Tài liệu Báo cáo thực tập tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1149 |
  • Lượt tải: 9
thuvientrithuc1102

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

LỜI CẢM ƠN Để có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Thu Thuỷ, đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình viết báo cáo thực tập. Em chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trong khoa Hệ thống thông tin kinh tế, Trường Đại học Thương Mại đã tận tình truyền đạt kiến thức trong bốn năm học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin. Em chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội quận Long Biên đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại đơn vị. Em xin gửi lời cảm ơn đến các anh, các chị trong đơn vị đã giúp đỡ em trong quá trình thu thập số liệu. Cuối cùng em kính chúc quý Thầy Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các cô chú, anh chị trong Bảo hiểm xã hội quận Long Biên đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc. Trân trọng cảm ơn! Sinh viên thực hiện Nguyễn Trọng Nghĩa 1 MỤC LỤC Trang Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ............................................................................... Danh mục từ viết tắt........................................................................................................ LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................... PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN LONG BIÊN.................... 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên........... 1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên.............................. 1.2.1. Cơ cấu tổ chức của đơn vị........................................................................................ 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận..................................................................... 1.2.3. Cơ cấu nhân lực....................................................................................................... 1.3. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên ................................................................................................................................... 1.4. Cơ sở vật chất tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên 1.5. Tình hình hoạt động và chiến lược – định hướng phát triển của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên........................................................................................................ 1.5.1. Tình hình hoạt động............................................................................................... 1.5.2. Chiến lược – định hướng phát triển của đơn vị trong tương lai............................. PHẦN 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT, QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN LONG BIÊN................................................................................................................... 2.1. Thực trạng ứng dụng CNTT và nhân lực CNTT.................................................. 2.1.1. Trang thiết bị phần cứng........................................................................................ 2.1.2. Phần mềm............................................................................................................... 2.1.3. Hệ thống mạng....................................................................................................... 2 2.1.4. Một số vấn đề về thông tin và hệ thống thông tin................................................... 2.1.5. Nhân lực công nghệ thông tin................................................................................ 2.2. Tình hình áp dụng quản trị hệ thống thông tin và thương mại điện tử tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên........................................ Error: Reference source not found 2.2.1. Tình hình áp dụng quản trị hệ thống thông tin....................................................... 2.2.2. Chiến lược phát triển hệ thống thông tin trong tương lai của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên................................................................................................................ 2.2.3. Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực hệ thống thông tin tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên....................................................................... Error: Reference source not found 2.2.4 Về tình hình quản trị thương mại điện tử tại Bảo hiểm xã hội Quận Long Biên...... 2.3. Đánh giá về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị hệ thống thông tin tại Bảo hiểm xã hội Quận Long Biên...................................................................... 2.3.1. Đánh giá chung...................................................................................................... 2.3.2. Ưu điểm.................................................................................................................. 2.3.3. Hạn chế.................................................................................................................. 2.4. Đề xuất hướng đề tài tốt nghiệp............................................................................. KẾT LUẬN..................................................................................................................... DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................... PHỤ LỤC...................................................................... Error: Reference source not found 3 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Tên bảng Nội dung Sơ đồ 1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên Bảng 1.1 Cơ cấu nhân lực của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên Bảng 1.2 Tình hình thu bảo hiểm xã hội tại BHXH quận Long Biên năm 2009 – 2013 Bảng 1.3 Trang thiêt bị phần cứng tại Bảo hiễm xã hội quận Long Biên Sơ đồ 1.2 Sơ đồ hệ thống mạng tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên Biểu đồ 1.1 Tỷ lệ phần trăm phần mềm được sử dụng tại Bảo hiểm xã hội Quận Long Biên (%) Biểu đồ 1.2 Biểu đồ 1.2: Nhu cầu sử dụng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động quản lý sổ thẻ, bảo hiểm tại bảo hiểm xã hội quận Long Biên Biều đồ 1.3 Nhu cầu sử dụng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động quản lý nhân sự - tiền tương tại bảo hiểm xã hội Quận Long Biên DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CSDL Cơ sở dữ liệu CNTT Công nghệ thông tin ĐTTM Đô thị thương mại HTTT Hệ thống thông tin NSNN Ngân sách Nhà nước TMĐT Thương mại điện tử UBND Uỷ Ban Nhân Dân 4 LỜI MỞ ĐẦU Thực tập tốt nghiệp là một sự kiện quan trọng trong suốt quá trình học tập, nó giúp cho sinh viên có cơ hội được tiếp xúc với các vấn đề thực tế bên ngoài so với lý thuyết đã học tại trường.Vì vậy, em muốn tiến hành phân tích và củng cố lại những kiến thức đã học, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Bản thân em qua quá trình thực tập tại đơn vị đăng kí thực tập Bảo hiểm xã hội Quận Long Biên cũng đã rút ra được nhiều kiến thức về chuyên ngành và kinh nghiệm thực tế, phục vụ cho quá trình làm khóa luận tốt nghiệp và công tác sau này. Với sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ nhân viên tại Bảo hiểm xã hội Quận Long Biên và giáo viên hướng dẫn thực tập là cô Nguyễn Thị Thu Thuỷ, em đã hoàn thành tốt quá trình thực tập và hoàn thiện báo cáo thực tập theo yêu cầu. Báo cáo thực tập tổng hợp gồm 2 phần: Phần 1: Giới thiệu tổng quan về Bảo hiểm xã hội quận Long Biên Phần 2: Thực trạng ứng dụng CNTT, quản trị HTTT và TMĐT tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên 5 PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN LONG BIÊN 1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên Bảo hiểm xã hội quận Long Biên được thành lập và đi vào hoạt động kể từ tháng 01/2004, với số cán bộ công chức là 16 người, trong đó có 8 cán bộ có trình độ đại học. Tuy mới thành lập, song đơn vị đã mau chóng ổn định tổ chức, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Năm 2004, trên địa bàn có 266 đơn vị tham gia BHXH với số lao động là: 16.598 người, tổng số tiền chi trả 1 năm là 93,1 tỷ đồng. Sau một thời gian, số cán bộ công chức của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên đã tăng lên 43 người, trong đó có 39 cán bộ có trình độ đại học. Trên địa bàn quận hiện nay đã có hơn 2300 đơn vị với số lao động tham gia BHXH là 121.668 người. Bảo hiểm xã hội quận Long Biên là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đóng trên địa bàn quận Long Biên, chịu sự lãnh đạo, quản lý của Giám đốc BHXH Thành phố Hà Nội, chịu sự quản lý hành chính nhà nước của UBND quận Long Biên. Bảo hiểm xã hội quận Long Biên có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có dấu và tài khoản riêng. Tên đơn vị: Bảo hiểm xã hội Q\quận Long Biên Tên viết tắt: BHXH quận Long Biên Trụ sở đơn vị: Lô HH 03 khu ĐTTM Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 043.8736960 1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên 1.2.1. Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức quản lý đơn vị Bảo hiểm xã hội quận Long Biên thể hiện trên sơ đồ sau: 6 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên (Nguồn: Bảo hiểm xã hội Quận Long Biên) 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận - Giám đốc: Là người đứng đầu đơn vị, có trách nhiệm quản lý và điều hành toàn diện mọi hoạt động, đồng thời chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc BHXH Việt Nam trong quá trình quản lý và điều hành những công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành. Trong lĩnh vực chuyên môn, Giám đốc chịu trách nhiệm phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực về tổ chức hành chính; kế hoạch tài chính; chế độ BHXH và các hoạt động khác của BHXH. - Phó giám đốc: Là người giúp Giám đốc tổ chức một số nhiệm vụ của BHXH quận theo sự phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về những nhiệm vụ được phân công phụ trách. Thay mặt Giám đốc quận điều hành công việc của đơn vị khi có sự ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc BHXH quận, thành phố và trước pháp luật trong thời gian được ủy quyền. - Các bộ phận chức năng: có chức năng giúp Giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể: + Bộ phận thu: có chức năng tổ chức, khai thác thu bảo hiểm tự nguyện; Quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; Phối hợp với các phòng chức năng thẩm tra số liệu thu, chi từ quỹ BHXH; Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ thu bảo hiểm tự nguyện; Tiếp nhận hồ sơ của đối tượng mua bảo hiểm tự nguyện, phân loại hồ 7 sơ mua BHYT tự nguyện; Xây dựng kế hoạch thu theo năm, quý, tháng; Tổ chức cấp, hướng dẫn, kiểm tra sổ BHXH, thẻ BHYT. + Bộ phận cấp sổ, thẻ: có chức năng tổ chức xét duyệt, cấp và quản lý sổ, thẻ bảo hiểm; Tiếp nhận, phân loại, khai thác sử dụng và tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến thu BHXH theo quy định; Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT trong việc cấp, sử dụng sổ, thẻ bảo hiểm, tờ khai, danh sách người tham gia bảo hiểm; Chủ trì, phối hợp với bộ phận thu thực hiện kiểm tra đối chiếu, xác nhận vào sổ BHXH. + Bộ phận kế toán: có chức năng chủ trì phối hợp với các cán bộ để lập, giao kế hoạch và tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính; Chuyển kịp thời tiền thu BHXH vào tài khoản của BHXH thành phố Hà Nội theo quy định; Tổ chức cấp phát và quản lý kinh phí chi để chi trả cho đối tượng hưởng các chế độ trợ cấp BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, hoạt động quản lý bộ máy và các nguồn kinh phí khác của đơn vị; Tổng hợp báo cáo tài chính theo định kỳ tháng, quý, năm gửi BHXH thành phố theo quy định. + Bộ phận giám định: có chức năng tiếp nhận, kiểm tra thẩm định và tổng hợp hồ sơ; Thực hiện công tác giám định bệnh án; Theo dõi, kiểm tra thẻ BHYT; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bệnh viện, các trung tâm y tế quyết toán, thanh toán chi phí khám chữa bệnh hàng ngày; Kết hợp với các phòng có liên quan để kiểm tra, quyết toán, thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho các bệnh viện, trung tâm y tế. + Bộ phận chế độ: có chức năng tiếp nhận hồ sơ thụ hưởng BHXH của các tổ chức, cá nhân; Cấp giấy chứng nhận cho người hưởng trợ cấp BHXH; Quản lý các đối tượng hưởng trợ cấp BHXH; Lập danh sách các đối tượng hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng; Trả lời đơn thư khiếu nại về chế độ chính sách. + Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: có chức năng kiểm tra và tiếp nhận các loại hồ sơ liên quan đến việc tham gia và hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT của BHXH quận và các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH; Chuyển hồ sơ tiếp nhận và nhận lại kết quả giải quyết từ các bộ phận liên quan để trả lại cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH; Hướng dẫn, tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục hồ sơ, chế độ chính sách… 8 + Bộ phận văn thư: có chức năng cung cấp thông tin hoạt động, chỉ đạo và điều hành của đơn vị; Thông báo ý kiến của Ban Giám đốc; Giao việc, trao đổi công việc, lịch cá nhân, thông báo giấy mời, hội họp… 1.2.3. Cơ cấu nhân lực Số lượng cán bộ của đơn vị (chưa tính nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ và cán bộ không thường xuyên): Bảng 1.1: Cơ cấu nhân lực của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên Tổng 43 người Ban Giám đốc điều hành 04 người Bộ phận thu 08 người Bộ phận cấp sổ thẻ 06 người Bộ phận kế toán 05 người Bộ phận giám định 03 người Bộ phận chế độ 05 người Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 10 người Bộ phận văn thư 02 người (Nguồn: BHXH quận Long Biên tháng 12 năm 2014) 1.3. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên ● Bảo hiểm xã hội quận Long Biên có các chức năng sau: - Giúp Thủ Tướng Chính Phủ chỉ đạo công tác quản lý BHXH, thực hiện các chế độ bảo hiểm theo pháp luật và tham gia quản lý Nhà Nước về BHXH; - Làm công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị kinh tế của Đảng và Nhà Nước, đó là thực hiện công tác thu phí BHXH cho các đối tượng tham gia BHXH; - Thực hiện các biện pháp bảo toàn và phát triển quỹ BHXH, tham gia vào công cuộc đầu tư phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta; 9 - Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật. ● BHXH quận Long Biên có các nhiệm vụ sau: - Xây dựng và trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội quận Long Biên và chương trình công tác hằng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt; - Tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định; - Tổ chức cấp sổ, thẻ bảo hiểm cho những người tham gia bảo hiểm; - Tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm của tổ chức, cá nhân tham gia; - Hướng dẫn, tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm; - Quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định; - Tổ chức chi trả các chế độ BHXH cho các đối tượng đúng quy định; - Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng BHXH; - Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; - Tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội, tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ bảo hiểm theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên; - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ BHXH, thông tin tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách BHXH; - Tổ chức ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành; - Đề xuất, kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách về bảo hiểm; - Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; 10 ● Lĩnh vực hoạt động: BHXH quận Long Biên quản lý các đối tượng tham gia BHXH; Thu Chi BHXH; Xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ; Cấp sổ bảo hiểm cho người lao động; Đầu tư, bảo tồn tăng trưởng quỹ BHXH. 1.4. Cơ sở vật chất tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên BHXH quận Long Biên có trụ sở cũ tại số 373 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. Với diện tích đất là 500m 2, tháng 12/2014 UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định chuyển trụ sở làm việc sang Lô HH3 khu đô thị thương mại Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội với diện tích là 3000 m 2 (trong đó 1100 m2 được sử dụng để xây dựng các phòng làm việc, diện tích còn lại dùng để xây dựng bãi gửi xe, phòng bảo vệ, vườn hoa,… ) Trụ sở làm việc mới của BHXH quận Long Biên là một khu nhà 4 tầng với 12 phòng làm việc và 10 phòng lưu trữ kho hồ sơ. Từ khi chuyển sang làm việc ở trụ sở mới, BHXH quận Long Biên đã được trang bị thêm các trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ cho hoạt động quản lý và các nghiệp vụ thu chi bảo hiểm xã hội như máy tính cá nhân, máy tính xách tay và một số trang thiết bị khác. 1.5. Tình hình hoạt động của đơn vị và chiến lược, định hướng phát triển trong tương lai 1.5.1. Tình hình hoạt động Từ ngày thành lập đến nay Bảo hiểm xã hội quận Long Biên luôn chỉ đạo làm tốt công tác thu, xác định phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt quá trình hoạt động của ngành BHXH, là một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất đáp ứng yêu cầu về sự tăng trưởng của quỹ BHXH và chi trả các chế độ chính sách cho người lao động. Đây là các yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển của hệ thống Bảo hiểm xã hội. BHXH quận Long Biên thường xuyên tuyên truyền vận động các đơn vị thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền đóng bảo hiểm. Sau đây là kết quả thu bảo hiểm xã hội tại BHXH quận Long Biên giai đoạn 2009-2013. Bảng 1.2: Tình hình thu bảo hiểm xã hội tại BHXH quận Long Biên năm 2009 - 2013 11 Năm Số đơn vị tham gia BHXH Số đối tượng tham gia BHXH Số tiền thu được (đơn vị : VNĐ) Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thu (%) Năm 2009 820 58.403 144,8 tỷ 103,42% Năm 2010 968 95.713 204,3 tỷ 100,61% Năm 2011 1.066 108.674 294,7 tỷ 102,68% Năm 2012 1.193 118.861 337,2 tỷ 107,43% Năm 2013 1.412 120.723 493,8 tỷ 101,86% (Nguồn: Bộ phận thu BHXH quận Long Biên) Qua bảng số liệu 1.2 ta thấy: Trong giai đoạn 2009-2013 BHXH quận Long Biên đã hoàn thành khá xuất sắc nhiệm vụ thu của mình, cụ thể: số thu năm sau luôn cao hơn năm trước (chẳng hạn như năm 2009 số thu BHXH là 144,8 tỷ đồng thì sang năm 2010 con số này đã tăng lên 204,3 tỷ đồng) và số thu BHXH thực hiện được thường cao hơn chỉ tiêu đề ra ( như với năm 2012, số thu mà BHXH quận Long Biên đã thực hiện là 337,2 tỷ đồng vượt 7,43% so với kế hoạch được giao). 1.5.2. Chiến lược, định hướng phát triển của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên trong tương lai ● Kế hoạch mở rộng, phát triển BHXH đến năm 2015: - Đơn vị sẽ mở rộng đối tượng tham gia BHXH, không phải chỉ đối với lao động thuộc khu vực Nhà Nước, các doanh nghiệp mà cả đối với lao động ở thành phần kinh tế khác nhau. Ngoài ra đơn vị cũng sẽ mở rộng bảo hiểm bắt buộc toàn dân. - Đối với các đối tượng tham gia BHXH sẽ được đơn vị mở rộng, tỷ lệ thu BHXH 15% để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. ● Kế hoạch mở rộng, phát triển BHYT năm 2015: - Kế hoạch mở rộng phát triển BHYT của đơn vị đến năm 2015 trước hết cần từng bước mở rộng đối tượng BHYT bắt buộc tới học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi; người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân; thực hiện các hình thức BHYT 12 tự nguyện khác nhau cho người lao động tự do, thực hiện BHYT cho thân nhân những người tham gia BHYT. Tóm lại, chiến lược phát triển của BHXH quận Long Biên về lâu dài cần tập trung vào hai mục tiêu sau: - Thứ nhất là hoàn thiện, đảm bảo các chính sách BHXH cho tất cả người lao động (không phân biệt họ làm việc ở đâu, cho ai, …) làm căn cứ xác lập vị thế của quỹ BHXH với tư cách là một quỹ tài chính tập trung, một trung gian tài chính trong hệ thống tài chính công của nhà nước pháp quyền. Xác lập và tạo sự thông thoáng trong các kênh giao chuyển vốn giữa BHXH với NSNN và thị trường tài chính. - Thứ hai là bảo toàn, phát triển quỹ BHXH trong khuôn khổ luật pháp và rủi ro thấp nhất. Đảm bảo quỹ luôn tăng trưởng và làm yên lòng người tham gia quỹ BHXH. Hai mục tiêu trên là mục tiêu lâu dài mang tính chiến lược của BHXH, đơn vị cần phải có bước đi, cách làm thích hợp và hoạch định những mục tiêu mang tính sách lược, ngắn hạn để kiên trì đạt được mục tiêu lâu dài đó. 13 PHẦN 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN LONG BIÊN 2.1. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và nhân lực công nghê thông tin Qua số liệu khảo sát tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên, em đã rút ra một số vấn đề sau: 2.1.1. Trang thiết bị phần cứng Các trang thiết bị phần cứng được sử dụng tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên bao gồm: Bảng 1.3: Trang thiết bị phần cứng tại BHXH quận Long Biên Số thứ tự Tên thiết bị Số lượng (chiếc) 1 Máy tính cá nhân 43 2 Máy chủ 1 3 4 Máy tính xách tay 4 Máy in 20 5 Máy tra cứu thông tin 2 6 Máy photocopy 2 7 Máy chiếu 1 8 Máy scan 1 (Nguồn: BHXH quận Long Biên tháng 12/2014) Nhìn vào bảng số liệu ta có thể thấy được đơn vị đã được trang bị khá đầy đủ các loại máy móc thiết bị cho hoạt động của chuyên ngành bảo hiểm xã hội, đảm bảo mỗi cán bộ nhân viên văn phòng đều được trang bị một máy tính để bàn. Việc đầu tư đầy đủ như vậy đã thể hiện tầm nhìn và nhận thức đúng đắn của đơn vị trong việc ứng dụng CNTT vào BHXH. 14 Công tác quản lý, sử dụng các trang thiết bị, máy móc cũng được đảm bảo yêu cầu: Bảo quản thiết bị theo đúng quy định về quản lý tài sản; sử dụng các trang thiết bị đúng mục đích, đúng nhiệm vụ chuyên môn được giao. 2.1.2. Phần mềm Bảo hiểm xã hội quận Long Biên đã được trang bị và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng và hỗ trợ sau: Phần mềm kế toán VSA: được sử dụng từ năm 2009, từ đó đến nay phần mềm đã được nâng cấp nhiều lần và gần đây nhất là nâng cấp vào đầu năm 2013 (phiên bản VSA 2.0) để phục vụ theo yêu cầu của Chế độ Kế toán BHXH ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài Chính. Phần mềm kế toán VSA đã đáp ứng được các yêu cầu của Chế độ Kế toán BHXH ban hành như các bảng biểu báo cáo quyết toán đã vào được đầy đủ, đáp ứng cho việc kiểm tra, lập báo cáo, gửi báo cáo quyết toán và các báo cáo nghiệp vụ theo yêu cầu quy định,… Ngoài phần mềm kế toán, đơn vị còn có sử dụng một số các phần mềm chuyên ngành như: Phần mềm xét duyệt một lần, phần mềm xét duyệt ốm đau thai sản, phần mềm tiếp nhận hồ sơ – xử lý văn bản và phần mềm giám định. Phần mềm bảo mật: Đơn vị hiện đang sử dụng FireWall và phần mềm diệt virus (BKAV Pro) để đảm bảo an toàn cho hệ thống máy tính khỏi những tấn công hoặc xâm nhập bất hợp pháp. Ưu điểm chung của các phần mềm này là giao diện đơn giản dễ sử dụng, chi phí hợp lý, có khả năng phát hiện và ngăn chặn vius và khử mã độc. Nhược điểm là làm chậm thời gian khởi động máy tính và quá trình sao lưu tệp tin dữ liệu. 2.1.3. Hệ thống mạng Mạng tin học nội bộ của Bảo hiểm xã hội bao gồm hệ thống mạng internet không dây (Wireless), hệ thống mạng cáp (Cable), các máy chủ (Server), máy tính cá nhân (PC) và các thiết bị tin học khác được kết nối với nhau trong phạm vi địa lý là khuôn viên Bảo hiểm xã hội. Hệ thống truyền dẫn mạng máy tính bao gồm hệ thống cáp xoắn trục chính, hệ thống cáp xoắn đi đến các máy tính đầu cuối và các phụ kiện khác đi kèm. 15 Thiết bị mạng máy tính bao gồm hệ thống chuyển mạch chính và nhánh tại các phòng, hệ thống máy chủ cung cấp các dịch vụ mạng máy tính, dịch vụ Internet (với tỉ lệ máy tính kết nối Internet là 100%): truy cập Internet, tên miền, thư tín điện tử, website, cổng thông tin và một số thiết bị mạng khác. Sơ đô 1.2: Sơ đồ hệ thống mạng tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên (Nguồn: Bảo hiểm xã hội quận Long Biên) Mô hình thiết kế hệ thống mạng tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên sử dụng đường truyền Internet tốc độ cao ADSL kết nối với Router, sau đó kết nối tới Hub cắm cáp vào các máy chủ Web server, IU server (máy chủ hệ thống phần mềm quản lý), Database server (máy chủ cơ sở dữ liệu), Libol server (máy chủ thư viện điện tử) và Mail server (máy chủ thư điện tử). Bốn máy này kết nối trực tiếp đến Switch và từ Switch dẫn cáp đến các máy trong các phòng của đơn vị. 2.1.4. Một số vấn đề về thông tin và HTTT - Phương thức thu thập, xử lý và truyền thông tin: + Phương thức thu thập thông tin: Nguồn thông tin được thu thập từ bên trong đơn vị và từ bên ngoài. Đối với nguồn thông tin bên trong, các cán bộ tùy vào từng bộ phận chức năng mà phạm vi thông tin có thể cung cấp được là lớn hay nhỏ, khi có nhu cầu về thông tin, cán bộ sẽ yêu cầu bộ phận nơi mà các thông tin mà cán bộ cần đang 16 được lưu trữ và sẽ chờ phản hồi từ bộ phận đó. (VD: Bộ phận kế toán muốn lấy thông tin về tình hình thu BHXH trong quý IV năm 2014 thì sẽ yêu cầu bộ phận thu gửi thông tin thu BHXH trong quý IV, sau khi nhận được yêu cầu bộ phận thu sẽ tìm hồ sơ thu BHXH của các tháng 10, 11, 12 năm 2014 rồi gửi các bộ hồ sơ đó cho bộ phận kế toán tổng hợp). Đối với những thông tin bên ngoài doanh nghiệp, thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả sẽ tiến hành thu thập, xử lý và truyền thông tin; thông tin có được chủ yếu từ phiếu yêu cầu của cá nhân, doanh nghiệp hoặc các bản ghi của doanh nghiệp. + Xử lý thông tin: Với các thông tin bên ngoài sau khi được thu thập sẽ được bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiến hành phân loại, xử lý rồi gửi cho các bộ phận khác liên quan (như các thông tin liên quan đến lập, sửa, cấp lại sổ thẻ sẽ được gửi về bộ phận cấp sổ thẻ để làm việc, …). Với các thông tin bên trong đơn vị thường ít phải xử lý vì các thông tin này đã được các bộ phận (là nơi lưu trữ) xử lý để mọi người bên trong doanh nghiệp có thể hiểu và sử dụng được. + Lưu trữ và truyền thông tin: Thông tin được truyền giữa các phòng ban bằng phương thức thủ công (như với bản ghi, chứng từ... sau khi phân loại được cán bộ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gửi cho các bộ phận khác bằng phương thức truyền tay). Chỉ có một vài thông tin được truyền nhận qua máy tính (như thông tin thu bảo hiểm được truyền từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đến bộ phận thu hoặc bộ phận chế độ thông qua mail hoặc phần mềm). Các thông tin sau khi xử lý được lưu trữ dưới dạng hồ sơ đóng thành quyển và bản mềm (còn tùy thuộc vào từng loại thông tin). Các hồ sơ được ghi mã rồi đóng thành quyển được sắp xếp theo số thứ tự từ 1 đến n và theo thời gian, được lưu trữ trong các kho hồ sơ. Với các bản mềm, được lưu trữ trong máy tính tại các bộ phận. - Hệ thống thông tin được sử dụng tại đơn vị: Hiện tại Bảo hiểm xã hội quận Long Biên đang sử dụng Hệ thống thông tin quản lý thu BHXH. Hệ thống giúp quản lý chặt chẽ quy trình thu BHXH thống nhất trong toàn hệ thống và quy trình đối chiếu, quyết toán thu với các đơn vị tham gia BHXH. Ngoài ra, hệ thống CSDL tập trung thống nhất, giúp chia sẻ thông tin cho các bộ phận chức năng liên quan được dễ dàng. 17 Việc sử dụng và chia sẻ dữ liệu trong hệ thống đều được đặt trên cơ sở nhóm làm việc tức là phân quyền cho mỗi người sử dụng trên từng chức năng của hệ thống, phân quyền cập nhật và khai thác số liệu. Mỗi cá nhân đều được cấp usename và password. Ngoài ra hệ thống cũng ghi nhận và theo dõi lịch sử cập nhật dữ liệu. Dữ liệu của đơn vị trên client sau đó được trả về cho server. Dữ liệu được lưu trên Server, được thiết lập theo ngày. Các dữ liệu chung trên máy chủ được đặt riêng trên ổ lưu trữ riêng và mọi người có thể truy cập Thời gian backup dữ liệu được thực hiện 1 lần/ tuần bằng hệ thống HDD lắp ngoài cổng USB. 2.1.5. Nhân lực CNTT Người quản trị mạng và hệ thống: Họ là những cán bộ, nhân viên của một đơn vị trực thuộc Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hà Nội chuyên hỗ trợ quản lý cấp phát địa chỉ, các thông số kỹ thuật, tổ chức duy trì hoạt động của các thiết bị đặt tại phòng máy chủ; đảm bảo đường truyền thông suốt đến tủ mạng quản trị mạng và hệ thống máy chủ; duy trì hoạt động của các máy chủ; kiểm tra và bảo dưỡng duy trì các dịch vụ hoạt động trong hệ thống mạng như hệ thống phần mềm quản lý, thư điện tử, truyền dữ liệu, tải về và các dịch vụ khác sẽ được quy định trong từng trường hợp; thực hiện các tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng những phần mềm chuyên dụng cho các bộ phận trong các trường hợp cần thiết. Đây cũng là người có kiến thức về các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị, được đào tạo khá bài bản và hiểu biết về phần cứng, phần mềm, biết đánh giá các phần mềm hệ thống, phần mềm chuyên dụng cho một ứng dụng đặc thù. Người sử dụng HTTT và phần mềm: Họ là cán bộ của các bộ phận chức năng trong đơn vị. Họ có quyền khai thác các tài nguyên trên mạng như máy in, phần mềm, cơ sở dữ liệu, thư điện tử,…và được người quản trị mạng cụ thể hóa bằng phân cấp, phân quyền truy nhập thông tin. Họ sử dụng và phát hiện những ưu, nhược điểm của hệ thống; đề xuất hướng giải quyết để hệ thống thông tin của đơn vị ngày một hoàn chỉnh hơn. Mặc dù là người sử dụng hệ thống thông tin và phần mềm nhưng do khối lượng công việc lớn, một người phải sử dụng cùng lúc nhiều phần mêm nên một số chức năng vẫn chưa được khai thác một cách triệt để. 18 2.2. Tình hình quản trị HTTT và TMĐT tại BHXH quận Long Biên 2.2.1. Tình hình quản trị HTTT Dưới đây là một vài thông tin được thu thập từ phiếu điều tra (20 phiếu): Biểu đồ 1.1: Tỷ lệ phần trăm phần mềm được sử dụng tại Bảo hiểm xã hội Quận Long Biên (%) Trả lời cho câu hỏi: Đơn vị hiện tại đã có hệ thống thông tin tự động hay chưa? Đáp án Tỷ lệ phần trăm Có rồi 100% Chưa có 0% Đó là hệ thống thông tin quản lý thu bảo hiểm xã hội Biểu đồ 1.2: Nhu cầu sử dụng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động quản lý sổ thẻ, bảo hiểm tại bảo hiểm xã hội quận Long Biên Biều đồ 1.4: Nhu cầu sử dụng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động quản lý nhân sự - tiền tương tại bảo hiểm xã hội Quận Long Biên 19 Nhìn chung, hệ thống hiện tại của đơn vị chỉ đáp ứng khá hiệu quả trong việc quản lý thu bảo hiểm xã hội, xét duyệt các chế độ, giám định và kế toán; còn lại chưa có sự đồng bộ giữa các bộ phận của hệ thống (như quản lý sổ thẻ, quản lý nhân sự). Qua số liệu có thể dễ dàng nhận thấy, phần đông cán bộ trong đơn vị mong muốn có thêm HTTT quản lý nhân sự và đặc biệt là quản lý sổ thẻ với hơn 90% cán bộ đồng ý để giúp cho họ thuận tiện hơn trong công việc. (Quản lý hơn 2300 đơn vị, 121.668 người lao động, những con số không hề nhỏ) Ngoài ra, hệ thống hiện tại cũng chưa cung cấp cho ban lãnh đạo các công cụ hỗ trợ đắc lực; chưa quản lý thống kê, phân tích, phát hiện những khó khăn, rủi ro tiềm ẩn; chưa hỗ trợ nhân viên quản lý hiệu quả thời gian và công việc của mình. Hàng năm, chi phí dành cho nâng cấp, bảo trì, sửa chữa và lắp đặt phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng, … ước tính khoảng trên dưới 40 000 000(đồng) nhưng do Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hà Nội chi trả. Đơn vị cũng không thường xuyên tổ chức các lớp học về CNTT và HTTT (1 năm các cán bộ chỉ tham giá các lớp học về CNTT và HTTT 2 lần; 1 lần là do đơn vị tổ chức, 1 lần là do BHXH Thành phố Hà Nội tổ chức). Nhận thấy được tầm quan trọng của CNTT và HTTT với quá trình quản lý bảo hiểm xã hội nên lãnh đạo đơn vị khá quan tâm về vấn đề này. Tuy nhiên đơn vị mới chỉ tập trung cho CNTT, còn HTTT và các phần khác chưa được thực sự quan tâm thỏa đáng (chỉ mới quan tâm đến HTTT quản lý thu BHXH). 2.2.2. Chiến lược phát triển HTTT trong tương lai của BHXH quận Long Biên Mục tiêu của đơn vị trong các năm tiếp theo sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và nâng cấp hệ thống thông tin lên một tầm cao mới nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng công nghệ của đơn vị. Cụ thể: 20
- Xem thêm -