Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa kinh tế luật tại công ty thhh quốc tế g&m

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY THHH QUỐC TẾ G&M1 1.1. Thông tin về công ty TNHH Quốc tế G&M ................................... 1 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Quốc tế G&M .............. 2 1.2.1. Chức năng của công ty ................................................................ 2 1.2.2. Nhiệm vụ của công ty .................................................................. 2 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH Quốc tế G&M ........... 3 1.4. Cơ sở vật chật kĩ thuật và mạng lưới kinh doanh của công ty TNHH Quốc tế G&M ............................................................................. 4 2. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ G&M .................................................................................. 8 2.1. Chế độ, chính sách, phương pháp quản lý các nguồn lực của công ty TNHH Quốc tế G&M......................................................................... 8 2.1.1. Chính sách quản lý nhân lực ....................................................... 8 2.1.2. Chính sách quản lý kinh tế- tài chính........................................ 10 2.2. Chiến lược kinh doanh của công ty TNHH Quốc tế G&M .......... 12 2.3. Chính sách cạnh tranh của công ty TNHH Quốc tế G&M .......... 13 Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế 3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI VÀ THỊ TRƢỜNG CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ G&M TRONG THỜI GIAN QUA ............................................................................. 15 3.1. Thực trạng hoạt động thương mại của công ty TNHH Quốc tế G&M 15 3.1.1. Thực trạng hoạt động mua hàng của công ty TNHH Quốc tế G&M 15 3.1.2. Thực trạng hoạt động bán hàng của công ty TNHH Quốc tế G&M 16 3.1.3. Dự trữ, vận chuyển hàng hóa của công ty TNHH Quốc tế G&M 19 3.2. Thực trạng về thị trường của công ty TNHH Quốc tế G&M ....... 20 3.1.2. Thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Quốc tế G&M………............................................................................ 22 4. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG CỤ VÀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ, THƢƠNG MẠI HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ G&M ......... 24 4.1. Chính sách tỷ giá .......................................................................... 24 4.2. Chính sách vệ sinh an toàn thực phẩm ........................................ 26 Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế 4.3. Quy định về thuế ........................................................................... 28 5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ................................................................. 30 6. ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................... 32 Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY THHH QUỐC TẾ G&M 1.1. Thông tin về công ty TNHH Quốc tế G&M Công ty TNHH quốc tế G&M được thành lập từ năm 2003, hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0103018585 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 23 tháng 7 năm 2003. Địa chỉ: - Hà Nội: Số 20, ngõ 292, Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội Số điện thoại: 0435562096 - Hồ Chí Minh: Biệt thự 20.11C Kỳ Đồng, Quận 3, Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0839325951 Tên giao dịch quốc tế: G&M International Inc Mã số thuế: 0101664328 Số tài khoản: 111.2006.4943.011 Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 1 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Quốc tế G&M 1.2.1. Chức năng của công ty Công ty là nhà cung cấp chuyên nghiệp các sản phẩm: hương liệu thực phẩm công nghiệp nhập khẩu chất lượng cao, hương thực phẩm và hương công nghiệp của các hãng danh tiếng trên thế giới, các loại nước ép hoa quả nhiệt đới cao cấp, là nhà cung cấp cho các nhà sản xuất nước giải khát, bánh kẹo, sữa chua chất lượng cao tại Việt Nam. 1.2.2. Nhiệm vụ của công ty Thực hiện Nghị quyết Hội nghị 7 khóa VI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, công ty đã xác định những nhiệm vụ chủ yếu sau: - Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhà nước. - Chấp hành mọi quy định, các chế độ chính sách về quản lý và sử dụng tiền vốn, tài sản và nộp ngân sách theo quy định. - Đẩu tư công nghệ sản xuất tiên tiến, đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn tay nghề, đặc biệt đội ngũ nhân viên thị trường. Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 2 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế - Tăng cường đầu tư chiều sâu, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, bảo vệ môi trường. - Bảo vệ uy tín của công ty, thực hiện đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. - Thực hiện phân phối theo lao động, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Công ty kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ để trở thành một trong những nhà sản xuất hương liệu hàng đầu tại Việt Nam, sánh vai với các công ty sản xuất hương liệu hàng đầu trên thế giới. 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH Quốc tế G&M Công ty đã thiết lập được một bộ máy tổ chức khá chặt chẽ từ trên xuống dưới với những quy định rõ ràng các nhiệm vụ và chức năng cho từng phòng ban. Cụ thể cơ cấu hoạt động của Công ty bao gồm: Ban giám đốc, Bộ phận hành chính – nhân sự, Bộ phận kinh doanh. Sơ đồ 1. Bộ máy tổ chức công ty TNHH quốc tế G&M Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 3 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế BAN GIÁM ĐỐC ▪ Tổng giám đốc ▪ Phó tổng giám đốc BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ PHÒNG NHÂN SỰ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN BỘ PHẬN KINH DOANH PHÒNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT PHÒNG R&D NHÀ MÁY (Nguồn: Phòng hành chính nhân sự Công ty TNHH Quốc tế G&M năm 2013) 1.4. Cơ sở vật chật kĩ thuật và mạng lưới kinh doanh của công ty TNHH Quốc tế G&M Công ty TNHH quốc tế G&M là một doanh nghiệp thương mại năng động với hơn 10 năm thành lập và hoạt động , có chỗ đứng nhất định trên thị trường kinh doanh mặt hàng hóa chất – hương liệu tại Việt Nam. G&M là nhà cung cấp hương liệu chuyên nghiệp với mạng lưới khách hàng lớn và rộng khắp cả nước. - Nguồn vốn: Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng ( Ba mươi tỷ đồng ) Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 4 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế Cơ cấu sở hữu: Nhà Nước: 0%; Cổ đông trong và ngoài công ty: 100% - Nguồn nhân lực: Công ty TNHH quốc tế G&M có đa số nhân viên tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng. Công ty có tất cả 52 nhân viên rất năng động và nhiều kinh nghiệm, thích ứng nhanh với môi trường, có trình độ lao động và tay nghề cao, có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng mọi yêu cầu khách hàng. - Cơ sơ vật chất kĩ thuật: Công ty hiện đang có nhà máy Duyệt Dương- Phú Hòa- Lương Tài- Bắc Ninh với hệ thống dây chuyền máy móc theo tiêu chuẩn ISO 9000-2008. Là công ty nhập khẩu, với sự hiện đại hoá của các thủ tục Hải quan Xuất nhập khẩu, công ty đã trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng hiện đại phục vụ công việc(nhận và gửi hồ sơ xuất nhập khẩu, làm thủ tục liên quan nghiệp vụ xuất nhập khẩu,...). Tất cả nhân viên trong công ty đều được trang bị máy tính hiện đại, nhân viên cấp cao được chu cấp máy tính xách tay đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho từng nhân viên. Bên cạnh đó, còn có 3 kho dự trữ, 1 kho ở Hà Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 5 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế Nội, 1 kho ở Bắc Ninh và 1 kho ở TP.Hồ Chí Minh. Bên trong các kho đều được trang bị hệ thống camera, máy tính đảm bảo hàng hoá được chính xác, hiện đại, hạn chế thất thoát. Ngoài ra, để việc vận chuyển được lưu thông thông suốt, công ty đã đầu tư thêm 2 chiếc xe tải loại vừa để phục vụ việc vận chuyển hàng hoá. Hiện nay nhà xưởng của công ty đang đầu tư nhập khẩu từ nước ngoài về một hệ thống dây chuyền phối trộn hương liệu hiện đại nhất hiện nay trên thế giới nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của khách hàng và nâng cao sức cạnh tranh với các đối thủ trong ngành. - Mạng lưới kinh doanh: Do thị trường hương liệu là một thị trường trung gian nên công ty xác định sẽ tập trung chủ yếu ở các vùng có các nhà đầu tư trong lĩnh vực thực phẩm, hóa mĩ phẩm. Hiện nay, công ty TNHH Quốc tế G&M có hai chi nhánh tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh là hai đại lý phân phối. Tại hai thành phố lớn này, thị trường rất năng động và đầy tiềm năng, nơi thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực hương liệu thực phẩm và hóa mĩ phẩm. Tại TP Hồ Chí Minh, hiện tại mới có văn phòng chi nhánh đại diện, song nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường miền Nam công ty đang có dự định thuê nhà Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 6 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế máy tại khu công nghiệp tỉnh Bình Dương nhằm đáp ứng nhanh nhất, tốt nhất các sản phẩm tới khách hàng kịp thời. Sau 10 năm hình thành và phát triển, công ty TNHH quốc tế G&M đã có những thành tựu kinh doanh đáng kể và vị trí nhất định trên thị trường kinh doanh mặt hàng hương liệu thực phẩm tại Việt Nam. Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 7 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế 2. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ G&M 2.1. Chế độ, chính sách, phương pháp quản lý các nguồn lực của công ty TNHH Quốc tế G&M 2.1.1. Chính sách quản lý nhân lực  Chính sách tuyển dụng: Công tác tuyển dụng được tổ chức thực hiện theo mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh của công ty, trong từng giai đoạn cụ thể và thực hiện theo kế hoạch hàng năm. Nguyên tắc tuyển dụng được thông báo công khai nhằm bảo đảm tính công bằng, cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên và thực hiện đúng theo quy trình tuyển dụng của công ty. Đối tượng tuyển dụng sẽ căn cứ vào kế hoạch kinh doanh hàng năm, công ty đề ra tiêu chí tuyển chọn và bố trí sử dụng lao động. Phương pháp tuyển dụng được công ty áp dụng hình thức thi tuyển và thông qua Hội đồng phỏng vấn trực tiếp. Thông tin tuyển dụng được thể hiện qua website của công ty và trên phương tiện thông tin đại chúng. Chương trình dành cho các sinh viên: Chương trình thực tập sinh với mục tiêu tạo cơ hội cho các bạn sinh viên làm quen với môi trường làm Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 8 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế việc chuyên nghiệp tại công ty và chuẩn bị đội ngũ chuyên viên giỏi trong dài hạn.  Chính sách lương, thưởng - Tiền lương, bảo hiểm và các chế độ lao động như nghỉ ngơi… tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Công ty thực hiện việc trả lương cho nhân viên 1 lần 1 tháng vào ngày 5 hàng tháng sau khi trừ đi các khoản khấu trừ vào lương như: ứng trước, BHYT, BHXH,... - Chính sách tiền thưởng: Công ty áp dụng 02 hình thức thưởng là thưởng đột xuất: áp dụng cho nhân viên công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có sáng kiến nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của Công ty.và thưởng định kỳ: hàng năm, Công ty áp dụng 02 lần xét thưởng định kỳ vào các ngày 01 tháng 7 và 31 tháng 12. Mức thưởng định kỳ căn cứ vào thời gian cống hiến, vị trí công việc, hiệu quả công việc hoàn thành và ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật lao động.Tiền thưởng được trả ngay khi có quyết định thưởng của Hội đồng xét duyệt khen thưởng. - Tính toán mức lương, thưởng do Phòng hành chính, kế toán và hội đồng xét duyệt thi đua khen thưởng thực hiện. Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 9 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế  Chính sách quản lý, chăm lo đời sống nhân viên Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác chăm lo đời sống cho nhân viên công ty luôn chú trọng các chính sách để đảm bảo quyền lợi của nhân viên. Công ty áp dụng chế độ giờ làm, khen thưởng đãi ngộ nhân viên một cách thỏa đáng. Các nhân viên trong công ty đều được công ty chi trả bảo hiểm y tế. Hàng năm công ty đều thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội đối với người lao động, thanh toán đúng, kịp thời các chế độ BHXH khi CB-CNV ốm đau, thai sản và giải quyết chế độ hưu trí cho CB-CNV khi có đủ điều kiện được nghỉ. Ngoài thực hiện lương, thưởng theo đúng quy định công ty còn thường xuyên tổ chức các phong trào thể thao, văn hóa văn nghệ để nâng cao đời sống đời sống văn hóa tinh thần cho nhân viên. Công ty đã thành lập “Quỹ tình thương” để nhằm chia sẻ, giúp đỡ cho các gia đình là cán bộ, công nhân viên của công ty có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: ốm đau, bệnh tật kéo dài, kinh tế nghèo khó, gia đình neo đơn... 2.1.2. Chính sách quản lý kinh tế- tài chính Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 10 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế Do xác định được công tác quản lí kinh tế - tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với đơn vị hoạt động kinh doanh. Vì vậy trong suốt những năm qua công ty đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo bộ máy thực hiện chế độ quản lí tài chính - kế toán chặt chẽ, từ chế độ mở sổ sách, ghi chép những chứng từ phát sinh, theo dõi phát sinh công nợ đến công tác hạch toán kế toán đúng theo chế độ của Nhà nước quy định. Hàng tháng, hàng quý và kết thúc năm kế hoạch đều thanh quyết toán kịp thời phản ánh trung thực đúng với thực tế và kết quả kinh doanh của công ty, chưa để thất thoát đến tiền vốn của doanh nghiệp, tài sản và hàng hóa đều được bảo vệ an toàn, đảm bảo chất lượng, sử dụng tiền vốn có hiệu quả, thực hiện chi trả cổ tức và trích lập quỹ doanh nghiệp bước đầu đã đảm bảo được quyền lợi chung cho doanh nghiệp. Về chính sách kinh tế, công ty đã và đang thực hiện tốt những công việc sau: - Tổ chức tốt việc nắm bắt thông tin thị trường để có những quyết định đúng đắn trong kinh doanh, đảm bảo lợi ích doanh nghiệp. - Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước. Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 11 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế - Khi Nhà nước tăng lương tối thiểu thì Ban Giám đốc công ty điều chỉnh tương ứng với mức tăng lương tối thiểu do Nhà nước quy định. 2.2. Chiến lược kinh doanh của công ty TNHH Quốc tế G&M Vì mặt hàng của công ty là cần thiết và phổ biến trong sản xuất các mặt hàng công nghiệp và tiêu dùng, vì vậy đến năm 2020 công ty sẽ mở rộng thêm chi nhánh đến các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như Bình Dương, Đồng Nai, Hải Dương,… để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng mạng lưới kinh doanh. Công ty tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất sản phẩm, đảm bảo và tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ nhất là khu vực phía Nam, tăng doanh thu, lợi nhuận, tăng thu nhập cho người lao động. Công ty đang nghiên cứu và mở rộng thị trường xuất khẩu ra nước ngoài. Khả thi là các quốc gia lân cận như Lào, Campuchia,…Đối với các quốc gia này, Nhà nước Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi, thúc đẩy phát triển hợp tác kinh doanh vì vậy đây là một điều kiện thuận lợi để mở rộng thị trường sang các nước này. Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 12 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế Ngoài ra nếu có đủ hoặc dư thừa về tiềm lực tài chính, công ty TNHH quốc tế G&M có thể sẽ mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình sang các thị trường khác như đầu tư tài chính, bất động sản, … 2.3. Chính sách cạnh tranh của công ty TNHH Quốc tế G&M Mục tiêu lâu dài và quan trọng của công ty là đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng để gia tăng doanh số, chiếm lĩnh thị trường. Vì vậy các chính sách cạnh tranh mà công ty áp dụng là: - Chính sách về giá: Giá là vấn đề nhạy cảm trong sản xuất kinh doanh, quyết định giá tung sản phẩm ra thị trường là hết sức khó khăn bởi nó ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố: cạnh tranh, khách hàng...Phương pháp định giá mà công ty lựa chọn là định giá hiện hành, dựa trên giá bán của các đối thủ cạnh tranh để đưa ra giá cả hợp lý. - Chính sách chất lượng: Chính sách an toàn thực phẩm của công ty luôn là tư tưởng chỉ đạo, định hướng chung của toàn bộ công ty. Công ty cam kết cung cấp hương liệu và gia vị thực phẩm an toàn. Không ngừng tìm hiểu nhu cầu của thị trường nhằm thỏa mãn ngày Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 13 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế càng tốt hơn các nhu cầu mong đợi của khách hàng và yêu cầu của Luật định về vệ sinh an toàn thực phẩm. - Chính sách đa dạng hóa sản phẩm: Tuy sản phẩm chủ yếu dựa vào nguồn ngoại nhập nhưng công ty cũng đầu tư sản xuất tại chỗ để hưởng ưu đãi của Chính phủ, phát triển quy mô thị trường. Công ty cùng với thương hiệu của mình đã tạo ra sự đa dạng về mùi hương để phù hợp với những mức độ yêu cầu khác nhau, phát triển những phân khúc thị trường còn bỏ ngỏ. Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 14 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế 3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI VÀ THỊ TRƢỜNG CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ G&M TRONG THỜI GIAN QUA 3.1. Thực trạng hoạt động thương mại của công ty TNHH Quốc tế G&M 3.1.1. Thực trạng hoạt động mua hàng của công ty TNHH Quốc tế G&M Công ty TNHH quốc tế G&M chuyên nhập khẩu và cung cấp mặt hàng hương liệu thực phẩm, hương liệu công nghiệp. Các mặt hàng của công ty rất đa dạng và phong phú, được đưa vào ứng dụng trong hầu hết các ngành hàng sản xuất thực phẩm và hoá mỹ phẩm tại Việt Nam: hương liệu thực phẩm công nghiệp nhập khẩu chất lượng cao, hương thực phẩm và hương công nghiệp của các hãng danh tiếng trên thế giới, các loại nước ép hoa quả nhiệt đới cao cấp. - Hương liệu thực phẩm: G&M là đại diện độc quyền Việt Nam của hãng Creative Flavours & Fragrances với thương hiệu VK Creative từ lâu đã nổi tiếng thế giới với các loại hương ngọt sản xuất ở các nhà máy đặt tại Úc, Singapore, Indonesia và Malaysia. Ngoài ra, G&M International™ hợp tác với một số hãng hương liệu Mỹ, Châu Âu và Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 15 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế Singapore để có thể mang đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng của mình. - Hương hóa mỹ phẩm: các loại hương liệu này được nhập khẩu từ các nhà sản xuất uy tín của Mỹ và Châu Âu. - Các sản phẩm nguyên liệu từ trái cây: Được làm từ nguyên liệu hoa quả tươi chất lượng cao của Thái Lan, Châu Mỹ, Châu Âu. 3.1.2. Thực trạng hoạt động bán hàng của công ty TNHH Quốc tế G&M - Hương liệu thực phẩm: Công ty là một trong những nhà cung cấp hương liệu hàng đầu trong nước về các dòng hương ngọt như: vanila, sữa, sôcôla, bơ, hoa quả, cola, và các hương liệu dùng trong ngành đồ uống có gaz và không gaz. - Các sản phẩm nguyên liệu từ trái cây: Công ty đang cung cấp nước ép trái cây tươi nguyên chất cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang các nước Châu Âu. - Công ty cung cấp các loại thạch Jelly chất lượng cao, với đủ các hương vị trái cây tự nhiên, nhập khẩu từ Thái Lan, phù hợp sử dụng trong các ngành công nghiệp nước giải khát, sữa, đồ uống trên thị trường Việt Nam hiện nay. Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 16 Trường Đại học Thương mại Khoa Kinh tế Với lượng hàng dự trữ lớn, mạng lưới bán hàng rộng khắp trong cả nước cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, công ty là nhà cung cấp cho các nhà sản xuất nước giải khát, bánh kẹo, sữa chua chất lượng cao tại Việt Nam, có thể kể đến một số khách hàng lớn của công ty như : Công ty bánh kẹo Kinh Đô, Công ty sữa Vinamilk,…. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH quốc tế G&M từ năm 2011 đến năm 2013 được thể hiện qua một số chỉ tiêu trong bảng sau: Bảng 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Quốc tế G&M giai đoạn 2011 – 2013 (Đơn vị: triệu đồng) Năm Năm Năm 2011 2012 2013 10.214 11.347 17.287 11,1% 52,1% 5.667 6.400 8.188 12,9% 27,94% Tỷ lệ Tỷ lệ Chỉ tiêu Doanh 2012/2011 2013/2012 thu bán hàng Giá vốn hàng bán Bùi Thị Tố Uyên – K46F2 17
- Xem thêm -