Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần edulight việt nam

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Đơn vị thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN EDULIGHT VIỆT NAM Sinh viên thực hiện : Cao Phương Linh Mã sinh viên : TC421252 Lớp : KT4 K42 Giáo viên hướng dẫn : TS. Trần Mạnh Dũng Hà Nội, 03/2014 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................... PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY................................................................. 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty:................................................ 1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:................................. 1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty:............................................................ 1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:................................ 1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty:.................. 1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:......... 1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty:............................. PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY...................................................................................................... 2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty:.............................................................. 2.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty:........................................................... 2.2.1. Các chính sách kế toán chung:.................................................................... 2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán:........................................... 2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán:........................................... 2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán:.............................................. 2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán:.............................................................. PHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY....................................................................... 3.1. Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán tại công ty:............................................... 3.1.1. Ưu điểm........................................................................................................ 3.1.2. Nhược điểm.................................................................................................. 3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại Ngân hàng:.................................. 3.2.1. Ưu điểm........................................................................................................ 3.2.2. Nhược điểm................................................................................................ KẾT LUẬN............................................................................................................ SV: Cao Phương Linh i Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT CBCNV: Cán bộ công nhân viên CNH – HĐH: Công nghệp hóa - Hiện đại hóa CTCP: Công ty cổ phần TP: Thành phố ĐVT: Đơn vị tính GTGT: Giá trị gia tăng KHTSCĐ: Khấu hao tài sản cố định LNST: Lợi nhuận sau thuế LNTT: Lợi nhuận trước thuế NPT: Nợ phải trả NSNN: Ngân sách nhà nước NXB: Nhà xuất bản SXKD: Sản xuất kinh doanh TK: Tài khoản TSCĐ: Tài sản cố định TSNH: Tài sản ngắn hạn SV: Cao Phương Linh ii Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Chứng từ kế toán được áp dụng tại Công ty Cổ phần Edulight Việt Nam. 18 Bảng 1.1: Một số chỉ tiêu kinh tế tài chính của công ty.......................................12 Sơ đồ 1.1: Quy trình kinh doanh sản phẩm của công ty..........................................8 Sơ đồ 1.2: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.......................................9 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy kế toán công ty..............................................................15 Sơ đồ 2.2: Quy trình ghi sổ theo “ Nhật ký chung”...............................................23 SV: Cao Phương Linh iii Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán LỜI MỞ ĐẦU Trên con đường xây dựng đất nước và trong xu thế hội nhập quốc tế, nền kinh tế Việt Nam đang vận động chuyển mình với các thành phần kinh tế của nó. Trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái trầm trọng và chưa có dấu hiệu khả năng phục hồi trong thời gian tới. Điều này trở thành một thách thức lớn cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi nền kinh tế trong hoàn cảnh hiện nay, mỗi quốc gia cần phát huy tối đa mọi nguồn lực hiện có, đặc biệt là nguồn vốn. Đứng trước tình hình trên, các công ty đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ cả về hình thức, quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với chính sách mở cửa của các công ty đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị trường đi vào phát triển và ổn định tương đối mạnh mẽ với sự chuyển mình đáng nể đóng góp lớn vào GDP đất nước. Trong thế giới ngày càng hội nhập, toàn cầu hoá như hiện nay, các hoạt động mua bán trong nước và ngoài nước ngày càng có cơ hội phát triển. Vì vậy, công tác kế toán càng đóng vai trò quan trọng giúp công ty tính toán một cách kỹ lưỡng, cẩn trọng khi mở rộng và phát triển kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế với các hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và các hoạt động thương mại đầu tư nói riêng phát triển hết sức phong phú qua đó khẳng định vị trí, vai trò của công ty trên thị trường . Mục tiêu lớn nhất mà các công ty hướng tới là lợi nhuận, vừa để đảm bảo cho thu nhập của cán bộ công nhân viên ổn định ngày càng cao hơn, vừa để đảm bảo mở rộng quy mô kinh doanh thương mại và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách quốc gia. Để đạt được mục tiêu này mà vẫn đảm bảo thưc hiện biện pháp quan trọng hàng đầu là quản lý kinh tế trong mọi hoạt động của công ty thì tổ chức công tác kế toán trong từng công ty có một nhiệm vụ quan trọng. Nó là một công cụ có hiệu quả nhất, phản ánh mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại của công ty. Tổ chức tốt công tác kế toán giúp công ty kiểm soát tốt nguồn vốn, các khoản thu chi, tài sản SV: Cao Phương Linh 1 Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán cố định, các chi phí…, nhờ đó xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, trung và dài hạn giúp cho công ty có định hướng và thực hiện công việc một cách chủ động, thuận lợi và đạt kết quả tốt nhất như đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, cải thiện, đổi mới công nghệ…Thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán như vậy công ty cần phải quản lý và tạo mọi điều kiện tốt nhất để công tác kế toán được thực hiện đầy đủ các chức năng của mình từ đó hoạt động có hiệu quả và phù hợp với đặc điểm của công ty. Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Thái Bình Dương em đã tiếp thu được nhiều kiến thức từ hoạt động thực tế tại đây và đã tổng kết được một số vấn đề trong báo cáo tổng hợp. Nội dung báo cáo thực tập tổng hợp ngoài lời mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu và sơ đồ thì nội dung chính được chia ra làm 3 phần như sau: Phần I: Tổng quan về công ty. Phần II: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty. Phần III: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty. Do thời gian và năng lực của em còn nhiều hạn chế nên báo cáo của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy giáo TS. Trần Mạnh Dũng cùng ban lãnh đạo công ty để bản báo cáo của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! PHẦN 1 SV: Cao Phương Linh 2 Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: a) Khái quát chung về Công ty: - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Edulight Việt Nam - Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: EDULIGHT VIETNAM - Tên giao dịch: EDULIGHT VIET NAM JOINT STOCK COMPANY - Trụ sở chính: Số 27, ngõ 329 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Điện thoại: 04.35334628 - Fax: 04. 35334638 - Email: Viennt@gmail.com - Website: http://talentedge.edu.vn - Giấy phép kinh doanh số: 0105975980 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22 tháng 08 năm 2011. - Mã số thuế : 0105975980 - Số tài khoản: 170214851009840. - Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng - Ngành nghề kinh doanh: xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính, hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm),sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi, sửa chữa thiết bị liên lạc, bán buôn, bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông …, chuyên tư vấn các giải pháp kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và kinh doanh, xuất nhập khẩu các chủng loại máy công cụ…, các thiết bị công nghiệp, thiết bị đo lường điều khiển, phụ kiện máy công cụ từ các hãng sản xuất nổi tiếng thế giới, quảng cáo, đại lý, mô giới, đấu giá, lắp đặt hệ thống điện, cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác…, hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm… SV: Cao Phương Linh 3 Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán Mục đích của công ty là nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các thiết bị, công nghệ hiện đại nhằm phục vụ một cách tối ưu cho khách hàng dựa trên cơ sở lợi ích và sự thỏa mãn của khách hàng. b) Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty Cổ phần Edulight Việt Nam ra đời và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22 tháng 08 năm 2011 với năm thành viên góp vốn và sáng lập lên. Ban đầu công ty thành lập với số vốn góp khiêm tốn, và chỉ có một văn phòng nhỏ hoạt động theo phương pháp tự góp vốn, tự quản lý và chịu trách nhiệm với phần vốn của mình, từ khi đi vào hoạt động công ty luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Công ty Cổ phần Edulight Việt Nam tuy mới ra đời nhưng được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo trực tiếp của các cá nhân, ban ngành liên quan, công ty đã đã vạch ra đường lối chiến lược kinh tế, từng bước tạo dựng bộ máy hoạt động của công ty. Để công ty hoạt động kinh doanh phát triển nhanh chóng hòa nhập vào thị trường công ty đã tuyển dụng nhân viên có kỹ năng, nghiệp vụ cao, có ý thúc kỷ luật tốt, năng động sáng tạo, luôn chịu khó học hỏi và tiếp thu khoa học kỹ thuật mới, áp dụng vào thực tế công việc của công ty. Công ty đã từng bước hòa nhập với thị trường trong nước và nước ngoài, chủ động được trong kinh doanh, công ty luôn kinh doanh các sản phẩm có chất lượng cao cùng với các chương trình bán hàng hấp dẫn về giá cả, phong phú về chủng loại cùng với đội ngũ nhân viên lành nghề, nhiệt tình đã dựng được nền tảng, chỗ đứng trên thị trường với khẩu hiệu kinh doanh “ uy tín là vàng” với khách hàng của công ty. Cùng với xu thế hội nhập kinh tế thị trường, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, công ty đã từng bước mở rộng quy mô kinh doanh, phạm vi hoạt động của mình tạo dựng nhiều mối quan hệ, thiết lập danh sách các khách hàng thân thiết và khách hàng tiềm năng của công ty ở khắp các nơi trong cả nước đặc biệt là khu vực miền Bắc. c) Các thành tựu của cơ bản của công ty SV: Cao Phương Linh 4 Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán - Trong những năm xây dựng và trưởng thành Công ty Cổ phần Edulight Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực hoạt động của mình. Hiện tại công ty đã nỗ lực không ngừng để trở thành một trong nhiều doanh nghiệp kinh doanh có uy tín trên thị trường kinh tế là một doanh nghiệp cung ứng ra thị trường các mặt hàng có chất lượng, giá cả hợp lý phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất của mỗi cá nhân và cộng đồng. - Phương châm khi thành lập công ty là có một đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có kỷ luật, năng động sáng tạo trong khi làm việc nên ban lãnh đạo công ty luôn yêu cầu tập thể cán bộ nhân viên công ty phải thường xuyên học hỏi, củng cố thêm kiến thức và mở rộng giao lưu với các đơn vị bạn nhằm tiếp thu và nâng cao kiến thức, tiếp nhận kịp thời khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay. nhằm tạo ra những giá trị mới, ưu việt và bền vững cho xã hội. - Đến nay công ty đã và đang cung cấp một khối lượng lớn các loại sản phẩm với chất lượng ổn định, giá thành hợp lý, phương thức thanh toán phù hợp và luôn đáp ứng tốt các nhu cầu cần thiết của khách hàng. Công ty luôn cố gắng đảm bảo tiến độ công việc tốt nhất đúng thời hạn đã cam với kết khách hàng. Nhờ những cố gắng và nỗ lực như vậy trong suốt thời gian qua công ty luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng và được khách hàng đánh giá rất cao về mọi mặt. - Từ khi thành lập đến nay, Công ty Cổ phần Edulight Việt Nam đã nhanh chóng phát triển và đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc của mình trên thị trường hiện nay, tạo ra doanh thu đáng kể mang lại cuộc sống ấm lo cho cán bộ công nhân viên, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước và đóng góp một phần vào NSNN. 1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: Công ty có quan hệ rộng rãi với các hãng sản xuất thiết bị nổi tiếng trên thế giới của Anh, Nhật, Nga, Trung Quốc như MITUTOYO, CHESTER UK, SNEICHDER, SAFONOVO, EMCO, TBT, ATI, DONG SAHN… các hãng sản xuất và cung cấp máy công cụ, máy công nghiệp, thiết bị cơ khí danh tiếng thuộc SV: Cao Phương Linh 5 Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán nhiều nước khác SHENYANG MACHINE TOOL, ESTAR MACHINE TOOLS, LONGCHANG MECHANICAL INDUSTRIAL CO., SHANG HAI MACHINE TOOL, CONTRUCCIONES MECANICAS ERLO, ELECTRONICA… a) Chức năng: - Xuất bản phần mềm. - Lập trình máy vi tính. - Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính. - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm). - Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi. - Sửa chữa thiết bị liên lạc. - Bán buôn, bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. - Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh. - Đại lý, mô giới, đấu giá. - Lắp đặt hệ thống điện như đường dây thông tin liên lạc, mạng máy tính và dây cáp truyền hình bao gồm cả dây cáp quang học. - Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. - Kinh doanh thiết bị điện, đo lường, điều khiển. - Các chủng loại máy công cụ và thiết bị. - Các chủng loại phục vụ gia công cơ khí, gia công khuôn mẫu. - Các phụ tùng và phụ kiện cho máy công cụ, công nghiệp. - Bảo hành, bảo trì, lắp đặt các loại máy công cụ và thiết bị công nghiệp. b) Nhiệm vụ: - Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình mới lạ, hấp dẫn, tung ra các sản phẩm, dịch vụ mới ngày càng hoàn hảo, gần gũi, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng nhằm tăng cường cạnh tranh trong nước và quốc tế, mở rộng thị trường tiêu thụ. SV: Cao Phương Linh 6 Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán - Đổi mới và nâng cao chất lượng, cách phục vụ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với các sản phảm của công ty. - Mở rộng, tăng cường hợp tác với các đơn vị trong nước, thiết lập quan hệ đại lý với các quốc gia trên thế giới để xây dựng uy tín, thương hiệu cùng nhau nắm bắt cơ hội phát triển thành công ty mạnh trong khu vực và trên toàn cầu. - Để thực hiện tôt chức năng của mình, công ty chủ động giao dịch, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán, hợp đồng với khách hàng từ đó đảm bảo nguồn vốn kinh doanh có lãi, đưa công ty trở thành một đơn vị vững mạnh. - Công ty có nhiệm vụ quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của mình đồng thời tự tạo ra các nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. - Kinh doanh, đầu tư mở rộng cơ sở kinh doanh, đổi mới thiết bị, đảm bảo kinh doanh có lãi và là tròn nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. - Xây dựng, tổ chức và thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện mục đích và nội dung đăng ký hoạt động của công ty. - Xây dựng thương hiệu cho công ty, thúc đẩy sự phát triển ngày càng vững mạnh. Phấn đấu trở thành một công ty có thế mạnh, có uy tín trên thị trường. 1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: Công ty Cổ phần Edulight Việt Nam là một doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chuyên kinh doanh, xuất nhập khẩu các chủng loại máy công cụ, thiết bị công nghiệp, thiết bị đo lường điều khiển, phụ tùng phụ kiện máy công cụ…, máy vi tính, cổng thông tin, thiết bị linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi, thiết bị nghe nhìn, … các mặt hàng công ty kinh doanh khá phổ biến và nhu cầu thị trường là thường xuyên, liên tục. Công ty Cổ phần Edulight Việt Nam là một đơn vị hoạt động độc lập, có đủ tư cách pháp nhân thực hiện chế độ hạch toán toàn diện, nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ chính sách của nhà nước về cung ứng sản phẩm cho người tiêu dùng. Hoạt động chủ yếu là cung cấp dịch vụ, lắp đặt máy móc, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, bảo hành phục vụ khách hàng thường xuyên ở khắp các tỉnh thành. 1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ kinh doanh sản phẩm của công ty: SV: Cao Phương Linh 7 Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán Quy trình công việc chung của Công ty Cổ phần Edulight Việt Nam được thực hiện tuân thủ theo quy trình công việc như sau: Sơ đồ 1.1. Quy trình kinh doanh sản phẩm của công ty CTCP EDULIGHT VIỆT NAM TIẾP NHẬN KHÁCH HÀNG TƯ VẪN SẢN PHẨM CHO KHÁCH BÁN LẺ BÁN BUÔN ĐẠI LÝ 1 ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 3 Các sản phẩm của công ty được bán lẻ chủ yếu ở Hà Nội và bán buôn ở đại lý trên toàn quốc. Đối với các sản phẩm bán lẻ công ty sẽ giao hàng tận nơi theo yêu cầu của khách hàng còn với nơi xa công ty sẽ thuê dịch vụ vận chuyển giao hàng tới nơi của khách hàng. Tùy vào từng loại sản phẩm và cách thức giao hàng mà công ty linh hoạt áp dụng với từng khách hàng có thể thanh toán ngay bằng tiền mặt hoặc trả góp hay chuyển khoản qua ngân hàng tạo thuận lợi cho khách khi sử dụng dịch vu, sản phẩm của công ty một cách thuận tiện, mang lại giá trị cao nhất cho công ty cũng như khách hàng. 1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: Công ty Cổ phần Edulight Việt Nam được thành lập ngày 22 tháng 08 năm 2011, trụ sở đặt tại số 27, ngõ 329, đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội với số vốn ban đầu là 2.000.000.000 đồng và 18 nhân viên. SV: Cao Phương Linh 8 Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán Sơ đồ 1.2: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Giám Đốc Phó Giám Đốc Phòng Tổ Chức Hành Chính Phòng Kế Toán Tài Chính Phòng Kế Hoạch Kinh doanh Phòng Kỹ Thuật Đội Lắp Ráp Sửa Chữa Công ty Cổ phần Edulight Việt Nam được quản lý và điều hành bởi Ban Giám đốc, được tổ chức thành một hệ thống tập trung thống nhất, thực hiện kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký theo đúng quy định của pháp luật. Do cá phòng ban dều trực thuộc giám đốc, phó giám đốc nên việc quản lý, điều hành nhân sự, công việc nhanh, kịp thời mang lại hiệu quả cao trong côn việc. - Giám đốc: Là đại diện pháp nhân, quản lý công ty về mọi mặt, là người chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh và làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định hiện hành. Giám đốc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo chế độ một thủ trưởng có quyền quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty theo nguyên tắc gọn nhẹ đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và có nhiệm vụ báo cáo tình hình động kinh doanh trước các cổ đông. SV: Cao Phương Linh 9 Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán - Phó Giám đốc: Là người dưới quyền Giám đốc công ty, tham mưu, giúp Giám đốc bao quát toàn bộ công việc hằng ngày, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tình hình hoạt dộng kinh doanh của công ty. - Phòng Tổ Chức Hành Chính: Là phòng nghiệp vụ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc có chức năng tham mưu cho Ban Giám Đốc đồng thời thực hiện công tác tổ chức, quản trị nhân sự, hành chính, điều phối sử dụng lao động, hoạch định và tuyển dụng nguồn nhân lực, công tác quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Tư vấn cho giám đốc trong việc thực hiện các văn bản chế độ của nhà nước về tố chức bộ máy cán bộ lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc, nâng lương, đào tạo, hành chính, quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ kinh doanh của công ty. - Phòng Kế Toán Tài Chính: Là phòng chức năng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc về lĩnh vực kinh tế tài chính, có nhiệm vụ lập kế hoạch thu chi, bảo đảm công ty có đủ vốn để kinh doanh, quản lý chặt chẽ các nguồn vốn và đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, thực hiện thanh quyết toán kịp thời, tiến hành hạch toán đầy đủ và chi tiết, xác định lỗ lãi chính xác, lập chiến lược vay vốn, cùng với các phòng ban khác lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, kế hoạch giá thành, chiến lược giá, thanh quyết toán hợp đồng, phát lương cho cán bộ nhân viên … đồng thời tổng kết tình hình quản lý sử dụng tài sản, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh (cùng phòng Kế hoạch), phân tích luồng tiền ra vào và tình hình biến động tài chính của công ty, thực hiện chức năng quản lý đồng tiền đối với mọi hoạt động của công ty không để thất thoát tài sảnbảo tồn vốn hữu hiệu. Phân tích các thông tin kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo. theo dõi, lập kế hoạch và thu hồi nợ của khách hàng đầy đủ, nhanh chóng bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn. Thực hiện công tác thanh quyết toán các loại thuế với cơ quan thuế. Quan hệ với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong hoạt động vay vốn ngắn,trung, dài hạn và lưu chuyển tiền tệ… Thực hiện ghi chép, xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh SV: Cao Phương Linh 10 Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán doanh, lập các báo cáo như báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tổng kết tài sản... để Giám đốc theo dõi đưa ra phương án kịp thời, có lợi nhất cho công ty. - Phòng Kế Hoạch - Kinh doanh: Là phòng có chức năng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch thị trường như xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm nhằm định hướng kế hoạch đầu tư phát triển kinh doanh về trước mắt cũng như lâu dài. Tham mưu cho lãnh đạo ký kết các hợp đồng kinh tế, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng mua bán, tạo nguồn hàng của công ty. Tham gia xây dựng kế hoạch định mức lao động, tiền lương, nguyên vật liệu,… đối với từng sản phẩm. Có nhiệm vụ theo dõi tình hình biến động giá cả thị trường, chịu trách nhiệm nắm bắt thông tin cũng như nhu cầu của thị trường, khai thác nguồn hàng, tìm kiếm đối tác mới nhằm mở rộng thị trường kinh doanh đem lại lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh cho công ty. - Phòng Kỹ Thuật: Là phòng chức năng chịu trách nhiệm trước ban Giám dốc công ty trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật, khối lượng, tiến độ, chất lượng, an toàn lao dộng, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định theo quy trình đã được đề ra. Quản lý máy móc thiết bị, nghiên cứu, ứng dụng các quy trình công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm. - Đội Lắp Ráp Sửa Chữa: Là nơi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lắp ráp máy móc, thiêt bị thành những sản phảm đạt yêu cầu chất lượng và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Có nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ theo yêu cầu khách hàng 1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty: ● Kết quả kinh doanh ba năm gần đây SV: Cao Phương Linh 11 Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán Bảng 1.1: Một số chỉ tiêu kinh tế tài chính của công ty Đơn vị: VNĐ Chênh lệch so với năm 2011 Stt Diễn giải Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2012 +/- Năm 2013 % +/- % 1 Tổng TS 3.898.251.822 4.701.156.332 4.117.600.483 802.904.510 20,60 219.34 8.661 2 Tổng NPT 3.167.536.250 3.981.831.870 3.417,274.628 814.295.620 25,71 249.738.378 7,88 3 TSNH 3.475.250.241 3.225.765.050 3.944.156.349 -249.485.191 -7,18 468.906.108 13,49 4 Tổng NNH 3.252.090.810 3.025.365.224 3.709.958.965 -226.725.586 -6,97 457.86 8.155 14,08 5 Doanh thu 2.889.633.744 3.214.999.879 4.090.825.276 325.366.135 11,26 1.201.191.532 6 LNTT 58.398.107 96.650.102 119.306.470 38.251.995 65,50 60.908.363 103,30 7 LNST 44.904.281 73.080.289 90.219.438 28.176.008 62,75 45.315.157 100,92 SV: Cao Phương Linh 12 5,63 Lớp: Kế toán 4 K42 41,57 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán Qua bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm liên tiếp ta thấy tốc độ phát triển của công ty nhìn chung tăng dần lên. Tổng tài sản qua từng năm có sự thay đổi khác nhau. Năm 2012 đã tăng 802.904.510 đồng tương ứng với tốc độ tăng 20,60% so vói năm 2011 làm cho tổng tài sản của công ty tăng lên nhiều là do trong những năm đầu công tư đang từng bước đầu tư vào cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Đến năm 2013 tài sản của công ty vẫn tiếp tục được tăng lên so với năm 2011 là: 4.117.600.483 đồng tương ứng với tốc độ tăng là 5,63% nhưng không đáng kể bởi nó đã giảm đi so với năm 2012. Tuy nhiên đây cũng là tín hiệu không đáng lo ngại bởi việc đàu tư vào cơ sở vật chất đã được tương đối đày đủ với các trang thiết bị hiên đại hơn giúp cho công ty có thể tập trung vào công việc kinh doanh tìm kiếm khách hàng cho mình. Nợ phải trả của công ty năm 2012 có tốc độ tăng so với năm 2011 là 25,71% tương ứng tăng là: 814.295.620 đồng do công ty đã huy động khá nhiều vốn từ các nơi để đầu tư vào tài sản, chia sẻ rủi ro cho các chủ nợ, chiếm dụng vốn trong thời gian ngắn tạo thêm nguồn vốn để công ty sử dụng làm tăng cường, khuếch đại khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu. Đây cũng là cách mà hiện nay phần lớn các doanh nghiệp đang áp dụng trong làm ăn. Năm 2013 tốc độ của nợ phải trả tuy vẫn tăng so với năm 2011 là 7,88% tương ứng là 249.738.378 đồng nhưng lại giảm hẳn so với năm 2012. Như vậy khả năng thanh toán nợ của công ty tốt hơn, tính thanh khoản cũng sẽ tốt lên giúp cho việc điều chuyển vốn, khả năng quay vòng vốn nhanh hơn tạo ra nhiều lợi nhuận hơn cho công ty. Doanh thu qua các năm tăng lên là tín hiệu đáng vui cho công ty trong thời điểm hiện nay khi thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Năm 2012 doanh thu đạt 325.366.135 đồng tăng 11,26% so với năm 2010 còn năm 2013 tăng 41,57% so với năm 2010 đạt 1.201.191.532 đồng. Tuy đây chưa phải là mức doanh thu cao nhưng đã thể hiện sự nỗ lực làm việc của tập thể cán bộ công nhân viên khi doanh thu bán hàng ngày một tăng, việc quản lý chí phí tốt, tạo ra những sản phẩm gần gũi, thiết thực phù hợp với thị hiếu, nhu cầu của khách hàng. SV: Cao Phương Linh 13 Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán Doanh thu tăng khiến cho lợi nhuận của công ty cũng tăng theo. Lợi nhuận trước thuế của năm 2012, 2013 so với năm 2010 tăng lần lượt là: 38.251.995 đồng tương ứng tốc độ tăng 65,50%; 60.908.363 đồng tương ứng tốc độ tăng 104,30%. Điều này sẽ tạo ra niềm vui cho cán bộ công nhân viên, tăng cường, khích lệ giúp họ phấn khởi hăng say lao động, phát huy sáng tạo ra nhiều cách làm mới, sản phẩm mới cho công ty đồng thời tạo ra nguồn vốn kinh doanh mới giúp công ty tăng thêm vòng quay tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. SV: Cao Phương Linh 14 Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán PHẦN 2 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: Bộ phận tài chính kế toán của công ty được thành lập dưới hình thức phòng kế toán tài chính. Phụ trách phòng kế toán tài chính là trưởng phòng. Trưởng phòng kế toán chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc về việc tổ chức công tác kế toán của công ty. Công tác tổ chức kế toán được tổ chức theo hình thức dơn vị hạch toán độc lập, đảm bảo việc phản ánh và theo dõi tình hình tài sản, các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy kế toán công ty Kế Toán Trưởng Kế Toán Thanh Toán & Ngân Hàng Kế Toán Tổng Hợp Kế Toán Tiền Lương Kế Toán Tài Sản Cố Định Thủ Quỹ Kế toán Thuế - Kế toán trưởng: Là người chịu trách nhiệm tổ chức bộ phận kế toán, kiểm tra giám sát việc hạch, ghi chép sổ sách và lập báo cáo kế toán của các kế toán viên, lập kế hoạch thu chi tài chính, dự toán chi phí và giám đốc tình hình thực hiện dự SV: Cao Phương Linh 15 Lớp: Kế toán 4 K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán toán. Chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, cùng ban giám đốc phân tích tình hình hoạt động kinh tế, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các đề xuất về các quyết định tài chính phù hợp với hoạt động của ngân hàng. Kiểm tra việc chấp hành chế độ tài chính, tổ chức quản lý chứng từ kế toán. - Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ xử lý hạch toán tát cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty đồng thời lập báo cáo tài chính. - Kế toán thanh toán & ngân hàng: Có nhiệm vụ theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Được ủy quyền thực hiện các giao dịch ngân hàng, trên cơ sở đó hàng ngày báo cáo số dư tiền gửi và lập kế hoạch vay, trả nợ ngân hàng cũng như khách hàng. - Kế toán tiền lương: Ghi chép kịp thời, phản ánh chính xác số ngày công, dựa vào quỹ lương và các định mức tính toán chính xác số tiền lương phải trả cho từng cán bộ công nhân viên và các khoàn trích, phụ cấpliên quan đến người lao động. - Kế toán tài sản tài sản cố định: Phản ánh đày đủ số thực có theo nguyên giá, tình hình tăng giảm tài sản cố định của ngân hàng, theo dõi chặt chẽ chi phí sửa chữa, nâng cấp tài sản cố ddịnh, tính đúng kịp thời số khấu hao hàng kỳ, tiến hành phân bổ chính xác vào các đối tượng sử dung tài sản cố định. Khi thanh lý tài sản cố định phải tập hợp đày đủ chi phí thanh lý, thu hồi phế liệu. - Thủ quỹ: Thu và chi tiền mặt theo đúng quy định, hàng ngày ghi sổ và báo cáo với kế toán trưởng về lượng tiền mặt tồn tại công ty. - Kế toán thuế: Chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến thuế của công ty, tổng hợp và theo dõi thuế đầu ra, đầu vào của hàng hóa dịch vụ. Cuối tháng, cuối quý và cuối năm thực hiện các báo cáo với cơ quan thuế. Giúp Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức, quản lý, điều hành có mối liên hệ mật thiết với nhau, cung cấp thông tin cho nhau một cách chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo hoàn thành các công việc được giao. SV: Cao Phương Linh 16 Lớp: Kế toán 4 K42
- Xem thêm -