành khoảng 500 triệu VNĐ cho các hoạt động quản trị nhân lực. Các hoạt tuyển dụng, đào tạo nhân lực chiếm phần lớn ngân sách còn các hoạt động khác chiếm tỉ trọng rất ít. 2.2.5 Văn hóa của công ty Công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây mới ra đời được hơn 10 năm, cùng với sứ mệnh sản xuất kinh doanh công ty cố gắng tạo cho mình văn hóa trong công ty để tạo môi trường làm việc lành mạnh, không khí làm việc thoải mái, thân thiện, tuy nhiên do phần lớn công nhân viên trong công ty là lao động phổ thông nên việc tạo ra một văn hóa doanh nghiệp rõ nét ở công ty vẫn còn hạn chế, vì vậy cần đến các hoạt động đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho người lao động của công ty là rất quan trọng trong việc xây dựng văn hóa của công ty. Ngược lại, với văn hóa mà công ty đã xây dựng có thể giúp công ty thu hút được nguồn lao động có chất lượng. 2.3 Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây 2.3.1. Thực trạng về quan hệ lao động của công ty Tình hình quan hệ lao động tại công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây diễn ra theo cơ chế hai bên: sự dàn xếp, hợp tác trực tiếp giữa người quản lý và công, nhân viên hoặc tập thể công, nhân viên nhằm đạt được sự thỏa thuận, thống nhất đối với những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Quan hệ lao động ở công ty được thể hiện chủ yếu thông qua các hoạt động đối thoại, thương lượng giữa hai bên. Nội dung đối thoại, thương lượng xoay quanh các vấn đề như: lương, thưởng, lương làm thêm giờ, bảo hiểm xã hội, các loại phụ cấp, các chương trình phúc lợi, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Kết quả của việc đối thoại, thương lượng giữa đại diện của quản lý và nhân viên sẽ được quy định cụ thể trong thỏa ước lao động tập thể. Tổ chức Công đoàn là cơ quan duy nhất đại diện cho tập thể tại công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây. Tổ chức Công đoàn có vai trò sau: Thực hiện các hoạt động bảo vệ lợi ích của công nhân viên; tham gia giải quyết các vấn đề liên quan tới tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật; đảm bảo quyền lợi cho người lao động được đi tham quan, nghỉ SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 10 Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp mát vào mỗi dịp hè hàng năm; Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa tập thể trong công ty. Nói chung, thực trạng qua hệ lao động của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây hiện đang tương đối ổn định. 2.3.2. Thực trạng về tổ chức lao động của công ty Công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây đã cố gắng tạo điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo điều kiện và thời gian làm việc đúng quy định của pháp luật. Chế độ làm việc được bố trí như sau: Thời gian làm việc: - Số ngày làm việc trong năm, số ngày nghỉ trong năm: Trong năm 2013: số ngày làm việc là 289 ngày, số ngày nghỉ là 76 ngày. - Số ngày làm việc trong tháng, số giờ làm việc trong ngày:Số ngày làm việc trong tháng: 25 ngày/tháng; Số giờ làm việc trong ngày: 8h/ngày. Giờ làm việc: Mùa đông: uổi sáng từ 8h đến 12h; uổi chiều từ 13h đến 17h00. Mùa hè: uổi sáng 7h45 đến 11h45; uổi chiều 13h15 đến 17h15 hời gian ngh ngơi: Lao động làm việc tại công ty được nghỉ các ngày chủ nhật và 1 ngày thứ bảy trong tháng, được phép xin nghỉ phép tối đa 22 ngày trong 1 năm, thời gian nghỉ giữa ca và ăn trưa: 1h vào mùa đông, 1h30p vào mùa hè. Ngoài ra, cán bộ, công nhân viên được nghỉ 9 ngày lễ tết theo quy định của nhà nước. Các hoạt động tổ chức lao động khác của công ty: Toàn bộ khu vực nhà xưởng, văn phòng, khu vực phúc lợi của công nhân viên được trang bị hệ thống điều hòa, quạt, đèn chiếu sáng hiện đại tạo môi trường làm việc mát mẻ, đủ ánh sáng, hợp lý và thoải mái cho cán bộ, công nhân viên; Công ty trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công việc của lao động; các thiết bị bảo hộ đối với những công việc đặc thù. Công tác an toàn vệ sinh lao động ở công ty được triển khai rất chặt chẽ. Văn phòng, nhà xưởng, máy móc thường xuyên được vệ sinh. Hệ thống phòng cháy – chữa cháy được trang bị đầy đủ ở cả khu văn phòng và các phân xưởng, cán bộ công nhân viên cũng đều được nhận thức về an toàn lao động cũng như ý thức phòng chống cháy nổ. SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 11 Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp 2.3.3. Thực trạng về định mức lao động của công ty Hiện nay công ty tiến hành định mức lao động theo thời gian và theo sản phẩm. Phương pháp định mức theo thời gian được áp dụng chủ yếu cho các bộ phận lao động gián tiếp. Phương pháp định mức theo sản phẩm áp dụng chủ yếu cho bộ phận lao động trực tiếp. Ngoài ra công ty còn có sự kết hợp đan xen giữa hai phương pháp định mức này từ đó tạo ra sự linh hoạt trong công tác định mức lao động nói riêng và quản trị nhân lực nói chung. Với phương pháp định mức theo theo thời gian đơn vị tính lương cho người lao động sẽ là thời gian (Công) lao động của từng tháng. Với định mức theo sản phẩm công ty tiến hành định mức cụ thể phù hợp cho từng phân xưởng, chi tiết khoa học đối với từng loại sản phẩm. Định mức đối với sản phẩm giày vải cho các công nhân cắt, may, gò như sau: Với 1 đôi giày nguyên liệu chính bằng vải và chia ra làm nhiều chi tiết khác nhau - Đối với công nhân cắt: 500 đôi/ 8 tiếng/ 1 công nhân - Đối với công nhân may: 12 đôi/ 8 tiếng/ 1 công nhân - Đối với công nhân gò: 7,5 đôi/ 8 tiếng/ 1 công nhân 2.3.4. Thực trạng về hoạch định nhân lực của công ty Vấn đề dự báo nguồn nhân lực của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây thường áp dụng cho các mục tiêu, kế hoạch dài hạn được dự báo về cung cầu nhân lực, nhu cầu nhân lực của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây phụ thuộc vào các yếu tố: - Khối lượng công việc cần thiết phải thực hiện - Trình độ trang thiết bị kĩ thuật và khả năng thay đổi về công nghệ kĩ thuật - Sự thay đổi về tổ chức hành chính nhằm nâng cao năng suất lao động như: áp dụng nhóm chất lượng, nhóm tự quản, luân phiên thay đổi công việc, làm phong phú nội dung công việc, thay đổi cơ cấu tổ chức… - Cơ cấu nghành nghề theo yêu cầu của công việc - Khả năng nâng cao chất lượng nhân viên - Tỉ lệ nghỉ việc trong nhân viên - Yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ - Khả năng tài chính của công ty Trong công tác hoạch định nguồn nhân lực của công ty hiện nay,chưa dự báo được trong dài hạn mà chỉ hạn chế trong việc dự báo ngắn hạn. Vì vậy, khi có khuyết SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 12 Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp vị trí công việc thì công ty tiến hành điều chuyển cán bộ từ bộ phận này sang bộ phận khác, điều này chỉ mang tính chất xử lý tạm thời, chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên sâu, không tạo điều kiện cho lao động có chuyên môn phát huy hết đúng với năng lực của họ. Do vậy, công tác hoạch định nguồn nhân lực của công ty chưa bảo đảm sắp xếp đúng người, đúng việc vào đúng thời điểm cần thiết để linh hoạt đối phó với những thay đổi trên thị trường. 2.3.5. Thực trạng về phân tích công việc của công ty Phân tích công việc tại công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây là một quá trình thu thập các thông tin về công việc một cách hệ thống nhằm xác định rõ các nhiệm vụ, các trách nhiệm, thuộc phạm vi công việc và những yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết cùng các điều kiện để thực hiện có hiệu quả các công việc trong công ty. Hiện tại thì công ty đang sử dụng những bản mô tả công việc, tiêu chuẩn đã được hình thành trước đó nên chỉ có những phát sinh công việc mới, thì mới tiến hành phân tích công việc. Khi mới thành lập, thì công ty mới chỉ sản xuất, gia công các đơn hàng. Cùng với sự phát triển, công ty tạo lập thương hiệu giày Việt Nam D&A với các chuỗi cửa hàng ở Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc. Khi đó có những chức danh công việc mới nên bộ phận nhân lực cũng đã có sự cập nhật mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc cho những chức danh công việc đó. Phụ lục 1: Bản mô tả công việc cho nhân viên kinh doanh của công ty Nói chung hoạt động phân tích công việc của công ty không cho toàn bộ lao động của công ty vì có nhiều lao động sản xuất công việc lặp lại các chi tiết, nhưng bộ phận nhân lực cũng đã có những hoạt động phân tích công việc nhất định cho những vị trí cần thiết như nhân viên kinh doanh ở trên. 2.3.6. Thực trạng về tuyển dụng nhân lực của công ty Nguồn tuyển mộ của công ty bao gồm: - Nguồn bên trong bao gồm những nhân viên hiện đang làm ở những vị trí trong công ty. Công ty thường ưu tiên những ứng viên trong công ty khi có nhu cầu tuyển người vào các vị trí quan trọng: vị trí trưởng, phó phòng, quản đốc phân xưởng,… nhằm khuyến khích sự phấn đấu vươn lên của cán bộ nhân viên. SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 13 Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp - Nguồn bên ngoài tổ chức là nguồn tuyển từ thị trường lao động bên ngoài. Nguồn này bao gồm những sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường, những nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp khác song mức độ thỏa mãn không cao, muốn tìm cơ hội phát triển mới. Quy trình tuyển dụng nhân viên của công ty được tiến hành như sau: - Xác định nhu cầu tuyển dụng - Thông báo tuyển dụng lao động thông qua 2 cách: qua các thông tin đại chúng (băng rôn, khẩu hiệu, báo Lao Động, các trang web tìm việc làm như: vieclam.vn, luongcao.com,…) và qua sự giới thiệu của nhân viên trong công ty. - Phòng tổ chức hành chính tiếp nhận hồ sơ và sàng lọc những tiêu chuẩn đã được định ra từ trước và đề nghị an giám đốc phê duyệt - Tổ chức thi tuyển với những ứng viên đã được sàng lọc - Giám đốc là người quyết định cuối cùng ai là người được chọn - Thời gian thử việc tối đa là 2 tháng - Sau thời gian thử việc nếu lao động thích nghi và phù hợp với công việc được giao thì công ty sẽ chính thức tuyển và kí hợp đồng lao động với công ty, nếu lao động không phù hợp sẽ phải rời công ty. Phụ lục 2: Tình hình tuyển dụng của công ty giai đoạn 2011 - 2013 Hàng năm công ty vẫn thường xuyên tổ chức tuyển thêm lao động mới để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc bù vào những lao động nghỉ việc. Từ bảng trên có thể thấy nguồn tuyển mộ chủ yếu là từ bên ngoài, và số lượng lao động phổ thông chiếm phần lớn ( ~70%) do là công ty sản xuất giày dép nên lượng lao động phổ thông khi được tuyển qua đào tạo ngắn hạn thì cũng có thể đáp ứng được công việc đặt ra. 2.3.7. Thực trạng về đào tạo và phát triển nhân lực của công ty  Đào tạo nhân lực Về xác định nhu cầu đào tạo của công ty dựa vào: - Nhu cầu của cá nhân nhân viên - Kế hoạch kinh doanh của năm tới - Tình hình thực hiện công việc Công việc xác định nhu cầu đào tạo này do phòng tổ chức hành chính phụ trách. Thực chất công việc này, phòng tổ chức hành chính phải căn cứ vào phương hướng SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 14 Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp kinh doanh những năm sau của công ty để xác định là chính. Cụ thể như việc các chi nhánh muốn mở rộng chi nhánh về kinh doanh thuận lợi, việc phòng kinh doanh tìm được thị trường mới có tiềm năng… Sau khi có căn cứ để xác định nhu cầu đào tạo phòng tổ chức hành chính tiến hành xác định nhu cầu đào tạo, tuyển thêm nhân viên và báo cáo lên an giám đốc công ty phê duyệt. an giám đốc sau khi xem xét lại tình hình thực tế tiến hành thực hiện điều chỉnh và có quyết định chính thức Về mục tiêu đào tạo trước hết công ty xác định đào tạo và phát triển nhân lực, phải đáp ứng được yêu cầu công việc, sau là đạt các tiêu chuẩn đặt ra do Ban giám đốc, phòng tổ chức hành chính đã xây dựng. Đối tượng tham gia công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây là nhân viên của công ty, kĩ sư và công nhân của các phân xưởng, và cả ban lãnh đạo công ty cũng phải tham gia vào những khóa học nâng cao về quản trị. Phương pháp đào tạo thường được sử dụng cho công nhân là phương pháp kèm cặp, chỉ dẫn. Đối với cán bộ, nhân viên thì có thể được cử đi học để nâng cao trình độ, hoặc mời các chuyên gia về giảng dạy. Xác định kinh phí đào tạo: Kinh phí đào tạo là yếu tố quan trọng có tính quyết định đến quy mô và chất lượng của một chương trình đào tạo, tuy nhiên nguồn kinh phí này còn nhiều hạn chế điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chương trình đào tạo có chất lượng cũng như hạn chế đối tượng hàng năm. Phụ lục 3: Tình hình đào tạo nhân lực của công ty trong giai đoạn 2011 – 2013 Việc đào tạo cho lao động mới vào công ty là công việc thường xuyên của công ty sau mỗi đợt tuyển dụng chủ yếu tập trung vào đối tượng lao động phổ thông, đào tạo tay nghề, sử dụng trang thiết bị, máy móc. Còn cán bộ nhân viên của công ty cũng được chú trọng đào tạo nâng cao trình độ hàng năm luân phiên nhau.  Phát triển nhân lực Trong 3 năm gần đây, sự phát triển nhân lực trong công ty có diễn ra. Về phía sản xuất, chủ yếu là chức danh tổ trưởng có sự thay đổi hoặc tăng lên do những lao động làm việc xuất sắc được đề bạt. Còn về cán bộ lãnh đạo công ty thì không có sự thay đổi nào lớn. SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 15 Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp 2.3.8. Thực trạng về đánh giá nhân lực của công ty Đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây nhằm các mục đích chính sau: Đánh giá công việc thực hiện trước đó nhằm nâng cao hiệu quả công việc trong tương lai. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân viên. Đánh giá năng lực tiềm tàng và khả năng thăng tiến trong tương lai của nhân viên. Làm cơ sở để xác định mức lương, thưởng tạo động lực cho người lao động thông qua việc công nhận đúng mức thành tích của họ, giúp họ gắn bó hơn với công ty. Quá trình đánh giá thực hiện công việc tại công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây đã được xây dựng thành một hệ thống đánh giá. Hệ thống này được thiết lập bởi 3 yếu tố cơ bản: các tiêu chuẩn thực hiện công việc, đo lường sự thực hiện công việc, thông tin phản hồi kết quả đánh giá. Một số phương pháp đánh giá thực hiện công việc mà công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây áp dụng là: phương pháp thang điểm, ghi chép các sự kiện quan trọng, so sánh. Đối với phương pháp thang điểm đánh giá theo các mức A, B, C, D, E. Xếp loại A (xuất sắc): 90-100 điểm, xếp loại B (tốt): 80-89 điểm, loại C (khá): 60-79 điểm, loại D (bình thường): 0-59 điểm). Chu kì đánh giá theo: tháng, quý, năm. Tuy nhiên trên thực tế công ty chỉ thực hiện đánh giá xếp loại lao động theo tháng và cuối năm. Kết quả đánh giá của công ty được sử dụng cho việc trả công, trả thưởng cho người lao động trong công ty. Người lao động đạt kết quả đánh giá tốt sẽ nhận được những đãi ngộ xứng đánh từ phía công ty như: Tăng lương, thưởng tiền, cân nhắc thăng chức... Điều này có thể kích thích tinh thần làm việc của người lao động cũng như đóng góp nhiều hơn cho công ty. 2.3.9. Thực trạng về trả công lao động của công ty Thu nhập của công nhân viên trong công ty bao gồm các khoản: tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp và các khoản phúc lợi. Tùy theo công việc và thời gian công ty áp dụng các hình thức trả lương như sau: - Trả lương theo thời gian: căn cứ vào thời gian làm việc thực tế của người lao động trong công ty. Theo thời gian = SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 16 Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp - Trả lương theo sản phẩm: căn cứ vào số lượng, chất lượng của sản phẩm người lao động làm ra. - Trả lương khoán: căn cứ vào khối lượng công việc theo khối lượng và chất lượng công việc phải hoàn thành. Hình thức trả lương chính được áp dụng ở công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây là trả lương theo thời gian, khi vào mùa vụ hoặc khi có đơn hàng xuất khẩu lớn công ty sẽ áp dụng thêm 2 hình thức trả lương theo sản phẩm và trả lương khoán, ngoài công nhân sản xuất chính thức thì công ty còn thuê gia công ở những cơ sở khác để đảm bảo việc thực hiên đúng các đơn hàng đã kí kết trước đó. Ngoài khoản lương là thu nhập chính của công nhân viên, công ty còn có những khoản đãi ngộ khác để khuyến khích tinh thần làm việc như: Tăng lương tương xứng thực hiện công việc, tiền thưởng, phần thưởng, các chế độ trả công khuyến khích, trả lương theo sản phẩm tập thể. Các chế độ phúc lợi cho công nhân viên trong công ty gồm có: - Bảo hiểm xã hội và y tế - Đào tạo và đào tạo lại bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp - Có phòng y tế ngay trong công ty, có nhân viên y tế thường xuyên - Tiền thưởng cho con em cán bộ, công nhân viên có thành tích học tập tốt - Các quy định hỗ trợ cho lao động nữ (thai sản, nghỉ đẻ, giờ làm việc ít hơn để chăm sóc con nhỏ,…) Phụ lục 4: Lương trung bình/tháng của một số vị trí tại công ty Nhìn chung công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây đã thực hiện khá tốt hoạt động trả công cho người lao động của công ty, chính điều này đã thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên cộng với chính sách kinh doanh hợp lý dẫn đến những kết quả kinh doanh khả quan của công ty kể từ khi thành lập. SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 17 Lớp: K46U3 GVHD: ThS. Vũ Thị Minh Xuân Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN 3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY TNHH HÓA DỆT HÀ TÂY VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị nhân lực của công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây 3.1.1. Về tình hình hoạt động kinh doanh Sau hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh da giầy, công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây đã có những sự phát triển về quy mô, chất lượng sản phẩm, số lượng khách hàng tăng lên, doanh thu tăng từ năm này qua năm khác chưa có năm nào bị sụt giảm, kể cả những giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế. Điều này cho thấy sự đầu tư đúng đắn của công ty về cơ sở vật chất kĩ thuật cũng như về nguồn nhân lực, xác định đúng được nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, đảm bảo uy tín, chất lượng cho từng sản phẩm của mình. Cùng với sự phát triển, công ty cần phải cân đối giữa các nguồn vốn hiện có, và các khoản vay nợ để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. 3.1.2. Về tình hình hoạt động quản trị nhân lực  Thành công - Triển khai khá tốt các hoạt động quản trị nhân lực trong công ty; - Công tác tổ chức lao động trong công ty được thực hiện khá tốt; - Đào tạo nhân lực và phát triển nhân lực được thực hiện thường xuyên tại công ty; - Công ty đã có bộ phận đảm nhiệm công tác quản trị nhân lực; - Các hoạt động nhân lực được an giám đốc quan tâm khá sát sao, thường những quyết định nhân sự là do an giám đốc phê duyệt.  Hạn chế - Công ty chưa có phòng nhân sự riêng nên một số hoạt động quản trị nhân lực vẫn bị hạn chế; - Công tác tuyển dụng của công ty chưa đáp ứng hết được yêu cầu về chất lượng và số lượng đề ra, quy trình còn khá đơn giản; - Công tác đánh giá nhân lực chưa được triển khai một cách rõ ràng, hợp lý; SVTH: Nguyễn Thế Kỳ 18 Lớp: K46U3
- Xem thêm -