Tài liệu Báo cáo thực tập nhận thức tại vpbank consumer finance

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39869 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC  Tên cơ quan thực tập: VPBank Consumer Finance  Thời gian thực tập: 7/1/2013 – 10/3/2013  Người hướng dẫn: Chị Văn Thụy Tuyền An  Giảng viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Thanh Nam  Sinh viên thực tập: Đỗ Ngọc Minh  MSSV: 104503  Lớp: KN101 Tháng 03 năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC  Tên cơ quan thực tập: VPBank Consumer Finance  Thời gian thực tập: 7/1/2013 – 10/3/2013  Người hướng dẫn: Chị Văn Thụy Tuyền An  Giảng viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Thanh Nam  Sinh viên thực tập: Đỗ Ngọc Minh  MSSV: 104503  Lớp: KN101 Tháng 03 năm 2013 Trường Đại Học Hoa Sen 2013 NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TP. Hồ Chí Minh, ngày……. tháng ……. năm ……. Họ tên và chữ ký người hướng dẫn Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang i Trường Đại Học Hoa Sen 2013 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TP. Hồ Chí Minh, ngày……. tháng ……. năm ……. Họ tên và chữ ký giảng viên Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang ii Trường Đại Học Hoa Sen 2013 TRÍCH YẾU Việc làm đối với sinh viên sau khi ra trường là rất quan trọng song để chuẩn bị cho việc nhận biết và hòa nhập vào môi trường doanh nghiệp lại là mối quan tâm hàng đầu đối với nhiều sinh viên, vì thế việc thực tập nhận thức mà Trường Đại Học Hoa Sen tổ chức là bước đầu trang bị giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp để không còn bỡ ngỡ để sau này khi tốt nghiệp, bước chân vào đời sẽ tự tin hơn do mình đã có một hành trang vững chắc. Tham gia kì thực tập nhận thức này, tôi mong muốn được có cơ hội làm việc tại doanh nghiệp để có thể vận dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tế, tìm ra những điều tôi còn thiếu để tiếp tục bổ sung nó cho thật tốt, đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm, chuẩn bị một nền tảng vững chắc trước khi tôi tốt nghiệp ra trường và bắt đầu đi làm thực sự. Ngoài việc trực tiếp tích lũy kinh nghiệm từ việc làm tại doanh nghiệp, tôi còn tham khảo thêm sách báo, internet và học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đồng nghiệp và quản lý. Qua quá trình thực tập tại đây, tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, rèn luyện cho bản thân sự tự tin cũng như sẵn sàng hội nhập với môi trường làm việc tại doanh nghiệp sau này. Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang iii Trường Đại Học Hoa Sen 2013 LỜI CẢM ƠN Trước hết, tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Thanh Nam đã tận tình hướng dẫn tôi từ những ngày chuẩn bị cho kỳ thực tập này và trả lời kịp thời nhanh chóng những thắc mắc, hướng dẫn cho tôi những khó khăn trong quá trình thực tập, thông qua đó tôi có thể hoàn thiện báo cáo của mình một cách hiệu quả hơn. Tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Văn Thụy Tuyền An, người trực tiếp hướng dẫn tôi bước đi từng bước trong công việc, từ những công việc nhỏ nhất cho đến công việc lớn nhất mà tôi đã thực hiện. Bên cạnh đó, tôi xin cảm ơn toàn thể nhân viên phòng Nhân sự nói chung và ban Tuyển dụng nói riêng đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ tôi hoàn thành công việc trong suốt thời gian thực tập vừa qua. Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang iv Trường Đại Học Hoa Sen 2013 MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ........................................................................ i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ............................................................. ii TRÍCH YẾU ........................................................................................................................ iii LỜI CẢM ƠN...................................................................................................................... iv MỤC LỤC ............................................................................................................................ v DANH MỤC HÌNH ẢNH.................................................................................................. vii NHẬP ĐỀ.............................................................................................................................. 1 NỘI DUNG ........................................................................................................................... 2 1. Giới thiệu chung về Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank ...............2 1.1. Quá trình hình thành và phát triển..............................................................2 1.2. Sản phẩm, dịch vụ chính ............................................................................3 1.3. Sứ mệnh ......................................................................................................3 1.4. Giá trị cốt lõi ..............................................................................................4 1.5. Mạng lưới hoạt động ..................................................................................5 1.6. Công nghệ ..................................................................................................5 1.7. Nhân sự ......................................................................................................6 2. Giới thiệu chung về VPBank Consumer Finance (Khối Tín Dụng Tiêu Dùng của Ngân Hàng VPBank).........................................................................................6 2.1. Quá trình hình thành và phát triển..............................................................6 2.2. Vai trò của khối ..........................................................................................8 2.3. Cơ cấu tổ chức ............................................................................................9 2.4. Sản phẩm kinh doanh và đặc điểm sản phẩm ............................................9 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang v Trường Đại Học Hoa Sen 2013 2.5. Lợi ích chung sản phẩm VPBCF..............................................................10 3. Giới thiệu bộ phận thực tập.............................................................................10 4. Công việc thực tập ..........................................................................................11 4.1. Nhập dữ liệu .............................................................................................11 4.2. Sắp xếp lịch và gọi điện thoại mời ứng viên tham gia phỏng vấn ...........14 4.3. Sắp xếp, phân loại hồ sơ lưu kho .............................................................16 4.4. Kiểm tra thông tin tín dụng (CIC) của khách hàng ..................................19 4.5. Cắt, dán giấy.............................................................................................24 4.6. Tìm kiếm ứng viên trên mạng ..................................................................25 4.7. Các công việc khác ...................................................................................29 5. Nhận xét chung về quá trình thực tập .............................................................32 5.1. Thuận lợi và khó khăn của bản thân ........................................................32 5.2. Kiến nghị ..................................................................................................33 5.3. Kinh nghiệm đúc kết sau quá trình thực tập ............................................33 KẾT LUẬN......................................................................................................................... 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................ viii PHỤ LỤC............................................................................................................................. ix Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang vi Trường Đại Học Hoa Sen 2013 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1 - Hội sở VPBank .............................................................................................2 Hình 2 - Logo của khối Tín Dụng Tín Dụng VPBank ..............................................7 Hình 3 - Trụ sở VPBCF – Ree Tower.........................................................................7 Hình 4 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức VPBank Consumer Finance .......................................9 Hình 5 - Bàn làm việc và hồ sơ .................................................................................11 Hình 6 - Quá trình nhập liệu từ file excel .................................................................12 Hình 7 - Thùng giấy để chứa hồ sơ ...........................................................................13 Hình 8 - Danh sách cuộc gọi mời tham gia phỏng vấn .............................................15 Hình 9 - Hồ sơ tuyển dụng ........................................................................................17 Hình 10 - Quá trình sắp xếp hồ sơ ứng viên để lưu kho ...........................................18 Hình 11 - Trang chủ www.cib.vn..............................................................................19 Hình 12 - Quá trình tìm kiếm mã CIC ......................................................................20 Hình 13 - Không tìm thấy mã CIC ............................................................................20 Hình 14 - Cách vào mục “Cảnh báo KH tức thời”....................................................21 Hình 15 - Kiểm tra thông tin nợ vay của KH ............................................................22 Hình 16 - Lưu thông tin đã tìm kiếm ........................................................................23 Hình 17 - Bao phong bì .............................................................................................24 Hình 18 - Những mảnh nhỏ tên ứng viên .................................................................24 Hình 19 - Quá trình hoàn thành 1 bao phong bì........................................................25 Hình 20 - Tìm kiếm ứng viên trên mạng dành cho nhà tuyển dụng .........................26 Hình 21 - Cách chọn lọc thông tin ứng viên .............................................................27 Hình 22 - Tìm kiếm thông tin của ứng viên ..............................................................27 Hình 23 - Danh sách ứng viên đã tìm kiếm ..............................................................28 Hình 24 - Máy photocopy của công ty ......................................................................29 Hình 25 - Cách dán “Sign here” ................................................................................30 Hình 26 - Phòng làm việc sau khi được trang trí ......................................................31 Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang vii Trường Đại Học Hoa Sen 2013 NHẬP ĐỀ Bài báo cáo này là một sự tường thuật lại quá trình thực tập nhận thức của tôi tại Bộ phận Tuyển Dụng (HR) – Công ty VPBank Consumer Finance từ ngày 7/1/2013 đến 10/3/2013 bằng cách trình bày lại các công việc mà bản thân đã thực hiện trong suốt thời gian làm việc tại đây. Với kỳ thực tập này tôi đã tự đặt ra cho mình một số mục tiêu sau:  Hội nhập vào môi trường thực tế của doanh nghiệp, học hỏi và nắm bắt được hoạt động của phòng kinh doanh  Tạo được các mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, rèn luyện và thực hành các kỹ năng mềm: giao tiếp, đàm phán, giải quyết xung đột…  Vận dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tế tại doanh nghiệp và hoàn thành công việc được giao  Hoàn thành bài báo cáo thực tập theo tiêu chuẩn ISO 5966. Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 1 Trường Đại Học Hoa Sen 2013 NỘI DUNG 1. Giới thiệu chung về Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng VPBank 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBANK) được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 0042/NH-GP của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 12 tháng 8 năm 1993 với thời gian hoạt động 99 năm. Vốn điều lệ ban đầu khi mới thành lập là 20 tỷ đồng. Sau đó, do nhu cầu phát triển, theo thời gian VPBank đã nhiều lần tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ hiện nay của VPBank là 5.770 tỷ đồng. Hình 1 - Hội sở VPBank (nguồn : www.vpb.com.vn)  Địa chỉ liên lạc:  Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  Điện thoại: 043.9288869  Fax: 043.9288867  Website: www.vpb.com.vn.  Email: customercare@vpb.com.vn Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 2 Trường Đại Học Hoa Sen 2013  Chiếc lược phát triển:  Đến năm 2017 trở thành một trong 5 Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam;  Trở thành một trong 3 Ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam.  Công ty trực thuộc  Công ty Quản lý tài sản VPBank (VPBank AMC)  Công ty TNHH Chứng khoán VPBank (VPBS)  Cổ đông chiến lược: OCBC-Oversea Chinese Banking Corporation  Tập đoàn dịch vụ tài chính ngân hàng có lịch sử hoạt động hơn 100 năm tuổi;  Là một trong những định chế tài chính lớn nhất Singapore và trong khu vực;  Tổng tài sản lên đến 183 tỷ USD  Với hơn 500 chi nhánh, văn phòng đại diện tại 15 quốc gia, vùng lãnh thổ  Tỷ lệ nắm giữ cổ phần VPBank: 14,88% 1.2. Sản phẩm, dịch vụ chính  Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng VNĐ, ngoại tệ và vàng  Sử dụng vốn ( cung cấp tín dụng, hùn vốn, liên doanh) bằng VNĐ và ngoại tệ.  Các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh toán trong và ngoài nước, thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và chuyển tiền nhanh qua ngân hàng.  Kinh doanh ngoại tệ  Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ.... 1.3. Sứ mệnh  Đối với khách hàng: lợi ích của khách hàng là trên hết;  Đối với nhân viên: xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả, quan tâm đến lợi ích của người lao động  Đối với cổ đông: chú trọng đến lợi ích của cổ đông;  Đối với cộng đồng: đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của cộng đồng. Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 3 Trường Đại Học Hoa Sen 2013 1.4. Giá trị cốt lõi a. Khách hàng là trọng tâm  Luôn trân trọng khách hàng.  Hiểu nhu cầu khách hàng để tư vấn các sản phẩm dịch vụ đáp ứng tốt nhất mong đợi của khách hàng.  Tập trung mọi nguồn lực để phục vụ khách hàng, thể hiện trong cả hành động cụ thể và khi xây dựng chính sách. b. Tham vọng  Không hài lòng với hiện tại, luôn đặt ra các mục tiêu thách thức.  Mọi mục tiêu không thể đều có thể đạt được với một lộ trình thực hiện cụ thể.  Chủ động áp dụng các sáng kiến để xây dựng nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong tương lai. c. Hiệu quả  Coi trong cả kết quả lẫn cách thức hành vi tạo ra kết quả.  Liên tục cải thiện quy trình, tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiếu lãng phí.  Tôn vinh mọi sáng tạo nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ ưu việt với chất lượng vượt trội và chi phí thấp hơn. d. Phát triển con ngƣời  Phát triển con người vì sự thịnh vượng lâu dài của VPB.  VPB là điểm đến của những nhân tài tiềm năng và điểm dừng chân của những nhân tài có tham vọng. Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 4 Trường Đại Học Hoa Sen 2013  Xây dựng lộ trình phát triển và thăng tiến sự nghiệp phù hợp cho mỗi cá nhân để đạt được đỉnh cao tiềm năng và sự nghiệp mơ ước là trách nhiệm của các cấp quản lý. e. Tin cậy  Tạo dựng sự tin cậy với khách hàng, đồng nghiệp và đối tác.  Xây dựng sự tin cậy dựa trên nguyên tắc các bên đều có lợi.  Trung thực và khách quan trong mọi hoạt động. f. Tạo sự khác biệt  Là doanh nghiệp kiểu mẫu vì một Việt Nam thịnh vượng.  Là đối tác được tin dùng, là nhà tuyển mộ được coi trọng.  Chia sẻ thành công với mọi thành viên trong tổ chức và cộng đồng. 1.5. Mạng lƣới hoạt động  Có mặt tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước (màu xanh trên bản đồ thể hiện sự hiện diện của VPBank)  Mạng lưới: 201 điểm giao dịch. Hơn 200 máy ATM trên toàn quốc  Số lượng CBNV: 3.652 (CBNV)  Hơn 500 đại lý chi trả Western Union. 1.6. Công nghệ  Sử dụng phần mềm Ngân hàng lõi - Corebanking của Temenos giúp cho thời gian giao dịch với khách hàng được rút ngắn, an toàn, bảo mật.  Hệ thống thẻ Way4 của Open Way, công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV, cùng hệ thống máy ATM hiện đại luôn đáp ứng tốt nhất các nhu cầu giao dịch thẻ của khách hàng Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 5 Trường Đại Học Hoa Sen 2013 1.7. Nhân sự  Ngày 10/9/1993, khi VPBank chính thức mở cửa giao dịch tại 18B Lê Thánh Tông, số lượng CBNV chỉ có vỏn vẹn 18 người. Cùng với việc phát triển và mở rộng quy mô hoạt động, số lượng nhân sự của VPBank cũng tăng lên tương ứng.  Đến hết 31/12/2011, tổng số nhân viên nghiệp vụ toàn hệ thống VPBank là: hơn 3.000 CBNV, hơn 92% trong số đó có độ tuổi dưới 40, khoảng 80% CBNV có trình độ đại học và trên đại học.  Nhận thức được chất lượng đội ngũ nhân viên chính là sức mạnh của ngân hàng. Chính vì vậy, những năm vừa qua VPBank luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân sự. VPBank thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên 2. Giới thiệu chung về VPBank Consumer Finance (Khối Tín Dụng Tiêu Dùng của Ngân Hàng VPBank) 2.1. Quá trình hình thành và phát triển  Thành lập: 2/11/2010.  Trụ sở chính: Tòa nhà REE - Số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TPHCM.  Sản phẩm kinh doanh: cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân và gia đình.  Điểm bán hàng: tổ chức tại các cửa hàng bán sản phẩm tiêu dùng trên cả nước.  Số lượng nhân viên: hơn 1.700 nhân viên.  Mạng lưới hoạt động: cung cấp dịch vụ thành công cho hơn 2.000 đại lý trên toàn quốc. Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 6 Trường Đại Học Hoa Sen 2013 Hình 2 - Logo của khối Tín Dụng Tín Dụng VPBank (nguồn: www.google.com.vn) Hình 3 - Trụ sở VPBCF – Ree Tower (nguồn : www.google.com.vn) Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 7 Trường Đại Học Hoa Sen 2013 2.2. Vai trò của khối VPBCF (VPBank Consumer Finance) ra đời nhằm:  Hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động tín dụng cá nhân  Góp phần tăng trưởng tài sản, doanh thu và lợi nhuận cho ngân hàng;  Tạo việc làm cho đội ngũ nguồn nhân lực và tính tiện lợi cho khách hàng của ngân hàng;  Góp phần gia tăng tốc độ lưu chuyển tiền tệ trong hệ thống tài chính ngân hàng  Gia tăng lợi ích và hiệu quả sử dụng vốn;  Triển khai chiến lược phát triển mạng lưới hoạt động  Mở rộng thị trường  Tăng trưởng khách hàng  Nâng cao vị thế của VPBank;  Góp phần thực hiện mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu trong hoạt động cho vay bán lẻ tại Việt Nam. Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 8 Trường Đại Học Hoa Sen 2013 2.3. Cơ cấu tổ chức Hình 4 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức VPBank Consumer Finance (Nguồn: www.vpb.com.vn) 2.4. Sản phẩm kinh doanh và đặc điểm sản phẩm 2.4.1. Vay tín chấp xe máy trả góp (TW Auto Loan)  Tuổi trung bình từ : 20 - 55 tuổi.  Điện thoại nhà, công ty, di động.  Kinh nghiệm làm việc  Thủ tục đăng kí : CMND & Hộ Khẩu ( Bản chính để đối chứng ) Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 9 Trường Đại Học Hoa Sen 2013 2.4.2. Vay tín chấp tiêu dùng cá nhân (Personal Loan)  Tuổi trung bình từ : 21 - 65 tuổi.  Điện thoại cố định tại nhà nhà & công ty, di động.  Kinh nghiệm làm việc.  Thủ tục đăng kí : CMND & Hộ Khẩu (Bản chính để đối chứng); Giấy chứng nhận làm việc và các yêu cầu khác (tùy theo từng sản phẩm cho vay tiền mặt khác nhau). 2.5. Lợi ích chung sản phẩm VPBCF  Thủ tục đơn giản  Giải quyết nhanh  Phương thức thanh toán linh hoạt  Khoản vay lớn  Thời hạn vay dài  Không cần bảo lãnh  Không phí quản lý khoản vay  Không cần thế chấp tài sản 3. Giới thiệu bộ phận thực tập Phòng Tuyển dụng (HR) của Khối Tín Dụng Tiêu Dùng VPBank.  Đứng đầu phòng Nhân sự là giám đốc nhân sự : bà Phan Diệu Hà  Phòng Nhân sự có ba bộ phận : Tuyển dụng, Lương thưởng và phúc lợi, Đào tạo.  Bộ phận Lương thưởng và phúc lợi, Đào tạo gồm có trưởng phòng – bà Nguyễn Việt Kim Giang, trưởng nhóm và nhân viên của bộ phận  Bộ phận Tuyển dụng gồm có : trưởng phòng – bà Văn Thụy Tuyền An, trưởng nhóm – bà Nguyễn Thị Thanh Loan, và nhân viên. Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 10 Trường Đại Học Hoa Sen 2013 4. Công việc thực tập 4.1. Nhập dữ liệu Đây là công việc đầu tiên và chính yếu mà tôi làm hằng ngày trong suốt thời gian thực tập ở FE Credit. Tôi sẽ nhập dữ liệu thông tin của các ứng viên đã nộp hồ sơ tuyển dụng vào file excel để tạo nguồn ứng viên cho khối Tín Dụng Tiêu Dùng VPBank. 4.1.1. Quy trình công việc Bước 1. Nhận hồ sơ thông tin ứng viên đã tuyển dụng từ người hướng dẫn và file excel. Hình 5 - Bàn làm việc và hồ sơ (Nguồn : tự chụp) Bước 2. Khởi động máy vi tính, mở file excel Bước 3. Nhập tất cả thông tin ứng viên vào file excel theo từng mục trong hồ sơ ứng viên (gồm có : họ và tên, vị trí dự tuyển, địa điểm làm việc, giới tính, dân tộc, ngày sinh, nơi sinh, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, địa chỉ Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trang 11
- Xem thêm -