Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa kinh tế luật tạicông ty cổ phần thang máy ht)

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Giảng viên hƣớng dẫn: Th.s Trịnh Thị Sâm Sinh viên: Phùng Thị Phƣơng Khoa Luật Thƣơng mại Lớp hành chính: K45P1 MSV: 09d200030 Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần thang máy HT 1 2 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và nghiên cứu lý luận tại trƣờng Đại học Thƣơng mại và sau một thời gian ngắn thực tập tại Công ty cổ phần thang máy HT, em đã có đƣợc những kiến thức thực tiễn về hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp cũng nhƣ thực tế áp dụng và thực thi pháp luật của doanh nghiệp. Mà kiến thức thực tiễn không có trong các trƣờng Đại học Thƣơng mại. Trong quá trình đi thực tế, em đã nhận đƣợc sự 3 hƣớng dẫn tận tình của bộ môn luật thƣơng mại, đặc biệt cô Trịnh Thị Sâm. Bên cạnh những hƣớng dẫn về kiến thức lý luận và thực tiễn của thầy, cô, em còn nhận đƣợc sự giúp đỡ của Giám đốc Lê Tuấn cùng với các cô, chú, các anh, chị trong các phòng ban trong công ty đã truyền đạt những kiến thức quý báu và những kinh nghiệm thực tiễn để em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình. Em xin trân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011 Sinh viên Phùng Thị Phương 4 Phần 1: Khái quát về công ty cổ phần thang máy HT 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 5 Công ty cổ phần thang máy HT đƣợc thành lập từ năm 2000, là một trong những thành viên của hiệp hội thang máy FUJI, đƣợc ủy quyền là đại diện chính hãng mang hiệu FUJI Hồng Kông tại Việt Nam. FUJI Hồng Kông là một trong những hãng hàng đầu thế giới về chế tạo và cung cấp các loại thang máy hiện nay. Công ty có ... cổ đông, quy mô là ... nhân viên, thuộc nhóm công công ty vừa và nhỏ so với thị trƣờng của Việt Nam. Tên giao dịch : Công ty cổ phần thang máy HT. Địa chỉ : Email: Website: Loại hình công ty : Công ty cổ phần 6 Nhà máy sản xuất: tại Tân Khang, Yên Mỹ, Hƣng Yên Ngành nghề hoạt động : Kinh doanh sản thang máy và các sản phẩm dịch vụ liên quan Đƣợc thành lập với nòng cốt là các kỹ sƣ và đội ngũ kỹ thuật từ các Công ty đầu tiên sản xuất và lắp đặt thang máy Việt Nam. Hàng năm, công ty đã có những khóa huấn luyện đào tạo và cung cấp chứng chỉ kỹ sƣ chuyên nghiệp trong lĩnh vực thang máy, đƣợc hãng FUJI hƣớng dẫn đào tạo chuyên sâu và chuyển giao những công nghệ tiên tiến nhất. Với công nghệ hiện đại cùng đội ngũ kỹ sƣ, kỹ thuật viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm, đến nay, công ty đã và đang cung cấp một khối lƣợng lớn đa dạng các loại sản phẩm tại Việt Nam với cấu hình chất lƣợng cao, hoạt động ổn định, đƣợc nhiệt đới 7 hóa phù hợp với khí hậu Việt Nam. Công ty luôn cung cấp với giá thành hợp lý, phƣơng thức thanh toán phù hợp với yêu cầu của khách hàng, và đảm bảo tiến độ và chất lƣợng thi công an toàn tuyệt đối đƣợc các chủ đầu tƣ đánh giá cao về mọi mặt. Với thông điệp là nâng cao chất lƣợng sản xuất. Nhà máy sản xuất của công ty tại Tân Khang, Yên Mỹ, Hƣng Yên, thang máy đƣợc sản xuất ra hằng năm, cả về số lƣợng và chất lƣợng luôn đảm bảo công suất và thời gian giao hàng. 1.2 Mục tiêu, sứ mạng hoạt động của công ty Tầm nhìn và mục tiêu của công ty: “HỘI TỤ CHẤT LƢỢNG – NÂNG TẦM THƢƠNG HIỆU” Sứ mệnh: Là đơn vị cung cấp các thiết bị, phụ tùng thang máy mang hiệu FUJI với tính năng kỹ thuật ƣu việt, 8 an toàn và kinh tế, bảo đảm chữ tín hàng đầu về chất lƣợng sản phẩm cũng nhƣ dịch vụ, luôn xem lợi ích của khách hàng nhƣ chính sự sống của công ty. Tầm nhìn: Công ty cổ phần thang máy HT quyết tâm trở thành nhà cung cấp sản phẩm thang máy tốt nhất và dịch vụ bảo hành, sửa chữa, nâng cấp hàng đầu tại Việt Nam. Là ngƣời tiên phong trong lĩnh vực công nghệ không gian chiều thẳng đứng, có mặt mọi lúc mọi nơi với những giải pháp tối ƣu cho khách hàng, an toàn và thẩm mỹ cho thực tế công trình. Giá trị cốt lõi: - Đối với khách hàng là mang lại cho khách hàng một sản phẩm bảo đảm chất lƣợng cũng nhƣ dịch vụ tốt nhất nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. 9 - Đối với nhân viên (đội ngũ nòng cốt của Công ty): có môi trƣờng làm việc năng động và gắn bó trên mỗi thành viên. - Chất lƣợng sản phẩm luôn hƣớng tới sự tin tƣởng và tin yêu của khách hàng. - Lợi nhuận và sự phát triển của công ty luôn cố gắng thỏa mãn yêu cầu và mong đợi của khách hàng, nhân viên và các cổ đông của công ty ngày càng cao nhất. Nhiệm vụ : - Xây dựng tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh và báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh lên Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. 10 - Quản lý và sử dụng vốn kinh doanh theo đúng chế độ chính sách, đạt hiệu quả kinh tế đảm bảo phát triển vốn và tự trang trải về tài chính. - Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng mua bán, liên doanh hợp tác với các tổ chức kinh tế. - Quản lý đội ngũ cán bộ công nhân viên, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho ngƣời lao động. - Nhiệm vụ đóng thuế và trả lƣơng co cán bộ nhân viên trong công ty theo đúng pháp luật quy định. 1.3 Các lĩnh vực hoạt động của công ty Công ty hoạt động trong lĩnh vực thang máy, cung cấp các sản phẩm thang máy mang nhãn hiệu FUJI Hồng Kông, và các dịch vụ tƣ vấn liên quan. Công ty cung cấp cho khách 11 hàng kiến thức, kinh nghiệm, khả năng và tính trung thực đƣợc đội ngũ nhân viên trong công ty tích lũy qua hơn mƣời năm hoạt động. 1.4 Cơ cấu tổ chức của công ty, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban Cơ cấu tổ chức của Công ty cũng tƣơng tự cơ cấu tổ chức của các công ty cổ phần khác. Đứng đầu công ty là Đại hội đồng cổ đông có quyền kiểm soát, lãnh đạo, quản lý mọi hoạt động của công ty. Tiếp theo là Hội đồng quản trị chịu sự quản lý của Hội đồng quản trị,có chức năng quản lý doanh nghiệp, lãnh đạo và ra các quyết định. Dƣới Hội đồng quản trị là Ban Tổng giám đốc, có chức năng trực tiếp lãnh đạo và ra các quyết định hàng ngày. Ban kiểm soát 12 dƣới sự quản lý của Hội đồng quản trị, có chức năng kiểm soát mọi hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Các phòng ban còn lại, tƣơng tự vị trí của mình mà có nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh cụ thể, đảm bảo sự hoạt động và phát triển của công ty. Các công ty con do Công ty đầu tƣ 100% vốn điều lệ chịu sự quản lý của Công ty. Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban tổng giám đốc Các CTCP tổng hợp bách hóa đầu tƣ 100% vốn điều lệ Văn phòng công ty Phòng tổ chức hành chính Phòng kế toán tài chính CTTNHH mtv văn hóa phẩm TBH CTTNHH mtv thƣơng mại miền nam TBH Phòng kinh doanh tổng hợp I Phòng kinh doanh tổng hợp II CTTNHH mtv nông sản thực phẩm TBH CTTNHH mtv xuất nhập khẩu TBH Phòng kinh doanh kho Phòng kinh doanh BĐS và đầu tƣ xây dựng CTTNHH mtv kinh doanh tổng hợp TBH Chi nhánh CTCP bách hóa tổng kho 6 13 CTTNHH mtv vật tƣ nông sản TBH Quan hệ lãnh đạo, quản lý Quan hệ kiểm soát Quan hệ hợp tác 14 15 Phần 2: Tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của công ty cổ phần thang máy HT 2.1 Các sản phẩm Các sản phẩm chính của công ty gồm: - Nhập khẩu thang máy nguyên chiếc đƣợc lắp ráp tại nhà máy FUJI Hồng Kông. - Nhập khẩu các linh kiện, phụ tùng thang máy mang hiệu FUJI Hồng Kông về lắp ráp tại nhà máy của công ty HT. 2.2 Các dịch vụ Công ty cung cấp cho khách hàng nghiệm, khả năng và tính trung kiến thức, kinh thực đƣợc đội ngũ nhân viên trong công ty tích lũy qua hơn mƣời năm hoạt động.Vì 16 thế, đến với dịch vụ của Công ty, khách hàng có thể nhận đƣợc kết quả tốt nhất với chi phí mình bỏ ra. Công ty có thể giải quyết các vấn đề yêu cầu từ thang máy của bạn có liên quan tới. Các dịch vụ tƣ vấn đƣợc cung cấp bao gồm: - Tƣ vấn thiết kế xây dựng, các chi tiết về kỹ thuật, quản lý dự án có liên quan đến thang máy và thang cuốn. - Tƣ vấn đổi mới, nghiên cứu tổng thể thiết bị thang máy và thang cuốn. - Tƣ vấn các nghiên cứu về bảo trì và theo dõi tiến trình vận hành thang máy và thang cuốn. - Tƣ vấn các điều tra , nghiên cứu về hiện trạng thiết bị ; cung cấp các báo cáo chi tiết, các chi tiết kỹ thuật toàn diện và các giải pháp thay thế. 17 Quản Lý Xây Dựng Mới - Tiếp xúc với các kiết trúc sƣ - nhà thầu xây dựng. - Cung cấp thông số yêu cầu về thiết kế xây dựng liên quan đến hố thang máy và thang cuốn. - Trình bày phân tích về lƣu lƣợng giao thông . - Cung cấp thiết kế kỹ thuật cùng với chi phí dự trù . - Cung cấp tài liệu về công việc có liên quan (bao gồm hồ sơ đấu thầu và hợp đồng). Nâng cấp Thang Máy - Nghiên cứu tất cả các thiết bị thang máy hiện hữu. - Quyết định bị thiết bị nào nên đƣợc thay thế. - Cung cấp kế hoạch nâng cấp cùng với chi phí dự trù. - Cung cấp các phân tích về tình hình lƣu thông. - Thảo luận tất cả các kế hoạch nâng cấp với khách hàng. 18 - Chuẩn bị tiến độ thực hiện. Vận Hành và Bảo Trì - Xem xét thiết bị thang máy để quyết định tình trạng của thang máy và sửa chữa. - Cung cấp báo cáo về việc sử dụng thang máy trong đó gồm có các đề mục thay thế nếu cần thiết. - Tổ chức việc kiểm tra kỹ thuật và an toàn của thiết bị thang máy do cơ quan chức năng của Nhà nƣớc thực hiện. 2.3 Thị trƣờng tiêu thụ Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của công ty bao gồm cả thị trƣờng trong nƣớc và thị trƣờng quốc tê. Khách hàng của công ty chủ yếu là những doanh nghiệp trong nƣớc, với các quy mô khác nhau. 19 Đối với dịch vụ tƣ vấn, khách hàng của công ty bao gồm các khách hàng trong và ngoài nƣớc, gồm cả doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các các nhân trong và ngoài nƣớc có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty. 2.4 Nguồn vốn Nguồn vốn của công ty bao gồm 2 loại: Vốn chủ sở hữu và Vốn vay, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng cao hơn nguồn vốn vay. Bởi lẽ, trong thời buổi nền kinh tế thị trƣờng, cạnh tranh gay gắt, nếu chỉ sử dụng vốn chủ sở hữu thì tốc độ phát triển của công ty xẽ rất chậm, và có thể bỏ lỡ nhiều hợp đồng mang lại giá trị lớn cho công ty. Tuy nhiên, đang khủng hoảng kinh tế, việc kinh doanh là tƣơng 20
- Xem thêm -