Tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty tnhh phát triển công nghệ

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nguyennhung34993

Tham gia: 24/04/2016

Mô tả:

Báo cáo thực tập LỜI NÓI ĐẦU “   Học   đi   đôi   với   hành”.   Để   giúp   sinh   viên   có   kiến   thức   và   kinh   nghiệm sau khi ra trường, nhà trường đã tổ  chức 1 khóa thực tập với mục  đích để sinh viên có cơ hội cọ sát thực tế. Từ đó vận dụng linh hoạt những   kiến thức của mình đang có vào thực tế. Đồng thời nắm bắt cách thức tổ  chức công tác kế  toán trong từng doanh nghiệp.Trong thời thực tập em đã  học hỏi được nhiều kinh nghiệm đồng thời đã có cơ  hội vận dụng những  lý thuyết đã được học trên sách vở  vào thực tế.Trong quá trình thực tập   sinh viên phải làm quen với công tác tổ chức kế toán của công ty.Từ đó so   sánh với lý thuyết nhằm giúp sinh viên có cách nhìn tổng quát về  công tác   kế toán trong thực tế.Đây là thời gian để sinh viên nắm bắt với những kiến   thức đã học trên thực tế. Em đã thực tập tại Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ. Sau thời   gian thưc tế  và nắm bắt được công tác kế  toán của Công ty em đã hoàn   thành báo cáo thực tập.  Báo cáo của em bao gồm: Phần I:  Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Công ty Phần II: Đặc điểm tổ chức công tác hạch toán kế toán I. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán II. Đặc điểm hình thức hạch toán kế toán và phần hành công việc kế  trong từng bộ phận       III. Đặc điểm phần hành kế toán thông qua hệ thống chứng từ SV: Hồ Thị Thuý 1 Lớp: 8KTB Báo cáo thực tập Phần III: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ  chức công  tác kế toán của công ty. PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  CỦA CÔNG TY 1. LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA DOANH NGHIỆP ­ Tên gọi đầy đủ: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ­ Tên giao dịch quốc tế:  Company for Technology & Development Ltd ­ Tên viết tắt: CFTD Ltd., Co ­ Ngày thành lập: 22/09/1994 ­ Vốn điều lệ: 600 tỷ đồng VN. ­ Địa chỉ giao dịch: tầng 4, tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Ba  Đình, Hà Nội. ­ Điện thoại: + 84 4 38353 203 ­ Website: Fax: +84 4 38353 743 http://www.cftd.com 2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ­ Cung cấp các thiết bị và giải pháp tổng thể trong lĩnh vực điện tử tin   học. SV: Hồ Thị Thuý 2 Lớp: 8KTB Báo cáo thực tập ­ Cung cấp các giải pháp tổng thể  bao gồm: xây dựng, thiết kế  và  triển khai hạ  tầng mạng máy tính, cung cấp thiết bị vật tư  và các dịch vụ  kèm theo. ­ Cung cấp giải pháp tổng thể, xây dựng, tư vấn các quy trình nghiệp   vụ, thiết kế, thi công các giải pháp về an ninh mạng trong lĩnh vực an ninh   quốc phòng và ngân hàng tài chính. ­ Cung cấp các thiết bị và giải pháp xử lý tiền mặt lớn cho hệ thống  các ngân hàng Việt Nam. ­ Cung cấp thiết  bị  và chuyển giao công nghệ  tự   động hóa trong  nghành công nghiệp điện lực. ­ Thiết kế, cung cấp và lắp đặt các hệ thống kiểm tra giám sát, bảo  vệ chuyên dùng, các hệ thống camera giám sát. ­ Kinh   doanh   các   loại   hóa   chất,   mực   in   trang   thiết   bị   phòng   thí  nghiệm, các loại máy móc, thiết bị  công nghệ  cao của các nước tiên tiến  trên thế giới. ­ Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp với các thiết bị kỹ thuật phục   vụ cho các ngành kinh tế quốc dân, nghiên cứu khoa học. ­ Cung cấp linh kiện, thiết bị  điện tử, điện lạnh, viễn thông, phát  sóng và điều khiển. Trải qua 15 năm hoạt động, công ty đã trực tiếp tham gia và hoàn  thành nhiều hợp đồng, dự  án cung cấp các giải pháp, máy móc, thiết bị,  hệ thống tin học, hệ thống trang thiết b ị k ỹ thu ật công nghệ  cao của các  nước tiên tiến trên thế  giới, phục vụ  công tác sản xuất điều tra, nghiên  SV: Hồ Thị Thuý 3 Lớp: 8KTB Báo cáo thực tập cứu, giám định hình sự, thiết bị  nghiệp vụ  cho các đơn vị  trong ngành  công an, quốc phòng, hải quan, nhà máy in tiền quốc gia, ngân hàng nhà   nước và các ngân hàng thương mại khác. 3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY Công ty CFTD được thành lập dựa trên nền tảng vững chắc, kinh   nghiệm lâu năm và tư  duy sáng tạo không ngừng của ban lãnh đạo và đội   ngũ cán bộ công nhân viên nhiệt tình năng động . Bộ máy quản lý của công   ty được khái quát qua sơ đồ sau: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN  GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG NC &  GIẢI PHÁP HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH SV: Hồ Thị Thuý       HỆ THỐNG DỰ ÁN HỆ THỐNG KỸ THUẬT 4 HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HỆ THỐNG KẾ TOÁN Lớp: 8KTB Báo cáo thực tập ­ Hội đồng quản trị: đây là cơ  quan quản trị  toàn bộ  mọi hoạt động   của công ty, các chiến lược kế  hoạch sản xuất và kinh doanh tỏng nhiệm  kì của mình. Đây cũng là đại diện pháp lý của công ty trước pháp luật. ­ Ban Giám đốc: chức năng của ban giám đốc là thực hiện các chiến  lược kinh doanh mà hội đồng quản trị  đã đặt ra. Điều hành công ty đạt   được các mục tiêu cuối cùng giải quyết công việc hàng ngày của công ty. ­ Hệ   thống   nghiên   cứu   và   giải   pháp:   bộ   phận   này   có   nhiệm   vụ  nghiên cứu và khai thác hệ thống các thiết bị giải pháp tổng thể và chuyển  giao công nghệ về điện tử tin học và các hệ thống bảo vệ giám sát an ninh   quốc phòng và hệ thống các ngân hàng trong toàn quốc. ­ Hệ  thống dự án: có trách nhiệm tổ  chức mạng lưới các đại lý của   hệ thống nhằm phân phối các sản phẩm do hệ thống nghiên cứu. ­ Hệ thống phân phối: gồm đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ cao,  có bề dày trong lĩnh vực kinh doanh. Bộ phận này có nhiệm vụ lập phương   án sản xuất kinh doanh, tìm nguồn khách hàng, đối tác có liên quan đến   hoạt động nhập khẩu. ­ Hệ  thống hành chính: phòng hành chính có chức năng và nhiệm vụ  bố  trí nhân sự, tham gia lập kế  hoạch lao động tiền lương, kế  hoạch lao  động…..đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. ­ Hệ  thống kế  toán: tham mưu cho lãnh đạo công ty trong lĩnh vực   quản lý các hoạt động tài chính kế toán trong định giá sử dụng tài sản, tiền  vốn theo đúng chế độ quản lý tài chính của nhà nước. SV: Hồ Thị Thuý 5 Lớp: 8KTB Báo cáo thực tập ­ ­ Hệ  thống kĩ thuật: cung cấp kịp thời các giải pháp kĩ thuật, các  thiết bị  máy móc cũng như  thực hiện bảo dưỡng bảo trì, bảo hành nhanh   chóng. 4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP  TRONG 2 NĂM GẦN ĐÂY Do sự  phấn đấu không ngừng của toàn thể  cán bộ  công nhân viên   trong công ty nên trong 2 năm: 2006 và 2007 công ty đã đạt được những kết   quả đáng kể. Điều này được thể hiện qua bảng sau: ST CHỈ TIẺU T 1 2 3 4 Doanh thu bán hàng và cung  cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lãi gộp bán hàng và cung cấp  dịch vụ Doanh thu hoạt động tài chính SV: Hồ Thị Thuý 6 2006 2007 22.626.225.704 25.329.046.571 18.811.648.529 21.040.713.391 3.814.577.175 4.288.333.180 30.502.953 Lớp: 8KTB Báo cáo thực tập 5 Chi phí tài chính 6 Chi phí bán hàng 7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 8 LN/(lỗ) thuần từ hoạt động  kinh doanh 231.571.110 77.175.684 3.127.521.027 3.609.136.921 455.485.038 632.532.528 9 Thu nhập khác 10 Chi phí khác 21.395.000 15.726.000 11 LN khác 21.395.000 15.726.000 Tổng LN/(lỗ) trước thuế 434.090.038 648.249.528 121.545.000 206.888.626 312.545.038 441.360.902 15.726.000 Thuế thu nhập doanh nghiệp  phải nộp Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ =    25.329.046.571   x  100% năm 2006 so với năm 2007       22.626.225.704            =          112% Lợi nhuận sau thuế  =       441.360.902    x 100% = 141,22%                                312.545.038 Nhìn vào bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty ta thấy rằng: ­ Doanh thu của năm 2007 tăng so với năm 2006 là 12%. Điều này  chứng tỏ công ty hoạt động tốt góp phần làm tăng lợi nhuận sau thuế giúp  nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn thể  cán bộ  công nhân viên trong   công ty.Nhìn vào bảng kết quả trên ta thấy tất cả các chỉ tiêu từ doanh thu  bán hàng đến lợi nhuận trước thuế  của năm 2007 đều tăng so với năm  2006.Điều này chứng tỏ công ty đã có những chiến lược phát triển tốt và đã  SV: Hồ Thị Thuý 7 Lớp: 8KTB Báo cáo thực tập đạt được những kết quả  đáng kể.Ta thấy thu nhập   khác của năm 2007   tăng so với năm 2006.Điều này chứng tỏ công ty đã không ngừng phát triển  trên những lĩnh vực truyền thống của công ty mà công ty còn mở rộng trên   các lĩnh vực mới như  công ty còn có dự  định sẽ  mở  rộng trong lĩnh vực  ngân hàng. Mặt khác công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công ty với   nhà nước thông qua thuế  thu nhập doanh nghiệp. Thuế  thu nhập doanh   nghiệp   năm   2007   tăng   so   với   năm   2006.Tổng   số   thuế   thu   nhập   doanh   nghiệp   của   năm   2007   tăng   70%   so   với   năm   2006   tương   đương   với  85.343.626 đồng. 5. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG  NĂM TỚI Với sự phát triển của thị trường cùng với sự phát triển của nền kinh  tế  hiện nay cũng như  với các mục tiêu của mình, công ty đã đề  ra chiến  lược phát triển trong thời gian tới như sau: ­ Phát triển mạnh thị  trường trong nước, tạo một vị thế vững chắc   trên thị trường tin học và giải pháp ngành công an và ngân hàng. ­ Tập trung nghiên cứu và phát triển quan hệ với các đối tác trong và  ngoài nước, phấn đấu là nhà cung cấp hàng đầu trong các thiết bị  và dịch  vụ điện tử, tin học, các giải pháp an ninh quốc phòng. ­ Tập trung phát triển nguồn nhân lực cả  về  chiều rộng lẫn chiều   sâu bao gồm: nâng cao chất lượng tuyển dụng, tổ chức và phối hợp với các   đối tác tiến hành chiến lược đào tạo. SV: Hồ Thị Thuý 8 Lớp: 8KTB Báo cáo thực tập ­ Tập trung phát triển một số sản phẩm kĩ thuật cao đáp ứng nhu cầu  trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. ­ Tiếp tục đầu tư  chiều sâu vào các lĩnh vực an ninh – quốc phòng,  ngân hàng tài chính, viễn thông chính phủ, các tổng công ty công nghiệp và  xây dựng cơ bản. ­ Đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế với các tập đoàn lớn trong các lĩnh  vực công nghệ thông tin. ­ Cụ  thể  ban lãnh đạo công ty yêu cầu toàn thể  cán bộ  công nhân  viên trong năm 2009 phải tăng lợi nhuận gấp đôi so với năm 2008. SV: Hồ Thị Thuý 9 Lớp: 8KTB Báo cáo thực tập PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Trải qua quá trình hoạt động công ty đã trực tiếp tham gia và hoàn  thành nhiều hợp đồng, dự án cung cấp các giải pháp, máy móc, thiết bị, hệ  thống tin học, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật công nghệ cao của các nước   tiên tiến trên thế giới phục vụ công tác sản xuất, điều tra nghiên cứu, giám  định hình sự  thiết bị  nghiệp vụ  cho các đơn vị  trong ngành công an, quốc   phòng hải quan, nhà máy in tiền quốc gia, ngân hàng nhà nước và các ngân  hàng thương mại …. Sự  thành công của những dự  án này đã khẳng định  được uy tín đồng thời tạo được một vị thế của công ty trên thị trường. Trong quá trình phát triển của mình CFTD luôn đạt mục đích chất  lượng lên hàng đầu với mục tiêu đó CFTD không chỉ  giữ  được uy tín đối  các tổ chức công ty trong nước mà còn được công ty nước ngoài tín nhiệm,  công ty đã được nhiều tập đoàn lớn trên thế giới chọn làm đại lý phân phối  và đại lý phân phối độc quyền tại Việt Nam trong các lĩnh vực như: máy  tính và các thiết bị  ngoại vi, các thiết bị  khác trong lĩnh vực ngân hàng tài  chính như máy phân loại tiền, máy hủy tiền tự động hóa, hệ  thống an ninh  và kiểm soát ra vào…. Ban lãnh đạo công ty có trình độ  chuyên môn cao trong quản lí nhân  sự ,điều hành công việc có uy tín và có quan hệ rộng với các nhà cung cấp  trong và ngoài nước đã không ngừng tạo nên sự phát triển. Từ khi thành lập cho đến nay ,công ty đã trải qua nhiều  thay đổi về  lĩnh vực hoạt động,vốn điều lệ  cũng như  cơ  cấu bộ  máy tổ  chức nhằm  SV: Hồ Thị Thuý 10 Lớp: 8KTB
- Xem thêm -