Tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty tnhh giấy afc

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27107 tài liệu

Mô tả:

1 Báo cáo thực tập tại Công Ty TNHH Giấy AFC 2 LỜI CẢM ƠN Theo kế hoạch đào tạo của nhà trường cũng như của Khoa Công Nghệ Hóa Học, nhóm chúng em đã có thời gian là một tháng thực tập và tìm hiểu tại Công Ty TNHH Giấy AFC.Trong thời gian đó, nhóm chúng em đã được tạo điều kiện từ phía nhà trường và sự giúp đỡ tận tình từ phía Công ty. Trong quá trình tìm hiểu, tiếp thu kiến thức thực tế tại Công ty, nhóm chúng em đã hoàn thành bài báo cáo này, cùng với đó là sự biết ơn sâu sắc của chúng em đối với Ban giám hiệu trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ Hóa Học, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Giấy AFC. Đặc biệt, chúng em xin gởi lời cám ơn chân thành đến cô Phạm Thị Hồng Phượng đã tận tình hướng dẫn chúng em làm bài báo cáo này, đến các anh chị cán bộ, công nhân viên trong Công ty đã giúp đỡ, hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực tập. Tuy nhiên, với thời gian thực hiện và vốn kiến thức còn hạn chế, chúng em viết bài báo cáo vẫn còn nhiều thiếu sót, chúng em rất mong nhận được sự góp ý từ các thầy cô cũng như các anh chị hướng dẫn để có thể bổ sung và hoàn thiện những thiếu sót đó. Trong thời gian thực tập, chúng em đã không tránh khỏi những sai sót làm ảnh hưởng đến sự tập trung của các anh chị trong xưởng sản xuất mong các anh chị thông cảm và bỏ qua. Chúng em xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý Công Ty ngày càng phát triển hơn nữa. 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- // ----BẢN NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Kính gửi: Công ty TNHH Giấy AFC Xác nhận các anh (chị): Là sinh viên lớp DHHC5 – Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại Học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Đã đến công ty thực tập từ ngày 10/12/2012 đến ngày 10/01/2013 Nội dung nhận xét: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Ngày ….tháng …..năm 2013 NGƯỜI NHẬN XÉT 4 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Phần đánh giá:  Ý thức thực hiện:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nội dung thực hiện:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hình thức trình bày:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tổng hợp kết quả:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Điểm bằng số:..................Điểmbằng chữ:........................... Tp.HCM, ngày ....tháng …. năm 2013 Giáo viên hướng dẫn 5 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Phần đánh giá:      Ý thức thực hiện:....................................................................................... Nội dung thực hiện:................................................................................... Hình thức trình bày:................................................................................... Tổng hợp kết quả:...................................................................................... Điểm bằng số:.........................Điểm bằng chữ: .......................................................................... Tp. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2013 Giáo viên phản biện 6 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIẤY....................................................................1 1.1. Tầm quan trọng của giấy................................................................................1 1.2. Định nghĩa về giấy, carton và bột giấy...........................................................1 1.3. Lịch sử phát triển ngành giấy thế giới............................................................1 1.4. Tình hình phát triển ngành công nghiệp giấy ở Việt Nam..............................3 CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH GIẤY AFC...............................4 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển.....................................................................4 2.2. Cơ cấu nhà máy..............................................................................................4 2.3. Địa điểm, diện tích..........................................................................................5 2.4. Tình hình sản xuất và tiêu thụ.........................................................................5 2.4.1. Tình hình sản xuất.......................................................................................5 2.4.2. Tình hình tiêu thụ........................................................................................6 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ CÁC THIẾT BỊ..............................7 TRONG SẢN XUẤT GIẤY.....................................................................................7 3.1. Thuyết minh quy trình công nghệ...................................................................8 3.1.1 Quy trình sản xuất bột...................................................................................8 3.1.2. Quy trình xeo và hoàn tất sản phẩm...........................................................10 3.2. Các thiết bị trong sản xuất bột......................................................................13 3.2.1. Công đoạn nghiền thô, đánh rã nguyên liệu...............................................13 3.2.1.1. Mục đích.................................................................................................13 3.2.1.2. Cấu tạo máy nghiền thủy lực dạng đứng.................................................13 7 3.2.1.3. Nguyên lí hoạt động................................................................................14 3.2.1.4. Công dụng..............................................................................................14 3.2.1.5. Quy trình sử dụng máy nghiền thủy lực..................................................15 3.2.1.6. Các thông số kỹ thuật.............................................................................15 3.2.1.7.Các yếu tố ảnh hưởng..............................................................................16 3.2.2. Công đoạn làm sạch bột.............................................................................16 3.2.2.1. Mục đích.................................................................................................16 3.2.2.2. Thiết bị phân ly kép 720.......................................................................16 3.2.2.3. Thiết bị cyclon thủy lực..........................................................................18 3.2.2.4. Thiết bị sàng rung...................................................................................20 3.2.2.5. Sàng áp lực.............................................................................................22 3.2.3. Công đoạn cô đặc......................................................................................23 3.2.3.1. Hệ thống lưới nghiêng............................................................................23 3.2.3.2. Hệ thống tank cô đặc ZNW24................................................................25 3.2.4. Công đoạn nghiền......................................................................................26 3.3. Các thiết bị trong quá trình xeo.....................................................................30 3.3.1. Giới thiệu về máy xeo tròn được sử dụng tại nhà máy...............................31 3.3.2. Một số thiết bị chính trong công đoạn xeo.................................................32 3.3.2.1. Công đoạn tạo hình.................................................................................32 3.3.2.2. Công đoạn thoát nước............................................................................33 3.3.2.3. Công đoạn ép.........................................................................................33 3.3.2.4. Công đoạn sấy........................................................................................39 3.3.2.5. Công đoạn xử lý hoàn tất........................................................................42 CHƯƠNG 4: NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO VÀ CÁC PHỤ GIA............................44 8 4.1. Nguyên liệu đầu vào.....................................................................................44 4.1.1. Nguyên liệu chính......................................................................................44 4.1.2. Các nguồn nguyên liệu..............................................................................44 4.1.3. Chất lượng nguyên liệu giấy......................................................................44 4.2. Các phụ gia sử dụng trong sản xuất giấy......................................................45 4.2.1. Giới thiệu chung........................................................................................45 4.2.2. Chất chống thấm trong môi trường kiềm (HOSIZE H – 3125A)...............46 4.2.3. Chất chống dính lô sấy (DAVI -100)........................................................47 4.2.4. Tinh bột biến tính (Cation VN-6105)........................................................47 4.2.5. Chất kháng bọt (SK 30).............................................................................48 4.2.6. Bột màu.....................................................................................................49 CHƯƠNG 5: SẢN PHẨM VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ................................................................................................................................. 51 5.1. Các loại sản phẩm nhà máy sản xuất............................................................51 5.2. Kiểm tra và xử lý phế phẩm..........................................................................52 5.2.1. Kiểm tra sản phẩm.....................................................................................53 5.2.2. Xử lý phế phẩm.........................................................................................53 5.3. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm..............................................53 5.3.1. Định lượng.................................................................................................53 5.3.2. Độ ẩm........................................................................................................54 5.3.3. Độ bền kéo.................................................................................................54 5.3.4. Độ bền xé...................................................................................................54 5.3.5. Độ chịu bục................................................................................................54 5.3.6. Độ bền uốn (độ cứng)................................................................................54 9 5.3.8. Độ hút nước...............................................................................................55 5.3.9. Độ dày và tỉ trọng......................................................................................55 CHƯƠNG 6: SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC....................................................56 6.1. Các sự cố trong toàn bộ dây chuyền sản xuất...............................................56 6.2. Nguyên nhân và cách khắc phục các khuyết điểm của giấy..........................58 CHƯƠNG 7: XỬ LÝ CHẤT THẢI........................................................................60 7.1. Tình hình ô nhiễm.........................................................................................60 7.1.1. Ô nhiễm bụi và nhiệt..................................................................................60 7.1.2. Nước thải sản xuất.....................................................................................60 7.1.3. Khói thải từ lò hơi......................................................................................61 7.1.4. Chất thải rắn..............................................................................................61 7.2. Các giải pháp xử lý.......................................................................................61 7.2.1. Xử lý nước thải công nghiệp......................................................................61 7.2.2. Xử lý khí thải.............................................................................................62 7.2.3. Xử lý chất thải rắn.....................................................................................62 NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ.....................................................................................64 KẾT LUẬN.............................................................................................................66 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................67 10 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty.....................................................................5 Hình 3.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất giấy...................................................7 Hình 3.2. Sơ đồ chi tiết quy trình công nghệ sản xuất giấy.......................................8 Hình 3.3. Máy nghiền thủy lực dạng đứng..............................................................14 Hình 3.4. Thiết bị phân ly........................................................................................17 Hình 3.5. Thiết bị lọc cát nồng độ thấp...................................................................19 Hình 3.6. Thiết bị lọc cát nồng độ cao.....................................................................19 Hình 3.7. Thiết bị lọc ly tâm....................................................................................19 Hình 3.8. Thiết bị sàng rung..................................................................................201 Hình 3.9. Sàng áp lực..............................................................................................22 Hình 3.10. Hệ thống lưới nghiêng...........................................................................24 Hình 3.11. Hệ thống cô đặc ZNW24.......................................................................25 Hình 3.12. Một số kiểu đĩa nghiền...........................................................................29 Hình 3.13. Bộ phận tạo hình....................................................................................32 Hình 3.14. Công đoạn ép.........................................................................................34 Hình 3.15. Chăn ép..................................................................................................36 Hình 3.16. Bộ phận sấy...........................................................................................39 Hình 3.17. Bạt sấy...................................................................................................40 Hình 3.18. Máy cắt biên..........................................................................................43 Hình 4.1. Kho nguyên liệu.......................................................................................44 Hình 5.1. Một số sản phẩm của nhà máy.................................................................51 Hình 5.2. Giấy hai da...............................................................................................52 Hình 5.3. Giấy ruột .................................................................................................52 Hình 5.4. Giấy carton .............................................................................................52 Hình 7.1. Một số hình ảnh về xử lý nước thải.........................................................62 Hình 7.2. Sơ đồ quy trình xử lí chất thải rắn............................................................63 11 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1.Một số công thức định lượng màu0 Bảng 6.1. Các sự cố thường gặp trong dây chuyền sản xuất........................................ Bảng 6.2. Các khuyết tật thường gặp của giấy và cách khắc phục Bảng 7.1.Kết quả phân tích nước thải .....................................................................60 Bảng 7.2.Kết quả đo hơi khí độc,bụi trong nguồn thải 61 12 LỜI MỞ ĐẦU Ngành giấy có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nó quyết định nền văn minh của đất nước nói riêng và của toàn nhân loại nói chung. Nhân loại muốn phát triển thì các thành tựu khoa học, các thông tin văn hoá phải được truyền đạt rộng rãi. Do vậy mà nhu cầu sử dụng giấy ngày càng tăng. Ngày nay, giấy được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực: Công nghiệp, giáo dục, sách báo tranh ảnh... Hàng năm giấy cũng đem lại nguồn lợi đáng kể cho nền kinh tế quốc dân. Ở nước ta sử nhu cầu sử dụng giấy trong các ngành đang tăng cao, và cần được quan tâm phát triển. Để tìm hiểu thêm về lĩnh vực này cùngvới sự đồng ý của thầy cô khoa Công Nghệ Hóa trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Ban giám đốc Công ty TNHH Giấy AFC, nhóm chúng em đã tham gia thực tập tìm hiểu về quá trình sản xuất giấy tại công ty. Chỉ trong vài tuần thực tập nhưng nhóm chúng em đã được tiếp xúc với quá trình sản xuất thực tế, học hỏi thêm được nhiều kiến thức chuyên ngành cũng như các lĩnh vực liên quan đến quá trình sản xuất của công ty. Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ hóa và các anh chị công nhân viên Công ty TNHH Giấy AFC đã giúp đỡ chúng em rất nhiều trong thời gian thực tập. Đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của cô Phạm Thị Hồng Phượng và anh Lưu Đình Bảo, phó giám đốc công ty. Trong thời gian thực tập tại công ty, chúng em không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các anh chị hướng dẫn để chúng em có thể hoàn thiện hơn kiến thức của mình. Kính chúc các thầy cô khoa Công nghệ hóa và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty luôn dồi dào sức khỏe. Chúc Công ty ngày càng phát triển vững mạnh hơn. 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIẤY 1.1. Tầm quan trọng của giấy Giấy là sản phẩm tiêu dùng quan trọng trong cuộc sống con người. Hầu hết việc ghi chép và in ấn đều được thực hiện trên giấy.Giấy còn được sử dụng rộng rãi để bao gói hàng hóa và làm vật liệu trong xây dựng. Các sản phẩm giấy ngày càng đa dạng và được ứng dụng rộng rãi.Công nghiệp giấy đã và đang cạnh tranh với những ngành công nghiệp khác.Hiện nay các phương pháp công nghệ mới trong ngành giấy đang được áp dụng để nâng cao chất lượng và hạ giá thành các loại giấy, giúp ngành này tồn tại, phát triển và cạnh tranh thành công trong cơ chế thị trường. Bên cạnh lợi ích của sản phẩm thì ngành công nghiệp giấy còn tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều người. Những điều này chứng tỏ sự đóng góp quan trọng của ngành giấy vào sự phát triển của kinh tế và xã hội. 1.2. Định nghĩa về giấy, carton và bột giấy Giấy là một tấm mỏng bằng vật liệu sơ sợi, trong đó sợi và các phần sợi liên kết với nhau tạo mạng không gian ba chiều.Được hình thành khi tráng huyền phù sơ sợi trong nước lên bề mặt một tấm lưới mịn để thoát nước và sau đó làm khô sao cho vẫn giữ nguyên dạng tấm mỏng phẳng. Loại sản phẩm giấy thứ hai là Carton được phân biệt với giấy thường khác dựa vào độ dày của nó.Thông thường tất cả những tấm giấy có độ dày trên 0.3mmthì được gọi là carton.Nhưng đây cũng chỉ là khái niệm tương đối. Bột giấy là nguyên liệu dạng sơ sợi sử dụng để làm giấy.Bột giấy thông thường là sợi thực vật mà thành phần chủ yếu là xenlulo, nhưng đôi khi người ta còn sử dụng một số loại sơ sợi có nguồn gốc động vật, sợi vô cơ và sợi tổng hợp để làm một số loại giấy đặc biệt. 1.3. Lịch sử phát triển ngành giấy thế giới 2 Từ “paper” xuất phát từ tên một loại cây là papyrus.Người Ai Cập cổ đại đã làm ra những tờ giấy viết đầu tiên bằng cách xé thân cây này rồi ép những lớp mỏng thành tờ giấy.Tuy nhiên khi đó sự phân tách sơ sợi rồi đan kết của sơ sợi trong tờ giấy (bản chất thực sự của quá trình làm giấy hiện đại) thì chưa có. Nghề giấy thực sự bắt nguồn từ Trung Quốc vào khoảng 100 năm sau Công nguyên.Khi đó người ta đã biết sử dụng huyền phù của sợi tre nứa hoặc cây dâu tằm để làm giấy.Nghệ thuật làm giấy của người Trung Quốc đã phát triển đến mức cao.Ngày nay một số mẫu giấy rất đẹp của người Trung Quốc cổ vẫn còn được lưu giữ. Vài thế kỉ sau nghề làm giấy được lan truyền đến Trung Đông, sau đó đến Châu Âu, nơi mà nguồn nguyên liệu là sợi bông và sợi lanh, giẻ rách từ vải cũ rất dồi dào, và hồi đó người ta sử dụng các loại nguyên liệu này để làm giấy. Đầu thế kỉ 15 một số cơ sở sản xuất giấy qui mô công nghiệp đã mọc lên ở Tây Ban Nha, Ý, Đức và Pháp.Còn tại Bắc Mỹ, nhà máy giấy đầu tiên đã được xây dựng tại Philadenphia vào năm 1690. Sau này khi các nguồn nguyên liệu là sợi bông và giẻ rách trở nên không đáp ứng đủ nhu cầu làm nguyên liệu giấy thì người ta mới tìm ra cách sử dụng gỗ làm nguồn nguyên liệu chính để làm giấy. Một số sự kiện được xem là mốc lịch sử của quá trình phát triển công nghiệp giấy trên thế giới: -1789:Cấp bằng sáng chế cho Nicholars-Louis Robert (Pháp) về phát minh ra máy xeo giấy liên tục đầu tiên. -1803 – 1807:Cấp bằng sáng chế cho hai anh em nhà Fourdriner (Anh) về việc cải tiến máy xeo liên tục do Donkin thiết kế. -1809: Cấp bằng sáng chế cho John Dickinson (Anh) về phát minh ra máy xeo tròn. -1817: Máy xeo tròn đầu tiên ở Mỹ. -1827: Máy xeo dài đầu tiên ở Mỹ. 3 -1840: Phát minh phương pháp sản xuất bột gỗ mài (Đức). -1854: Phát minh phương pháp nấu bột soda (sử dụng xút) (Anh). -1867: Cấp bằng sáng chế cho Benjamin Tilghman (Mỹ) về phát minh ra phương pháp nấu bột sulphit. -1870: Lần đầu tiên sản xuất bột gỗ mài trên qui mô công nghiệp. -1874: Lần đầu tiên sản xuất bột sulphit trên qui mô công nghiệp. -1884: Carl Dahl (Đức) phát minh ra phương pháp nấu bột kraft. 1.4. Tình hình phát triển ngành công nghiệp giấy ở Việt Nam Cho đến thời điểm năm 2000, tổng sản phẩm giấy các loại của nước ta chỉ đạt khoảng 0.35 triệu tấn/năm, mức tiêu thụ bình quân là là 7.6kg/người.Mức này còn rất thấp so với các số liệu tương ứng của thế giới là 400 triệu tấn giấy/năm và 50 kg giấy/người. Hiện nay các công ty giấy ở Việt Nam chia làm hai nhóm: một nhóm gồm bảy công ty giấy của nhà nước và nhóm kia gồm hàng trăm công ty giấy tư nhân. Các công ty nhà nước thường có qui mô lớn hơn, máy móc hiện đại hơn so với các công ty tư nhân.Các công ty nhà nước cung cấp khoảng hai phần ba nhu cầu giấy cho nhu cầu trong nước, chủ yếu là sản phẩm giấy viết và giấy in báo. Các công ty của nhà nước ở phía Bắc gồm có: Bãi Bằng, Việt Trì, Hoàng Văn Thụ, Vạn Điểm, còn ở phía Nam là Tân Mai, Đồng Nai và Bình An. Hiện nay nước ta có hai công ty sản xuất giấy chủ yếu là Bãi Bằng sản xuất bột hóa và Tân Mai sản xuất bột cơ.Nguồn bột này chủ yếu dùng cho nhu cầu sản xuất giấy ngay tại công ty đó.Các công ty giấy khác thì dùng nguồn nguyên liệu bột nhập từ nước ngoài, giấy tái sinh và một lượng nhỏ bột giấy phi gỗ sản xuất trong nước để sản xuất giấy. CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH GIẤY AFC 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển 4 Công ty TNHH giấy A.F.C là một doanh nghiệp tư nhân.Tên giao dịch là A.F.C.Co.LTM. Được thành lập vào ngày 04/12/1998 với tiền thân ban đầu là công ty TNHH TM.DV.A.F.C, theo giấy phép đầu tư số: 070104, do sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM phòng đăng kí kinh doanh cấp. - A (Agriculture): nông nghiệp. - F (Food): thực phẩm. - C (Computer): máy tính. Ngành nghề kinh doanh ban đầu của công ty là các loại thực phẩm nông nghiệp như gạo, bột mì, đậu bắp, tiêu, điều… Qua quá trình kinh doanh với tiêu chí luôn đổi mới nghiên cứu và phát triển những ngành nghề mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, công ty đã quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh từ các sản phẩm nông nghiệp mang tính chất thương mại và dịch vụ sang ngành sản xuất và kinh doanh giấy với bốn loại giấy chủ lực. Cũng chính từ đây, thương hiệu của công ty cũng được đổi mới với tên gọi “Công ty TNHH Giấy AFC” vào năm 2001. 2.2. Cơ cấu nhà máy Tổng số nhân viên của công ty: 115 người. Bao gồm: -3 ca sản xuất: 63 người -Kho vật tư – nguyên liệu: 5 người -KCS: 8 người -Xử lí nước thải: 4 người -Bộ phận cơ khí – điện: 10 người -Bộ phận vận chuyển: 7 người 5 Hình 2.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty 2.3.Địa điểm, diện tích Địa điểm: C6/4C Ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Số ĐT: 08.37652357 – 08.37652358. Fax: 08.54252346. Vị trí liên quan: Nằm gần KCN Vĩnh Lộc, KCN Tân Tạo A, KCN Lê Minh Xuân. Diện tích sử dụng: 7600 m2. 2.4. Tình hình sản xuất và tiêu thụ 6 2.4.1. Tình hình sản xuất Hiện nay công ty đang sản xuất ba loại giấy: giấy bìa carton, giấy ruột, giấy hai da. Định lượng: 130g/m2 – 500g/m2. Công suất tối đa đạt 1800 tấn giấy thành phẩm/tháng. 2.4.2. Tình hình tiêu thụ Nguyên liệu: 2300 tấn/tháng. Hóa chất sử dụng: -Xử lí nước thải: PAC 1500 kg/tháng. Polyme 75 kg/tháng. -AKD: 1 tấn/tháng. -Bột màu: Màu vàng 300kg/tháng. Màu cam 50kg/tháng. - Tinh bột biến tính: 6 tấn mỗi loại/tháng. Tiêu thụ năng lượng: -Điện: 530000 kW/tháng. -Than: 100 tấn/tháng. -Củi: 800 tấn/tháng. Tiêu thụ nước: 200 m3/ngày. 7 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ CÁC THIẾT BỊ TRONGSẢN XUẤT GIẤY Sơ đồ 3.1. Quy trình công nghệ sản xuất giấy 8 Hình 3.2.Sơ đồ chi tiết quy trình công nghệ sản xuất giấy 3.1. Thuyết minh quy trình công nghệ Quy trình sản xuất giấy được chia làm hai quá trình chính: sản xuất bột và quá trình xeo hoàn tất sản phẩm. 3.1.1. Quy trình sản xuất bột
- Xem thêm -