Tài liệu Báo cáo thực tập phòng Marketing công ty DHG Pharma

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1771 |
  • Lượt tải: 10
tailieuonline

Đã đăng 38167 tài liệu

Mô tả:

ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm qua nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành dược phẩm nói riêng đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Thị trường thuốc không ngừng được mở rộng, phong phú về chủng loại, mẫu mã, đảm bảo về chất lượng. Thị trường dược phẩm Việt Nam vẫn là một thị trường đầy tiềm năng và hấp dẫn đối với các công ty dược phẩm trong và ngoải nước, đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Sự có mặt của các công ty dược phẩm nước ngoài đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo đủ thuốc điều trị, đặc biệt là các thuốc chuyên khoa, hơn nữa các công ty dược phẩm nước ngoài là một nhân tố quan trọng làm cho thị trường thuốc Việt Nam liên tục tăng trưởng, ngày càng sôi động và có nhiều tiềm năng phát triển hơn. Hiện nay, các công ty dược phẩm trong nước đã phát triển mạng mẽ, mỗi công ty luôn tìm cho mình một vị thế phù hợp trên thị trường. Các công ty thành công là những công ty biết vận dụng khôn khéo và linh hoạt các chiến lược kinh doanh. Đặc biệt trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt, mạnh mẽ, chiến lược kinh doanh đã trở thành một yếu tố quan trọng, quyết định sự sống còn của mỗi công ty. Vậy công ty dược phẩm trong nước đã sử dụng chiến lược kinh doanh như thế nào? Các nhà quản trị chiến lược đã làm gì để đạt được các mục tiêu đề ra? Với mong muốn nghiên cứu sự vận dụng các chiến lược kinh doanh của công ty dược Hậu Giang (DHG Pharma – công ty dẫn đầu nghành công nghiệp Dược Việt Nam); tôi đã tìm hiểu chiến lược Marketing của nhãn hàng Hapacol – Nhãn hàng có doanh số lớn nhất công ty DHG Pharma. 2 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ...........................................................................................................1 MỤC LỤC.................................................................................................................2 Chương 1 – TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING................................4 1.1. MỤC TIÊU.....................................................................................................4 1.2. VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC MARKETING.............................................4 1.3. NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC MARKETING.........................................4 1.3.1. Chiến lược sản phẩm...............................................................................4 1.3.2. Chiến lược giá.........................................................................................4 1.3.3. Chiến lược phân phối...............................................................................5 1.3.4. Chiến lược xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh................................................6 Chương 2 – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY DHG PHARMA.......................7 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG...................................................................................7 2.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN................................................8 2.2.1. Lịch sử hình thành...................................................................................8 2.2.2. Quá trình phát triển..................................................................................9 2.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC....................................................................................10 2.4. VỊ THẾ VÀ TIỀM LỰC CỦA DƯỢC HẬU GIANG TRÊN THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM VIỆT NAM.................................................................................14 2.4.1. Vị thế của Dược Hậu Giang trên thị trường dược phẩm Việt Nam.......14 2.4.2. Tiềm lực về sản xuất..............................................................................15 2.4.3. Tiềm lực về bán hàng............................................................................16 2.4.4. Tiềm lực về Marketing..........................................................................17 2.4.5. Tiềm lực về nguồn nhân sự....................................................................18 2.4.6. Tiềm lực về tài chính.............................................................................19 2.4.7. Trách nhiệm xã hội................................................................................19 2.4.8. Trách nhiệm với môi trường..................................................................20 Chương 3 - CHIẾN LƯỢC MARKETING NHÃN HÀNG HAPACOL.................21 3.1. CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012............................................................21 3.2. CHỈ TIÊU DOANH SỐ, LỢI NHUẬN........................................................21 3.3. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN KHUYẾN MÃI...........................................22 3.4. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG..................................................................24 2 3.5. KẾ HOẠCH SẢN PHẨM MỚI...................................................................25 Chương 4 - BÀN LUẬN.........................................................................................26 Chươg 5 - KIẾN NGHỊ...........................................................................................26 5.1. ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP DƯỢC PHẨM......................................26 5.2. ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN LÝ..........................................................................26 2 CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING 1.1. MỤC TIÊU: Chiến lược marketing có mục tiêu nâng cao năng lực, đáp ứng trước những thay đổi của nhu cầu thị trường và của đối thủ cạnh tranh, đồng thời chuẩn bị phương án đối phó với những cơ hội và rủi ro tiềm tàng nảy sinh trong suốt thời kì chiến lược. 1.2. VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC MARKETING: Tối đa hóa tiêu thụ: Công việc của marketing là tạo ra nhu cầu và kích thích sự tiêu thụ tối đa, bên cạnh đó là tạo ra sự sản xuất, thuê nhân công và tối đa hóa doanh thu.  Tạo sự thỏa mãn cho khách hàng bằng chất lượng và dịch vụ.Tạo điều kiện dễ dàng để thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng tối đa.  Tối đa hóa sự lựa chọn: Đa dạng hóa sản phẩm sẽ kéo theo đa dạng hóa sự lựa chọn. 1.3. NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC MARKETING: 1.3.1. Chiến lược sản phẩm  Chiến lược sản phẩm mới: Sản xuất các sản phẩm hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, với công dụng mới và đặc tính nổi trội.  Chiến lược phát triển danh mục sản phẩm: Danh mục sản phẩm có ba chiều: chiều rộng ( số lượng những nhóm hàng), chiều dài ( tất cả các mặt hàng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên hợp lí), chiều sâu ( số lượng những mẫu mã trong các mặt hàng, loại hàng nói trên). Phát triển danh mục sản phẩm nhằm duy trì và ngày càng tăng các chỉ tiêu về doannh số, lợi nhuận, chiếm lĩnh thị trường.  Chiến lược sản phẩm “bắt chước”: Sản xuất một số sản phẩm thông qua bắt chước các mặt hàng có thương hiệu và uy tín. Các sản phẩm “bắt chước” thường có lợi thế cạnh tranh về giá.  Chiến lược triển khai tiêu thụ sản phẩm theo chu kì sống: Chu kỳ sống điển hình của một số sản phẩm gồm bốn giai đoạn: Giai đoạn giới thiệu sản phẩm, tăng trưởng, 4hin muồi và suy thoái. Trong từng giai đoạn sẽ có các mục tiêu và chỉ số phù hợp với sự phát triển của sản phẩm trên thị trường. 1.3.2. Chiến lược giá  Chiến lược một giá: Trong cùng các điều kiện cơ bản và cùng một khối lượng hàng, mức giá là như nhau đối với tất cả các khách hàng. 2  Chiến lược giá “hớt váng”: Dựa vào yếu tố thời cơ để đưa ra mức giá cao tối đa cho sản phẩn mới ngay từ khi tung sản phẩm ra thị trường nhằm thu được lợi nhuận cao.  Chiến lược giá xâm nhập: Dựa trên vị thế của công ty và sản phẩm tung ra thị trường có thể định giá xâm nhập thấp trong một thời gian dài để bán được hàng hoá với khối lượng lớn, hoặc có thể định giá xâm nhập cao nhằm mục đích thu được lợi nhuận.  Chiến lược giá linh hoạt: Đưa cho khách hàng khác nhau các mức giá khác nhau trong cùng điều kiện cơ bản và cùng khối lượng.  Chiến lược giá ngự trị: Giá cả giảm xuống cùng với chi phí. Chiến lược này được áp dụng khi doanh nghiệp ở vị trí tấn công đối với các doanh nghiệp cạnh tranh. Để nhằm mục đích làm cho các doanh nghiệp khác khó xâm nhập vào thị trường và loại bỏ các đối thủ yếu.  Chiến lược định giá khuyến mại: Là hình thức điều chỉnh giá tạm thời nhằm hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh.  Chiến lược định “giá ảo”: Là chiến lược định giá cao hơn so với giá cần bán sau đó kết hợp với các chính sách phân phối, khuyến mại để thúc đẩy việc bán sản phẩm với giá thực thấp hơn nhằm khuyến khích người mua. 1.3.3. Chiến lược phân phối  Chiến lược phân phối chọn lọc: Là chiến lược lựa chọn một số trung gian có khả năng tốt nhất phục vụ cho hoạt động phân phối của nhà sản xuất trên một khu vực thị trường.  Chiến lược phân phối độc quyền: Là chiến lược chỉ chọn một trung gian duy nhất ở mỗi khu vực thị trường, độc quyền phân phối sản phẩm của doanh nghiệp.  Chiến lược phân phối mạnh: Là chiến lược mà các nhà kinh doanh phân phối rộng khắp và tối đa sản phẩm của mình trên thị trường. 2 1.3.4. Chiến lược xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh  Chiến lược kéo: Nhu cầu Nhu cầu Người trung gian Người sản xuất Hoạt động Người tiêu dùng Marketing Hình 1.7. Sơ đồ minh hoạ chiến lược kéo  Chiến lược đẩy: Người sản xuất Marketing Người trung gian Nhu cầu Người tiêu dùng Hình 1.8. Sơ đồ minh hoạ chiến lược đẩy  Các công cụ trong xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh - Quảng cáo: Quảng cáo trên ấn phẩm, trên đài, trên tivi, và ngoài trời… - Kích thích tiêu thụ: Sử dụng nhiều phương tiện tác động, kích thích nhằm đẩy mạnh và tăng cường phản ứng đáp lại của thị trường. - Tuyên truyền: Kích thích các nhu cầu của con người một cách gián tiếp: tổ chức hội nghị, hội thảo, hội trợ triển lãm… - Bán hàng cá nhân: Là công cụ xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh trực tiếp với khách hàng. 2 CHƯƠNG 2 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY DHG PHARMA 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG: Công Ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG PHARMA) được thành lập 2/9/1974 có trụ sở chính tại số 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Hoạt động chính của Công ty hiện nay là Sản xuất kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chế biến; xuất khẩu dược liệu, dược phẩm; nhập khẩu trang thiết bị sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế, dược liệu, dược phẩm. DHG Pharma hoạt động và phát triển vì lợi ích cổ đông, vì sự phát triển ngày càng hoàn thiện nguồn nhân lực của công ty; chia sẻ lợi ích với cộng đồng. Dựa trên các cơ sở căn bản như: sứ mạng để thực hiện tầm nhìn, hệ thống giá trị cốt lõi. Đây là tiêu chí đạo đức, định hướng chiến lược dài hạn của công ty. Bên cạnh đó, Bản sắc văn hóa DHG là nét văn hóa riêng của DHG là vũ khí sắc bén cạnh tranh trên thương trường. DHG định hướng thực hiện bằng chính năng lực lõi và tay nghề chuyên môn của mình và mở rộng kinh doanh trên nguyên tắc đa dạng hóa đồng tâm. Tầm nhìn: Sứ mạng: “VÌ MỘT CUỘC SỐNG KHỎE ĐẸP HƠN” “ DƯỢC HẬU GIANG LUÔN LUÔN CUNG CẤP SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CAO, THỎA MÃN ƯỚC VỌNG VÌ MỘT CUỘC SỐNG KHỎE ĐẸP HƠN” Biểu tượng (logo) của công ty Ý nghĩa Nửa phần trên hình th oi có màu xanh, tượng trưng cho bầu trời với hai cánh trên tạo thành mũi nhọn hướng lên trời, thể hiện cho sự vươn lên không giới hạn của Công ty. 2 Nửa phần dưới hình thoi có màu đỏ tượng trưng cho đất. Hai cánh dưới tạo thành mũi nhọn cấm sâu vào lòng đất, có ý nghĩa Công ty phát triển trên một nền tảng vững chắc. Đường cong ở giữa thể hiện vị trí địa lý của Công ty : ở đồng bằng sông Cửu Long, bên cạnh sông Hậu hiền hòa. Chữ h và g có màu xanh lồng vào nhau, nói lên sự đoàn kết gắn bó của tập thể Dược Hậu Giang. DHG.PHARMA là tên viết tắt tiếng Anh của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 2.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 2.2.1. Lịch sử hình thành: Tiền thân của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là Xí nghiệp Dược phẩm 2/9, thành lập ngày 02/9/1974 tại Kênh 5 Đất Sét, xã Khánh Lâm (nay là xã Khánh Hòa), huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, thuộc Sở Y tế khu Tây Nam Bộ. Từ năm 1975 - 1976: Tháng 11/1975, Xí nghiệp Dược phẩm 2/9 chuyển thành Công ty Dược phẩm Tây Cửu Long, vừa sản xuất vừa cung ứng thuốc phục vụ nhân dân Tây Nam Bộ. Đến năm 1976, Công ty Dược phẩm Tây Cửu Long đổi tên thành Công ty Dược thuộc Ty Y tế tỉnh Hậu Giang. Từ năm 1976 - 1979: Theo Quyết định 15/CP của Chính phủ, Công ty Dược thuộc Ty Y tế tỉnh Hậu Giang tách thành 03 đơn vị độc lập: Xí nghiệp Dược phẩm 2/9, Công ty Dược phẩm và Công ty Dược liệu. Ngày 19/9/1979, 3 đơn vị trên hợp nhất thành Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang. Năm 1992: Sau khi chia tách tỉnh Hậu Giang thành 02 tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng, UBND tỉnh Cần Thơ (nay là UBND Tp. Cần Thơ) ra Quyết định số 963/QĐUBT thành lập doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang, là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Sở Y tế Tp. Cần Thơ. Ngày 02/09/2004: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 2405/QĐ-CT.UB ngày 05/8/2004 của UBND Tp. Cần Thơ về việc chuyển đổi Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang Tp. Cần Thơ thành Công ty Cổ phần hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 80.000.000.000 đồng. 2 2.2.2. Quá trình phát triển: Từ năm 1988, khi nền kinh tế cả nước chuyển sang cơ chế thị trường, Công ty vẫn còn hoạt động trong những điều kiện khó khăn: máy móc thiết bị lạc hậu, công suất thấp, sản xuất không ổn định, áp lực giải quyết việc làm gay gắt, .... Tổng vốn kinh doanh năm 1988 là 895 triệu đồng, Công ty chưa có khả năng tích lũy, tái sản xuất mở rộng. Doanh số bán năm 1988 đạt 12.339 triệu đồng, trong đó giá trị sản phẩm do Công ty sản xuất chỉ đạt 3.181 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 25,8% trong tổng doanh thu). Trước tình hình này, Ban lãnh đạo Dược Hậu Giang đã thay đổi chiến lược: “giữ vững hệ thống phân phối, đầu tư phát triển mạnh cho sản xuất, mở rộng thị trường, tăng thị phần, lấy thương hiệu và năng lực sản xuất làm nền tảng”. Kết quả của việc định hướng lại chiến lược kinh doanh đó là nhiều năm liên tiếp Công ty đạt mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển sản phẩm, tăng thị phần, tăng khách hàng, nâng cao thu nhập người lao động, đóng góp ngày càng cao vào ngân sách Nhà nước. Qua hơn 32 năm hình thành và phát triển, hiện nay, Dược Hậu Giang được công nhận là doanh nghiệp dẫn đầu ngành công nghiệp Dược Việt Nam. Sản phẩm của Công ty trong 11 năm liền (từ năm 1996 - 2006) được người tiêu dùng bình chọn là "Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” và đứng trong “Top 05 ngành hàng dược phẩm”. Thương hiệu “Dược Hậu Giang” được người tiêu dùng bình chọn trong “Top 100 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam” trong 02 năm liền (2005 – 2006) do Báo Sài Gòn Tiếp thị tổ chức, “Top 10 Thương hiệu mạnh nhất Việt Nam” do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức, đoạt giải “Quả cầu vàng 2006” do Trung tâm phát triển tài năng – Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức và cũng là “Thương hiệu được yêu thích” thông qua bình chọn trên trang web www.thuonghieuviet.com cùng với những giải thưởng khác về thương hiệu. Hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Nhà máy đạt các tiêu chuẩn: WHO GMP/GLP/GSP. Phòng Kiểm nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Đây là những yếu tố cần thiết giúp Dược Hậu Giang vững bước trên con đường hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang là : 2  Sản xuất kinh doanh dược;  Xuất khẩu: dược liệu, dược phẩm theo quy định của Bộ Y tế;  Nhập khẩu: thiết bị sản xuất thuốc, dược liệu, dược phẩm, trang thiết bị y tế theo quy định của Bộ Y tế;  Sản xuất kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm chế biến;  In bao bì;  Dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ;  Gia công, lắp đặt, sửa chữa điện, điện lạnh;  Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị sản xuất thuốc tự chế tạo tại Công ty;  Dịch vụ du lịch và vận chuyển lữ hành nội địa (hoạt động theo quy định của Tổng cục Du lịch). Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty hiện gồm Trụ sở chính tại Thành phố Cần Thơ, 06 xưởng sản xuất chịu trách nhiệm sản xuất theo đúng các tiêu chuẩn GMP, ISO 9001 : 2000 và cung cấp đầy đủ sản phẩm theo kế hoạch kinh doanh. Hệ thống bán hàng được chia thành 06 khu vực quản lý gồm: Miền Bắc, Miền Trung, Miền Đông, Tp.HCM, Mekong 1 và Mekong 2 (nay là các công ty con của DHG). Bên cạnh đó, Công ty còn có các trung tâm phân phối dược phẩm liên kết với các công ty dược địa phương đặt tại các tỉnh thành, được đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại với qui mô lớn tạo nên hệ thống cung ứng thuốc kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu của thị trường. Dược Hậu Giang còn phát triển mạnh cả hệ thống phân phối lẻ tại các bệnh viện, kết hợp với việc điều trị của các bác sĩ nhằm phát huy tối đa việc đưa thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc trực tiếp đến người bệnh. 2.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty hiện gồm Trụ sở chính tại Thành phố Cần Thơ, 5 xưởng sản xuất chịu trách nhiệm sản xuất theo đúng các tiêu chuẩn GMP, ISO 9001 : 2000 và cung cấp đầy đủ sản phẩm theo kế hoạch kinh doanh. Hệ thống bán hàng được chia thành 06 khu vực quản lý gồm: Miền Bắc, Miền Trung, Miền Đông, Tp.HCM, Mekong 1 và Mekong 2 (bây giờ là các công ty con ) với sự điều phối của 06 Giám đốc bán hàng khu vực. Bên cạnh đó, Công ty còn có các trung tâm phân phối dược phẩm liên kết với các công ty dược địa phương đặt tại 2 các tỉnh thành, được đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại với qui mô lớn tạo nên hệ thống cung ứng thuốc kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu của thị trường. Dược Hậu Giang còn phát triển mạnh cả hệ thống phân phối lẻ tại các bệnh viện, kết hợp với việc điều trị của các bác sĩ nhằm phát huy tối đa việc đưa thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc trực tiếp đến người bệnh. ĐẠIHỘI HỘIĐỒNG ĐỒNGCỔ CỔĐÔNG ĐÔNG ĐẠI BANKIỂM KIỂMSOÁT SOÁT BAN HỘIĐỒNG ĐỒNGQUẢN QUẢNTRỊ TRỊ HỘI TỔNGGIÁM GIÁMĐỐC ĐỐC TỔNG PHÓTỔNG TỔNG PHÓ GIÁMĐỐC ĐỐC GIÁM GIÁMĐỐC ĐỐC GIÁM CHẤT CHẤT LƯỢNG LƯỢNG PHÓTỔNG TỔNG PHÓ GIÁMĐỐC ĐỐC GIÁM GIÁMĐỐC ĐỐC GIÁM SẢN XUẤT SẢN XUẤT GIÁMĐỐC ĐỐC GIÁM MARKETING MARKETING GIÁMĐỐC ĐỐC GIÁM BÁN HÀNG BÁN HÀNG GIÁMĐỐC ĐỐC GIÁM NHÂN SỰ NHÂN SỰ GIÁMĐỐC ĐỐC GIÁM KỸ THUẬT KỸ THUẬT Quảnlýlý P.P.Quản Chấtlượng lượng Chất Quảnlýlý P.P.Quản Sảnxuất xuất Sản Phòng Phòng Marketing Marketing Bán P.P.Bán hàng hàng Nhânsựsự P.P.Nhân Kiểm P.P.Kiểm nghiệm nghiệm Cung P.P.Cung ứng ứng Nghiên P.P.Nghiên cứu&&PT PT cứu Tổngkho kho Tổng Hành P.P.Hành chánh chánh Hệthống thống Hệ bánhàng hàng bán Cơđiện điện P.P.Cơ XưởngNon Non- Xưởng Betalactam Betalactam XưởngBetalactam Betalactam Xưởng XưởngThuốc Thuốcnước nước Xưởng XưởngViên Viênnang nangmềm mềm Xưởng Xưởngđóng đónggói gói Xưởng 2 GIÁMĐỐC ĐỐC GIÁM TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH Quảntrị trị P.P.Quản Tài chính Tài chính Đại hội đồng cổ đông Đại hội cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, các cổ đông sẽ thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và Ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 11 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên là 03 năm. Ban Kiểm soát Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Hiện tại, Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 03 năm. Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Tổng Giám đốc hiện có 03 thành viên, các thành viên Ban Tổng Giám đốc có nhiệm kỳ là 03 năm. Các Giám đốc chức năng Công ty có 07 Giám đốc chức năng chịu trách nhiệm điều hành và triển khai các chiến lược theo chức năng quản lý, hỗ trợ đắc lực cho Ban Tổng Giám đốc, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích của Công ty và cổ đông. 2 Các phòng chức năng và Xưởng sản xuất - Xưởng sản xuất: Công ty DHG PHARMA hiện có 5 Xưởng sản xuất: Xưởng 1 - Các dạng bào chế rắn NON BETA-LACTAM Quản đốc Xưởng 1: DS. Diệp Bích Hương Xưởng 2 - Các dạng bào chế rắn BETA-LACTAM Quản đốc Xưởng 2: DS. Nguyễn Hoàng Nam Xưởng 3 - Các dạng bào chế lỏng NON BETA-LACTAM Quản đốc Xưởng 3: DS. Trần Ngọc Thủy Xưởng 4 - Viên nang mềm Quản đốc Xưởng 4: DS. Bùi Thiện Tin Xưởng 5 - Đóng gói NON BETA-LACTAM Quản đốc Xưởng 5: CN. Nguyễn Thị Kim Loan Các Xưởng thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao theo yêu cầu chức năng quản lý của Công ty, chịu sự điều hành trực tiếp của các Giám đốc chức năng. Các Xưởng sản xuất chịu trách nhiệm sản xuất theo đúng các tiêu chuẩn WHO GMP, ISO 9001:2000 và cung cấp đầy đủ sản phẩm theo kế hoạch kinh doanh. - Phòng nhân sự: Tuyển đầu vào, đào tạo nội bộ, tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thi đua… - Phòng hành chánh: Văn thư, công văn, khánh tiết, y tế cơ quan, tổ d0ời sống. bếp ăn,… - Phòng quản lý chất lượng: Điều hành hệ thống - Phòng kiểm nghiệm: nguyên liệu, bao bì, sản phẩm trung gian, thành phẩm…bao gồm kiểm sóat quá trình và kiểm nghiệm tại chỗ. - Các vùng bán hàng: Miền Bắc: Từ Thanh Hóa trở ra Miền Trung: Thanh Hóa đến Bình Thuận Niền Nam: Bình Thuận đến Thành phố Hồ Chí Minh Mekong: Long An đến Trà Vinh Các công ty con (trước là Mekong 2) 2 - Marketing: Có bộ phận phát triển sản phẩm, định hướng cho sản phẩm mới, khắc phục sự cố về sản phẩm trong sản xuất, xây dựng tiêu chuẩn. đăng ký lưu hành… 2.4. VỊ THẾ VÀ TIỀM LỰC CỦA DƯỢC HẬU GIANG TRÊN THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM VIỆT NAM: 2.4.1. Vị thế của Dược Hậu Giang trên thị trường dược phẩm Việt Nam (Theo IMS, số liệu 2009) - Đứng thứ 4 trong thị trường Dược Phẩm Việt Nam - Dược Hậu Giang đứng đầu trong thị trường Generics Các mốc son lịch sử  Thành lập ngày 2/9/1974: Doanh nghiệp Nhà nước  Năm 1996 đơn vị được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh Hùng Lao động thời kỳ đổi mới (1991-1995)  Năm 1997: năm đầu tiên DHG được người tiêu dùng bình chọn HVNCLC liên tục cho đến nay (12 năm liền)  Năm 2002: nhận chứng chỉ ISO 9001:2000, nhà máy được công nhận tiêu chuẩn ASEAN-GMP/GLP/GSP, Phòng kiểm nghiệm được công nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2001 2 Ngày 2/9/2004: Cổ phần hóa, vốn điều lệ ban đầu 80 tỷ đồng – Nhà  nước giữ 51% Năm 2004, năm đầu tiên DHG thực hiện mục tiêu doanh nghiệp dẫn  đầu ngành công nghiệp dược VN. Năm 2005, Doanh nghiệp đầu tiên thử tương đương lâm sàng 2 sản  phẩm thuốc bột Haginat và Klamentin tại Viện Nhi Trung Ương  Năm 2006, đứng trong Top 100 Thương hiệu mạnh nhất Việt Nam  Năm 2006 nhà máy được công nhận tiêu chuẩn WHOGMP/GLP/GSP 2.4.2. Tiềm lực về sản xuất: - Là những chuyên gia giỏi trong lĩnh vực nghiên cứu sản phẩm. - Có khả năng nghiên cứu và sản xuất các dạng bào chế: viên nén, nang mềm, sủi bọt, siro, thuốc nước, thuốc cream, hỗn dịch uống, và các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên… - Có hơn 200 sản phẩm lưu hành, chia làm 12 nhóm: kháng sinh, nấm-diệt ký sinh trùng; Hệ thần kinh; Giảm đau-Hạ sốt; Mắt; TMH-hen suyễn, sổ mũi; Tim mạch; Tiêu hóa-gan mật; Cơ xương khớp; Chăm sóc sắc đẹp; Da liễu; Vitamin và khoáng chất; Tiểu đường. - Chia 3 dạng: Dược phẩm, Thực phẩm chức năng và Dược Mỹ phẩm. - Khả năng đáp ứng 100% nhu cầu thuốc cảm và Vitamin và 80% nhu cầu các loaị thuốc kháng sinh trên thị trường Việt Nam. - DƯỢC HẬU GIANG có hệ thống nhà xưởng, dây chuyền máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, GLP, GSP do Cục Quản lý Dược Việt Nam chứng nhận. Phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2001 do Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng VN chứng nhận. Hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 do tổ chức quốc tế Anh BVQI chứng nhận 2 2.4.3. Tiềm lực về bán hàng: - Đến nay có 8 Công ty con; 44 chi nhánh, đại lý trên toàn quốc. - Hiện nay có hơn 40.000 khách hàng là nhà thuốc, đại lý Công ty trách nhiệm hữu hạn, phòng mạch tư DHG giao dịch trực tiếpv.v… trong đó có 7.455 thành viên Câu lạc bộ khách hàng thân thiết DHG. - Có trên 100 Bệnh viện đã và đang tín nhiệm sử dụng sản phẩm DHG, doanh thu 355 tỷ đồng, chiếm 24% doanh thu chung. - Có 43 siêu thị bán sản phẩm DHG; trong đó 08 siêu thị có cửa hàng Healthcare (là cửa hàng chuyên về thực phẩm bổ sung và chăm sóc sức khỏe tiếp cận trực tiếp đến người tiêu dùng) - Có 44 quầy lẻ dưới dạng nhà thuốc bệnh viện đặt tại bệnh viện tỉnh và huyện trực tiếp tư vấn sử dụng thuốc và chăm sóc sức khoẻ cho người dân - Với đội ngũ nhân viên bán hàng hùng hậu, giúp sản phẩm DHG có mặt rộng khắp từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau - Doanh thu bán hàng của Dược Hậu Giang liên tục tăng và luôn dẫn đầu ngành Công nghiệp Dược Việt Nam 2 Xuất khẩu: Có 85 sản phẩm có số đăng ký ở các nước như: Moldova, Nga, Mông Cổ, Campuchia, Nigeria, Phillipine…. 2.4.4. Tiềm lực về Marketing: Phối hợp với các viện trường nghiên cứu, thử tương đương sinh học nhiều sản phẩm. 1. Các sản phẩm được các Bác sĩ tin tưởng sử dụng tạo nên tên tuổi DHG PHARMA + Haginat và Klamentin được Viện kiểm nghiệm nhi trung ương công nhận sản phẩm tương đương hiệu quả điều trị với biệt dược gốc. + Glumeform được viện kiểm nghiệm thuốc trung ương công nhận tương đương sinh học invivo với thuốc biệt dược gốc 2 + Hapacol dòng sản phẩm giảm đau hạ sốt với hoạt chất chính là paracetamol luôn gắn liền với các hoạt động xã hội. + Davita bone luôn hành động cho cốt cách người phụ nữ khoẻ đẹp hơn. + Siro Unikids chứa vitamin và axit amin thiết yếu là sự lựa chọn tài tình cho các người mẹ giúp trẻ khoẻ đẹp và thông minh. + Eyelight vita một công thức tối ưu từ dưỡng chất Vitamin nhóm B an toàn cho đôi mắt khoẻ mỗi ngày giúp bạn làm việc tốt hơn. + Ediva collagen với 100% collagen nguyên chất đã được viện nghiên cứu nippi nhật bản chứng minh hiệu quả tốt trong việc chống lão hoá da, mang đến cho chị em một làn da mịn màn săn chắc. + Eugica và Choliver là những sản phẩm có nguồn gốc thảo dược được trồng trên vùng dược liệu sạch, đây là những sản phẩm tự hào của dhgpharma trên thị trường xuất khẩu + Spivital một món quà độc đáo của thiên nhiên từ vùng đất Vĩnh Hảo. Spivital giàu dinh dưỡng do làm từ tảo spirulina. - Đội ngũ trẻ, sáng tạo, năng động 2 - 13 năm liền đạt doanh hiệu HVNCLC - Top 100 thương hiệu mạnh Việt Nam - Thương hiệu “Dược Hậu Giang”, “ Hapacol” là thương hiệu nổi tiếng Việt Nam - Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2008 (4 năm liền) 2.4.5. Tiềm lực về nguồn nhân sự: - Con người là nguồn tài nguyên quí giá nhất của Dược Hậu Giang và chúng tôi quyết tâm xây dựng một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, nơi người nhân viên có được cơ hội để phát huy tài năng. DHG PHARMA luôn đào tạo phát triển và bổ nhiệm đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để các nhân viên cảm thấy tự hào về nơi mình công tác. + Là nơi nhân viên có thể nâng cao khả năng phát triển cá nhân và nghề nghiệp + Là nơi nhân viên cảm thấy họ là người điều hành công ty + Là nơi nhân viên được khen thưởng xứng đáng cho những gì họ đóng góp + Là nơi để cảm nhận những thành tựu đạt được và là nơi để cân bằng công việc và cuộc sống. 2.4.6. Tiềm lực về tài chính: Nguồn tài chính luôn minh bạch và ổn định. 21/12/2006 cổ phiếu Dược Hậu Giang chính thức giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM, giá chào sàn là 320.000 đ/cp. Quý 2/2007 phát hành 2.000.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 100 tỷ và mang lại thặng dư vốn cổ phần 379 tỷ đồng. Quý 4/2007 phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Có các mối quan hệ tốt với các ngân hàng lớn như: HSBC, Vietcombank, Incombank... 2.4.7. Trách nhiệm xã hội: 2 Là một đơn vị sản xuất kinh doanh Dược phẩm, Dược Hậu Giang luôn “Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động”. Vì thế chúng tôi cam kết đóng góp cho sự phát triển ổn định và bền vững của công ty thông qua những việc làm nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và các thành viên gia đình họ, cho cộng đồng và cho toàn xã hội trên nền tảng của BẢN SẮC VĂN HÓA DƯỢC HẬU GIANG. Và đó là niềm tự hào của tất cả thành viên ĐẠI GIA ĐÌNH DƯỢC HẬU GIANG. Dược Hậu Giang tự hào là thành viên trong cộng đồng nơi mà chúng tôi đang làm việc, cùng sánh vai với cộng đồng để cùng phát triển. Hoạt động cộng đồng của Dược Hậu Giang càng hiệu quả khi gắn liền với sự cống hiến các sản phẩm chất lượng của mình để xây dựng nền tảng cho xã hội luôn có một cuộc sống tốt đẹp. Lễ đi bộ quyên góp vì bệnh nhân nghèo 2.4.8. Trách nhiệm với môi trường: Là một tổ chức có ý thức bảo vệ môi trường. Chúng tôi liên tục tìm cách cải thiện môi trường qua việc hiểu rõ những thách thức và cơ hội trong ngành công nghiệp Dược để hướng tới sự phát triển bền vững. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm thông qua việc sử dụng các công nghệ sạch và phù hợp trong lĩnh vực sản xuất Dược phẩm. DHG PHARMA tiếp tục là công ty tạo ra những giá trị tương lai mới cho nhân viên, cho các nhà đầu tư và đối tác và là công ty luôn được khách hàng yêu mến 2
- Xem thêm -