Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa kinh tế luật tại về công ty cổ phần yên bình

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1790 |
  • Lượt tải: 6
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ MỤC LỤC CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN YÊN BÌNH ..................................................................................................... 2 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Yên Bình ....................................................................................................... 2 1.1.1. Giới thiệu chung về công ty ....................................................... 3 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ....................... 3 1.1.3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty .......................... 4 1.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty ......................................... 4 1.1.4.1. Chức năng của công ty ............................................................. 4 1.1.4.2. Nhiệm vụ của công ty ............................................................... 5 1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty ............................................. 6 1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty............................................ 7 1.4, Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm 2012-2013 ..................................................................................... 7 SVTH: Ngô Thị Huyền Trang Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ CHƢƠNG 2. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN YÊN BÌNH ............................. 9 2.1. Hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của công ty ............. 9 2.2, Thực trạng thi hành và tác động của hệ thống qui phạm pháp luật thƣơng mại đối với hoạt động kinh doanh của công ty ......... 10 2.3, Đánh giá chung về thực trạng thi hành và hệ thống pháp luật thƣơng mại điều chỉnh hoạt động của công ty cổ phần Yên Bình 14 2.3.1. Ưu điểm:.................................................................................... 14 2.3.2. Nhược điểm ............................................................................... 17 2.3.3, Những vấn đề cấp bách đặt ra ................................................. 18 2.3.4, Phương hướng giải quyết ....................................................... 20 CHƢƠNG 3. ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN VÀ DỰ KIẾN BỘ MÔN HƢỚNG DẪN ......................................................................... 22 2.1, Đề xuất đề tài khóa luận ........................................................... 22 2.2, Dự kiến bộ môn hƣớng dẫn ...................................................... 22 SVTH: Ngô Thị Huyền Trang Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ A. LỜI MỞ ĐẦU Sự nghiệp giáo dục của nước ta đang trong quá trình xây dựng và phát triển nhằm bắt kịp xu thế giáo dục của các nước trong khu vực và trên thế giới, vì vậy việc học tập đi đôi với thực hành là một biện pháp hiệu quả đúng đắn đã và đang được áp dụng tại các trường đại hoạc tại Việt Nam, không chỉ trong các ngành kỹ thuật mà cả trong các ngành kinh tế xã hội khác. Đối với sinh viên ngành Luật Thương Mại việc đi thực tập tại các cơ quan, văn phòng luật , các công ty… là một việc rất cần thiết giúp sinh viên tiếp cận, tìm hiểu và làm quen với môi trường làm việc thực tế, từ đó vận dụng các kiến thức đã học tập được ở nhà trường vào điều kiện thực tế một cách kinh hoạt sáng tạo. Đồng thời đây cũng là cơ hội giúp nhà trường nhìn nhận đánh giá được đúng, khách quan hiệu quả đào tạo của mình cũng như đánh giá được trình độ, khả năng tiếp thu và học lực của mỗi sinh viên. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo-T.s Trần Thành Thọ cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ và nhân viên Công ty cổ phần Yên Bình, em đã hoàn thành thời gian thực tập tại công ty. Trong thời gian thực tập tại đây đã giúp em có cá nhìn đầy đủ và toản diện hơn về vai trò và tầm quan trọng của hệ thống luật pháp quản lý trong SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 1 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ doanh nghiệp đồng thời vận dụng một cách cụ thể hơn những kiến thức đã học vào trong điều kiện thực tế. Vì nội dung nghiên cứu và tìm hiểu của bản đề cương thực tập là tương đối rộng nên trong một khoảng thời gian ngắn (4 tuần) thực tập, bản báo cáo không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự chỉ bảo đóng góp của các thầy cô, cùng cô chú anh chị trong Công ty cổ phần xây dựng Yên Bình. Em xin chân thành cảm ơn! B.NỘI DUNG CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN YÊN BÌNH 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 2 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ Yên Bình 1.1.1. Giới thiệu chung về công ty - Tên công ty: Công ty cổ phần Yên Bình - Địa chỉ: Thôn 9- xã Tiêu Sơn- huyện Đoan Hùng- tỉnh Phú Thọ - Số điện thoại: 02103651076 - Ngành nghề kinh doanh: Vật liệu xây dựng và Bất động sản - Giấy CNDKKD số 2600688374 do Sở kế hoạch đầu tư tình Phú Thọ cấp ngày 15 tháng 8 năm 2010. -Vốn điều lệ: 9.000.000.000 (chín tỷ việt nam đồng) 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty cổ phần Yên Bình được thành lập năm 2010 thuộc hình thức công ty cổ phần hoạt động theo các quy định hiện hành của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tháng 8 năm 2010 với sự tham gia góp vốn của các cổ đông, công ty chính thức trở thành công ty cổ phần xây dựng Yên Bình. Công ty đã tham gia sản xuất cung cấp các vật liệu xây dựng chủ yếu là gạch tuynenl cao cấp phục vụ nhu cầu xây dựng nhà ở và các công trình công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Sau 1 năm hoạt động, công ty đã chiếm lĩnh hầu hết thị trường SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 3 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ khu vực và không ngừng nâng cao phát triển đưa sản phẩm của mình rộng rãi hơn nữa nhằm tăng cao lợi nhuận, phát triển nguồn nhân lực, tăng việc làm và thu nhập cho người lao động. 1.1.3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty Công ty cổ phần Yên Bình chuyên sản xuất và cung cấp các vật liệu xây dựng, trong đó chủ yếu là gạch tuynel cao cấp với nguyên liệu và quá trình sản xuất kỹ thuật cao mang lại sản phẩm tốt cho các công trình xây dựng. 1.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 1.1.4.1. Chức năng của công ty - Tổ chức sản xuất và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 4 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ với cơ quan chức năng của nhà nước. - Thực hiện theo đúng quy định của bộ lao động- Thương bình và xã hội về việc ký kết các hợp đồng lao động, ưu tiên sử dụng lao động của địa phương. - Tìm kiếm , ký kết các hợp đồng kinh tế. - Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ theo quy định của nhà nước. 1.1.4.2. Nhiệm vụ của công ty - Xây dựng chiến lược phát triển, xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với kinh doanh bất động sản. - Xây dựng kế hoạch tài chính cho phù hợp để sản xuất kinh doanh, tổ chức và theo dõi các hoạt động tài chính trong và ngoài công ty nhằm cân đối tình hình tài chính. - Nghiên cứu xây dựng các dự án mới, tìm kiếm các cơ hội và các đối tác sản xuất kinh doanh, khai thách các dự án về nhà ở, hạ tầng vầ các khu công nghiệp nhằm đi sâu vào năng lực chuyên môn của công ty. -Tổ chức quản lý khối lượng, đơn giá và quyết toán thu chi. - Thực hiện công tác an toàn lao động cho người lao động. SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 5 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ 1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Tổ chức quản lý có vai trò hết sức quan trọng tới sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Nhận thức được điều này, công ty đã quan tâm đúng mức đến công tác quản lý, giảm bộ phận lao động dư thừa, đảm bảo cung ứng vật tư đến tận công trình, tránh lãng phí, đảm bảo tiến độ sản xuất xây dựng. Bảng 1 : Sơ đồ tổ chức công ty SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 6 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ 1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty Với đặc điếm sản xuất kinh doanh của mình công ty đã trang bị nhiều thiết bị kỹ thuật khác nhau. Đại đa số các thiết bị sản xuất hiện đại phù hợp với quy trình sản xuất kinh doanh của công ty. 1.4, Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm 2012-2013 Số liệu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012-2013 Đơn vị tính VNĐ SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 7 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ Dựa vào bảng số liệu trên, nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là khá ổn định. Công ty đã đẩy mạnh các hoạt động mở rộng thị trường nâng cao khả năng cạnh tranh, xây dựng thương hiệu mạnh cho việc kinh doanh của công ty. SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 8 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ CHƢƠNG 2. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN YÊN BÌNH 2.1. Hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của công ty Công ty cổ phần Yên Bình được thành lập năm 2010 thuộc hình thức công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể được quy định trong - Luật doanh nghiệp năm 2005 - Luật lao động - Luật thuế - Luật thương mại năm 2005 - Luật dân sự 2005 - Luật kinh doanh bất động sản 2006 - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP Về đằng ký doanh nghiệp - Nghị định 05/2013/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 9 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ - Các nghị định, văn bản pháp luật có liên quan khác 2.2, Thực trạng thi hành và tác động của hệ thống qui phạm pháp luật thƣơng mại đối với hoạt động kinh doanh của công ty - Công ty được thành lập dựa trên cơ sở pháp luật là luật doanh nghiệp năm 2005, là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có một cơ cấu tổ chức thống nhất, có người đại diện để công ty hoạt động với tư cách một chủ thể pháp lý độc lập. Với cơ cấu quản lý và tổ chức hiện đại theo quy định của pháp luật , sơ đồ bộ máy quản lý tinh gọn, chuyên , chặt chẽ từ Đại hội đồng cho đến các phân xưởng. Cụ thể: + Đại hội đồng cổ đông : ( Căn cứ từ điều 96 đến điều 107 Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản liên quan khác) Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết là cơ quan cao nhất quyết định của công ty , như vậy đại hội đồng cổ đông bắt buộc phải thông qua định hướng của công ty bầu, miễn, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, có quyền quyết định sửa đổi điều lệ của công ty. Thông qua bản báo cáo tài chính hàng năm, xem SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 10 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho công ty, tổ chức công ty. + Hội đồng quản trị: ( Căn cứ từ điều 108 đến 115 Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản liên quan khác) Là cơ quan quản trị của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến phương hướng, mục tiêu của công ty, có quyền kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng ban quản trị, của Giám đốc điều hành công ty. + Ban kiểm soát: ( Căn cứ từ điều 121 đến 127 Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản liên quan khác) Gồm ba thành viên hoạt động độc lập theo quyeenfhanj của mình tại điều lệ của công ty và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc kiếm tra, giám sát việc hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành công ty. + Giám đốc điều hành ( Tổng giám đốc) ( Căn cứ từ điều 116 Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 11 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ bản liên quan khác) Là người nắm giữ cổ phần cao nhất, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, đề cử và phải đáp ứng đủ điều kiện là người đại diện theo pháp luật công ty. Tổng giảm đốc là người chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của mình phù hợp với các quyết định, điều lệ của công ty. + Phó giám đốc điều hành: Là người giúp việc cho giám đốc điều hành Phó giám đốc phụ trách tài chính : là người giúp việc cho giám đốc điều hành công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễm nhiệm khi có đề nghị của Giám đốc, là người quản lý các phòng, ban liên quan. Được giám đốc phân công phụ trách về mặt tài chính. Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật: là người giúp giám đốc điều hành và quản lý trong việc sản xuất, cân đối nhiệm vụ, tiến độ sản xuất, quản lý các phòng còn lại. Bộ máy quản lý của công ty về cơ bản đã được hoàn thiện, hoạt động theo chức năng đã được quy định của pháp luật. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dựa trên SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 12 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ các quy định của pháp luật ban hành, công ty đã kinh doanh theo đúng các ngành nghề đăng ký: nguyên vật liệu xây dựng và bất động sản. Về phía sản xuất, công ty sản xuất ra gạch tuynel chất lượng cao đảm bảo chất lượng như đã đăng ký, sẵn sàng phục vụ đáp ứng nhu cầu xây dựng công trình. Về phía kinh doanh, công ty ký kết hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu đúng theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước hàng hóa của mình và đóng thuế đầy đủ, đảm bảo hoàn thành những nghĩa vụ của mình trước pháp luật. Về phần kinh doanh bất động sản, công ty đã kinh doanh bất động sản hợp pháp theo quy định của pháp luật với bất động sản được phép kinh doanh . - Áp dụng luật thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước chủ yếu là nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp với Nhà nước. Công ty đăng ký kê khai và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã luôn thực hiện lập bảng kê khai thuế theo biểu mẫu để đảm bảo nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế trong mười ngày đầu của tháng tiếp theo. Thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% (theo quy định tại Điều 10 Luật Thuế TTDN) SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 13 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ Hàng năm công ty đều hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế của mình tại Chi cục thuế và chưa từng có trường hợp nào nợ thuế hay trốn thuế. Hơn nữa, lượng thuế nộp hàng năm vào ngân sách Nhà nước hàng năm đều tăng thời góp phần nhỏ vào tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. - Chấp hành nghiêm chỉnh luật lao động Vấn đề quản lý và sử dụng lao động: + 100% ký hợp đồng lao động chính thức. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của nhà nước. Các khoản bảo hiểm được thanh toán đủ theo chế độ theo Luật như: thai sản, ốm đau… Nếu người lao động thuộc diện được hưởng bảo hiểm theo Luật BHXH và các quy định BHXH thì công ty đều làm hồ sơ và tạo điều kiện cho người lao động được nhận từ quỹ BHXH của nhà nước. - Tham gia , chấp hành các điều luật khác theo quy định của pháp luật. 2.3, Đánh giá chung về thực trạng thi hành và hệ thống pháp luật thƣơng mại điều chỉnh hoạt động của công ty cổ phần Yên Bình 2.3.1. Ưu điểm: SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 14 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ Công ty thành lập được một thời gian ngắn, tuy nhiên đã đạt được những doanh số nhất định đảm bảo kinh doanh ngày càng phát triển hơn, với cơ cấu tổ chức quản lý theo quy định của pháp luật đã giúp công ty nhanh chóng hoàn thiện cơ bản được bộ máy quản lý bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả. Với đội ngũ quản lý và nhân viên có trình độ pháp luật và trình độ chuyên môn, công ty cổ phần Yên Bình đã thực hiện tốt theo các quy định của pháp luật. Đảm bảo thực hiện theo các quy định đã giúp cho công ty quản lý được các vấn đề về tài chính, sản xuất, nhân lực… đẩy mạnh hiểu quả kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận. Hệ thống bộ máy quản lý công ty về cơ bản đã chặt chẽ đầy đủ về mặt pháp lý giúp cho quá trình điều hành được thông suốt cụ thể rõ ràng. Công ty tuyển dụng công nhân sản xuất chủ yếu là lao động tại địa phương, vì vậy quá trình này giúp đơn giản hóa các thủ tục pháp lý và giảm chi phí nhân công về đi lại, ăn ở… Công ty được xây dựng dựa trên uy tín có cam kết được pháp luật bảo hộ, hoàn thành các nghĩa vụ cần thiết với nhà nước, đảm bảo hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật nước cộng hòa xã hội SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 15 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ chủ nghĩa Việt Nam. Với việc thực hiện tương tốt pháp luật của nhà nước, các điều lệ tại địa phương, khiến cho các cán bộ công nhân viên của công ty yên tâm làm việc, sản xuất. Công ty không phải lo lắng về việc sẽ vi phạm pháp luật. Mỗi khi nhà nước ban hành luật, thông tư, nghị định mới, công ty đều cập nhật nhanh và áp dụng ngay lập tức, tránh chậm trễ dẫn tới các vi phạm. Mới đây nhất, nhà nước đưa ra chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống còn 20%, đối với các doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ VND/năm. Do các số liệu kinh doanh của công ty đã minh bạch, nên công ty chủ động đăng ký giữ nguyên mức chịu thuế 25% như ban đầu, thay vì cố gắng làm giảm doanh thu xuống. Các quy định về xả thải ra môi trường, bảo vệ môi trường cũng được công ty quán triệt triệt để tới toàn bộ công nhân viên của công ty, không chỉ áp dụng trong phạm vi của công ty, mà còn rộng rãi ra bên ngoài. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chữ ký, con dấu trong các giao dịch thương mại với các đối tác trên toàn quốc. Việc bảo vệ con SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 16 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ dấu được diễn ra nghiêm ngặt, đúng quy trình. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty tuân thủ các quy định trong luật doanh nghiệp, không vi phạm và tiến hành các hoạt động gian lận thương mại. Không thực hiện và không tham gia vào các hoạt động báo lỗ giả để tránh thuế, không tham gia vào các việc chuyển giá, nhập các công nghệ cũ nát… 2.3.2. Nhược điểm Là một công ty với quy mô sản xuất nhỏ, vốn điều lệ cũng ở mức thấp. Do vậy không tránh khỏi việc các bộ phận không được tách riêng, hoạt động riêng biệt và độc lập. Thay vào đó thường là việc một bộ phận kiêm nhiệm nhiều chức năng. Việc này không vi phạm pháp luật nhưng sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, không được chỉnh chu. Mặc dù có nhiều ưu điểm, xong công ty mới thành lập còn hạn chế và nhiều thiếu sót chưa được hoàn thiện đầy đủ cần phải giải quyết để mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn hơn cho công ty đảm bảo sự phát triển lâu dài và rộng lớn ra bên ngoài khu vực. Nhiều vấn đề còn tồn tại ở công ty đang dần được hoàn thiện : - Công tác quản lý còn nhiều bất cập, các chức năng của từng bộ SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 17 Lớp: K46P2 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS. Trần Thành Thọ phận chưa thực sự cụ thể, rõ ràng. Nhiều khi chồng chéo gây nên chậm chạp trong quá trình xử lý công việc. - Công tác điều tra nghiên cứu thị trường còn hạn chế. Công ty chưa có bộ phận nghiên cứu thị trường riêng biệt do vậy công tác nghiên cứu thị trường chưa được chuyên sâu - Nhân viên chưa được trang bị kịp thời các kiến thức về chuyên môn, còn hạn chế trong vấn đề đào tạo nhân viên. - Người lao động (trong quy trình sản xuất gạch) chưa được quam tâm kỹ lưỡng - Mối quan hệ giữa Ban giám đốc và người lao động chưa thực sự ổn định. Người lao động chưa thực sự được hưởng các quyền lợi từ phía công ty như trong hợp đồng vì vậy còn gây ra nhiều xung đột khiến cho việc sản xuất chậm trễ và làm xấu hình ảnh của công ty. 2.3.3, Những vấn đề cấp bách đặt ra Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện nay thì nhiều doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là loại hình Công ty cổ phần cũng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Vấn đề đặt ra ở đây là:Các doanh nghiệp phải làm thế nào từ việc đăng ký thành lập,tổ chức bộ máy và hoạt động để có một Công ty hoạt động làm ăn có lãi, phát SVTH: Ngô Thị Huyền Trang 18 Lớp: K46P2
- Xem thêm -