Tài liệu Báo cáo thực tập-phương tiện dạy học

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 1
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Phương tiện dạy học là gì? “Phương tiện dạy học là các đối tượng - vật chất do giáo viên hoặc (và) học sinh sử dụng dưới sự chỉ đạo của giáo viên trong quá trình dạy học, tạo những điều kiện cần thiết nhằm đạt được mục đích dạy học” – PGS.TS Nguyễn Ngọc Hưng Chức năng chính của phương tiện dạy học Giúp học sinh:  Năm vững kiến thức chính xác  Sâu sắc kiến thức  Phát triển năng lực nhận thức  Hình thành nhân cách Vai trò của phương tiện dạy học Có vai trò to lơn ở tất cả các khâu, như:  Tạo động cơ  Gây hứng thú cho học sinh  Cung cấp những dẫn chứng nhằm khái quá hóa hoặc kiểm chứng các khái niệm trừu tượng.  Sử dụng trong việc ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, đào sâu, mở rộng kiến thức Giúp hỗ trợ trong việc đánh giá học sinh Trong li luận dạy học hiện đại? Theo lý luận dạy học hiện đại, phương tiện dạy học hỗ trợ hoạt động của giáo viên và học sinh ở tất cả các pha của tiến trình giải quyết nhiệm vụ nhận thức: (1) Pha giao nhiệm vụ (2) Pha nhận nhiệm vụ (3) Pha hành động độc lập (4) Pha tranh luận (5) Pha kiểm tra, đánh giá kiến thức và kỹ năng Vai trò của CNTT trong GD và ĐT Các hướng sử dụng CNTT trong dạy học (1) CNTT là phương tiện của người GV (2) CNTT là phương tiện dạy và học của cả thày và trò (3) CNTT là “môi trường” học tập mới, môi trường học tập ảo (1) CNTT là phương tiện của người GV Giáo viên sử dụng CNTT để: • cập nhật kiến thức • tìm kiếm hay thiết kế các tư liệu điện tử (hình ảnh, âm thanh, hoạt hình, phim...) • sử dụng các phần mềm đặc thù giúp minh họa, mô phỏng, đặt vấn đề...  thường được tích hợp lại bằng phần mềm Microsoft Powerpoint (Bài giảng điện tử) (2) CNTT là phương tiện dạy và học của cả thày và trò  GV sử dụng CNTT để thiết kế bài dạy và các tài liệu hỗ trợ học tập dựa trên lí thuyết dạy học dự trên dự án (problem based learning)  HS sử dụng CNTT là phương tiện để tìm kiếm, khai thác thông tin, để tạo sản phẩm cho dự án được giao; (3) CNTT là môi trường học tập  CNTT giúp tạo lập môi trường học tập từ xa như các hình thức: (học tập dựa trên công nghệ web (WBT-web based training); học tập trực tuyến (online leanring); học điện tử (e-learning)... đôi khi còn gọi là môi trường học tập ảo (virtual learning environment).  GV, các chuyên gia giáo dục sẽ đảm nhận vai trò thiết kế các bài học trên mạng.  HS sẽ học tập dựa trên những bài học đó và thường không tiếp xúc trực tiếp với giáo viên. Mối tương quan kĩ năng công nghệ và PPDH PPDH PPDH 3 2 1 Công nghệ Công nghệ Tình hình ứng dụng CNTT ở Việt Nam  ứng dụng CNTT chủ yếu theo hướng (1)  Hệ thống cơ sở hạ tầng ở nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu của hướng (2) và (3)  Đặc điểm phân phối chương trình chưa thuận lợi cho GV tổ chức, thực hiện bài dạy theo hướng này.  GV cũng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng trong dạy học theo hướng (2) và (3).  Theo hướng (1), GV có thể tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có và tổ chức lớp học không có nhiều thay đổi so với mô hình truyền thống. Nội dung câu hỏi? A) Phương án A B) Phương án B C) Phương án C D) Phương án D Correct - Click anywhere to continue Your answer: Incorrect - Click anywhere to continue You did not answer this question You answered this correctly! The correct answer is: question before completely You must answer the continuing Submit Submit ClearClear Nội dung hỏi? A) Đúng B) Sai Correct - Click anywhere to continue Your answer: Incorrect - Click anywhere to continue You did not answer this question You answered this correctly! The correct answer is: question before completely You must answer the continuing Submit Submit ClearClear Hãy điền vào các ô trống! Trong đầm gì đẹp bằng Correct - Click anywhere to continue Your answer: . Incorrect - Click anywhere to continue You did not answer this question You answered this correctly! The correct answer is: question before completely You must answer the continuing Submit Submit ClearClear Quiz Your Score {score} Max Score {max-score} Number of Quiz {total-attempts} Attempts Question Feedback/Review Information Will Appear Here Continue Review Quiz
- Xem thêm -