Tài liệu Báo cáo thực tập-tái chế giấy

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 287 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM BM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC TÁI CHẾ GIẤY GVHD :LÊ TẤN THANH LÂM Thực hiện : Nhóm 2 lớp DH10HH 1. NGUYỄN THỊ TÂM 2. BÙI THỊ LÝ 3. NGUYỄN THỊ THU THẢO 4. PHẠM THỊ THÚY KIỀU 5. TRƢƠNG THỊ PHÚC 10139197 10139121 10139205 10139106 10139172 NỘI DUNG Chƣơng 1: MỞ ĐẦU • Đặt vấn đề • Mục đích , mục tiêu Chƣơng 2: TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU • Tổng quan về tái chế giấy • Các phƣơng pháp xử lý Chƣơng 3:CÁC NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG Đặt vấn đề • Định nghĩa về giấy Giấy tái chế Giấy nguyên thủy sản xuất từ giấy thải loại sản xuất từ gỗ & phi gỗ Đặt vấn đề  Các thành phần trong giấy • Giấy là loại vật liệu đƣợc làm từ chất xơ dày từ vài mm cho đến vài cm, thƣờng có nguồn gốc thực vật và đƣợc tạo thành mạng lƣới bởi lực liên kết hyđrô • Xơ sợi (fibre): là cấu trúc cellulose (anpha_xenlulo) dạng sợi mảnh Đặt vấn đề • Hiện trạng giấy thải hiện nay • Tình hình tài nguyên để sản xuất giấy Đặt vấn đề Đặt vấn đề • Tái chế giấy là quy trình sản xuất giấy từ nguồn giấy thải loại Mục đích Giảm chất thải rắn Bảo tồn rừng tự nhiên Tiếp kiệm tiền và năng lƣợng Giảm ô nhiễm môi trƣờng nhƣ CO2 và nƣớc thải Đáp ứng nhu cầu sử dụng giấy với giá thành phù hợp Quy trình tổng quát Nguyên liệu Hình thành tờ giấy Hồ quậy thủy lực Xeo giấy sàng Tẩy trắng Lọc ly tâm Tuyển nổi, rửa Thiết bị phân tán Nguyên liệu Hộ gia đình Đồng nát Văn phòng, công sở Cty môi trường Thu gom cấp I, II Công nhân vệ sinh Giấy loại từ siêu thị Nhà máy in, bao bì… Nhặt rác tại bãi chôn lấp Nhà máy giấy Trường phổ thống Nguyên liệu Hồ quậy thủy lực Cấu tạo : • vỏ thiết bị hình trụ • Cánh khuấy • Motor Hồ quậy thủy lực Hóa chất đƣợc sử dụng trong quá trình Kiềm (NaOH) sodium silicate (Na2SO3) Na2SiO3  2Na+ + OH- + HSiO3-  Chất hoạt động bề mặt (RCOOH) Hồ quậy thủy lực H2O2 H2O2 + NaOH => HOO- + Na+ + H2O Ngoài ra, còn có phản ứng không mong muốn nếu có mặt các ion kim loại nhƣ Cu2+, Fe2+, Fe3+ Ni2+,Mn2+ … H2O2 ------ H2O + ½ O2 H2O2 + HOO----- H2O + O2 + OH- Sàng • Nhằm loại bỏ các tạp chất • Giữ lại phần bột tốt Lọc ly tâm • Lọc ly tâm sẽ chuyển các tạp chất nặng (cát, sạn, kim loại…) hơn sơ sợi Thiết bị phân tán • Thiết bị quan trọng: máy cô đặc, vít ép,gia nhiệt bằng hơi nƣớc phân tán nhỏ và đều các tạp chất và mực Tuyển nổi • Loại bỏ các tạp chất kị nƣớc (chủ yếu là các hạt mực) • Chất trợ tuyển nổi sử dụng để cải thiện quá trình gắn các hạt mực vào bóng khí Tuyển nổi Cấu tạo: • Bồn này có kết cấu hình trụ tròn, kín gió • Bên trong căn cứ vào nhu cầu sử dụng đƣợc phân thành 4-5 tầng • Đáy mỗi tầng đều có vách ngăn • Giữa các vách ngăn đều có khoảng trống nhỏ
- Xem thêm -