Tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty tnhh cao su thái dương tương lai

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu

Mô tả:

Nhận Xét Của Công Ty Thực Tập Nhận Xét Của Công Ty Thực Tập ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Tp. Hồ Chí Minh, ngày Thực Tập Tốt Nghiệp tháng năm 2008 Trang 1 Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dẫn Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dẫn ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Tp. Hồ Chí Minh, ngày Thực Tập Tốt Nghiệp tháng năm 2008 Trang 2 MỤC LỤC MỤC LỤC Nhận Xét Của Công Ty Thực Tập ............................................................................................ 1 Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dẫn ...................................................................................... 2 MỤC LỤC ................................................................................................................................ 3 LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................................... 7 Chương 1. Tổng Quan Về Đơn Vị Sản Xuất ....................................................................... 8 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị sản xuất ............................................... 8 1.2 Thông tin về công ty ................................................................................................. 8 1.3 Quy mô của công ty ................................................................................................. 9 1. Các loại sản phẩm chính ( phụ) ca công t ................................................................. 9 1. Thị tờng tiêu th ....................................................................................................... 13 Cưng 2 Nguồn Nguyên Liệu Sử Dụng Trong Nhà Má ................................................ 14 2. Cao su .................................................................................................................... 14 2.1.1 Cao su thiên nhiên (NR) .................................................................................. 14 2.1.2 Cao su SBR ...................................................................................................... 14 2.1.3 Cao su BR ....................................................................................................... 15 2.1. Cao su NBR .................................................................................................... 15 2.1.5 Cao su EPDM ................................................................................................. 15 2.1. Cao su Butyl.................................................................................................... 16 2.1.7 Cao su Cloprene .............................................................................................. 17 2.1. Cao su Silicon ................................................................................................. 17 2.1.9 Cao su và nhựa khác ....................................................................................... 17 2.1.1 Cao su d ng Pat ............................................................................................. 18 2.2 Xúc tiến .................................................................................................................. 19 2.2. Họ Mercapto .................................................................................................... 19 2.2.2 Họ Sulfenamide .............................................................................................. 19 Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 3 MỤC LỤC 2.2. Họ Thiuram ...................................................................................................... 19 2.2.4 Họ Dithiocarbamate ........................................................................................ 20 2.2. Họ Guanidine ................................................................................................... 20 2.3 Trợ xúc tiến ............................................................................................................ 20 2. Chất u hóa ............................................................................................................... 20 2.5 Hóa dẻo .................................................................................................................. 21 2. Phòng lão ............................................................................................................... 21 2.7 Độn ........................................................................................................................ 22 2. Màu ........................................................................................................................ 23 2.9 Dung môi ............................................................................................................... 24 2.1 Hóa ch t khác ....................................................................................................... 24 Chương 3. Quy Trình Công Nghệ ..................................................................................... 25 3.1 Sơ đồ quy trình công nghệ ...................................................................................... 25 3.2 Thuyết minh qui trình ............................................................................................. 26 3.2.1 Qui trình hoạt động chung ............................................................................... 26 3.2.2 Nhiệm vụ của từng khâu trong qui trình sản xuất ........................................... 26 3.3 Thiết bị sản xuất ..................................................................................................... 28 3.3.1 Thiết bị cắt cao su: máy cắt cao su. ................................................................. 28 3.3.2 Thiết bị trộn ..................................................................................................... 28 3.3.3 Thiết bị tạo phôi ............................................................................................... 33 3.3.4 Thiết bị lưu hóa ................................................................................................ 36 3.3.5 Máy dập ........................................................................................................... 41 3.4 Thiết bị thí nghiệm ................................................................................................. 44 3.4.1 Máy trộn ........................................................................................................... 44 3.4.2 Máy đo cường lực vạn năng (Dynamometer) .................................................. 45 3.4.3 Máy sấy ............................................................................................................ 46 3.4.4 Máy đo thời gian lưu hóa (Rheometer) ........................................................... 47 Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 4 MỤC LỤC Hình 3.15. Máy đo thời gian lưu hóa (Rheometer) ...................................................... 47 3.5 Các lỗi thường gặp trong quá trình cán và biện pháp khắc phục ........................... 48 3.5.1 Đối với máy luyện hở ...................................................................................... 48 3.5.2 Giai đoạn tạo phôi ............................................................................................ 48 3.5.3 Giai đoạn ép lưu hóa ........................................................................................ 49 3.6 Hoàn thiện, phân lô và đóng gói ............................................................................. 54 Chương 4. Tổ Chức ........................................................................................................... 55 4.1 Sơ đồ tổ chức .......................................................................................................... 55 4.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận .................................................................. 56 4.2.1 Ban giám đốc ................................................................................................... 56 4.2.2 Bộ phận mua hàng, xuất nhập khẩu ................................................................. 56 4.2.3 Bộ phận bán hàng ............................................................................................ 56 4.2.4 Bộ phận kế toán ............................................................................................... 56 4.2.5 Bộ phận nhân sự .............................................................................................. 57 4.2.6 Bộ phận sản xuất .............................................................................................. 57 4.2.7 Bộ phận QC (kiểm tra chất lượng) .................................................................. 57 4.2.8 Bộ phận bảo trì ................................................................................................. 57 4.2.9 Tổ chức trong phân xưởng sản xuất ................................................................ 57 4.2.10 Bộ phận cán .................................................................................................. 58 4.2.11 Bộ phận lưu hoá............................................................................................ 58 4.2.12 Cách tổ chức sản xuất ................................................................................... 58 4.2.13 Quy trình kiểm tra (theo quy trình công nghệ)............................................. 59 Chương 5. Kinh Tế Kỹ Thuật ............................................................................................ 61 5.1 Tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây .................................. 61 5.2 Một số chỉ tiêu của 2 năm gần đây ......................................................................... 61 Chương 6. 6.1 Thí Nghiệm ...................................................................................................... 62 Khảo sát ảnh hưởng của than và dầu đến các tính chất của keo A01..................... 62 Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 5 MỤC LỤC 6.1.1 Mục đích yêu cầu ............................................................................................. 62 6.1.2 Đơn pha chế ..................................................................................................... 62 6.1.3 Tiêu chuẩn........................................................................................................ 62 6.1.4 Quá trình tạo keo A01 ...................................................................................... 62 6.1.5 Đo cơ tính ........................................................................................................ 63 6.1.6 Nhận xét ........................................................................................................... 64 6.2 Khảo sát trên keo A10.1 ......................................................................................... 64 6.2.1 Mục đích .......................................................................................................... 64 6.2.2 Đơn pha chế ..................................................................................................... 64 6.2.3 Tiêu chuẩn........................................................................................................ 65 6.2.4 Quá trình tạo keo A10.1................................................................................... 65 6.2.5 Đo cơ tính ........................................................................................................ 66 6.2.6 Nhận xét ........................................................................................................... 67 6.2.7 Kết luận ............................................................................................................ 67 Vai Trò Người Kỹ Sư Trong Đơn Vị Sản Xuất ...................................................................... 68 Tài Liệu Tham Khảo ............................................................................................................... 70 Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 6 LỜI CẢM ƠN LỜI CẢM ƠN Để vận dụng những kiến thức đã được học tại trường, thầy cô đã tạo điều kiện cho chúng em được thực tập tại công ty cổ phần cao su Thái Dương. Chúng em xin cảm ơn thầy cô đã nhiệt tình giúp đỡ chúng em. Tại công ty cổ phần cao su Thái Dương, chúng em đã được học rất nhiều từ thực tiễn mà bấy lâu nay chúng em chỉ được học trên lý thuyết. Đó là nhờ vào ban lãnh đạo của công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học hỏi, tìm hiểu về công việc sản xuất của công ty cũng như về sự hình thành và phát triển của công ty. Chúng em cũng xin cảm ơn những anh chị kỹ sư đã trực tiếp hướng dẫn chúng em. Bên cạnh đó chúng em xin cảm ơn các cơ chú, các anh chị công nhân. Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 7 Tổng Quan Về Đơn Vị Sản Xuất Chương 1. Tổng Quan Về Đơn Vị Sản Xuất 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị sản xuất: - Khi mới thành lập công ty có tên là Công ty TNHH cao su Thái Dương Tương Lai thành lập theo giấy phép số 41020 14364 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 10 tháng 03 năm 2003. - Đến khoảng giữa năm 2006, công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty cổ phần Cao su Thái Dương theo giấy phép số 4103005008 cấp ngày 13 tháng 07 năm 2006. - Công ty có tên giao dịch là: THAI DUONG RUBBER JOINT STOCK COMPANY. - Ngành nghề kinh doanh: sản xuất, mua bán các loại sản phẩm, nguyên vật liệu cao su nhựa. - Năm 2004, công ty đạt chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000 nên tất cả các sản phẩm công ty sản xuất ra đều được kiểm soát chặt chẽ qua từng công đoạn. - Từ ngày thành lập đến nay, bằng sự nổ lực, sáng tạo của chính nội lực công ty cùng với các nguồn vốn từ bên ngoài, công ty đã mua sắm nhiều trang thiết bị, máy móc mới cũng như tu bổ, sửa chữa các máy móc hiện có của công ty để đảm bảo công việc sản xuất được liên tục và ngày càng tốt hơn. - Đặc biệt từ khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty đã đổi mới công tác tổ chức và quản lý nhằm có được một bộ máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả. Đội ngũ lao động được chú trọng, khuyến khích bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và tay nghề. 1.2 Thông tin về công ty: - Địa chỉ công ty: Lô 4 – Đường số 7 – Khu Công nghiệp Tân Tạo – Bình Tân – TPHCM. - Điện thoại : (08)7540507, Fax: (08)7540508 - Do ông : Nguyễn Văn Thọ làm Giám đốc - Các việc thanh toán, quyết toán được thực hiện thông qua tài khoản mở tại Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng ACB, Ngân hàng Techcombank chi nhánh Khu Công nghiệp Tân Tạo. Tài sản của công ty được mua bảo hiểm tại công ty bảo hiểm Nhà Rồng. Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 8 Tổng Quan Về Đơn Vị Sản Xuất 1.3 Quy mô của công ty : - Nhà xưởng : 4000m2 - Văn phòng : 150 m2 - Lao động : + Tổng số lao động nam: 150 người + Tổng số lao dộng nữ: 45 người 1.4 Các loại sản phẩm chính ( phụ) của công ty: Tên sản phẩm: Nút cao su chống ồn Mô tả sản phẩm: Nguyên liệu: Silicon Rubber Độ cứng: 40-50 Shore A Tên sản phẩm: Silison rubber gasket Mô tả sản phẩm: Nguyên liệu: Silicon Rubber Độ cứng: 40-50 Shore A Tên sản phẩm: Silicon Rubber cap Mô tả sản phẩm: Nguyên liệu: Silicon Rubber Độ cứng: 50-60 Shore A Tên sản phẩm: Silicone rubber parts Mô tả sản phẩm: Nguyên liệu: Silicon Rubber Độ cứng: 40-50 Shore A Tên sản phẩm: Silicone rubber membrance Mô tả sản phẩm: Nguyên liệu: Silicon Rubber Độ cứng: 40-50 Shore A Tên sản phẩm: Silicone rubber parts Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Silicon Rubber Độ cứng: 40-50 Shore A Tên sản phẩm: Football head Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 45±5 Shore A Nổi trên nước Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 9 Tổng Quan Về Đơn Vị Sản Xuất Tên sản phẩm: Tennis head Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 45±5 Shore A Nổi trên nước Tên sản phẩm: Turnup Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 45±5 Shore A Tên sản phẩm: Orange golf head Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 45±5 Shore A Nổi trên nước Tên sản phẩm: Rubber foot Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 75-80 Shore A Tên sản phẩm: Rubber foot Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Nitril Rubber Độ cứng: 75-80 Shore A Tên sản phẩm: Front Rubber leg Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 75-80 Shore A Tên sản phẩm: Rear Rubber leg Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 75-80 Shore A Tên sản phẩm: Rubber Cushion Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Nitril Rubber Độ cứng: 45-50 Shore A Tên sản phẩm: Spacer Gum Mô tả sản phẩm: Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 65-70 Shore A Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 10 Tổng Quan Về Đơn Vị Sản Xuất Tên sản phẩm: Rubber gasket for electricity equipment Mô tả sản phẩm: Nguyên liệu: Nitril Rubber Độ cứng: 65-70 Shore A Tên sản phẩm: Áo motor lớn Mô tả sản phẩm: Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 45-50 Shore A Tên sản phẩm: Áo Motor nhỏ Mô tả sản phẩm: Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 45-50 Shore A Tên sản phẩm: Rubber Foot Mô tả sản phẩm: Nguyên liệu: TPR Độ cứng: 70- 75 Shore A Tên sản phẩm: Rubber gasket Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 45±3 Shore A Tên sản phẩm: Nắp chai penicilin Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 50±3 Shore A Tên sản phẩm: Rubber part Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: TPR Tên sản phẩm: Rubber cap Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 55±5 Shore A Tên sản phẩm: Rubber Teats Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 35±5 Shore A Tên sản phẩm: Cao su ruột nước Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 45-50 Shore A Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 11 Tổng Quan Về Đơn Vị Sản Xuất Tên sản phẩm: Tấm cao su chịu dầu Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Nitril Rubber Độ cứng: 35±5 Shore A Tên sản phẩm: Cao su khớp nối Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Nitril Rubber Độ cứng: 65-70 Shore A Tên sản phẩm: O ring Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Nitril Rubber Độ cứng: 65-75 Shore A Tên sản phẩm: Handle Rubber Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 55-65 Shore A Tên sản phẩm: Long đền xe gắn máy Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 85-90 Shore A Tên sản phẩm: Nút chặn cao su Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 70-75 Shore A Tên sản phẩm: A1 Sure Seal Mô tả sản phẩm:Nguyên Liệu: Nitrile Rubber Độ cứng: 60±3 Shore A Tên sản phẩm: As Tyton Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: EPDM Rubber Độ cứng: - Phần cứng: 85±3 Shore A - Phần mềm: 55±3 Shore A Kích thước: DN100 đến DN750 Tên sản phẩm: Blue Brute Mô tả sản phẩm:N/L chính: SBR Rubber Độ cứng: - Phần cứng: 80-85 Shore A - Phần mềm: 45-50 Shore A Kích thước: DN 80 đến DN450 Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 12 Tổng Quan Về Đơn Vị Sản Xuất Tên sản phẩm: Body Gasket Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: EPDM Rubber Độ cứng: 70-75 Shore A Kích thước: DN80 đến DN900 Tên sản phẩm: Ezigib Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: EPDM Rubber Độ cứng: 70-75 Shore A Kích thước: DN80 đến DN250 Tên sản phẩm: Gibault Mô tả sản phẩm:Nguyên Liệu : EPDM Rubber Độ cứng: 55±3 Shore A Kích thước: DN50 đến DN750 Tên sản phẩm: Mô tả sản phẩm: Inner & Outer Disc Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 60±3 Shore A Kích thước: DN114 Tên sản phẩm: Mô tả sản phẩm: Rubber gasket for PVC pipes Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 50±5 Shore A Kích thước: DN100 đến DN200 Tên sản phẩm: Pancollar seal Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên Độ cứng: 50±5 Shore A Kích thước: DN100 Tên sản phẩm: Plastyt gasket Mô tả sản phẩm:Nguyên liệu: EPDM Rubber Độ cứng: - Phần cứng: 85±3 Shore A - Phần mềm: 55±3 Shore A Kích thước: DN100 đến DN450 1.5 Thị trường tiêu thụ: - Thị trường tiêu thụ chính là Mỹ, Úc, hiện tại công ty đang giữ mối quan hệ mật thiết với các tập đoàn lớn như : + Hultec Asia Pacific Pty.,LTD, Australia. + GWM GmbH, Germany. +Canine Hardware, USA. +Terramix S.A, Costarica. Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 13 Nguồn Nguyên Liệu Sử Dụng Trong Nhà Máy Chương 2. Nguồn Nguyên Liệu Sử Dụng Trong Nhà Máy 2.1 Cao su : 2.1.1 Cao su thiên nhiên (NR): 2.1.1.1Đặc tính chính : - Tg khoảng -75oC, nhiệt độ sử dụng -60oC đến 70oC - Độ bền và tính bắt dính cao su sống cao, nhiệt sinh nội thấp 2.1.1.2Nguyên liệu sử dụng trong nhà máy : SVR 3L, 5L, 10, 20 do công ty cao su Daklak cung cấp cao su dạng khối với trọng lượng 33Kg1/3. Hình 2.1 Cao su thiên nhiên SVR 3L (trái) và SVR 10 (phải) 2.1.2 Cao su SBR: 2.1.2.1Đặc tính chính : - Là loại cao su tổng hợp được sử dụng rất rộng rói. - Tg khoảng -55 oC, nhiệt độ sử dụng -50oC đến 80oC - Tính chất gia công dễ, nhiệt sinh nội cao hơn NR, tính bắt dính kém. - Cường lực thấp nếu không độn, khi có độn tăng cường thì tính chất ngang cao su thiên nhiên. - Đặc biệt độ kháng mòn và uốn gấp cao. Thực Tập Tốt Nghiệp Hình 2.2 Cao su SBR 1778 Trang 14 Nguồn Nguyên Liệu Sử Dụng Trong Nhà Máy 2.1.2.2Nguyên liệu sử dụng trong nhà máy : - SBR-1778 của công ty LG Chemical (Hàn Quốc) do công ty Hiệp Thành Phát cung cấp, khối lượng 1050Kg/1container(35Kg) - Intol 1502- SBR Euoprene dạng bành màu vàng do Polimeri Europa Co., Ltd. SBR 1009. 2.1.3 Cao su BR : 2.1.3.1Đặc tính chính : - Có nhiều dạng khác nhau, thường sử dụng dạng cis-1,4 Tg khoảng -105oC đến 90oC. Nhiệt độ sử dụng -80oC đến 80oC. - Có nhiệt sinh nội rất thấp và tính kháng mòn rất cao. - Khó gia công, khó bám trục. 2.1.3.2Nguyên liệu sử dụng trong nhà máy : - Kumho KBR 01 dạng bành 35kg của Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd. - BR 1208 2.1.4 Cao su NBR : 2.1.4.1Đặc tính chính : Hình 2.3 Cao su BR loại Kumho KBR 01 - Tg khoảng -45oC đến -9oC, khoảng nhiệt độ sử dụng -40oC đến 130oC tùy vào hàm lượng acrylonitril. Thường hàm lượng acrylonitril 18-50%. - Tính chất cơ học tốt, tính kháng dầu dung môi tốt tùy vào hàm lượng acrylonitril. - Khó phân tán lưu huỳnh, tính bắt dính kém. 2.1.4.2Nguyên liệu sử dụng trong nhà máy : - KUMHO KNB 35L, 40H dạng bành khối lượng 25Kg, có màu vàng sữa do Kumho Hình 2.4 Cao su NBR loại KNR 35L Petrochemical Co., Ltd (Hàn Quốc). - NBR 3250 (HOH) LG Chemical, Hàn Quốc. 2.1.5 Cao su EPDM : 2.1.5.1Đặc tính chính : - Tg từ -60oC đến -50oC.Nhiệt độ sử dụng -50oC đến 150oC. Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 15 Nguồn Nguyên Liệu Sử Dụng Trong Nhà Máy - Phần trăm bất bão hòa điện từ 3-10%. - Không cán dẻo được, sử dụng phương pháp trộn ngược, tính bắt dính kém. - Kháng lão hóa tốt, chịu được acid, baz lỏng. 2.1.5.2Nguyên liệu sử dụng trong nhà máy : - Keltan 314, 4703 dạng bành màu trắng đục, Keltan K8340A màu trắng sữa, khối lượng 25kg, do DSM (Hà Lan). - Buna EP T3950, do Lanxess Buna LLC, Orange. - Buna EP T6650 dạng bành màu trắng, khối lượng 35kg. Hình 2.5 Cao su EPDM loại 8340A (trái) và Buna EP T6650 (phải) 2.1.6 Cao su Butyl : 2.1.6.1Đặc tính chính : - Tg từ -75oC đến -67oC.Nhiệt độ sử dụng -50oC đến 110oC, đến 150 oC nếu sử dụng hệ lưu hóa nhựa. - Chống thấm khí tốt; kháng lão hóa, ozon tốt; chịu nước chịu baz tốt. - Tính gia công khó phải trộn nóng, khó phân tán phụ gia, tính bắt dính kém. 2.1.6.2Nguyên liệu sử dụng trong nhà máy : - Lanxess Butyl 301, dạng bành màu vàng tươi Hình 2.6 Cao su Butyl 301 của Lanxess khối lượng 34Kg, Lanxess Inc., Canada. - BIIR Bayer BromoButyl X2, dạng bành màu vàng khối lượng 25Kg, của Bayer Chemical Co.,Ltd. - CIIR Bayer Chlorobutyl 1240, dạng bành màu vàng khối lượng 25kg , của Bayer Chemical Co.,Ltd. Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 16 Nguồn Nguyên Liệu Sử Dụng Trong Nhà Máy 2.1.7 Cao su Cloprene : 2.1.7.1Đặc tính chính : - Tg từ -43oC đến -45oC. Nhiệt độ sử dụng -40oC đến 100oC. - Tính bắt dính tốt, cường lực cao su sống thua NR. - Tính chống cháy tốt, kháng dầu dung môi tốt, kháng ozon tốt. - Có thể lưu hóa bằng ZnO, xúc tiến thioure hoặc lưu huỳnh. Hình 2.6 Cao su Butyl 301 của Lanxess 2.1.7.2 Nguyên liệu sử dụng trong nhà máy : - Baypren 110 dạng bành màu vàng, khối lượng 25Kg. 2.1.8 Cao su Silicon : 2.1.8.1Đặc tính chính : - Cao su silicon có khoảng nhiệt độ sử dụng rất rộng từ -65oC đến 315oC. Khả năng chịu nhiệt rất cao có thể làm việc bình thường ở 205oC từ 2 đến 5 năm trong khi các cao su khác bị hỏng. Hình 2.8 Cao su Silicon Silastic HC 8110-60 - Cao su silicon không mùi không vị không độc không bị vấy bẩn và không bị ăn mòn. Sản phẩm trong suốt. - Hệ lưu hóa dựng peroxide. 2.1.8.2Nguyên liệu sử dụng trong nhà máy : - Silastic HC 8110-70, Silastic HC 8110-60, Silastic HC 8110-50, Silastic HC 811040 của Ling Dao Silicon Co.,Ltd (Trung Quốc) do Công ty Uyên Vi cung cấp. - Silicone RHODORSIL MM 2830U. - Bluestar Silicones 2.1.9 Cao su và nhựa khác : - Cao su Hypalon GP 504 dạng bành màu trắng đục - Cao su Krynac 3345 dạng bành 25Kg, có màu vàng. - TPR 951F dạng hạt màu xám đen, dạng bao khối lượng 25Kg Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 17 Nguồn Nguyên Liệu Sử Dụng Trong Nhà Máy - Neoprene DD-08-0604 của DuPont Performance Elastomere (USA) với dạng bao 25Kg. - Cao su WRT (Neoprene) dạng hạt màu trắng đục bao 25kg - Phenolic Resin dạng cục màu vàng, bao 25kg. - Cao su MA 435. - Bột phế EVA. 2.1.10 Cao su dạng Pat : - Đây là hỗn hợp của cao su với các phụ gia (ngoại trừ xúc tiến và lưu hùynh) theo đơn pha chế sẵn. Hỗn hợp này được trộn trên máy trộn kín trước với thời gian và nhiệt độ được quy định. Sau khi trộn kín xong, thì hỗn hợp được chuyển qua máy trộn hở vài lần sau đó được cắt thành tấm phẳng tùy theo kích thước yêu cầu hoặc được quấn thành cuộn với khối lượng nhất định. - Ưu điểm của cao su dạng Pat là tiết kiệm được thời gian cán trộn, có thể cán trộn tại nhà máy hoặc nhờ đơn vị khác chuyên gia công, phân tán được phụ gia đồng đều, phụ gia ổn định, thấm ướt với cao su tốt, việc vận chuyển sẽ dễ dàng hơn. Một số dạng Pat tại nhà máy : - Pat 457(cán tại công ty cao su Bến Thành). - Pat 627( cán tại công ty cao su Bến Thành, công ty cao su Thuận Phát). - Pat 5857(cứng) (công ty cao su Bến Thành, Lai Khê, CAOSUMINA, Thuận Phát, Vạn Thái) - Pat 5557(mềm) dạng tấm màu đen (công ty cao su Bến Thành, CAOSUMINA). - Pat Nitril 40H, Pat Nitril Flangetyte. - Pat đen Flangetyte Neoprene - Pat cao su chịu dầu. - Pat màu vàng nghệ, đỏ cam 8040, đỏ, đỏ cánh sen, xanh dương, tím dạng cuộn. Hình 2.9 Pat cao su dạng tấm và dạng cuộn Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 18 Nguồn Nguyên Liệu Sử Dụng Trong Nhà Máy 2.2 Xúc tiến : Còn gọi là chất gia tốc lưu hóa, đây là các chất hữu cơ có tác dụng tăng tốc độ lưu hóa, sử dụng với hàm lượng nhỏ có khả năng giảm thời gian hay hạ nhiệt độ gia nhiệt giảm tỷ lệ sử dụng chất lưu hóa và cải thiện chất lượng sản phẩm. 2.2.1 Họ Mercapto : a. Đặc tính chung : - Là loại xúc tiến nhanh - Mâm lưu hóa rộng, cho sản phẩm lưu hóa kháng lão hóa nhiệt tốt. b. Chủng loại dùng trong nhà máy : - MBT (Vulkacit M) dạng bột màu trắng đục bao 25kg Hình 2.10 Xúc tiến MBTS - MBTS (DM) dạng bột màu vàng bao 20Kg. 2.2.2 Họ Sulfenamide : a. Đặc tính chung : - Xúc tiến nhanh, an toàn. - Thời gian tiền lưu hóa dài, tốc độ lưu hóa nhanh, mâm lưu hóa rộng cho sản phẩm mudul lớn. b. Chủng loại dùng trong nhà máy : - Vulkacit CZ/EG (CBS) – Lanxess. - TBBS (NZ) Santocure. Hình 2.11 Xúc tiến TBBS (trái) và xúc tiến TMTD (phải) 2.2.3 Họ Thiuram : a. Đặc tính chung : - Xúc tiến cực nhanh. - Tốc độ lưu hóa cao, nhưng mâm lưu hóa hẹp nên thường kết hợp với xúc tiến họ sulfenamide b. Chủng loại dùng trong nhà máy : - TMTD. Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 19 Nguồn Nguyên Liệu Sử Dụng Trong Nhà Máy 2.2.4 Họ Dithiocarbamate : a. Đặc tính chung : - Xúc tiến rất nhanh. - Thời gian tự lưu ngắn, tốc độ lưu hóa nhanh, mâm lưu hóa hẹp b. Chủng loại dùng trong nhà máy: - ZDBC(Vulkacit LDB) Flexsys American dạng bột màu trắng, bao 20kg Hình 2.12 Xúc tiến ZDBC (trái) và DPG (phải) 2.2.5 Họ Guanidine : - Đây là xúc tiến có họat tính trung bình. Có tính baz, khi kết hợp các xúc tiến có tính acid thì tốc độ lưu hóa tăng lên mạnh mẽ, sản phẩm có cơ tính tốt. - DPG-102-06-07 Flexsys American dạng bột màu trắng ngà. 2.3 Trợ xúc tiến : Đây là những chất phụ trợ gia tốc cho quá trình lưu hóa, tăng cường hoạt tính xúc tiến. - Oxide kim loại: ZnO white seal 99,8% , Chemetal (Malaysia), ZnO Tazo, ZnO Activity, ZnO Teco , ZnO RA (NC 105) bột màu trắng, bao khối lượng 25kg - MgO dạng bột màu trắng. - PbO dạng bột màu đỏ, tuy nhiên có độc tính nên ít dùng. - Hay các acide béo ngoài tác dụng trợ xúc tiến còn tác dụng hóa dẻo:  Stearic Acid dạng hạt màu trắng, được đóng gói bao 25Kg  Stearate Zinc – Sun Ace Kakoh (PTE) LTO – Singapore. 2.4 Chất lưu hóa : - Lưu hùynh dạng bột mịn màu vàng, bao 20kg - Peroxide Dicumyl dạng hạt không màu. Hình 2.13 Chất lưu hóa lưu huỳnh (trái) và dicumylperoxide (phải) Thực Tập Tốt Nghiệp Trang 20
- Xem thêm -