Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa kế toán kiểm toán tại công ty tnhh phân phối hpt việt nam

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC MỤC LỤC ................................................................................................................................................i DANH MUC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ...................................................................................................... ii DANH MỤC VIẾT TẮT....................................................................................................................... iii LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................................................ iv I: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP ..........................................................................................1 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty ............................................................................1 1.1.1.Giới thiệu tổng quát về Công ty .....................................................................................................1 1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty ...........................................................................2 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị..................................................................................3 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty ....................................................4 1.3.1.Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh .....................................................................4 1.4. Khái quát về kết quả kinh doanh của công ty ..............................................................................5 II. Tổ chức công tác kế toán, phân tích kinh tế tại Công ty................................................................7 2.1. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty.............................................................................................7 2.1.1: Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty...........................................7 2.1.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty ............................................................................................7 2.1.1.2: Các chính sách kế toán của Công ty ...........................................................................................8 2.1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán..............................................................................................8 2.2:Tổ chức công tác phân tích tại doanh nghiệp ............................................................................. 10 2.2.1.Công tác phân tích tại doanh nghiệp ......................................................................................... 10 2.2.2. Nội dung và các chỉ tiêu phân tích tại công ty .......................................................................... 11 2.2.3.Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn ................................. 12 3.1.2. Hạn chế....................................................................................................................................... 15 3.2. Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của đơn vị ................................................... 17 3.3.1:Ưu điểm: ...................................................................................................................................... 17 3.3.2:Hạn chế ....................................................................................................................................... 17 IV. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp ..................................................................................... 18 TÀI KIỆU THAM KHẢO .....................................................................................................................4 i DANH MUC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1: Khái quát về kết quả kinh doanh của công ty 2 năm 2012 và 2013 ...............5 Sơ đồ 2.1: Bộ máy kế toán tại công ty.............................................................................8 Bảng 2.1:Tài khoản công ty không sử dụng so với quyết định 48 của Bộ tài chính .......9 Bảng 2.2:Tập hợp những tài khoản được chi tiết trong quá trình hạch toán tại công ty .9 Sơ đồ2.2:Hình thức kế toán Nhật ký chung .............................................................. 10 Bảng 2.3: Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn năm 2012 và 2013 ...........12 ii DANH MỤC VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp DT Doanh thu LN Lợi nhuận BH & CCDV Bán hàng và cung cấp dịch vụ HĐKD Hoạt động kinh doanh LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế VNĐ Việt Nam đồng SXKD Sản xuất kinh doanh VCSH Vốn chủ sở hữu VKD Vốn kinh doanh VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lưu động CNH-HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CNTT Công nghệ thông tin iii LỜI MỞ ĐẦU Với sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp đang gặp sự cạnh tranh gay gắt và ngày càng rõ nét, đòi hỏi các DN phải luôn nhận thức, đánh giá được tiểm năng của DN mình trên thị trường để có thể tồn tại, đứng vững và ngày càng phát triển, để đạt được điều đó thì kế toán là bộ phận không thể thiếu trong việc cấu thành doanh nghiệp. Có thể nói kế toán là một công cụ đắc lực cho nhà quản lý, nó không ngừng phản ánh toàn bộ tài sản, nguồn vốn của DN mà nó còn phản ánh tình hình chi phí, lợi nhuận hay kết quả của từng công trình cho nhà quản lý nắm bắt được. Bên cạnh đó đòi hỏi DN phải có sự chuẩn bị cân nhắc thận trọng trong quá trình SXKD của mình Công ty TNHH phân phối HPT Việt Nam là 1 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Chuyên kinh doanh các mặt hàng đồ gỗ nội thất, thiết bị văn phòng và gia đình. Đứng trước những khó khăn trong thời buổi kinh tế suy thoái như hiện tại, công ty đã có những biện pháp nào nhằm cải thiện tình hình kinh doanh và không ngừng nâng cao lợi nhuận trong giai đoạn hiện nay Qua thời gian tìm hiểu và thực tập tại công ty, em đã có thời gian nghiên cứu về công ty, về tổ chức bộ máy HĐKD và nguyên tắc hạch toán kế toán của công ty. Cùng với những kiến thức đã học tại trường đại học Thương Mại, được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ văn phòng, phòng kế toán tài chính công ty và Cô giáo PGS.TS Lê Thanh Hải, em đã hoàn thiện bài báo cáo thực tập tổng hợp gồm bốn chương: Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập Chương 2: Tổ chức công tác kế toán, tài chính, phân tích kinh tế tại đơn vị. Chương 3: Đánh giá khái quát công tác kế toán, phân tích kinh tế của đơn vị Chương 4: Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp. iv I: TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1.1.1.Giới thiệu tổng quát về Công ty a. Thông tin về Công ty Tên công ty:CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI HPT VIỆT NAM Tên giao dịch: VIÊT NAM HPT DISTRIBUTION COMPANY LIMITED Địa chỉ: số 5, ngõ 36, phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội SĐT:0466723302 Email:info@vanphongviet.net b.Chức năng Chức năng và nhiệm vụ của đơn vị Công ty là một doanh nghiệp hạch toán độc lập, tự chủ về mặt tài chính và vốn trong hoạt động kinh doanh của mình. Cùng với sự nỗ trợ đắc lực của phòng kế toán, bộ phận quản lý đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. Theo nguyên tắc "Kinh doanh là đáp ứng đủ và đúng với nhu cầu của người tiêu dùng, luôn luôn lấy chữ tín làm đầu. Khách hàng là trung tâm và luôn phải tạo điều kiện thuận lơi nhất để thoả mãn nhu cầu của họ. Khách hàng luôn được coi trọng". Công ty không ngừng mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình, tăng sự cạnh tranh trên thị trường c.Nhiệm vụ của công ty - Tổ chức tốt công tác mua bán hàng hoá tại cơ sở sản xuất, gia công chế biến. - Tổ chức mạng lưới bán buôn, bán lẻ hàng hoá cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị khác và các cá nhân trong nước. - Tổ chức tốt công tác bảo quản hàng hoá, đảm bảo lưu thông hàng hoá thường xuyên, liên tục và ổn định trên thị trường. - Quản lý khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo đầu tư mở rộng kinh doanh, làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước qua việc nộp ngân sách hàng năm. - Tuân thủ chính sách quản lý kinh tế Nhà nước. d.Nghành nghề kinh doanh 1: bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 2. bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 1 3. bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 4. Bán buôn máy móc thiết bị điện, vật liệu điện( máy phát điện, động cơ điện, dây điện) 5. Bán buôn giường, tủ , bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự( giá sách, kệ bằng gỗ, song, mây) 6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh 7. Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dung nội thất tương tự( giá sách, kệ bằng gỗ, song, mây)trong các cửa hàng chuyên doanh 8. Bán lẻ văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 9. Sữa chữa máy móc, thiết bị 10. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 11. Bán buôn xi măng 12. Bán buôn ghạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 13. Bán buôn kính xây dựng 14. Bán buôn sơn, vécni 15. Bán buôn ghạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 16. Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 17. Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 18. Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 19. Bán lẻ, xi măng, ghạch xây, ngói, đá, cát, sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 20. Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn , rèm, ga trải giường, gối 21. Lắp đặt hệ thống điện 22. Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí 23. Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty TNHH Phân Phối HPT VIỆT NAM được thành lập theo quyết định số 0102042454 Với vốn điều lệ là:1.800.000.000đ Công ty được thành lập vào ngày 28/09/2009 và đăng ký lại giấy phép kinh doanh vào ngày 29/10/2009. 2 Cho đến nay Công ty đã thành lập và hoạt động được với khoảng thời gian gần 5 năm , trong khoản thời gian này Công ty hoạt động thường xuyên và liên tục kinh doanh những mặt hàng và lĩnh vực có đăng ký trong Giấy phép kinh doanh với cơ quan Nhà nước ở thời điểm thành lập. Với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là thương mại thuần túy, chuyên buôn bán đồ gỗ, nội thất, vật dụng gia đinh, văn phòng như:ghế xoay, bàn làm việc, vách ngăn nỉ, tủ tài liệu, vách ngăn vecneer, backdrop, quầy lễ tân,… Công ty ngày càng mở rộng và phát triển thị trường và doanh thu trong thời gian vừa qua, đồng thời Công ty cũng luôn chú trọng đến vấn đề giữ gìn và tạo hình ảnh của Công ty đến khách hàng và người tiêu dùng trên thị trường bằng việc đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh. 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị Công ty TNHH phân phối HPT Vịêt Nam là một công ty thương mại hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm hoà phát như: buôn bán đồ gỗ, nội thất, vật dụng gia đinh, văn phòng, như ghế xoay, bàn làm việc, vách ngăn nỉ, tủ tài liệu, vách ngăn vecneer, backdrop, quầy lễ tân,... Nên hoạt động kinh doanh chính của công ty là nhập hàng hoá từ nhà cung cấp rồi sau đó sẽ tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá này qua các kênh phân phối phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty. Do đó có thể tóm tắt hoạt động kinh doanh của công ty thông qua 2 bước quan trọng:quá trình mua hàng và quá trình bán hàng  Về quá trình mua hàng Công ty nhập hàng trực tiếp từ nhà cung cấp nội thất hoà phát và nhiều nguồn hàng từ các công ty khác trên thị trường như công ty CP Bảng việt,... Công ty luôn lựa chọn những nguồn hàng uy tín, đảm bảo về chất lượng và giá cả phù hợp  Quá trình bán hàng Công ty tồn tại 2 hình thức là bán lẻ và bán buôn Phương thức bán lẻ được thưc hiện thông qua các showroom của công ty dưới sự chỉ đạo giám sát của ban dự án bán lẻ. Nhiệm vụ của ban dự án án lẻ là triển khai, phổ biến các chính sách của công ty cho showroom và thu thập thông tin cũng như doanh số từ showroom để qua đó tổng kết được tình hình kinh doanh của công ty. Ban dự án này cũng có nhiệm vụ phát hiệncác sự kiện bất bình thường trong tình hình kinh doanh để cung cấp thông tin kịp thời cho các phòng liên quan để tìm ra chính sách giải 3 quyết. Có thể nói hoạt động của ban quản lý này góp phần không nhỏ vào sự thành công trong hoạt động kinh doanh của công ty Đông thời xu hướng đa dạng hoá khách hàng, công ty cũng đã thành lập một số đại lý phân phối . Các đại lý này phân phối hàng hoá đến những người tiêu dùng. Để nâng cao tính cạnh tranh, công ty đã tạ điều kiện về vận chuyển, huy động vốn… giúp cho các nhà phân phối này có thể tìm lợi nhuận dễ hơn Tương ứng với 2 kênh phân phối này công ty cũng đã xây dựng 2 bảng giá phù hợp; giá bán buôn và giá bán lẻ. Sự đặt giá cho 2 giá giá này phù thuộc vào kết quả điều tra nhu cầu thị trường, giá cả của đối thủ cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh của công ty vào từng thời kỳ Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm hàng hoá, công ty còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng như: tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt các công trình nội thất ; dịch vụ bảo hành các sản phẩm nội thất Các dự án thiết kế, tư vấn nội thất được công ty thực hiện với một quy trình làm việc có sẵn, thể hiện tính chuyên nghiệp, đảm bảo mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng Đối với dịch vụ Bảo trì, bảo hành nội thất bao gồm: bảo hành các sản phẩm nội thất do công ty cung cấp và bảo trì các sản phẩm nội thất có thể không do công ty cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty 1.3.1.Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh Để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả và quản lý tốt, Công ty HPT tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến tham mưu, đúng đầu là Giám đốc người có quyền lực cao nhất, giúp việc cho giám đốc là 1 kế toán trường và 1 số chuyên gia khác, dưới là 1 hệ thống phòng ban chức năng 1.3.2.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty Công ty gồm 4 phòng ban như sau -Phòng tổ chức hành chính: Tham mưu, giúp cho giám đốc chi nhánh trong lĩnh vực tổ chức tiền lương, nhân sự và hoạch định phát triển nguồn nhân lực. - Phòng kinh doanh: Tham mưu cho giám đốc trong việc tìm kiếm thị trường, xây dựng các chiến lược giới thiệ sản phẩm, tìm kiếm các đối tác kinh doanh. Đồng thời có nhiệm vụ vận chuyển, giao hàng, và thực hiện tất cả hợp đồng của công ty 4 -Phòng kỹ thuật, thiết kế: kiểm tra và xử lý các thông số của sản phẩm, hàng hóa, tính toán đấu thầu công trình thi công, kiểm tra giám sát kỹ thuật tại nơi lắp đặt sản phẩm, tổ chức nghiệm thu tính toán khối lượng hoàn thành, nghiên cứu các hồ sơ thiết kế, nghiên cứu các mẫu quảng cáo -Phòng kế toán: có nhiệm vụ làm công tác quản lý toàn diện về tài chính, thu thập và cung cấp đầy đủ các mặt hoạt động tài cính và thông tin kinh tế, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, chính sách nhà nước về quản lý kinh tế tài chính, lãng phí, vi phạm ỷ luật tài chính Sơ đồ 1.1:Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 1.4. Khái quát về kết quả kinh doanh của công ty Bảng 1.1: Khái quát về kết quả kinh doanh của công ty 2 năm 2012 và 2013 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Năm 2012 (1) (2) So sánh năm 2013 với 2012 Tạm tính Năm 2013 Tỷ lệ (%) Số tiền (3) (5)=(4)/(2) (4)=(3)-(2) * 100 9.907.598.959 9.236.001.770 (671.597.189) (6,78) 0 0 0 0 DT thuần từ BH & CCDV 9.907.598.959 9.236.001.770 (671.597.189) (6,78) Giá vốn hàng bán 9.176.002.493 8.125.674.210 (1.050.328.283) (11,45) Doanh thu BH & CCDV Các khoản giảm trừ doanh thu 731.596.466 1.110.327.560 378.731.094 51,77 3.774.764 4.225.830 451.066 11,95 Chi phí tài chính 0 0 0 0 Trong đó: chi phí lãi vay 0 0 0 0 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.272.488.582 1.607.234.827 334.746.245 26,31 LN thuần từ hđkd (537.117.352) (492.681.437) 44.435.915 8,28 333.450.347 412.563.230 79.112.883 23,73 0 0 0 0 333.450.347 412.563.230 79.112.883 23,73 (203.667.005) (80.118.207) 123.548.798 60,66 0 0 0 0 (203.667.005) (80.118.207) 123.548.798 60,66 Lợi nhuận gộp BH & CCDV DT hoạt động tài chính Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng LN kế toán trước thuế Chi phí thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TNDN (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2012 và 2013) 5 Nhận xét: Qua bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 2 năm 2012và 2013 ta thấy lợi nhuận của năm 2013 đã tăng hơn so với năm 2012, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng lỗ. Doanh nghiệp vẫn chưa tìm kiếm được lợi nhuận trong năm này. Cụ thể, năm 2013 số lỗ của DN là 80.118.207đ giảm so với năm 2012 là 123.548.798đ Số lỗ của doanh nghiệp được cải thiện do tỷ lệ giảm giá vốn của năm 2013 so với năm 2012 cao hơn tỷ lệ giảm doanh thu khiến cho lợi nhuận gộp bán hang và cung cấp dịch vụ của năm 2013 so với năm 2012 tăng 378.731.094đ Năm 2013 so với 2012 có doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác cao hơn so với năm 2012 nhưng cũng không là con số lớn, cùng với việc tăng chi phí kinh doanh so với năm 2012, nên tình hình kinh doanh chưa được cải thiện rõ rệt. Công ty cần tiến hành nghiên cứu các biện pháp hữu hiệu, để tổ chức hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn 6 II. Tổ chức công tác kế toán, phân tích kinh tế tại Công ty 2.1. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 2.1.1: Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty 2.1.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Đứng đầu bộ máy kế toán là kế toán trưởng trực tiếp quản lý nhân viên kế toán, chịu trách nhiệm tài chính trước lãnh đạo Công ty, xử lý và cung cấp các thông tin kinh tế, đứng sau là các nhân viên kế toán gồm có 6 ngưòi, mỗi người chịu trách nhiệm một phần hành kế toán cơ bản giúp lãnh đạo DN kiểm tra, giám sát, theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh, các chế độ chính sách quản lý và phân phối lợi nhuận  Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán tài chính; là ngưòi lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác bộ máy kế toán Công ty. Có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các nhân viên trong phòng hoàn thành nhiệm vụ kịp thời và chính xác. Đông thời là nguời có trách nhiệm trực tiếp cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của Công ty, giám đốc và ký các giấy tờ có liên quan đến phòng tài vụ. Bên cạnh đó, kế toán trưởng là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Công ty và pháp luật về mặt quản lý kinh tế tài chính của Công ty  Kế toán thanh toán có trách nhiệm ghi chép và hạch toán các loại vốn bằng tiền như:tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay, thanh toán với người mua, lâp chứng từ thu chi  Kế toán tiêu thụ: tổ chức sổ sách kế toán phù hợp với phương pháp kế toán bán hàng trong công ty. Căn cứ và các chứng từ hợp lệ theo dõi tinh hình bán hàng và biến động tăng giảm hàng hóa hàng ngày, giá hàng hóa trong quá trình kinh doanh  Kế toán thuế:căn cứ vào các chứng từ đầu vào hóa đơn GTGT, theo dõi và hạch toán các hóa đơn mua hàng hóa, hóa đơn bán hàng và lập bảng kê chi tiết, tờ khai thế. Đồng thời theo dõi tình hình vật tư hàng hóa của công ty  Thủ quỹ:có nhiện vụ thu chi tiền mặt và quan hệ với ngân hàng theo dõi số tiền hiên có tại ngân hàng hoặc gửi vào ngân hàng hay rút tiền từ ngân hàng sau đó ghi chép vào sổ quỹ và đồng thời lập báo cáo cuối ngày để ghi sổ 7 Sơ đồ 2.1: Bộ máy kế toán tại công ty 2.1.1.2: Các chính sách kế toán của Công ty • Hinh thức kế toán:nhật ký chung • Niên độ kế toán:bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 của năm • Báo cáo tài chính lập theo: năm • Đơn vị tiền tệ thống nhất: Việt Nam Đồng • Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên • Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: phương pháp khấu trừ • Giá trị hàng tồn kho: được tính theo phương pháp: bình quân cả kỳ dự trữ • Khấu hao tài sản cố định được thực hiện theo phương pháp đường thẳng 2.1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán a.Tổ chức hạch toán ban đầu  Những thông tin chung về tổ chức công tác kế toán Công ty thực hiện chế độ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính -Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:theo phương pháp kê khai thường xuyên -Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định: theo phương pháp đường thẳng -Phương pháp tính thuế gía trị gia tăng: theo phương pháp khấu trừ  Nội dung thông tin về chứng từ kế toán tại đơn vị - Các loại chứng từ DN đang sử dụng:Biên lai thu tiền, phiếu thu, phiếu chi,phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, giấy đề nghị tạm ứng, Hoá đơn GTG, bảng thanh toán tiền lương, giấy nộp tiền, giấy đề nghị đặt hàng và nhiều chứng từ liên quan khác -Công ty đã thực hiện sử dụng một số chứng từ nội bộ để thuận lợi cho công tác kinh doanh tại đơn vị như:giấy đề nghị đặt hàng,giấy đề nghị tạm ứng,… -Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán Bước 1: Lập,tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán Bước 2: Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc trình Giám đốc ký Bước 3:Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán Bước 4: Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán b.Vận dụng hệ thống tài khoản 8 Về cơ bản công ty thực hiện áp dụng hệ thống tài khoản theo quyết đinh số 48/2006/QĐ-BTC. Nhưng do loại hình kinh doanh của công ty chỉ là thương mại thuần tuy, mua đi bán lại , nên có một số tài khoản mà công ty không sử dụng so với quyết định 48 bộ tài chính ban hành, và phục vụ cho công tác theo dõi trong quá trình kinh doanh công ty cũng thực hiện thiết kế một cách chi tiết một số tài khoản cần thiết  Những tài khoản mà doanh nghiêp không sử dụng so với hệ thống tài khoản theo quyết định 48 của Bộ tài chính Bảng 2.1:Tài khoản công ty không sử dụng so với quyết định 48 của Bộ tài chính STT Số hiệu Tài khoản Tên tài khoản e 113 Tiền đang chuyển 2 121 Đầu tư tái chính ngắn hạn 4 152 Nguyên liệu, vật liệu 5 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 6 155 Thành phẩm 7 171 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 8 217 Bất động sản đầu tư 9 221 Đầu tư tài chính dài hạn 10 229 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 11 241 Xây dựng cơ bản dở dang 12 419 Cổ phiếu quỹ 13 611 Mua hàng 14 631 Giá thành sản xuất ( Nguồn: Phòng Tài chính- kế toán tại công ty)  Những tài khoản được chi tiết trong quá trình hạch toán tại công ty Bảng 2.2:Tập hợp những tài khoản được chi tiết trong quá trình hạch toán tại công ty STT Số hiệu tài khoản Tên tài khoản 1 112 Tiền gửi Ngân hàng 2 131 Phải thu khách hàng 3 156 Hàng hoá 4 157 Hàng gửi bán 5 331 Phải trả cho ngưòi bán ( Nguồn: Phòng Tài chính- kế toán tại công ty) 9 c. Sổ kế toán. Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung, tuân theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/ 9/ 2006 của Bộ tài chính  Các loại sổ áp dụng tại công ty: - Sổ nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt - Sổ cái - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết  Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung Sơ đồ2.2:Hình thức kế toán Nhật ký chung d.Hệ thống báo cáo tài chính Cuối mỗi năm kế toán tổng hợp tiến hành lập báo cáo tài chinh gồm: • Bảng cân đôi kế toán • Báo cáo kết quả hoạt dộng sản xuất kinh doanh • Thuyết minh báo cáo tài chính • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Các báo cáo này là cơ sở để giải trình cho tất cả các hoạt động của một kỳ kế toán Ngoài ra để phục vu cho nhu cầu quản lý kinh tế, tài chính, yêu câu chỉ đạo, điều hành của ban Giám đốc, công ty còn sử dụng một số báo cáo quản trị nội bộ sau • Báo cáo doanh thu • Báo cáo thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng • Báo cáo về công nợ nội bộ, công nợ với khách hàng, công nợi với người cung cấp Ngoài ra công ty còn áp dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo cung cấp số liệu chính xác, kịp thời phục vụ cho yêu cầu quản lý kinh doanh. Hiện tại công ty đang áp dụng phần mềm kế toán ASIA phiên bảnphần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2.2:Tổ chức công tác phân tích tại doanh nghiệp 2.2.1.Công tác phân tích tại doanh nghiệp a. Bộ phân tiên hành phân tích Công tác phân tích kinh tế của công ty do phòng tài chính kế toán thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc. Ngoài ra, việc phân tích thường xuyên các 10 nghiệp vụ kinh tế, tài chính, việc phân tích tổng hợp tình hình và kết quả kinh doanh gồm cả phân tích tình hình tài chính của công ty do kế toán chịu trách nhiệm thực hiện với sự tham gia cung cấp số liệu của các phòng ban. Công ty chỉ tiến hành phân tích kinh tế chủ yếu về tình hình thực hiện doanh thu, lợi nhuận, chi phí cũng như hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong kỳ. b. Thời điểm tiến hành công tác phân tích Công ty tiến hành phân tích tình hình thực hiện doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh vào cuối mỗi năm hay khi có yêu cầu của Ban quản trị. Các kết quả phân tích được tổng hợp và nộp lên ban giám đốc làm căn cứ xác định các kế hoạch kinh doanh cho năm tiếp theo. Công ty sử dụng những số liệu sau khi đã khóa sổ kế toán trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Bảng lưu chuyển tiền tệ của năm nay để tiến hành phân tích, so sánh đối chiếu với số liệu kế toán của các năm trước. 2.2.2. Nội dung và các chỉ tiêu phân tích tại công ty  Phân tích cơ cấu nguồn vốn :  Hệ số nợ phải trả = Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn Cho biết trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp có bao nhiêu phần trăm vốn được tài trợ do đi vay.  Hệ số VCSH = VCSH / Tổng nguồn vốn Cho biết trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp thì bao nhiêu phần trăm vốn được tài trợ bởi chủ sở hữu doanh nghiệp.  Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty  Hiệu suất sử dụng VKD = Tổng DT hoặc DTT / VKD bình quân trong kỳ Ý nghĩa:Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn kinh doanh có thể tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu hay doanh thu thuần trong kỳ.  Phân tích doanh lợi vốn chủ sở hữu: Công thức: ROE: = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu Ý nghĩa: ROE dùng để Phản ánh khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu- Một đồng vốn chủ sở hữu đưa vào kinh doanh mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận.  Phân tích Hiệu quả sử dung vốn lưu động Vòng quay vốn lưu động= doanh thu thuần/ vốn lưu động bình quân 11 Ý nghĩa: chỉ tiêu này nói lên số lần quay(vòng quay) của vốn lưu động trong một thời kỳ nhất định(thường là một năm), chỉ tiêu này đánh giá hiệ quả sử dụng vốn lưu động trên mối quan hệ so sánh giữa kết quả kinh doanh(Doanh thu thuần) và số vốn lưu động bình quân bỏ ra trong kỳ. Số vòng quay vốn lưu động tron kỳ càng cao thì càng tốt  Hiệu quả sử dụng vốn cố định Hiệu quả sử dụng vốn cố định=DTT/ vốn cố định bình quân Ý nghĩa: cho ta biết 1 đồng VCĐ làm ra bao nhiêu đồng lãi. Chỉ tiêu này càng cao thì càng tốt .  Phân tích chỉ tiêu thanh khoản Công thức: Hệ số khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản lưu động / Nợ ngắn hạn Ý nghĩa:Chỉ tiêu này được sử dụng để xem xét khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của DN là cao hay thấp, với nguồn tài trợ từ tài sản ngắn hạn Công ty tiến hành thu thập số liệu để thực hiện phân tích các chỉ tiêu cần thiết, với số liệu lấy từ phòng tài chính kế toán, số liệu để phục vụ cho công tác phân tích được lấy từ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán,... qua các năm cần phân tích. Phòng tài chính kế toán thực hiện thống kê và tổng hợp các chỉ tiêu cần thiết cho mục đích phân tích tại công ty đã đề ra Kết quả của việc phân tích các chỉ tiêu theo yêu cầu phục vụ cho mục đích quản lý và kinh doanh được trình lên ban giám đốc,và là tài liệu cho các phòng ban sử dụng để xây dựng chiến lược kinh doanh, hoạt động. Những tài liệu này được lưu trữ tại phòng tài chính kế toán 2.2.3.Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn Bảng 2.3: Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn năm 2012 và 2013 Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 3,47 So sánh 2013/2012 Hiệu quả sử dụng VKD 3,41 Hiệu quả sử dụng VLĐ 3,56 Hiệu quả sử dụng VCĐ 78,64 68,63 (10,01) Hiệu quả sử dụng VCSH (0,1) (0,04) 0,06 8,04 0,06 4,48 ( Nguồn: Phòng Tài chính- kế toán tại công ty) 12 Nhận xét: Từ bảng kết quả phân tích trên ta thấy, giữa 2 năm 2013 và 2012 hoạt động kinh doanh của công ty có sự biến động theo chiều hướng tích cực, hiệu quả sử dụng VKD, hiệu quả sử dụng VLĐ và hiệu quả sử dụng VCSH đã tăng lên, chỉ có hiệu quả sử dụng vốn cố định bị giảm sút. Tuy có sự cải thiện tình hình kinh doanh, nhưng vẫn chưa rõ rệt. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu đã được cải thiện nhưng vẫn là con số âm, doanh nghiệp chưa thoát khỏi tình trạng kinh doanh thua lỗ. DN cần chú ý hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược kinh doanh và quản lý công ty để cài thiện tình hình kinh doanh hiện tại 13 III. Đánh giá công tác kế toán, phân tích kinh tế của đơn vị 3.1. Đánh giá khái quát về công tác kế toán của đơn vị 3.1.1. Ưu điểm Sau thời gian thực tập tại công ty, bản thân em nhận thấy công tác kế toán tại công ty có những ưu điểm sau:  Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức tương đối phù hợp với đặc điểm, quy mô hoạt dộng của công ty. Công ty đã áp dụng mô hình kế toán tập trung tạo điều kiện cho việc kiểm ta chỉ đạo và đảm bảo sự lãnh đạo của công ty đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh  Với đội ngũ kế toán viên tương đôi trẻ, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có tinh thần học hỏi cao, có lòng say mê nghề nghiệp lại được sự hướng dẫn, giám sát, chỉ đạo một cách kịp thời của kế toán trưởng nên đã giúp các kế toán viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình  Trong công tác hạch toán kế toán:Kế toán hach toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng chế độ kế toán và các nghiệp vụ naỳ được ghi theo trình tự thời gian nên rất thuận tiện cho việc theo dõi  Cập nhập thông tin: kế toán thường xuyên nắm vững và vận dụng những thông tin, quyết định mới của Bộ tài chính. Trước những thay đổi một số quy định về phương pháp hạch toán kế toán tại một số thành phần công ty đã kịp thời cập nhập để thay đổi sao cho phù hợp với chuẩn mực kế toán mới  Chứng từ kế toán và tổ chức luân chuyển chứng từ:Các thủ tục chứng từ được thực hiện khá đầy đủ. Từ những việc hạch toán ban đầu đến việc kiểm tra tính hợp lý của các chứng từ được thực hiện khá cẩn thận, đảm bảo số liệu phản ánh trung thực, hợp lý, rõ ràng và dễ hiểu. Các quy định luân chuyển chứng từ cũng được kế toán theo dõi và tiến hành một cách chặt chẽ. Chứng từ được lưu trữ và đóng quyên theo thứ tự để thuận lợi cho việc kiêm tra, thanh tra đồng thời cũng giúp cho lãnh đạo nắm bắt tình hình nhanh chóng  Về hình thức sổ kế toán áp dụng Có thể nói hình thức nhật ký chung mà công ty đang áp dụng là hình thức sổ phù hợp nhất với Công ty. Phù hợp với công tác hạch toán và kế toán máy tại công ty cũng như những quy mô đặc điểm của công ty nói chung và bộ máy kế toán nói riêng. 14 Hình thức này hạn chế được lượng lớn sổ sách cồng kềnh, giảm bớt số lượng ghi chép, cung cấp thông tin kịp thời, thuận tiện cho viêc phân công công tác +thuận lợi cho việc nhập số liệu vào máy +hệ thống mẫu sổ phù hợp, kết cấu số trang phù hợp với khổ giấy chuẩn của máy in nên công việc in ấn rất thuận lợi và nhanh chóng - kế toán tổng hợp đã mở đầy đủ các sổ cần thiết để theo doi tình hình HDKD của công ty, các sổ sách có tính đối chiếu cao, đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu thông tincho HDKD  Về tổ chức hệ thống báo cáo +hệ thống báo cáo tài chính đều được lập theo chế độ quy định, Báo cáo luân chuyển tiền tệ mặc dù chưa bắt buộc nhưng công ty vẫn lập, phản ánh việc hình thành và sử dụng tiền tệ phát sinh trong kỳ báo cáo của Công ty, đây là nguồn thông tin hữu ích, là cơ sở để đánh giá khả năng tạo ra các khoản tiền đã tạo ra đó trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty +hệ thống báo cáo quản trị đã được xây dựng  Đào tạo nhân lực; Công ty còn luôn quan tâm đến việc nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty nói chung và trong phòng kế toán nói riêng bằng cách gửi nhân viên đi học các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nghiệp vụ, mở rộng tầm hiểu biết, đáp ứng kịp thời những thay đổi của chế độ kế toán hiện hành. Bên cạnh đó công ty còn tổ chức cácphong trào thi đua và các chính sách khen thưởng phù hợp với các cá nhân có thành tích tốt trong quá trình làm việc. vì vậy đã kích thích sự hăng say, sáng tạo hoàn thành công việc đạt hiệu quả của nhân viên 3.1.2. Hạn chế Bên cạnh những ưu điểm đạt được của bộ máy kế toán tại công ty, hiện tại vẫn tồn tại một số nhược điểm khiến cho công tác kế toán chưa thực sự hiệu quả như:  Đôi khi công tác kế toán còn gặp vướng mắc do chưa có sự đồng nhất quan điểm xử lý, hành động khiến cho công việ chưa được thuận lợi  Công tác kế toán còn bị phụ thuộc bởi một số yêu tố khách quan bên ngoài, mà hiện tại doanh nghiệp chưa thể khắc phục , khiến cho hiệu quả công việc giảm sút  Các báo cáo quản trị đã thực hiện, nhằm mục đích tham mưu cho ban giám đốc về công tác kinh doanh, 15 Song hạn chế về hệ thống báo cáo quản trị của Công ty là chưa xây dựng được hệ thống danh mục Báo cáo kế toán quản trị phục vụ và cung cấp thông tin cho từng loại tình huống cụ thể ra quyết định, việc này có thể dẫn đến tình trạng các quyết định đưa ra chưa xem xét hết các yếu tố ảnh hưởng có liên quan, từ đó làm giảm tính hiệu quả của các quyết định, thậm chí còn ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh, tài sả, nguồn vốn,… của Công ty  Về sổ sách + Công ty chưa sử dụng đúng mẫu sổ liên quan đến công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền đó là mẫu sổ cái ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ ngày /2006 của Bộ tài chính +Không sử dụng nhật ký thu tiền và nhật ký chi tiền. do đó không liệt kê được các khoản tiền đã thu chi để làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã thu, chi. Điều này gây khó khăn cho việc quản lý và kiểm tra đối chiếu số liệu với sổ cái. Đồng thời tất cả các nghiệp vụ đều phản ánh vào sổ nhật ký chung, do đó dẫn đến tình trạng lad số liệu trên nhật ký chug dày đặc, khó theo dõi, đặc biệt là khó kiểm soát tình hình tiêu thụ tại công ty  Công ty không hạch toán tiền đang chuyển: Địa bàn hoạt động của công ty trải rộng trên toàn quốc nên việc thanh toán gặp nhiều khó khăn do điều kiện đại lý. Đôi khi thủ tục thanh toán đã được thực hiện nhưng chưa nhận được giấy báo có hay bản sao kê của ngân hàng , nhưng hiện tại công ty không sử dụng tài khoản 113- Tiền đang chuyển để theo dõi  Về hình thức thanh toán: Việc thanh toán thông qua hệ thống ngân hàng không được sử dụng một cách triệt để, có quá nhiều khoản tiền lớn được thực hiện tại quỹ, điều này ảnh hưởng đến vấn đề an toàn tại quỹ của công ty.Mặt khác đôi khi lượng tiền mặt tồn quỹ qua nhiều không đảm bảo khả năng sinh lời cua tiền  Quản lý tiền mặt chưa tốt: kế toán không tiến hành kiểm kê định kỳ. Do đó không xác định được số chênh lệch(nếu có) giữa tiền tồn quỹ thực tế với sổ quỹ để từ đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở ghi sổ kế toán chênh lệch  Hiện tại kế toán không tiến hành trích các khoản thu khó đòi, dẫn đến một số trường hợp gặp rủi ro khi khách hàng đến hạn chưa thanh toán công nợ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hồi vốn của DN 16
- Xem thêm -