Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa kế toán kiểm toán tại công ty tnhh mtv xây dưng thái sơn

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang gặp phải nhiều khó khăn, vì thế mà nhà nước phải cắt giảm đầu tư công, thắt chặt tín dụng của các ngân hàng và lãi suất cho vay cao,đầu tư công giảm đi, thị trường bất động sản suy thoái, điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trong đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ,công ty TNHH MTV Xây dưng Thái Sơn là một trong số những doanh nghiệp chịu sự ảnh hưởng của điều đó. Để tồn tại và đứng vững được trên thị trường công ty Thái Sơn nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung cần phải thực hiện thật tốt lĩnh vực kế toán-kiểm toán, thì mới quản lý tốt được tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của công ty .Qua thực tập tại công ty TNHH MTV Xây Dựng Thái Sơn tôi đã có cái nhìn thực tế hơn về các kiến thức chuyên nghành kế toán-kiểm toán đã học được trên ghế nhà trường, và sau đây là bạn báo cáo thực tập về những gì tôi đã thu nhận được thông qua quá trình thực tập tại công ty. Bản báo cáo trình bày một cách khái quát nhất tình hình thực hiện các công tác kế toán của công ty như tình hình thực hiện các chức năng kế toán, những tồn tại và nguyên nhân. Từ đó tôi đã đưa ra định hướng đề tài khóa luận của mình nhằm tìm hiểu kỹ hơn những vấn đề còn tồn tại trong công ty và đưa ra giải pháp cho công ty. Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 01: Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty Biểu số 02: Sơ đồ bộ máy kế toán Biểu số 03: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ Bảng 1: kết quả hoạt động kinh doanh 2011-2012 Bảng 2: Hệ thống báo cáo tài chính Bảng 3: Bảng phân tích chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn một thành viên PGĐ : phó giám đốc TK : tài khoản VND : Việt nam đồng Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa MỤC LỤC I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THÁI SƠN 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn..1 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Xây Dựng Thái Sơn....1 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty TNHH MTV Xây Dựng Thái Sơn..............2 1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2 năm gần đây.......................3 II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THÁI SƠN......................................................4 2.1, Tổ chức công tác kế toán tại công ty công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn. . .4 2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty.....................4 2.1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán......................................................................5 2.2. Tổ chức công tác phân tích kinh tế công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn.......7 2.2.1. Bộ phận thực hiện và thời gian tiến hành phân tích.............................................7 2.2.2.Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế............................................................7 2.2.3.Phân tích chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong công ty.......7 2.3. Tổ chức công tác tài chính tại công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn...............8 III.ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THÁI SƠN......................11 3.1.Đánh giá khái quát về công tác kế toán của công ty..............................................11 3.1.1.Ưu điểm:.............................................................................................................11 3.1.2.Nhược điểm:.......................................................................................................11 3.2. Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của công ty.............................11 3.2.1. Ưu điểm:............................................................................................................11 3.2.3.Nhược điểm:.......................................................................................................11 3.3.Đánh giá khái quát công tác tài chính của đơn vị..................................................11 3.3.1.Ưu điểm:.............................................................................................................11 3.3.2.Nhược điểm:.......................................................................................................11 IV.ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP........................................12 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THÁI SƠN 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn. - Tên công ty: TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn Địa chỉ: Phòng 1107, Tòa nhà A2, Khu Đô Thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội. Giấy phép đăng ký kinh doanh: số đăng ký kinh doanh 104003043, do sở kế hoạch - và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 11/4/2008 Vốn điều lệ: 8.000.000.000 VNĐ Mã số thuế: 0102722935 Quá trình hình thành và phát triển: Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn được thành lập và hoạt động từ 4/2008, là doanh nghiệp thành lập theo hình thức công ty TNHH MTV, hoạt động tuân thủ theo luật doanh nghiệp do quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI,kỳ họp thứ 8 năm 2008 thông qua. Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn có con dấu riêng, độc lập về tài chính, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật. Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn là một đơn vị chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp xây lắp. 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Xây Dựng Thái Sơn. Hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với các chức năng, nhiệm vụ chính là tư vấn, thi công và lắp ráp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đường dây..,san lấp mặt bằng, sản xuất, mua bán nguyên vật liệu xây dựng và các thiết bị khác trong ngành xây dựng. Ngoài ra công ty còn thực hiện các lĩnh vực là mua bán ô tô, thiết bị phụ trợ, dịch vụ khai thuê hải quan…. Công ty không chỉ có nhiệm vụ tạo ra lợi nhuận cho bản thân công ty mà còn có nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước, cụ thể là tạo ra của cái vật chất, tài sản cố định, xây dựng cơ sở hạ tầng cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân và cho ngành nghề khác, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tạo ra được sự tích lũy của cải cho nền kinh tế quốc dân thông qua các khoản nộp thuế và lệ phí vào ngân sách Nhà nước. 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty TNHH MTV Xây Dựng Thái Sơn.  Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh của công ty Giám Đốc là người Điều hành công việc kinh doanh hàng ngày 1 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa * Các phòng ban: - Phòng Tài chính kế toán: Có chức năng tổ chức công tác kế toán tại công ty và đội thi công. Vận hành bộ máy kế toán theo đúng qui định về kế toán tài chính do Bộ Tài chính ban hành vv... - Phòng kỹ thuật chịu trách quản lý kỹ thuật thi công theo đúng tiến độ, thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật theo bản thiết kê và quy định chung. Quản lý bảo hộ an toàn tại công trường vv... - Phòng kinh doanh: Lên kế hoạch và tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường , liên hệ với khách hàng, đàm phán ký kết hợp đồng, tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng, quảng cáo, chăm sóc khách hàng không ngừng tìm kiếm thêm các dự án, khách hành, chăm sóc khách hàng cho công ty.  Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty Biểu số 01: Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty Giám đốc P.GĐ kinh doanh P.GĐ kỹ thuật Đội thi công Chú thích: Phòng kế toán Đội kỹ thuật Quan hệ chỉ đạo 1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2 năm gần đây Bảng 1: kết quả hoạt động kinh doanh 2011-2012 ĐVT: 1.000đồng 2 Báo cáo thực tập tổng hợp Chỉ tiêu Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa Năm 2012 Năm 2011 Chênh lệch 1 2 3=2-1 1. Doanh thu 2.686. 130 3.015 .991 2. Chi phí 2.529. 134 861 2.832 .970 3. Lợi nhuận trước thuế TNDN 156. 996 183 43. 958 45 113. 038 26. 025 .755 5. Lợi nhuận sau thuế 303. 836 .021 4. Thuế TNDN 329. 1. 797 137 .266 24. 228 Qua kết quả hoạt động hai năm gần đây ta thấy công ty làm ăn có lãi nhưng doanh thu năm 2012 đã giảm so với năm 2011 cụ thể năm 2011 doanh thu là 3.015.991nghìn đồng, năm 2012 giảm xuống còn 2.529.134 nghìn đồng, giảm 329.861nghìn đồng. Doanh thu giảm dẫn tới lợi nhuân công ty cũng giảm 36.025 nghìn đồng. 3 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THÁI SƠN. 2.1, Tổ chức công tác kế toán tại công ty công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn 2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty Bộ máy kế toán tổ chức theo phương thức trực tuyến. Sơ đồ như sau: Quan hệ chỉ đạo Biểu số 02: Sơ đồ bộ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán viên Quan hệ chỉ đạo * Kế toán trưởng (1 người): Đồng thời là trưởng phòng kế toán Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động tài chính kế toán về công tác tài chính, làm công tác kế toán ngân hàng - kế toán của toàn công ty. + Xem xét các yêu cầu xin cấp phát tiền của các cá nhân và đơn vị. + Tổ chức kiểm tra thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, chấp hành chế độ báo cáo thống kê theo quy định của Bộ Tài chính. + Tham mưu cho ban giám đốc sử dụng vốn có hiệu quả nhất. + Theo dõi tình hình biến động tiền gửi tại các ngân hàng và tiền mặt tồn quỹ tại công ty. *Kế toán viên (1 người): làm công tác thuế, tổng hợp chi phí và giá thành, kế toàn thuế và công nợ, kế toán tiền lương . Làm các công việc được kế toán trưởng phân công vv... Công ty áp dụng kế toán chứng từ ghi sổ. Nguyên tắc cơ bản của hình thức này là: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là chứng từ ghi sổ, ghi theo nội dung kế toán trên sổ cái. Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 Khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng Khấu trừ thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên Phương pháp tính giá xuất kho: Thực tế đích danh Đơn vị tiền sử dụng việt nam đồng 4 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa 2.1.2. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán - Tổ chức hạch toán ban đầu : Công ty áp dụng kế toán chứng từ ghi sổ. Nguyên tắc cơ bản của hình thức này là: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là chứng từ ghi sổ, ghi theo nội dung kế toán trên sổ cái. Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thái Sơn tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập chung, toàn bộ công tac kế toán được thực hiện toàn bộ ở phòng kế toán của công ty. Số liệu kế toán được cập nhập hàng ngày. - Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản Hệ thống tài khoản của công ty áp dụng tuân thủ theo nguyên tắc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công ty lập tài khoản chi tiết theo dõi theo từng đối tượng, khách hàng, công trình vv... Các tài khoản công ty sử dung chủ yếu như: TK 111, TK 112, TK 131, TK138, TK 133, TK 154, TK 211, TK 214, TK 311, TK 331, TK 341, TK 333, TK 114, TK411, TK 421, TK 511, TK 515, TK 621, TK 622, TK 632, TK 625, TK 642, TK711, TK 811, TK 821, TK 911. - Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán Công ty vận dụng sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ, căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi sổ kế toán tổng hợp . Công ty sử dụng gồm có các loại sổ kế toán sau: - Chứng từ ghi sổ; - Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ; - Sổ Cái; - Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết. 5 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa Công ty căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra hợp lệ, từ đó vào các sổ sách liên quan. Công ty lập các sổ chi tiết cho cụ thể từng công trình, từng khách hàng để theo dõi chi phí sản xuất, công nợ, để hạch toán chi phí lãi lỗ từng đối tượng được chi tiết, cụ thể. - Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính Cũng như các công ty khác công ty TNHH MTV Xây dưng Thái Sơn áp dụng hệ thống báo tài chính theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Người lập báo cáo tài chính là kế toán trưởng. Hiện nay công ty lập báo cáo tài chính theo quy định. Bảng 2: Hệ thống báo cáo tài chính Gồm 1. Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN 2. Bảng vân đối kế toán 3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5. Thuyết minh báo cáo tài chính 6. Bảng cân đối tài khoản 6 Mẫu số B03/TNDN B01/DNN B02/DNN B03/DNN B09/DNN F01/DNN Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa 2.2. Tổ chức công tác phân tích kinh tế công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn. 2.2.1. Bộ phận thực hiện và thời gian tiến hành phân tích Bộ phận tiến hành phân tích kinh tế là phòng tài chính kế toán. Công tác phân tích kinh tế ở công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn thường được tiến hành sau một chu kỳ sản xuất kinh doanh, tiến hành phân tích sau khi báo cáo tài chính lập xong. 2.2.2.Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế Công ty phân tích kinh tế nhằm đánh giá được các chỉ tiêu kinh tế để biết được tình hình sử dụng các chỉ tiêu từ năm này sang năm khác có hiệu quả không để từ đó tìm ra phương hướng phát triển mới, hiệu quả cho công ty. Để phân tích kinh tế công ty thương phân tích theo các chỉ tiêu: Doanh thu bán hàng Chi phí sản xuất kinh doanh Lợi nhuận Các chỉ tiêu tài chính như: Vốn kinh doanh, lợi nhuận, vốn lưu động, tài sản cố đinh. 2.2.3.Phân tích chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong công ty Bảng 3: Bảng phân tích chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Đơn vị tính: 1.000 đồng STT Các chỉ tiêu (1.000Đ) Năm 2012 Năm 2011 So sánh 2 1 3 = 2-1 1 A 1. Vốn kinh doanh 2 1,1 Số đầu năm 1.481.641 1.368.605 113.036 3 1,2 số cuối kỳ 1.618.906 1.481.641 137.265 4 2. Doanh thu bán hàng 2.686.130 3.015.991 (329.861) 5 3. Lợi nhuận kinh doanh 156.995 183.020 (26.025) 6 4. Vốn lưu động 1.807.412 1.978.756 (171.344) 5. Vốn cố định 1.076.851 1.514.047 (437.196) 1.550.274 1.425.123 125.151 1,73 2,12 (0,38) 7 Vốn kinh doanh bình quân = 8 9 (2+3)/2 Hệ số DT/ tổng VKD = 4/8 7 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa 10 Hệ số LN/ tổng VKD = 5/8 0,10 0,13 (0,03) 11 Hệ số DT/ VLĐ = 4/6 1,49 1,52 (0,04) 12 Hệ số LN/ VLĐ = 5/6 0,09 0,09 0 13 14 Hệ số DT/ VCĐ = 4/7 Hệ số LN/ VCĐ = 5/7 2,49 0,15 1,99 0,12 0,50 0,02 Qua bảng phân tích trên ta thấy lợi nhuận của năm 2012 so với năm 2011 giảm từ 2,12 xuống còn 1,73 giảm 0,38. Hệ số lợi nhuận cùng giảm từ 0,13 xuống còn 0,10 giảm 0,03, điều đó cho ta thấy hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh năm 2012 không tốt. Hiệu quả sử dụng DT/VLĐ cũng giảm từ 1,52 xuống 1,49 giảm 0,04, hiệu quả sử dụng LN/VLĐ vẫn giữ ở mức 0,09 điều đó cho ta thấy hiệu quả sử dụng vốn lưu động năm 2012 kém hơn năm 2011. Hiệu quả sử dụng vốn cố định hệ số DT/VCĐ tăng từ 1,99 lên 2,49 tăng 0,05; hệ số LN/ VCĐ tăng từ 0.12 lên 0,15 tăng 0,02 ta thấy như vậy hiệu quả sử dụng vốn cố định năm 2012 tốt hơn năm 2011. 2.3. Tổ chức công tác tài chính tại công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn. - Công tác kế hoạch hóa tài chính Để đảm bảo tốt nhất quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở sử dụng hợp lý, công ty lập những kế hoạch tài chính cho năm sau nhằm tiết kiệm mọi nguồn vật tư, tiền vốn sức lao động của công ty. Lập kế hoạch chi phí kinh doanh là một phương tiện hữu hiệu. Tính toán các chỉ tiêu chi phí kinh doanh của công ty phấn đấu thực hiên kế hoạch đó. Bên cạnh kế hoạch tài chính còn có nhiều bộ phận khác mà công ty thưc hiên kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch khấu hao TSCĐ... Kế hoạch lợi nhuận giúp cho các nhà quản lư biết được quy mô lãi sẽ tạo ra trong năm, mặt khác biết trước quy mô lợi nhuận sẽ đạt được giúp công ty chủ động trong việc phân phối và sử dụng có hiệu quả nhất. Công viêc lập kế hoạch sẽ không có ý nghĩa nếu không có sự thực hiện kế hoạch đó. Theo tài liệu hoạt động tài chính của công ty cho thấy công ty thực hiện rất tốt đi, rất sát với kế hoạch đă đặt ra và thường vượt chỉ tiêu kế hoạch. - Công tác huy động vốn 8 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa Nguồn vốn kinh doanh của công ty chủ yếu được huy động từ hai nguồn vốn là vốn chủ sở hữu là vốn kinh doanh của công ty, và nguồn vốn nợ phải trả là nguồn vốn đi vay và các khoản nợ phải trả của công ty. Công ty vay các khoản vay dài hạn, ngắn từ ngân hàng. - Công tác quản lý và sử dụng vốn – tài sản + Công tác quản lý sử dụng vốn : Vốn là một phậm trù kinh tế trong lĩnh vực tài chính, nó gắn liền với nền sản xuất hàng hoá, vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời. Nắm được tầm quan trọng của nguồn vốn công ty quản lý nguồn vốn theo nguồn vốn hình thành - Nguồn vốn chủ sở hữu ( vốn tự có ), - Nguồn vốn bổ sung ( lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh). Thường được sử dụng để xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư vào các công trình kéo dài trên 2 năm. - Vốn đi vay ( các khoản đi vay), Vốn tín dụng thương mại ( Các khoản nợ từ việc mua hàng, các khoản tiền ứng trước tiền hàng). Thường được dùng cho các khoản đầu tư ngắn hạn. Vốn của công ty thường được tính toán lên kế hoạch sử dụng từ đầu năm để chia cho hoạt động buôn bán thương mại và và xây dựng cụ thể. + Công tác quản lý và sử dụng tài sản Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản được sử dụng, đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời. để tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần có tài sản, việc đảm bảo đầy đủ nhu cầu về tài sản là một vấn đề cốt yếu để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục và có hiệu quả. Tài sản của doanh nghiệp được sử dụng cho công tác quản lý và phục vụ công tác sản xuất của công ty. Tài sản những lúc nhàn rỗi công ty còn cho thuê để sinh lợi. Tài sản công ty được quản lý theo công dụng kinh tế như: 1) Nhà cửa vật kiến trúc (nhà xưởng, nhà kho, văn phòng làm việc. 2) Máy móc, thiết bị: là toàn bộ các loại máy móc thiết bị dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 3) Phương tiện vận tải: là các loại phương tiện vận tải. 9 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa 4) Thiết bị dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của DN: máy vi tính, thiết bị điện tử,… Cách phân loại này cho thấy công dụng cụ thể của từng loại TSCĐ trong DN, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý sử dụng TSCĐ và tính toán khấu hao TSCĐ chính xác. - Các chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước và quản lý công nợ + Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước Thuế và các khoản phải nộp Thuế môn bài Thuế nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiêp Thuế thu nhập cá nhân Thuế nhà đất Các loại thuế khác Phí lệ phí các khoản phải nộp khác + Quản lý công nợ tại công ty: Công ty quản lý công nợ theo các khoản phải thu của khách hàng và phải trả khách hàng. Công ty theo dõi cụ thể cho từng đối tượng, mở sổ chi chi tiết TK 331 và 131 cho từng khách hàng. Quản lý cộng nợ sát sao, cụ thể giúp cho công ty nắm rõ được tình hình phải thu phải trả tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý công nợ. 10 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa III.ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THÁI SƠN. 3.1.Đánh giá khái quát về công tác kế toán của công ty. 3.1.1.Ưu điểm: Công tác kế toán ở công ty có rất nhiều điểm cần phát huy như chứng từ ghi chép đảm bảo chứng từ lập ra có cơ sở thực tế pháp lý giúp công ty quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình tài chính kế toán ở công ty. Bộ phận kế toán là những người có kinh nghiệm, các sổ sách chứng từ kế toán công ty sử dụng hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 3.1.2.Nhược điểm: Do tính chất công ty hoạt động trong cả lĩnh vực thương mại và xây dựng nhưng đội ngũ kế toán công ty chỉ có hai người làm việc luôn trong tình trạng phải làm thêm giờ, công ty nên tuyển thêm kế toán và chia thành hai mảng xây dựng và thương mại riêng biệt. 3.2. Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của công ty. 3.2.1. Ưu điểm: Công ty đã phân tích và thấy rõ được tình hình tài chính kinh tế của công ty của năm sau khi phân tích, và tìm ra phương hướng phát triển mới cho công ty. 3.2.3.Nhược điểm: Công ty mới chỉ phân tích kinh tế tài chính vào cuối năm và so sánh với năm liền kề chứ chưa phân tính so sánh với các năm trước nữa, công ty nên so sánh nhiều năm như vậy công ty sẽ thấy được tổng quát hơn tình hình tài chính, của công ty. 3.3.Đánh giá khái quát công tác tài chính của đơn vị. 3.3.1.Ưu điểm: Các báo cáo liên tài chính điều do kế toán trưởng là người có kinh nghiệp lập. công ty luôn thực hiện tốt các kế hoạch tài chính đề ra. 3.3.2.Nhược điểm: Công ty hoạt động trong cả lĩnh vực thương mại và xây dựng nhưng lại chỉ lập một báo cáo tài chính, các kế hoạch tài chính chung chứ chưa có sự tách biệt cho hai lĩnh vực này, công ty nên lập các báo cáo tài chính, kế hoạch tài chính nội bộ tách 11 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa riêng cho hai mảng xây dựng và thương mại, như vậy sẽ nắm rõ và cụ thể tình hình từng mảng hơn. IV.ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Qua nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tế tại đơn vị, em xin đề xuất ba đề tài nghiên cứu : Đề tài 1: Kế toán chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn Đề tài 2:Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH MTV xây dựng Thái Sơn Đề tài 3:Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH MTV Xây Dựng Thái Sơn 12 Báo cáo thực tập tổng hợp Sinh Viên: Nguyễn Thị Thoa KẾT LUẬN Kế toán là một công cụ quản lý quan trọng có nhiện vị tính toán phản ánh quá trình hoạt động kinh tế và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, điều mà các doanh nghiệp quan tâm là tạo được uy tín trên thị trường, làm ăn hiệu quả và có lãi. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Sơn em đã có điều kiện để nghiên cứu tiếp cận thưc tế. Song thời gian thực tập còn ngắn, với kiến thức hiểu biết còn hạn chế, chắc chắn báo cáo thực tập sẽ không tránh khỏi những hạn chế về nội dung lẫn hình thức. Vì vậy em rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của thầy cô để báo cáo thực tập của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô trong thời gian qua đã dậy em những kiến thức, chuyên môn Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Sinh viên thực hiện 13
- Xem thêm -