Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa kế toán kiểm toán tại công ty tnhh thương mại và sản xuất giày dép lương sơn

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp MỤC LỤC I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIÀY DÉP LƢƠNG SƠN ......................................................1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất giày dép Lƣơng Sơn .................................................1 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất giày dép Lƣơng Sơn .................................................3 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất giày dép Lƣơng Sơn ..............................................................4 1.4. Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị qua 2 năm gần nhất .................................................................................................7 II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIÀY DÉP LƢƠNG SƠN...............................................................................9 2.1. Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị .............................................9 2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán và Chính sách kế toán áp dụng tại công ty ....................................................................................................9 2.1.2. Tổ chức thông tin kế toán .........................................................13 GVHD: TS. Đặng Văn Lương i SVTH: Phạm Đức Thịnh Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp 2.2. Tổ chức công tác phân tích kinh tế tại công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất giày dép Lƣơng Sơn ...............................................18 2.2.1. Bộ phận tiến hành và thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế ..................................................................................................18 2.2.2. Nội dung và các chỉ tiêu phân tích tại công ty ........................19 2.2.3. Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh dựa trên sổ liệu của các báo cáo kế toán. .....21 III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIÀY DÉP LƢƠNG SƠN ...........................................24 3.1. Đánh giá khái quát về công tác kế toán của công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất giày dép Lƣơng Sơn..................................24 3.1.1. Ưu điểm .....................................................................................24 3.1.2. Hạn chế ......................................................................................25 3.2. Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất giày dép Lƣơng Sơn .....................26 3.2.1. Ưu điểm .....................................................................................26 3.2.2. Hạn chế ......................................................................................26 GVHD: TS. Đặng Văn Lương ii SVTH: Phạm Đức Thịnh Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp IV. ĐỊNH HƢỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN ....................................27 LỜI MỞ ĐẦU Bước vào quá trình đổi mới và hội nhập, đất nước ta còn gặp nhiều khó khăn thách thức trong việc công nghiệp hóa hiện đại hóa. Một trong những khó khăn trước mắt là hội nhập nền kinh tế thế giới nói chung và hội nhập kinh tế khu vực nói riêng. Công ty TNHH thương mại và sản xuất giày dép Lương Sơn là một công ty tư nhân hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực thương mại và sản xuất giày dép. Với đội ngũ nhân viên giỏi và tận tình công ty đã là một địa chỉ uy tín mà khách hàng tìm đến. Được sự cho phép của nhà trường và ban lãnh đạo Công ty TNHH thương mại và sản xuất giày dép Lương Sơn, em đã có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu thực tế tại phòng kế toán của công ty để áp dụng những gì đã học vào thực tế và nâng cao kiến thức, nhận thức về trách nhiệm của kế toán. Qua thời gian ngắn thực tập tại Công ty trong đợt thực tập tháng 2 năm 2014 vừa qua cùng quá trình học tập tại khoa Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Thương Mại, em đã học hỏi, tiếp thu thêm được nhiều kiến thức bổ ích về lý thuyết cũng như trong thực tế. GVHD: TS. Đặng Văn Lương iii SVTH: Phạm Đức Thịnh Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp Sau thời gian tiếp cận, cùng với sự giúp đỡ tận tình của các cô chú tại phòng kế toán và đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của TS. Đặng Văn Lƣơng, em đã thu được nhiều kiến thức và kỹ năng thực tế, giải đáp những thắc mắc khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng do thời gian thực tập có hạn và nhận thức của bản thân còn nhiều hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu xót. Vì vậy, em kính mong các thầy cô nhiệt tình đóng góp ý kiến giúp đỡ để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC VIẾT TẮT GVHD: TS. Đặng Văn Lương iv SVTH: Phạm Đức Thịnh Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp Tên đầy đủ Từ viết tắt TNHH Trách nhiệm hữu hạn BCTC Báo cáo tài chính CCDC Công cụ, dụng cụ GTGT Giá trị gia tăng TGNH Tiền gửi ngân hàng BHXH Bảo hiểm xã hội NV Nguồn vốn LNST Lợi nhuận sau thuế DT Doanh thu GVHD: TS. Đặng Văn Lương v SVTH: Phạm Đức Thịnh Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Tên bảng biểu, hình vẽ Trang Sơ đồ Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 5 1.1 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký 9 2.2 chung Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 4 1.1 2012 và 2013 Bảng Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty năm 2012 11 2.1 và 2013 GVHD: TS. Đặng Văn Lương vi SVTH: Phạm Đức Thịnh Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp GVHD: TS. Đặng Văn Lương vii SVTH: Phạm Đức Thịnh Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIÀY DÉP LƢƠNG SƠN 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất giày dép Lƣơng Sơn - Tên công ty:Công ty TNHH thương mại và sản xuất giày dép Lương Sơn. - Tên tiếng anh: Luong Son trading and Footwear manufacturing company limited. - Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH. - Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại và sản xuất các sản phẩm giày dép các loại. - Qui mô công ty: 141 người. - Địa chỉ trụ sở chính: Số 22 Cự Lộc – Thượng Đình – Thanh Xuân – Hà Nội. - Số điện thoại: 043 8584147; - Giám đốc: Nguyễn Thị Lan - Ngày đăng ký kinh doanh: 29/03/2007. - Mã số thuế: 0102204595 - Vốn điều lệ: 8.000.000.000 VNĐ 1 Fax: 043 8584147 Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp + Vốn cố định:6.000.000.000 VNĐ + Vốn lưu động: 2.000.000.000 VNĐ  Quá trình hình thành và phát triển: Công ty TNHH thương mại và sản xuất giày dép Lương Sơn được thành lập theo đăng ký kinh doanh số 0100224595 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 29 tháng 03 năm 2007. Ngay khi thành lập, ban lãnh đạo công ty đã nhận thức được cần thiết của việc bảo vệ thương hiệu, vì vậy công ty đã đăng ký bảo vệ thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam để đảm bảo cho thương hiệu và uy tín của công ty trong tương lai, bên cạnh đó nó tạo tâm lý yên tâm kinh doanh cho chủ doanh nghiệp.  Chức năng: Công ty TNHH thương mại và sản xuất Lương Sơn là đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng và có con dấu riêng, thực hiện một số chức năng sau: sản xuất gia công, buôn bán các phụ kiện máy móc thiết bị và thành phẩm giày dép các loại.  Nhiệm vụ: 2 Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp - Xây dựng và tổ chức kế toán phù hợp với nhu cầu kinh doanh của công ty và nhu cầu của khách hàng. - Sử dụng hợp lý và có hiệu quả vốn đầu tư để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cấp đổi mới trang thiết bị công nghệ. - Tuân thủ chính sách và pháp luật Nhà nước quy định, làm tròn nghĩa vụ kê khai và nộp thuế đối với ngân sách Nhà nước. - Thực hiện đúng điều lệ công ty và đúng những cam kết trong các hợp đồng với khách hàng. - Thực hiện tốt chính sách về lao động, đảm bảo công bằng xã hội, không ngừng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nhân viên trong công ty. - Làm tố công tác bảo hộ và an toàn lao động, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, tài sản và an ninh chung. 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất giày dép Lƣơng Sơn Hoạt đông kinh doanh chủ yếu của công ty là sản xuất giày dép, ngoài ra còn có nhận các đơn hàng gia công làm đế giày, đế dép, quai giày dép… Với mô hình là công ty thương mại nên Lương Sơn 3 Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp kinh doanh trên nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau với nhiệm vụ là nhà phân phối cho các cửa hàng, đại lý, bán lẻ trực tiếp cho khách hàng toàn quốc. Trong các năm qua doanh thu chính của công ty là từ hoạt động sản xuất giày dép chiếm tới hơn 80% doanh thu. 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất giày dép Lƣơng Sơn  Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Ban giám đốc Phòng hành Phòng thiết kế và Phòng kinh Phòng tài chính chính nhân sự sản xuất doanh kế toán - (Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)  Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh - Ban giám đốc: Được bầu ra để quản lý và điều hành các phòng ban của công ty, bao gồm 1 giám đốc chịu trách nhiệm toàn 4 Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và 1 phó giám đốc là người trợ giúp cho giám đốc chỉ đạo một cách trực tiếp tới các bộ phận trong công ty. - Phòng hành chính nhân sự: Là bộ phận tổ chức sắp xếp nhân sự theo từng bộ phận trong công ty, tổ chức công tác tuyển dụng lao động, quản lý hồ sơ nhân viên trong công ty, giải quyết các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, y tế. - Phòng thiết kế và sản xuất: thường xuyên nghiên cứu, đưa ra các mẫu mã mới phù hợp với sự phát triển nói chung của ngành, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong việc quản lý vận hành máy móc, thiết bị, lĩnh vực kinh tế, kế hoạch, kỹ thuật, công tác vật tư, công tác kỹ thuật, bảo hộ lao động, thi nâng bậc, giữ bậc,... - Phòng kinh doanh: nghiên cứu, xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, kế hoạch hoạt động và kế hoạch kinh doanh hàng năm, hàng quý của công ty; tham mưu cho Ban Giám đốc công ty giao chỉ tiêu kinh doanh; theo dõi, thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và chương trình công tác của công ty; tổng hợp, phân tích và lập báo cáo tình hình hoạt động và 5 Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp tình hình kinh doanh tháng, quí, 6 tháng, cả năm và theo yêu cầu của Ban Giám đốc công ty, lập các báo cáo về tình hình hoạt động và kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên, ... - Phòng tài chính kế toán:Theo dõi ghi chép tình hình biến động tài sản, nguồn vốn, tham mưu cho Ban giám đốc về các quyết định tài chính. Tổ chức và thực hiện các công tác từ việc hạch toán kế toán đến lập các báo cáo tài chính theo quy định và theo yêu cầu quản lý của công ty. 6 Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp 1.4. Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị qua 2 năm gần nhất Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2012 và 2013 Đơn vị: VNĐ S T 2013 Chỉ tiêu 2012 T Doanh thu thuần về bán hàng và cung 1.118.434. 1.229.675. 1 cấp dịch vụ 092 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 091 (58.108.66 1.224.798 2 nghiệp 6) 3 Chi phí tài chính 11.133.333 27.086.667 248.832.78 266.757.45 4 Chi phí quản lý kinh doanh 5 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  Nhận xét 7 9 1 - 408.266 Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Giầy dép Lương Sơn năm 2013 kinh doanh không hiệu quả. Như chúng ta thấy năm 2012 lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ là 1.224.798 đồng. Lợi nhuận thu về quá thấp so với quy mô vốn và hoạt động của công ty. Vậy mà sang năm 2013 lợi nhuận sau thuế của công ty không những không được cải thiện mà còn âm tới 58.108.666 đồng. Công ty cần xem xét và tìm kiếm nhà cung cấp nguyên vật liệu mới để giảm chi phí giá vốn. Công ty nên nghiên cứu để đưa ra các sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu của thanh thiếu niên hiện nay – một nhóm khách hàng tiềm năng. Ngoài ra công ty cũng nên mở rộng quy mô đưa ra các chính sách quảng bá rộng rãi sản phẩm của công ty đến với nhiều vùng miền trên cả nước. 8 Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIÀY DÉP LƢƠNG SƠN 2.1. Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị 2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán và Chính sách kế toán áp dụng tại công ty  Tổ chức bộ máy kế toán Công ty TNHH thương mại và sản xuất giày dép Lương Sơn có quy mô không quá lớn, nhưng hoạt động và thực hiện nhiều công việc nên công ty đã áp dung hình thức kế toán tập trung. Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Kế toán tổng hợp (Trưởng phòng) Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Tiền mặt Tài sản Nguyên Tập hợp TL và TGNH, cố định, vật liệu, chi phí & các Thanh Tiêu thụ CCDC tính giá khoản thành trích theo toán 9 Thủ quỹ Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp Quan hệ chỉ đạo. ------- Quan hệ cung cấp số liệu. (Nguồn: Phòng hành chính nhân sự). - Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động của phòng kế toán cũng như các hoạt động khác thuộc lĩnh vực tài chính của công ty, tổ chức bộ máy kế toán nhằm thực hiện 2 chức năng cơ bản của kế toán là: Thông tin và kiểm tra hoạt động kinh doanh, chịu trách nhiệm về nghiệp vụ chuyên môn kế toán tài chính của đơn vị, thay mặt nhà nước kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán và các luật lệ mà nhà nước ban hành trong lĩnh vực kế toán, tài chính. Quyền hạn của Kế toán trưởng gắn liền với trách nhiệm được giao vì lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của Nhà nước. Kế toán trưởng có trách nhiệm lập các báo cáo tài chính. 10 Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp Kế toán trưởng chỉ đạo hướng dẫn chung công tác nghiệp vụ, tính tiền lương, theo dõi các khoản nợ vay và lập kế hoạch vay hàng năm, lập BCTC và các công việc khác liên quan đến cơ quan thuế. - Kế toán tiền mặt, TGNH, thanh toán: Theo dõi và thực hiện các công việc liên quan đến phần hành kế toán vốn bằng tiền, theo dõi và thanh lý các hợp đồng kinh tế, lập phiếu thu, chi, theo dõi các khoản công nợ với nhà cung cấp cũng như với khách hàng. - Kế toán tài sản cố định, tiêu thụ:theo dõi quản lý sử dụng tài sản cố định, tính khấu hao hàng năm, hạch toán tiêu thụ thành phẩm. - Kế toán nguyên vật liệu, CCDC: Lập chứng từ kế toán ban đầu (phiếu nhập, phiếu xuất) dựa vào chứng từ gốc hợp lệ. Cùng kế toán công nợ, kế toán thanh toán đối chiếu với các số liệu nhập xuất với các chứng từ liên quan (hoá đơn, hợp đồng, đơn đặt hàng…). Theo dõi tình hình sử dụng vật tư theo định mức và theo quy định đã ban hành. Báo cáo tình hình sử dụng và tồn kho vật tư, phục vụ công tác kiểm kê và quyết toán tài chính. - Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành: theo dõi tình hình thành phầm, hàng hoá, tập hợp các chi phí để tính giá thành xuất 11 Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp kho cho thành phẩm và hàng hoá. Cùng với các kế toán khác kiểm tra số liệu và liên chứng từ hợp lý. - Kế toán TL và các khoản trích theo lương: thực hiện chấm công nhân viên và tính toán lương theo quy định của công ty vào cuối tháng, tính toán các khoản trích theo lương do Nhà nước quy định. - Thủ quỹ: Quản lý lượng tiền mặt tại quỹ của công ty, theo dõi tình hình nhập- xuất - tồn quỹ tiền mặt, kiểm kê quỹ và lập báo cáo nhập, xuất, tồn quỹ tiền mặt, ghi sổ các khoản thu chi tiền mặt khi tiếp nhận chứng từ hợp lệ có đầy đủ chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng.  Chính sách kế toán áp dụng tại công ty - Chế độ kế toán công ty áp dụng: Chế độ kế toán DN vừa và nhỏ theo quyết định 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng bộ Tài chính. - Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam. - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: 12 Khoa Kế toán – Kiểm toán Báo cáo thực tổng hợp Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Ghi nhận theo giá gốc. Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: phương pháp bình quân gia quyền. Phương pháp hạch toán tiền hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. - Phương pháp trích khấu hao TSCĐ: Phương pháp đường thẳng theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC và quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003. - Phương pháp tính thuế GTGT phải nộp: Phương pháp khấu trừ. - Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ. - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh. - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: ghi nhận doanh thu bán hàng theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”. 2.1.2. Tổ chức thông tin kế toán  Tổ chức hạch toán ban đầu - Danh mục chứng từ sử dụng tại công ty: 13
- Xem thêm -