Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị doanh nghiệm tại công ty tnhh apave châu á-thái bình dương

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC MỤC LỤC ........................................................................................... 1 I/ KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH APAVE CHÂU Á-THÁI BÌNH DƢƠNG ..................... 3 1. Giới thiệ ề n TNHH Á- Thái Bìn Dƣơn . ........................................................................................ 4 1.1 . Sơ lược về công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương. . 4 1.2 . Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Apave Châu Á-Thái Bình Dương. ................................................................. 5 1.3 . Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương ........................................................................................... ...................................................................................................... 6 1.4 . Sơ đồ cơ cấu tổ chức .................................................................... 6 2. Tình hình kinh doanh của công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bìn Dƣơn ......................................................................................... 8 2.1. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính .................................... 8 2.2. Thị trường, khách hàng chính .................................................... 9 1 2.3. Các yếu tố nguồn lực chủ yếu của công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương ......................................................................... 10 2.3.1 Cơ cấu nhân sự ......................................................................... 10 2.3.2 Công nghệ ................................................................................. 11 2.3.3 Vốn............................................................................................. 12 2.4 . Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương ......................................................................... 13 II/ PHÂN TÍ H VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG MỘT SÔ LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY TNHH APAVE CHÂU Á-THÁI BÌNH DƢƠNG ............................................................................................. 16 1. Các hoạ động về Marketing của công ty TNHH Apave Châu Á- T Bìn Dƣơn ......................................................................... 16 2. Các hoạ động về quản trị Apave Châu Á- T ƣơn ệu của công ty TNHH Bìn Dƣơn .................................................. 19 3. Các hoạ động về logistics của công ty TNHH Apave Châu ÁT Bìn Dƣơn .............................................................................. 25 3.1. Quy trình làm việc với khách hàng. ....................................... 25 2 3.2. Bảo hành và cam kết của công ty TNHH Apave Châu ÁT Bìn Dƣơn . ............................................................................. 27 4. Các hoạ động về quản trị chấ lƣợng của công ty TNHH Apave Châu Á- T 4.1. Hoạ T Bìn Dƣơn . ................................................. 27 định chấ lƣợng của công ty TNHH Apave Châu Á- Bìn Dƣơn .................................................................................. .................................................................................................... 28 4.2. Tổ chức thực hiện của công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bìn Dƣơn . ...................................................................................... 28 4.3. Kiểm tra của công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dƣơn ................................................................................................. 29 4.4. Cải tiến của công ty TNHH Apave Châu Á- T Bìn Dƣơn 30 III/ ĐỀ XUẤT HƢỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN .......................... 30 3 I/ KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH APAVE CHÂU Á-THÁI BÌNH DƢƠNG 1. Giới thiệ ề công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bìn Dƣơn . 1.1 . Sơ lược về công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương. Công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương (sau gọi tắt là APAVE) là công ty thành viên của tập đoàn đa quốc gia, Apave bắt đầu triển khai các hoạt động dịch vụ tiên phong về đào tạo,tư vấn quản lý, kiểm soát rủi ro, kiểm định và giám sát độc lập các công trình trong mọi ngành ở phạm vi toàn quốc và các nước trong khu vực. Sau 15 năm hoạt động tại Việt Nam, đến nay APAVE Châu Á – Thái Bình Dương đã trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn ngành xây dựng, ngành công nghiệp và tư vấn quản lý, tư vấn tổ chức và đào tạo. Thành tựu mà công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương đạt được: Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO của Lloyd, công nhận & chứng nhận chất lượng UKAS, giải thưởng rồng vàng 2008, chứng nhận tham gia tư vấn xây dựng giải thưởng sao vàng đất việt , bằng 4 khen của bộ nông nghiệp & PTNT, bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 2011, và nhiều bằng khen khác,… 1.2 . Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Apave Châu Á-Thái Bình Dương. Công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương được Bộ Thương Mại cấp giấy phép mở Văn phòng đại diện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/11/1996. Năm 1997 được Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư cấp giấy phép thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài – APAVE Việt Nam và Đông Nam Á. Ban Lãnh Đạo tập đoàn APAVE quyết định chọn Việt Nam như một bàn đạp chiến lược để phát triển kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á Năm 2011, APAVE Việt Nam & Đông Nam Á đã đổi tên thành APAVE Châu Á – Thái Bình Dương với trụ sở chính tại Hà Nội đã triển khai các hoạt động dịch vụ trên Việt Nam thông qua các Chi nhánh và văn phòng đại diện tại hầu hết các tỉnh và thành phố lớn, thành phố công nghiệp, du lịch tại Việt Nam. Ngoài ra, Các công ty Con tại Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia triển khai các dịch vụ tại các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 5 Với những kinh nghiệm lâu đời và tiềm năng của mình, công ty TNHH Apave Châu Á-Thái Bình Dương mong muốn hỗ trợ ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, ngành phục vụ công cộng của các nước trong khu vực Đông Nam Á kịp thời bắt nhịp với hệ thống các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế để có thể vững vàng hội nhập vào nền kinh tế khu vực và quốc tế. 1.3 . Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương Chức năng của công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương là hoạt động đào tạo,tư vấn quản lý, kiểm soát rủi ro, kiểm định và giám sát độc lập các công trình trong mọi ngành ở phạm vi toàn quốc và các nước trong khu vực. Nhiệm vụ của công ty TNHH Châu Á- Thái Bình Dương là xây dựng thiết kế nên nhưng công trình an toàn công cộng, an toàn sản xuất, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, phòng ngừa rủi ro, chất lượng hệ thống. 1.4 . Sơ đồ cơ cấu tổ chức PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KHU VỰC 6 GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH, GIÁM ĐỐC TÁC NGHIỆP QA/QC ĐẠI DIỆN TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HC-NS Nguồn: Công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương cung cấp 7 SĐ 1: Sơ đồ tổ chức Công ty Apave Châu Á-T Bìn Dƣơn theo chứ năn n ệm vụ. 2. Tình hình kinh doanh của công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bìn Dƣơn 2.1. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính Các lĩnh vực chính của công ty TNHH Châu Á- Thái Bình Dương. Một là, tư vấn xây dựng bao gồm có: tư cấn giám định kỹ thuật các công trình xây dựng, hỗ trợ kỹ thuật. Hai là, tư vấn và giám định công nghiệp gồm có tư vấn và giám định kỹ thuật, giám sát trong công nghệ đóng tàu, và giám định công tác hàn. Ba là, thử nghiệm không phádịch vụ như:kiểm tra bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ bằng tia X, tia Gamma (RT) với nhiều loại hình kỹ thuật, kiểm tra bằng phương pháp siêu âm (UT),…. Hay các dịch vụ kiểm tra công nghệ cao :kiểm tra siêu âm tự động (P-Scan), khảo sát siêu âm ăn mòn (T-Scan),đo nhiễu xạ bay (TOFD) Bốn là, tư vấn tổn chức đào tạo gốm có: tư vấn tổ chức, đào tạo.Tư vấn tổ chức bao gồm: Khảo sát, phân tích và đánh giá hoạt 8 động của tổ chức/doanh nghiệp, tư vấn quản lý doanh nghiệp và ứng dụng công cụ quản lý, tư vấn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, OHSAS 18000, HACCP, TS 16949, IEC 17025, … Đào tạo gồm có đào tạo hệ thống quốc tế và đào tạo kỹ thuật.Đào tạo hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế bao gồm : đào tạo nhận thức và nội dung tiêu chuẩn như: ISO 9000, ISO 14000 , ISO/TS 16949, HACCP, SA8000, ISO 22000, OHSAS 18000 ...,đào tạo đội ngũ đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý cho các tổ chức/doanh nghiệp Đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật bao gồm:nghiệp vụ xây dựng: quản lý dự án, giám sát thi công, chứng nhận chất lượng, v.v, đào tạo kỹ thuật viên trong lĩnh vực kiểm tra không phá huỷ, đào tạo thợ hàn cấp chứng chỉ quốc tế, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trên nhiều lĩnh vực. 2.2. Thị trường, khách hàng chính Thị trường công ty Apave Việt Nam : Các công ty trên lãnh thổ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á có nhu cầu về thẩm định chất lượng công trình,lĩnh vực giám định chất lượng, kiểm soát các rủi ro, tư vấn các giải pháp quản lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực 9 2.3. Các yếu tố nguồn lực chủ yếu của công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương 2.3.1 Cơ cấu nhân sự So sánh Năm 2012 Năm 2013 năm 2012 và năm 2013 Chỉ tiêu Số Số Tỷ Tỷ lệ lượng Tỷ lệ nhân viên có bằng 40 Tỷ lệ lượng lệ 5 35 5 -12,5% 86 619 87 -10,3% 9 50 8 -28,5% đại học trở nên Tỷ lệ nhân viên có bằng 690 đại học Tỷ lệ nhân viên có bằng 70 cao đẳng, Trung cấp Tỷ lệ Nam 88% 91% Tỷ lệ Nữ 12% 9% Tổng số lượng 800 714 -10,7% Nguồn : Sinh viên tổng kết 10 BĐ1 : Nhân sự của công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương năm 2012-2013 Nhận xét: So sánh về cơ cấu nhân sự của công ty TNHH Apave Châu ÁThái Bình Dương từ năm 2012 tới năm 2013 số lượng nhân sự giảm đáng kể cả giảm 86 người tương đương với 10,7% giảm cả về tỷ lệ nhân viên có bằng sau đại học, đại học và cao đẳng: đồng thời giảm cả về số lượng nam và nữ. Lý do của việc giảm số lượng lao động: nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế thế giới, lạm phát tăng cao ngành xây dựng dậm chân tại chỗ nhiều dự án khó triển khai vì vậy công ty cắt giảm số lượng lao động giảm thiểu chi phí. 2.3.2 Công nghệ Công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương có các công nghệ hàng đầu về tư vấn bao gồm công nghệ hiện đại bậc nhất như: ACFM, công nghệ Rope Access, công nghệ kiểm tra đường ống,…………….. 11 Công nghệ kiểm tra công nghệ cao như:Kiểm tra siêu âm tự động (P-Scan), khảo sát siêu âm ăn mòn (T-Scan), đo nhiễu xạ bay (TOFD), chụp X-quang xử lý số, Thermal Scan, kiểm tra rò rỉ từ thông (MFL), xoáy trường xa (RFET) Công nghệ về quy trình quốc tế như : ISO 9000, ISO 14000 , ISO/TS 16949, HACCP, SA8000, ISO 22000, OHSAS 18000 ... Trang thiết bị của Công ty cũng luôn được đầu tư mới và hiện đại phù hợp với công nghệ tiên tiến của Mỹ và Châu Âu để đáp ứng yêu cầu của thị trường. 2.3.3 Vốn Đơn vị: triệu VNĐ Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2013 So sánh năm 2011 2012 2012 và năm 2013 272,137 310,603 348,846 +12,3% Tổng nợ phải 220,270 202,656 183,031 -9,6% 257,382 207,630 -19,3% Tổng tài sản trả Tài sản ngắn 238,325 12 hạn Nợ ngắn hạn 208,696 192,863 173,376 -10,1% Nguồn: Công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương cung cấp BĐ 2:Năn lực tài chính của công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bìn Dƣơn năm 2011-2013. Nhận xét: So sánh các chỉ tiêu năm tổng tài sản của doanh nghiệp qua các năm 2011 và năm 2013 ta thấy tổng tài sản của doanh nghiệp tăng năm 2013 tăng so với năm 2012 là 12.3% tổng nợ phải trả, tài sản ngắn hạn và nợ ngán hạn đang có xu hướng giảm. Mặc dù, nền kinh tế tại Việt Nam vẫn còn gặp khó khăn, tăng trưởng chậm chạp. Lý do, công ty ký được nhiều dự án như dự án Hầm Đèo Cả, tàu ngầm Metro tại Việt Nam, và một số dự án lớn,….. 2.4 . Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương Đơn vị : triệu VNĐ Năm Năm 13 Năm So sánh 2011 2012 2013 năm 2012 và năm 2013 Doanh thu 222,028 nhuận 1,385 Lợi 224,713 223,355 -0,6% 2,218 1,696 -23,5% 1,768 1,372 -22,4% 10,3 10,3 0% trước thuế nhuận 1,059 Lợi sau thuế Lương bình 11,3 quân của nhân viên Nguồn: Công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương cung cấp BĐ 3:Năn lực tài chính của công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bìn Dƣơn năm 2011-2013. Nhận xét: So sánh từ bảng số liệu cho thấy doanh thu vào thừ năm 2011 tới năm 2013 có sự biến động đáng kể, suy thoái kinh tế nên doanh thu của công ty giảm 0.6% so với những năm 2012. 14 Năm 2012 tăng doanh thu đột biến mặc dù số lượng nhân sự giảm từ 824 xuống 800 nhưng do công ty ký được hợp đồng chuyển giao dịch vụ giao thông. Và ký được các hợp đồng sản xuất phụ kiện công nghiệp cỡ lớn nên thu về khoản lớn mặc dù trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn do suy thoái kinh tế và lạm phát vẫn tăng cao. Doanh thu của công ty năm 2013 dự báo thấp hơn năm 2011 nhưng do dự án Hầm Đèo Cả đã đem đến cho công ty năm 2013 đến 6% của tổng doanh thu nên đã kéo doanh thu của công ty năm 2013 tăng lên. Hầm Đèo Cả là một dự án đầu tư lớn, với dự toán sơ bộ là 600 triệu USD. Vì tính quan trọng của dự án mà chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Hầm Đèo Cả đã chọn các đối tác Pháp- Công ty TNHH APAVE Việt Nam và Đông Nam Á là tư vấn quản lý và giám sát. Đồng thời cắt giảm lương của nhân viên cũng như thu gọn lại bộ máy hành chính giảm 20% lương đối với các cấp quản lý và 10% lương cấp nhân viên cũng giảm thiểu chi phí đáng kể cho công ty trong môi trường kinh tế khó khăn như hiện nay. 15 II/ PHÂN TÍ H VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG MỘT SÔ LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY TNHH APAVE CHÂU Á-THÁI BÌNH DƢƠNG 1. Các hoạ động về Marketing của công ty TNHH Apave Châu ÁT Bìn Dƣơn Từ năm 1997 đến nay, trải qua hơn 15 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Ngành Xây dựng của Công ty APAVE Việt Nam & Đông Nam Á đã có những bước tiến vững chãi với nhiều thành tựu nổi bật.Các kỹ sư tại công ty có trình độ quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực giám định nhà cao tầng. Để có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật với trình độ chuyên môn cao, công ty đã thực hiện quy trình tuyển dụng chặt chẽ, liên tục thực hiện đào tạo bên ngoài, đào tạo nội bộ, chuyển giao công nghệ, bí quyết bởi các chuyên gia hàng đầu của Pháp. Hơn thế nữa, tính đạo đức nghề nghiệp của người tư vấn xây dựng là 16 nguyên tắc của APAVE trong quá trình triển khai dự án, đúng với tiêu chí "Kỷ luật - Chuyên nghiệp - Hài hòa", "Trách nhiệm - Tôn trọng Đạo đức" cũng như triết lý kinh doanh "Sứ mệnh của sự tin cậy". Mục tiêu Marketing dài hạn của công ty TNHH Apave Châu ÁThái Bình Dương: Công ty TNHH Apave Châu Á-Thái Bình Dương còn phát triển thêm các ngành nghề mới về thiết bị hàng không, thiết bị điện tử đặc biệt cao cấp và mở rộng thị phần trên thị trường Việt Nam. Mục tiêu Marketing ngắn hạn của công ty TNHH Apave Châu Á-Thái Bình Dương:Tăng doanh thu 15% và duy trì hình cảnh công ty trong tâm trí khách hàng. Từ mục tiêu marketing dài hạn và ngắn hạn như trên công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương có các hoạt động Marketing như sau: Marketing trực tiếp : Công ty TNHH Apave gặp các đối tác là các chủ thầu, chủ đầu tư ….. trực tiếp đấu thầu và khách hang của mình giới thiệu về công ty qua các bản đấu thầu, và văn bản. Marketing qua hội chợ: Công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương đã tham dự hội nghị và triển lãm ASCOPE lần thứ 10. 17 Hội nghị và Triển lãm ASCOPE lần thứ 10 của Hội Đồng Dầu khí Đông Nam Á (ASEAN Council Petroleum – ASCOPE) tổ chức tại Việt Nam với sự chủ trì của Petrovietnam mang chủ đề “Đổi mới và Hợp tác – Hướng tới tương lai” được tổ chức từ ngày 28 đến 30/11/2013 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh. Triển lãm quy tụ 300 gian hàng, đón hơn 500 đại biểu tham dự từ các nước trong khu vực và trên thế giới. Marketing qua các buổi hội thảo như: “Hội thảo An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường” tại Khách sạn Liberty Central, 177 – 179 Lê Thánh Tôn, Q. 1, Tp.HCM. Công ty Apave Châu Á- Thái Bình Dương chia sẻ các giải pháp cốt lõi hướng đến một mô hình Hệ thống Quản lý An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường thành công. Marketing qua buổi đào tạo công ty TNHH Apave Việt Nam và Đông Nam Á đã đào tạo hai lớp nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đầu tiên của Apave tại Hà Nội và TP HCM vào năm 2010.Đây là khởi đầu cho một lĩnh vực hoạt động mới Apave mong muốn chia sẻ “vốn liếng kinh nghiệm” về tư vấn tích lũy được từ hơn chục năm qua ở trong và 18 ngoài nước cho các bạn đồng nghiệp. Đây cũng là thành công của công ty TNHH Apave Châu Á-Thái Bình Dương nhằm mở rộng thị trường cũng như quảng bá hình ảnh của công ty. Marketing trên trang web, ấn phẩm, catalog giới thiệu về công ty TNHH Apave Châu Á-Thái Bình Dương cũng như giới thiệu về dịch vụ công ty cung cấp đầy đủ chi tiết bao hàm cả công nghệ công ty sử dụng. Công ty tự hào đã tham gia hầu hết các công trình mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế như: Đường ống dẫn dầu xuyên Cameroon của ESSO- Mỹ, Total Gas, Nhà máy khí hóa lỏng Dinh Cố, Nhiệt điện Cao Ngạn, Sê san 3, Nahang,…Các nhà máy đóng tàu Nam Triệu, Hạ Long, Sông Cấm,…Trung tâm Hội nghị quốc tế, Khách sạn Metropole, Khách sạn Opera Hilton…và mới đây nhất là Nhà ga hàng không quốc tế thủ đô Tripoli, Lybia. 2. Các hoạ động về quản trị Apave Châu Á- T ƣơn ệu của công ty TNHH Bìn Dƣơn Công ty TNHH Apave Châu Á- Thái Bình Dương là công ty đầu tiên tại Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực tư vấn và kiểm định chất lượng công trình, chứng nhận chất lượng công trình với bề dày lịch sử 19 hình thành và xuất phát điểm từ Tập đoàn lớn đầy danh tiếng tại Cộng hòa Pháp với vốn và nhân lực dồi dào và bề dày hình thành nên ngay từ khi gia nhập thị trường Việt Nam công ty đã có sẵn nền móng về hình ảnh, thương hiệu,giá trị cốt lõi và quy trình chuyên nghiệp tạo được niềm tin của nhà thầu cũng như khách hàng về công ty TNHH Apave Châu Á-Thái Bình Dương trên thị trường Việt Nam. Ngành xây dựng APAVE luôn lấy tiêu chí chất lượng công trình, uy tín, thương hiệu của đơn vị giám định độc lập làm kim chỉ nam dẫn đường trong dịch vụ của mình để ngày càng phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu quốc tế và có hiệu quả kinh tế cao trong hoạt động.... Không những thế công ty TNHH Apave Châu Á-Thái Bình Dương được lọt top danh sách thương hiệu mạnh trên trang “http://www.thuonghieumanh.vn/index.php”. Sologan của công ty TNHH Apave Châu Á-Thái Bình Dương: “Sứ Mệnh của Sự Tin Cậy". Từ “Sứ mệnh” bao hàm toàn bộ các phương thức can dự của Apave từ sự thẩm tra tính phù hợp đến sự cung cấp các dịch vụ tổng thế về tư vấn và hỗ trợ, mỗi một sứ mệnh đều thực sự là do “sự tin cậy” cả. Apave sử dụng khẩu hiệu này một 20
- Xem thêm -